BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

309. THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC

Posted by adminbasam trên 30/08/2011

THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM

VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.

Hiểm hoạ ngoại bang

Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hoá về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).

Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Sức mạnh dân tộc

Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên. Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.

Vị thế chính quyền

Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.

Những việc cần làm

Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình:

1- Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau. Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.

2- Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.

3. Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên. Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

4. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc.

Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức.

Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra;  (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam. Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong.

Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,

Ngày 21 tháng 8 năm 2011

Đồng ký tên:

Xem Thư ngỏ bản pdf

221 bình luận trước “309. THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC”

 1. […] sĩ, trí thức gửi Quốc hội, Lãnh đạo Nhà nước và ĐCS VN (06-08-2012); – THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… (21-08-2011). – TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ […]

 2. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC. […]

 3. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 4. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 5. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 6. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 7. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại gửi bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 8. […] ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại gửi bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN […]

 9. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… […]

 10. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… […]

 11. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… […]

 12. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… […]

 13. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D…   (Thư Ngỏ của trí thức hải ngoại) […]

 14. […] THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH D… […]

 15. Trần Đình Thức said

  Các vị gửi cho vui thôi. Và mơ ước chỉ là ước mơ.
  Quý vị có thấy cuộc cách mạng nào trên thế giới nào diễn ra sau những lá thư kiến nghị chưa?

 16. Ẩn danh said

  Thật buồn cười cho những nhà khoa học tha phương cầu thực đi kiếm ăn lo làm giầu cho bản thân lại lớn tiếng chê bai những người hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu các vị thực lòng yêu Tổ quốc Việt Nam, hãy về nước làm việc và cống hiến sẽ hiểu được quan điểm của Đảng ta, chủ trươpng của Đảng ta. Đừng nên nhìn một vài người, một vài hiện tượng tiêu cực trong xã hội mà quyên đi những điều tốt đẹp của xã hội hiện nay.
  Cám ơn tâm huyết của các vị.

  Editor: Cái này có lẽ để GS Nguyễn Đăng Hưng trả lời tốt hơn, GS đã về nước làm việc, chứng kiến sự “đổi thay tốt đẹp” của đất nước mình như thế nào rồi :-).

 17. lehaichampal said

  Thưa quý vị Việt kiều ở xứ tự do kính mến! Chân thành cảm ơn nỗi lòng”nặng như chì”của quý vị đối với dân ta,nước ta,khi mà không còn một ai trong nước dám dâng lên Đảng ta những bản”tình ca”. Quý vị đã làm được việc đó với đầy đủ ý nghĩa của nó. Nhưng tiếc thay,quý vị chỉ làm theo bản năng của những bậc trí thức tự do,sống trong môi trường không ai dám”thọc gậy bánh xe”từ lâu nên quen với nền văn hóa”mình vì mọi người”
  Đảng và Chính phủ VN họ đã tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ. Hóa ra,làm theo thư ngỏ của quý vị,thì còn đâu là trí tuệ đỉnh cao?
  Giá mà giai cấp nông dân Việt Nam làm được bức Thư ngỏ đó gửi cho Đảng,thì chắc là Đảng sẽ xem kỹ lưởng mà thốt lên rằng: Trình độ dân trí của nông dân ta cao vời vợi như vậy,ai bảo là dân ta trí thức kém. Từ đó,Đảng sẽ đổi mới tư duy một nấc nữa,bằng cách mỗi ông vua của Đảng đi bằng hai chân trên cây”cà kheo”cho nó cao lên trên tầm dân trí của nông dân.

 18. mong said

  Khổ wá mấy ông trí thức ơi ,Thư nghỏ kiến nghị của các ông ,hay tiếng đàn khẩy TAI TRÂU

 19. Bà BÀ said

  Bà BÀ

  Trãi nghiệm
  Trước là Pháp tặc
  Văn Thân Bình Tây Sát Tả
  Xô Viết Nghệ Tĩnh
  Vô sản chuyên chính
  Tiêu diệt Trí Phú Địa Hào
  Sau đến lũ sói Phù Tang
  Dậu THÂN
  Hai triệu Dân chết ĐÓI
  Tiếp theo Công Sản với họ NGÔ
  Xin thưa
  Đến Nay CÒN
  Tư bản đổi lốt Cộng Sản
  Tranh quyền đoạt lợi bán NƯỚC cho TÀU
  Sĩ PHU Thư Ngõ Thỉnh CẦU
  Chúng vãnh lỗ tai TRÂU
  Làm NGƠ không NGHE không BIÊT
  Dân đem bầu Nhiệt HUYẾT
  Muốn rũ túi kinh LUÂN
  Trong trừ tham NHŨNG
  Ngoài diệt ngoại XÂM
  Chúng dùng
  Dùi cui liềm búa
  Bâng MẮT bit MIỆNG
  Đấu tố tù đày cứa cổ chặt tay
  Hai bao cao su cho Cù Huy Hà VŨ
  Bốn đạp vào mặt nhân Sĩ Bắc HẢ
  Điếu Cày bị chặt tay biệt tích
  Xuân Tùng chêt oan không nhắm mắt
  Dưới suối vàng
  Cụ Hồ chí Minh
  Cụ Ngô đình Diệm
  Chư Anh Linh Liệt VỊ
  Cộng Sản GIÁO LƯƠNG
  Bà BÀ dâng nén tâm HƯƠNG
  Độc Thư Kẻ SĨ xót thương DÂN mình
  Sống Anh TÀI thác Anh MINH
  Cho lưng MẸ dựa mối tình Trường SƠN
  Tôc MẸ xoã đôi đầu Nam BẮC
  Tay MẸ ôm Trường Sa Hoàng SA
  Như trong gia huấn hoan ca
  Hán TẶC kéo đến Hai BÀ Xuất QUÂN

 20. ĐỪNG BỎ CHÚNG TÔI

  Xin các người đừng bỏ chúng tôi
  Những con người ngày càng nén chặt những nỗi niềm
  …đêm nước mắt rơi

  Những con chim lưu lạc xa xôi ơi !
  biết bao giờ tới ngày hạnh ngộ ?
  Cuộc chiến bạo tàn hai phần thế kỷ
  trắng rừng già và bao cuộc phân ly ?

  Đừng bỏ chúng tôi khi các người giờ ở nơi Mỹ lệ
  Còn chúng tôi vẫn ” tôm cá Sông Hồng”
  Cả một đời có mắt như không
  Cả một đời bay lầm đường lạc lối

  Các người hãy nói với thế gian
  Rằng :
  các người trước là dân việt nam
  Rằng :
  phía bên này địa ngục trần gian
  đàn chim việt luôn hoang mang sợ hãi
  Miếng ăn không phải nhá ngô khoai sắn mãi

  Nhưng nước mắt cứ trào …khao khát bờ xa…

 21. Vô Tình Tú Sĩ 無情秀士 said

  Tại sao trên các báo và tạp chí nước ngoài toàn ghi là
  SOUTH CHINA SEA không vậy??
  Thí dụ:
  -Positive Steps in South China Sea
  -India’s South China Sea Warning
  EAST SEA tại sao không?

  • Trần Đình Thức said

   Thì đương nhiên phải gọi là East Sea.
   Còn tên hiện tại muốn đổi nó đi thì phải vào Petition kiến nghị. Khi có đủ 500K chữ ký thì tên biển sẽ đổi từ South China sea thành ASEAN sea.
   Tôi thấy rằng đây là một trong những việc thiết thực nhất và hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta, tại sao nhiều người chưa làm?

 22. A Cô Đa said

  Cảm kích lắm lắm tấm lòng với dân tộc, với TỔ Quốc của các bác trí thức hải ngoại. Nhưng nòi ra các bác đừng buồn nhé. Chúng nó, lũ sâu dân, mọt nước Trọng lú, Dũng lưu manh và 13 đứa khác ở bộ chính trị chúng nó còn mải bán đất, bán tài nguyên, bán biển đảo, mua văn hóa Tàu. Chúng nó làm gì có thì giờ mà đọc, mà suy ngẫm những lời tâm huyết của các bác ?

 23. California said

  Nếu csVN không trả lời thư ngỏ thì Việt kiều yêu nước nên tổ chức biểu tình trước sứ quán VN hằng tuần để gióng tiếng nói về Quê Hương là chùm khế chua.

 24. dân báo said

  Dẫu biết rằng việc viết thư ngỏ này không mang lại hiệu quả cao nhưng là một việc nên làm vì nó thể hiện được chính kiến của các tầng lớp người VN dù làm gì, ở đâu đối với tiền đồ của dân tộc, biết rằng nó vấp phải sự im lặng đáng sợ từ những người nhận nó.
  Theo thiển ý, Qúy vj cũng nên gởi thư cho Tổng thống các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Cộng đồng Châu Âu… ,ông Tổng Thư Ký LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, v.v… thỉnh cầu họ can thiệp, gây áp lực với chính phủ VN để cải thiện tình hình chính trị trong nước hiện nay. Chứ e rằng chỉ với bức thư ngỏ gởi lãnh đạo CP VN theo kiểu như van xin thi chưa đủ, mà cần phải có những áp lực này nọ mới có thể buộc họ thay đổi được, vì quyền lực và lợi ích cá nhân đã ăn sâu vào họ quá nhiều rồi!

 25. noiđauthesu said

  Cám ơn những nhân sỹ trí thức hiện đang ở nước ngoài viét bức thư ngỏ đầy tâm huyết với tư tưởng và tấm lòng đại nghĩa tới những nhà cầm quyền VN.Dẫu biết niềm tin của nhân dân trong và ngoài nước không còn nũa nhưng vẫn kiên tri vẫn thuyết phục và hy vọng 1 ngày không xa nhũng bộ não cũng sẽ đươc gội rửa phần nào và có thể kéo lùi lịch sử dân tộc trong đói nghèo nhưng tất yếu không thể khác.Bức thư gọn rõ đầy đủ và cũng đầy đủ căn cứ khoa học không chỉ cho nhà cầm quyền VN cho nhân dân VN mà còn là bàn hội nghị về biển đông trong tương lai và vĩnh viễn…!

 26. Củ mì said

  Ngoại giao cũng nên nói thật
  Ngô Nhân Dụng

  Rượu vào, lời ra. Chắc quý vị độc giả còn đang cười về chuyện một nhà ngoại giao Trung Quốc say rượu đem nói tung hê những điều mà các nhà ngoại giao thường tránh không nói; câu chuyện mới được kể lại trên nhật báo Người Việt ngày hôm qua.

  Chuyện xảy ra vào tháng 9 năm 2010, nhân vật chính là ông Sa Tổ Khang (Sha Zukang), lúc đó đang đứng đầu Vụ Kinh Tế Xã Hội của Liên Hiệp Quốc.

  Trước bá quan văn võ tại một tiệc rượu của các quan chức Liên Hiệp Quốc trong một làng nghỉ mát ở Alpbach, nước Áo, Austria, ông Sa Tổ Khang nói suốt 15 phút, trong lúc đang say. Ông nói thẳng với ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon rằng, “Ông không thích tôi, mà tôi cũng chẳng thích ông!” Bất chấp ngoại giao hơn nữa, khi nói mình ghét Bob Orr, nhà ngoại giao Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, Sa Tổ Khang còn giải thích cho dễ hiểu: Vì ông ấy là Mỹ, mà tôi không thích người Mỹ!

  Không phải chỉ khi uống rượu vào, lời ra, ông Sa Tổ Khang mới nói kiểu đó. Ông Khang sinh năm 1947, đã làm ngoại giao cho chính phủ Trung Quốc trong 37 năm. Năm 2006, làm việc ở sứ quán tại London, được đài BBC phỏng vấn hỏi ông nghĩ sao khi chính phủ Mỹ cảnh cáo Trung Quốc đang gia tăng ngân sách quân sự, Sa Tổ Khang nói thẳng: “Họ câm cái mồm đi cho được việc! Nước Mỹ mỗi năm chi tiêu về quân sự bằng một nửa số tiền chi của cả thế giới, còn muốn dậy đời ai nữa?” Nhiều người Trung Hoa nghe thế phải cười khoái trá!

  Nghe đến chuyện này thì phải nghĩ: Nếu như có một người Việt Nam, một ông Nguyễn Tổ Khang nào đó, cũng dám nói thẳng tuột như ông Khang Tàu này, thì mình nên gửi ngay sang nhiệm sở ở số 32, Ðường Quang Hoa, Bắc Kinh! Có ngày, ông Nguyễn Tổ Khang, sau khi uống vài chén rượu Mao Ðài, cũng dám nói thẳng: “Này, đừng có nói chuyện giả dối hòa bình, hữu hảo gì nữa. Các anh cướp Hoàng Sa ba mươi năm rồi, bao giờ mới trả lại đây?” Hôm sau có bị sứ quán đuổi ngay về Hà Nội, cũng sẽ được nghe bà con cười khoái trá, coi như đáng mặt làm trai!

  Tiếc rằng mình chưa có ông Tổ Khang nào mà lại chỉ có một ông Tổ Trác! Ông ấy làm thiếu tá công an biên phòng ở Lạng Sơn, sát biên giới Việt-Hoa. Một điện văn của sứ quán Mỹ ở Hà Nội gửi về nước, mới bị tiết lộ, có nhắc đến ông Tổ Trác ấy. Người Sài Gòn thấy ai gặp họa bất ngờ, bảo là bị “tổ trác!” Một tùy viên chính trị sứ quán Mỹ tường trình buổi đi thăm biên giới Việt-Hoa, sau khi chính quyền hai nước thi hành hiệp định biên giới.

  Bữa đó là ngày 19 tháng 11 năm 2009, một ngày sau khi hai chính quyền Việt, Trung ký nhiều văn bản thi hành hiệp ước biên giới đã ký năm trước. Năm trước, ông Nguyễn Tấn Dũng đích thân sang Bắc Kinh để thỏa hiệp cho xong. Hiệp ước này phải ký gấp ngày 31 tháng 12 năm 2008, cho đúng kỳ hạn mười năm mà hai bên đã hẹn khi gặp nhau vào tháng 1 năm 1999. Một điểm bất đồng trong việc cắm cọc biên giới lúc đó là Thác Bản Giốc. Nhân viên ngoại giao Mỹ kể đi thăm thác Bản Giốc và được gặp các sĩ quan biên phòng và một đại diện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn. (Không biết người Mỹ này có thể lầm Lạng Sơn với Cao Bằng hay không!)

  Bức điện văn thuật: “Trông thấy rõ ràng đang còn say rượu, vị chỉ huy đồn biên phòng, ông ta tự giới thiệu là Thiếu Tá Hoa, cho biết ông mới kết thúc một cuộc họp tham khảo với các đối tác phía Trung Quốc ở bên kia sông. Mỗi tháng họp một lần, hoặc là họp khi có sự cố. Hỏi sự cố như thế nào, hỏi mãi ông mới đưa một thí dụ, nhiều khi có những du khách ngã xuống sông chẳng hạn. Thiếu tá này công nhận Bản Giốc là một địa điểm “nhạy cảm” nhưng không coi là một nơi tranh chấp nóng hổi. Ông ta chỉ cho nhà ngoại giao Mỹ cái cột mốc cắm trên bờ phía Việt Nam, rồi phía Trung Quốc. Còn ở giữa dòng sông, ông nói, không biết chắc biên giới nằm đúng chỗ nào, mà đó là thác nước, cũng chẳng ai đi qua được. Ông thiếu tá tên Hoa này kết luận: “Chỉ có mấy thước ấy mà, có đáng kể gì; miễn là hai nước Việt Nam và Trung Quốc sống hữu hảo để cùng phồn vinh với nhau?”

  Ðây là Thiếu Tá Hoa nói, hay là rượu nói? Mấy thước có đáng kể gì! Nói chuyện biên giới hai quốc gia, ít có ai nói như vậy. Người biết nghĩ chắc không nghĩ kiểu này. Rượu vào rồi, ai cũng thấy chỉ mấy thước có đáng kể gì! Chỗ này mấy thước, chỗ kia mấy thước nữa, cứ như thế, cái gì cũng xí xóa được cả! Miễn là hai bên vẫn hữu hảo, cùng phồn vinh, cùng chén chú chén anh suốt dọc 1375 cây số biên giới Việt Hoa! Nếu ai cũng biết xí xóa như ông Thiếu Tá Hoa, thì mọi cuộc tranh chấp biên cương ở khắp thế giới sẽ hòa cả làng hết!

  Người Mỹ viết không biết đánh dấu, tên ông này có thể là Hóa, Hòa, hay Hỏa (chắc không người Việt Nam nào, dù là một họa sĩ muốn đặt tên con là Họa). Trong hàng ngũ công an biên phòng ở Lạng Sơn có Thiếu Tá Hoàng Duy Hòa, công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, từng làm việc ở Ðồn Biên phòng Tân Thanh. Có thể là ông này – nếu nhầm thì xin lỗi Thiếu Tá Hoàng Duy Hòa nhé.

  Bản công điện của đại sứ Mỹ nhận xét, “Thiếu tá Hòa có lý,” rồi nhắc tới cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 làm chết 20,000 người Việt Nam, lý do được nêu ra chính thức là vì tranh chấp biên giới. Ký kết rồi, người Việt khỏi lo bị giết. Trên đường về thủ phủ tỉnh Cao Bằng (ở đây viết Cao Bằng) nhân viên sứ quán Mỹ còn được chỉ cho coi những làng xóm Việt Nam đã bị quân Trung Quốc san thành bình địa trong cuộc chiến tranh kéo dài hai tháng đó. Ðại Sứ Michalak nghĩ hành động đó cũng là một cách giải thích thêm cho việc ký kết hiệp ước biên giới nhanh chóng. Tức là ông công nhận bài học của Ðặng Tiểu Bình năm 1979 đã được tiếp thu. Nó thấm thía, 30 năm sau vẫn còn hiệu quả. Tôi không tin là ông Michalak hiểu người Việt Nam! Nếu ông nói ý đó công khai, người Việt nào, không cần uống rượu, cũng có thể nói thẳng với ông: Im cái miệng lại đi nào!

  Nếu ai cũng nghĩ như ông Michalak thì hai nước Mỹ và Canada không còn những cuộc tranh cãi dai dẳng suốt 200 năm qua về biên giới, đến bây giờ cũng còn tranh tụng! Trước khi ký hòa ước với chính phủ hoàng gia Anh năm 1782 công nhận nước Mỹ độc lập, nhà ngoại giao đại diện cho các thuộc địa Mỹ, ông Benjamen Franklin đã nhiều lần đòi Anh hoàng phải nhường cho nước Mỹ sắp lập cả lãnh thổ Canada; nhưng không thành công. Ðầu năm 1776 chính ông Franklin đã sang Canada mời họ đứng về phía Mỹ chống lại Anh hoàng, và thất bại. Hai nước Mỹ và Canada vẫn sống hòa bình cho tới nay. Những hồ sơ tranh chấp được cất vào tủ lạnh, nhưng vẫn có đó, không bên nào chịu nhường, chẳng ai nghĩ “Mấy thước đất ấy mà, đáng kể gì!” Chỗ này mấy thước, chỗ kia mấy thước, rồi sẽ thành nhiều cây số!

  Trong hiệp ước năm 2008, tác phẩm của ông Nguyễn Tấn Dũng, có việc “cưa đôi cho tiện”. Trước đó hai nước cãi nhau về 227 cây số vuông, bên nào cũng cho là thuộc nước mình. Thỏa hiệp năm 1999 không giải quyết được. Năm 2008, đem cưa đôi. Bên ta lấy 113 cây số vuông, bên Tàu lấy 114 cây số vuông. Chênh lệch một cây số vuông ấy mà, đáng kể gì!

  Nhưng tại sao người Việt Nam lại đòi đến 227 cây số vuông, nói là của nước mình, mà Trung Quốc không chịu? Giữa hai nước, bên nào có khả năng “nhận vơ” đất của bên kia làm của mình? Trong cuộc chiến 1979, quân Trung Quốc đã di chuyển nhiều cột mốc biên giới đem cắm xa về phía Nam, rồi họ gài mìn chung quanh, đố ai vào mà đổi chỗ đưa trở lại phía Bắc. Ðiều này đã bị chính phủ Hà Nội ghi lại, tố cáo, sách vở còn đó. Nếu tổng số đất đai bị chiếm theo kiểu đó là 200 cây số vuông, mà cuối cùng đồng ý cưa đôi mỗi bên 100, thì coi như nước Việt Nam bị mất 100 cây số vuông rồi! Bây giờ có một học sinh bị đứa nó giật lấy cái bánh; hai bên giằng co một hồi, cuối cùng thỏa thuận chia đôi, thì như vậy có gọi là hợp lý hay không? Ðó là công lý của những thằng đi bắt nạt thiên hạ, trẻ con cũng hiểu.

  Lịch sử nước ta nhiều khi có những người lãnh đạo rất bướng bỉnh, cứng đầu. Thời nhà Trần, quân Mông Cổ đã chiếm được nước Ðại Lý ở Vân Nam rồi, đưa thư dụ vua Trần sang chầu. Cuộc bành trướng của đế quốc Mông Cổ khắp Á sang Âu vẫn diễn ra theo kiểu đó. Ông vua nào chịu triều kiến, khấu đầu đại hãn Mông Cổ thì sẽ được tha về. Ai hơi chống lại một chút là đánh, thành quách bị san bình địa, y như mấy làng ở Lạng Sơn vậy. Vua Trần lúc đó đã có ý đi khấu đầu, cho dân được yên. Trần Thủ Ðộ nói: Bệ hạ muốn hàng thì xin chém đầu thần trước! Sau đó, năm 1257 quân Mông đánh, Hà Nội bị san thành bình địa thật.

  Không biết nếu hồi đó nếu ông Trần Thủ Ðộ chịu nhục một tý, nước ta tránh được ba lần chiến tranh, thì bây giờ người Việt mình được gọi là người gì? Năm 1776, dân Mỹ nổi lên đòi độc lập. Anh quốc đem quân chinh phạt. Quân Anh có 50,000 ở Bắc Mỹ, sắp gửi thêm 30,000 lính đánh thuê người Ðức. Tướng Washington chỉ có 5,000 quân chưa có đồng phục, cộng với những đội dân quân của các địa phương. Chỉ huy quân đội Anh là Ðô Ðốc Richard Howe gặp các đại biểu Mỹ. Ông nói ông rất thương dân Mỹ, khi dân Mỹ bị quân Anh đánh bại thì, “Tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ như mất một người em vậy.” Một đối thủ chính trị của Benjamen Franklin, John Adams trong phái đoàn Mỹ năm người thuật lại, Dr. Franklin nghiêng mình, mỉm cười, với tất cả vẻ hồn nhiên thường thấy khi ông nói chuyện cũng như khi ông viết, trả lời: “Kính thưa huân trước, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh cho huân tước khỏi nỗi đau lòng đó!”
  http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137510&z=7

  Mà lúc nói câu đó ông Benjamen Franklin không say rượu. Chắc Trần Thủ Ðộ khi xin được chém đầu cũng tỉnh táo chứ không say. Những ai nghĩ rằng việc ngoại giao cứ phải nhún nhường, nhẫn nại chịu đựng, nên nhớ lại các tấm gương này. Không phải cứ nhường thì được yên thân. Nhiều lúc phải nói thẳng, ngẩng đầu lên mà nói thẳng.

  • pham long said

   bắt quả tang bác củ mì đáo để nhé! comment như bác thì thật đáng để đọc.

 27. Tuổi trẻ nhiều ước mơ said

  Nói thì dễ, làm thật khó. Giá như các bác cùng về Việt Nam để trực tiếp góp sức xây dựng đất nước thì hay biết mấy. VN mình đang rât mong có nhân tài để trọng dụng

  • duy vuong said

   he he, vể VN không được trọng dụng mà mấy bác lại cho cái mũ “phản động” nữa thì ai mà dám về

  • Ẩn danh said

   TB HÙNG
   Về VN tôi nghe lại liên tưởng trường hợp câu nòi của chú Cuội với người hát sẩm: “Sẩm ơi trước kia tao cũng như mày , chui vào rọ này thì sáng mắt ra ” He he , chẳng dại , có ai muốn bị sui dại’ sau khi chui vào rọ , bị buộc chặt lại , rồi quẳng xuống sông, nghĩ mãi thấy thất vong như trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng ,

  • Vỡ Tan Giấc Mơ said

   Nhân tài hiện giờ trong và ngoài nước “quá thừa”
   Không có đất để dụng võ.
   Có còn đượcgi mà mơ.
   Luật VN chỉ “thích nghi” với con người “thích giả dối” !!!!!
   Tui mở mắt ra đã tháy mịt mù

   Không được quyền NÓI
   Không được quyền ĐÒI
   Không được quyền YÊU
   Không được quyền YÊN
   Không được quyền MƠ
   Không….
   Và mọi thứ quyền con người chỉ tóm lại “THÍCH NGHI” mà sống.

   Mơ thấy MÁC
   Mơ đến một thiên đường “KHÔNG CÒN NHÀ NƯỚC”
   Và chỉ là MƠ
   Hay tỉnh ngộ đừng MƠ?

 28. Bình Định said

  Bảo vệ Tổ Quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của bất cứ người con đất Việt nào dù đang sống ở đâu. Vấn đề ở chỗ phải hành động đúng

 29. Ẩn danh said

  Kính thưa bà con yêu nước gần xa , những con người đỉnh cao trí tuệ bây giờ mới thức tỉnh nè :

  http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Giat-minh-tinh-thuc/59665

 30. Gò Đống đa said

  Thật trân trọng tấm lòng của các vị trí thức Việt kiều ! Nhưng theo tôi các vị chưa hiểu mình là ai ? Góp ý cho ai chứ khi mà những kẻ lãnh đạo “đầu óc ngu xi , tứ chi phát triển ” . Những gì cả nhân loại bỏ vào thùng rác thì lại khư khư giữ lấy , tự cho mình là “Kiên định” , hết đường tiến lên phải quay lại cái cũ thì gọi là “đổi mới” , một chế độ thực chất là chế độ tư bản thời kỳ mông muội dã man thì được dán cho cái mác “định hướng XHCN” , hàng triệu người lao động cực nhọc để kiếm miếng ăn hàng ngày nuôi béo hàng trăm nghìn tên tham quan ô lại , mật vụ bám sát khống chế người dân yêu nước chỉ vì không chịu người hàng xóm to sác mà bẩn tính , không chịu công nhận “16 chữ nhục” và “4 đểu”.
  Bởi vì lòng các vị quá trong sạch nên các vị mới mất công mất sức “ngỏ ” những lời vàng ngọc đó mà không hiểu chúng chẳng bao giờ đọc và có đọc cũng chẳng hiểu gì . Mong rằng quý vị tâm sức cho ngày mai , khi đất nước sạch bóng quân thù và tay sai bán nước . Kính chúc các vị sức khỏe và sáng suốt

 31. CâyTre said

  Thư đi,kiến nghị lại chỉ mất thời gian cho chúng ta mà thôi!!!Với các sự kiện xảy ra và diễn ra rất thường ngày cho Dân Tộc Việt,từ nhỏ cho đến lớn,từ Kinh tế,Văn hóa…cho đến Chính Trị không sao nói hết!!Rút cuộc thì “đâu lại vào đấy…”Riêng tôi cách hay nhất là đưa VN trở lại danh sách CPC và “Cấm vận” tiếp theo các Công Ước Quốc Tế,HĐBA.LHQ là “chắc cú”mà thôi!!!Dân gian nói rằng:Cháy nhà mới lòi mặt Chuột…!Nay mặt chuột đã”tòi ra”rồi đấy nhất là qua vụ Tô tồng ngồng Hà Giang,vụ 2 Bao cao Su…và nghiêm trọng nhất vẫn là Hoàng Sa-Trường Sa!!thử nghĩ xem “Vũ như cẫn”,trái lại,còn tồi tệ hơn khi Đảng CSVN chỉ đạo làm quyết liệt hơn..Thế mà,Quốc Hội vẫn “im thin thít”…nó nói lên điều gì??Hiện tình như thế thử nghĩ hơn 86 triệu dân đất nước Việt sẽ đi về đâu..??Trầm trọng vẫn là Kinh Tế ngày càng “Suy Sụp thảm hại nghiêm trọng”!!!Khiến người dân khốn khó hơn..!!Còn Quan chức thì nhởn nhơ,phe phỡn với tiền Thuế,tiền viện trợ,tiền ngoại hối…..!!Ta thấy rất rõ chứ đừng nói gì một chính phủ cầm quyền hiện nay..??Có phải Lực bất tòng tâm?hay ta thờ ơ…?Saigon,24/9/2011-9h20′.

 32. Nhân dân Mù Căng Chải said

  Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Trong thư ngỏ cũng có chỗ đúng và điều đó Nhà nước Việt Nam từ lâu đã làm và hiện nay cũng đang làm. Tuy nhiên có chỗ, nhất là về kiến nghị thì còn xa vời thực tế, xa rời lòng dân, mời tất cả các bạn hãy về Việt Nam với thời gian ít nhất từ 3 năm trở lên để việt thư ngỏ lần 2 thì may ra mới có sức thuyết phục cao!

  • pham long said

   Mời tất cả các bạn về vn… thấy cái nick thôi cũng đã thèm, lại còn mời tất cả các bạn về vn. thằng hề này thì cũng muốn đại diện cho thủ tướng hay bộ ngoại giao chớ chẳng chơi. thật là lối nói thiếu nghiêm túc và vô trách nhiệm. cho tôi hỏi nhỏ: mời người ta có bỏ tiền ra ko? có hạch sách giấy tờ lý lịch của người ta ko? có chụp mũ người ta phản động ko? lúc người ta đi có còn kèn trống ko?

 33. Người Hà Nội said

  Tâm huyết của các vị trí thức hải ngoại là đáng được trân trong. Mọi người dân VN dù trong nước hay ở nước ngoài đều có lòng yêu nước và ý chí dân tộc quật cường chống ngoại xâm, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. tuy nhiên cách biểu hiện lòng yêu nước cũng vô cùng phong phú. Chỉ mấy lời nói xuông hay tự vỗ ngực cho rằng chỉ có mình là yêu nước thì thật là… ngày nay trình độ dân trí càng được nâng cao, thông tin nhanh , rộng rãi, công khai và đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ quốc tế phức tạp, tế nhị, viecj xử lý các mối quan hẹ đó cần phải mềm dẻo, linh hoạt, khôn khéo, trên cơ sở một nguyên tắc bất di bát dịch là; Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là tối thượng. Điều đó trên 80 triệu người VN đều biết. ĐCSVN, nhà nước, chính phủ VN, nhân dân VN đã và đang bằng chính trí tuê, sức lực, tâm huyết của mình để thực hiện điều đó. Đừng quá thổi phồng, phóng đại những suy nghĩ thiếu thực tế của mình về tình hình đất nước hiện nay.

  • pham long said

   Người Hà nội đã nói: …Điều đó trên 80 triệu người VN đều biết. ĐCSVN, nhà nước, chính phủ VN, nhân dân VN đã và đang bằng chính trí tuê, sức lực, tâm huyết của mình để thực hiện điều đó. Đừng quá thổi phồng, phóng đại những suy nghĩ thiếu thực tế của mình về tình hình đất nước hiện nay.
   Chỉ có một Người Hà Nội mà dám nói là trên 80 triệu người VN đều biết, rồi tiện thể đại diện luôn cho đcsvn, nhà nước, chính phủ, nhân dân việt nam.thật là một tấc bốc tới trời. tôi dám cá thằng hề này là nguyễn như phong.thiệt hết biết!

 34. […] đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư […]

 35. […] Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Hoàng Tụy, Nguyễn Đình An…. Mới đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư nầy, […]

 36. […] Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Hoàng Tụy, Nguyễn Đình An…. Mới đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư […]

 37. […] đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư nầy, […]

 38. […] Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Hoàng Tụy, Nguyễn Đình An…. Mới đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư […]

 39. […] Giang, Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Hoàng Tụy, Nguyễn Đình An…. Mới đây nhất là Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d… được ký tên bởi 36 nhân sỹ trí thức hải ngoại. Để có được lá thư […]

 40. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 41. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 42. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 43. […] Nên loại bỏ tư tưởng chống Cộng cực đoan! (Lê Nguyên Hồng). Về “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d…” của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm […]

 44. […] Nên loại bỏ tư tưởng chống Cộng cực đoan! (Lê Nguyên Hồng). Về “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh d…” của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm […]

 45. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 46. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 47. […] các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” (xin đọc tại đây) của 36 nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại được gửi cho nhà cầm quyền […]

 48. […] các trường đại học, các viện nghiên cứu sao mà khó khăn, phức tạp. Trong thư ngõ gởi lãnh đạo VN của những nhà trí thức hải ngoại đã không nói là có đến 300.000 trí thức hải ngoại nhưng mỗi năm chỉ chưa […]

 49. MOT NHOM NGUOI UON HEN,QUY GOI VOI TRUNG QUOC…AC VOI DAN,THAM NHUNG TU TREN XUONG DEN DUOI,DAN OAN VA NGUOI YEU NUOC KHAP NOI OAN GIAN,CAM THU LAM ROI…HOI 1 NHOM NGUOI NOI 1 DANG ,LAM MOT NEO HAY NHO RANG :
  -CON GIUN XEO MAI CUNG PHAI QUAN !!!!
  -TUC NUOC VO BO !!! TUC NUOC VO BO!!! TUC NUOC VO BO !!!
  HAY LANG NGHE NHUNG : LOI HAY Y DEP, CHI CO TOT CHO NHAN DAN !!!
  HOAN HO NHUNG DONG GOP THIEN HAO CUA NHAN SI TRI THUC: CO TAM NHIN XA TRONG RONG VA THAU TINH ,DAT LY !!!!!CAM ON TRIEU TRIEU LAN !!!

 50. BAI VIET CUA GIOI TRI THUC NUOC NGOAI THAT TUYET VOI ??? RAT PHU HOP CHO VIET NAM HIEN NAY CAN PHAI CO :” LO TRINH NHU VAY ”
  THI :” THUYEN SE KHONG BI LAT …” VI LONG DAN DANG SUC SOI CAM THU VOI GIAC TAU TRUYEN KIEP: AP BUC ,DO HO VIET NAM CHUNG TA ???
  THAY MAT NHUNG NGUOI YEU NUOC VIET NAM XIN TRAN TRONG CAM TA VA BIET ON QUY VI NHAN SI TRI THUC DA THAN TINH GOP Y KIEN !!!!

 51. […] các trường đại học, các viện nghiên cứu sao mà khó khăn, phức tạp. Trong thư ngõ gởi lãnh đạo VN của những nhà trí thức hải ngoại đã không nói là có đến 300.000 trí thức hải ngoại nhưng mỗi năm chỉ chưa […]

 52. […] các trường đại học, các viện nghiên cứu sao mà khó khăn, phức tạp. Trong thư ngõ gởi lãnh đạo VN của những nhà trí thức hải ngoại đã không nói là có đến 300.000 trí thức hải ngoại nhưng mỗi năm chỉ chưa […]

 53. Lê Hoàng said

  Đây là một văn bản tuyệt vời, mang lại hy vọng cho trên 85 triệu người dân đang sống lầm than dưới ách đô hộ của giặc Tầu thông qua bọn […] bán nước. Tôi tin rằng “tam bách dư niên hậu”, dân Việt Nam còn nhắc đến văn thư này.Xin cám ơn các vị trí thức đã nói gìùm tôi những điều tôi muón nói. Lê Hoàng, San José.

 54. Thành said

  Đàn gảy tai Trâu. Nhà càm quyền cần gì nghe ai, vì đất nước Việt Nam đã là một bộ phận của những kẻ nắm quyền, bọn họ ngồi lên danh dự dân tộc, bọn họ đã mua chuộc được một tầng lớp dân Việt đang được ăn trên ngồi chốc. Bộ phận nắm quyền lực này đã ngồi lên đầu dân Việt Nam lương thiện.

  Chỉ dân lành lao động là khổ và là nô lệ của họ và nô lệ của giặc tầu cộng, một cổ hai tròng.

  Nhưng dân Việt có lương tri sẽ không thể bị bóc lột mãi được, sẽ đến một ngày họ đòi lại công lý và sự thật họ xứng đáng được hưởng!

 55. Lê Thát Đát said

  Trung tướng Nguyễn Chí Vinh mới thật là “người Hùng VN” . Đơn thân độc mã có thể chống giặc Tàu mà không cần tới sức mạnh của cả dân tộc. Bởi vậy ai mà lên tiếng biểu tình chống giặc Tàu bị bắt là đúng rồi. Vậy mấy anh đi biểu tình có hiểu chưa?
  Mấy anh là cái gì mà giám đi giành công với ngài Trung Tướng

 56. nguyen viet said

  Phản kháng mà làm chi. Trung tướng Nguyễn Chí Vinh đủ lon, huân chương đã sang hẳn Tàu thần phục rằng trấn áp bằng hết cỡ thợ mộc , nhất quyết không để người Hà Nội tiếp tục biểu tình chống Tàu xâm lược.
  Có ngu mới trưng cái hình lồ lộ quân tướng cách mạng xã hội chủ nghĩa mang đại lễ phục quân đội nhân dân anh hùng, còn phía Tàu thì sổ mi cộc tay…
  Thiên triều tiếp chư hầu đâu cần phải giữ lễ. Với lại, hội đàm gì đâu mà phải trang trọng.
  Vậy thì lỹ lẽ nào để làm sáng được cái đầu ngu đần xã hội chủ nghĩa.

  • De Men said

   Vẫn biết rằng những ý kiến trong thư là xác đáng, cần quan tâm nhưng với nhà cầm quyền thì như đàn gảy tai trâu, vô ích. Tuy vậy vẫn nên có để nhà cầm quyền thấy dân đen không ngu như họ nghĩ.

  • Thu Hanoi said

   O, BAC NOI CHINH XAC ,’DAN GAY TAI TRAU’….TRAU NAY CHI DEM MA THIT…

 57. 32vạn quân Thanh tràn qua xâm lược nước ta. Triều đình Lê-Trịnh rệu rã. Nguyễn Huej xưng Vương tại núi Bân( Huế)dẫn quân ra Bắc chống ngoại xâm. Trên đường hành quân qua Hà Tĩnh, Quanhg Trung(QT)
  tìm đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp xin hội kiến. Không biết La Sơn phu tử bàn với QT những gì, chắc là bí mật quân sự nên lịch sử chỉ viết rằng Nguyễn Thiếp chỉ nói: Bệ hạ xuất quân lần nầy chỉ 10 ngày sau là chiến thắng khải hoàn(Hoàng Lê nhất thống chí). NT tham mưu về chiến thuật, chiến lược ư? NT không phải nhà quân sự thiên tài như QT. Chắc là NT bày” Mưu phạt tâm công”. Yêu dân như cha mẹ, tôn trọng và trọng dụng nhân tài Bắc Hà, Đừng xem trung thần nhà Lê là địch, nhân đạo với tù binh…QT đã đánh tan 32 vạn quân Thanh và khải hoàn trong 10 ngày. Quân dân ăn Tết trong niềm hân hoan chiến thắng. Ngày nay, không chỉ mỗi Nguyễn Thiếp mà một dàn trí thức, những nhà khoa học, những tướng tài cầm quân,những lão thành cách mạng…trong và ngoài nước không để nhà lãnh đạo vất vã đi tìm mà trải gan óc băng lời lẽ khiêm tốn và hòa nhã. Không biết” Quang Trung-Nguyễn Huệ đi đâu?
  bày gan óc bằng nhiều cách khiêm tô
  bày gan óc bằng nhiều cách

 58. Thăng Long said

  Hỏi anh Ba Sàm
  Tôi @Thăng Long gửi một số phản hồi trên trang của anh, nhưng không được chấp nhận và không có phản hồi, hỏi tại sao? tại lỗi kỹ thuật hay tại lỗi về nội dung? chờ sự phúc đáp. Cảm ơn

 59. […] khi những người dân bình thường,  các nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước đều nhìn thấy rõ âm mưu  của Trung Quốc để cướp lãnh hải, biên giới để […]

 60. Bác Ba Phi said

  BÁC BA PHI GỬI CÁC VỊ NHÂN SĨ VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC

  Cảm ơn nhân sĩ Việt Kiều
  Dốc bao tâm huyết nói điều thiệt hơn
  Nhưng đây là những tiếng đờn
  Tiếng kêu ai oán đã lờn từ lâu

  Như đàn đem khải tai Trâu
  Nan y tốn thuốc chứ đâu ích gì
  Không khéo họ lại đâm nghi
  Các vị – Phản Động – không vì nghiệp chung

  Lời hơn nói với gian hùng
  Khác nào Người – Hổ cùng chung một nhà
  Non sông đất Việt quê ta
  Việt kiều yêu nước thì ra giúp đời

  Bằng – Hành Động – đừng phí lời
  Biết bao thư ngỏ không lời hồi âm
  Bởi vì đảng chẳng lạc lầm
  Mà vì nói trúng dã tâm nên lờ.

  • Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

   Hoàn toàn chia sẻ cùng ý tưởng của bác Ba Phi: Hành Động. Hành Động. Và Hành Động!

 61. cachon said

  Một sáng kiến rất hay cho các nhân sĩ trí thức Việt kiều. Biết không thành công nhưng vẫn làm và việc làm ấy đã gây một chấn động lhắp nơi có người Việt.
  […]

 62. Những ngày gần đây, sau khi Trung Quốc gây hấn, bắt nạt ngư dân VN và cắt cáp hai tầu nghiên cứu của VN, nhìn trên mạng hình ảnh những tốp người VN mang cở đỏ đứng trước các sứ quán TQ ở nước ngoài nhất là ở các nước phương Tây dể phản đối TQ gây hấn, rồi lại nhìn những tốp người Việt mang cờ vàng cũng đứng trước các sứ quán TQ ở nước ngoài (kể cả các nước phương Tây) để phản đối TQ xâm phạm biển đảo VN và VGCS […], tôi thấy đó là những hình ảnh thật chua chát. Thì ra ĐCSVN mới chỉ thống nhất đất nước về mặt địa lí, mà không thể thống nhất đất nước về mặt dân tộc. Rồi tôi cũng lại nhìn thấy trên mạng hình ảnh những công an thường và sắc phục VN đàn áp những ngươi biểu tinh trong nước và nhất là thấy viên CA tên Minh đạp vàp mặt Tri Đức (là đảng viên CS) tham gia biểu tình chông TQ. Tôi thấy đây là một cảnh ngộ thật chua xót!
  Thì ra, mồm ĐSCVN hô hào củng cố khối đại đoàn kêt dân tộc, những thực ra họ đang phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân. Chắc chắn 100 phần trăm bọn TQ sẽ múa tay trong bị khi nhìn thấy những cảnh tượng bi kịch này. Vì vây, theo tôi, trong khi chưa muôn, ĐCSVN nên bớt tham sân si quyền lực và hãy hi sinh mình cho sự nghiệp hoà hợp hoà giải dân tộc nhằm duy trì sự sức mạnh toàn dân VN. Làm được như vậy, chắc chắn họ sẽ còn có chỗ đứng trong lòng dân tộc.
  Khi toàn dân tộc VN đoàn kết thành một khối thống nhất, chắc chắn bọn TQ sẽ phải nể VN. Đất nước và nhân dân VN sẽ có một vị thế mới xứng đáng trong cộng đồng thế giới.

  • Ngoc Lâm said

   Đó là cách nhìn ly nước đã vơi mất một nửa hay ly nước còn những một nửa.

   Người VN tại hải ngọai có tốp cầm cờ Vàng, có tốp cầm cờ Đỏ, và bây giờ đã có tốp cầm” Bản đồ VN có Trường Sa
   và Hoàng Sa ” đi biểu tình chống Trung Cộng.Đây là cách hùng hồn nhất cho thấy khi được tự do cất tiếng nói thì
   mọi con dân Việt đều không chấp nhận hèn nhát đánh mất sơn hà tổ tiên để lại, và cho thấy nhà cầm quyền VN hiện
   tại không có tính chất Việt Nam !
   Dân tộc VN đang vươn ra khỏi thảm trạng chia rẽ.Nếu thế hệ Cờ Vàng ,Cờ Đỏ chưa dứt được dĩ vãng thì thế hệ
   trẻ đang dơ cao Bản Đồ Tổ Quốc làm đuốc soi đừơng.
   Các trí thức hải ngọai cần sáng suốt lên tiếng nhiều hơn nữa và mạnh hơn nữa để hổ trợ cho những trí thức trong nước đang bị đàn áp, bị đạp lên đầu lên cổ.

 63. Những nhà trí thức trong nước cũng như hải ngoại đều lầm lẩn thật là ngây thơ . Mỗi năm bọn chóp bu […] ngồi không cũng có hàng chục tỷ ÐÔLA , do Việt Kiều yêu nước gởi về “NUÔI”, thì làm sao bọn chúng […] bỏ nghề làm quan tham hay chế độ côn đồ “CHẾT” cho được.
  Sở dĩ Liên Sô và các nước Ðông Âu “sập tiệm” , là vì không có lượng kiều hối nuôi chế độ như Việt kiều VN . Xin các ông trí thức hải ngoại “thức dậy” đi .
  tnt

 64. […] BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC Posted on Tháng Tám 30, 2011 by bahaidao Posted by 309.Basamnews on […]

 65. hoangnam said

  troi oi la troi ,toi gio phut nay ma con o do ngo ngo cai gi nua khong biet ?nhung ke lanh dao dau phai chung khong biet gi dau ma ngo ,chinh chung la nhung ten co tinh ban nuoc thi cho du co ngo ngo nay no 100 lan ,1000 lan cung chi nhu nuoc do la mon ma thoi,phai lat do chung thoi phai dung len dap bo che do nay thoi .khong can noi nua ,tai hoa da den chan roi ma con ngoi do ngo ngo ,dung la vo van.

  • Suy Nghi Cai Gi Nua said

   Ý kiến bạn Hoangnam là ý kiến tổng kết. Đừng phí công comment nữa. Đóng chuyên mục này lại đi.

 66. Ngamnguihuycan said

  Vui lòng chọn thành ngữ thích hợp;
  (A) Nước đổ lá môn
  (B) Nước đổ đầu vịt
  (C) Đàn khảy tai trâu
  (B) Nói với đầu gối

 67. Nguoi quan sat said

  Hoan nghênh những con người xa xứ vẫn nghĩ đến vận mệnh Tổ quốc. Mong sao những kẻ đang sống trên mảnh đất quê hương và đang muốn bán rẻ nó hãy nghĩ lại!

 68. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/30/thu-ngo-gui-lanh-dao-vn-cua-tri-thuc-hai-ngoai/ […]

 69. D.Nhật Lệ said

  Dù những người trên đây có tấm lòng chân thành đối với đất nước nhưng tôi chẳng thấy hy vọng gì !
  Tôi thiết nghĩ tương lai VN.là tuỳ thuộc vào chính đồng bào trong nước,chứ cái kiểu đại loại như thế này…kiến nghị,thư ngỏ v.v.khác gì…đàn gãy tai trâu ! Không chừng còn gây phản ứng ngược làm họ
  (những người cầm quyền) cảm thấy an tâm mà ngủ thẳng cẳng,chẳng thấy nguy cơ nằm ở phía nào nữa vì cái loại… dân này ở xa “ngai vàng” qúa,còn sợ gì cơ chứ ?

 70. Người Sài gòn said

  Mong rằng CP CHXHCNVN không kết những Nhân sĩ người Việt hải ngoại là bọn Khủng bố Việt tân, là Thế lực thù địch, Diễn biến hoà bình,
  Các Ngài Lãnh đạo VN sẽ nói sao với Nhân dân VN về việc bắt bớ, đàn áp ,tra tấn những người đòi hỏi Dân chủ, những kiến nghị xây dưng đất nước, những phản đối Bá quyền, bành trướng cướp đất,cướp đảo,cướp tàu, và thường xuyên cướp Hải sản , xăng dầu,tiền bạc ,đánh đập,giết ngư dân,chiến sĩ bảo vệ Biển đảo .

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   Lãnh đạo trả lời: Nước này đã bị hứa bán lâu rồi sắp đến ngày giao hàng rồi còn chỉnh với sửa cái gì?

 71. KTS Trần Thanh Vân said

  Một bức thư nghiêm túc của những người hiểu biết và nghiêm túc.
  Thái độ đúng đắn nhất của chính quyền là phải trả lời một cách hết sức nghiêm túc.
  Lâu nay người ta hay tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, thích trả lời hay không là quyền của họ.
  Đáng buồn.

 72. Cháu Bác Hồ said

  Đề nghị Anh Ba mở mục thăm dò chỉ số tín nhiệm của nhân dân với “đản kộng xản ” xem sao .
  Đây là sinh hoạt bình thường ở các nước dân chủ. Nước ta cũng là nước dân chủ nhung không thấy ai đứng ra làm việc này, vậy Anh Ba làm thử nhé !
  Mong ý tưởng này được tiếp thu và triển khai trên trang basam.

 73. Các ” phiến quân ” nên mời Ông Bang ( đệ tử của TT Nguyễn Văn Thiệu) là thông gia với Thủ tướng NTD ký , tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn.

 74. quốc Hận said

  lời nói cuae các vị trí thức ở nước ngoài rất tâm huyết , vạch rõ mọi hiểm họa , mà lãnh đạo đảng cộng sản bỏ ngoài tai , ù lỳ không chấp nhận sự thật , thì quả là một tai họa cho dân cho nước , hay họ đã định sẵn số phận của họ rồi , vơ vét của cải ở trong nước , sang tầu chuẩn bị định cư , đó là một sai lầm mà họ không tính toán biết trước , nhân dân tầu có thể nổi loạn làm cách mạng hoa nhài trước việt nam đấy , thì cả bọn chạy đi đâu ? thế giới ngày nay không nước nào chứa bọn phản quốc đâu ? hay là muốn đến tòa án la hay hà lan để ẩn náu

 75. Hà Thời Nhàn said

  Nói thật chứ TQ mà đánh được VN thì đã đánh rồi, chứ 10 Hồ Xuân Sơn hoặc 20 Nguyễn Chí Vịnh qua dàn xếp cũng như không, chẳng qua là TQ quá hùng hổ nay co vòi lại cũng mất mặt nên công cán của mấy vị quan chức VN là cách gỡ thể diện đó thôi. Mới há mồm dư luận thế giới đã kê canh vào miệng. Thu tóm biển đông có thể được nhưng có bảo đảm cho nền kinh tế vừa mới lên mà phải xuống không!? (Lịch sử cho thấy không có nước nào có chiến tranh mà kinh tế phát triển cả, nước Nhật chỉ mới thiên tai sóng thần thôi đã yếu đi như thế nào rồi, nếu chiến tranh có lẽ còn tệ hơn nhiều.)
  Việc còn lại là do mấy vị Lãnh đạo VN, thư ngỏ của các trí thức hải ngoại cũng là ý hay, nhà nước kêu gọi đoàn kết, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù nhưng tựu chung chỉ là khẩu hiệu chưa thấy có cái gì cụ thể. CP muốn giữ vững thể chế nhưng người dân lại đang muốn có thay đổi. Với những gì đang có CP không thể nói là mình đã làm tốt vai trò. Chỉ có sư minh bạch, rõ ràng và niềm tin mới là cách bảo vệ chế độ hữu hiệu nhất.

 76. […] Theo: Blog ABS […]

 77. chichchoe said

  Tổ quốc hay là chết!phải có lòng tư trong dân tôc,chủ nghĩa gì cũng không bằng chính dân tôc này.Tôi chỉ muốn người Viêt dù sống ở đâu cũng là con dân Viêt,hãy tôn trong những người có tri thức,họ là biểu tương của sức manh dân tôc.Các ông đề ra khẩu hiệu :Dân giàu nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ và văn minh.Hãy làm đúng những điều mình nói.Hoan nghênh nhân sỹ trí thức hải ngoai đã có tấm lòng thơm thảo hướng về tổ quốc.

 78. Khách said

  Thật ra tôi cho rằng chưa được hòa hợp dân tộc chủ yếu do Nhà nước hiện tại họ không muốn. Nó có gì cao sang đâu, thậm chí là đơn giản.
  Công nhận liệt sĩ hi sinh vì nước ở Hoàng Sa năm 1974 (hay không dám vì có gì khó nói?), kêu gọi 300K trí thức người Việt ở nước ngoài về đóng góp và cho họ được đóng góp vào hệ thống chính quyền. Vậy thôi.
  Tuy nhiên như chúng ta đã biết để được đóng góp vào sự phát triển của đất nước (chính quyền) thì phải là đảng viên. Tức là đảng ta bắt những người muốn cống hiến cho Tổ quốc phải là đảng viên ĐCS. Nếu họ không là đảng viên thì họ không thể thi triển tài năng, kinh nghiệm, quan hệ của họ hàng chục năm ở nước ngoài cho Tổ quốc.
  Một điều rõ ràng là không phải ai cũng thích một món ăn, không phải tất cả mọi người đều đồng thanh thích ĐCS. Vậy mà đảng ta đòi hỏi họ phải là đảng viên ĐCS mới được cống hiến. Đây là một việc làm vi hiến và pháp luật khi Đảng ta tự đặt ra rào cản muốn cống hiến cho Dân tộc phải là đảng viên ĐCS, còn không thì không được cống hiến (vào cơ quan Nhà nước).
  Những kiến nghị trên tôi thấy rất hay nhưng tôi không cho rằng sẽ được nghe. Đơn cử như chuyện bô xít sờ sờ ra đó, giặc trong nhà ra đó mà còn dung túng, nhũn nhặn không đuổi (hay không dám đuổi) chúng đi, trong khi người dân bày tỏ sự căm phẫn với giặc thì bắt bớ (như mẹ Nấm chỉ mặc áo có chữ Hoàng Sa và bản đồ lưỡi bò ra đường mà bị bắt giữ nửa tháng cách đây 3 năm).

 79. linh said

  http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Ung-xu-the-nao-voi-thoi-dai-thong-tin/412750.antd
  http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Doi-thoai-mot-pham-chat-phai-co-trong-thoi-dai-thong-tin/412770.antd
  Một cuộc đối thoại thú vị

 80. Hai Hien said

  Trân trọng và cảm phục những người con đã xa đất nước mà vẫn canh cánh nghĩ về sự hưng vong của Tổ Quốc! Đây là tiếng nói của lương tri, của thời đại, là nguyện vọng thiết tha của toàn nhân dân Việt Nam.Mong các cấp lãnh đạo hãy mạnh dạn gạt bỏ lợi ích cá nhân, bè phái, hãy đặt lợi ích của dân tộc lên trên, hãy đón nhận một các cầu thị các đóng góp cuả giới trí thức cũng như của các tẩng lớp khác trong xã hội. Hãy mạnh dạn quay đầu nhìn lại mấy mươi năm ( 36 năm) thống nhất đất nước ta, dân tộc ta, đang đứng ở vị trí nào trên thế giới? Hãy nhìn qua Nhật Bản – một đất nước nghèo tài nguyên -cũng mấy mươi năm sau chiến tranh đã phát triển như thế nào ? Có cầu thị lắng nghe, quan sát,học hỏi, tận tâm vì dân vì nước mới là sự thể hiện bản lĩnh của cấp lãnh đạo . Đau lòng thay sau mấy mươi năm dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của các cấp lãnh đạo, tôi đã lặng người, bần thần khi đọc (báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2011 của tân sinh viên trường ĐH Sư phạm Huế
  trong mục KHông Bao Giờ Đầu Hàng Số Phận) những dòng sau
  ” Có khi cả ba tháng gia đình em ăn cơm độn sắn chấm với nước mắm và muối ….”
  Sao dân tôi cùng cực thế! Xót xa thay ! Trách nhiệm này thuộc về ai ?

 81. Điệp viên 007 said

  Mẹ Việt Nam ơi đã hết rồi
  Phong trào cách mạng thuở xa xôi
  Tự do – dân nay tăm tối
  Chính quyền cố chịu đấm ăn xôi

  • Điệp viên 007 said

   Tự do – dân chủ nay tăm tối
   Anh Ba sửa lại dùm, cam ơn

 82. Phí lời said

  Chính quyền bây giờ chỉ sợ mất quyền lợi của mình, ích kỷ nên họ bỏ ngoài tai tất cả.
  Họ vơ vét quá dễ dàng nên họ rất sợ nếu có dân chủ thì họ không ăn được nhiều như trước . Vì vậy hễ ai đấu tranh với họ, dù động cơ tốt đẹp là bị chụp mũ làm phản động và họ ra tay đàn áp ngay.

  Đến các trí thức trong nước, người thân quen, bạn học cùng trường của họ mà họ còn khinh khi, chụp mũ, đưa lên đài báo sỉ vả mạt sát đấy.

  Sự vô học, vô cảm và tàn độc đang hoành hành xã hội Việt.

 83. Nguyễn said

  “..còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.”
  Tôi đọc câu này thấy không ổn rồi các bác ơi!
  Các bác vẫn nghĩ là chỉ có “một bộ phận không nhỏ” thôi à?
  Phen này em Phương Nga có chứng cớ “rành rành” “không thể chối cãi” rồi nhé. Đây chính là thế lực thù địch quốc tế đã âm mưu, xúi dục biểu tình đây.

 84. theo toi chinh phu trung quoc khong uo gi chinh phu c s v n ho goi la ke an o hai long an chao da bat nhan dan t q nhan dan viet nam van huu hao .neu chien tranh xay ra nguoi thiet thoi nhat van la lu dan den hien tai ho dang nam quyen nha lau xe hoi tien nhieu trieu do tai nguyen thien nhien chung chia nhau nam tham nhung xa doa con chau chung to chuc sieu xe di tu nam ra bac .gia ca tang tung ngay dan ta bua rau bua chao phuc vu lu an tren ngoi choc tiec tung hang ngay coi dan nhu co rac.nhuc lam thay can co cuoc cach mang lay ten hoa nhai chuc cac ban thanh cong

 85. Nguyễn said

  “..còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo.”
  Tôi đọc câu này thấy không ổ rồi các bác ơi!
  Các bác vẫn nghĩ là chỉ có “một bộ phận không nhỏ” thôi à?

 86. khách said

  Thưa các bạn ngoại kiều.
  Sau khi biểu tình yêu nước bị đàn áp bởi nhà cầm quyền, một hành động vi hiến trắng trợn. Tôi không còn miềm tin nào đối với nhà cầm quyền Việt nam, một chính quyền sẵn sàng vì lợi ích cục bộ của nhóm quyền lực sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp, bất chấp những cam kết quốc tế về quyền con người mà VN đã tham gia.
  Các bạn vì yêu thương Tổ quốc mình, đồng bào mình, các bạn viết thư ngỏ đầy tâm huyết góp ý cho ĐCS VN nhưng rồi các bạn sẽ thấy, sẽ không có hồi âm đâu, dân tộc ta đã có nhiều bất hạnh suốt chiều dài lịch sử do vị trí địa lý, do mình nhỏ bé, yếu đuối nhưng đều gắng gượng vượt qua từ đời này sang đời khác bởi vì sự phá hoại đến từ bên ngoài lãnh thổ. Hiện nay điều đó đã thay đổi, sự mục ruỗng làm suy nhược đất nước đến từ ngay trong chính nội tại. Như căn bệnh ung thư ác tính không có phương thuốc nào có thể cứu chữa được. Không cứu chữa được thì một cơ thể sống phải chết, tự chết. Một chính thể là nguồn gốc căn bệnh quốc gia rồi cũng phải ra đi. Dân tộc khác cơ thể sống ở chỗ sẽ không chết, sẽ hồi sinh dù còn lâu lắm điều đó mới đến. Chỉ tiếc rằng biết bao con người đương đại VN sẽ phải sống quãng đời của mình một cách thảm hại, không có hạnh phúc về nhân quyền, không có đầy đủ các giá tri tinh thần như những quốc gia văn minh khác.

  Tiếc thay, tiếc thay!!!!!

 87. Cựu Chiến binh Trường Sơn said

  Các bác nghĩ chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc là điều gì đó có thể thực hiện được không? Trước khi nói đến chuyện đó mời các bác đọc bài này thử xem nhé. Bản thân tôi sau khi đọc xong thì chỉ biết buồn, nặng trĩu trong lòng

  Nói đến chuyện Hòa hợp hòa giải dân tộc

  • Mộng du said

   Buồn!
   Bó tay chấm com

  • Củ mì said

   Bai viet rat la chinh xac. Khong the che cho nao het, qua dung voi nhung gi minh da tung trai luc con song o VN va nhung luc ve tham que huong.

  • cuuchienbinhphiabac said

   Tôi đã đọc bài viết anh giới thiệu, cũng cùng tâm trạng buồn và nặng trĩu trong lòng. Qua cách viết của Tiên Sa tôi thấy: Dù sao cuộc chiến huynh đệ tương tàn của dân tộc đã đi vào lịch sử. Chúng ta có thể nhắc lại nhưng đừng lên án. Đó ko chỉ là nỗi đau của riêng ai. Biết bao gia đình đã có anh em ruột thịt, thậm chí Bố và con ở hai bên chiến tuyến. Không có mất mát nào mà ko gây đau khổ. Vì vậy theo tôi nghĩ cũng đừng nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến đó. Chúng ta cần lên án những người nào lợi dụng cuộc chiến này để mưu cầu đưa ra những chủ thuyêt làm hại đất nước và nhân dân. Nếu (Tôi xin dùng chữ “nếu”) sau cuộc chiến, bất kể là ai cầm quyền mà thực thi chính sách dân chủ, cởi mở và minh bạch thì chắc chắn VN đã khác rồi. Tác giả chỉ trích những quan điểm, chính sách mị dân của CNCS thật sâu sắc. Tôi ko phản đối. Cái đó nó cũng thể hiện tầm nhìn của chính quyền hiện nay.
   Thư ngỏ của các nhân sỹ ,trí thức VN ở ngoài nước gửi cho lãnh đạo VN theo tôi là tâm huyết mong VN hùng cường.Có xa quê hương mới tháy hai từ “Quê Hương” nặng lòng làm sao. Đó là những điều không thể đúng hơn! Chỉ tiếc rằng ,như các bạn đã nói:Nước đổ đầu vịt.

  • 42 tuổi đảng said

   Được người bạn giới thiệu tôi cũng đã vào đọc bài này. Thâm thúy và thấm thía lắm. Tôi nhất trí với quan diểm của tác giả. Theo cảm nhận của tôi trong bài viết tác giả có một ẩn ý rất thâm sâu nhưng lại rất rõ nếu chúng ta chỉ cần có chút tinh ý, nhất là ở hai đoạn cuối cùng của bài viết:

   “Ba triệu người Việt hải ngoại hiện nay là những người đã từng Tỵ Nạn Cộng Sản chứ không phải là Tỵ Nạn Dân Tộc!”

   “Làm sao lại có thể lấy khái niệm Dân Tộc đi Hòa Hợp Hòa Giải với khái niệm của một thể chế chính trị ?”

   Theo ý kiến của tôi thì tác giả ngầm khẳng định rằng còn chế độ cộng sản thì không thể có hòa hợp hòa giải, và một khi đã từ bỏ chế độ cộng sản rồi thì dân tộc ta chẳng có gì để nói đến chuyện hòa hợp hòa giải cả.

   Chào

   Dự chiến binh Quảng trị, 42 tuổi đảng

 88. NÔNG DÂN VIỆT NAM said

  TT Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố xung quanh ông toàn là những GS TS thì các vị kiến nghị hay thư ngỏ chỉ bằng thừa, không khéo bị cho là âm mưu thâm độc…
  Than ôi! nước đổ lá môn
  đàn khải tai trâu hay là nước đổ đầu vịt của dân gian ta lại thích hợp trong lúc này đây !

 89. Ẩn danh said

  Hoan nghenh quy vi tri thuc co luong tri va trach nhiem voi to quoc.

 90. Mua qua bien Bac said

  Viet Nam ta moi co quoc hoa. Doc thu cua cac vi tri thuc nguoi Viet o nuoc ngoai, bong dung hinh anh nhung bong hoa chot vut qua truoc mat. Chi co dieu chang biet do la hoa gi… Hoa….hoa…hoa… Hoa nao mang lai mua xuan cho To quoc cua chung ta?

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   Việt Nam CS chọn sen hồng làm quốc hoa. Hoa sen chỉ tươi thơm và nở đẹp khi trong hồ phải thật nhiều bùn và dơ. Điều đó cho thấy khi chọn hoa sen làm quốc hoa thì Đảng CSVN phải đợi bao giờ tham nhũng thật nhiều, dân thật thống khổ thì sen mới tươi và nở được. Khi sen nở ra rồi thì rất là trân quý. Dịch nói “cùng tắc biến”

   Muốn có một mùa xuân trên đất Việt thì phải hoa mai làm biểu hiệu. Mai vàng tứ quý. Hoa mai chỉ nở khi khí trời ấm áp muôn loài vạn vật tranh nhau đua nở. Nhân loại ăn mừng vì ấm no hạnh phúc. Thiên Địa Nhân đều hòa một thể. Đó là biểu tượng của hoa mai.

   Hoa lài hay hoa nhài hì hì chắc có nhiều người giờ đây sợ lắm.

 91. Đỗ minh Hoài said

  Đọc bài Thư ngõ không mệt mà sao đoc những comments thấy rũ rượi quá ! Hoá ra dân Việt Nam bây giờ chia rẽ dữ vậy sao , hèn chi ngoại bang không khai thác triệt để ! Thôi không biết không nghe không nói gì hết là lẽ sống thích hợp nhất ở dất nước nầy , sống “vô cãm” trước mọi diễn biến , không nói thì không sai , không nghe không thấy thì không buồn cũng không vui .

  THIỀN NHÂN

 92. kiến nghị said

  Một chính thể mà hết nhân sỹ trí thức trong nước,rồi đến nhân sỹ trí thức ở nước ngoài ,có người tuổi xế chiều,trình kiến nghị nhiều lần mà chẳng thấy có chút lắng nghe hay một cử chỉ thiện chí nhỏ nào thì đủ biết là nó có đại diện cho dân ,cho quốc gia hay không

 93. Anh Hung said

  Thưa 36 vị trí thức Việt hải ngoại.
  Các vị gửi thư cho giới cầm quyền cộng sản ở Việt nam về “HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC”. Qúy vị lại làm một việc mà như cha ông ta nói :” Đàn gảy tai trâu”. Tại quốc nội, bao nhân sỹ trí thức kể cả các cựu công thần của chế độ cộng sản đã viết thư, kiến nghị cho giới cầm quyền cộng sản để cảnh báo hiểm họa ngoại bang chính là Trung cộng và hòa hợp hòa giải dân tộc để tạo sức mạnh phát triển đất nước nhưng mọi thư từ kiến nghị đều bị vứt vào “sọt rác”, thậm chí có nhiều vị bị tù đày như TS Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, cựu giám đốc trường đảng huyện Hữu Lũng Vi Đức Hồi…Nhân dân Việt nam chỉ mong quý vị dùng ảnh hưởng vị thế của mình ở hải ngoại ủng hộ hết sức mình cho công cuộc […] chế độ cộng sản để thiết lập một nền dân chủ tự do và nhan quyền cho Việt nam. Sau khi Việt nam trở thành một nước dân chủ, tự do thì quý vị hãy trở về giúp đất nước Việt nam trở nên giàu mạnh, không một nước nào dám đe dọa, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ,lãnh hải, người dân Việt nam khi ra nước ngoài thì tự hào nói rằng: ” I’m a Vietnamese”

 94. Khi Vua Quang Trung đưa quân ra Bắc Hà, đánh giặc Thanh cứu nước, đến đất Hà Tĩnh tìm La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp xin ý kiến. Nguyễn Thiếp lúc ấy chỉ là một ông đồ ẩn dật ở một làng quê yên tĩnh. Là một nhà Nho, tất nhiên là Nguyễn Thiếp trung với nhà Lê rồi. Sáng suốt nhìn nhận Quang Trung là một minh quân nên đã dốc hết tâm can bày vẽ cho vua…Lịch sử không nói NT nói gì với vua, chắc là vì bí mật quân sự, chỉ công khai rằng: Bệ hạ xuất quân lần nầy trong mười ngày sẽ chiến thắng khải hoàn. NT bàn về chiến thuật, chiến lược ư? Không! NT không phải là một nhà quân sự. Tôi tin rằng: Nguyễn Thiếp bày cho vua” mưu phạt tâm công” dựa vào dân, yêu mến, tin tưởng, quí trọng, trọng dụng trí thức Bắc Hà, đừng xem trung thần nhà Lê Trịnh là kẻ thù…Ngày nay đã có hàng ngàn Nguyễn Thiếp không phải đi tìm mà liều chết bày cả tâm huyết để cứu nước trong lúc kẻ thù xâm lược đang rục rịch động binh ở ngoài biên cương. Không biết Tổ quốc mình còn có diễm phúc có được một Quang Trung không

  • Cựu Đại Biểu QH said

   Quang Trung có chứ sao không
   Tấn Dũng ta đó chính là Quang Trung

   • Người Việt said

    Nhầm rồi!Vua Quang chưa bao giờ có vinh hạnh và đạt được danh hiệu là NGƯỜI GIẦU NHẤT CHÂU Á cả.Vua Quang Trung cũng chưa bao giờ cảnh cáo các quan rằng,các người chắc gì đã làm tốt ở địa phương mình phụ trách,thế mà họp triều lại chất vấn và bắt bẻ cho lắm.Vua Quang Trung thiết tha cầu được bộ hạ ủng hộ trong việc trị quốc chứ không bỏ tù cấp dưới như trong vụ PMU18.Vua Quang Trung chưa bao giờ cắt nhượng hay cho “thuê” Trung Quốc đất của Tổ tiên.Vua Quang Trung, nếu làm kinh tế,hẳn sẽ không để xẩy ra tình trạng tham nhũng vô tội vạ,dẫn đến sự sụp đổ phá sản của VNASHIN,nhưng chắc không đủ tài để vực dậy như vừa rồi.Vua Quang Trung,nếu được các nhân sĩ trí thức và thần dân ủng hộ chống giặc Tàu,sẽ không ra lệnh cấm đoán và bắt bớ như vừa rồi ở Hà Nội.Vua Quang Trung,nếu được một nhân sĩ có bộ óc siêu đẳng như TS CÙ HUY HÀ VŨ để chống Tàu chắc sẽ mừng chứ không bỏ tù.Vua Quang Trung chắc không có tham nhũng tràn lan.
    Chỉ có một điểm giống nhau là:Mạnh mẽ,cứng rắn và giữ địa vị thống soái,có quyền lực bao trùm thiên hạ!

 95. Ẩn danh said

  SAO DÂN VN MÌNH KHỔ THẾ

 96. Bác Ba Phi said

  THƯ NGỎ – ĐÀN KHẢI TAI TRÂU

  Đem đàn khải trước tai Trâu
  Trâu kia chẳng hiểu lại ngầu mặt lên
  Giương đôi sừng khủng to kềnh
  Húc vô mặt kẻ muốn lên dạy đời

  Trâu ta chân mạng con trời
  Đâu cần biết kẻ dạy đời là ai
  Trâu đây có lắm biệt tài
  Đừng hòng mà buộc phí hoài uổng công

  Trâu ta vẫn thích đi rong
  Ăn no tắm mát đừng hòng buộc dây
  Trên Trời dười có Trâu đây !
  Cỏ xanh Trâu gặm phây phây ” dách lầu “

  • Ẩn danh said

   Trâu gì mà “khủng” thế? Thảo nào học cạnh chuồng trâu mà lên đến PTT.

 97. Cái cách kiến nghị này nghe quen quá, mấy vị nhân sỹ trí thức trong nước đã thuộc bài này lắm rồi. Nó sẽ khả thi trừ khi quý vị kèm theo 14 triệu USD.
  Làm như cách nhân dân Libya là nhanh gọn lẹ. […]. Nhân dân VN xin biết ơn.

 98. nguoi viet said

  That kho tim nguoi lanh dao bay gio co mot chut tam nhin nhu HO CHI MINH,ong da moi hang tram nha tri thuc ve nuoc va trong dung .Phai chang chinh phu viet nam can co 1 ghe bo truong cho 1 tri thuc viet kieu de ho giup viet nam 1/ doan ket suc manh cua viet kieu o khap the gioi 2/biet cach hop tac voi cac nuoc dan chu phuong tay dang con e ngai viet nam ve nhan quyen 3/pho bien cach quan tri tien tien cua the gioi va huong dao tao nhan su viet nam, khong de nho nhang nhu hien nay .Tat nhien day la khong tuong , vi chuc quyen o vn la mua ban,trao doi hoac cho ke u li, khong hai ai ca,ba phai nhu ndm,npt..

 99. Người SàiGòn said

  Lâu thật lâu,lâu lắm rồi tôi mới được đọc 1 bài nội dung ngắn gọn,
  rỏ ràng súc tích ,đầy đủ ý nghĩa như thế này.
  Cảm ơn những lời tâm huyết của những đứa con đất Việt xa quê.

 100. Danque said

  Quan chuc nuoc ta chua co nep sinh hoat lang nghe cap duoi. Thoi que la phan, chi dao. Tri thuc bay to tam huyet truoc hien tinh dau nuoc nhung ngay tu mo dau loi thua da di ung voi cac vi roi . Ho khong nghe dau

 101. Kiệt Nịch said

  Chi mong đại diện của CHINH PHU cảm ơn cac tri thưc Việt ở nươc ngoài một tiếng có lẽ cũng khó đấy.
  Mong gì các vị “đày tớ” của dân tiếp thu góp ý của tri thức ? (Theo tư tưởng của “bac ” Mao: Trí thưc là cục phân mà (!) )Tri thức ở trong nươc thi nên nhớ câu này :”Thân lươn bao quản lấm đâu ,
  chut long trinh bạch(trung thực)từ sau xin chừa (KIÊU-NGUYỄN DU)để còn được sống cùng vợ con!!!!!!!!!????????

  • Người SàiGòn said

   “Chỉ mong đại diện của CHINH PHU cảm ơn các trí thức Việt ở nước ngoài
   một tiếng có lẽ cũng khó đấy.”

   Tôi cũng nghĩ như Bác,nhưng sống là phải hy vọng.

 102. Tuaan Hoa said

  Xin đừng lừa dân nữa!

 103. Đảng viên hưu trí. said

  Đây là tấm lòng của các nhân sĩ trí thức Việt Nam ở nước ngoài đối với tổ quốc. Đề nghị lãnh đạo Nhà nước, Đảng cộng sản hãy tiếp thu những ý kiến của họ vì nhân dân Việt Nam.

 104. Bác Ba Phi said

  ĐẢNG CỘNG SẢN – CHÚA CỦA MUÔN DÂN

  Đảng ta là đảnng độc tài
  Thư ngỏ, kiến nghị chẳng xài nữa đâu
  Nuôi toàn một lũ gâu gâu
  Sủa càn cắn bậy, cái đầu rỗng không

  Bao nhiêu kiến nghị đi toong
  Thư ngỏ cả đống cũng không nhằm nhò
  Toàn là Tiến sĩ chữ to
  Dân la mặc kệ miễn no là mừng

  Luật pháp chập chập tưng tưng
  Đem ra áp dụng cả rừng luật gia
  Xưa kia sống ở rừng già
  Quen xài luật của rừng là mạnh hơn

  Dân đen sống kiếp chập chờn
  Đảng thì như Hổ muốn vờn dễ thôi
  Bởi vì cộng sản giữ ngôi
  Chúa sơn lâm của muôn loài nước Nam.

 105. khách said

  Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

  Lời hay ý đúng khác gì tiếng đàn du dương thánh thót. Nhưng nói với đối tượng không muốn nghe, không hiểu thì khác gì đàn khảy tai trâu. Bao lần rồi chứ có phải lần đầu đâu.

 106. Ẩn danh said

  đúng và sai :
  yêu nước ,thương dân , hòa hợp dân tộc ,mưu cầu tự do :là dúng
  ý kiến để nước việt ngày càng tươi đẹp , nhân dân càng ấm no hạnh phúc : là đúng
  biểu tình chống trung quốc là đúng
  nhưng đứng đằng sau sách động là sai
  đòi lập đảng này đảng kia là sai
  ở vn bây giờ 2 cái sai này là bị bắt .
  chỉ mong rằng lá thư trên ,như là 1 sự đánh động dù nhẹ nhàng nhất đến các vị lãnh đạo .
  mong các vị hãy để tên mình ngàn năm sẽ còn được người việt ca ngợi .đó là trần hưng đạo , là ngô quyền ,nguyễn huệ ,…………

 107. LAI VAN SAM said

  hô…hô… rất cảm kích các nhân sỹ hải ngoại. Tuy nhiên, việc cần làm ngay là HÃY KÊU GỌI 300,000 trí thức ở hải ngoại nên tìm hiểu và nhanh chóng đứng vào đội ngủ ĐCSVN. có như thế mới biến NHỮNG CHÂN TÌNH ĐÓ thành hành động thiếc thực cho Dân Tộc. Xin cảm ơn và xin cảm ơn !

  • Ẩn danh said

   Đừng có ngủ mơ! Ở hải ngoại, không có Bác dẫn đường thì còn khuy mới vào Đ. được.

 108. xuanan said

  Tôi ước được học những con người này dù chỉ một buổi ! Ở VN các GS -TS chán quá !

 109. Ẩn danh said

  Công an đâu? An ninh đâu? Đề nghị Sở ngoại vụ cấp hộ chiếu và làm tờ trình xin kinh phí qua Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Úc hỏi xem ai xúi giục viết thư này. Nhanh!

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   BCT không ngu đâu.

   Cho chúng đi rồi chúng bị bọn TƯ BẢN GIẪY CHẾT “chiêu hồi” hết sao?

 110. khách said

  Ai viết thư ngỏ vậy? Mời về, mời về!

  Chỉ muốn làm loạn. Không thấy gương máy vị nhân sĩ viết kiến nghị BT à. Vừa mời đến UB HN xong là im mồm hết, BT giải tán luôn.

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   Trong cái audio mà hai người hải ngoại (không biết ai) hỏi chuyện và phỏng vấn tướng Nhanh. Tướng Nhanh cũng nói y hệt như đ/c vậy.

   Về VN rồi đi ra hồ gươm tướng Nhanh bắt hết nhưng không bao giờ chủ trương đàn áp BT yêu nước, chỉ bắt người tụ tập ở hồ Rùa thế thôi.

 111. khách said

  Lực lượng công an chỉ biết còn Đảng còn mình.
  Xin nhắc lại nghìn lần như thế. Đó là phương châm tồn tại của BCT, tất cả các thế lực định phá vỡ mối liên kết này nhằm loại bỏ ĐCS VN đều phải biết. Công an nhân dân thách thức mọi thế lực thù địch. Hủy bỏ điều 4 HP là tự sát. Đừng có mơ, vài điều góp ý nhẹ nhàng này ăn thua gì.

  Hãy nhình CHDCND Triều tiên, tấm gương họ Kim. Thà chết hết dân chứ không bao giờ Đảng lao động Triều Tiên tự triệt thoái nhế. Hà hà.

 112. Ẩn danh said

  Tôi thế hệ 1975 Nhận thấy rằng: Đất nước không thay đổi. Chỉ có chết.

 113. Yvon said

  Hoan ho luat su Trinh Hoi !

 114. hoadai said

  Ở đời có 3 điều nên tránh:

  1-Không cãi nhau với đàn bà
  2- Không quan hệ với người Hoa
  3-Không kiện cáo với quan chức.

 115. Lê Phương said

  Lần trước Hanoi mời nhân sĩ trí thức diện kiến. Mấy ông nhân sĩ trí thưc hải ngoại cũng muốn chủ tịch nước mời đây mà ( máy bay đâu mà đưa đón vậy trời)

 116. Traikhom said

  Dù những khác biệt trong quan niệm ngày trước, tôi thật sự cảm kích trước bức thư ngỏ trên đây của các vị trí thức hiện sống ở ngoài nước .
  Xuyên suốt bức thư, tôi nghĩ chỉ vì sự an nguy của Tổ quốc mà họ đã «hạ mình» viết thư ngỏ cho giới cầm quyền hiện nay của chế độ ở VN , một chế độ mà họ không ủng hộ, thậm chí chống đối .

 117. Minh Nguyễn said

  Thật là một tài sản vô giá của Dân Tộc Việt Nam, tiếng nói của nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước cũng la tiếng lòng của cả Dân Tộc Việt Nam hiện nay. Kính mong các bác lãnh đạo của nhà nước nên lắng nghe họ nói !

 118. 秦檜 said

  SAI CƠ BẢN
  Qúy vị nhân sỹ, trí thức ở nước ngoài có tấm lòng với cố quốc là tốt, đáng ghi nhận.

  Hình thức góp ý công khai, có tính chất xây dựng, có người thật, địa chỉ ở và làm việc rõ ràng dễ xác minh.

  Song, nói thật, do quý vị không nắm được thực tế đất nước nên có phần sai cơ bản. Thắng thắn như sau:

  Về lời nhắc nhở của quý vị “Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình.”

  Có thể nói rõ như sau: một số lãnh đạo Việt Nam hiện nay đã nói rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước rồi, quý vị có thể tìm hiểu và đọc để biết thêm; ngoài ra, có thể tham khảo lịch sử để biết trong quá khứ bộ đôi nhà nước – đảng đã làm gì để bảo vệ dân tộc và đất nước; không có thành tích huy hoàng trong dĩ vãng liệu cặp bài trùng đảng và nhà nước có được hưởng chiến lợi phẩm độc quyền duy nhất lãnh đạo và phân phối mọi mặt đất nước theo hiến pháp như ngày hôm nay? Đối tượng đảng và nhà nước cần quan tâm trước hết trong mọi công cuộc sự nghiệp là quần chúng nhân dân, đó là đối tượng quyết định chứ không phải sự giúp đỡ của các nước ngoài, các liên minh, hoặc ngay cả số lượng đo đếm về diện tích lãnh thổ … có quần chúng nhân dân rồi thì sẽ có tất cả, lịch sử và thực tế đã chứng minh AI NẮM ĐƯỢC QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN NGƯỜI ĐÓ TỪ TỪ SẼ CÓ TẤT CẢ. Qúy vị cũng hiểu cơ quan công an có SỔ NẮM DÂN ghi chép cập nhật thường xuyên, các vị có thể về xem tận mắt tình hình nắm chặt thắt lưng quần chúng nhân dân trong bàn tay của chính quyền, quyết chẳng buông, hơn cả Quadhafi độc tài đã dãy chết, gấp triệu lần.

  Tất nhiên có sự hỗ trợ của nước ngoài, các liên minh như quý vị nói thì càng tốt thôi, song như đã phân tích, nó quan trọng nhưng không quyết định. Thời Ngô Quyền, Nhà Trần, Lê Lợi … do được sự hỗ trợ nước ngoài hay do nắm chặt được quần chúng nhân dân mà các Vị vua từ từ cũng dành lại nước và có lầu cao, gái đẹp, ngai to?

  Còn non xanh lo gì thiếu củi đốt. Trong 4 điểm đề nghị của quý vị chỉ nên dùng điểm 1 và 2; còn điểm 3 và 4 thì đốt luôn cả rừng thành than cả cặp.

  Sai cơ bản.

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   Hì hì.

   Muốn kiếm gỗ thì vào rừng mà lấy. Đợi TC lấy nhân dân thì vô rừng kháng chiến.

   Đây là do các nhân sĩ hải ngoại bức xúc với đường lối của ĐCSVN không nhất quán khi thì khuyến khích kích động dân chúng đi BT rồi đến khi Hồ Xuân Sơn qua TC về thì kêu là Việt Tân giựt dây và kích động. Bây giờ thì lại theo TC nói Mỹ đứng đằng sau các cuộc BT.

   Qua lá thư này của các nhân sĩ “ngoại quốc” thì có lẽ họ là đại diện của thế lực TƯ BẢN GIẪY CHẾT nên chẳng cần nghe.

   Nói cho cùng thì họ cũng không cần phải tham gia lo lắng cho thể chế này. Họ cứ đợi TC chịu không nổi phải đánh chiếm VN xong họ sẽ vận động LHQ để lập 1 chính phủ lưu vong mang cờ vàng về lại VN danh chánh ngôn thuận như Isreal đã làm vậy.

   Có điều làm như vậy thì chỉ có dân khổ vì loạn lạc vì chiến tranh. VN 1 lần nữa sẽ bị tàn phá. Nhưng có lẽ theo dịch lý thì cùng mới tắc biến, biến mới tắc thông.

   • 秦檜 said

    CHỚ
    “trong lúc chưa phân định được …, hai bên tuyệt đối không được sử dụng vũ lực và thậm chí cũng không được nghĩ đến việc sử dụng vũ lực”.

  • Khách said

   Lãnh đạo VN bảo vệ đất nước bằng cái miệng và…đi đêm. Đi đêm thì có thể giữ “đất”, chứ không giữ được “nước”

   • 秦檜 said

    KHÔNG ĐI ĐÊM
    Đi đêm ư? Không, phải công khai, hợp thức hóa, quốc tế hóa.

    “Có thông tin đầy đủ và chính xác là nhu cầu của hơn 80 triệu người dân Việt Nam và hơn 1 tỷ 350 triệu người dân Trung Quốc”

    Cách tốt nhất là thường xuyên tổ chức tham gia các tour du lịch đến thăm thác Đức Thiện, núi Lão Sơn.

    Chụp hình ghi lại, hiểu rõ cảnh đẹp trời nam.

  • Vu Hong Phong said

   Theo tôi thì trái lại, điểm 3 và điểm 4 là quan trọng nhất. Ví được lòng dân là được tất cả.

  • Bác Ba Phi said

   Thằng này nằm trong ban Tuyên giáo bộ Chính trị , nghe tới điều 3 sửa đổi Hiến pháp, cải thiện tiến trình dân chủ, …, Điều 4 liên quan đến hòa giải hận thù dân tộc là nó giảy nảy lên như Chó đạp phải lửa, thì bà con đủ hiểu cái đảng này huấn luyện tụi nó giỏi phản biện đến cỡ nào rồi.

 119. […] Nguồn anhbasam […]

 120. khách said

  Hiện nay lòng dân ly tán, thất vọng, oán hờn. Có nghe những lời bùi tai chẳng qua là của bọn gian thần tham tàn, thủ đoạn. Cơ hội tập hơp sức mạnh toàn dân trong và ngoài nước như thế này không có nhiều! Mong chính quyền hãy sáng suốt!!!

  • khách said

   Nói mong chính quyền sáng suốt khác gì nói chính quyền đang…không sáng, đang tối um um. Không có đâu nhé. Đảng ta luôn sáng suốt dẫn đường, lãnh đạo dân tộc, đưa dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến thẳng lên CNXH( không phải cả nước xuống hố đâu nhá nhá ).

 121. Lê Phương said

  Blog A. BS ngày càng vui nhộn. Chưa xong việc biểu tình chống TQ giờ lại có thêm yếu tố nước ngoài nha.

 122. Gahafi said

  Tấm gương Gahafi ở Lybia cho các chế độ độc tài. Thế kỷ 21 vật đổi sao rời.

 123. DOQUOCMINH said

  Mong sao NHÂN PHẨM của các nhà LÃNH ĐẠO TỐI CAO VN sớm được PHỤC HỒI.

  • danSegoong said

   Khong di Hoc Tap Cai Tao ,vao truong Phuc Hoi Nhan Pham thi lam sao phuc hoi ?

 124. Ẩn danh said

  không ăn thua gì đâu các bác.Bây giờ những người ngồi trên cao như 3 con khỉ tam không vậy:không nghe, không thấy, không nói.VN mình chắc tiêu thôi. những người đó thì đã có chỗ sẵn ở một nơi nào đó ở các nước tư bản của các bác rồi.chỉ có Dân đen là những người khốn khổ

  • Nham nhi said

   Bây giờ có 4 con khỉ tam không lận:không nghe, không thấy, không nói, không làm, chỉ vơ vét thôi.

 125. Le Chiến Công said

  Những đóng góp của các trí thức người Việt ở nước ngoài rất chân thành, có tình có lý, mong quý vị lãnh đạo vì một đất nước Việt Nam toàn vẹn, không phụ thuộc vào Bắc Kinh. Ta càng phụ thuộc vào họ giống như con bò họ đã xâu mũi muốn đắt đi đâu cũng phải đi.

 126. TổQuốcNhìnTừBiển said

  Bổ túc:

  Không phải chỉ khoảng 3 triệu người đang sống nơi hải ngoại mà có vào khoảng trên dưới 10 triệu người Việt hay ngoại quốc gốc Việt đang sống khắp 5 châu theo cả cờ vàng lẫn cờ đỏ và không theo bất cứ cờ nào của VN trong số đó có khoảng hơn 2 triệu người đã có bằng cử nhân hay cao hơn.

  3 triệu người sống ở hải ngoại và 300,000 trí thức luôn hướng về lá cờ vàng nhiều nhất tại Hoa Kỳ, Canada và Pháp (Một số không tính được ở các quốc gia còn lại khắp năm châu). Họ là những người đã rời bỏ VN sau 1975 vì tỵ nạn chính trị. Số còn lại là những người trong gia đình đi di cư từ thời Pháp thuộc, và sau khi tỵ nạn chính trị chấm dứt (tỵ nạn kinh tế, bang giao, sang ở lậu bên các quốc gia CS Đông Âu, chính phủ CSVN gởi người ra ngoại quốc làm việc, du học v.v..).

  Có khoảng 100 đảng phái khác nhau (đúng là 100 con cháu Âu Cơ) chứ không phải chì có 1 đảng Việt Tân như TC và ĐCSVN luôn đè ra và vẽ kiểu.

  • Lê Khắc Hanh said

   Tôi nghi ngờ sự chính xác (dù tương đối) của con số 300,000 trí thức / chuyên gia ở Hải ngoại.
   1- US Bureau of Census năm 2010 cho biết dân số gốc Việt ở Mỹ là 1,548,449 người. Trong đó 6.6% có bằng đại học, nghĩa là khoảng 102,200 người “có trình độ đại học”
   2- Trong số 100 ngàn người nầy (từ cữ nhân đến giáo sư đại học đến khoa học gia), phải giỏi lắm thì cứ 20 người có một chuyên gia ( là một chuyên gia, tối thiểu cần có 15 năm tay nghề, có bằng sáng chế, có công trình nghiên cứu, có giải thưởng quốc gia). Như vậy, tại Mỹ, có 20,440 Chuyên gia.
   3- Theo thống kê của Ủy ban Người Việt tại Nước ngoài, ta có 4 triệu người Việt (vừa quốc tịch Việt vừa Việt kiều mang quốc tịch sở tại) thuộc đủ mọi thành phần (từ lao động quốc tế ở Phi Châu đến oshin ở Đài Loan đến Giáo sư Đạihọc ở các nước Tây Âu, Nhật, Úc, Mỹ, …). Trừ đi 1.5 triệu tại Mỹ, số 2.5 triệu người Việt còn lại chắc có độ 30,000 “chuyên gia” (?).
   4- Như vậy, tổng số “chuyên gia/trí thức tại Mỹ (20,000) và các nước khác (30,000) có lẽ chỉ trên dưới 50,000 chứ không phải… 300,000.
   Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là một guesstimate. Vì ta chưa định nghĩa được thế nào là môt”chuyên gia/trí thức”, và các nước khác không có statistics như của Mỹ

   • TổQuốcNhìnTừBiển said

    Ở ngoại quốc không có từ nhân sĩ trí thức hay chuyên gia trí thức.

    Khi nói nhân sĩ trí thức hay chuyên gia trí thức là đã có phân biệt giai cấp. Chỉ có CSVN mới phân biệt giai cấp thành sĩ, nông, công, thương và giai cấp cao nhất là giai cấp lãnh đạo.

    Chính từ cái tư tưởng phân chia giai cấp này mà có cái tư tưởng bám trụ vào bằng cấp và huyên hoang với các chức như GS, TS v.v…Vì trong các quốc gia cộng sản như Tàu Cộng hay CSVN còn tư tưởng bá quyền phong kiến nên khi có được bằng cấp GS hay TS thì tự cho mình trong giai cấp nhân sĩ và là giai cấp chỉ dưới hay làm trí thức để quân sư nhằm phục vụ cho giai cấp lãnh đạo.

    Cái sai lầm ý thức hệ đã ăn sâu vào tư tưởng của những con người sinh ra và lớn lên chưa một lần đụng chạm thật sự với tự do dân chủ nên lúc nào họ cũng mất lòng tự tin của chính cá nhân họ.

    Người CS luôn phải đi tìm một thần tượng hay một nhân sĩ trí thức để bám trụ không có thần tượng, không có lãnh đạo, không có nhân sĩ trí thức họ sẽ mất định hướng và tự họ làm mất cái tự do mà trời đã ban cho họ ngay tự sanh ra đó là nhân quyền.

    Cái danh từ chuyên gia trí thức ở đây không giống như người CS nghĩ.Ở các xứ tự do không phải cái bằng TS, GS hay Cử Nhân làm nên một con người chuyên gia. Có nhiều người không bằng cấp nhưng do tìm tòi học hỏi cá nhân vẫn có những bằng sáng chế không ai qua mặt được thí dụ như Bill Gate chưa có cử nhân nhưng là ngườ giàu nhất thế giới và là người có kỹ thuật điện toán cao nhất thế giới.

    Cho nên cái phân tích của bác theo cái định nghĩa chuyên gia theo kiểu Cộng Sản thì thật chưa đủ để tầm mức để gọi là “chuyên gia”.

    Bình thường thì trung bình một cá nhân tại hải ngoại có bằng cử nhân là bảo đảm cho cá nhân đó một tư tưởng suy luận trên trung bình nên nếu nói theo kiểu CSVN hay theo kiểu quốc nội hiện đại họ có thể coi là một nhân sĩ trí thức. Cũng giống như ngày xưa vào thời quân chủ chuyên chế một tú tài đã có thể là một trí thức vì có cùng một tên”Thầy đồ”.

 127. nguyen hung said

  Những tất lòng son của những người con đất Việt,tuy sóng xa quê hương nhưng vẫn luôn thao thức cho vận mệnh củ dân tộc,rất cảm phục tấm lòng của các vị,đọc thư của các vị cảm thấy đất nước mai thay còn có nhiều tấm lòng vì dân vì nướpc thật sự,nhưng các vị lảnh đạo đảng nhà nước có đủ tâm lẩn tầm để bước qua sự sợ hãy rào cản ý thức hệ và muôn vàn mối lợi cho bản thân lắng nghe nguyện vọng của các vị nhân sĩ trí thức trong và ngòai nước

 128. Đỗ Thịnh said

  Cảm phục – Kính trọng “tâm huyết” của quí vị.
  Ai đó đã viết: “Thư”, (Kiến nghị, …), nghe chừng hơi bị … Yếu! Nên là “Tuyên bố / Tuyên cáo”, gửi đến cộng đồng dân tộc, cộng đồng nhân loại.
  Đã viết, nên có động tác “gửi đích danh” một số địa chỉ tin cậy, hi vọng có sự quan tâm, không để rơi vào “im lặng đáng sợ”. Những địa chỉ này bao gồm cả trong nước, ngoài nước, người Việt Nam, bạn bè quốc tế. Có điều kiện “đến tận nơi, đưa tận tay” càng hay. Càng thêm quý khi thêm đối thoại, tranh luận “tới bến” để có hành động thiết thực, ….
  Kính,
  Đỗ Thịnh, 69 tuổi, Hà Nội, Việt Nam, dothinh1@yahoo.com, 0167.8462.640

 129. Hoan hô tinh thần vì Tổ Quốc VN của con cháu dòng giống Lặc Hồng!!!

 130. tronghien said

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
  Nguyên khí vượng, sao nước nhà bấn, loạn?
  Lẽ trường tồn vẫn lẫn khuất quanh ta
  Con Lạc, cháu Hồng luôn tỏa sắc, lên hương

  Là con Mẹ dù ở muôn phương
  Dù nơi ấy là một miền xa thẵm
  Con của Mẹ vẫn hằng lo lắng
  Dãi đất nghèo một nắng, hai sương

  Tan sấm đằng Tây,lại giông tố biển Đông
  Yêu nước, thương nòi trong ngoài hội tụ
  Khi Tổ Quốc cần,chẵng ai canh ai ngủ!
  Giữ trọn nún Rau Mẹ xé ruột rứt ra

  Sáu lăm năm xấp xỉ một đời người
  Mãi lấn bấn vì cơm áo, gạo tiền
  Làm theo điều hay,lắng nghe lẽ phải
  Để ngàn đời dãi đất Mẹ bình yên

  • hoa said

   Ua chầu chầu!!! nghe TH xuất khẩu, ngấm chẵng buồn ngủ trưa.
   Giá như hàng ngũ trí thức trong và ngoài nước đều thưởng hưởng chắc vận nước thịnh vượng nay mai.Thôi ngủ tí cho đỡ thèm!!!!

   • Quê hương một dãi cát vàng
    Mỏng tang giải lụa, ngổn ngang tơ vò
    Nhân tài – nguyên khí đều lo
    La Sơn – Phu tử quân cơ luận bàn
    Mong sao Nguyễn Huệ lĩnh ban
    Giáng trần, xuất giá muôn dân cậy nhờ
    Bao giờ quan tỉnh giấc mơ
    Ngọn đa chạch đẻ, tung cờ đa nguyên
    Bao giờ dân lật mạn thuyền
    Châu về Hợp Phố, kết duyên tương phùng
    Thôi đừng, há miệng chờ sung
    Kiếp sau tiếp kiến iêng hùng -Trương Phi

    • Người Việt Xa Quê said

     Ầm ầm sấm dậy một khi
     Đau thương tích nước đợi khi vỡ bờ
     Quét thù ra khỏi cõi bờ
     Dẹp quân bán nước tôn thờ tự do

     Nắng chiều soi những chuyến đò
     Yêu sao tiếng hát câu hò Hiền Lương
     Quê hương da diết dặm trường
     Lắng nghe nỗi nhờ niềm thương đong đầy

     Cánh cò ẩn khuất chân mây
     Tự do ngày đó nhưng nay mất rồi
     Đi tìm ngày cũ xa xôi
     Hoàng hôn đã khép cái tôi muốn tìm.

 131. Ẩn danh said

  Kính thưa quý Thầy, Cô

  Em là cựu sinh viên Viện Đại học Huế trước năm 1975. Đã từ rất lâu em mới được nghe lại tiếng nói của quý Thầy, Cô. Em kính chúc thầy Lê Thanh Minh Châu, cô Tăng Thị Thành Trai, thầy Vũ Quốc Thúc được nhiều sức khoẻ.

  • cachon said

   Mày tên gì, đang ở đâu? viết vài câu hỏi mà thiếu điạ chỉ thì làm sao tao gơỉ thơ cho..( Dâỵ mãi mà chẳng nên người)

 132. ĐCS said

  Là người VN không ai không rõ mối quan hệ của VN và TQ , lịch sử đã cho chúng ta thấy hàng ngàn năm nay qua từng thời kỳ TQ luôn có ý đồ thôn tính VN , họ không bao giờ có thiện ý đối với dân tộc VN
  Nếu nói rằng VN và TQ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống thì đó là câu nói ngoại giao ngu xuẩn nhất ,che đậy những toan tính mờ ám lừa dối mọi người

 133. bộ cai trị said

  Thư trả lời của Bộ Cai trị

  Thưa các ông trí thức hải ngoại. Trước hết chúng tôi xin cám ơn các ông về những góp ý của các ông về chúng tôi và Việt nam.

  Xin khẳng định với các ông chúng tôi, những người đang nắm quyền ở Việt nam và dân tộc Việt nam là hai pham trù khác nhau.

  Chúng tôi tồn tại vì một lý tưởng cao đẹp: Thế giới đại đồng. Lúc đó không có dân tộc, không có quốc gia. Đương nhiên không còn biên giới, không còn lãnh thổ riêng, chỉ còn loài người sống trong một môi trường chung với một trình độ sống cao nhất, lý tưởng nhất: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Các nhà lý luận của chúng tôi và thực tiễn đang chứng minh điều đó.

  Đối với chúng tôi có thể dân tộc không tồn tại nhưng giai cấp phải tồn tại. Quốc gia không tồn tại nhưng ĐCS sẽ tồn tại muôn năm.

  Hiện nay khu vực ảnh hưởng của chúng tôi có thể thu hẹp nhưng rồi sẽ mở rộng trở lại trong tương lai gần khi các ĐCS anh em liên kết được với nhau.

  Vì một mục tiêu quốc tế cao cả như vậy nên mọi ý kiến đóng góp của các vị trở nên không cần bàn nữa. Các vị hãy tỉnh ngộ, gia nhập hàng ngũ giai cấp tiên phong của loài người để đội ngũ tăng thêm sức mạnh, cùng nhau sớm tiến đến thiên đường của loài người, CNXH. Chứ đừng chia rẽ chúng tôi hoặc tìm cách đối đầu với chúng tôi.

  Hãy tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp cho giai cấp, cho loài người văn minh.

  • Khách bất bình said

   Thật nực cười cho gọi là :
   “Chúng tôi tồn tại vì một lý tưởng cao đẹp: Thế giới đại đồng. Lúc đó không có dân tộc, không có quốc gia. Đương nhiên không còn biên giới, không còn lãnh thổ riêng, chỉ còn loài người sống trong một môi trường chung với một trình độ sống cao nhất, lý tưởng nhất: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Các nhà lý luận của chúng tôi và thực tiễn đang chứng minh điều đó”
   Hãy làm đi và đừng nói hỡi ĐCS.
   Quý vỵ đã nói nhiều rồi, chúng tôi cũng đã nghe nhiều rồi, chúng tôi đã mất lòng tin nhiều rồi.

  • Sinh Viên said

   Bộ(kiểu,đám)này nghe quen.Ngu ngơ,ngớ ngẩn đến thế là cùng!

 134. Ẩn danh said

  Nhờ các nhân sỹ yêu nước, ở gần đó sang libya tập huấn rồi về nước bày cho chúng tôi với!!!!!!

 135. Nhân Dân said

  Trước bài học Lybya, chính phủ Việt Nam cần thay đổi quan điểm.

  Việc chính phủ sử dụng một hệ thống truyền thông khổng lồ để tuyên truyền và phát ngôn phiến diện đang gây nên sự bất bình trong thế giới thông tin Internets, gây phản cảm trong nhân dân, tích tụ những hoài nghi về sự bưng bít và lừa dối của chính quyền về sự bất chính và khuất tất của mình. Điều này thể hiện rõ trong thái độ của báo chí nhà nước trong việc:

  – Ca ngợi lãnh tụ độc tài Bắc Triều Tiên, Cu Ba, ca ngợi tướng lĩnh Trung Quốc trong trận xâm lược VN năm 1979…
  – Bênh vực các chế độ độc tài Trung Đông và Bắc Phi, tiêu biểu là Satdam Husen của Irac, Gaddaphi của Lybya…
  – Quỵ lụy và mờ ám trong quan hệ với Trung Quốc về biên giới và tài nguyên. Bạc nhược hèn đớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo…

  – Thái độ mờ ám đối với quốc nạn tham nhũng như một sự đồng lõa
  – Thái độ vô cảm đối với dân oan như là một sự trả thù
  – Thái độ xảo quyệt đối với những người biểu tình chống xâm lược hơn cả sự tráo trở, lừa dối
  – Tình trạng “độc tài tập thể”, “vua tập thể”, Đảng luôn đứng trên và đứng ngoài Hiến pháp và Pháp luật, tình trạng “cha truyền con nối” trong chính quyền từ trung ương tới địa phương, tình trạng tích tụ ruộng đất, tài sản vào trong tay các “Tư bản Đỏ”…
  – Dung dưỡng cho một xã hội đảo lộn và phỉ báng các giá trị văn hóa, nhân tính, cái ác hoành hành, đạo đức sa sút, giáo dục bi đát, an sinh xã hội thấp kém…

  Cần thay đổi quan điểm, đường lối phát triển đất nước, xã hội phù hợp với xu thế chung của thế giới, phù hợp nguyện vọng của nhân dân, đó là cách duy nhất để chế dộ hiện hành tồn tại.

  Mọi sự ngạo mạn, khinh thường nhân dân của chính quyền không hẳn là sức mạnh, mà nhiều khi chỉ là những liệu pháp của thuốc an thần!

  Sự im lặng của người dân không hẳn chỉ là sự khiếp sợ, mà có thể còn là sự im lặng của thùng thuốc súng!

 136. Nhân Sĩ said

  Hoan nghênh và ủng hộ ý kiến nghị của các nhân sĩ trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

 137. Victor007 said

  Quý vị nên gửi thêm cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (GS. Nguyễn Lân Dũng là PCT Hội).

  • Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

   Cái vụ này các vị nhân sỹ hải ngoại nên nhờ triết gia còi hụ Nguyễn Hưu Liêm, một trí thức Việt kiều yêu nước rất dày dạn trong nghệ thuật “biết cách nói thì người cộng sản sẽ nghe,” giúp một tay (hoặc nói một tiếng) chuyển kiến nghị đến tận tay những vị lãnh đạo chop bu; chứ gởi qua chuyển phát nhanh như thế có khi phải mất vài thế kỷ mới tới được nơi nhận giống như những kiến nghị về vụ Bát Nhã, vụ Bô-xít, vụ Ts Cù Huy Hà Vũ, vv và vv.
   BS: Có lẽ vẫn không thiếu những người đơn giản chỉ nghĩ rằng Kiến nghị gửi các giới chức là chỉ cho giới chức mà thôi. Họ không hiểu rằng chính là gửi cho DÂN.

   • Giấu Tên said

    Ý của Anh Ba rất chí lý. Tương tự, lời sau đây của Hồ Chí Minh là lời với con dân Việt nam:

    “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” (Hồ Chí Minh toàn tập,NXB Sự thật, tập 5, trang 261)
    “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Sự thật, tập 4, trang 283)

   • Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

    Ở nước ta sao làm DÂN nó bầm dập thế: Bất cứ cái gì cũng chỉ được dùng đồ “secondhand” vậy cà? Trong môi trường mở dân chủ mà còn vậy huống hồ gì trong môi trường toàn trị?

   • Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

    Gởi cho DÂN? Vậy tại sao không viết một bản BỐ CÁO hay một BÀI/LỜI HIỆU TRIỆU nếu có kêu gọi thêm hành động? Hình thức đấu tranh bằng “kiến nghị” không ăn nhậu gì tại những quốc gia toàn trị, độc tài đảng trị. Nó biểu hiện tính “cải lương”, tâm thức “nô lệ” kiểu “bầy tôi dâng sớ, biểu xin cho.” Tệ nhất cũng phải thành lập cho được những đảng chính trị đối lập bằng tất cả mọi giá để hiện thực hóa những chính sách mà giới mình [trí thức] khẳng định là tối ưu cho đất nước, dân tộc. Cũng trên Nam Hải Trường Sơn, xin đọc cho vui: http://namhai-truongson.blogspot.com/2010/10/hai-mo-thuc-yeu-nuoc.html.

 138. Cảm kích trước tấm lòng của nhân sĩ trí thức hải ngoại. Hy vọng tiếng nói của quý vị được lãnh đạo đảng và nhà nước trân trọng.

 139. Luận said

  Kiến nghị của các vị trí thức hải ngoại rồi cũng như nước đổ đầu vịt! Thế nào quý vị cũng được đội cho cái ‘mũ’:Đúng là “thế lực thù địch, phản động, chống phá nhà nước” bây giờ đã lên tiếng rồi!

  • Lê Thị Kiên Định said

   Rõ rồi.
   Toàn Đảng, toàn quân-côngan vào cuộc ngay, ngăn chặn âm mưu phản động từ trong trứng nước, kiên quyết đánh bại mọi âm mưu phá hoại Đảng và Chính phủ.
   Bắt! Bắt nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ!!!

   • TổQuốcNhìnTừBiển said

    300000 người bị bắt có chỗ cho CA giữ không hé.

    Tiền cơm (không thức ăn) + muối mỗi ngày nuôi họ cũng mệt nhứt là lạm phát gia tăng quá đỗi rồi.

    Trả tiền cho CA đi bắt người BT thì 50,000 hay 100,000/BT ở Hà Nội hay Sải Gòn chứ phải gởi CA ra hải ngoại bắt họ vừa tốn vé máy bay (bạc triệu/CA) mà CA cũng trở thành phản động luôn thì khốn (Đi ra hải ngoại rồi thay vì đi bắt người thì xin người ta giúp cho ở lại luôn).

  • Trung said

   Bác này nói chí phải!

 140. Hòang Co said

  Thật là buồn, khi nguyện vọng trên của các nhân sỹ, trí thức sống ở nước gòai cũng là nguyện vọng của bao nhân sỹ, trí thức ở trong nước có bao giờ Họ nghe đâu! Vì họ có nghe, có hiểu cả đấy, song họ bí trói/ khóa qúa chặt rồi, nào là khóa miệng, trói tay chân…bằng 16 chữ mầu vàng và 4 gọi là tốt rồi. Tiếng đàn có thánh thót, ngân nga thì nào có lọt được vào được tai người điêc. Bức tranh có đẹp mấy thì kẻ mù nào có thấy được. Gây ra tình cảnh bi đát này chính là ĐCS TQ, chỉ thẳng mặt là chính nó, Nó cằn chiếm biên Đông thì phải làm cho VN yếu đi, muốn VN yếu phải làm ĐCS/ CP VN rời xa ND, các đường lối, chính sách phải đi ngược hoặc không hiệu qủa dẫn đến kinh tế, văn hóa, chính trị VN sụp đổ và dẫn đến nội chiến là tốt nhất. ĐCS TQ đang thực hành đường lối này đây, vì chỉ cần nhìn các diễn biến thực tế qua thời gian nên tôi chỉ là một CCB thôi cũng nhìn thấy rõ

 141. Bich Khe said

  “Quê hương là gì hở mẹ
  Mà cô giáo dạy phải yêu
  Quê hương là gì hở mẹ
  Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”
  Cảm động thay tự tình dân tộc
  Tự hào thay nòi giống Lạc Hồng!
  Mong ngày mai nối câu tâm đồng
  Mong ngày mai hát khúc hoan ca

 142. N.V.Đông said

  Rồi cũng thua Y tá thôi.
  Nhỏ không học lớn lên làm TT, chí ít cũng chủ tịch quận.

 143. thuhang said

  Xin tỉnh ngộ trước khi đã quá muộn.

 144. Hanoi said

  Những nhân sĩ người Việt trong và ngoài nước đều cùng một chí hướng. Đúng là chí lớn gặp nhau. Không biết những chí lớn này có gặp được chí lớn không hay lại chỉ gặp phải những chí nhỏ đang lo cho gia đình, bản thân và dòng họ.

 145. Vũ Duy Thanh said

  Thật trân trọng và cảm kích tinh thần của các Nhân Sỹ người VN ở Hải Ngọai.
  Thiết nghĩ các nhà Lãnh Đạo Việt Nam, phải lên tiếng cảm ơn tinh thần của các nhân sỹ, để khích lệ nguồn chất xám người Việt Nam ở khắp nơi trên Thế Giới và bạn bè Quốc Tế.
  Còn ngược lại, các vị im lặng để rồi vào lãng quên, thì là một sự sỷ nhục người VN và Thế Giới, có thêm một khẳng định về con đường “chịu nhục” để nhận viện trợ và ăn vay .. ..mà thôi.

 146. Nobita said

  Nói rồi mà không nghe thì mất nước ráng chịu!

  • Nam said

   Ai là người “ráng chịu” khi mất nước?

   Khi chế độ sụp đổ chóp của Đảng bu ôm đô la đi nước ngoài, chỉ còn dân đen ở lại làm nô lệ cho trung cẩu

 147. Chung toi muon duoc ky ten huong ung thu ngo nay thi lam the nao thua anh Ba Sam?

  • TổQuốcNhìnTừBiển said

   Thư này ký tên bởi các nhân sĩ trí thức sống nơi hải ngoại.

   Nhân sĩ trí thức người Hà Nội làm sao ký tên được.Ở trong nước mà ký tên vô đây coi chừng bị bắt với còng 79 (theo Việt Tân hay gián điệp Mỹ giựt dây dân yêu nước quốc nội đấy nhé).

   Tuy nhiên nếu nhân sĩ quốc nội không sợ bị còng hay “bắt cóc” thì ai cấm quý vị copy thư này ký tên mình vào rồi gởi tới đảng và nhà nước. Ở VN đâu luật “Copyright” của mỸ hay Âu Châu đâu áp dụng được vả lại các nhân sĩ trí thức Hải Ngoại cũng đâu về VN để thưa bác copy thư gởi cho đảng và nhà nước đâu.

   Tôi trả lời dùm cho ABS như vậy có được không vậy?

   Sao cái còm trước của tui đang đợi duyệt xét biến đâu mất rồi ABS?

 148. Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

  Ở bên Nam Hải Trường Sơn blog có bài thơ Ngụ(y) Ngôn. Nội dung theo cảm nhận của ngu tôi là về tấn bi kịch của dân tộc cùng cái hồn của “ngụy sử” đang triển hiện trên mảnh đất hình cong chữ S đầy ai oán và bi thương, … Đọc bài Ngụ(y) Ngôn và chứng nghiệm lịch sử cận hiện đại của nước nhà, tôi không có mấy hy vọng bản kiến nghị này của những nhân sỹ trí thức lưu-nhưng-không-vong-bản sẽ được tiếp nhận một cách đặc biệt hơn những bản kiến nghị trước của những nhân sỹ trí thức quốc nội: Rơi thỏm vào hố đen câm lặng rờn rợn của lương thức mông muội và hoang dã! Xin các bác đọc bài Ngụ(y) Ngôn ở đây: http://namhai-truongson.blogspot.com/2010/09/nguy-ngon.html.

 149. Ẩn danh said

  Hoan hô các vị trí thức hải ngoại. Chúng ta đều là người Việt, góp ý xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ là hành động thể hiện lòng yêu nước với trách nhiệm cao. Chỉ sợ mấy ông trong Bộ chính trị lại cho rằng “phản động”, “chia rẽ”, “chống phá Nhà nước”, “kích động” … thôi. Trong nước chỉ biểu tình phản đối TQ thôi còn bị coi là phản động nữa là các bác đang ở những nước tư bản.

 150. Ẩn danh said

  Nước đổ đầu vịt! Đàn khảy tai trâu!

 151. Rebel said

  Lại như nước đổ đầu vịt thôi! Tối tăm mặt mũi vì quyển lực rồi, khó bỏ lắm!

 152. Song Anh said

  Chúng ta hồi hộp chờ đợi phản ứng từ 5 vị có tên trên 5 cái phong bì bưu điện! Các bạn đoán xem có những tình huống nào sẽ xảy ra nhé. Có thể, khi đọc xong thư ngỏ, ông ta (họ) sẽ lắc lắc cái đầu, rung rung mái tóc (nếu hói như ông Nguyễn Sinh Hùng thì là rung rung vài sợi tóc), quả nho trong bọc xương sọ sẽ bật bật vài cái và sáng kiến hiện ra: họp khẩn và/hoặc gọi báo chí đến quán triệt viết bài xỉ vả vu khống hội trí thức Việt ở hải ngoại? Đấy là một kịch bản bi quan nhất nhưng tôi vẫn le lói một hy vọng là họ sẽ phản ứng khôn ngoan hơn “loài vẹt đỏ”. Các bạn có nghĩ thế không?

 153. TN said

  Thưa các bác,

  Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Dân tộc và Tổ Quốc. Hy vọng Bản kiến nghị này, sẽ nhận được nhiều chữ ký ủng hộ của hơn 300 ngàn thức Việt Kiều, và cả các nhà trí thức trong nước. Đây mới chỉ là sự bắt đầu. Và các bạn thanh niên, sinh viên xin hãy sớm nắm lấy cơ hội, vì tương lai Đất Nước, luôn nằm trong trái tim và khối óc những người trẻ.

 154. Những kiến nghị trong Thư ngõ trên đây đều là những lời tâm huyết của các nhà trí thức có uy tín. Mong sao Lãnh đạo của nhà nước ta cầu thị, lắng nghe và trân trọng với những ý kiến đóng góp quý giá của họ. Với kinh nghiệm, trí tuệ của những nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, cùng với những đóng góp thiết thực của nhiều nhân sĩ, trí thức trong nước và lòng yêu nước nồng nàn của toàn dân, chắc chắn sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, giúp nước ta vượt qua những khó khăn trước mắt và sớm đuổi kịp các quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Mong thay!

 155. adams said

  300,000 trí thức ở hải ngoại, một con số cực kỳ lớn.

 156. đảng viên said

  Làm sao đây nhỉ, khi các vị ký tên trong thư ngỏ này đều ở các nước “tư bản giãy chết”, ai mà thèm nghe đây? Rồi lực lương kiếm đâu ra ở hải ngoại để kèm sát mọi di biến động của từng người đây hở ông trời ơi!

  • bithu said

   Phải cử ngay các đồng chí ưu tú ra nước ngoài để theo dõi thật chặt 36 tên trùm phản động này.
   Hễ có cơ hội thì “hốt” ngay.

 157. Dân Việt said

  1.Dân Việt đã nói
  Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
  30.08.2011 lúc 06:54
  Hóa ra Dân Việt mở hàng
  Vô tình lại gõ đúng trang này rồi…

 158. Dân Việt said

  Vái Trời cho có tác dụng
  Dẫu là chút xíu cũng mừng chung.

 159. tôi đã gặp ở đây những cái tên quen thuộc. thưa nhà văn Doãn Quốc Sĩ .cháu là bạn của họa sĩ Đoàn Mẫn hiện đang sống ở Việt Nam . Người gọi ông bằng bác ạ.

  • khách said

   Có liên quan đến thế lực “yêu nước” rồi nhé.

   • sao nỡ dọa tôi. Tôi nhát lắm hu hu ! họa sĩ Đoàn Mẫn là người đang trình bày báo Thanh Niên đấy ạ.Anh rất hiền lành.

    • Lê Hồng Anh Hai said

     Hiền cũng không tha.
     Bắt tuốt!!!

    • giao lang said

     Anh Quan oi , tinh hinh ” duoi “cua anh dai ngan the rui a ? kho than anh , nguoi com khhang khiu ,nhe the ma lam sao mang noi cai duoi mai duoc . Rat cam on anh vi moi viec anh lam cho dat nuoc . Chuc anh suc khoe doi dao nghen. !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: