BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4862. Danh phải chính!

Posted by adminbasam trên 25/08/2015

“Nhà nước chuyên chính vô sản hay nhà nước XHCN KHÔNG có tính CHÍNH DANH, không được MỘT lá phiếu bầu của dân. Nó sẽ không tự buông ‘mác lê’ quy hàng mà sẽ cố thủ đến cùng. Động lực của nó chính là đặc quyền đặc lợi quá lớn, được quyền tự tung tự tác phè phỡn vơ vét trên sự đau khổ của dân chúng”.

____

VIẾT NHÂN DỊP CMT8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Phương Nguyễn

25-08-2015

Tính chính danh của nhà lãnh đạo, của nhà nước, nói nôm na là “ai đặt ông lên làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch”

 Thời phong kiến, các vị vua Trung hoa và Việt Nam tự xưng mình là “thiên tử”, là con trời. Tính chính danh của ngôi vua là do trời “chỉ định“. Thêm vào đó là đạo đức của người “quân tử” ngày xưa phải là phải “trung quân ái quốc”, trung với vua là yêu nước. Phải hành xử theo câu “quân xử thần tử thần bất tử bất trung” là vua biểu chết mày phải chết hông được cãi. 

Vì là con trời nên ngôi vua phải được truyền cho cháu trời, chắt trời… là lẽ đương nhiên. Và tuy hằng ngày các vị Thiên tử này đều được tung hô vạng tuế nhưng triều đại nào cũng bị diệt vong do hôn quân vô đạo và kém cỏi. Mỗi lần thay đổi “thiên tử” là một lần dấy động binh đao.

Ngày nay, đa số các nước trên thế giới theo chê độ dân chủ, tức là nhà nước do dân bầu lên. Các nước còn vua thì cũng theo chế độ quân chủ lập hiến, là chính phủ cũng do dân bầu, và thật sự điều hành đất nước, chứ không phải là nhà vua. Một Tổng thống, một thủ tướng ở các nước dân chủ ngày nay tính chính danh của họ là ở các lá phiếu bầu của người dân. Ai được dân thích thì làm, dân ghét thì xuống, nhự nhàng êm đẹp và không có vụ truyền ngôi nối ngôi gì cả. Dễ thấy là các nước này dù có thay đổi các nhà lãnh đạo thì đất nước họ luôn ổn định bền vững. Tất cả là ý muốn của người dân.

Và ở các nước theo chủ nghĩa CỘNG SẢN có một thứ nhà nước có tên gọi là “Nhà nước chuyên chính vô sản” hay “nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Theo lý thuyết của Mác-Lê thì nhà nước XHCN này là do giai cấp vô sản đứng lên làm cách mạng, “cướp” được chính quyền và thiết lập nền chuyên chính vô sản. Nhiệm vụ của nó là xây dựng chế độ mới và “chuyên chính đối với các phần tử thù địch chống lại nhân dân”

Đó, nhà nước chuyên chính vô sản này nó tự cướp chính quyền, nó tự đưa nó lên làm nắm quyền, ai chống đối nó thì chính thị là “các phần tử thù địch chống lại nhân dân”.

Nhà nước XHCN lại thích bày ra việc bầu cử, qua đó tạo tính chính danh cho mình và để khoe là ta “dân chủ gấp triệu lần bọn tư bản!”. Bầu hay không bầu gì thì cũng là Đảng nắm chính quyền.

Nhà nước chuyên chính vô sản hay nhà nước XHCN KHÔNG có tính CHÍNH DANH, không được MỘT lá phiếu bầu của dân. Nó sẽ không tự buông “mác lê” quy hàng mà sẽ cố thủ đến cùng. Động lực của nó chính là đặc quyền đặc lợi quá lớn, được quyền tự tung tự tác phè phỡn vơ vét trên sự đau khổ của dân chúng.

Sự chịu đựng của dân đã gần đến mức tận cùng rồi!

Ngày tàn của bạo chúa sẽ luôn luôn rất khó coi!

14 bình luận trước “4862. Danh phải chính!”

 1. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 2. […] năm cách miệng chờ sung – Nhìn lại Cách Mạng Tháng Tám (Nguyễn Gia Kiểng) – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! – ‘Cướp’ (Bùi Tín) – Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” […]

 3. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 4. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 5. […] miệng chờ sung – Nhìn lại Cách Mạng Tháng Tám (Nguyễn Gia Kiểng) – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! – ‘Cướp’ (Bùi Tín) – Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc […]

 6. […] năm cách miệng chờ sung – Nhìn lại Cách Mạng Tháng Tám (Nguyễn Gia Kiểng) – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! – ‘Cướp’ (Bùi Tín) – Kỷ niệm CM tháng 8 và 2/9: Hãy chôn “chiếc bẫy” […]

 7. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 8. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 9. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 10. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 11. […] – Danh phải chính (Viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2-9! […]

 12. […] không tốt, trừ liều… yêu 💧 Dân chủ hóa và xã hội dân sự tại Việt nam 💧 Danh phải chính! 💧 Nguyễn Thị Từ Huy: Chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ? […]

 13. […] 4862. Danh phải chính! […]

 14. […] Nguyễn (Basam) viết nhân dịp CMT8 và Quốc khánh 2/9 – Tính chính danh của nhà lãnh đạo, […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: