BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN

Posted by adminbasam on 08/08/2012

Hà Nội, 6 tháng 8 năm 2012

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quốc hội,

Chủ tịch nước và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam,

Chúng tôi, những người đã tham gia ký và gửi tới lãnh đạo Nhà nước và Đảng bản kiến nghị ngày 10-07-2011 về “Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” (dưới đây gọi tắt là kiến nghị 7-11) và bản ý kiến về “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” ngày 08-09-2011 (gọi tắt là ý kiến 9-11), nay xin gửi tiếp thư này tới Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung ý kiến trước tình hình mới.

1- Bản kiến nghị 7-11 và bản ý kiến 9-11 đều có chung nhận định: Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong việc thực hiện mưu đồ chiến lược bá quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến trắng trợn để dụ dỗ, mua chuộc, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, lấn chiếm không chỉ trên Biển Đông mà còn trên nhiều địa bàn khác, không chỉ xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải mà còn thâm nhập và gây hại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đồng thời tìm cách “chia để trị” các nước ASEAN.

Đúng như dự đoán, hơn một năm qua, Trung Quốc thực hiện những bước mới xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta cũng như các quốc gia giáp Biển Đông. Họ ngang nhiên lập đơn vị hành chính có quân đồn trú ở nơi rất ít dân hòng cai quản vùng biển đảo rộng lớn không phải của mình, mời thầu thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đưa tàu thuyền đánh cá cùng với tàu bán quân sự và quân sự hoạt động trên vùng này, đồng thời bức hại ngư dân ta đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ còn tăng mức độ quyết liệt đi đôi với việc chuẩn bị dư luận và điều kiện cho bước leo thang nguy hiểm hơn, kể cả đe dọa gây chiến.

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao Luật Biển vừa được Quốc hội thông qua, tạo căn cứ pháp lý cho nhà nước và nhân dân ta bảo vệ, quản lý, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế đối với vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau một thời gian bị kìm hãm, báo chí nước ta đã được cất tiếng nói phê phán thẳng thắn, mạnh mẽ và kịp thời những chủ trương và hành động sai trái của Trung Quốc đối với nước ta.

Phản đối mạnh mẽ sự chiếm đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển, chúng ta kiên trì giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng phương pháp hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế. Chúng ta tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia khác ven Biển Đông, cùng nhau thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển, đặc biệt là đối với các đảo, bãi đá cùng với lãnh hải bao quanh theo đúng Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Theo ý kiến đề xuất của các nhà nghiên cứu ở một số nước, lúc này là thích hợp để các quốc gia ven biển Đông thống nhất tên gọi Biển Đông Nam Á thay cho cách gọi khác nhau của từng nước theo vị trí tiếp giáp biển. Đó là những giải pháp thiết thực để củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn biến vùng biển này thành ao nhà của mình.

Chúng tôi mong Nhà nước công bố trước nhân dân ta và nhân dân thế giới thực trạng quan hệ Việt – Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình. Nhân dịp này, Nhà nước ta cần chủ động giải thích trước toàn dân và dư luận thế giới bối cảnh ra đời, nội dung thực chất và giá trị pháp lý của công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai năm 1958 về Biển Đông, để bác bỏ dứt khoát mọi xuyên tạc từ phía Trung Quốc. Chúng ta luôn phân biệt những hành động phi đạo lý và trái luật pháp quốc tế của một bộ phận giới cầm quyền Trung Quốc, khác với quan hệ láng giềng thân thiện của đông đảo nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.

Đi đôi với việc tỏ rõ thái độ như trên, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, kể cả các nhà nghiên cứu quốc tế, trong việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu lịch sử và pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Các cơ quan chức năng của Nhà nước phối hợp với các nhà nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ có đủ căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, công bố rộng rãi để nhân dân ta, nhân dân Trung Quốc và dư luận thế giới hiểu rõ sự thật, không bị lừa mị hoặc rối trí bởi các luận điệu xuyên tạc, dối trá xuất phát từ mưu đồ bành trướng.

Thực hiện tham vọng bá quyền và chính sách thực dân mới, nhà cầm quyền Trung Quốc ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự, tìm cách đánh lừa dư luận, lẩn tránh luật pháp và công lý quốc tế, đang tự phơi bày bộ mặt thật, đồng thời lại phải đối mặt với những vấn đề chính trị nóng bỏng trong nước, như các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chủng tộc và mâu thuẫn trong các tầng lớp lãnh đạo, nên thế cô lập về chính trị của họ trước thế giới càng sâu sắc thêm.

Việt Nam có chính nghĩa. Nhiều quốc gia trên thế giới mong đợi Việt Nam tự lực, tự cường, thoát khỏi vòng kiềm tỏa, chi phối của Trung Quốc, cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới hợp thành sức mạnh ngăn chặn và làm thất bại mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.

Trong bối cảnh này, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

2- Đi đôi với tăng cường quốc phòng, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra, chúng ta cần phát huy thế mạnh cơ bản là ý chí độc lập, tự chủ được hun đúc từ lòng yêu nước của nhân dân ta và sự ủng hộ quốc tế đối với nước ta. Chúng tôi đã đề xuất mấy giải pháp chính là tiến hành cải cách sâu sắc, toàn diện về chính trị, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh cải cách các lĩnh vực khác, trước hết là cải cách kinh tế và giáo dục. Nội dung cải cách chính trị nhằm trước hết đổi mới căn bản thể chế lãnh đạo và quản lý của bộ máy công quyền, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ của dân đã được Hiến pháp quy định, nhằm phát huy ý chí và năng lực của nhân dân, tăng cường đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng và làm trong sạch bộ máy công quyền.

Nhân dân ta rất quan tâm tới việc sửa đổi Hiến pháp để tạo cơ sở cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và có kết luận về sửa đổi Hiến pháp (và về Luật đất đai); đề nghị Bộ Chính trị tuyên bố rõ là việc này không cản trở nhân dân và cán bộ, đảng viên tiếp tục góp ý kiến về vấn đề hệ trọng này trước khi Quốc hội quyết định.

Trong việc bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, cần nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Việc nhân dân ta biểu tình phản đối hành vi xâm lược, bành trướng của Trung Quốc góp phần hỗ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và động viên ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Nhân dân đang đòi hỏi khẩn trương xây dựng luật bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân đã ghi trong Hiến pháp. Chúng tôi cho rằng chính quyền nước ta cùng với ý thức làm chủ của nhân dân ta hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm các cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược, bành trướng của Trung Quốc diễn ra ôn hòa, trật tự, đúng mục đích. Điều có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự.

Bước tiến mạnh mẽ về thực hiện dân chủ, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng là đòn xeo xoay chuyển tình hình nước ta, đồng thời tăng ảnh hưởng tích cực trong quan hệ quốc tế, tác động tới tình hình Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa Nhà nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự phát triển của mỗi nước và cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Dân tộc Việt Nam đang mong đợi chủ trương và hành động thiết thực của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Bộ Chính trị để đưa đất nước vượt qua hiểm họa, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Chúng tôi mong các nhà lãnh đạo đất nước đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân./.

—-

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN

.

1. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

2. Nguyễn Đình An, nguyên Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Đà Nẵng

3. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Lực lượng Phụng sự Lao động (trước 1975), TP
HCM

4. Vũ Thành Tự Anh, TS, Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế
Fulbright, TP HCM

5. Trịnh Đình Ban, nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, TP HCM

6. Hồ Tú Bảo, Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật
Bản.

7. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí
Minh, TP HCM

8. Thiện Cẩm, Linh mục, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ
tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

9. Thái Văn Cầu, chuyên gia Khoa học Không gian, California, Hoa Kỳ

10. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

11. Đào Duy Chữ, TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam, TP HCM

12. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

13. Hồ Ngọc Cứ, Luật gia, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

14. Nguyễn Xuân Diện, TS, Viện Hán Nôm, Hà Nội

15. Lê Đăng Doanh, TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên
thành viên IDS

16. Hoàng Dũng, PGS TS, Đại học Sư phạm, TP HCM

17. Trần Hữu Dũng, Giáo sư Kinh tế học, Đại học Wright State, Hoa Kỳ

18. Nguyễn Tiến Dũng, Giáo sư Toán học, Đại học Toulouse, Pháp

19. Giáp Văn Dương, TS, nhà nghiên cứu Vật lý, Đại học Quốc gia Singapore

20. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành
phố HCM, TP HCM

21. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

22. Phan Hồng Giang, TSKH, nguyên Hiệu trưởng Trường Viết Văn, Hội Nhà Văn Việt
Nam, Hà Nội

23. Nguyễn Ngọc Giao, nhà báo, nguyên giảng viên Toán, Đại học Paris VII, Pháp

24. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

25. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện
IDS, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội

26. Phạm Duy Hiển, GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

27. Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

28. Nguyễn Thị Từ Huy, Tiến sĩ, TP HCM

29. Phạm Khiêm Ích, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên
Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

30. Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Phó Viện
trưởng Viện Mác-Lênin, Hà Nội

31. Nguyễn Văn Kích, nguyên Vụ trưởng, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ
tướng Chính phủ, Hà Nội

32. Tương Lai, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng
Viện Xã hội học, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

33. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Viện phó
Viện IDS, Hà Nội

34. Cao Lập, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

35. Nguyễn Xuân Lập, nguyên Phó Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam, nguyên Trưởng
đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn (trước 1975), TP HCM

36. Hồ Uy Liêm, PGS TS, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

37. Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành
phố Hồ Chí Minh, TP HCM

38. Ngô Vĩnh Long, Giáo sư Sử học, Đại học Maine, Hoa Kỳ

39. Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh
viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

40. Huỳnh Công Minh, Linh mục, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

41. Trần Tố Nga, nhà giáo, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, TP HCM

42. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

43. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động
thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

44. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội

45. Trần Đức Nguyên, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

46. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị
nhật báo Tin Sáng, TP HCM

47. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu Huế học, Huế

48. Ngô Văn Phương, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 6, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 5, TP
HCM

49. Trần Việt Phương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên thành
viên Viện IDS, Hà Nội

50. Phạm Xuân Phương, Đại tá, cựu chiến binh, Hà Nội

51. Trần Hữu Tá, PGS TS, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

52. Lê Văn Tâm, Tiến sĩ Hóa học, Tokyo, Nhật Bản

53. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

54. Lê Mạnh Thát, Thiền sư, GS TS, TP HCM

55. Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư Hóa học, Đại học Leuven, Bỉ

56. Trần Văn Thọ, Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản

57. Cao Huy Thuần, Giáo sư danh dự (Chính trị học), Đại học Picardie, Pháp

58. Trần Quốc Thuận, Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
TP HCM

59. Đào Công Tiến, PGSTS, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM

60. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

61. Nguyễn Thị Ngọc Toản, Đại tá, GS Bác sĩ, cựu chiến binh, Viện Quân y 108, Hà Nội

62. Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, thành viên Viện
IDS, Hà Nội

63. Tô Văn Trường, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam,
TP HCM

64. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc

65. Hoàng Tụy, GS TS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Viện IDS, Hà Nội

66. Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Thành phố
Hồ Chí Minh, TP HCM

67. Hà Dương Tường, nguyên Giáo sư Toán học, Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp

68. Nguyễn Viện, nhà văn, TP HCM

69. Vũ Quang Việt, chuyên gia tư vấn Thống kê Kinh tế cho Liên Hiệp Quốc, Myanmar,
Philippines và Lào; nguyên chuyên viên cao cấp Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ

70. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, cựu chiến binh, Hà Nội

71. Phạm Xuân Yêm, nguyên Giám đốc nghiên cứu (Vật lý), Trung tâm Quốc gia
Nghiên cứu Khoa học (CNRS), nguyên Giáo sư Đại học Paris VI, Pháp

——

* Được biết bức thư này cũng đã được chuyển tới một số cơ quan báo chí nhà nước VN.

Mời xem thêm: – 154. KIẾN NGHỊ BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TQ (04-07-2011); – 175. Thư của LS Trần Vũ Hải gửi Bộ Ngoại giao về bản Kiến nghị 2/7/11 (11-7-2011);  – 309. THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC (21-08-2011); 319. Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang (RFA/31-08-2011); – 348. Bàn thêm về “Thư Ngỏ” của 36 trí thức hải ngoại (Lê Xuân Khoa/10-09-2011); – 350. Vài suy nghĩ rời về “Thư Ngỏ” của nhóm Trí Thức hải ngoại gửi Nhà Nước CSVN (Trần Phong Vũ/25-08-2011); – 358. Ý kiến về Thư Ngỏ của 36 nhà trí thức hải ngoại (Trần Bình Nam/14-09-2011); – 367. Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam (Lê Xuân Khoa/18-09-2011).

—-

Bổ sung, 10h30′, ngày 9/8/2012:

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

Thưa quý vị,

 Trong bản Danh sách người ký tên kèm theo Thư ngỏ, mà chúng tôi chuyển tới quý vị ngày 6 tháng 8 năm 2012, chức danh của ông Hồ Uy Liêm (số thứ tự 36) xin được đính chính lại là:

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị về sự sai sót kỹ thuật này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt những người tham gia ký tên
và Ban Biên soạn

 Tương Lai

Chu Hảo


Advertisements

169 phản hồi to “1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN”

 1. […] 1190. Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và… […]

 2. THÀNH ỦY SG said

  – Các LỒNG chí yên tâm LI, ngộ cũng chỉ là PHÁT THANH VIÊN của LẢNG và nhà nước hiện tại thôi mà, cho LÊN không thể trả lời các LỒNG chí về việc LI biểu tình chống trung quốc LƯỢC. Các LỒNG chí cứ chờ một thời gian rất ngắn nữa thôi, LẢNG ta từ trung quốc về tiếp quản LẤT nước thì các LỒNG chí và nhân dân yêu LƯỚC sẽ LƯỢC tự do LI biểu tình mà.

 3. Em La Lu said

  Please read this:

  http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443537404577578953575891264.html?mod=googlenews_wsj

 4. Nhan said

  Khi đang ngậm cục xương to thì sự thật – Kiến nghị – Thư ngỏ chẳng có ý nghĩa gì đâu! và dù có văng tục có chửi hàng vạn lần “MÙ – CÂM – ĐIẾC” họ cũng chẳng cần! Làm sao hết nhiệm kỳ vơ được thật nhiều- thật nhiều…!
  Hãy đồng thanh hát bài Vinashin- Vinalines … khoan ới dô khoan

 5. b.v.h said

  Mấy bố trí thức này cũng cực rắc rối. Thư ngỏ rồi ngóng làm quái j, chỉ cần viết mấy câu ngắn gọn : Này! Mấy ông chỉ tay, mấy ông giơ tay và mấy ông cầm con dấu. Tình hình đất nước như vậy mà các ông vẫn như: ‘ Thằng dở hơi kô biết bơi!’…Vậy là ai cũng hiểu.

 6. Trần Quốc said

  Nhàn rỗi, kiểm kê chơi.
  Đến lúc này có 152 còm và trả lời còm.
  Có thể có những còm cho dù có vẻ hơi hơi “lạc đề” thậm chí hơi hơi ”quá mạnh’ nếu không nói là quá khích, nhưng xem ra vẫn là ủng hộ thư ngỏ, khoảng 146 -147.
  Còn lại 5-6 còm của La Anh, Hoa Hướng Dương, Nhật ký yêu nước, Ecopark không rõ thế nào nhưng gây được tranh luận nhiều chiều mà chiều ngược lại là chính thì phải.
  Người ta có ban có bệ có lương để kiểm kê.Có lần cô Lúa ‘tiến cử’ mình làm một việc không công. Hổng dám nhận lần ấy nhưng lần này tự nhận việc này không công .

  • Trần Quốc said

   Loáng cái lên157 rồi.

  • Hiền Giang said

   Ôi! Thật vô cùng cảm ơn bác Trần Quốc, tôi cũng đang định vào đây để thống kê xem có bao nhiêu người ủng hộ “Thư ngỏ…”, không ngờ đã được bác bầy sẵn cỗ, ngon ngon 🙂

 7. bổ để đối tác chiên lược ?! said

  ngày 8/8, trên tở New york post có đăng bài báo của pv Avni (SGTT online) :
  “Theo phóng viên Avni, “nếu Bắc Kinh có một chút lo sợ về sự can thiệp của Mỹ vào trong khu vực thì đó là điều tốt. Mỹ nên làm mạnh hơn để khiến cho Trung Quốc – nước đang trở thành một kẻ chuyên đi bắt nạt trong khu vực – trở nên lo sợ hơn nữa”.
  Mọi việc khởi nguồn từ việc Bắc Kinh trong hai tháng 6 và 7 vừa qua liên tiếp thông báo các kế hoạch thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và dựng lên một căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa, phớt lờ thực tế rằng quần đảo này thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.”
  Sáng suốt lựa chọn đối tác chiên lược ?….
  bài toán hóc búa vơi các vị đỉnh cao…
  GS Ngô bảo Chau, viên trg cái viên toác cao câp, nên phân kỳ đầu tư xây dựng trụ sở của viên ơ khu mê trì, tập trung giúp đỉnh cao ứng dụng toán học giải cái bổ để : đối tác chiên lược …?!

 8. chẳng đáng 3 X said

  Đay nè, đây cũng là cách trả lởi của các vị lãnh đạo tới toàn thê quốc dân đồng bào,trong đó có các vị tri thức nói chung và nói riêng là các vị viết thư không dán tem :
  :”Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói về việc Trung Quốc cho phép một số lượng lớn tàu cá ra khơi đánh bắt tại các vùng biển ở Biển Đông.
  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (9/8) của Bộ Ngoại giao, phóng viên TTXVN đã đặt câu hỏi với Người phát ngôn về thông tin Trung Quốc cho phép một số lượng lớn tàu cá ra khơi đánh bắt tại các vùng biển ở Biển Đông,
  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với tinh thần Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.”
  một thứ chẳng có giá trị gì, người ta nói : chẳng đáng 3 xu !

  • Bui Viet Ha said

   Đúng vậy, vẫn tua đi tua lại bản điệp khúc đó.
   Không đáng 1 xu lẻ !

   Chẳng nhẽ không có 1 ai trong BNG, chính phủ, QH không nhìn thấy điều đó mà nhắc nhở, điều chỉnh. Vẫn 1 con người đó, cách nói đó, phòng họp bé tí đó, nội dung đó, đọc đi đọc lại, mất hết thể hiện ngoại giao của quốc gia. Chán kinh khủng!

 9. hoaden said

  Tôi xin “cuộc” với các bác là cácông chính quyền nhà ta không thể nào há được mồm được để trả lời vì đang bị cục xương quá lớn: “há miệng mắc quai.Tôi nghĩ các vị nhân sỹ trí thức nhà ta biết tỏng điều đó. Tuy nhiên đây là một đòn “ứ ự” giống như một võ sỹ bị “nốc ao” hai tay “ôm mặt” bấm bụng chịu đòn.Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó.Đi quá giới hạn sẽ hỏng việc. Bức thư ngỏ đã tấn công vào các yếu huyệt của các nhà cầm quyền hiện nay:
  1) Công khai chống bọn BÀNH TRƯỚNG TÀU KHỰA,trong khi các vị CQ nhà ta không dám hé miệng đã động,vẫn ôm khư khư :4 TỐT,16 CHỮ VÀNG
  2) Về đối ngoại : đề xuất chọn đối tác (lẽ tất nhiên là phải loại bọn TÀU KHỰA) phù hợp với phát triển THỜI ĐẠI: cứ nhiền khắp Asean này người ta đang hợp tác với ai (rông ra là cả thế giới) các viij CQ làm thế nào mà đi ngược,nếu không muốn đâm đầu xuống hố
  3) Về đối nội: đề xuất Cải cách CHÍNH TRỊ TOÀN DIÊN, cải cách hiến pháp,thực thi các quyền dân chủ và đảm bảo nhân quyền để phát huy nội lực của dân tộc và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế,…
  Tôi nghĩ tất cả các ĐỀ XUẤT trong bức THƯ NGỎ toàn là những VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM nếu nhà nước muốn giữ nước,nhà nước vẫn khẳng định là TỪ DÂN<DO DÂN VÌ DÂN,nhưng đồng thời những vẫn đề này cũng là những vấn đề mà CQ hiện nay KHÓ MÀ LÀM được,nếu không muốn nói là "KHÔNG LÀM ĐƯỢC" trừ khi họ phải chấp nhận từ bỏ "QUYỀN LỢI CÁ NHÂN<NHÓM LỢI ÍCH",đặt "QUYỀN LỢI CỦA ĐẤT NƯỚC LÊN TRÊN HẾT,điều mà không dễ dàng đối với những người "THAM QUYỀN CỐ VỊ".Nhiều bác "Còm" chúng ta bức xúc muốn "BỨC THƯ NGỎ" phải mạnh hơn nữa,nhưng các bác biết rằng trong dụng võ cần phải sử dụng cả "THẾ " và "LỰC".Chỉ biết "LỰC" không hoặc dùng "LỨC" không đúng chỗ sẽ trở thành vũ phu,hữu dũng vô mưu thi chỉ có tổ hỏng việc.Phép biện chứng đã khẳng định"cái gì còn tồn tại thì vẫn còn tính hợp lý của nó".Muốn đánh đổ nó cần lật tẩy "cơ sở tồn tại của nó".BỨC THƯ NGỎ không thể "đói địch" với một cả hệ thống chính quyền" dù cho nó là ngụy quyền với bộ máy cai trị đồ sộ:CÔNG AN<QUÂN ĐỘI. Hơn nưa tôi nghĩ rằng các vị trí thức ,nhân sỹ có một cái nhìn thấu đáo là trong hệ thống chính quyền hiện nay không ít vị có tâm huyết,đau đáu với vận mệnh của đất nước.Ta phải dựa vào "TẤM LÒNG BAO DUNG " của đất nước để có thể thức tỉnh những ai còn có thể thức tỉnh được. Điều này thực tình mà nói không phải là dễ dàng cho tất cả mọi người .

 10. E-japan said

  Thật không tin nổi

 11. Quyenduocnoi said

  Dù là thư ngỏ ( thư mà, đối tượng không thích đọc thì xếp đấy ! ), song cũng đáng mừng là có rất nhiều vị nhân sĩ danh giá trong, ngoài nước kí tên. Tuy nhiên, còn nhiều vị là “nguyên, cựu” rất bề thế không thấy tên.
  Đặc biệt, nhà văn, nhà thơ, soi mãi cũng thấy có ba “nhà” (?!).

 12. Y. Đăng said

  Đảng và Nhà nước thường nói đến ” ngoại giao nhân dân” tôi nghĩ đây là thời điểm để nhân dân phát huy tác dụng. Có những việc Chính phủ không làm hay nói được hoặc là chưa làm được thì quần chúng có thể góp phần. Đơn cử:
  – Với ngôn ngữ ngoại giao chắc khó thể hiện sự phẫn nộ hay ý chí quyết tâm của dân tộc bằng các cuộc tuần hành của quần chúng. Điều này vừa động viên nhân dân trong nước, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ vừa có tiếng vang tới bạn bè quốc tế và cả nhân dân TQ.
  – Bộ công thương không thể ra lệnh cấm nhập khẩu hàng TQ vì trái với quy định của WTO nhưng nhân dân có thể vận động tẩy chay, khuyến khích dùng hàng Việt làm giảm nhập siêu. Hải quan không ngăn được hàng nhập lậu, Cục kiểm định chất lượng không kiểm tra, ngăn cấm được hàng tấn, hàng tấn hoa quả, thực phẩm độc hại hàng ngày tuồn vào nước ta thì phong trào quần chúng tẩy chay sẽ là một biện pháp hữu hiệu !
  – Cục xuất nhập cảnh không thể cấm những thương gia giả danh khách du lịch đi lừa nông dân thì tại sao không thấy Mặt trận tổ Quốc, Hội nông dân và các tổ chức quần chúng khác thông tin kịp thời cho bà con mà chỉ có báo chí lên tiếng. SHãy để nhiều đoàn thể cùng vận động cảnh giác mọi người !
  – Phong trào quần chúng lan tỏa cũng giúp phát hiện kịp thời nhưng trường hợp như cho thuê rừng đầu nguồn, nuôi cá gần quân cảng, hàng ngàn lao động chui … và vạch mặt cả những kẻ tham nhũng, tiếp tay cho đối phương nữa !

  • hồn Việt said

   Đúng vậy,phải phát động cuộc chiến tranh nhân dân nhưng do chính nhân dân tự phát thực hiện vì không thể trông chờ gì vào các cơ quan công quyền đang bị vòng kim cô của 16 chữ vàng, 4 tốt giam hãm.
   Chúng ta hãy sử dụng Internet trao đổi với nhau và gắng vận động :
   – không dùng hàng TQ
   -không đi du lịch TQ
   -không tiếp tay nhập hàng TQ
   -không tiếp tay bán khoáng sản cho TQ
   -không xem phim TQ
   – không treo đèn lồng TQ, sử dụng các biểu tượng văn hóa TQ như con nghê, chữ song hỷ, v.v
   – không hôn nhân với Tàu phù.
   – Lên án kịp thời các hành động nhu nhược, bán rẻ quyền lợi dân tộc
   cho TQ ở mọi nơi mọi lúc
   – hãy cản trở các nhà buôn và đầu tư chui TQ

   – HÃY ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VN , ĐI THĂM THẮNG CẢNH VN VÀ SỬ DỤNG CÁC BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA VIỆT TRONG LỄ NGHI

 13. montaukmosquito said

  Tôi chỉ ký nếu các chí thức nhà ta thảo một bản kiến nghị (ok, thì thư ngỏ) để gửi tới mọi người dân .

  Mà đã biết sẽ không nhận được bất cứ một trả lời nào từ phía chính quyền, tại sao chúng ta không loại nhà nước, đảng & quốc hội khỏi mọi hiệu triệu, đề nghị, toan tính … Hãy thử nhìn xem chính chúng ta phải làm gì nếu không thể trông chờ vào nhà nước & quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng ?

 14. Rất Văn Xấu said

  Ủng hộ các bác trí thức đưa kiến nghị! Nhưng có lẽ “kiến nghị” này có thể vẫn chưa đạt được “kỳ vọng” của nhiều người vốn đã quá… bức xúc với những trì trệ, dốt nát, độc đoán… dai dẳng (…)

  Dù sao vẫn hy vọng vào những bước đi “tiếp theo”, khi đó có thể sẽ xuất hiện những “gương mặt mới”, “nhân tố mới”, “mô hình mới”, “phương pháp mới”… có thể đáp ứng được nhiều nhất những kỳ vọng của người dân (!!)

  Bây giờ nếu “đạp” được nó, chúng ta chắc chắn sẽ có một xã hội “dân chủ” hơn, người dân sẽ được thoải mái hơn trong suy nghĩ, lời nói, hành động… Nhưng với nền tảng (mọi mặt) thấp kém như thế này, liệu (những) chế độ mới được dựng lên sẽ có nhưng gương mặt nào đủ “tầm cỡ” và “uy tín”, và những người này sẽ đưa dân tộc này đi theo con đường nào để thoát ra khỏi cái nền tảng (cực thấp) đó một cách nhanh nhất…. ?

  Hay chúng ta vừa “thoát” được gánh nặng này lại phải “cõng” thêm một gánh nặng khác, nơi mà những kẻ cơ hội chính trị (những kẻ chỉ biết đến việc “tranh dành lợi ích” dù chúng sống trong bất cứ một chế độ nào) mặc sức thao túng những nguồn lực “nhỏ bé” của đất nước??? nếu vậy thì Dân mình vẫn còn “khắc khoải” lắm và rồi vẫn phải tiếp tục mệt mỏi vì… đấu tranh (!!!)

  …hãy nhìn vào Nga, một vài nước Ả-rập (vốn có nền tảng xã hội cao hơn chúng ta) hay gần hơn là Ấn Độ, Philippin, Indonexia (những nước có nền tảng xã hội “gần” với chúng ta hơn) thì có thế thấy “rõ” điều này:

  nền tảng tri thức thấp kém + bọn cơ hội/lưu manh chính trị = nền tảng xã hội hầu như vẫn thấp kém = dân chủ nửa mùa => dân chúng vẫn chịu thiệt thòi + đất nước vẫn thấp kém

  nền tảng tri thức (tuy) thấp kém + những gương mặt uy tín (= có mô hình phát triển đúng đắn + tâm huyết lớn + đạo đức lớn) = nền tảng xã hội từng bước được nâng lên = dân chủ thực sự => dân chúng hưởng lợi + đất nước “trỗi dậy”

 15. thanhduc trương said

  cho tôi được ký nhé:
  Trương Thanh Đức – Hà Nội

 16. TIÊN LÃNG said

  Biến cố ngoại giao trong những ngày qua cho thấy Đãng và Nhà nuớc rõ ràng tránh né vòng tay mở rộng cuả Hoa kỳ. Điều này đã khiến nhân sĩ , trí thức VN trong ngoài nuớc phẩn nộ.

  Do đó, giáo sư Tương Lai cùng trí thức cã nuớc đồng thanh cảnh cáo : “…trong thư ngỏ chúng tôi nói là «sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược, vì lợi ích của dân tộc và phù hợp
  với xu thế phát triển của thời đại».(1)

  Lời đáp cuả GS Tuơng Lai có nghiã là: “Ðồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại!” (TS Cù Huy Hà Vũ )

 17. Tào Khang said

  Ờ, mà phải kêu gọi nhiều và kêu gọi cả CA, bộ đội… nữa thì có lẽ càng hay. Hảo lớ !

 18. Lê Huy. said

  Rất có thể, chúng ta lại chứng kiến lần nữa SỰ IM LẶNG,VÔ TRÁCH NHIỆM của giới cầm quyền với bức “thư ngỏ” đúng mực tuyệt vời này !
  Nhưng nếu nghiêm túc đọc hết , thì đây là 1 văn kiện (nhỏ thôi) mang thông điệp yêu nước, đầy trí tuệ và thiết tha với vận mạng dân tộc ; một bản hùng văn chính trị sáng suốt – dù lời lẽ không cao giọng “văn vẻ – hoành tráng”, nhưng ý tứ thức thời, ngôn từ rất chính xác, chuẩn mực, không có giọng áp đặt, kẻ cả…nhưng cũng rất thẳng thắn, xác đáng nêu rõ tình hình các vấn đề quan trọng của nước ta lúc này ! Vì vậy, nó đáng để Nhân dân cả nước biết rõ thêm thực trạng tình cảm, thái độ, chính kiến của giới trí thức cũng như giới chức cầm quyền ! Không thể có 1 thế lực thù địch nào (trừ bọn bành trướng Bắc Kinh) có thể dè bỉu, coi thường, công kích văn bản đầy trách nhiệm với quyền lợi đất nước và chính nghĩa của những người yêu nước Việt !

 19. Mr.gia said

  Cũng như bao nhiêu những lần trước họ không tiếp thu và trả lời gì cả,đúng là nước đổ đầu vịt .dù sao cũng vạch bộ mặt thật của nhà cầm quyền ,tôi đồng ý với quí vị : các nhân sĩ trí thức có tâm có tài có lòng yêu nước thươg dân fải có hành động đa dạng khác nữa . Đầu con vịt không thể ngấm nếu cứ chỉ đổ nước mát cho nó

 20. DATNUOCTOI said

  Tôi nghĩ điều mà các vị nhân sĩ trí thức cũng nên làm là thức tỉnh người dân nước mình về họa mất nước bằng mọi hình thức-(điều mà nhà cầm quyền chưa làm được do họ bảo thủ, ngu dốt, hoặc đã bán đứng dân tộc này). Hiện tại dân ta cứ phải hì hụp bên miếng ăn ( mà không biết mình đã nuốt những gì nữa) thậm chí họ không biết hệ lụy của mất nước là gì ?!…. Đại đa số họ vẫn nghĩ (và sợ) chiến tranh là kèm tiếng súng đạn, chết chóc.
  “DỤ DỖ,MUA CHUỘC,THÂM NHẬP,LŨNG ĐOẠN,UY HIẾP,LẤN CHIẾM” đó là những từ mà bức thư miêu tả rất chính xác chính sách của Trung Quốc hiện nay trên tất cả các lĩnh vực với đất nước ta hiện nay.
  Bài viết BÁCH DIỆN LỘ PHỤC bên blog Huỳnh Ngọc Chênh : (http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/ba-dien-lo-phuc.html#more) mô tả quá đúng hiện trạng đất nước này.
  Toàn tuyến biên giới phía Bắc phải nói là hỗ lốn từ TIỀN GIẢ cho đến SÚNG ỐNG, MA TÚY, CÔNG NGHỆ TÌNH DỤC, BUÔN NGƯỜI.v.v..
  Chúng lũng đoạn cả văn hóa,cả môi trường đạo đức…
  Lần này, nếu người dân không thức tỉnh và quyết liệt phản kháng, coi như đất nước này vĩnh viễn thuộc về Tàu.
  Bây giờ không phải thời dùng tầm vông vạt nhọn, ong vò vẽ… mà đánh nữa, đừng mơ QUẬT KHỞI nếu không phải lúc này!

  Nhà cầm quyền đất nước này do ngu dốt và ích kỉ chỉ biết ăn rồi hô khẩu hiệu.

 21. DANOAN said

  ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ĐÃ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG THƯỜNG CHỦ TRƯƠNG : ” TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO, ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ. ĐẢNG TỪ NHÂN DÂN MÀ RA, NÊN ĐẢNG CHẲNG BAO GIỜ THÈM TRẢ LỜI THƯ HAY KIẾN NGHỊ CỦA TRÍ THỨC. ĐẢNG LUÔN LUÔN TƯỚC BỎ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA NHÂN DÂN, KỂ CẢ TRÍ THỨC.

 22. Em La Lu said

  Không hiểu cái chính quyền này đại diện cho ai và phục vụ cho ai nhỉ?.
  Khi dân gởi thư, gởi kiến nghị , thư ngỏ, khiếu nại…. vv…. thì họ muôn như một chả thèm trả lời gì cả.
  Tuy nhiên khi người anh em, ngoại ban của họ réo gọi, thì từng bầy, từng đàn, hết TT, đến CT, TBT thậm chí đến các Bộ cũng thay nhau , chăn lấn dành nhau để mà được bái được lạy .
  Ôi!. Nhục cho cái bọn đầu gổ này!

  • người yêu nước said

   HIỂM HỌA CỦA CUỘC GẶP THÀNH ĐÔ 2 !

   Chắc chắn lãnh đạo đcs và chính quyền VN sẽ im lặng không trả lời thư ngỏ này đâu . Hiện nay họ đang ở thế rất “ổn định” để tham nhũng về quyền lực và kinh tế nên các nhóm lợi ích trong đcs và chính quyền muốn mãi mãi giữ hiện trạng này. Việc lên án TQ xâm lược này nọ của nhà nước VN chỉ mang tính hình thức để đối phó với dân Việt yêu nước thôi và về thực chất cho dù trong nội bộ đcs VN có nhóm thân Tàu hay nhóm thân Phương Tây thì cả hai nhóm đó đều KHÔNG THÂN NHÂN DÂN nên họ thống nhất với nhau đàn áp quyết liệt mọi biểu hiện yêu nước ( viết blog,biểu tình, kiến nghị v.v…).Trong thâm tâm họ sợ dân sẽ bất bình nổi lên “lật thuyền” như Nguyễn Trãi đã nói vì tội ác của họ đã tày trời sau 85 năm cai trị.Xin nhớ lại năm 1991 Liên Xô sụp đổ họ đã vội vàng sang Thành Đô, TQ để xin khấu đầu làm phận tôi tớ cho kẻ thù của VN lúc đó là TQ kẻ vừa chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh VN ở Tây Nam và phía Bắc năm 1979, chiếm Gạc Ma năm 1988 cốt để giữ chính quyền và sự lãnh đạo của đcs mà không vì nhân dân VN. Cơ hội để VN thoát khỏi sự cương tỏa của chủ nghĩa Mác-Lê và Mao vốn tàn bạo và thất bại trên toàn thế giới đã bị vuột mất do tầm nhìn thiển cận và lợi ích nhỏ hẹp của ban lãnh đạo đcs VN .
   Hiện nay TQ đang đe dọa xâm lược VN trên Biển Đông và chi phối kinh tế VN toàn diện khiến lòng dân uất ức lại thêm vào tình hình kinh tế suy sụp, bất công tràn lan , tham nhũng nghiêm trọng làm suy kiệt đất nước nên vị thế của đcs VN đang rất lung lay. Một lần nữa lãnh đạo đcs VN rồi sẽ đặt quyền lợi phe nhóm của mình lên quyền lợi dân tộc để lại sang TQ xin “mật đàm” với Bắc Kinh để bán rẻ nốt những gì còn lại của dân tộc và đất nước này.
   Một cuộc gặp Thành Đô thứ 2 đang sắp diễn ra và Việt Nam khi đó sẽ đón nhận một thời kỳ Bắc thuộc 2 toàn diện, đau khổ ê chề và không lối thoát như nhân dân Tây Tạng , Mãn Châu ,Tân Cương vậy.
   Đồng bào và những đảng viên cs vn còn lương tri hãy cảnh giác để kịp ngăn chặn hành vi bán nước này !

   • bán nước said

    Bác Người yêu nước phân tích rất hay và có cơ sở. Đọc còm của bác xong, nghĩ tới hàng triệu người VN yêu nước (trong đó có đồng đội và người thân của tôi) đã ngã xuống để xây dựng nên cái chế độ này mà uất quá. Xin phép bác và chủ nhà xả xì choét một câu: đ.m bọn bán nước nuôi chế độ, làm giàu cho chúng trên xương máu của nhân dân.

    • troi oi said

     Cho em cũng xin phép các bác nhé em cũng tức quá đi thôi, bà mẹ chúng nó cả một lũ hèn mạc đầu tôm đất nước trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này các tri thức lên tiếng lo lắng cho đất nước mà chúng nó thì cứ bưng bê cái bín cho tàu mặc kệ dân, uất quá đi thôi.

   • ABC said

    Bài phân tích thực tiễn thật chính xác. Ngay cả khi ông Hồ còn sống thì nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã nói rằng
    Bác Mao nào ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.

 23. IM LẶNG CỐ HỮU said

  TÔI DÁM QUẢ QUYẾT MỘT LẦN NỮA, NHÀ NƯỚC SẼ VẪN GIỮ SỰ IM LẶNG CỐ HỮU

  BS: Đâu có ai ngây thơ hy vọng nó trả lời bác ơi!

  • Saigon said

   Đảng,CQ,QH Đang họp bàn luận : Làm sao để đưa 71 tên PHẢN ĐỘNG-THÙ ĐỊCH-CHỐNG CHẾ ĐỘ- LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN- MỸ MUA CHUỘC, DIỄN BIẾN HÒA BÌNH(cụm từ này tôi không hiểu, nhưng có 1 số báo đài, Đỉnh cao trí tuệ Nhân loại ,TÒA ÁN
   VTV1,HNM,CAND,QĐND,,THANH NIÊN BĂNG ĐỎ,TNXHĐND=thanh niên xã hội đen nhân dân, thì hiểu thôi)

 24. Tungdao said

  “… khi tự đối diện với chính mình, ý-thức đòi hỏi cái Thiện trong hành-động, cái Chân trong tri-thức, và cái Mĩ trong sự hoàn thành các quá-trình nghiệm-sinh, qua đó ý-thức biến thế-giới tự-nhiên thành một nhân-giới, xứng đáng với con người”._ Trần Đức Thảo (1917-1993).

  Lại thêm một Kiến Nghị của nhân sĩ, trí thức gửi Đảng và Chính phủ về tình hình đất nước. Với tôi Kiến Nghị hay Tuyên bố với chính quyền là vô giá trị. Mặc dầu Kiến nghị là nhân danh một tập thể gửi đến nhà cầm quyền để đòi hỏi một giá trị nào đó cho toàn xã hội nhưng không phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước.
  Đã công nhận vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước vậy thì kiến nghị chỉ là kiến nghị để dân biết, dân bàn và dân kiểm tra …chính quyền qua việc kiến nghị này.

  Vai trò của nhân sĩ, trí thức là dấn thân và hành động. Như lời dẫn trên, theo tôi, các nhân sĩ trí thức viết kiến nghị lần này như một trách nhiệm phải làm để “xứng đáng với con người” khi mang danh trí thức. Các vị còn thiếu nghĩa vụ, là phải hành động. Phải hành động có trách nhiệm trước cộng đồng với các vấn đề xã hội, phải tiên phong trong hàng ngũ các hoạt động dân sự.
  Từ đầu tháng 07 đến nay, các vị đang ở đâu?. Một người dân đen gửi đến các vị nhân sĩ trí thức.

 25. Dế Mèn said

  Tôi nghĩ vai trò và phẩm chất của trí thức chân chính phải là như vậy, không thể quay lưng bỏ mặc XH và đất nước ra sao thì ra, và chỉ biết lo cho bản thân. Quốc gia sẽ phát triển thịnh vượng, văn minh, nếu người dân càng quan tâm đến chính trị, và đặc biệt là đóng góp của giới trí thức.

  Hiện tình đất nước đã rất nghiêm trọng về nội trị, cũng như ngoại giao và bảo toàn lãnh thổ, như các nhân sĩ nhận định. Xin bày tỏ sự ủng hộ và kính chúc quí vị có nhiều nghị lực, ý chí và sự sáng suốt để vận động sự đoàn kết của toàn dân, đấu tranh vì tương lai tươi đẹp của một nước Việt Nam phú cường, dân chủ, văn minh.

 26. b.v.h said

  Kính gửi những nơi chẳng nên kính gửi.
  Nên viết lại: Kính gửi ‘ Quốc dân đồng bào’

 27. Nội dung THƯ NGỎ của các nhân sĩ trí thức…. mang tinh thần yêu nước hoàn toàn không có ý gì khác là mong cho đất nước và dân tộc VN vững mạnh trường tồn không bị lệ thuộc vào ngoại bang – Tôi cũng ủng hộ nội dung thư ngỏ này. Đơn giản vậy thôi.
  Về phần bàn lựng khác chúng ta nên có chuyên mục sau, không nên phán đoán hay có ý kiên khác – Những ý kiến không ủng hộ hay mang nội dung khác ( hoặc tuyên truyền ngược lại) dễ hiểu lầm là CAM – Mà trong này không phải là ít CAM

 28. Cuu Sinh vien Hue said

  Trong danh sach nay khong thay ten “GS NGO BAO CHAU”?Phai chang Ong Chau la nguoi “cua The Gioi!” cho nen chuyen ‘le te’ o VN khong can quan tam den?!

  • Nhật said

   Tại sao lại đi bắt ép người khác phải theo mình.Có khác gì một đám đi cầu phải có một đám khác cầm giấy đi theo.Vả lại nếu tính về nhân sĩ trí thức thì nhiều lắm, nhiều đến vài triệu,bạn đi kêu gọi cho hết nhá. Nhưng vấn đề là thư ngỏ này cũng như hàng ngàn thư ngỏ khác có được một phản hồi tốt đẹp hay cũng chỉ là một sự im lặng đáng sợ

  • Ban Cuu SV Hue oi,co hang tram ngan tri thuc va nhan si ung ho 71 vi nay.Nhung ve nhieu ly do nen chua tap hop het duoc,Luc dau chi can nhieu thanh phan nhu vay la duoc roi.toi nghi,70% dan VN ung ho hoan toan 71 vi tri si yeu nuoc.21% lung khung ba phai,so mat cua cai.Con 9% chong nguoi yeu nuoc vi ho dang song nho Trung Quoc bo thi va cam tam lam tay sai cho giac.neu cho ky rong rai,ban se thay khong du giay de viet len day.

 29. Nguyễn Văn Khải said

  Người đăng kí thứ 72:Ts.Nguyễn Văn Khải-ông già Ôzôn

  • Chính Nghĩa said

   đề nghị ông già ozon tăng cường nước ozon cho nhân dân yêu nước biểu tình chống Trung Quốc bị chính quyên đàn áp. rửa chân tay không virut cộng sản xâm nhập…làm ảnh hưởng sức khỏe người yêu nước….

 30. CỐT THÉP said

  Đề nghị đảng ta (ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM) học tập các nước phát triển,
  Các nước phát triển đều là nước dân chủ, pháp quyền, đa nguyên, đa đảng.
  Vậy đảng ta cũng phải đa đảng.
  Khi có dân chủ đa đảng thì giải quyết được mọi vấn đề.

  Nhưng vì nước ta là nước Cộng sản, vì vậy chúng ta sẽ đa đảng công sản.
  ví dụ : Đảng Cộng Sản Việt Nam tách ra làm 4 đảng công sản.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Trọng chỉ huy.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Ba Dũng chỉ huy
  Một đảng cộng sản do đồng chí Tư Sang chỉ huy.
  Một đảng cộng sản do đồng chí Hùng Hói chỉ huy.

  Các đảng cộng sản sẽ đề cử ứng viên tống thống, nhân dân sẻ bầu trực tiếp tổng thống.

  Lợi ích của việc đa đảng cộng sản :
  – Với cách đa đảng cộng sản như vậy thì lợi ích nhóm của các đồng chí vẫn nguyên vẹn, không mất đi đâu mà sợ.
  – Với cách đa đảng như trên mà các đồng chi chưa yên tâm thì ta đưa vào hiến pháp là chức chủ tịch đảng được phép cha truyền con nối, như vậy quyền lực dòng tộc các đồng chí sẽ được tiếp nối muôn đời.

  Tôi tin rằng với 4 đảng cộng sản cạnh tranh lành mạnh với nhau thì nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ, khi ấy nước ta vượt qua cả thằng MỸ, thằng KHỰA khi đó có chẳng là cái đinh gỉ gì ??

  Nếu các đồng chí không chịu đa đảng cộng sản thì mọi giải pháp đều là chắp vá.

  • BìnhLuận said

   + Để các đảng cộng sản trên đề cử ứng viên tống thống để dân bầu trực tiếp. Thể thì có bầu đến 10 vòng cũng toàn phiếu trắng và phiếu không hợp lệ!

  • hoaden said

   Tôi đề nghị thế này. Đảng Cọng sản theo cương lĩnh là do giai cấp công nhân lãnh đạo với nòng cốt là giai cấp nông dân và sự liên minh của trí thức.Hiện nay ngày càng thu hẹp sự khác nhau giữa các lực lượng này,ngay khái niệm công nhân mà trước đây Mác đã định nghia cũng không còn đứng vững khi xuất hiện “trí thức áo xanh” để chỉ những người công nhân trong nền kinh tế tri thức. Vì vậy tôi nghĩ nên nghiên cứu mô hình đa đảng (cọng sản) trong giai đoạn chuyển tiêp để xã hội có thể chuyển một cách không gây những xốc lớn.Đó là trước mắt cho thành lập 3 đảng từ đảng cọng sản hiện nay: đảng LAO ĐÔNG do Công đoàn tổ chức,Đảng DÂN CHỦ do Hội Nông dân tổ chưc,đảng XÃ HỘI do Hội Liên hiệp KHoa học (kỹ thuật và Xã hội) tổ chức,tức theo ý tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.Lẽ tất nhiên trước mắt những người chủ trì các đảng này vẫn từ gốc gác đảng Cọng sản.Sự hoat động của các đảng này sẽ được xác nhận qua nhân dân và nhờ đó ta đi đến mô hình : Đảng lãnh đạo sẽ là đại diện thực sự cho dân cho đất nước

  • Saigon said

   Quên con cháu của Tô Định là thiếu sót, Trung nam Hải nó có chịu hông?

   • hồn Việt said

    Quên không tìm hiểu xem gia phả nhà anh Tô Huy Rứa có phải trực hệ với Tô Định không và anh Lê khả Phiêu với Lê Chiêu Thống có bà con chi !

 31. Rất Văn Xấu said

  Yêu cầu đảng và nhà nước tuyên truyền khẩu hiệu này cho toàn thể đảng viên:

  MỘT CÔNG DÂN TỐT LÀ MỘT CÔNG DÂN LUÔN BIẾT ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG CÁI XẤU, CÁI DỞ, CÁI TRÌ TRỆ… TỒN TẠI TRONG BẤT CỨ MỘT ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CẦM QUYỀN NÀO

  … cũng có thể đưa vào chương trình giáo dục ngay từ bậc Tiểu học

  Sư bố nó, phàm những thằng nào “đầu đất” thường có khuynh hướng làm “phức tạp hóa” những vấn đề đơn giản: dạy dỗ các cháu đủ thứ “trên trời dưới biển” nhưng có mỗi cái khẩu hiệu đơn giản này mà ko… nghĩ ra, có thể thay cho “Tiên học lễ, hậu học văn” đấy!!!

  • Rất Văn Xấu said

   Này, đảng và nhà nước, đừng sợ bị “lật đổ” (!)

   Vì đảng và nhà nước là “của dân, vì dân, do dân” cơ mà (!) bố thằng nào dám cả gan lật… dân (?!); cũng chẳng có thằng nào “điên” đến mức bỏ công bỏ sức ra để lật-dân làm gì cho… mệt, chẳng có ý nghĩa gì (?!)

   Yên tâm đi các chú!!!

 32. con gà chíp said

  Thư ngỏ để làm gì nhỉ ? giãi bày với đảng và nhà nước à,mong đợi gì ở đây ? khi mà IM LẶNG LÀ VÀNG các ông bà ơi.Tại sao họ im lặng ?trả lời : họ đã bán nhận tiền rồi từ hội nghị thành đô để chuẩn bị nối lại quan hệ bình thường sau hơn 10 năm gián đoạn giữa 2 nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: