BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN

Posted by adminbasam trên 08/08/2012

Hà Nội, 6 tháng 8 năm 2012

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quốc hội,

Chủ tịch nước và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam,

Chúng tôi, những người đã tham gia ký và gửi tới lãnh đạo Nhà nước và Đảng bản kiến nghị ngày 10-07-2011 về “Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” (dưới đây gọi tắt là kiến nghị 7-11) và bản ý kiến về “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” ngày 08-09-2011 (gọi tắt là ý kiến 9-11), nay xin gửi tiếp thư này tới Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung ý kiến trước tình hình mới.

1- Bản kiến nghị 7-11 và bản ý kiến 9-11 đều có chung nhận định: Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong việc thực hiện mưu đồ chiến lược bá quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến trắng trợn để dụ dỗ, mua chuộc, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, lấn chiếm không chỉ trên Biển Đông mà còn trên nhiều địa bàn khác, không chỉ xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải mà còn thâm nhập và gây hại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đồng thời tìm cách “chia để trị” các nước ASEAN.

Đúng như dự đoán, hơn một năm qua, Trung Quốc thực hiện những bước mới xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta cũng như các quốc gia giáp Biển Đông. Họ ngang nhiên lập đơn vị hành chính có quân đồn trú ở nơi rất ít dân hòng cai quản vùng biển đảo rộng lớn không phải của mình, mời thầu thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa tàu thuyền đánh cá cùng với tàu bán quân sự và quân sự hoạt động trên vùng này, đồng thời bức hại ngư dân ta đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ còn tăng mức độ quyết liệt đi đôi với việc chuẩn bị dư luận và điều kiện cho bước leo thang nguy hiểm hơn, kể cả đe dọa gây chiến.

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao Luật Biển vừa được Quốc hội thông qua, tạo căn cứ pháp lý cho nhà nước và nhân dân ta bảo vệ, quản lý, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế đối với vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau một thời gian bị kìm hãm, báo chí nước ta đã được cất tiếng nói phê phán thẳng thắn, mạnh mẽ và kịp thời những chủ trương và hành động sai trái của Trung Quốc đối với nước ta.

Phản đối mạnh mẽ sự chiếm đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển, chúng ta kiên trì giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng phương pháp hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế. Chúng ta tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia khác ven Biển Đông, cùng nhau thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển, đặc biệt là đối với các đảo, bãi đá cùng với lãnh hải bao quanh theo đúng Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Theo ý kiến đề xuất của các nhà nghiên cứu ở một số nước, lúc này là thích hợp để các quốc gia ven biển Đông thống nhất tên gọi Biển Đông Nam Á thay cho cách gọi khác nhau của từng nước theo vị trí tiếp giáp biển. Đó là những giải pháp thiết thực để củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn biến vùng biển này thành ao nhà của mình.

Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới thực trạng quan hệ Việt – Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.

Đi đôi với việc tỏ rõ thái độ như trên, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, kể cả các nhà nghiên cứu quốc tế, trong việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu lịch sử và pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Các cơ quan chức năng của Nhà nước phối hợp với các nhà nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ có đủ căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, công bố rộng rãi để nhân dân ta, nhân dân Trung Quốc và dư luận thế giới hiểu rõ sự thật, không bị lừa mị hoặc rối trí bởi các luận điệu xuyên tạc, dối trá xuất phát từ mưu đồ bành trướng.

Thực hiện tham vọng bá quyền và chính sách thực dân mới, nhà cầm quyền Trung Quốc ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự, tìm cách đánh lừa dư luận, lẩn tránh luật pháp và công lý quốc tế, đang tự phơi bày bộ mặt thật, đồng thời lại phải đối mặt với những vấn đề chính trị nóng bỏng trong nước, như các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chủng tộc và mâu thuẫn trong các tầng lớp lãnh đạo, nên thế cô lập về chính trị của họ trước thế giới càng sâu sắc thêm.

Việt Nam có chính nghĩa. Nhiều quốc gia trên thế giới mong đợi Việt Nam tự lực, tự cường, thoát khỏi vòng kiềm tỏa, chi phối của Trung Quốc, cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới hợp thành sức mạnh ngăn chặn và làm thất bại mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.

Trong bối cảnh này, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

2- Đi đôi với tăng cường quốc phòng, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra, chúng ta cần phát huy thế mạnh cơ bản là ý chí độc lập, tự chủ được hun đúc từ lòng yêu nước của nhân dân ta và sự ủng hộ quốc tế đối với nước ta. Chúng tôi đã đề xuất mấy giải pháp chính là tiến hành cải cách sâu sắc, toàn diện về chính trị, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực khác, trước hết là cải cách kinh tế và giáo dục. Nội dung cải cách chính trị nhằm trước hết đổi mới căn bản thể chế lãnh đạo và quản lý của bộ máy công quyền, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ của dân đã được Hiến pháp quy định, nhằm phát huy ý chí và năng lực của nhân dân, tăng cường đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng và làm trong sạch bộ máy công quyền.

Nhân dân ta rất quan tâm tới việc sửa đổi Hiến pháp để tạo cơ sở cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và có kết luận về sửa đổi Hiến pháp (và về Luật đất đai); đề nghị Bộ Chính trị tuyên bố rõ là việc này không cản trở nhân dân và cán bộ, đảng viên tiếp tục góp ý kiến về vấn đề hệ trọng này trước khi Quốc hội quyết định.

Trong việc bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, cần nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Việc nhân dân ta biểu tình phản đối hành vi xâm lược, bành trướng của Trung Quốc góp phần hỗ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và động viên ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Nhân dân đang đòi hỏi khẩn trương xây dựng luật bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân đã ghi trong Hiến pháp. Chúng tôi cho rằng chính quyền nước ta cùng với ý thức làm chủ của nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm các cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc diễn ra ôn hòa, trật tự, đúng mục đích. Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự.

Bước tiến mạnh mẽ về thực hiện dân chủ, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng là đòn xeo xoay chuyển tình hình nước ta, đồng thời tăng ảnh hưởng tích cực trong quan hệ quốc tế, tác động tới tình hình Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa Nhà nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự phát triển của mỗi nước và cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Dân tộc Việt Nam đang mong đợi chủ trương và hành động thiết thực của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị để đưa đất nước vượt qua hiểm họa, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Chúng tôi mong các nhà lãnh đạo đất nước đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân./.

—-

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN

.

1. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

2. Nguyễn Đình An, nguyên Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Đà Nẵng

3. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Lực lượng Phụng sự Lao động (trước 1975), TP
HCM

4. Vũ Thành Tự Anh, TS, Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế
Fulbright, TP HCM

5. Trịnh Đình Ban, nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, TP HCM

6. Hồ Tú Bảo, Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật
Bản.

7. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí
Minh, TP HCM

8. Thiện Cẩm, Linh mục, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

9. Thái Văn Cầu, chuyên gia Khoa học Không gian, California, Hoa Kỳ

10. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

11. Đào Duy Chữ, TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam, TP HCM

12. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

13. Hồ Ngọc Cứ, Luật gia, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

14. Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội

15. Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên
thành viên IDS

16. Hoàng Dũng, PGS TS, Đại học Sư phạm, TP HCM

17. Trần Hữu Dũng, Giáo sư Kinh tế học, Đại học Wright State, Hoa Kỳ

18. Nguyễn Tiến Dũng, Giáo sư Toán học, Đại học Toulouse, Pháp

19. Giáp Văn Dương, TS, nhà nghiên cứu Vật lý, Đại học Quốc gia Singapore

20. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành
phố HCM, TP HCM

21. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

22. Phan Hồng Giang, TSKH, nguyên Hiệu trưởng Trường Viết Văn, Hội Nhà Văn Việt
Nam, Hà Nội

23. Nguyễn Ngọc Giao, nhà báo, nguyên giảng viên Toán, Đại học Paris VII, Pháp

24. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

25. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện
IDS, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội

26. Phạm Duy Hiển, GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

27. Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

28. Nguyễn Thị Từ Huy, Tiến sĩ, TP HCM

29. Phạm Khiêm Ích, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên
Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

30. Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Phó Viện
trưởng Viện Mác-Lênin, Hà Nội

31. Nguyễn Văn Kích, nguyên Vụ trưởng, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ
tướng Chính phủ, Hà Nội

32. Tương Lai, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng
Viện Xã hội học, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

33. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó
Viện IDS, Hà Nội

34. Cao Lập, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

35. Nguyễn Xuân Lập, nguyên Phó Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam, nguyên Trưởng
đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn (trước 1975), TP HCM

36. Hồ Uy Liêm, PGS TS, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

37. Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành
phố Hồ Chí Minh, TP HCM

38. Ngô Vĩnh Long, Giáo sư Sử học, Đại học Maine, Hoa Kỳ

39. Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh
viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

40. Huỳnh Công Minh, Linh mục, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

41. Trần Tố Nga, nhà giáo, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, TP HCM

42. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

43. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động
thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

44. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội

45. Trần Đức Nguyên, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

46. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị
nhật báo Tin Sáng, TP HCM

47. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu Huế học, Huế

48. Ngô Văn Phương, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 6, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 5, TP
HCM

49. Trần Việt Phương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

50. Phạm Xuân Phương, Đại tá, cựu chiến binh, Hà Nội

51. Trần Hữu Tá, PGS TS, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

52. Lê Văn Tâm, Tiến sĩ Hóa học, Tokyo, Nhật Bản

53. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

54. Lê Mạnh Thát, Thiền sư, GS TS, TP HCM

55. Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư Hóa học, Đại học Leuven, Bỉ

56. Trần Văn Thọ, Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản

57. Cao Huy Thuần, Giáo sư danh dự (Chính trị học), Đại học Picardie, Pháp

58. Trần Quốc Thuận, Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
TP HCM

59. Đào Công Tiến, PGSTS, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM

60. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

61. Nguyễn Thị Ngọc Toản, Đại tá, GS Bác sĩ, cựu chiến binh, Viện Quân y 108, Hà Nội

62. Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, thành viên Viện
IDS, Hà Nội

63. Tô Văn Trường, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam,
TP HCM

64. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc

65. Hoàng Tụy, GS TS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Viện IDS, Hà Nội

66. Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Thành phố
Hồ Chí Minh, TP HCM

67. Hà Dương Tường, nguyên Giáo sư Toán học, Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp

68. Nguyễn Viện, nhà văn, TP HCM

69. Vũ Quang Việt, chuyên gia tư vấn Thống kê Kinh tế cho Liên Hiệp Quốc, Myanmar,
Philippines và Lào; nguyên chuyên viên cao cấp Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ

70. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, cựu chiến binh, Hà Nội

71. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc nghiên cứu (Vật lý), Trung tâm Quốc gia
Nghiên cứu Khoa học (CNRS), nguyên Giáo sư Đại học Paris VI, Pháp

——

* Được biết bức thư này cũng đã được chuyển tới một số cơ quan báo chí nhà nước VN.

Mời xem thêm: – 154. KIẾN NGHỊ BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TQ (04-07-2011); – 175. Thư của LS Trần Vũ Hải gửi Bộ Ngoại giao về bản Kiến nghị 2/7/11 (11-7-2011);  – 309. THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC (21-08-2011); 319. Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang (RFA/31-08-2011); – 348. Bàn thêm về “Thư Ngỏ” của 36 trí thức hải ngoại (Lê Xuân Khoa/10-09-2011); – 350. Vài suy nghĩ rời về “Thư Ngỏ” của nhóm Trí Thức hải ngoại gửi Nhà Nước CSVN (Trần Phong Vũ/25-08-2011); – 358. Ý kiến về Thư Ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại (Trần Bình Nam/14-09-2011); – 367. Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam (Lê Xuân Khoa/18-09-2011).

—-

Bổ sung, 10h30′, ngày 9/8/2012:

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Thưa quý vị,

 Trong bản Danh sách người ký tên kèm theo Thư ngỏ, mà chúng tôi chuyển tới quý vị ngày 6 tháng 8 năm 2012, chức danh của ông Hồ Uy Liêm (số thứ tự 36) xin được đính chính lại là:

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị về sự sai sót kỹ thuật này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt những người tham gia ký tên
và Ban Biên soạn

 Tương Lai

Chu Hảo


170 bình luận trước “1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN”

 1. […] Chính phủ (Phan Văn Khải), Viện Nghiên cứu phát triển IDS, ông cũng ký tên trong  Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐC… mới đây (Chú thích của […]

 2. […] 1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và… […]

 3. THÀNH ỦY SG said

  – Các LỒNG chí yên tâm LI, ngộ cũng chỉ là PHÁT THANH VIÊN của LẢNG và nhà nước hiện tại thôi mà, cho LÊN không thể trả lời các LỒNG chí về việc LI biểu tình chống trung quốc LƯỢC. Các LỒNG chí cứ chờ một thời gian rất ngắn nữa thôi, LẢNG ta từ trung quốc về tiếp quản LẤT nước thì các LỒNG chí và nhân dân yêu LƯỚC sẽ LƯỢC tự do LI biểu tình mà.

 4. Em La Lu said

  Please read this:

  http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443537404577578953575891264.html?mod=googlenews_wsj

 5. Nhan said

  Khi đang ngậm cục xương to thì sự thật – Kiến nghị – Thư ngỏ chẳng có ý nghĩa gì đâu! và dù có văng tục có chửi hàng vạn lần “MÙ – CÂM – ĐIẾC” họ cũng chẳng cần! Làm sao hết nhiệm kỳ vơ được thật nhiều- thật nhiều…!
  Hãy đồng thanh hát bài Vinashin- Vinalines … khoan ới dô khoan

 6. b.v.h said

  Mấy bố trí thức này cũng cực rắc rối. Thư ngỏ rồi ngóng làm quái j, chỉ cần viết mấy câu ngắn gọn : Này! Mấy ông chỉ tay, mấy ông giơ tay và mấy ông cầm con dấu. Tình hình đất nước như vậy mà các ông vẫn như: ‘ Thằng dở hơi kô biết bơi!’…Vậy là ai cũng hiểu.

 7. Trần Quốc said

  Nhàn rỗi, kiểm kê chơi.
  Đến lúc này có 152 còm và trả lời còm.
  Có thể có những còm cho dù có vẻ hơi hơi “lạc đề” thậm chí hơi hơi ”quá mạnh’ nếu không nói là quá khích, nhưng xem ra vẫn là ủng hộ thư ngỏ, khoảng 146 -147.
  Còn lại 5-6 còm của La Anh, Hoa Hướng Dương, Nhật ký yêu nước, Ecopark không rõ thế nào nhưng gây được tranh luận nhiều chiều mà chiều ngược lại là chính thì phải.
  Người ta có ban có bệ có lương để kiểm kê.Có lần cô Lúa ‘tiến cử’ mình làm một việc không công. Hổng dám nhận lần ấy nhưng lần này tự nhận việc này không công .

  • Trần Quốc said

   Loáng cái lên157 rồi.

  • Hiền Giang said

   Ôi! Thật vô cùng cảm ơn bác Trần Quốc, tôi cũng đang định vào đây để thống kê xem có bao nhiêu người ủng hộ “Thư ngỏ…”, không ngờ đã được bác bầy sẵn cỗ, ngon ngon 🙂

 8. bổ để đối tác chiên lược ?! said

  ngày 8/8, trên tở New york post có đăng bài báo của pv Avni (SGTT online) :
  “Theo phóng viên Avni, “nếu Bắc Kinh có một chút lo sợ về sự can thiệp của Mỹ vào trong khu vực thì đó là điều tốt. Mỹ nên làm mạnh hơn để khiến cho Trung Quốc – nước đang trở thành một kẻ chuyên đi bắt nạt trong khu vực – trở nên lo sợ hơn nữa”.
  Mọi việc khởi nguồn từ việc Bắc Kinh trong hai tháng 6 và 7 vừa qua liên tiếp thông báo các kế hoạch thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và dựng lên một căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa, phớt lờ thực tế rằng quần đảo này thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.”
  Sáng suốt lựa chọn đối tác chiên lược ?….
  bài toán hóc búa vơi các vị đỉnh cao…
  GS Ngô bảo Chau, viên trg cái viên toác cao câp, nên phân kỳ đầu tư xây dựng trụ sở của viên ơ khu mê trì, tập trung giúp đỉnh cao ứng dụng toán học giải cái bổ để : đối tác chiên lược …?!

 9. chẳng đáng 3 X said

  Đay nè, đây cũng là cách trả lởi của các vị lãnh đạo tới toàn thê quốc dân đồng bào,trong đó có các vị tri thức nói chung và nói riêng là các vị viết thư không dán tem :
  :”Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói về việc Trung Quốc cho phép một số lượng lớn tàu cá ra khơi đánh bắt tại các vùng biển ở Biển Đông.
  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (9/8) của Bộ Ngoại giao, phóng viên TTXVN đã đặt câu hỏi với Người phát ngôn về thông tin Trung Quốc cho phép một số lượng lớn tàu cá ra khơi đánh bắt tại các vùng biển ở Biển Đông,
  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.”
  một thứ chẳng có giá trị gì, người ta nói : chẳng đáng 3 xu !

  • Bui Viet Ha said

   Đúng vậy, vẫn tua đi tua lại bản điệp khúc đó.
   Không đáng 1 xu lẻ !

   Chẳng nhẽ không có 1 ai trong BNG, chính phủ, QH không nhìn thấy điều đó mà nhắc nhở, điều chỉnh. Vẫn 1 con người đó, cách nói đó, phòng họp bé tí đó, nội dung đó, đọc đi đọc lại, mất hết thể hiện ngoại giao của quốc gia. Chán kinh khủng!

 10. hoaden said

  Tôi xin “cuộc” với các bác là cácông chính quyền nhà ta không thể nào há được mồm được để trả lời vì đang bị cục xương quá lớn: “há miệng mắc quai.Tôi nghĩ các vị nhân sỹ trí thức nhà ta biết tỏng điều đó. Tuy nhiên đây là một đòn “ứ ự” giống như một võ sỹ bị “nốc ao” hai tay “ôm mặt” bấm bụng chịu đòn.Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó.Đi quá giới hạn sẽ hỏng việc. Bức thư ngỏ đã tấn công vào các yếu huyệt của các nhà cầm quyền hiện nay:
  1) Công khai chống bọn BÀNH TRƯỚNG TÀU KHỰA,trong khi các vị CQ nhà ta không dám hé miệng đã động,vẫn ôm khư khư :4 TỐT,16 CHỮ VÀNG
  2) Về đối ngoại : đề xuất chọn đối tác (lẽ tất nhiên là phải loại bọn TÀU KHỰA) phù hợp với phát triển THỜI ĐẠI: cứ nhiền khắp Asean này người ta đang hợp tác với ai (rông ra là cả thế giới) các viij CQ làm thế nào mà đi ngược,nếu không muốn đâm đầu xuống hố
  3) Về đối nội: đề xuất Cải cách CHÍNH TRỊ TOÀN DIÊN, cải cách hiến pháp,thực thi các quyền dân chủ và đảm bảo nhân quyền để phát huy nội lực của dân tộc và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế,…
  Tôi nghĩ tất cả các ĐỀ XUẤT trong bức THƯ NGỎ toàn là những VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM nếu nhà nước muốn giữ nước,nhà nước vẫn khẳng định là TỪ DÂN<DO DÂN VÌ DÂN,nhưng đồng thời những vẫn đề này cũng là những vấn đề mà CQ hiện nay KHÓ MÀ LÀM được,nếu không muốn nói là "KHÔNG LÀM ĐƯỢC" trừ khi họ phải chấp nhận từ bỏ "QUYỀN LỢI CÁ NHÂN<NHÓM LỢI ÍCH",đặt "QUYỀN LỢI CỦA ĐẤT NƯỚC LÊN TRÊN HẾT,điều mà không dễ dàng đối với những người "THAM QUYỀN CỐ VỊ".Nhiều bác "Còm" chúng ta bức xúc muốn "BỨC THƯ NGỎ" phải mạnh hơn nữa,nhưng các bác biết rằng trong dụng võ cần phải sử dụng cả "THẾ " và "LỰC".Chỉ biết "LỰC" không hoặc dùng "LỨC" không đúng chỗ sẽ trở thành vũ phu,hữu dũng vô mưu thi chỉ có tổ hỏng việc.Phép biện chứng đã khẳng định"cái gì còn tồn tại thì vẫn còn tính hợp lý của nó".Muốn đánh đổ nó cần lật tẩy "cơ sở tồn tại của nó".BỨC THƯ NGỎ không thể "đói địch" với một cả hệ thống chính quyền" dù cho nó là ngụy quyền với bộ máy cai trị đồ sộ:CÔNG AN<QUÂN ĐỘI. Hơn nưa tôi nghĩ rằng các vị trí thức ,nhân sỹ có một cái nhìn thấu đáo là trong hệ thống chính quyền hiện nay không ít vị có tâm huyết,đau đáu với vận mệnh của đất nước.Ta phải dựa vào "TẤM LÒNG BAO DUNG " của đất nước để có thể thức tỉnh những ai còn có thể thức tỉnh được. Điều này thực tình mà nói không phải là dễ dàng cho tất cả mọi người .

 11. E-japan said

  Thật không tin nổi

 12. Quyenduocnoi said

  Dù là thư ngỏ ( thư mà, đối tượng không thích đọc thì xếp đấy ! ), song cũng đáng mừng là có rất nhiều vị nhân sĩ danh giá trong, ngoài nước kí tên. Tuy nhiên, còn nhiều vị là “nguyên, cựu” rất bề thế không thấy tên.
  Đặc biệt, nhà văn, nhà thơ, soi mãi cũng thấy có ba “nhà” (?!).

 13. Y. Đăng said

  Đảng và Nhà nước thường nói đến ” ngoại giao nhân dân” tôi nghĩ đây là thời điểm để nhân dân phát huy tác dụng. Có những việc Chính phủ không làm hay nói được hoặc là chưa làm được thì quần chúng có thể góp phần. Đơn cử:
  – Với ngôn ngữ ngoại giao chắc khó thể hiện sự phẫn nộ hay ý chí quyết tâm của dân tộc bằng các cuộc tuần hành của quần chúng. Điều này vừa động viên nhân dân trong nước, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ vừa có tiếng vang tới bạn bè quốc tế và cả nhân dân TQ.
  – Bộ công thương không thể ra lệnh cấm nhập khẩu hàng TQ vì trái với quy định của WTO nhưng nhân dân có thể vận động tẩy chay, khuyến khích dùng hàng Việt làm giảm nhập siêu. Hải quan không ngăn được hàng nhập lậu, Cục kiểm định chất lượng không kiểm tra, ngăn cấm được hàng tấn, hàng tấn hoa quả, thực phẩm độc hại hàng ngày tuồn vào nước ta thì phong trào quần chúng tẩy chay sẽ là một biện pháp hữu hiệu !
  – Cục xuất nhập cảnh không thể cấm những thương gia giả danh khách du lịch đi lừa nông dân thì tại sao không thấy Mặt trận tổ Quốc, Hội nông dân và các tổ chức quần chúng khác thông tin kịp thời cho bà con mà chỉ có báo chí lên tiếng. SHãy để nhiều đoàn thể cùng vận động cảnh giác mọi người !
  – Phong trào quần chúng lan tỏa cũng giúp phát hiện kịp thời nhưng trường hợp như cho thuê rừng đầu nguồn, nuôi cá gần quân cảng, hàng ngàn lao động chui … và vạch mặt cả những kẻ tham nhũng, tiếp tay cho đối phương nữa !

  • hồn Việt said

   Đúng vậy,phải phát động cuộc chiến tranh nhân dân nhưng do chính nhân dân tự phát thực hiện vì không thể trông chờ gì vào các cơ quan công quyền đang bị vòng kim cô của 16 chữ vàng, 4 tốt giam hãm.
   Chúng ta hãy sử dụng Internet trao đổi với nhau và gắng vận động :
   – không dùng hàng TQ
   -không đi du lịch TQ
   -không tiếp tay nhập hàng TQ
   -không tiếp tay bán khoáng sản cho TQ
   -không xem phim TQ
   – không treo đèn lồng TQ, sử dụng các biểu tượng văn hóa TQ như con nghê, chữ song hỷ, v.v
   – không hôn nhân với Tàu phù.
   – Lên án kịp thời các hành động nhu nhược, bán rẻ quyền lợi dân tộc
   cho TQ ở mọi nơi mọi lúc
   – hãy cản trở các nhà buôn và đầu tư chui TQ

   – HÃY ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VN , ĐI THĂM THẮNG CẢNH VN VÀ SỬ DỤNG CÁC BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA VIỆT TRONG LỄ NGHI

 14. montaukmosquito said

  Tôi chỉ ký nếu các chí thức nhà ta thảo một bản kiến nghị (ok, thì thư ngỏ) để gửi tới mọi người dân .

  Mà đã biết sẽ không nhận được bất cứ một trả lời nào từ phía chính quyền, tại sao chúng ta không loại nhà nước, đảng & quốc hội khỏi mọi hiệu triệu, đề nghị, toan tính … Hãy thử nhìn xem chính chúng ta phải làm gì nếu không thể trông chờ vào nhà nước & quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng ?

 15. Rất Văn Xấu said

  Ủng hộ các bác trí thức đưa kiến nghị! Nhưng có lẽ “kiến nghị” này có thể vẫn chưa đạt được “kỳ vọng” của nhiều người vốn đã quá… bức xúc với những trì trệ, dốt nát, độc đoán… dai dẳng (…)

  Dù sao vẫn hy vọng vào những bước đi “tiếp theo”, khi đó có thể sẽ xuất hiện những “gương mặt mới”, “nhân tố mới”, “mô hình mới”, “phương pháp mới”… có thể đáp ứng được nhiều nhất những kỳ vọng của người dân (!!)

  Bây giờ nếu “đạp” được nó, chúng ta chắc chắn sẽ có một xã hội “dân chủ” hơn, người dân sẽ được thoải mái hơn trong suy nghĩ, lời nói, hành động… Nhưng với nền tảng (mọi mặt) thấp kém như thế này, liệu (những) chế độ mới được dựng lên sẽ có nhưng gương mặt nào đủ “tầm cỡ” và “uy tín”, và những người này sẽ đưa dân tộc này đi theo con đường nào để thoát ra khỏi cái nền tảng (cực thấp) đó một cách nhanh nhất…. ?

  Hay chúng ta vừa “thoát” được gánh nặng này lại phải “cõng” thêm một gánh nặng khác, nơi mà những kẻ cơ hội chính trị (những kẻ chỉ biết đến việc “tranh dành lợi ích” dù chúng sống trong bất cứ một chế độ nào) mặc sức thao túng những nguồn lực “nhỏ bé” của đất nước??? nếu vậy thì Dân mình vẫn còn “khắc khoải” lắm và rồi vẫn phải tiếp tục mệt mỏi vì… đấu tranh (!!!)

  …hãy nhìn vào Nga, một vài nước Ả-rập (vốn có nền tảng xã hội cao hơn chúng ta) hay gần hơn là Ấn Độ, Philippin, Indonexia (những nước có nền tảng xã hội “gần” với chúng ta hơn) thì có thế thấy “rõ” điều này:

  nền tảng tri thức thấp kém + bọn cơ hội/lưu manh chính trị = nền tảng xã hội hầu như vẫn thấp kém = dân chủ nửa mùa => dân chúng vẫn chịu thiệt thòi + đất nước vẫn thấp kém

  nền tảng tri thức (tuy) thấp kém + những gương mặt uy tín (= có mô hình phát triển đúng đắn + tâm huyết lớn + đạo đức lớn) = nền tảng xã hội từng bước được nâng lên = dân chủ thực sự => dân chúng hưởng lợi + đất nước “trỗi dậy”

 16. thanhduc trương said

  cho tôi được ký nhé:
  Trương Thanh Đức – Hà Nội

 17. TIÊN LÃNG said

  Biến cố ngoại giao trong những ngày qua cho thấy Đãng và Nhà nuớc rõ ràng tránh né vòng tay mở rộng cuả Hoa kỳ. Điều này đã khiến nhân sĩ , trí thức VN trong ngoài nuớc phẩn nộ.

  Do đó, giáo sư Tương Lai cùng trí thức cã nuớc đồng thanh cảnh cáo : “…trong thư ngỏ chúng tôi nói là «sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược, vì lợi ích của dân tộc và phù hợp
  với xu thế phát triển của thời đại».(1)

  Lời đáp cuả GS Tuơng Lai có nghiã là: “Ðồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại!” (TS Cù Huy Hà Vũ )

 18. Tào Khang said

  Ờ, mà phải kêu gọi nhiều và kêu gọi cả CA, bộ đội… nữa thì có lẽ càng hay. Hảo lớ !

 19. Lê Huy. said

  Rất có thể, chúng ta lại chứng kiến lần nữa SỰ IM LẶNG,VÔ TRÁCH NHIỆM của giới cầm quyền với bức “thư ngỏ” đúng mực tuyệt vời này !
  Nhưng nếu nghiêm túc đọc hết , thì đây là 1 văn kiện (nhỏ thôi) mang thông điệp yêu nước, đầy trí tuệ và thiết tha với vận mạng dân tộc ; một bản hùng văn chính trị sáng suốt – dù lời lẽ không cao giọng “văn vẻ – hoành tráng”, nhưng ý tứ thức thời, ngôn từ rất chính xác, chuẩn mực, không có giọng áp đặt, kẻ cả…nhưng cũng rất thẳng thắn, xác đáng nêu rõ tình hình các vấn đề quan trọng của nước ta lúc này ! Vì vậy, nó đáng để Nhân dân cả nước biết rõ thêm thực trạng tình cảm, thái độ, chính kiến của giới trí thức cũng như giới chức cầm quyền ! Không thể có 1 thế lực thù địch nào (trừ bọn bành trướng Bắc Kinh) có thể dè bỉu, coi thường, công kích văn bản đầy trách nhiệm với quyền lợi đất nước và chính nghĩa của những người yêu nước Việt !

 20. Mr.gia said

  Cũng như bao nhiêu những lần trước họ không tiếp thu và trả lời gì cả,đúng là nước đổ đầu vịt .dù sao cũng vạch bộ mặt thật của nhà cầm quyền ,tôi đồng ý với quí vị : các nhân sĩ trí thức có tâm có tài có lòng yêu nước thươg dân fải có hành động đa dạng khác nữa . Đầu con vịt không thể ngấm nếu cứ chỉ đổ nước mát cho nó

 21. DATNUOCTOI said

  Tôi nghĩ điều mà các vị nhân sĩ trí thức cũng nên làm là thức tỉnh người dân nước mình về họa mất nước bằng mọi hình thức-(điều mà nhà cầm quyền chưa làm được do họ bảo thủ, ngu dốt, hoặc đã bán đứng dân tộc này). Hiện tại dân ta cứ phải hì hụp bên miếng ăn ( mà không biết mình đã nuốt những gì nữa) thậm chí họ không biết hệ lụy của mất nước là gì ?!…. Đại đa số họ vẫn nghĩ (và sợ) chiến tranh là kèm tiếng súng đạn, chết chóc.
  “DỤ DỖ,MUA CHUỘC,THÂM NHẬP,LŨNG ĐOẠN,UY HIẾP,LẤN CHIẾM” đó là những từ mà bức thư miêu tả rất chính xác chính sách của Trung Quốc hiện nay trên tất cả các lĩnh vực với đất nước ta hiện nay.
  Bài viết BÁCH DIỆN LỘ PHỤC bên blog Huỳnh Ngọc Chênh : (http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/ba-dien-lo-phuc.html#more) mô tả quá đúng hiện trạng đất nước này.
  Toàn tuyến biên giới phía Bắc phải nói là hỗ lốn từ TIỀN GIẢ cho đến SÚNG ỐNG, MA TÚY, CÔNG NGHỆ TÌNH DỤC, BUÔN NGƯỜI.v.v..
  Chúng lũng đoạn cả văn hóa,cả môi trường đạo đức…
  Lần này, nếu người dân không thức tỉnh và quyết liệt phản kháng, coi như đất nước này vĩnh viễn thuộc về Tàu.
  Bây giờ không phải thời dùng tầm vông vạt nhọn, ong vò vẽ… mà đánh nữa, đừng mơ QUẬT KHỞI nếu không phải lúc này!

  Nhà cầm quyền đất nước này do ngu dốt và ích kỉ chỉ biết ăn rồi hô khẩu hiệu.

 22. DANOAN said

  ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ĐÃ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG THƯỜNG CHỦ TRƯƠNG : ” TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO, ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ. ĐẢNG TỪ NHÂN DÂN MÀ RA, NÊN ĐẢNG CHẲNG BAO GIỜ THÈM TRẢ LỜI THƯ HAY KIẾN NGHỊ CỦA TRÍ THỨC. ĐẢNG LUÔN LUÔN TƯỚC BỎ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA NHÂN DÂN, KỂ CẢ TRÍ THỨC.

 23. Em La Lu said

  Không hiểu cái chính quyền này đại diện cho ai và phục vụ cho ai nhỉ?.
  Khi dân gởi thư, gởi kiến nghị , thư ngỏ, khiếu nại…. vv…. thì họ muôn như một chả thèm trả lời gì cả.
  Tuy nhiên khi người anh em, ngoại ban của họ réo gọi, thì từng bầy, từng đàn, hết TT, đến CT, TBT thậm chí đến các Bộ cũng thay nhau , chăn lấn dành nhau để mà được bái được lạy .
  Ôi!. Nhục cho cái bọn đầu gổ này!

  • người yêu nước said

   HIỂM HỌA CỦA CUỘC GẶP THÀNH ĐÔ 2 !

   Chắc chắn lãnh đạo đcs và chính quyền VN sẽ im lặng không trả lời thư ngỏ này đâu . Hiện nay họ đang ở thế rất “ổn định” để tham nhũng về quyền lực và kinh tế nên các nhóm lợi ích trong đcs và chính quyền muốn mãi mãi giữ hiện trạng này. Việc lên án TQ xâm lược này nọ của nhà nước VN chỉ mang tính hình thức để đối phó với dân Việt yêu nước thôi và về thực chất cho dù trong nội bộ đcs VN có nhóm thân Tàu hay nhóm thân Phương Tây thì cả hai nhóm đó đều KHÔNG THÂN NHÂN DÂN nên họ thống nhất với nhau đàn áp quyết liệt mọi biểu hiện yêu nước ( viết blog,biểu tình, kiến nghị v.v…).Trong thâm tâm họ sợ dân sẽ bất bình nổi lên “lật thuyền” như Nguyễn Trãi đã nói vì tội ác của họ đã tày trời sau 85 năm cai trị.Xin nhớ lại năm 1991 Liên Xô sụp đổ họ đã vội vàng sang Thành Đô, TQ để xin khấu đầu làm phận tôi tớ cho kẻ thù của VN lúc đó là TQ kẻ vừa chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh VN ở Tây Nam và phía Bắc năm 1979, chiếm Gạc Ma năm 1988 cốt để giữ chính quyền và sự lãnh đạo của đcs mà không vì nhân dân VN. Cơ hội để VN thoát khỏi sự cương tỏa của chủ nghĩa Mác-Lê và Mao vốn tàn bạo và thất bại trên toàn thế giới đã bị vuột mất do tầm nhìn thiển cận và lợi ích nhỏ hẹp của ban lãnh đạo đcs VN .
   Hiện nay TQ đang đe dọa xâm lược VN trên Biển Đông và chi phối kinh tế VN toàn diện khiến lòng dân uất ức lại thêm vào tình hình kinh tế suy sụp, bất công tràn lan , tham nhũng nghiêm trọng làm suy kiệt đất nước nên vị thế của đcs VN đang rất lung lay. Một lần nữa lãnh đạo đcs VN rồi sẽ đặt quyền lợi phe nhóm của mình lên quyền lợi dân tộc để lại sang TQ xin “mật đàm” với Bắc Kinh để bán rẻ nốt những gì còn lại của dân tộc và đất nước này.
   Một cuộc gặp Thành Đô thứ 2 đang sắp diễn ra và Việt Nam khi đó sẽ đón nhận một thời kỳ Bắc thuộc 2 toàn diện, đau khổ ê chề và không lối thoát như nhân dân Tây Tạng , Mãn Châu ,Tân Cương vậy.
   Đồng bào và những đảng viên cs vn còn lương tri hãy cảnh giác để kịp ngăn chặn hành vi bán nước này !

   • bán nước said

    Bác Người yêu nước phân tích rất hay và có cơ sở. Đọc còm của bác xong, nghĩ tới hàng triệu người VN yêu nước (trong đó có đồng đội và người thân của tôi) đã ngã xuống để xây dựng nên cái chế độ này mà uất quá. Xin phép bác và chủ nhà xả xì choét một câu: đ.m bọn bán nước nuôi chế độ, làm giàu cho chúng trên xương máu của nhân dân.

    • troi oi said

     Cho em cũng xin phép các bác nhé em cũng tức quá đi thôi, bà mẹ chúng nó cả một lũ hèn mạc đầu tôm đất nước trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này các tri thức lên tiếng lo lắng cho đất nước mà chúng nó thì cứ bưng bê cái bín cho tàu mặc kệ dân, uất quá đi thôi.

   • ABC said

    Bài phân tích thực tiễn thật chính xác. Ngay cả khi ông Hồ còn sống thì nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã nói rằng
    Bác Mao nào ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.

 24. IM LẶNG CỐ HỮU said

  TÔI DÁM QUẢ QUYẾT MỘT LẦN NỮA, NHÀ NƯỚC SẼ VẪN GIỮ SỰ IM LẶNG CỐ HỮU

  BS: Đâu có ai ngây thơ hy vọng nó trả lời bác ơi!

  • Saigon said

   Đảng,CQ,QH Đang họp bàn luận : Làm sao để đưa 71 tên PHẢN ĐỘNG-THÙ ĐỊCH-CHỐNG CHẾ ĐỘ- LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN- MỸ MUA CHUỘC, DIỄN BIẾN HÒA BÌNH(cụm từ này tôi không hiểu, nhưng có 1 số báo đài, Đỉnh cao trí tuệ Nhân loại ,TÒA ÁN
   VTV1,HNM,CAND,QĐND,,THANH NIÊN BĂNG ĐỎ,TNXHĐND=thanh niên xã hội đen nhân dân, thì hiểu thôi)

 25. Tungdao said

  “… khi tự đối diện với chính mình, ý-thức đòi hỏi cái Thiện trong hành-động, cái Chân trong tri-thức, và cái Mĩ trong sự hoàn thành các quá-trình nghiệm-sinh, qua đó ý-thức biến thế-giới tự-nhiên thành một nhân-giới, xứng đáng với con người”._ Trần Đức Thảo (1917-1993).

  Lại thêm một Kiến Nghị của nhân sĩ, trí thức gửi Đảng và Chính phủ về tình hình đất nước. Với tôi Kiến Nghị hay Tuyên bố với chính quyền là vô giá trị. Mặc dầu Kiến nghị là nhân danh một tập thể gửi đến nhà cầm quyền để đòi hỏi một giá trị nào đó cho toàn xã hội nhưng không phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước.
  Đã công nhận vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước vậy thì kiến nghị chỉ là kiến nghị để dân biết, dân bàn và dân kiểm tra …chính quyền qua việc kiến nghị này.

  Vai trò của nhân sĩ, trí thức là dấn thân và hành động. Như lời dẫn trên, theo tôi, các nhân sĩ trí thức viết kiến nghị lần này như một trách nhiệm phải làm để “xứng đáng với con người” khi mang danh trí thức. Các vị còn thiếu nghĩa vụ, là phải hành động. Phải hành động có trách nhiệm trước cộng đồng với các vấn đề xã hội, phải tiên phong trong hàng ngũ các hoạt động dân sự.
  Từ đầu tháng 07 đến nay, các vị đang ở đâu?. Một người dân đen gửi đến các vị nhân sĩ trí thức.

 26. Dế Mèn said

  Tôi nghĩ vai trò và phẩm chất của trí thức chân chính phải là như vậy, không thể quay lưng bỏ mặc XH và đất nước ra sao thì ra, và chỉ biết lo cho bản thân. Quốc gia sẽ phát triển thịnh vượng, văn minh, nếu người dân càng quan tâm đến chính trị, và đặc biệt là đóng góp của giới trí thức.

  Hiện tình đất nước đã rất nghiêm trọng về nội trị, cũng như ngoại giao và bảo toàn lãnh thổ, như các nhân sĩ nhận định. Xin bày tỏ sự ủng hộ và kính chúc quí vị có nhiều nghị lực, ý chí và sự sáng suốt để vận động sự đoàn kết của toàn dân, đấu tranh vì tương lai tươi đẹp của một nước Việt Nam phú cường, dân chủ, văn minh.

 27. b.v.h said

  Kính gửi những nơi chẳng nên kính gửi.
  Nên viết lại: Kính gửi ‘ Quốc dân đồng bào’

 28. Nội dung THƯ NGỎ của các nhân sĩ trí thức…. mang tinh thần yêu nước hoàn toàn không có ý gì khác là mong cho đất nước và dân tộc VN vững mạnh trường tồn không bị lệ thuộc vào ngoại bang – Tôi cũng ủng hộ nội dung thư ngỏ này. Đơn giản vậy thôi.
  Về phần bàn lựng khác chúng ta nên có chuyên mục sau, không nên phán đoán hay có ý kiên khác – Những ý kiến không ủng hộ hay mang nội dung khác ( hoặc tuyên truyền ngược lại) dễ hiểu lầm là CAM – Mà trong này không phải là ít CAM

 29. Cuu Sinh vien Hue said

  Trong danh sach nay khong thay ten “GS NGO BAO CHAU”?Phai chang Ong Chau la nguoi “cua The Gioi!” cho nen chuyen ‘le te’ o VN khong can quan tam den?!

  • Nhật said

   Tại sao lại đi bắt ép người khác phải theo mình.Có khác gì một đám đi cầu phải có một đám khác cầm giấy đi theo.Vả lại nếu tính về nhân sĩ trí thức thì nhiều lắm, nhiều đến vài triệu,bạn đi kêu gọi cho hết nhá. Nhưng vấn đề là thư ngỏ này cũng như hàng ngàn thư ngỏ khác có được một phản hồi tốt đẹp hay cũng chỉ là một sự im lặng đáng sợ

  • Ban Cuu SV Hue oi,co hang tram ngan tri thuc va nhan si ung ho 71 vi nay.Nhung ve nhieu ly do nen chua tap hop het duoc,Luc dau chi can nhieu thanh phan nhu vay la duoc roi.toi nghi,70% dan VN ung ho hoan toan 71 vi tri si yeu nuoc.21% lung khung ba phai,so mat cua cai.Con 9% chong nguoi yeu nuoc vi ho dang song nho Trung Quoc bo thi va cam tam lam tay sai cho giac.neu cho ky rong rai,ban se thay khong du giay de viet len day.

 30. Nguyễn Văn Khải said

  Người đăng kí thứ 72:Ts.Nguyễn Văn Khải-ông già Ôzôn

  • Chính Nghĩa said

   đề nghị ông già ozon tăng cường nước ozon cho nhân dân yêu nước biểu tình chống Trung Quốc bị chính quyên đàn áp. rửa chân tay không virut cộng sản xâm nhập…làm ảnh hưởng sức khỏe người yêu nước….

 31. CỐT THÉP said

  Đề nghị đảng ta (ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM) học tập các nước phát triển,
  Các nước phát triển đều là nước dân chủ, pháp quyền, đa nguyên, đa đảng.
  Vậy đảng ta cũng phải đa đảng.
  Khi có dân chủ đa đảng thì giải quyết được mọi vấn đề.

  Nhưng vì nước ta là nước Cộng sản, vì vậy chúng ta sẽ đa đảng công sản.
  ví dụ : Đảng Cộng Sản Việt Nam tách ra làm 4 đảng công sản.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Trọng chỉ huy.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Ba Dũng chỉ huy
  Một đảng cộng sản do đồng chí Tư Sang chỉ huy.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Hùng Hói chỉ huy.

  Các đảng cộng sản sẽ đề cử ứng viên tống thống, nhân dân sẻ bầu trực tiếp tổng thống.

  Lợi ích của việc đa đảng cộng sản :
  – Với cách đa đảng cộng sản như vậy thì lợi ích nhóm của các đồng chí vẫn nguyên vẹn, không mất đi đâu mà sợ.
  – Với cách đa đảng như trên mà các đồng chi chưa yên tâm thì ta đưa vào hiến pháp là chức chủ tịch đảng được phép cha truyền con nối, như vậy quyền lực dòng tộc các đồng chí sẽ được tiếp nối muôn đời.

  Tôi tin rằng với 4 đảng cộng sản cạnh tranh lành mạnh với nhau thì nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ, khi ấy nước ta vượt qua cả thằng MỸ, thằng KHỰA khi đó có chẳng là cái đinh gỉ gì ??

  Nếu các đồng chí không chịu đa đảng cộng sản thì mọi giải pháp đều là chắp vá.

  • BìnhLuận said

   + Để các đảng cộng sản trên đề cử ứng viên tống thống để dân bầu trực tiếp. Thể thì có bầu đến 10 vòng cũng toàn phiếu trắng và phiếu không hợp lệ!

  • hoaden said

   Tôi đề nghị thế này. Đảng Cọng sản theo cương lĩnh là do giai cấp công nhân lãnh đạo với nòng cốt là giai cấp nông dân và sự liên minh của trí thức.Hiện nay ngày càng thu hẹp sự khác nhau giữa các lực lượng này,ngay khái niệm công nhân mà trước đây Mác đã định nghia cũng không còn đứng vững khi xuất hiện “trí thức áo xanh” để chỉ những người công nhân trong nền kinh tế tri thức. Vì vậy tôi nghĩ nên nghiên cứu mô hình đa đảng (cọng sản) trong giai đoạn chuyển tiêp để xã hội có thể chuyển một cách không gây những xốc lớn.Đó là trước mắt cho thành lập 3 đảng từ đảng cọng sản hiện nay: đảng LAO ĐÔNG do Công đoàn tổ chức,Đảng DÂN CHỦ do Hội Nông dân tổ chưc,đảng XÃ HỘI do Hội Liên hiệp KHoa học (kỹ thuật và Xã hội) tổ chức,tức theo ý tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.Lẽ tất nhiên trước mắt những người chủ trì các đảng này vẫn từ gốc gác đảng Cọng sản.Sự hoat động của các đảng này sẽ được xác nhận qua nhân dân và nhờ đó ta đi đến mô hình : Đảng lãnh đạo sẽ là đại diện thực sự cho dân cho đất nước

  • Saigon said

   Quên con cháu của Tô Định là thiếu sót, Trung nam Hải nó có chịu hông?

   • hồn Việt said

    Quên không tìm hiểu xem gia phả nhà anh Tô Huy Rứa có phải trực hệ với Tô Định không và anh Lê khả Phiêu với Lê Chiêu Thống có bà con chi !

 32. Rất Văn Xấu said

  Yêu cầu đảng và nhà nước tuyên truyền khẩu hiệu này cho toàn thể đảng viên:

  MỘT CÔNG DÂN TỐT LÀ MỘT CÔNG DÂN LUÔN BIẾT ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG CÁI XẤU, CÁI DỞ, CÁI TRÌ TRỆ… TỒN TẠI TRONG BẤT CỨ MỘT ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CẦM QUYỀN NÀO

  … cũng có thể đưa vào chương trình giáo dục ngay từ bậc Tiểu học

  Sư bố nó, phàm những thằng nào “đầu đất” thường có khuynh hướng làm “phức tạp hóa” những vấn đề đơn giản: dạy dỗ các cháu đủ thứ “trên trời dưới biển” nhưng có mỗi cái khẩu hiệu đơn giản này mà ko… nghĩ ra, có thể thay cho “Tiên học lễ, hậu học văn” đấy!!!

  • Rất Văn Xấu said

   Này, đảng và nhà nước, đừng sợ bị “lật đổ” (!)

   Vì đảng và nhà nước là “của dân, vì dân, do dân” cơ mà (!) bố thằng nào dám cả gan lật… dân (?!); cũng chẳng có thằng nào “điên” đến mức bỏ công bỏ sức ra để lật-dân làm gì cho… mệt, chẳng có ý nghĩa gì (?!)

   Yên tâm đi các chú!!!

 33. con gà chíp said

  Thư ngỏ để làm gì nhỉ ? giãi bày với đảng và nhà nước à,mong đợi gì ở đây ? khi mà IM LẶNG LÀ VÀNG các ông bà ơi.Tại sao họ im lặng ?trả lời : họ đã bán nhận tiền rồi từ hội nghị thành đô để chuẩn bị nối lại quan hệ bình thường sau hơn 10 năm gián đoạn giữa 2 nước.

 34. Y. Đăng said

  Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trong thư ngỏ nhưng có vài ý thêm:
  – Đối nội chúng ta có thể làm gì cũng được nhưng về sách lược ngoại giao tôi nghĩ không nên tuyên bố vứt bỏ “16 chữ vàng” và “4 tốt” dù trong bụng chúng ta đều hiểu thực chất đó là gì ! Tôi nghĩ mọi cuộc đấu tranh kể cả chiến tranh thì cuối cùng cũng dẫn đến đàm phán và thỏa hiệp và chúng ta không thể bê Việt Nam đi đâu mà vẫn phải sống chung với anh hàng xóm to lớn và nham hiểm như sống chung với lũ. Họ nói tôi muốn làm “láng giềng tốt” chẳng lẽ chúng ta lại sổ tuyệt vào mặt là tao không muốn mà nên để cửa để còn nói chuyện với nhau !
  – Cần nhất lúc này là đoàn kết để vượt qua giai đoạn khủng hoảng, bài học Hồ Quý Ly còn đó ! Tôi hoàn toàn đồng tình với các cải cách phải nói là khá tối thiểu trong thư ngỏ miễn là chúng ta luôn tỉnh táo !

  • chipheo@ said

   Bác ơi,tôi nghĩ cái gì cũng phải rõ ràng,chính cái không rõ ràng,không minh bạch dễ làm rối loạn lòng người, kẻ gian lợi dụng,kẻ thù lấn lướt.Rõ ràng là đối với nhân dân TQ ta luôn mong muốn một qua hệ hửu hảo: bán bà con xa mua láng giềng gân,nhưng đối với bọn bành trướng xâm lược ta quyết chống lại,nhưng không gây chuyện.Bác bảo cần giữ lai cấc khẩu hiệu (mồm) $ tốt,16 chữ vàng mà làm gì khi là khi ta nói thì ta cũng biết đó là không thật lòng,còn đối với bọn Tàu Khựa nó thừa biết là ta giả dối,là loại “vâng ,dạ trước mặt mà trổ c…ặ sau lưng”.Giữ nó không những làm nội bộ ta rối ren,mà ta còn mất hết bạn.Tôi xin hỏi bác nếu bác “cặp kè với con cave hay thằng cướp” thì ai mà tin bác.Tôi cho dù là ở phương diện “ngoại giao” nhưng mà phải có”mức đọ” của nó

 35. anhnamsg said

  TS Vũ Thành Tự Anh trả lời báo chí nói câu rất hay :”Theo nguyên lý của điều khiển học, một hệ thống thiếu thông tin phản hồi có chất lượng sẽ không thể tự hoàn thiện. Khi nền kinh tế của chúng ta ngày càng trở nên phức tạp thì những tiếng nói phản biện có tính xây dựng là rất quan trọng. Cần phải hình thành một lớp học giả có ý kiến độc lập và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.”

 36. thanh Hà said

  …..Theo lịch tiếp công dân, ngày 22/3/2012 ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tôi và giải thích: “Đất của ông trước đây nay là đất của người khác, cũng như đất ta đang ở là đất của Chiêm Thành, còn Hoàng Sa – Trường Sa thật ra ta không có chứng cứ rõ ràng vì nằm ngoài biển khơi không có ranh giới cụ thể nên mới có tình hình hiện nay chưa giải quyết ngã ngũ”.
  Tôi Nguyễn Trọng Thoại, 80 tuổi, từ 1/8/1948 đến 30/12/1964 là quân nhân cách mạng; 1969 tốt nghiệp kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Hiện hưu trí ở xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
  Tôi trích trong đơn bà mẹ VN anh hùng khiêu nại về đất đai ở tỉnh Khánh Hòa là cụ bà Nguyễn Trọng Thoại để rộng đường phán xét cái ông chủ tịch tỉnh KHÁNH HÒA về ý thức chủ quyền quốc gia.VÀ, cũng thấy rõ quan điểm cán bộ cao cấp của đảng cọng sản về biển đảo và hiểu rõ tại sao ông ta dung túng cho người TQ nuôi cá ở vũng rô,thương lái TQ tự do mua vắt cá tôm để nhà may chế biến thiếu nguyên liệu ‘dân lại ăn giá cao.
  ĐỒNG THỜI KIẾN NGHỊ VỚI ĐẢNG CỌNG SẢN XEM LẠI TRÁCH NHIÊM BAN TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ BAN TUYÊN GIÁO TƯ trong công tác cán bộ và hệ thống chính trị theo kiểu loại này thuộc cá biệt hay đã thanh phổ biến ,theo tôi biết thì không ít cán bộ đảng và quân đội được đào tạo ởTQ không ít liệu tình báo gián điệp cài vào đảng làm nội gián thì nguy cơ cho đất nước
  Rất mong các bạn đọc quan tâm trao đổi xem thực giả ở thể chế này qua vị cán bộ cao cấp của đang cầm quyền để không hoài phí lòng tốt của dân của các trí thức lớn đất VIỆT hôm nay.

  • Thai Hoang said

   Tên Nguyễn Chiến Thắng này đúng là Hán gian thật rồi. Tên hắn phải là Nguyên Thất Bại thì mới đúng. Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà?!!! Thật nhục nhã! Thảo nào mà nó cho bọn Tàu vào nuôi cá ở quân cảng Cam Ranh, đã thế khi bị lộ còn chui lủi, trốn như trạch hàng tháng trời. Nay mới dám thò mặt ra lại ăn nói như 1 thằng khùng. Phải cách chức tên này ngay! Công tác lựa chọn cán bộ kiểu này thì mất nước đến nơi rồi.Toàn một lũ bán nước hại dân!

  • Thằng này là một hán gian, là nghị gật, không biết nói tiếng nói của mình chỉ nhắc lại một cách máy móc : “…..Hoàng Sa – Trường Sa thật ra ta không có chứng cứ rõ ràng…..” Ta đang ở mà còn chứ có chứng cứ chưa rõ ràng? mà chúng còn mang quân ra đánh chiếm HS năm 1984 rồi năm 1987 và 1988 thì sao?
   Lại nữa trong bản đồ nhà Thanhnăm 1904 không có HS-TS… thế mà nói “chứng cứ không rõ ràng” thì chúng nó là bọn bị bệnh đao hay sao? Không những thế còn đi cướp đất của dân và những người đã từng sát vai chiến đấu cho nên độc lập của tổ quốc – Chưa nói đến nền kinh tế văn hóa chung đang để cho bọn tàu bành thao túng đến tận gốc rế tổ quốc VN
   Một lũ phản động hại dân hại Tổ Quốc

  • Y. Đăng said

   Đề Nghị gửi thông tin lên Ban tổ chức TW về đ/c Nguễn Chiến Thắng này !

  • Saigon said

   Trong chiến tranh tên chủ tịch Khánh hòa chỉ là đáng xách dép cho ông Nguyễn Trọng Thoại,mà nay lại dạy cho ông Thoại một KS về lịch sử mà bọn Tàu đã tuyên truyền cho tên Thắng. Tôi phản đối không để TS trực thuộc Khánh hòa,do tên Thắng quản lý. Nếu TS thuộc Khánh hòa lúc này sẽ làm Chiến sĩ Hải quân hy sinh nhiều hơn, ngư dân chết trên biển nhiều hơn, và mất TS cũng dễ hơn. Lời cảnh báo của tôi mong không xảy ra vì tên Thắng bị Đảng & NN chuyển qua ngành Lượm bao nylon.

  • Đỗ thị Hương. said

   Cảm ơn bác Thoại đã vạch mặt 1 tên chủ tịch tỉnh Khánh hòa ngu dốt đến ghê tởm !- Vâng, đúng là do lỗi từ ban Tổ chức TƯ và Chính phủ (đúng ra, chức danh này là do Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm và quản lý)… Nhưng thưa bác Thoại và quý vị, chúng ta đã có không chỉ 1 chủ tịch tỉnh bẩn thỉu Nguyễn Trường Tô (Hà Giang.), bí thư “Gúc-gồ.Tiên Lãng” dốt nát, gian giảo Nguyễn Văn Thành (Hải Phòng)… mà hầu như khắp các tỉnh thành hiện nay, nhiều lãnh đạo tỉnh thành rất yếu kém về năng lực nhận thức, làm việc..mà còn rất vô trách nhiệm với dân, với đạo đức và liêm sỷ của mình ! Đúng là lũ vô liêm sỷ !

 37. Trần Quốc said

  Vui mừng hoan nghênh bức thư ngỏ này.Xin có vài ý như sau.

  Nhân sĩ trí thức, thường là tinh hoa ưu tú của quốc gia, đã lên tiếng là việc làm vô cùng quý giá. Thư ngỏ còn có nghĩa là muốn gửi đến toàn thể nhân dân, trong đó có cả các lực lượng quân đội, công an, an ninh. Nhân dân, theo nghĩa rộng, càng được biết thư ngỏ này sẽ càng thức tỉnh và ý thức về bảo vệ Tổ Quốc chống lại hiểm họa Trung cộng bành trướng xâm lược nước ta.

  Thứ tự nơi kính gửi trong thư ngỏ chứng tỏ đã nói lên ý thức rõ ràng rạch ròi “Tổ Quốc là Trên Hết” của các nhân sĩ trí thức.

  Thư ngỏ không chạm đến những từ ‘nhạy cảm’ như “14+ 6” hoặc “nhân quyền” thể hiện sự mềm dẻo khéo léo, nên không thể bị xuyên tạc vu vạ là này nọ khép theo điều luật nọ kia.

  Thiển nghĩ, giá mà ở đầu thư có thêm một dòng ngắn gọn tóm lược chủ đề (subject) hoặc “v/v” thì nhân dân dễ nhớ hơn. Chẳng hạn : “v/v: Phản đối TQ bành trướng và xâm phạm VN và giải pháp cải cách trong nước”, hoặc…

  Thiển nghĩ nữa, giống như trình tự khiếu kiện khiếu nại phải đi từ cấp dưới lên trên, dạng thư ngỏ này có nên gửi cho cơ quan thường trực của ASEAN, cho nhân dân và nhân sĩ trí thức ASEAN, rồi cũng có thể gửi cho LHQ và nhân dân LHQ? Đương nhiên nội dung thư ngỏ có phần cần được mô-đi-phê? Và có lẽ cũng nên ‘xin phép’ 3 cái chỗ kính gửi đã nêu trong thư ngỏ ngày 6 tháng Tám cho chắc ăn???

  Xin bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn các vị nhân sĩ trí thức đã ra thư ngỏ ngày 6/8/2012
  PS: Nếu quý vị khởi sự Thư Ngỏ ‘rộng cửa’, dân đen chúng tôi xin được kí vào thư ngỏ của quý vị.

  • quần chúng said

   Các động từ được dùng như CẦN, NÊN, MONG ĐỢI chỉ chứng tỏ nghĩa khác của XIN. Mà đã XIN thì HÃY ĐỢI ĐẤY!

   Mà đã XIN thì thà xin thẳng bọn Tàu cho nhanh vì cái mà họ xin chẳng bao giờ nhận được.
   “Xin các bạn Tốt từ bỏ dã tâm xâm lược nước chúng tớ đi nhá để sống vui, sống khỏe, sống giàu sang, nhung lụa…!”

 38. Ba Láp said

  Viết thư ngỏ kiến nghị là một việc dễ làm và nó chỉ có hiệu quả nếu bao gồm những yếu tổ của một cuộc vận động chính trị dưới nhiều mức độ, tạo điều kiện để nhiều người trong XH có thể tham gia vào một quá trình chính trị, sự tham chính, góp phần giảm thiểu sự thờ ơ chính trị. Đây cũng là một hình thức tạo dựng sự liên kết liên đới chính trị, dễ làm và có hiệu quả nếu những người chủ xướng và người tham gia thấy được mục đích chinh trị. Và do đó việc vận động chữ ký, đóng góp nội dung phải đưa lên hàng đầu. Số lượng phải ở mức ít nhất là HÀNG VẠN và kéo dài để đạt được số đông, và hoàn chỉnh nội dung trong sự đóng góp rộng rãi của số đông. Thời đại internet thì lại càng dễ thực hiện. Nếu yếu tố vận động chính trị, sự tham gia chính trị của số đông bị bỏ qua thì bản kiến nghị coi như hỏng!

  Nếu bản kiến nghị là một cái tờ sớ tâu Vua, thay vì thể hiện một thái độ chính trị của một số đông chính trị, thì mọi người đã ngán tận cổ, “biết rồi khổ quá nói mãi”. Nếu nó bao gồm nhiều yếu tố của một cuộc vận động tham gia chính trị thì cho dù Đảng có vức nó vào sọt rát, thì nó đã làm một việc hữu ích là góp phần tạo điều kiện cho nhiều người tham gia vào một quá trình chính trị mà họ chưa bao giờ hay dám tham gia. Đây mới là điểm mấu chốt. Không có chế độ chuyên chế nào thay đổi và “biết lắng nghe” vì đọc kiến nghị. Nhưng nó có thể bị buộc không thể phớt lời nếu số người tham gia vào việc viết kiến nghị là đáng kể.

  Trí thức VN cần phải tự giải phóng ra khỏi cái não trạng CHỈ BIẾT LÀM QUÂN SƯ, vai trò giúp việc sau hàng ngàn năm bị hệ tư tưởng Khổng+Cộng biến thành công cụ. Mình chưa bao giờ thấy hay đọc được một bản kiến nghị nào của bà Aung San Suu Kyi gởi chế độ quân phiệt Miến Điện, nhưng chế độ quân phiệt Miến Điện đã bị buộc phải nói chuyện với một người đàn bà không có một tất sắt trong tay! Đối lập chính trị có tổ chức là quá sức tưởng tượng đối với tầng lớp trí thức chính trị VN! Chỉ có cách kiến nghị ĐCS cho thành lập một cái đảng cuội thôi. ĐCS có lưu manh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có cách là góp ý sửa nó thôi vì trí thức VN nghĩ một thời chỉ có thể trung thành với một Vua.

  • said

   Thư ngỏ hoặc kiến nghị (này) nó cũng giống như đề toán mà những người ra đề mặc định rằng chỉ có “đảng ta” mới “giải” được !!? (mà người ra đề thì không !!! ). Và do đó mọi thông thái của các vị đó đều trở thành “vô nghĩa” !

  • D.Nhật Lệ said

   Bác nói chí lý ! Bà Aung San Suu Kyi chưa hề viết kiến nghị…dâng lên nhà
   cầm quyền quân phiệt Miến nhưng giới khoa bảng VN.thì thừa ‘mềm mỏng’
   nên phải đi từng bước từ kiến nghị đến thư ngỏ thế này là cố gắng lắm rồi !
   Dù đau xót cho thân phận trí thức VN.nhưng lần này có lẽ hãy xem như cơ
   hội cuối cùng,còn không thì ‘mất nước là mất tất cả’,qúy vị khoa bảng ạ ! Có
   thể qúy vị còn bị nhân dân coi như phạm tội đồng loã với giới thống trị,nếu…
   chỉ ngồi cầu xin “thánh đế hồi tâm” !
   Hy vọng qúy vị có sẵn kế hoạch hành động sau lần chót này !

   • captain said

    Sao không có một Chu Văn An nào trong thời này vậy ta ?Người quan đã dám lấy đầu mình ra để can vua ! Hay là các lảnh chúa nhà ta hung ác ,bạo tàn quá nên các sĩ ‘ rót ‘ .Chết là hết ,sợ gì chết ! Mấy ông sĩ già cả rồi sống giỏi lắm vài năm rồi cũng chết .Sao lại sợ ???

    • Minhhoang said

     Sợ chứ sao lại không?

     Mấy ông sĩ già này khi chết, cỏ chưa xanh mồ mà không biết nơi mình đang an giấc ngàn thu lại đang nằm trong diện “qui hoạch” để làm Sân Gôn, Ê-cô Park, làm Công Viên như Lê Thị Riêng, Võ Thị Sáu, Bình Hưng Hòa… hay không?

     Chết mà vẫn không được yên, sĩ sợ là chắc rồi. Hy vọng là “sĩ” sẽ vượt qua được nỗi sợ này mà hiên ngang đứng lên một lần.

     Đọc hoài hết Thư ngỏ rồi lại Kiến Nghị cho bọn trâu bò, khuyển mã thì chúng làm cóc gì mà biết…đọc?

     Giá mà anh Tư Sàng Sâu đọc bài “Chiếu Cần…Câu” rồi kẻ sĩ ùn ùn bỏ câu như lão Khương Tử Nha chạy theo hiến mưu bày kế thì hay lắm, đàng này sĩ ta lại đồng kính gửi cho đám ruồi nhặng gần 500 con trong cái ổ có tên gọi là Cuốc Hội nữa. Ba chọi một không chột cũng què, “sĩ” nhà ta lại chọi với gần cả chục con nhặng (với tỷ lệ 71:500), nhỡ chúng hè nhau, đồng loạt bâu vào thì sĩ ta lại lao khổ nữa rùi!

     Đã làm kẻ sĩ trong thời tao loạn mà chuyện gì cũng sợ thì kẻ sĩ sinh ra để làm gì? Quay cần câu làm thành bổng mà vụt vào mông trâu, đít ngựa, đả chó xem chúng có dám xực càn, dám hút, hay dám đá hậu một lần không?

     Sĩ dám làm thì phường thất phu như Vịt tui sẽ xin theo hầu dưới cờ liền. Dụng lễ hoài mà bọn này nó đâu có ngán đâu, “Miệng nói tay tới” may ra lủ chúng nó mới biết điều, biết lễ độ được đôi chút.

   • Khong co cuoc CM nao giong CM nao.CM o Mien Dien khong the ap dung cung ngac vao VN duoc.Vi vay bac D.Nhatle dung voi trach 71 vi nhan si VN kia.Ho da lam dung trong xa hoi VN hien nay.

    Cung nhu truoc day,Cong San dem CN Max LeNin ap dung vao mot nuoc VN nong nghiep chiem 90% la sai.Vi CNCS dua tren Giai cap Cong Nhan lanh dao.Ma VN thoi ky truoc 1945 chu yeu la Nong Nghiep,va Nong Dan.The moi chet dan minh.

 39. Bộ chính trị . said

  Ôi ! Sợ quá ! Các anh sĩ trói gà không chặt ,xách dép cho tớ cũng không đáng ,làm gì bọn tớ !

 40. khach01 said

  Nực cười cho cái ý kiến kiểu này

  Là CAM kích động chống BBC mà vờ vĩnh.

  Còn nếu không phải CAM thì là người thiểu năng vì không hiểu nổi chữ “lại”!

 41. Rất Văn Xấu said

  Bản kiến nghị này có lẽ do ngại “động chạm” hoặc sợ chính quyền “không đọc”, hoặc sợ chính quyền “chụp mũ, o ép”… nên vẫn còn quá “mềm mỏng”, các nhân tôi thấy các vị trí thức đã “đề cao” Trung Quốc hơn những vấn đề “nội tại” là chưa… thực tế!

  Nếu tôi gửi kiến nghị, sẽ là thế này:

  – Đề nghị đảng, nhà nước, chính phủ giải trình trách nhiệm của từng cá nhân, kể cả nguyên thủ quốc gia, về việc tại sao để tham nhũng hoành hành lâu vậy, bộ máy chính quyền yếu kém lâu vậy, nền văn hóa và kinh tế suy thoái lâu vậy…???

  – Đề nghị đảng, nhà nước, chính phủ cam kết với nhân dân về thời gian cụ thể để “đạt” được mức tham nhũng trung bình của thế giới (chứ không phải hàng đầu thế giới như bây giờ); nếu không làm nổi thì chịu trách nhiệm gì với người dân???

  – Đề nghị đảng, nhà nước, chính phủ làm rõ vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc gia: tại sao các nước tư bản không có các DNNN làm “công cụ” điều tiết mà nền kinh tế của họ lại tỏ ra “quá hiệu quả” so với Việt Nam? Việc duy trì “vai trò” của DNNN với tính hiệu quả “cực thấp” trong một thời gian dài như vậy nhằm mục đích gì???

  – Đề nghị đảng, nhà nước, chính phủ giải thích rõ tại sao các nước tư bản, chỉ phục vụ lợi ích cho “số ít” lại không “sợ” tiếng nói phản kháng trong dân chúng, còn một nước XHCN “của dân, do dân, vì dân” lại sợ hãi sự phản kháng của một bộ phận “nhỏ” dân chúng đến vây? Thế lực nào có thể “mạnh hơn” cả Nhân dân???

  – Đề nghị đảng, nhà nước, chính phủ giải thích rõ vì sao việc áp dụng chính sách đối ngoại “mềm dẻo, kiên quyết” với Trung Quốc gặp thất bại? Phải chăng là do nguyên nhân “thừa mềm dẻo, thiếu kiên quyết”??? nguyên nhân nào mà để tình trạng “thừa mềm dẻo” đó diễn ra lâu như vậy, mặc dù đã được “cảnh báo” từ nhiều… nghìn năm nay???

  v.v….

  Ký tên: Dốt Tưởng Giỏi; Độc Văn Tài; Ngu Và Tham; Dựa Vô Tàu…

  • quần chúng said

   Hãy thay chữ “đề nghị” thành chữ “đòi” bác ạ!

  • Saigon said

   Dù chỉ là 1 comment của bác, nhưng viết rất đúng.Đề nghị Bác căn cứ trên cái ý này, viết thành 1 bài xã luận,gởi qua Diễn đàn A3S,tôi nghĩ nó cũng Nóng lên, biết đâu BCT căn cứ vào đó để sửa sai, hoặc để tiến hành thực hiện.

 42. TMĐ ECOPARK said

  Xin chân thành tiếp nhận lời khuyên của các bà con còm sĩ.Mình được phân trần một chút , cho nó nhẹ lòng.Trong danh sách 71 vị hiền sĩ ký tên thư ngỏ,có vị là Thầy ,có vị là anh,đa phần là bạn,một ít là em.Từ trước đến giờ,tình cảm của mình đối với họ là”nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa”.Mình
  thống nhất hoàn toàn với phản ứng thời cuộc,với phương pháp thư ngỏ.Tuy nhiên đọc cái nội dung họ ngỏ,mình bực vì mức độ phản ứng .Than hồng nó rơi xuống chân,chân phải né ngay,né mạnh,né dứt khoát để tránh bỏng.Tránh lửa mà từ từ,ung dung,đạo mạo.Yêu cầu nhà cầm quyền VN trả lời:
  TQ là bạn hay là thù.Bạn thì tiếp tục ôm nó mà hôn.Thù thì phải có nửa lời với quốc dân:Đồng bào bình tĩnh.TQ đã thực sự có hành động xâm lược biển đảo, nhưng Đảng,Nhà Nước,Chính Phủ và Quân Đội đã có kế sách,sẵn sàng bảo vệ vữngchắc
  Tổ Quốc.Bấy nhiêu là đủ,là tôn trọng nhân dân,là làm tròn nhiệm vụ tối thiểu của Nhà Nước đối với nhân.Im thin thít.Không nói không rằng gì cả.Không phải các ông ấy coi thường nhân dân,không phải các ông ấy không thấy im lặng trong lúc này là không phải đạo cầm quyền,trị dân.
  Chính xác nhất ,và mình dám thề có trời có đất,cái xương ĐỒNG CHÍ nó nằm ngang thực quản các ông ấy rồi.Há miệng ra không được.Không há thì làm sao mà nói.Thêm một yêu cầu nữa.Bây giờ dựa vào ai?Vào Mĩ,Nga,Ấn,Nhật,Hàn,Úc,Asean?Các ông ấy không chọn đâu!Chỉ còn duy nhất:dựa vào dân.Dựa vào dân thì phải trọng dân,thân dân,thương dân.Hành xử với dân đã qua,sắp tới phải như thế nào?Hết.
  Đọc cái còm Bác Văn Đức 5 lần.Mình nuốt từng lời một,từng từ một.Trí tuệ quá.Nhân văn quá!Bây giờ mình hết giận ai rồi.Có gì chưa phải thì mọi người thương và thứ cho mình.Cũng bởi cái thằng Tàu ăn thịt người mà nó té ra nhiều cái tệ với nhau cả.Chứ có giành quyền chức,danh lợi gì đâu.He he.

  • Hiền Giang said

   Hì hì có vậy chứ, iem chỉ phải đọc còm của bác Văn Đức có hai lần thôi bác ạ, lần thứ nhất đọc nhanh, lần thứ hai “nuốt từng lời một, từng từ một” :))

 43. nguyen van Duc said

  năm 2011 là kiến nghị… nay là thư ngỏ… chẳng trách ” BBC lại là thư ngỏ” nếu thư ngỏ này mà đảng không trả lời thì các ông phải làm một việc gì đi chứ càng để lâu đất nước càng lệ thuộc vào TQ. mới đây 42 vị trí thức vừa gởi cho lãnh đạo tp HCM yêu cầu nếu không cho biểu tình yêu nước thì họ sẽ tự biểu tình yêu nước. và lãnh đạo tp HCM đã trả lời bằng cách cho người tới hạch hỏi chữ ký có phải của ông hay không? và yêu cầu … cái mặt nạ của chế độ này đã rơi rồi tôi chắc chắn thư ngỏ của các bác lại bị vứt bỏ vào sọt rác. họ đã chọn con đường theo Tàu rồi. mua vũ khí hay tập trận ném bom chỉ là hình thức che mắt người dân Việt.

 44. la anh said

  ai tin nổi. biết của ai chứ. có ai giám chắc là đúng nhỉ? tự nhận là thông tấn xã vỉa hè còn thích nói năng liên thiên. Vỉa hè chả phải là những thứ ko đáng tin tưởng sao? Mọi người đừng nên kích động quá

  • Hoa Hướng Dương said

   Like your comment

   • Thắng T. said

    Hôm nay bọn ruồi muỗi bọ gậy vào vo ve đông quá! Hết mượn danh hoa hoét lại đến lê La.

  • anh bốn sàm said

   đề nghị bác ba sàm gửi cho lũ troll này email của những nhân sĩ , tụi nó lúc nào cũng có tinh thần phủ định sạch trơn mà không nêu ra được một lý do chính đáng nào cả, một lũ trâu đến là bệnh hoạn . Cũng may là đám troll đầu trâu này không nhiều chỉ là những tiếng nói yếu ớt của đám hồng vệ binh còn sót lại hoặc đám con ông cháu cha còn húp cháo đảng mà sống .
   con la và hoa thúi địt cũng chỉ là một .

   BS: Lâu lâu mới có đám này, thôi thì đôi khi cho họ kiếm ăn chút đỉnh bác ạ. Hề hề!

  • chipheo@ said

   Tôi xin lỗi,không biết ông là ai,nên đành gọi là Ông vậy. Tôi xin hỏi ông có biết “thời này là thờinào” Xin trả lời hộ ông: đây là thời “loạn lạc”.Ông có thể nhìn xem: “CHỦ” thì lang thang kiếm ăn trong những bãi RÁC,còn TỚ thì “NGỒI XA LÔNG<MÁY LẠNH<ĐI Ô TÔ XỊN. Chỉ vài điều thế cũng đủ nhìn thấy một điều DƠN GIẢN; CÁI THẬT lại là cái GIẢ,còn CÁI GIẢ lại là CÁI THẬT.Điều đó đã có thể trả lời Ông: CÁI VỈA HÈ mà Ông nói lại chính là LƯƠNG TRI của CON NGƯỜI,còn cái mà ÔNG gọi là CHÍNH DANH thì chính là "ĐÔNG RÁC HỐI". Ngay cái việc Ông cố LỌ MỌ vào cái "VỈA HÈ" này cũng cho thấy nó có thật như Ông nghĩ nó là cái "VỈA HÈ" không.VỈA HÈ chắc là không có cái gì để cho những hạng người như Ông "CHỔM" đâu.Vậy Ông vào đây là gì hả Ông.Tôi khuyên Ông nên tìm đến chỗ khác thì may ra còn kiếm tí gì để mà gặm…

   • Minhhoang said

    Chút nữa thể nào cũng có một cha nội khác xưng danh là Mắng Em phản hồi cho còm của bố Chí Phèo cho mà xem!

    Đừng rối mắt vì đám vẹt này nữa, bố Chipheo@ ạ.

  • Đỗ Quốc Minh said

   Thế mới đáng nói chứ:cái thời,cái chế độ mang danh CS nó “tốt đẹp” đến mức mà người dân tin là VỈA HÈ còn đáng ngưỡng mộ,còn SẠCH SẼ hơn cả chính trường XHCN!.

  • Chập cheng leng keng said

   “Vỉa hè là một thứ không đáng tin tưởng” mà thu hút hàng triệu người. 700 tờ báo chính thống ơi, ăn nhiều tiền của nhà nước mà ngày càng mất lòng tin của nhân dân, có đáng xách dép cho vỉa hè không?

  • Via He la phan Van Hoa khong the thieu o toan nuoc VN.Hau nhu tu nho toi lon,Dan VN khong ai chua mot lan ngoi uong cafe via he,an bun via he,nhau via he,hot toc via he,va xe via he .v.v.v

 45. anh bốn sàm said

  tôi chỉ có 2 ý kiến
  – không xi nhê với bọn chóp bu, những chuyển phát nhanh này sẽ bị vứt vào sọt rác , nếu chóp bu mà mở cuộc họp triệu tập mấy người này để đối thoại thì hãy chặt đầu tôi đi haha
  – giúp nhân sĩ nhất là những ông còn bảo thủ và nuối tiếc về cái lý tưởng mình đánh đổi bằng những năm tháng chiến tranh có cái nhìn thẳng thắn là chủ nghĩa cộng sản là thứ cần phải dẹp bỏ chứ không thể sửa đổi huống chi là nói miệng họ không khác gì đầu trâu mà ai cũng biết là không thể lấy đàn gảy cho trâu đọc thư cho trâu hay dạy trâu học chữ được mà phải dùng roi và thừng xỏ mũi chúng . VN đang ở giai đoạn khủng hoảng niềm tin như khối đông âu cũ, sớm muộn cũng sụp đổ rồi cũng có cựu đảng viên phải đứng lên mà tuyên bố :
  20 tuổi không vào cộng sản là vô tâm
  40 tuổi không từ bỏ nó là không có cái đầu

  chúc các nhân sĩ đặc biệt lớp tiền bối hiểu rõ bản chất vấn đề hơn là cố đấm ăn xôi với những bản kiến nghị gì gì đó thực sự là vô ích .

  Lời thật mất lòng .

 46. Thằng Mõ Úc Châu said

  Là một công dân của nước Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi thấy các nhân sĩ, các trí thức … đã lên tiếng đóng góp, bày tỏ chính kiến của mình với quốc hội, những người đang lãnh đạo, đang lèo lái con tầu Việt Nam trước cơn phong ba, bão táp hiện nay.
  Nhưng, có một sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng đều biết là, các vị lãnh tụ, các đỉnh cao trí tuệ của chúng ta hình như đã và đang mắc phải một chứng bệnh nan y gì đó không có thuốc nào chữa khỏi, khiến họ mặc dù mắt đang mở, tai tưởng như đang nghe, miệng vẫn thỉnh thoảng nhóp nhép nhưng, thật ra là họ đã hoàn toàn bị “MÙ – CÂM và ĐIẾC” !!!
  Bằng chứng là qúi vị đã gửi cho họ ít nhất hai Thư Ngỏ, nhưng, tuyệt nhiên chẳng thấy tăm tích chúng ở đâu !? Chúng đang ở trên bàn làm việc của qúi vị ấy, hay đã nằm trong một đống rác nào đó không biết chừng ?! Cũng chẳng thèm đặt nghi vấn là có nên trả lời hay không ?! Hoàn toàn là một sự im lặng có tính cách trịch thượng, kẻ cả …, không thể nào chấp nhận được khi mà loài người đã bước qua thiên niên kỷ thứ 3 cả hơn một thập niên !!!
  Những gì đã và đang xảy ra cho đất nước có thể nói đã làm cho cả nước, cho toàn dân ăn không no, ngủ không yên vì trong lòng lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, bức xúc…, thì họ vẫn im lặng bất động như chẳng biết gì, hay chẳng liên quan gì tới họ, không nói lên được một tiếng nói phản kháng, một câu nói vỗ về, trấn an nhân dân trong lúc giặc đã bước vào nhà !!!
  Nói tóm lại, là chúng ta không thể cứ mãi “nói chuyện với đầu gối”, “đối thoại với người điếc” !!!
  Do đó, tôi xin kính đề nghị lên qúy vị. Ngoài việc viết thư ngỏ để nói lên chính kiến và nguyện vọng chính đáng của quý vị, cũng là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Nếu, trong một thời gian tối đa nào đó mà không nhận được bất cứ một hồi đáp nào của những người lãnh đạo. Quý vị nên đại diện cho chính mình và cho toàn dân có những hành động thiết thực hơn, tích cực và có ích lợi hơn. Như đúng ra kêu gọi, tổ chức một cuộc biểu tình quy mô mà tôi tin chắc là sẽ được sự hưởng ứng và tham dự của hầu hết các thành phần nhân dân Việt Nam, đơn giản vì nó hợp với ý nguyện cũng như lòng mong ước họ.
  Những ý kiến thô thiển của một người ít học, rất mong được quý vị xem xét và nếu thấy khả thi thì chúng ta bắt tay cùng làm. Xin kính chào quý vị.

 47. nôi nhục mang tên đài Tở hở hà lội bô nhếch ! said

  Đài THHN của trân tha giái, chuẩn bị làm tin phát trên trong buổi “đặc biết ” :
  – cùng vơi các cuộc tụ tập đông ngưởi, gây mất trật tự XH và ún tắc GT, do một số kẻ đã “quen mặt” ở khu vự bở hổ, kích động lòng yêu nươc của ngưởi dân, chống phá chể độ, nhận tiên bổi dưỡng của bọn phản động nước ngoài…đến nay, một sô ngưởi xưng danh là tri thức, lại ‘tụ tập” trái phép trên mạng, gây rôi cho Đ, NN trong quan hệ đối ngoại với nước bạn vàng…không đê cho các lãnh đạo đỉnh cao “yên tâm”kiêm điểm, tăm rứa…không được lợi dụng lòng yêu nước chân chính, cần phải đập tan mưu mô gây rồi của bọn thù địch, bất kê dưới hình thức nào…mọi việc đã có Đ, NN lo, tình hinh biên đông chỉ có thêm nhiêu tâu lạ ‘đánh bắt cá xa bờ”, “chúng ta kiên trì thực hiên thỏa thuận nhận thức chung cùa lãnh đạo cấp cao 2 nước”…các đoàn thê nhân dân nơi cac “tri thức”, cân thông qua tổ dân phố, MTTQ, các lực luong AN, tăng cường quản lý giám sát ngày đêm các tri thức “trở cờ”, vận động, thuyết phục, thậm chí là rào chắn đưởng ngang ngõ tắt, hạn chế các vi tri thức này “phát tán” tư tưởng và tài liêu phản động, chống phá, xuyên tạc, nói xâu lãnh đạo..tuyệt đối tập trung thực hiên NQ4, tái mọi thứ- đăc biệt là ngân hàng, vàng và tiên- đê ăn dần, cứu DN và tập đoàn quả đấm thép đang tan chẩy…nêu ai cô tình ngoan cố, thì kiên quyết dùng công cụ hỗ trơ và các lực lương quân chúng CM tự phát chân chính “điêu chỉnh hành vi”…vân vân và vân vân…
  – xin các quý cô, quý bà Mc của đài, lân này, dên lượt phát sóng, nhơ cáo ôm, đèn đỏ…hoặc bất kỳ lý do chính đáng nào mà vắng mặt…đọc những lởi như com mụ Mc hôm trước, vu không ngưởi biêu tình nhận tiên..sẽ có ngày ung thư phụ nữ, ung thư vòm họng, ung thư tỳ phế…chi có mà sơm đi châu diêm vương vì sự ngu xuân, trơ trên, bỉ ổi “ăn theo” muôn đời bị phỉ nhổ và nguyên rủa…!

 48. Mongun said

  Nói chung, tôi ủng hộ thư ngỏ này, tuy nhiên tôi muốn có thêm ý kiến về tự do tôn giáo, đây cũng là vấn đề lớn mà Mỹ vẫn phản đối VN.
  Việc gửi thư ngỏ này theo một số người là kiểu “đàn gảy tai trâu” đối với các “đỉnh cao trí tuệ”, nhưng theo tôi nó vẫn rất có ích đối với nhân dân VN. Đây là các bước đi cần thiết cho quá trình thực hiện dân chủ ở VN.

  • Hóc xương ! said

   – đối vơi nhân dân yêu nước : mưa dầm thâm lâu !
   – đối với một số bọn công bộc bán nước, hèn hạ : bài toán khó khác gì hóc xương : nuốt vào không trôi, khạc ra chẳng được !
   đừng tuyệt vọng, Ai ơi, đừng tuyệt vọng…
   xin hãy nhâm nhi câu ca của cố nhạc sỹ họ Trịnh…

 49. Hoa Hướng Dương said

  Thư gửi mà chỉ có danh sách người gửi, chẳng thấy ai ký tên? Có tin được không??

  • Tâm said

   Mới biết vào mạng hay sao mà hỏi ngô nghê vậy? Hay cố tình giả vờ?

   • hoa lên cơn = hoa lạ ! said

    hoa hương dương = hoa LÊN CƠN = HOA LẠ …!!!

   • Hoa Hướng Dương said

    Đấy là lẽ thường khi người ta đọc một một bức thư thôi. Mọi việc làm lấy danh nghĩa của người khác để làm những việc không chính đáng đều thật tầm thường và bẩn thỉu.

  • Mongun said

   Cái tin ở trang vỉa hè này còn đáng tin gấp triệu lần tin của báo ND, QĐND, HNM hay đài truyền hình HN đấy. Không tin bạn thử làm một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng là biết liền.

  • Cầu Treo said

   Đúng là “hoa hướng dương”
   Suốt ngày chạy theo nắng
   Chiều về buồn thỉu thiu
   “Óc” (hạt) nhỏ bé liu riu.

 50. Sông Kôn mùa lũ said

  Hoan nghênh tinh thần các Sĩ Phu VN trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của đất nước . Việc làm của các Si Phu cao cả như Nguyễn Trường Tộ đã gởi lên vua Tự Đức bảng điều trần canh tân đất nước. Hơn thế nữa vì thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” đối với vận mệnh Tổ Quốc . Nó đánh động dư luận trong & ngoài nước , kích thích tinh thần yêu nước của toàn dân và cảnh tỉnh nhà cầm quyền chớ có vì lợi ích riêng tư của cá nhân , (băng) nhóm mình mà bán rẻ Tổ quốc VN , để mất nước ?!
  Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn rằng các ngài lãnh đạo nhà nước, đảng cs , chính phủ ( gọi chung là đảng ta, đảng mafia ), sẽ vứt sọt rác , thậm chí còn ra sức “truy tìm’ ai là chủ mưu trong kiến nghị này ?! như đã từng làm vs những kiến nghị trước đây. Vì chỉ một lẽ đơn giản : đảng ta là đỉnh cao…đống rác ! và tay đã lỡ nhúng chàm rồi nên sẵn sàng “thà chết chứ không bao giờ chịu… hy sinh”, như đã thể hiện từ lúc (ăn) cướp chính quyền đến nay .
  Đôi lúc tôi vẫn tự nghĩ biết đâu “trong cái họa lại có cái phúc “. ?!
  Chờ xem thời khắc lịch sử sẽ đến !

 51. Linh Viet said

  Tôi cũng là 1 trí thức, tuy nhỏ nhoi hơn so với các vị ký tên dưới Thư ngỏ trên, tuy vậy cũng xin trao đổi cách nghĩ của mình. NHiều bạn đồng tình, ủng hộ à một số bạn nói lá thư này không tác dụng nhưng vẫn cần thiết …. Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay với những bằng chứng quá rõ ràng về việc ĐCS và Chính quyền đi ngược lại lợi ích dân tộc, coi Nhân dân là giai cấp bị trị …. thì lá thư này không những không tác dụng mà còn không cần thiết và thậm chí đã hạ thấp giá trị, vị trí của tầng lớp trí thức Việt Nam. Đã có những cuộc tranh luận về định nghĩa và vai trò của TRÍ THỨC và đã đến lúc nếu muốn thực hiện đúng sứ mệnh tiên phong, phản biện và muốn xã hội tiến lên thật sự thì những nhà trí thức nên coi mình là dại diện cho nhân dân để đối trọng ngang bằng với tầng lớp lãnh đạo đất nước hiện tại. Nội dung kiến nghị có thể vẫn vậy nhưng cách trình bày của bức thư ngỏ không thể hiện được vị thế này. Với những từ như “đề nghị”, “mong rằng” … và văn phong mềm mỏng vẫn thể hiện khuôn mẫu, thói quen và cách tư duy mà mấy chục năm giới trí thức sống làm việc dưới sự lãnh đạo của đcs và như vậy thì bức thư này lại bị vứt vào sọt rác là không trách khỏi. Ôi NGUYÊN KHÍ CỦA VIỆT NAM, nếu chỉ có NHÂN – TRÍ và thiếu DŨNG thì rất dễ trở thành NGUYÊN KHÍ CỦA NƯỚC LẠ PHƯƠNG BẮC.

  • Hahien said

   ” Nội dung kiến nghị có thể vẫn vậy nhưng cách trình bày của bức thư ngỏ không thể hiện được vị thế này. Với những từ như “đề nghị”, “mong rằng” … và văn phong mềm mỏng vẫn thể hiện khuôn mẫu, thói quen và cách tư duy mà mấy chục năm giới trí thức sống làm việc dưới sự lãnh đạo của đcs và như vậy thì bức thư này lại bị vứt vào sọt rác là không trách khỏi.”

   Tôi nghĩ hơi khác bác chút xíu thôi, nếu vẫn “kiến nghị” giửi lên…thì văn phong kiểu gì, dù khuôn mẫu hay sáng tạo, dù mềm mỏng hay cứng rắn… cũng bị những người được kiến nghị vứt vào sọt rác cả thôi.

   Vì vậy thay vì “kiến nghị”, các trí thức đáng kính của chúng ta nên ra tuyên bố đàng hoàng gửi đến toàn thể nhân dân, không kiến nghị theo kiểu xin xỏ gì ai như thế này nữa. Ít nhất thì nhân dân cũng không “vứt vào sọt rác”

   • chn said

    Xin được chia sẻ ý kiến với bác Hahien. Tôi đã từng vài lần ký các loại kiến nghị, nhưng những gì chính quyền thể hiện cho đến thời khắc này cho tôi thấy rõ họ không đáng là địa chỉ cho bất cứ kiến nghị hay thư từ gì nữa. Tôi nghĩ điều cần thiết hiện nay là một Tuyên bố trước công luận, không chỉ của nhân sỹ trí thức mà là của rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam, những người tham gia ký tên. Và như vậy, tôi đồng ý với bác Ba Láp (comment lúc 11.55), việc đóng góp nội dung và vận động chữ ký là việc phải làm đầu tiên.

   • Linh Viet said

    Cảm ơn bạn Hahien và Chn. Tôi cũng thấy cái cần ngay bây giờ không phải kiến nghị, đè nghị, mong muốn gì nữa với cái CQ phản bội này mà cần ngay 1 bản thể hiện chính kiến của tất cả những người yêu nước (không chỉ có trí thức) và mọi người ký vào (như những lần ký kiến nghị boxit …) Nếu nội dung là yêu nước, chống TQ xâm lược, chống tham nhũng và muốn dân chủ, được thực hiện quyền theo Hiến pháp …. thì nhiều người sẽ không e sợ nữa, thậm chí tự hào được có tên trong bản CHÍNH KIẾN đó

  • TIÊN LÃNG said

   Khi những nhân sĩ trí thức này quyết định mình là quả tim khối óc cuả tòan bộ dân tộc, thay mặt đầy đủ cho tất cã mọi tầng lớp nhân dân Việt nam . Trong một mức độ nào đó,ký tên vào bản kiến nghị này cũng đồng nghiã với ký tên từ bỏ một cam kết bồng bột nhất thời cuả buổi vào đời….

   Ký tên vào kiến nghị có nghiã là họ bỏ sau lưng mình
   những huyền thoại, lãng mạn hay lầm lẫn cuả một thời cũng như mọi thứ bảo kê hiện tại và cuối cùng nay đã mặc nhận mình là nguời trí thức Việt nam , không phải nguời cuả một giai cấp công hay nông nào hay cuả một bộ phận đệ tam , đệ tứ quốc tế nào .

   Mong Linh Viet hy vọng và xin chúc mừng các trí thức đãng viênđang dọn mình cố buớc lên một thứ đãng khác :Đãng dân tộc VN. Hì hì…

 52. Bui Viet Ha said

  Tôi hoàn toàn ủng hộ những kiến nghị trong bản thư ngỏ này.
  Toàn dân Việt Nam, hãy đoàn kết lại. Trước mắt chúng ta là kẻ thù hung bạo, dữ tợn đang lăm le xâm lược ngoài biên cương, biển đảo của tổ quốc, bên trong là giặc nội xâm tham nhũng, tàn phá kiệt quệ đất nước. Chỉ có ý chí đoàn kết của 90 triệu người dân mới có thể giúp đất nước vượt qua những khó khăn hiểm nghèo hiện nay.

 53. tuyettuyet said

  Chúng ta phải tin tưởng vào Đảng, vào chế độ,Đừng nghe những lời dụ dỗ của kẻ khác mà ảnh hưởng tới lòng tin vào chê độ. Mất lòng tin sẽ dẫn đến nghi ngờ và ảnh hưởng đến sự an toàn,hòa bình của nhà nước.

  • Hahien said

   Đừng hỏi vì sao nhân dân không tin ta mà hãy hỏi ta đã làm gì để cho nhân dân tin.

   (Nhại lời bài hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gi cho ta….”)

  • anh bốn sàm said

   tào lao, dân VN khôn hơn cả chục nước ở Đông Âu không ?
   lấy đơn cử như Đức. nó là cái nôi cộng sản đấy ! Marx sinh ra từ đấy !
   Cuối cùng thì sao ? cả khối Đông Âu và trùm Soviet phải dẹp sạch sẽ ? họ ngu hơn VN ? họ không đủ dũng khí tài thao lược như VN ?
   tào lao không hiểu bạn bao nhiêu tuổi hoặc đang troll nói theo kiểu bọn xì tin .
   Tin vào cám đảng thì dân vn còn khổ dài dài, cái nhà máy dung quất quí hóa tịt ngòi lại 1 quả đấm thép đấy bạn tuyettuyet tích cực đóng thuế để giúp đảng đi nhá

   • Viagra for web said

    Dân Việt hơn cả… Marx nữa đó ! Tôi nhớ không lầm chính Marx thú nhận là lí thuyết của ông chỉ là lí thuyết thôi , không thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày được. Dòm qua , dòm lại chỉ có dân Việt và ” bạn” cùng cái đảo nào đó thực hành được

 54. hoaden said

  “..Chúng tôi mong các nhà lãnh đạo đất nước đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân./.” Đây là những nhà TRÍ THỨC,NHÂN SỸ không thể nói mà không có cơ sor.Nói khác đi các nhà TRÍ THỨC NHÂN SỸ đã khẳng định: “các nhà lãnh đạo CHƯA ĐẶT LỢI ÍCH DÂN TỘC LÊN TRÊN HẾT”.Tôi mong rằng các vị nên CÔNG KHAI trả lời câu hỏi này,vì các vị thừa biết ;IM LẶNG LÀ ĐỒNG Ý, Hy vọng rằng “điều cuối cùng”khong xãy ra,nhưng mà gần như 100% hy vọng cũng chỉ là …hy vọng(?)

 55. buncuoiwa said

  Thu ngo gui nhung ke la dinh cao ngon co!

 56. Quang said

  Chống TQ là cấp bách nhưng loại bỏ sâu chúa cũng quan trọng chẳng kém gì trong lúc này
  Nhân dân trông đợi ở sự nỗ lực của đảng và nhà nước

 57. provd said

  sao ko duoc nhi ban

 58. provd said

  duoc day nhi

 59. nguyễn trung thành said

  ĐỀ NGHỊ THỐNG NHẤT VỀ HỌC HÀM HỌC VỊ TRONG DANH SÁCH,BỠI CÓ NGƯỜI LÀ GS,TS KHÔNG GHI.CÓ NGƯỜI LẠI GHI?

  • Hoa Hướng Dương said

   Những thứ cỏn con như thế con sơ sài, hỏi nội dung của bức thư có thể tin được không?

   • Cầu Treo said

    Cả Trung Thành và Hoa Hướng Dương
    Giống nhau thật đấy (cũng tầm thường)
    Không nghĩ mà viết ngớ ngớ ngẩn
    Nghĩ mà viết thế (chắc công an).

 60. Văn Đức said

  Ý kiến người Trí thức và công việc quản trị Đất nước của Chính trị gia

  Nhìn nhận rằng trong tình hình Đất nước rất chông chênh, tiếng nói của những người trí thức trong hình thức thư đề/kiến nghị luôn có ý nghĩa cảnh báo nguy cơ. Trước khi xem xét nội dung „kiến nghị“, cần làm rõ bản chất và vai trò của Trí thức và Chính trị gia.

  *
  Người làm chính trị (Chính trị gia) có vai trò quan trọng trong xã hội là điều hành, phối kiểm các hoạt động của xã hội để „An Dân“. „An Dân“ bao gồm việc điều hành theo tinh thần „nhân nghĩa“ – nghĩa là bảo đảm cho người dân có cuộc sống an toàn và quyền mưu cầu hạnh phúc; Nhưng cũng có nghĩa bảo đảm cho Quốc gia an toàn trong tư cách quốc thể và toàn vẹn lãnh thổ. Từ trước đến nay, lịch sử cho thấy bất cứ triều đại nào không gánh vác nổi 2 công việc đó thì đều là nguyên nhân dẫn đến sự bất bình của người dân, kết quả là bạo loạn và sụp đổ của triều đại. Không làm được việc thứ 2 là giữ gìn quốc thề và sự toàn vẹn lãnh thổ thì đất nước trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xâm lăng và sự mất nước kéo theo sự tan biến của triều đại cũng là hiển nhiên.
  Người trí thức trong vai trò công dân và chức năng „tri thức của xã hội“ phải làm công việc cảnh tỉnh đối với nhân dân nói chung và trong trường hợp đặc biệt thì cảnh tỉnh những người làm chính trị, những bậc „quân vương“. Trong vai trò „hiền tài là nguyên khí quốc gia“, người trí thức (kẻ sỹ) không bao giờ qụy lụy quyền uy với những lời xin ban đổi sửa cách trị dân. Người trí thức hãy nhìn tấm gương vòi vọi của Đức Thánh Trần nói ra những điều gan ruột về quốc kế khi Đức quân vương Trần Anh tông viếng thăm và ân cần hỏi, nghe!

  *
  Tình hình nhân loại diễn biến phức tạp và hỗn loạn ngày nay là tất yếu của bước tiến lịch sử: Sự tích tụ văn hóa tạo ra điều kiện toàn cầu hoá, nhưng con đường nhân loại đến văn minh chỉ ở bước đầu tiên nên những quy tắc ứng xử nhân bản đang được đặt ra trên mọi bình diện: từng quốc gia, từng vùng miền (Liên hiệp châu Âu, Asean, etc.) Mỗi quốc gia đều ưu tiên lo lắng cho sự tồn tại và sự phát triển của riêng mình và xét như thế thì sự bành trướng của người Tàu là một tất yếu: Chưa bao giờ vận may lớn đến với người Tàu như ngày nay để mở cửa thông ra đại dương và bành trướng xuống Đông Nam Á.
  Phê phán những chính sách của người Tàu mà không xét sự „tất yếu“ đó thì không nhìn thấy quy luật „cá lớn ăn cá bé“ đầy bán khai và man rợ. „Tri nhân, tri kỳ“, nhưng „tiên trách kỷ, hậu trách nhân“ có ý nghĩa là như vậy!

  *
  Chính trị sai lầm vì không dựa vào nhân dân và trí thức. Không có tri thức thì mờ tối chỉ xét những điều nhỏ nhặt mà không làm đúng vai trò quán xuyến xã hội nên càng mắc sai lầm lớn hơn.
  Vượt qua mình là khó nhất. Các nhà chính trị Việt Nam hãy bình tâm xác định lại tư cách làm một con người chân chính, có đủ đạo đức và lý trí. Trên cơ sở đó, xác định mình là người Việt Nam với truyền thống thông minh và oanh liệt thì từ từ sẽ biết được có thể làm gì cho đúng vai trò của mình.

  Xin viết ngắn cho đủ một „ý kiến phản hồi“ và thực sự cũng mới chỉ là những phác thảo suy tư ban đầu.
  Thân mến.

  • Hiền Giang said

   Kính bác Văn Đức! Các nhà Chính trị gia mà thấm nhuần được “bản chất và vai trò của Trí thức và Chính trị gia” như nội dung bác đề cập thì đại phúc cho nước nhà ta quá.

 61. changconhe3 said

  các bạn ah. yêu nước hãy thể hiện đúng lúc, đúng nơi. chúng ta hãy tin tưởng vào bộ chính trị, tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào đảng cộng sản việt nam.

  • Thuy said

   Tôi, một người đang bị thất nghiệp , tin tưởng nhà nước nên ngóng cổ chờ cái vụ TH Hà Nội định môi giới việc làm như biểu tình có trả tiền gì đó á ! Khi nào có nhớ kêu nghe.

 62. Cục Đất said

  Giờ này mà còn thư ngỏ gì nữa các bác. Đã “ngỏ” mấy chục năm nay rồi !
  Đối tượng nhận thư đâu có đứng cùng phía với nhân dân nữa mà các bác ngỏ cái gì ?

 63. b.v.h said

  Không kí được xin ủng hộ bản kiến nghị này.

 64. Nhật Ký Yêu Nước said

  Đây là trò lừa bịp, chúng ta ai cũng có thể thấy là danh sách rất dài của những nhà tri thức, nhà khoa học nhưng không nhìn thấy bất kỳ một chữ ký nào! Tôi chỉ nói thế, nếu là bạn đọc có một chút nhãn quan sẽ phát hiện ra. Thực chất đây là một trò lừa bịp tầm thường hết sức tầm thường..

 65. TMĐ ECOPARK said

  Văn bản của trí thức:
  Kg:
  …………..
  -Chủ Tịch Nước VÀ Chính Phủ…
  Chủ Tịch=>một cá nhân.
  Chính Phủ=>một tập thể,một tổ chức.
  Hai danh từ này có từ nối VÀ ở giữa, thấy cũng là lạ,hay hay…
  Sao không viết:
  -Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng …?
  Cẩu thả trong văn bản,mà văn bản quan trọng,thì vừa coi thường công luận và tự thân nó đã nói lên sự không chu đáo, chín chắn rồi!

  • Dân Ngu nói said

   Bài viết rất “hay” phân tích “sâu sắc” ,bức thư gồm bao nhiêu nhân sĩ trí thức mà ngay cái “Kính Gởi” đó thể hiện sự “yếu kém trong ngôn từ”, thì nói sao cái đất nước này hiện nay không thê thảm mới là chuyện lạ?

   • Nguyen Hoa said

    Chẳng hiểu Ngu nói gì. Hay Ngu “yếu kém trong ngôn từ” nên không giải thích được “yếu” ở chỗ nào? Hay Ngu tức tối cái gì đó mà quên cái phép lịch sự tối thiểu?

  • Duong said

   Khi hỏi “sao không viết thì hãy chờ người khác giải đáp, không thể bực bội sao không gửi thủ tướng!

  • anhnamsg said

   Do Cá nhân thủ tướng đã mất niềm tin rồi bạn. Cách viết và sử dụng ngôn từ tôi cho là hợp lý.

  • Dân Ngu nói said

   Chán chẳng buồn bình luận,chỉ khen bạn TMĐ ECOPARK có một câu vậy mà vài còm lại yêu cầu giải thích,thôi để tôi chịu khó giải đáp để những bạn còn yếu kém về ngôn từ hiểu qua câu chuyện như sau:
   có hai nhà bạn A và bạn B ở cạnh nhau, nhà bạn B do nghèo nên hay qua nhờ vả nhà bạn A,vì vậy thường tỏ ra yếu thế và khiếp sợ nhà bạn A.Nhà bạn A có nuôi một con chó thường hay qua nhà bạn B ” ị “, do nể sợ nhà bạn A nên nhà bạn B không dám đánh chó vì sợ chủ nhà, nên sau nhiều ngày phải gánh chịu mùi phân chó và phải hốt phân thay cho nhà bạn A,,nên cả nhà bạn B mới hợp nhau lại làm lá đơn gởi cho nhà bạn A như sau
   Kính Gởi:
   Anh Nguyễn Văn A và Cả Nhà Anh
   Nhờ anh nhốt “con chó” của anh lại, hay có biện pháp như thế nào để chó nhà anh không sang ‘ ị ” nhà tôi nữa, vậy kính xin anh và cả nhà anh cùng xem xét và có hướng giải quyết.
   Nhà anh A nhận được thư khiếu nại của nhà anh B,sau khi xem xong anh A bảo với vợ rằng, thằng B nó gởi thư cho tôi và cả nhà, yêu cầu đừng để chó sang nhà nó ” ị ” nữa vậy bà tính sao?Sao khi xem xong thư bà vợ anh A mới tủm tỉm cười bảo, nó viết thư sao mà thể hiện sự “yếu kém ngôn từ” thế,thôi ông cứ quăng vào sọt rác, khi nào nó có hỏi ông cứ bảo anh gởi cho tôi và cả nhà tôi nhờ giải quyết, thì thôi anh rán chịu khó chờ khi nào nhà tôi về đông đủ tôi sẽ hội ý xong rồi tôi trả lời cho anh sau.
   Thế là anh B cứ ngóng cổ chờ ngày này qua tháng nọ không thấy anh A cũng như gia đình anh A trả lời thư, mà “chó” thì cứ hàng ngày vẫn sang ” ị ” nhà mình.Bực mình quá anh B mới hỏi thăm con anh A, vậy chứ bác có gởi thư cho gia đình cháu nhờ giải quyết chuyện “con chó”, vậy cháu có thấy ba mẹ cháu có biện pháp gì ngăn cản đừng để chó sang ” ị ” nhà bác không?Thằng bé nhanh miệng trả lời,dạ cháu thấy lá thư của bác bị quăng vào “sọt rác” lâu rồi bác ạ?
   Bực quá anh B khi gặp mặt anh A, liền hỏi anh A về bức thư mình gởi anh A giải quyết như thế nào, thì được anh A trả lời theo lời vợ bảo,rằng, thì, là, anh đừng dội,anh gởi thư nhờ cả nhà tôi giải quyết,thì để từ từ, khi nào các cháu đi học ở xa về đông đủ tôi hợp bàn xong rồi tôi sẽ trả lời thư anh sau?Anh B nghe anh A trả lời như vậy mới biết cái lá thư” kính gởi cả gia đình anh A” của mình bị “hố” nên chỉ còn biết ngửa cổ than trời, trách sao mà mình “yếu kém về ngôn từ” thế,vậy thì biết trách ai bây giờ.
   Đấy tôi chịu khó giải thích về sự “yếu kém trong ngôn từ” là như vậy, bạn nào chưa đủ khả năng hiểu thì cứ yêu cầu tôi sẽ khai thị tiếp.
   Đời sao mà
   Buồn như con Chuồn Chuồn
   chán như là con Gián

 66. Người Sông Tiền said

  Hoan nghênh toàn văn kiến nghị này! Chúng ta sẽ ký kiến nghị nhiều nữa, gửi tới tấp cho đến khi nào Đảng và Nhà nước thấy được ý đồ bán nước cho Trung Quốc của Đảng CSVN thì thôi. Đến giờ phút này, còn sĩ diện và liêm sĩ gì nữa với Bộ Chính trị Đảng CSVN, hở trời!

 67. D.Nhật Lệ said

  Xin góp một vài thiển ý về thư ngỏ.
  Trước hết,xin tôn trọng sự kiên nhẫn của qúy vị khoa bảng và trí thức.Dù thư ngỏ này có thể bị
  vứt vào sọt rác hay bị những kẻ nắm quyền giải vờ đồng ý rồi hứa suông…rằng thì là mà…lãnh
  đạo sẽ xem xét nghiêm túc những đề nghị của các đồng chí,của qúy anh chị v.v.và v.v…nhưng
  thư ngỏ cũng đáng được coi như một lời báo động…hô cháy…trước nhà VN.ta đang cháy !
  Có điều là nếu chỉ dừng lại ở mức hô hào như thế này mà không làm gì hơn nữa thì nhà ta sẽ
  cháy thành tro,thưa các bác.(Điều này thì một số bác tranh đấu trước đây…qúa kinh nghiệm).
  Cứu nước còn khẩn cấp hơn cứu hỏa !
  Xin trân trọng chào qúy bác.

  • Minhhoang said

   Đồng ý với bác D.Nhật Lệ là ta phải tôn trọng sự kiên nhẫn của các vị trí thức, giới cầm quân mà đại diện là Cựu Thiếu Tướng-Đại sứ Việt Nam Tại Trung Hoa là Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.

   Hết thư ngỏ rồi lại kiến nghị của giới này đã gửi đi các nơi đồng loạt, miệt mài, nói như “Nước đổ đầu vịt” hay “Đàn khảy tai trâu” thì hơi quá, vì duy nhất chỉ một lần là đại diện cho giới nhân sĩ được bộ ngại giao cử ông Hồ Xuân Sơn “tiếp kiến” theo kiểu bẻ đũa trong sự “thập thò” của những vị được mời đến tại các quán sá chung quanh Bộ.

   Chuyện mới vừa hơn năm, và bộ này vẫn chưa có một câu trả lời nào cho thỏa đáng kể từ dạo ấy. Ngoài miệng thì “Việt Nam có đầy đủ chứng cớ” để ca bài ca con cá, nhưng việc bà Nguyễn Phương Nga lén lén lút lút đi đến Trung Hoa cũng trong thời gian này (có bác nào đó đã “chộp” được nguyên con khi nường Phương Nga đang đeo kính đen chầu chực xếp hàng tại một phi trường nào đó bên Trung Hoa, rồi gửi đến Trang Ba Sàm).

   Nói một đường làm một nẻo, “Nói dzậy mà hổng phải dzậy” đó là nghề của họ nhà Sản, chỉ có nước lôi đầu bọn 14 thằng xuống rồi thúc gối lên để xem lủ này biết đầu gối có biết hiểu chuyện hay không!

   http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110713_intellectuals_mofa_meeting.shtml

   • Thành said

    Nhưng biết làm sao lôi, lại nhớ bài “Người VN hèn hạ” của trang blog hanwonders

    • Minhhoang said

     Có nhiều cách để lôi cổ bọn này, cách dễ nhất là dập “Hỏa Đài” bọn còn đảng còn bầy, như Lục Tốn-Lữ Mông tiến đánh Kinh Châu trong Tam Quốc Chí khiến cho Quan Vân Trường phải cơn khốn đốn vì tội khinh địch.

     Nghề làm “An Ninh Khu Vực”, Cảnh sát giao thông, CSCĐ là những nghề nguy hiểm nhất vì mấy cu cậu AN khu vực có địa chỉ rõ ràng nên rất dễ bị bề hội đồng lắm. Các đ/c kiểm soát giao thông cũng thế, đang cắm chốt mà xe tải cứ tống ga xịt khói lao vào, hay đang lang thang đường chiều đến các tụ điểm để chung độ, chè chén gặp mấy thằng đầu búa có trang bị cuốc chim của phu mỏ khõ nhẹ thì khổ. Đây là một trong những hỏa đài của đẻng ta, dập chúng kể cũng không khó như mọi người nghĩ đâu.

     Quan chức đứng đầu tại xã, huyện tham lam như tại Văn Giang cũng là một trong những hỏa đài.

     http://www.itruyen.net/chap-110355/trang-308.html

 68. TMĐ ECOPARK said

  Đọc tiêu đề,mừng.Đọc nội dung của cái 812 này,thất vọng,hụt hẩng ,tê liệt ý chí.Mô Phật!Nhân sĩ,trí thức nước nhà,mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng,lại thảo ra,nhiều người có học vị ký tên , gửi đi một văn bản cấp tốc,khẩn thiết bằng một văn phong,xin lỗi,của người bệnh già sắp xuống lỗ,diễn đạt như cối xay cùn và gói ghém nhiều chi tiết dư thừa, dài dòng,vuốt đuôi , buồn cười,kiểu bày cho đĩ vén váy.Đúng là quốc phúc đã đến hồi tàn,kiệt.Chỉ cần hoan nghênh việc thông qua luật biển kịp thời để chuyển văn mạch đến vấn đề cốt tử,trọng tâm,sôi bỏng:Minh bạch nhìn nhận trước quốc dân,Trung Quốc hiện nay là đồng chí,bạn bè hay là giặc?Chỉ có những người điên trong BCT,CP,QH mới bảo thằng Tàu là bạn,là đồng chí.Vậy nó chính là giặc.Đã giặc, thì biện pháp đối với nó như thế nào,quyết tâm ra làm sao.Đích thị nó là giặc thì thái độ,cách hành xử với dân hiện nay có phù hợp chưa.Hết.Và từ hai điểm với giặc với dân thôi,nó sẽ té ra những cái khác.Kiến nghị khẩn thiết với CS mà đề cập đến cải cách giáo dục,chất lượng giáo dục,cải cách kinh tế,vận động khối Asean đặt lại tên biển…là gãi đúng chỗ ngứa,đúng bản chất ,siêu lần lữa,siêu câu giờ của CS.
  Xưa nay,tôi quý kính lực lượng nhân sĩ,trí thức nước nhà vô cùng.Nay các vị làm một điều tốt,một điều hết sức đúng lúc,nhưng nội dung kiến nghị của các vị nó”lú” rồi.Vị nào thảo văn bản đã chủ quan.Còn các vị thò tay ký vào cái văn bản mang phận dân,vận nước bằng bút chứ không lẽ áp chỉ à?Mà đã bằng bút thì phải đọc,phải hội ý,vấn ý.Đọc,vấn,hội mà cũng không thấy được cái gì cần,cái gì thừa,văn phong,câu chữ,thì chúng ta cùng nhau giao cái giang sơn này cho thằng Tàu đi,vừa nhẹ nhàng,vừa tránh cảnh xương trắng máu hồng.Tức muốn điên lên được!

  • HHoang said

   Đúng như dân gian nói “Giận hết khôn!” Mà “muốn điên” thì không còn gì để nói cho nó ra hồn nữa bạn ECO ạ. Bạn hãy bình tĩnh để phân tích rõ những gì bạn chê, từ ý tứ cho tới ngôn từ, văn vẻ, thay vì chính mình sa vào thứ mình đang coi rẻ.

  • tran hung said

   Đứng trước công lý, lẽ phải và tri thức thì nên trật tự cúi đầu xuống, không tôn trọng ai thì nên tự tôn trước, đừng để phần “con” lấn lướt, ngay khi giao tiếp mà dùng nick thì đã nói nên phần nào.

  • Hiền Giang said

   HG tôi vẫn từ hồi nào đến giờ vẫn quan tâm lắng nghe ý kiến của bác TMĐ ECOPARK nhưng hôm nay đọc bình luận của bác thấy chộn rộn cả người.
   Hai bác HHoang và bác Tran Hung nói phải đó ạ, xin bác TMĐ ECOPARK bình tĩnh lại.

  • Xuan Quang said

   Gửi bạn Ê -cô- pack: Bạn HHoàng đã nói bạn “giận mất khôn nhưng với tư duy này thì tôi nghĩ bạn có “tỉnh” thì cái đầu của bạn cũng có vấn đề về tư duy thì phải… Cố gắng rèn luyện thêm nhé….

   • Cầu Treo said

    Đề nghị ABS cố gắng vứt bỏ bớt dạng còm vó vẩn như Hoa Hướng Dương, TMĐ ECOPARK…nó làm mất thì giờ bà con, hãy chuyển họ sang bên Nguyễn Văn Minh QĐND, hợp hơn.

  • anhhungqt said

   Tuy biết thư ngỏ hay kiến nghị gửi cho giới lãnh đạo đảng và nhà nước VN như “đàn gảy tai trâu” nhưng mọi người nên hoan nghênh và ủng hộ bởi điều này cho thấy giới trí thức, cựu quan chức, lão thành cách mạng cộng sản…ngày càng nhận ra bản chất thực của giới cầm quyền Việt nam hiện nay và quan tâm tới lợi ích Quốc gia hơn là lợi ích của đảng cộng sản VN.

  • Saigon said

   Bạn Ecopark,cách comment của bạn giống như đang bới móc, bắt bẻ để cho mọi người thấy bạn là kẻ trí thức hơn 71 nhân sĩ trên à? điều mà họ làm thì ông không bao giờ dám,giống như đi chửa cháy, ông không đem theo thùng chứa nước,mà cứ trách người khác:- sao đem cái thùng nhỏ vậy. -đem cái thùng nhựa đi chửa cháy thì nó chảy nhựa liền.
   Nói thật tôi chán ông quá

 69. LeQuocTrinh said

  Thân chào các bác trong nước,

  Tuy tôi không còn tin tưởng gì vào những Kiến Nghị hay Lá Thư Ngỏ của các nhân sĩ yêu nước vì vận mệnh dân tộc mà hãy còn kiên nhẫn lên tiếng trong hình thức bất bạo động, nhưng tôi vẫn nghĩ là cần thiết trong tình thế khẩn trương như lúc này.

  Thế giới nhân loại ngày nay liên kết với nhau bức thiết qua mạng lưới Internet, cho nên chưa bao giờ chúng ta nắm được trong tay một vũ khí đắc lực cho tiếng nói yêu nước, yêu dân chủ tự do. Chúng ta rất cần những hình thức đấu tranh như thế này để làm chứng cớ trình bày trước mọi cơ quan truyền thông thế giới rằng dân tộc VN vẫn còn sống, còn yêu thương tổ quốc, yêu thương giống nòi và chân lý sẽ sáng tỏ khi tình hình đi vào xung đột, chiến tranh, dư luận trong nước và thế giới sẽ hiểu công lý thuộc về ai, chính nghĩa nằm bên phe nào.

  Thử hỏi nếu không có mạng lưới Internet quảng bá, nhanh chóng, chính xác khắp thế giới thì ngày nay đã có hàng trăm hàng ngàn nguời bị thủ tiêu thanh toán trong bóng tối, dưới chế độ từng mang tiếng chủ trương bạo lực và khủng bố. Chỉ cần lùi mức thời điểm trở về thập niên 80, trước khi Internet ra đời, thì thử hỏi các Trang Mạng như AnhBaSam hay BoXitVN có sống được quá vài giờ không ?

  Nếu thật sự có đổ máu để làm nên cuộc thay đổi tốt đẹp trong tương lai, thì trách nhiệm chính truớc lịch sử vẫn luôn luôn là tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Quý vị lãnh đạo nếu biết sớm ăn năn sám hối lúc này thì hãy còn chút thì giờ để lèo lái con thuyền quốc gia ra khỏi cơn bão tràn từ phương Bắc xuống.

 70. Bun Thoong said

  Bắt đầu từ Tổng Bi thư Đõ Mười đến nay Tổng bí thư sau bán nước nhiều hơn Tổng Bi thư trước, bán hết trên đất liền đến bán đến biển và hải đảo.Và người dân thì hết người này đến người khác bị khép tội phản động vì họ rất yêu nước.

 71. quần chúng said

  Các vị trí thức cứ kiến nghị với thư ngỏ mãi mà Đảng cũng không thèm trả lời, coi khinh các vị như mẻ. Vậy thì còn lịch sự làm gì nữa.
  Không kiến nghị với thư ngỏ làm gì nữa mà phải đòi.
  Hãy đòi Đảng CS phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước này đi để thiết lập một chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng theo nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì còn sự lãnh đạo toàn trị của Đảng thì đất nước sẽ tan nát vì sự lãnh đạo kém cỏi và trước sau gì cũng sẽ bị mất vào tay Trung quốc tham lam. Lúc đó không muốn thì chiến tranh vẫn sẽ xảy ra vì với bản chất bất khuất, kiên cường đã được hun đúc ngàn đời, không chịu khuất phục, nhân dân Việt nam vẫn sẽ quyết đứng lên đánh trả quân xâm lược để giành lại Tổ quốc.
  Máu sẽ lại đổ, hàng triệu sinh mạng sẽ lại phải chết. Mọi tổn thất ấy đều xuất phát từ việc độc tài, toàn trị của Đảng. Tội lỗi này ngàn đời sau cũng sẽ không gột rửa được.

 72. Hoanglanmocchau said

  Mặc dù chưa quyềt liệt và rốt ráo do hoàn cảnh chưa thể nói rõ, nói hết được của qúy nhân sĩ ký tên, tôi vui mừng đọc và hoàn toàn ủng hộ là thư ngỏ này.
  Nhưng nếu người ta không thỏa mãn hoặc giở trì hoãn kế, hứa lèo mong ước cũa qúy vị, mà cũng là mong ước của toàn dân, qúy vị sẽ làm gì, vui lòng cho đám sất phu chúng tôi biết.
  Còn dù là ít nhất một nhân sĩ, trí thức như thế này, chúng mình không sợ mất nưóc
  Kính

  • KTS Trần Thanh Vân said

   Không mất nước, không vao giờ mất nước, nhưng ở cạnh kẻ bành trướng bá quyền này, dân ta sẽ mãi mãi khốn khổ.
   Tôi thương dân, tôi thương tôi lắm HLMC ạ

   • Bảy đờn cò said

    Trong điều kiện hoàn cảnh VN hiện nay,”thư ngỏ” của 71 vị nhân sĩ trí thức và “đề nghị tổ chức biểu tình” của 42 vị nhân sĩ trí thức SG là biện pháp đấu tranh hợp lý và khôn khéo! Chắc chắn sẽ nhận được sự đồng lòng và ủng hộ của rất nhiều người yêu nước cả trong và ngoài nước khi chứng kiến nguy cơ mất nước đã là sự thật hiện nay! Cũng là cách “lên tiếng” của Nhân Dân VN về hành động bành trướng bá quyền của TQ.trước dư luận thế giới…
    Tuy vậy, để tránh “nước đổ đầu vịt” như các lần trước, đồng thời tạo khả năng hiệu ứng thiết thực hơn trong quảng đại quần chúng, thiển nghĩ có vài vần đề cần đặt ra:
    1/ Nếu các thư ngỏ, đề nghị này lại tiếp tục nhận được “sự im lặng đáng sợ” của Đ & NN như trước đây, thì các vị nhân sĩ trí thức sẽ tiếp tục thể hiện tiếng nói của mình bằng cách nào? Nếu sau khi tự đứng ra tổ chức biểu tình (không có sự cho phép của NN) mà Đ & NN vẫn tiếp tục…”16 vàng – 4 tốt”; vẫn trù dập, giam cầm những người bất đồng chính kiến..vv…, thì các vị sẽ làm gì kế tiếp?
    2/ Trong việc đề nghị cải cách hệ thống chính trị VN hiện nay – quan trọng nhất là sửa đổi Hiến pháp – nhằm tạo sự đoàn kết và sức mạnh toàn dân để giải quyết những vấn đề sống còn của đất nước hiện nay, các vị có thấy cần thiết phải trưng cầu nhân dân về ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP? [“Phải trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến Pháp – Giáo sư Tương Lai – https://anhbasam.wordpress.com/2011/11/01/456-gs-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-ph%E1%BA%A3i-tr%C6%B0ng-c%E1%BA%A7u-dan-y-v%E1%BB%81-di%E1%BB%81u-4-hi%E1%BA%BFn-phap/#more-33219%5D
    3/ Nếu sau những nỗ lực trên mà vẫn không được đáp ứng thỏa đáng, thì các vị – với tư cách là “nguyên khí và rường cột của quốc gia’ – có nên căn cứ vào Hiến Pháp VN và các văn bản Nhân Quyền Quốc Tế đã được thế giới và ngay chính cả CHXHCNVN nhìn nhận và ký vào, để thành lập phong trào đối lập công khai và minh bạch,cất lên tiếng nói phản biện của mình và của mọi người dân trong nước không?
    Vài ý thô thiển, mong quý vị đại xá nếu có gì mạo phạm. Trân trọng!

 73. Long said

  Xin hỏi có ai đọc được không? Em vượt tường lửa, mở 1 buổi ra được trang này mà không thấy gì hết. Chạy qua boxit cũng chưa đăng.

  ——–
  BTV: Bác xem được với bản word rồi chứ?

 74. KTS Trần Thanh Vân said

  Tôi được biết Gs Tương Lai thảo thư này, nhưng không đọc được gì. Vậy xin phép được ký tên tại đay, lúc 2 giờ 13 phút sáng 8/8 : Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư, Hà Nội

  ——–
  BTV: Cám ơn cô. Sáng mai thư thả 1 chút sẽ đăng lại. Bây giờ đang lu bu, bận điểm tin 1 chút.

  BTV: 3h30′- Vừa cho bản word document lên, hy vọng cô xem được.

  • KTS Trần Thanh Vân said

   BTV giỏi, biết cô Vân thức suốt đêm nên dụ cô chờ đọc.
   Cô đọc xong rồi. Có lẽ ơhari đi ngủ thôi

  • anhnamsg said

   Cô Vân rất có trách nhiệm với đất nước, theo cháu nghĩ là nhiều người cũng sẵn sàng đồng ý ký tên như cô Vân.

 75. Mẹ hiền Tổ quốc VN lên tiếng! said

  Hoan hô các bác các anh! Yêu cầu cho mọi người cùng kí tên vào(như mọi lần vẫn thường làm) Bởi đây là ý nguyện chính đáng của TOÀN DÂN ViỆT NAM YÊU NƯỚC!

 76. Hoàng Hưng said

  Nếu các vị khởi xướng không hạn chế ngưởi ký tên thì cho tôi ký với: Hoàng Hưng, làm thơ, viết báp, dịch sách, TPHCM

 77. Người đọc said

  Tôi, một công dân rất bình thường của Việt Nam, nhưng quan tâm và dành nhiều thời gian để tìm hiểu, theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam, đề nghị các vị trí thức đã ký tên vào Thư ngỏ gửi lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội Việt Nam ngày 6.8.2012 thực hiện ngay quyền tự do lập hội theo Hiến pháp Việt Nam để thành lập một đảng chính trị mới tại Việt Nam, tập hợp không chỉ trí thức mà tất cả những người mong muốn cải cách, phát triển, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam để tập hợp, đóng góp các nguồn lực và tri thức vào việc sửa đổi Hiến pháp, tạo cơ sở cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, đặc biệt là các quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được biểu tình, tự do bày tỏ thái độ chính trị.

  Trong tình hình hiện tại thì cải cách toàn diện đất nước, mà bước đầu là sửa đổi Hiến pháp, cải cách chính trị, bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ để tập hợp các nguồn lực và sức mạnh nhân dân để phục hồi, phát triển kinh tế, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại Việt Nam là cực kỳ cấp thiết. Việc tập hợp soạn thảo những bản kiến nghị của giới trí thức, tuy có gây tiếng vang trong dư luận, nhưng chỉ thu hút và được lưu hành trong một số nhóm trí thức và các nhà hoạt động như thời gian qua. Thực trạng kinh tế, chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực và thế giới hiện tại đòi hỏi những việc làm có tính chất sáng kiến, đột phá, thúc đẩy, nâng cao nhận thức và tập hợp, đoàn kết tất cả những người Việt Nam đã, đang và sẵn sàng tham gia, đóng góp vào các hoạt động chính trị để cải cách, phát triển quốc gia Việt Nam. Việc thành lập một tổ chức tập hợp, đại diện những người mong muốn đảm bảo các quyền tự do, dân chủ hiến định để cải cách, phát triển, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại Việt Nam chính là sáng kiến đột phá, thúc đẩy cải cách toàn diện tại Việt Nam. Hơn khi nào hết, tôi mong đợi các vị trí thức, đồng thời cũng là những người hoạt động, những người đã không ngừng cất lên tiếng nói kêu gọi, đóng góp các sáng kiến để cải cách kinh tế, chính trị Việt Nam trong suốt thời gian qua, hãy tập hợp, đoàn kết lại để tập hợp, thu hút tất cả những người Việt Nam bất kể trong nước hay ngoài nước, những người luôn mong muốn tham gia, đóng góp vào việc xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và phát triển.

  Chính sáng kiến của quý vị sẽ là bước đi đầu tiên, mở đầu cho cải cách toàn diện tại Việt Nam, mở ra con đường hợp hiến, hợp pháp, ôn hòa, đoàn kết, bất bạo động để thức tỉnh, nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam và giới cầm quyền, lãnh đạo tại Việt Nam hiện nay về hiện tình đất nước, về độc lập chủ quyền, về vị thế quốc gia, vì tương lai dân tộc. Sáng kiến của quý vị sẽ là bước đi đầu tiên mà hàng chục triệu người Việt Nam, những người xứng đáng được có một đời sống tự do, phát triển, được bảo vệ phẩm giá và các quyền lợi chính trị, dân sự trên đất nước của mình đang mong đợi. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng quý vị chính là những người dẫn đường thực sự cho quốc gia Việt Nam hiện tại và một quốc gia Việt Nam tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn là một quốc gia phát triển trong độc lập, tự do, đoàn kết và dân chủ.

 78. Kichbu said

  Không thấy gì ngoài những dòng dưới đây, bác basam ơi..

  Cannot load the page at the address (error -1)
  http://www.scribd.com/embeds/102270650/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-hs4mdox6w6hyqjy7d0t

  Error while loading data from “http://www.scribd.com/embeds/102270650/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-hs4mdox6w6hyqjy7d0t”

  ———–
  BTV: Cám ơn bác cho biết. Tôi cũng thấy vậy. Vừa cho bản word lên, hy vọng bác xem được.

 79. hien phap said

  Mình thì không tin cái “bộ chính trị”. Nó là của đảng cộng sản VN, chứ có phải là cái tòan dân bầu chọn ra!. Các ông ta, chẳng đành hòang tý nào, con gái Tô Huy Rứa, 24 tuổi, học báo chí, làm chủ tịch hội đống quan trị một công ty xây dựng, con Nguyền Tấn Dũng, chưa thiết kế xây dựng gì, làm thứ trưởng bộ xây dựng…

 80. kellyhuyen said

  no comment!

 81. Cyclo! said

  Tham khảo thêm ở đây nghe bạn hiền:

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120807_intellectuals_letter.shtml

 82. Khách said

  Không mở được ABS ơi, chậm lắm. Vượt tường lửa vô được thì cũng không hiện ra chữ nào để đọc. Thêm 18 thanh quảng cáo (vừa đóng, vừa đếm đúng 18 cái) nữa, không đọc được gì cả. Anh đăng lại với word thì may ra.

 83. ElNino said

  Uầy. Kí tên kiểu gì. Mình ký với. =)).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: