BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?

Posted by adminbasam trên 07/01/2013

“Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá. Tuy là học một trường, nhưng tôi và anh có hai cách tiếp cận khác về CNXH. Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin.”

“Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ.”

DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?

Hoàng Lại Giang *

Dấu ấn của những cuộc “Bạo lực cánh mạng”

Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH “. Bởi “Bạo lực cách mạng“ là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi vô cảm với những cuộc “BẠO LỰC CÁCH MẠNG“ của nhân dân 13 xứ thuộc địa Anh cùng đứng dậy giành lại nền độc lập từ tay thực dân Anh và từ đó xây nên bản Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1791 ,trong đó có 10 tu chính án như đóng đinh vào lịch sử tiến hoá của nhân loại về quyền của con người và quyền của kẻ cai trị, trong đó dân có quyền “Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo …” Và cuộc “Bạo lực cách mạng” Pháp năm 1789-1799. Tuyên ngôn nhân quyền từ cuộc “Bạo lực cách mạng” này cho tới hôm nay vẫn là điểm son mà loài người tiến bộ nhớ ơn: “…Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. “Nguyên tắc chủ yếu đặt ở chủ quyền Quốc gia. Không một tổ chức, không một cá nhân nào có thể sử dụng quyền hành mà không xuất phát từ nguyên tắc đó”.

Chính những cuộc “Bạo lực cách mạng” trên đã tước đi những quyền mang tính tuyệt đối của các nhà cầm quyền độc tài, toàn trị, sa đoạ, và buộc họ phải coi dân làm trọng.
Cách mạng tháng Mười năm 1917 là “Bạo lực cách mạng” lật đổ chế độ Sa Hoàng bằng sức mạnh cứng của nhân dân và quân đội. Nhưng cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 của ta lại là cuộc “Diễn biến hoà bình”. Con đường thành công của cách mạng tháng Tám là cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân…và chờ thời cơ chín muồi, chuyển hoá một chính thể thực dân – phong kiến sang chính thể dân chủ cộng hoà. Xét trên phương diện rộng, thì đây chính là chọn lựa của cụ Phan Chu Trinh: Khai dân trí,  Chấn dân khí, Hậu dân sinh.

Lịch sử những cuộc chuyển hoá quyền lực

“Diễn biến hoà bình” thực chất là sự chuyển hoá tư duy. Từ tư duy cũ theo truyền thống, vận động sang tư duy mới tiến bộ hơn, hợp xu thế thời đại và hợp lòng dân hơn. Rất tiếc loài người đang ở giữa thập niên 20 của thế kỷ 21 mà một vài quốc gia như Việt Nam lại không muốn thay đổi tư duy, thậm chí muốn quay lại tư duy truyền thống theo kiểu phong kiến, nghĩa là ai giành được nước thì sẽ giữ độc quyền cai trị dân hết thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu trước đây theo kiểu cha truyền con nối thì ngày nay theo nhóm lợi ích có tôn chỉ mục đích đậm nét hình thức. Trên thực tế chính sách mị dân thuở ban sơ ấy đã mất lòng tin trong dân từ lâu lắm rồi. Quyền lực từ xưa tới nay bao giờ cũng có sức mê hoặc rất lớn, có sức hút đáng sợ, ngay cả những chính khách hay nhà văn hoá lớn cũng không dễ rứt ra được; và nếu quyền lực rơi vào tay những kẻ chủ yếu lao động bằng cơ bắp, mang “thành phần cơ bản”, thì quyền lực là mối nguy hiểm cho cả dân tộc! Và vì vậy họ rất sợ “Diễn biến hoà bình”. Những lý giải sai lệch “Diễn biến hoà bình” của họ hoàn toàn dựa theo cảm tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn lịch sử. Hãy đọc lại lịch sử nước nhà để thấy “Diễn biến hoà bình” là tất yếu của sự tiến hoá loài người, không có gì phải lo sợ.

Lịch sử Đại Việt còn ghi rõ ở triều Đinh, Đinh Tuệ lên ngôi lúc 6 tuổi. Vào lúc quân Tống chuẩn bị xâm chiếm nước ta, cả triều thần tôn Lê Hoàn lên ngôi. Thái hậu họ Dương, vượt qua lệ ước dòng họ, đã đứng về phía Lê Hoàn, chấp nhận phế đế, chung lòng chống kẻ thù tuyền kiếp của Đại Việt. Cuộc phế lập trong ôn hoà của Dương Thái hậu và đình thần triều Đinh đã xoay chuyển tình thế, làm chỗ dựa cho cuộc chống Tống kết quả và đưa nhà tiền Lê vào lịch sử như một vương triều có công chống xâm lược của Đại Việt.

Cuối nhà tiền Lê, bắt đầu bằng cuộc tranh giành ngôi vương và sự bạo ngược của Lê Long Đỉnh …Triều thần tiền Lê đã sáng suốt tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Tất nhiên công đầu thuộc về nhà sư Vạn Hạnh. Không ngờ đây lại là một triều đại có tầm nhìn của trăm năm, nghìn năm, cấp tiến, để lại cho hậu thế những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể sáng giá cho đến tận hôm nay. Văn hoá đời Lý là văn hoá từ bi hỷ xả của Phật giáo. Nhớ lại cuối thời tiền Lê, xã hội Đại Việt lấy quyền lực làm quốc sách, anh em tranh giành nhau quyền lực, giết hại nhau vì quyền lực, tàn bạo, sa đọạ, dâm đãng … mới thấy Lý Thái tổ tôn vinh Phật giáo, lấy tư tưởng nhà Phật làm tư tưởng chính thống của Đại Việt là có lý do của Ngài. Con người ấy, tư tưởng ấy, tầm nhìn ấy đã không do dự dời đô về La Thành – Đại La và sau đổi thành Thăng Long. Về chính trị, ngoại giao,… Lý Thái Tổ đã tự mình làm gương, bắt các thái tử phải cầm quân ra trận. Dư âm của các sứ quân, rồi Chiêm Thành, Chân Lạp đều lo sợ không còn đất sống, phải triều cống Đại Việt để “bảo toàn đất nước và sinh mạng nhân dân”. Đại Việt bước vào thời kỳ nước yên, biển lặng, giặc Tống cũng nể sợ, muốn mà không dám gây hấn.

Vua tôi đồng lòng, đấy là thời kỳ giữa vua và dân ít có khoảng cách nhất. Suy đi ngẫm lại, phế và lập theo con đường “Diễn biến hoà bình” là cần thiết cho một xã hội tàn bạo, hủ bại, tham nhũng, hách dịch, chuyên quyền chuyển hoá bằng con đường hoà bình sang một xã hội tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, nhân ái và hợp lòng dân hơn mà ít tốn xương máu, thì ai lại nỡ lên án, thậm chí căm thù, dùng quyền lực mà triệt tiêu.

“Quân sư” cho “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam là Trần Thủ Độ. Nếu không có sự tận diệt con cháu nhà Lý cho chắc vương triều Trần vô cùng dã man thì đây là cuộc chuyển giao quyền lực đẹp nhất từ vương triều Lý đang suy vong sang vương triều Trần đầy sinh lực. Lịch sử không có “giá như”, nếu cho phép “giá như” thì tôi “giá như” không có cuộc phế lập bằng con đường “Diễn biến hoà bình” này, thì Đại Việt ta chắc khó bề đương nổi với đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh đang tung vó ngựa từ Đông sang Tây. Chính trong cái hoạ binh đao Nguyên Mông thế kỷ 13, dân tộc ta xuất hiện nhiều danh tướng và hiền tài cho tới hôm nay vẫn còn là những vì sao chói sáng trên bầu trời nhân loại.

Thật là một thiếu sót, nếu lịch sử quên cuộc phế – lập, “Diễn biến hoà bình” triều đại Lê Thánh Tông. Triều Lê Nhân tông tưởng suy bởi sự tranh giành quyền lực, các nhóm triều thần gian xảo làm những cuộc đảo chính, lập thái tử Nghi Dân lên ngôi. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cuộc “Diễn biến hoà bình”của các đại thần còn chút lòng yêu nước thương nòi đã lập Tư Thành lên ngôi, hiệu là Lê Thánh tông. Khác với các vua trước cùng thời, Lê Thánh Tông tỏ rõ bản lĩnh và đức độ của một đấng anh quân, đã khai sáng triều đại mình.

Cho đến hôm nay, là người Việt, dù có đi bốn phương trời, nhưng không ai không tự hào về đất nước nghìn năm văn hiến của mình. Nhưng cái gốc của nghìn năm văn hiến khởi nguồn từ đâu? Tôi nghĩ có thể nó bắt đầu từ đời Lý với việc định đô ra Thăng Long của Lý Thái tổ, với việc lập Văn Miếu của Lý Thánh Tông… Nét Văn hoá từ bi hỷ xả sâu đậm nhất ở thời kỳ này.

Văn hiến thời Trần là Hội nghị Diên Hồng, tìm sự đồng lòng trong công cuộc chống kẻ thù mạnh hơn ta trăm lần, nghìn lần, là “Sát thát!” với kẻ thù, là văn hoá độ lượng dung tha, gác lại quá khứ hướng về tương lai của các vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông sau khi thắng trận. Một nét văn hoá đậm tính nhân văn của cha ông một thời cực đẹp vậy mà ở thời hiện đại nhiều nhà lãnh đạo của chính thể mới lại e dè, lo ngại và hướng về tư tưởng bảo vệ vương triều hơn là tư tưởng nhân văn thời Trần. Điều đó tạo nên sự hận thù của người trong một nước, chứ không hề nghĩ về Hội nghị Diên Hồng, nghĩ về hai chữ “Sát thát!”, về khoan dung. Nói cách khác, ý thức hệ đã đẩy chủ nghĩa nhân văn ra khỏi tầm với của nền văn hiến có tự ngàn xưa! Mối nguy hiểm mà cha ông thời nào cũng cảnh giác là đưa đất nước xích lại gần hơn với kẻ thù và đẩy nhân dân ra khỏi tầm của Hội nghị Diên Hồng.

Nhưng nét văn hiến nghìn năm đậm nét nhất là ở văn hoá đời Lê với tư tưởng nhân văn của Nguyễn Trãi, tư tưởng “Tâm công sách” của nhà văn hoá kiệt xuất này. Sau Nguyễn Trãi là Lê Thánh tông. Đây là một vị vua để lại sau mình nhiều giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể lớn nhất trong các triều đại. Ngoài việc “định phép thi hương, sửa phép thi hội” nhằm chọn hiền tài cho đất nước, danh xưng tiến sĩ bắt đầu từ triều đại này. Trong văn bia đời Lê Thánh Tông, tiến sĩ Thân Nhân Trung để lại cho hậu thế những câu bất hủ: “… Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết.” Với 24 điều dạy của vua Lê Thánh Tông, chúng ta cảm nhận được giá trị của một nền văn hoá cốt lõi của Việt Nam hôm nay: nền văn hoá lấy dân làm trọng, quan lại là nô bộc của dân, ý dân là ý Trời. Và cũng bắt đầu từ vua Lê Thánh Tông, cương vực lãnh thổ, trên bộ, trên biển đảo được các quan sở tại trình báo chi tiết từ nơi mình ở có núi, sông, hồ, biển đảo, … lên triều đình để lập địa đồ cho nước được chính xác. Ngài còn căn dặn các tướng sĩ: “Ta phải gìn giữ cho cẩn thận đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái Tổ để lại .”

Trần Trọng Kim viết trong “Việt Nam sử lược”: “… Xem những công việc của vua Thánh Tông thì ngài thật là một đấng anh quân. Những sự văn trị và võ công ở nước Nam ta không có đời nào thịnh hơn thời Hồng Đức. Nhờ có vua Thái Tổ thì giang sơn nước Nam mới còn, và nhờ có vua Thánh Tông thì văn hoá nước ta mới thịnh.”

“Diễn biến hoà bình” không phải như những gì người ta gán ghép

Lật lại lịch sử phát triển Việt Nam ta thì “Bạo lực cách mạng” thường xảy ra khi cần lật đổ ách đô hộ của kẻ thù dân tộc, còn hầu hết những chuyển hoá các triều đại đều là từ việc phế – lập mà ngày nay gọi là “Diễn biến hoà bình”. Đấy cũng là sự vận động khách quan của quy luật. Không hiểu từ cơ sở nào mà có người lại định nghĩa: “’Diễn biến hoà bình’ là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50, hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhằm chống các nước XHCN, phong trào độc lập dân tộc và phong trào tiến bộ trên thế giới…” (Báo điện tử của Đảng CSVN).

Quả thật tôi chưa bao giờ dám nghĩ có một Thánh nhân nào đó lại có thể lật đổ được CNXH ở Đông Âu và Liên Xô. Bởi lẽ các chế độ này qua một bộ máy tuyên truyền lớn nhất trong mọi thời đại đã bám rễ sâu từ trung ương đến tận hang cùng ngõ hẻm các làng xã trên 50 năm ở các nước Đông Âu và 70 năm ở Nga. Hơn một lần tôi nói trên mạng Internet rằng sự sụp đổ ấy bắt nguồn từ ý chí chủ quan của nhiều nhà lãnh đạo các nước XHCN. Chính họ đã bất chấp quy luật tiến hoá của lịch sử phát triển loài người. Sau trên 2 thập kỷ, tôi chưa thấy Đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu trở lại nắm quyền lãnh đạo ở nước họ – mặc dù chế độ mới ở các nước ấy không cấm Đảng cộng sản hoạt động. Vì vậy, một Khrutsov, một Gorbachev không thể có sức mạnh siêu phàm nào để giữ cái chính quyền ra đời từ ý chí luận của các bậc tiền nhiệm! Nói cách khác, Khrutsov nhận ra tính không tưởng của thể chế mà họ đang dắt nhân dân Nga đi, nhưng đến Gorbachev nhận ra sự bất đồng quyết kiệt của nhân dân Nga với chính quyền mà ông là đại diện, và sự chuyển biến của ông nằm trong cái thế tất yếu của lịch sử.

Những cuộc “Diễn biến hoà bình” gần đây nhất là những cuộc cách mạng mang tên hoa nhài ở các nước Bắc Phi. Những cuộc xuống đường của nhân dân đã buộc những nhà lãnh đạo cao nhất, từng có thâm niên trị vì nước họ, phải từ chức, hoặc phế bỏ. Ai cưỡng lại sức mạnh của nhân dân, người đó hãy noi gương Gaddafi ở chiếc cống ngầm!

Nhưng tôi lại thiện cảm với đất nước Miến Điện. 40 năm trong chế độ quân phiệt, nhưng dân tộc này lại “Diễn biến hoà bình” theo đúng nghĩa của cụm từ trên để lột xác thành một nước tự do, dân chủ và nhân quyền đích thực, những nhà chính trị khác chính kiến đã được tự do ra khỏi trại giam và tiếp tục hoạt động trở lại. Người tù nhân tiêu biểu là bà Suu Kyi. Báo chí và xuất bản đã được tháo “vòng kim cô” định hướng, khống chế và kiểm duyệt. Dân được quyền ra báo và xuất bản, lập hội, biểu tình, … như những gì mà Nguyễn Ái Quốc đòi thực dân Pháp phải trao cho nhân dân VN từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước. Vậy mà hôm nay Quốc hội VN vẫn chưa thông qua được luật xuất bản trong đó tư nhân được lập nhà xuất bản. Còn Miến Điện thì …coi đó là chuyện tất yếu để trở thành một nước dân chủ.

Công lao vĩ đại này trước tiên thuộc về tổng thống Thein Sein.

Lịch sử các triều đại chứng minh, những kẻ nắm quyền lực, thường có xu hướng giữ chặt quyền lực, tăng thêm uy quyền để dễ trị vì dân chúng, và vì vậy trường hợp vị tổng thống đương nhiệm Thein Sein là một ngoại lệ. Hành động của tổng thống Thein Sein chắc chắn được nhân dân thế giới tôn vinh như là bậc vĩ nhân của thời hiện đại, dám chia xẻ quyền lực, đúng hơn là trao lại quyền lực về tay nhân dân, làm một tấm gương cho không ít nhà lãnh đạo một số nước đang còn mê muội bởi quyền lực, coi nhân dân như những tù nhân của chính mình dưới lớp vỏ hào nhoáng: Chính quyền của dân, do dân, vì dân!

Việt Nam thời hiện đại vẫn còn đó những tấm gương trung dũng kiên cường, học rộng tài cao chí lớn …mưu lược một thời. Ở đây tôi xin nhắc đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc. Cả ba nhà chí sĩ này theo 3 con đường cứu nước khác nhau. Phan Bội Châu thì nhờ đồng lân, đồng chủng là Nhật Bản giúp ta chống Tây. Phan Chu Trinh theo con đường “thức tỉnh nhân tâm, hợp quần, hợp xã, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, ai nấy thấy rõ ngọn nguồn, đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền …” (Thư của Phan Chu Trinh gởi Nguyễn Ái Quốc ở Marseille 18-12-1922). Còn Nguyễn Ái Quốc thì theo Quốc tế 3. Ở đây tôi không đề cập đến nội dung của hai con đường cứu nước(giữa PCT và NAQ) mà tôi chỉ nói tới phương pháp cách mạng không đồng nhất giữa hai người, cũng trong thư PCT gởi NAQ: “…từ thời xưa tới nay, từ Á sang Âu chưa có một người nào làm cái việc như anh (NAQ), anh lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề, mà về nước ắt là sa cơ, gia dĩ dân tình sĩ khí cơ hồ tan tác, bởi cái chính sách cường quyền nên sự hấp thụ lí thuyết kém cỏi, bởi thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp “ngoạ ngoại chiêu hiền đãi thời đột nội”

Nhưng cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã thành công. Cuộc Cách mạng tháng Tám dựng lên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, cùng với Tuyên ngôn độc lập, Bản hiến pháp năm 1946 … là sự tích luỹ bao kinh nghiệm, bài học, thành quả của nhân loại tiến bộ cho tới thời ấy mà Nguyễn Ái Quốc có được.

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là tấn công chính quốc ngay trên chính quốc. Và khi có điều kiện thì về nước. Cuộc “Diễn biến hoà bình” cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị và mai phục từ những năm 20 của thế kỷ 20. Rất tiếc sau đó cuộc “Diễn biến hoà bình” lại trở thành “Bạo lực cách mạng” do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, mà hôm nay chưa dễ có sự đồng thuận của nhiều nhà lịch sử, nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước. Nhưng nhìn vào thực tế thì ai cũng thấy Quốc tế 3 thất bại và Quốc tế 2 thành công ít nhất là ở các nước Tây Âu. Lãnh tụ của Quốc tế 2 là Enghen. Những năm cuối đời, Enghen nhìn thấy sai lầm của chủ nghĩa L.A. Blanqui (lãnh đạo thuộc phái bạo lực trong Quốc tế 1): Dựa vào bạo lực cách mạng là có thể tạo ra một xã hội không có áp bức và bóc lột! “…Tuy nhiên, đừng tưởng đó là toàn bộ nền chuyên chính của toàn bộ giai cấp cách mạng tức là giai cấp vô sản, mà là chuyên chính của số ít người …số người này lại phục tùng chuyên chính của một hoặc vài người” (Toàn tập Marx-Enghen, cuốn 18, tr 580-581 bản Hoa văn). Thời hiện đại TBT Ziuganov cho rằng: “Nguyên nhân cơ bản khiến Liên Xô và Đảng cộng sản sụp đổ là sự lũng đoạn đối với tài sản, quyền lực và chân lý”. Ở đây không có kẻ thù địch và “Diễn biến hoà bình” nào cả!

Cái giá của “Bạo lực cách mạng” và nền văn hiến Đai Việt thời hiện đại

Tôi nghĩ giá như – lại giá như – chúng ta đứng trên nền tảng của chủ nghĩa dân tộc như hầu hết các nước ở Đông Nam Á thì biết đâu chúng ta tránh được cuộc “Bạo lực cách mạng” kéo dài suốt 30 năm cùng với những cuộc cách mạng gọi là “dân chủ” gây ra cho dân tộc chúng ta bao nhiêu cảnh nồi da xáo thịt, hàng bao nhiêu triệu gia đình tan nát, mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em, những cuộc ly tán mất nhà mất cửa mất cả quê hương. Một thứ văn hoá phi văn hoá làm đảo lộn văn hoá trong sáng của người Việt được giữ gìn trong trường kỳ lịch sử, qua các cuộc giảm tô, cải cách ruộng đất, cải tao tư sản. Con người Việt thời cách mạng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù … Con tố cha, vợ tố chồng, anh tố em. Cho đến tận hôm nay kẻ thù lại mai danh ẩn tích trong “Diễn biến hoà bình”, còn chính kẻ thù đã và đang cướp biển đảo của ta thì gọi là đồng chí vàng, bạc! Thế hệ chúng tôi lớn lên trong cách mạng, số còn sống hôm nay vẫn không hiểu đây là thứ văn hoá gì? Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in lời dạy của vua Trần Nhân tông lúc tôi còn là sinh viên: “Các người chớ quên ,chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họạ lâu đời của ta là họạ Trung Hoa…”(Di chúc của Trần Nhân tông).

Cốt lõi của một dân tộc là văn hoá chứ không phải là đất rộng hay hẹp, nhiều tài nguyên hay ít tài nguyên, không phải người đông hay thưa. Tất cả chỉ là chất xúc tác để tạo ra bản sắc văn hoá của một dân tộc. Bản sắc văn hoá ấy nông hay sâu, dày hay mỏng, rộng hay hẹp, đa tầng hay ít tầng… sẽ quyết định tâm thức của dân tộc ấy. Tâm thức văn hoá quyết định sức mạnh của một dân tộc, quyết định cả sự tồn vong của dân tộc.

Chúng ta tự hào nghìn năm văn hiến là dựa trên cái cốt lõi của một nền văn hoá được vun xới, bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và mở cõi của tiền nhân, tạo thành nhân cách của một dân tộc. Nhân cách ấy là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một dàn, là lá lành đùm lá rách, là anh em như thể tay chân, là người trong một nước phải thương nhau cùng – trong ca dao, tục ngữ. Là lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, là việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Nguyễn Trãi. Là quyền biến, lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ bền gốc – Trần Hưng Đạo.

Giá trị của văn hoá là giá trị tiềm ẩn, mang đậm dấu ấn riêng của một dân tộc. Theo UNESCO thì “Văn hoá là hệ thống tổng thể những giá trị biểu trưng quy định cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một cộng đồng và làm cho cộng đồng đó có đặc thù riêng”.

Tóm lại “Diễn biến hoà bình” xuất hiện tự thời cổ đại thường được gọi là phế – lập, khi xã hội loài người có vương quyền (có kẻ cai trị và người bị trị). Nó là sự vận động khách quan của các mối quan hệ giữa người và người, giữa kẻ thống trị và người bị trị, hoàn toàn không phải là khái niệm của “kẻ thù gần đây”. Sự vận động ấy hướng tới một định chế hợp xu thế thời đại, hợp lòng dân hơn và vì vậy nó là sản phẩm của sự tiến bộ. Nó đồng thời cũng cảnh cáo mọi sự bảo thủ, hám quyền và chuyên quyền! Bước tiếp theo của chuyên quyền là độc quyền. Từ độc quyền đến độc đoán, độc tài, quân phiệt, … là một bước ngắn. Một học giả phương Tây đã khái quát những xã hội chuyên chế rằng: “Một đất nước kỳ lạ khi nó nhìn mọi sự thay đổi như một sự tấn công, mỗi biến chuyển như là một sự giật lùi và mọi sự thích nghi như những cuộc đầu hàng” (theo báo Gilles Delafon trích trong cuốn Hello Earth).
Không một nhân dân nào chấp nhận sự chuyên chế và độc tài. Chuyên chế và độc tài là kẻ thù của nền dân chủ. Phan Bội Châu đã từng nói: “Không có dân thì đất đai không thể còn ,chủ quyền không thể lập ;nhân dân còn thì nước còn. Nhân dân mất thì nước mất. Muốn xem nhân dân còn mất thế nào thì nhìn xem cái quyền của người dân còn mất thế nào?”

Bình tâm nhìn lại, hôm nay người dân còn được quyền gì? Nhân dân có trăm tai nghìn mắt, không nhà cầm quyền nào đánh tráo được giữa sự bạo ngược và lòng nhân ái. Hồ Chí Minh đã từng lo sợ về một nhà nước mà ông là người sáng lập, đất nước ấy, dân chủ là kẻ thù của nền chuyên chính vô sản: “Các chú diễn giải hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế?Dân chủ thực ra có nghĩa là: Để cho dân được mở miệng. Dân chủ là đừng bịt miệng dân.” Đúng, trong trường hợp này Hồ Chí Minh là một thiên tài. Ông tiên đoán chính xác sự bất bình thường của “đứa con” mà mình “mang nặng đẻ đau”.

Và vì vậy hôm nay nếu có “Diễn biến hoà bình” thì đấy chính là sự chuyển hoá một cách ôn hoà trạng thái vô tổ chức, trên nói dưới không nghe, tình trạng cát cứ có dấu hiệu phục hồi, tham nhũng, mua quan bán chức,… từ hiện tượng đang trở thành bản chất của chế độ, lòng tin của dân với đảng cầm quyền suy giảm đến mức báo động, thì sự chuyển biến ấy chính là đại phúc cho nhân dân, chứ có gì mà phải … sợ? Và dẫu anh có sợ cũng không được. Hãy gia cố con đê trước khi nước tràn! Khi nước đã tràn thì có Thánh cũng chịu!

Ổn định và trì trệ

Cái dễ của nhà cầm quyền là vui vẻ, là hài lòng trước quyền lực của mình ngày hôm nay, và mong xã hội ổn định mãi như ngày hôm nay để tiếp tục giữ quyền lực.

Cái khó của nhà cầm quyền là dám nghe những phản biện và tự vượt lên chính mình ngày hôm nay để theo kịp sự chuyển hoá khách quan của xã hội – sự chuyển hoá cần thiết cho sự tồn tại và phát triển đất nước trong đó có mình và dòng họ mình. Điều ấy lý giải vì sao ngay cả thời phong kiến nhà vua vẫn phải chấp nhận “Giám sát ngự sử” bên cạnh mình. Thực tế chứng minh vương triều nào can đảm lắng nghe lời can gián, những lời “nghịch nhĩ” điều chỉnh phương pháp trị dân của mình thì xã hội lành mạnh hơn. Đấy mới là sự ổn định thực thông qua “Diễn biến hoà bình” chính tư duy của mình. Không ít nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam chưa nhận thức đúng học thuyết Marx về ổn định đồng nghĩa với trì trệ. “Thực chất cách mạng của phép biện chứng duy vật không dung hoà với bất cứ sự trì trệ và bất động nào, làm cho phép duy vật trở thành công cụ cải tạo thực tiễn xã hội, giúp tính toán một cách khách quan tới những yêu cầu lịch sử của sự phát trển xã hội, tình trạng những hình thức cũ không phù hợp với nội dung mới, sự cần thiết phải chuyển đến những hình thức cao thúc đẩy sự tiến bộ của loài người…” (Từ điển triết học – nxb VH TT 2002, tr 84).

Hãy nhìn sự ổn định của xã hội VN và các nước theo chúng ta là không ổn định như Thái Lan, Nhật Bản,… thì ai cũng dễ đồng tình xã hội của họ vẫn phát triển vượt xa chúng ta nhiều, nhiều lắm.

Chúng ta đánh đổ phong kiến, chúng ta đánh đổ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đâu phải để xây dựng một xã hội ổn định theo kiểu không có phản biện hay phản biện giả. ( Phản biện giả là phản biện có sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.) Có ai đó chê Hoàng đế Quang Trung là độc tài quân phiệt, nhưng tôi chưa thấy tài liệu nào nói Ông bắt giam, bỏ tù một ai mắc tội vu khoát. (Trong Chiếu cầu lời nói thẳng Quang Trung mong nhận được những lời nói thẳng, nói thực, không bắt tội vu khoát một ai). 

Vậy mà hôm nay chính tôi lại nhìn thấy bao nhiêu người yêu nước bị bắt, bị giam cầm chỉ vì yêu nước mà không chịu yêu CNXH, chỉ vì có chính kiến khác với chính thống. Trong thực tế Marx chưa bao giờ đồng nhất yêu nước và yêu CNXH! Và với CNCS, Marx cũng chỉ dám dự đoán thôi.

Những nhà lãnh đạo hôm nay nên dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế để thấy phong kiến và đế quốc thối nát thực, nhưng chúng nó vẫn cho những người yêu nước, những người cộng sản ra báo tư nhân, lập nhà xuất bản tư nhân, dân được lập hội và biểu tình phản đối chúng nó. Năm 1925 Phan Chu Trinh từ Pháp về Sài Gòn, và sau đó không lâu ông tổ chức diễn thuyết lên án chính quyền. Năm 1925 cụ Phan có ít nhất 2 lần diễn thuyết ở Sài Gòn. Và ngày 26 tháng 3 năm 1926, khi ông qua đời, gần một nửa dân Sài Gòn đi dự đám tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh mà không ai bị bắt bớ, tù đày. 96 năm sau ngày cụ Phan ra đi vĩnh viễn, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm giữa thềm nhà hát Lớn Sài Gòn lên án Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thuộc chủ quyền VN thì bị công an xua đuổi cùng nhiều trí thức tên tuổi như nguyên Viện trưởng Viện xã hội học Tương Lai, kiến trúc sư Trọng Huấn. Hai thể chế đối lập ấy, người dân thường cũng biết đối chiếu so sánh dễ dàng huống chi là những trí thức tầm cỡ như GS Hoàng Tuỵ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, GS Phan Đình Diệu, GS Ngô Bảo Châu, nhà văn Nguyên Ngọc, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Tương Lai, BS Huỳnh Tấn Mẫm, … để từ đấy lãnh đạo nhà nước hôm nay nên coi “Diễn biến hoà bình” hoàn toàn không phải là kẻ thù địch nào cả mà sự trì trệ trong chính những nhà lãnh đạo của Đảng CS, là phương sách chuyển hoá tư duy chính mình và chuyển đổi xã hội phù hợp quy luật khách quan thì tự khắc lòng dân lại thuận.

Một thời chúng ta đã từng quy kết và dùng nhục hình dã man với bao nhiêu người có công với cách mạng, những dân oan vô tội, tôi mong những người nắm quyền lực hôm nay đừng đẩy những người yêu nước vào cái gọi là bọn thù địch “Diễn biến hoà bình” mà rơi vào những sai lầm đã khắc vào lịch sử trong quá khứ chưa xa những tội lỗi trời không dung đất không tha!( cụm từ của Nguyễn Trãi).

Thay lời kết

Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá. Tuy là học một trường, nhưng tôi và anh có hai cách tiếp cận khác về CNXH. Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin. Nhưng tôi không nói chuyện đúng sai ở đây. Ở đây tôi chỉ mong với tư cách một người lãnh đạo Đảng, anh cố gắng giữ cho xã hội dưới thời anh trên dưới đồng lòng, coi dân làm trọng, xoá cách biệt giữa dân với Đảng, hết sức tránh dùng cường quyền và bạo lực đối với những người yêu nước khác chính kiến. Muốn vậy chính anh và những đồng chí của anh phải tự mình chuyển hoá tư duy hoặc là chấp nhận “Diễn biến hoà bình” (Không phải Diễn biến hoà bình theo định nghĩa của báo Điện tử ĐCS, mà theo truyền thống, hợp xu thế). Đấy là hai con đường ôn hoà nhất để xây dựng một xã hội lành mạnh và hợp quy luật khách quan .

Tôi tin anh làm được bởi trước anh đã có Trường Chinh một thời thiên tả, cứng nhắc, rồi đã tự phủ định mình hôm qua. Thời ấy kinh tế thị trường là cụm từ cấm kỵ, đồng nghĩa với xét lại. Ai dính vào cái “mũ” này thì coi như cuộc đời chấm dứt. Nói như thế để thấy vai trò vô cùng quan trọng của cụ Trường Chinh. Tôi mong anh học tập cố TBT Trường Chinh và mới đây là Thein Sein – người vừa được báo Straits Times Singapore tôn vinh nhân vật của châu Á năm 2012.

Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ. Xã hội hôm nay dưới quyền anh làm tôi nhớ lại thời Nhân văn Giai phẩm ở trong nước thời hiện đại, và thời cổ đại Trung Hoa tôi lại nhớ thời Tống Thần tông, Vương An Thạch làm tể tướng. Vương là một người học rộng tài cao, một nhà thơ uyên thâm. Vậy mà dưới thời Vương An Thạch kẻ sĩ bị bắt, bị đi đày nhiều nhất. Một thi nhân như Tô Đông Pha chỉ vì không đồng chính kiến với Vương An Thạch mà gần suốt cuộc đời phải chịu đi đày, có lúc đói quá phải “hớp nắng” để đỡ đói trên đảo Hải Nam. Trên cái nền này tôi có viết cuốn “Thăng trầm Tô Đông Pha” (Nhà XB Văn nghệ TP HCM năm 2000) với hy vọng những nhà lãnh đạo VN hôm nay lấy đó làm bài học. Nhưng dường như người ta nghĩ nhiều về quyền lực và quyền lợi mà nhẹ về văn hoá – văn hoá đời Lê lấy chí nhân thay cường bạo, văn hoá đời Trần lấy khoan dung làm trọng.

Tôi nay đã ngoài 70, không hề biết sợ chết, chỉ sợ trước khi chết mà vẫn phải nhìn đất nước như thời Vương An Thạch!

Chắc anh thừa biết lịch sử không quên công lao một ai và lịch sử cũng không bỏ sót tội lỗi một ai.

H.L.G.

* Các bài khác của Nhà văn Hoàng Lại Giang, trên trang Ba Sàm:  + Đôi lời gởi hai ông đại sứ TQ tại VN (25/1/2010); + BẢN CHẤT CỦA LỊCH SỬ (22/4/2010);  + Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long …Nhìn lại (27/8/2010); + 344. Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi (11/9/2011);  + 744. Từ Chiếu Lập học của hoàng đế Quang Trung nghĩ về nền giáo dục nước ta hôm nay (19/2/2012); + 1003. Không có gì quý hơn lòng yêu nước (18/5/2012); +  355. Trao đổi qua bài viết của Ho
ng Lại Giang
 (13/9/2011).

361 bình luận trước “1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?”

 1. […] Chọn “Diễn biến hòa bình” hay “bạo lực cách mạng”? (Hoàng Lại Giang BaSàm) – Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH “. Bởi “Bạo lực cách mạng“ là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong. […]

 2. hoa cúc said

  Văn Lâm nói hay và chính xác. Trùm chăn cho là bút nô. Nếu là bút nô thì đó là điều đáng quí hơn rất nhiều ý kiến nông cạn của TChăn. Những người có kiến thức thấp thì ko nên chấp.Tuy nhiên tôi ko đồng ý với VL cho rằng HLG khéo léo và sâu sắc. Những ý mà nhà văn khuyên TBT và chính quyền ko nên dùng bạo lực với những người yêu nước thì rất hay. Nhưng ông ta chẳng hiểu gì về khái niệm DBHB mà lại phê phán, phản biện nội dung này. Ông nhà văn này đã đem cả 1 lô lịch sử ra để chứng minh cái điều ngớ ngẩn của mình. Tâm huyết, tình cảm với nhân dân-đó là điều đáng quý ở nhà văn. Nhưng tri thức lí luận thì quá nông cạn. Vậy nên nhà văn hãy viết những gì thuộc về cảm xúc thì hay hơn, đừng lấn sân vào những v/đ của lí tính thành ra ngớ ngẩn. Thiên hạ thì cứ đưa nhà văn lên mây mà ko thấy đó là nỗi nhục của dân tộc mỗi khi đụng chạm vào những v/đ lí luận đòi hỏi phải có chuyên môn sâu và có tư chất riêng. HLG chỉ là một đứa trẻ nhỏ trước những v/đ của lí thuyết khái niệm, phạm trù. Vì thế cả bài viết của nhà văn với chủ định trong sáng lúc ban đầu thành một thứ đáng bỏ đi. Nếu tôi là ông Trọng thì tôi cũng chẳng đáng bận tâm bài viết này.

  • hoa cúc, cũng chỉ là hoa cúc mà thôi, vô căn vô cớ nói Hoàng Lại Giang là một đứa trẻ nhỏ, chứng minh ngớ ngẩn. Tôi, là một người đọc chỉ thích điều hay lẽ phải, nếu hoa cúc này cho răng Hoàng Lại Giang viết ngớ ngẩn, hãy chứng minh sự ngớ ngẩn đó, nếu ông giống như trẻ con, vậy hãy chứng minh sự trẻ con ở ông.
   Tôi thấy hoa cúc chỉ giống như muôn vàn đám bút nô, chỉ nói phét vô căn cứ, biện bác, giảo mồm, chả có gì để dẫn chứng, cũng như ít nhất hãy dùng cái kiến thức về diễn biến hòa bình mà hoa cúc hiểu để giảng lại cho bạn đọc. nói lăng bố láo, cho một ông già đáng kính như Hoàng Lại Giang là trẻ con, thế thì chú mày chắc đi ỉa chưa biết chùi đít, thối lắm.

  • Trùm Chăn nói said

   Lại xuất hiện một “bút nô” Hoa Cúc,hãy rán căng cái con mắt khiếm thị của mình xem Trùm Chăn,đối đáp với còm Văn Lâm mà học hỏi những lời đối đáp có đầu có đuôi của Trùm Chăn,đã làm cho còm Văn Lâm trả lời cứ như “gà mắc đẻ”, Trùm Chăn hỏi một đường thì Văn Lâm trả lời một nẽo, thật tội nghiệp cho những người kiền thức nong cạn mà hay ti te vào đây dạy đời?
   Hoa Cúc cho rằng :
   {Nhưng ông ta chẳng hiểu gì về khái niệm DBHB mà lại phê phán}
   Vậy tôi hỏi Hoa Cúc hiểu cái cụm từ DBHB nó như thế nào, nhờ bạn khai thị cho Trùm Chăn và các bạn trong cái diễn đàn này hiểu được không vậy bạn,tôi đang chờ câu trả lời của bạn?

  • hoa cúc nói ông Trọng không đáng xem bài viết này? Với cung cách ăn không nói có của bạn, chưa đáng bạn đọc khác để mắt, nhưng đã vào diễn đàn này thì cũng không nên để con gà mắc đẻ nào rộng miệng vu vơ gáy càn. ông Trọng nếu đọc được bài viết của bác Giang, chắc nên suy nghĩ, nếu muốn phản pháo, cũng không nên dùng đám bút nô như Văn Lâm với chả Hoa Cúc. Bác Giang có nói: ông Trọng học sau bác Giang hai khóa, chứng tỏ đồng học thì có nhiều kiến thức tương đồng, văn hóa tương đồng, và nhất là độ uyên bác của hai người chắc hẵn không hơn kém nhau nhiều.Tôi thấy bác Giang viết rất vào, cảm giác bác viết không như đám bút nô, mà do tâm tư thôi thúc, dòng thác suy nghĩ tuôn trào, rất nhập tâm bạn đọc. Nay ông Trọng nếu cảm thấy mất sân về tay bác Giang quá nhiều, hãy đăng đàn thuyết pháp, bạn đọc rất mong chờ ông Trọng có lời văn, tâm ý hợp lòng người, đừng mang những cái gì ông cho là “bác học” như hoa cúc nói, cái gì trừu tượng sâu xa, để lòe thiên hạ như trước đây đám bút nô vẫn làm. hãy gần gũi với dân chúng và những người quan tâm, vậy có thể trên diễn đàn này, bạn đọc và tôi được ngưỡng mộ uy danh, cũng như kỳ vọng vào đảng và nhà nước có thể sẽ đưa dân tộc VIỆT NAM SÁNH VAI CƯỜNG QUỐC (không mất tấc đất nào của tổ tiên vào tay giặc) dân tộc giàu mạnh, tự do, công bằng và dân chủ. Và có như thế tin, ông Trọng bỏ tù hơn 50 người mà bác Giang đã nói, đó chính là bọn phản động, hại dân. Nếu ông Trọng không chứng minh được, mà bỏ tù theo kiểu BD thù Cù Huy Hà Vũ, cảm nhận của những con người thiện lương và chân chính là như thế nào, chắc ông thừa hiểu. Thế mới nên: dân tộc Việt Nam trong xã hội này trở nên đớn hèn vì sợ, những người không sợ thì phải vào tù và ra pháp trường.

 3. Muathuhanoi said

  BÀI VIẾT QUÁ TUYỆT VỜI, QUÁ HỮU ÍCH VÀ VÔ CÙNG CẦN THIẾT… RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG!!!

  Xin trân trọng cảm ơn tác giả, bác Hoàng Lại Giang về bài viết rất có tâm, có tầm, có tư tưởng lớn của MỘT DANH NHÂN VĂN HOÁ ĐÍCH THỰC!!!

  “Tôi mong những người nắm quyền lực hôm nay đừng đẩy những người yêu nước vào cái gọi là bọn thù địch “Diễn biến hoà bình” mà rơi vào những sai lầm đã khắc vào lịch sử chưa xa những tội lỗi trời không dung đất không tha!”

  Đó cũng là mong muốn của toàn dân Việt lúc này!

  Kính chúc tác giả, bác Hoàng Lại Giang thật nhiều sức khoẻ, bình an để với trí tuệ cao, tâm sáng và tầm nhìn rất chính xác của mình tiếp tục giúp dân, giúp nước!!!

  Trân trọng

  Trân trọng

  • Muathuhanoi said

   Bài viết “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?” của tác giả Hoàng Lại Giang xứng đáng là…
   “BẢN TỔNG QUÁT LỊCH SỬ VIỆT NAM NGẮN, GỌN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT !!!

   Hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo Việt Nam đọc và được đọc bài viết này DÙ CHỈ MỘT DÒNG THÔI…

 4. Lưu Hà Sĩ Tâm said

  Bác HLG đã nói lên ý kiến và khát vọng còn đang chứa chất trong lòng của số đông chúng ta, những người dân Việt Nam. TBT Nguyễn Phú Trọng nên ghi nhận đó như là một trong các dữ kiện đầu vào cho bài toán mới tại VN, thuộc họ bài toán Thein Sein. Cảm ơn bác HLG rât nhiều

 5. Trùm Chăn nói said

  Bài phản hồi viết riêng cho bạn Văn Lăm và một số bạn tuyên huấn,hay bút nô của đảng.
  Bạn Văn Lâm ạ! Nghe luận điệu của bạn chứng tỏ bạn là người của đảng,mà phàm những đảng viên thì chỉ được học có một chiều, cách nhìn vấn đề cũng một chiều, nói cũng một chiều,tuy duy thường rất kém.Tôi nói một đàn mà bạn suy ra một nẻo,tôi bảo :
  {Rồi cái đời sống hiện nay sau hơn ba mươi bảy năm giải phóng,nó có hạnh phúc hơn cái đời sống nhân dân miền Nam trước năm 1975 không vậy bạn?}
  Tôi nói cái đời sống dân nghèo hiện nay có hạnh phúc bằng đời sống dân nghèo miền Nam trước giải phóng không?Mặc dù trong thời chiến tranh nhưng đời sống người dân vẫn tương đối no đủ và hạnh phúc, hơn cái dân nghèo hiện nay đang sống trong hòa bình độc lập rồi,dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mà nhiều nơi hiện nay dân nghèo vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,đau không có tiền chạy thuốc?trong khi đám đầy “tớ” của nhân dân như bạn, thì nhà cao cửa rộng, sống phũ phê trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo.
  Còn trong thời chiến thì hai bên (Nam,Bắc) điều có sự chi viện của nước ngoài,vậy mà đời sống dân miền Bắc nó thê thảm như thế nào như chính bạn công nhận qua câu nói của bạn:
  { bac nói đời sống của người dân miền Nam trước giải phóng là cao hơn miền Bắc?văn lâm tôi không phủ nhận điều này}
  Còn cái hiến pháp mà bạn bảo:
  {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
  Đò là cái hiến pháp đảng và Hồ Chí Minh đưa ra để mỵ dân trong thời chiến để dân ủng hộ cách mạng,nhưng hởi ơi!Năm 1953 chính Hồ Chí Minh và bộ chính trị, đã ngang nhiên chà đạp lên hiến pháp năm 1946, ngang nhiên rước các chuyên gia TQ về giết hàng chục ngàn người dân VN vô tội, với chiêu bài “cải cách ruộng đất”, thì cái hiến pháp năm 1946 đảng và bác quăng đâu rồi vậy bạn?Quăng vào “sọt rác” hay vào “đống phân”, mà hàng ngàn người dân vô tội của VN đã chết bởi cái hiến pháp mỵ dân đó?Tôi đang chờ phản hồi của bạn?Nếu như bạn không đủ khả năng trả lời những câu hỏi của tôi, thì bạn làm ơn im cái mồm chỉ biết {ăn theo nói leo) của mình cho khỏi mất thời giờ người khác,đồng thời càng nói càng lòi cái kiến thức “nong cạn” của bọn “tuyên huấn,hay bọn văn nô” thường xuất hiện trong cái diễn đàn ABS này bạn ạ?
  Nói để cho những cái đầu yếu kém của bạn nói riêng và những tay (tuyên huấn,văn nô hoặc bút nô) kể cả một số người vẫn ảo tưởng cái hiến pháp năm 1946 mà bác và đảng đã đề ra.Chứ với cơ chế độc đảng như hiện nay thì hiến pháp chẳng qua chỉ là một tờ “giấy lộn” mà đảng đưa ra cho có hình thức mỵ dân,chứ còn đảng ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật như hiện nay thì {nói một đàng làm một nẽo} là bản tính của đảng cs bất kỳ nước nào cũng vậy mà thôi bạn ạ?
  Bạn cứ nhìn tấm gương mà đảng và nhà nước này đã thực hiện, đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng Hải phòng, là bạn sẽ thấy đảng của bạn ngồi chồm hổm trên luật pháp và hiến pháp như thế nào?Khi mà đảng và nhà nước dùng chính cái {quân đội nhân dân và công an nhân dân},trang bị “súng ống tận răng”, kéo nhau đến “cướp nhà, cướp đất” của gia đình Đoàn Văn Vươn một cách công khai, có sự bảo kê của đảng và nhà nướ,c trước sự chứng kiến của người dân.Vậy tôi chỉ hỏi bạn có cái hiến pháp nào và luật pháp nước nào, mà quy định {công an nhân dân và quân đội nhân dân},trang bị súng ống tận răn, đi bắn giết và cướp của người dân, khi họ đang ra sức làm ăn chân chính bằng chính mồ hôi nước mắt của mình,trên chính mãnh đất mà mình thuê mướn hay không vậy bạn?
  Vậy mà cái đảng và cái chính quyền CNXHVN đã ngang nhiên làm được,bất chấp hiến pháp và luật pháp,bất chấp đạo lý con người,trong khi sự việc lan rộng trước dư luận nhân dân, câm phẩn về việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật của đảng cs và nhà nước VN.Trước sức ép của dư luận lãnh đạo VN đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đứng ra chỉ đạo giải quyết một cách qua loa hình thức, nhầm trấn an dư luận xong rồi chẳng một ai trong ban chỉ đạo vụ cưởng chế với tính cách “ăn cướp” đó bị luật pháp trừng trị một cách thỏa đáng.Đã vậy những thành phần “sai trái” đó còn được thăng quan tiến chức,trong khi Đoàn Văn Vươn và gia đình hiên nay đang bị tòa án quy kết cho tội “cố ý giết người và chống người thi hành công vụ”.Khi mà đảng cs và nhà nước vi phạm (hiến pháp và pháp luật) xua quân đội nhân dân và công an nhân dân,đúng ra phải bảo vệ người dân,lại quay ra đi “ăn cướp” của nhân dân,với chiêu bài (thi hành công vụ),công vụ hay “ăn cướp”?Vậy mà mọi người vẫn ngây thơ cứ tin vào cái hiến pháp và pháp luật của đảng cs hiện nay?

  • Trùm Chăn nói said

   Sao rồi còm Văn Lâm và các bút nô,cứng họng trước sự thật không thể chối cải, trước những việc làm sai trái của đảng và nhà nước rồi phải không,nếu vậy thì từ nay đừng có vào đây mà “ti te” cái luận điệu lừa đảo,ăn đàng sống nói đàng gió, thì dễ nghe chửi lắm bạn ạ?
   Nếu như các bạn vào đây với tính cách xây dựng, thì nên phản ảnh đúng những gì mà xã hội VN đang xãy ra hàng ngày,nói đúng với thực trạng của người dân VN đang phải gánh chịu do bầy sâu của đảng gây ra?Nói thực với các bạn đời sống người dân VN, sau hơn ba mươi bảy năm hòa bình xây dựng đất nước,đa phần hiện nay vẫn còn rất nghèo khó và khốn khổ.Trong khi một số ít thì sống vinh thân phì da trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo,chúng ăn sài phun phí,chúng tiêu tiền như nước,vì đồng tiền chúng có được không bằng chính tài năng và mô hôi nước mắt của chúng?Trong khi biên cương biển đảo của đất nước thì bọn ngoại bang đang xâm chiếm,đã vậy chúng chưa vừa ý,chúng ngày đêm lăm le lấn lấn tới?Đó mới là cái chúng ta phải cần tranh luận, tìm cách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng dân nghèo nước mất như hiện nay?
   Chứ cái diễn đàn ABS không cần những cái đầu (bồi bút,hay bút nô) của đảng vào đây “sủa” những lời lẻ do đảng định hướng,chỉ góp phần làm nghèo đất nước,làm suy yếu tinh thần của nhân dân,định hướng nhân dân, “hèn” theo chủ trương và đường lối của đảng, trước kẻ xâm lược TQ bằng những câu ru ngủ:
   {Chúng ta hơn bao giờ hết cần ổn định môi trường hòa bình để xây dựng đất nước},trong khi cái thằng kẻ cướp nó có cho chúng ta hòa bình để xây dựng dất nước hay không?

   • văn lâm said

    @ Mr/Mrs/Mss Trùm Chăn cứ nêu vấn đề một cách bình tĩnh ,từng nội dung cụ thể một để cùng trao đổi ,nhưng không nên quá căng thẳng ,hai sức khỏe lắm đó .Tiếng Việt đủ phong phú ,có thể diễn tả được mọi nội dung khi tranh luận mà không cần khẩu khí cực đoan để khỏi biến trang của BASAM thành cái chợ tôm cá.Mất khách luôn đó.Đồng ý như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bạn Trum chăn nhé.

    • Trùm Chăn nói said

     Vậy bạn cứ bình tỉnh trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra trong bài phản hồi trên,một cách thẳng thắng,về cái hiến pháp năm 1946 do bác và đảng đã ban hành mà bạn bảo tôi:
     {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
     Vậy mà năm 1953 chính Hồ Chí Minh và bộ chính trị, đã ngang nhiên chà đạp lên hiến pháp năm 1946, ngang nhiên rước các chuyên gia TQ về giết hàng chục ngàn người dân VN vô tội, với chiêu bài “cải cách ruộng đất”, thì cái hiến pháp năm 1946 đảng và bác quăng đâu rồi vậy bạn?Quăng vào “sọt rác” hay vào “đống phân”,đồng thời cái hiến pháp đó thiết kế theo mô hình nào, mà hàng ngàn người dân vô tội của VN đã chết bởi cái hiến pháp mỵ dân đó?Tôi đang chờ phản hồi của bạn? bạn nên đọc kỷ những câu hỏi của tôi và trả lời cho đúng nội dung câu hỏi của tôi ?Chào bạn.

     • văn lâm said

      Mấy hôm hôm nay có việc bận,không ngồi lâu trên máy được,bác Trum Chăn thông cảm nhé.Về Hiến pháp 1946,biết đến đâu xin hầu bác:Ngay sau ngày tuyên ngôn độc lập 2/9/1945,người đầu tiên mà Cụ Hồ liên lạc là tổng thống nước Mỹ;tiếc rằng người lãnh đạo nước Mỹ lúc ấy đã không nhìn được thiện ý của Cụ Hồ Chí Minh(HCM).Vậy nên một nhà nước non trẻ đã phải rơi vào vòng tay lịch sử một cách nghiệt nghã với bao sự kiện bi hùng như ta đã thấy.
      Hiện tượng một nhà nước non trẻ bị các thế lực khác nhau thao túng thì không chỉ có Việt nam những năm đầu độc lập,ngay trong thời đại ngày nay,nhiều dân tộc,nhiều quốc gia cũng đâu có thể dễ dàng có ngay độc lập tự do cho riêng mình.Để giữ được thế cờ,đôi khi người lãnh đạo buộc phải làm việc nọ việc kia mà người đời thường gọi đấy là việc làm chính trị.
      Thế giới này nhìn từ xa thì thật đẹp đẽ mượt mà nhưng trong lòng nó khác gì lòng đại dương với những nguy cơ cá lớn nuốt cá bé luôn rình rập khắp mọi ngõ ngách,non tay là mất nước ngay đó bác Trùm Chăn .
      Xin nhắc lại trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của những ngày đầu sau tuyên ngôn độc lập ấy,mọi sự mất mát xét cho cùng cũng là một sự hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.
      Còn chuyện sau khi đã có độc lập tự do rồi,người lãnh đạo ứng xử với dân như thế naò cho phải đạo lại là chuyện khác của Đảng cầm quyền,của những người cầm quyền mà tôi cũng đã có dịp phân tích bình luận sơ bộ.
      Trong tiến trình phát triển của xã hội,tôi đồng tình với bác Giang rằng chúng ta nên và cần phải chọn con đường hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía .Tôi nghĩ chúng ta nên định hướng dư luận theo hướng này .Mang chuyện ai thắng ai ra đay mà bàn lúc này ,có lẽ là không hợp và chưa đúng lúc.Còn chuyện chọn bạn mà chơi,không chơi với Mỹ sao VN có được thị trường xuất siêu lớn nhât,không chơi với Tầu,chắc cả nghìn binh sĩ Trung quốc đã đóng đồn ở VN từ lâu rồi đó…

     • Trùm Chăn nói said

      Nói thật bạn Văn Lâm buồn tôi chịu,chứ tranh luận với bạn và các còm tuyên huấn bút nô của đảng, tôi phát chán ngấy về cái trình độ tư duy thật yếu kém một cách thảm hại,thì nói thật cái đất nước VN này nghèo nàn và lạc hậu là do đa phần đảng viên toàn là {hạng học hành thì ít mà hít tiền của dân thì nhiều}.Kể cả bạn vào đây bạn nói chuyện trên trời dưới đất,ban ba hoa thế này thế khác, khi tôi dựa vào các câu nói ba hoa của bạn, hỏi lại bạn, nhờ bạn giải thích, thì bạn đọc một đàng trả lời một nẽo?Tôi chỉ hỏi cái hiến pháp năm 1946 của bác và đảng cs đưa ra nó tốt đẹp chổ nào mà bạn bảo tôi :
      {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
      Tôi hỏi ngược lại bạn vậy chứ cái hiến pháp đó theo mô hình nào mà năm 1953 Hồ Chí Minh và đảng csVN đã rước các cố vấn TQ sang giết hàng chục ngàn dân VN vô tội với chiêu bài “cải cách ruộng đất”? Do bạn bị bí không đủ khả năng cũng như kiến thức giải thích câu hỏi của tôi bạn nói lung tung,nào là :
      {ngày tuyên ngôn độc lập 2/9/1945,người đầu tiên mà Cụ Hồ liên lạc là tổng thống nước Mỹ;tiếc rằng người lãnh đạo nước Mỹ lúc ấy đã không nhìn được thiện ý của Cụ Hồ Chí Minh(HCM).Vậy nên một nhà nước non trẻ đã phải rơi vào vòng tay lịch sử một cách nghiệt nghã với bao sự kiện bi hùng như ta đã thấy.}
      Tôi có hỏi bạn về tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đâu mà bạn lôi ra giải thích với tôi,tôi thấy cái luận điệu của bạn giống y như các lãnh đạo VN hiện nay, do trình độ yếu kém nên dân hỏi một đường các vị ấy toàn trả lời một nẽo?Đã vậy bạn còn bao biện :
      {Để giữ được thế cờ,đôi khi người lãnh đạo buộc phải làm việc nọ việc kia mà người đời thường gọi đấy là việc làm chính trị}
      Giữ thế cờ là đem hàng chục ngàn dân vô tội ra giết để giữ thế cờ gì vậy bạn?Làm chính trị bạn có thể loại đối thủ của mình bằng nhiều thủ đoạn, kể cả giết đối thủ để đạt được mục đích đem lại ấm no cho dân cho nước,chứ không phải giết hàng loạt dân vô tội trong tay không có tấc sắt, rồi bao biện cho việc làm tàn ác vô nhân tính của mình bạn ạ?
      Còn cái con đường:
      {chúng ta nên và cần phải chọn con đường hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía}
      Toàn thể nhân dân VN từ ngàn xưa cho đến hôm nay ai cũng muốn,càng tránh đổ máu cho dân thường vô tội càng tốt,khi muốn thay đổi một thể chế.Nhưng bạn nên hỏi cái đảng cs cầm quyền hiện nay chúng đang đè đầu cởi cổ dân đen, chúng đang sống phũ phê trên mồ hôi nước mắt và sự thống khổ của người dân,chúng có muốn chọn con đường {hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía} hay không vậy bạn?
      Thôi nhé từ nay khi vào cái diễn đàn ABS này nói năng nên lựa lời mà nói nhé, nói những vấn đề gì cho đúng thực tế và tình hình xã hội VN hiện nay nhé, phát biểu ra phải chừa đường khi người khác vặn lại mà biết cách trả lời nhé?Đừng “ăn cơm dân” mang “ơn đảng”, vào đây thốt ra những lời lẻ định hướng một chiều, nghe chói tai Trùm Chăn, là Trùm Chăn nặng nhẹ rán mà chịu nhé?

 6. […] Theo ABS […]

 7. chớ nghe lãnh đạo nói, hãy xem lãnh đạo ăn tiêu và hưởng thụ said

  Tiền bạc + quyền lực làm cho các vị lãnh đạo đảng và nhà nước “ta” u mê hết rồi, khuyên cũng chẳng được, mà kêu thì coi chừng bị ghép tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” của “các thế lực thù địch” hay của cái bọn “tự diễn biến”thích tiền-quyền-gái thì cũng chết.
  Thôi chịu khó bịt tai lại, bịt mắt, bịt mũi, bịt mồm lại thì không có tội (trung thành với sự nghiệp của đảng)-nếu không muốn đọc xem những ý bịp lời lừa (nghe cái mõm ti vi, loa đài của quốc doanh suốt ngày sủa đường lối nọ kia mà đến thối cả tai, loạn cả óc).

 8. Tôi thật rất cám ơn bác Hoàng Lạng Giang, học lịch sử, giờ thể nghiệm kiến thức khi bác giúp ôn lại từ đầu chí cuối sự nghiệp dựng nước và giữ nước, văn hóa dân tộc từng thời kỳ cảm thấy thật tự hào cũng như mớ kiến thức lịch sử của mình như tìm được chỗ dựa để mà phát huy, có liên kết để vỡ vạc ra thời hiện đại chúng ta đang sống như thế nào. Thời nay, chắc chắn ai cũng có cảm nhận riêng của mình, nhưng để so sánh với các thế hệ trước, chẳng phải ai cũng có kiến thức như bác giang để có thể so sánh và tổng hợp, Tôi hình như nhận thấy nếu như không có internet, nếu như đất nước không “lùi một bước” là mở cửa biên giới thì tôi không được thấu hiểu tôi đang sống ở thời đại gì, có bằng cha ông không, có tiên tiến hay không, mà chỉ giống như dân bắc hàn: ngóng cổ tung hô vạn tuế cho một người cho một dòng họ quý tộc nào đó, để tưởng rằng mình thật vinh hạnh được sống trong một đất nước có nền văn hóa cao quý. Nếu như không có những người như bác Giang giúp tôi khai thông luồng chảy trong mớ kiến thức hỗn tạp, nhiều lúc tôi vẫn ngỡ thời đại ngày nay là tiên tiến hơn xưa, văn hóa cổ cũng chỉ là văn hóa tham khảo, nào ngờ văn hóa cổ nhưng tôi lại thấy cha ông ta thật phẫn nộ khi thấy con cháu mình đầy đọa nhau trong tăm tối bùn lầy. Để hồi tưởng lại những tháng ngày đã sống, thật không dám tự hào khi bước chân ra khỏi việt nam, nhưng lại có thể tự hào là đã từng có một việt nam văn hiến rực rỡ của thời …phong kiến.
  Diễn biến hòa bình, nếu như để chỉ lấy lại chút tự tôn dân tộc, cũng đáng, chứ chưa nói diến biến hòa bình có thể xóa sổ bọn tham quyền cố vị, bọn mẹ mìn, bọn cơ bắp lệch lạc nhân cách đang ngày đêm cố sức bịt mồm bịt miệng dân, đày đọa những con người yêu nước đầy nhiệt huyết. xóa sổ hệ thống độc tài đang đưa dân tộc còn không có dân chủ, không có công bằng so với thời pháp thuộc. Vậy Diễn biến hòa bình chính là tiến triển tích cực, đào thải sự thối nát. Ngăn cản diễn biến hòa bình chỉ làm sự thối nát đó ngày càng lớn và nguy cơ rất tồi tệ cho dân tộc: đất nước không phát triển, tâm tính con người biến thái, hèn mọn, những người có nhân tính hầu như bị giết hoặc bỏ tù. ông hồ còn sống, chắc không dám chết để nhìn tổ tiên, nhưng cũng chả dám nhìn xem lũ dân đen mà ông tạo cho họ một cuộc sống theo cái lý tưởng của mình.
  rất cám ơn bác giang, mong bác bảo trọng.

 9. Nhân Dân said

  ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, THEO CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN, THÌ KHÔNG NÊN NÓI, KHÔNG NÊN ĐÀM PHÁN MÀ CHỈ NÊN BẮN CHO ĐẾN TÊN CUỐI CÙNG.

 10. No said

  Người CS đã giành chính quyền bằng máu thì không thể có kẻ nào lại chỉ bằng diễn biến hòa bình mà giành được hính quyền.

  • quần chúng said

   Không đúng! Diễn biến hòa bình xảy ra là do chính những người cộng sản giác ngộ tiến hành. Sau một thời gian dài mù quáng theo đuổi chủ thuyết này mà không thấy lối thoát, nếu bản tính lương thiện của họ vẫn còn, đức tính biết hy sinh vì người khác vẫn còn, không ham hố quyền lực mà trở nên độc tài thì họ sẽ thay đổi. Họ sẽ trở về với thế giới dân chủ, một thế giới được sắp đặt tự nhiên theo qui luật đấu tranh sinh tồn nói chung cộng với bản tính nhân đạo của con người.

   Từ đó sẽ thấy rằng việc ‘chống diễn biến hòa bình’ là việc của những người cộng sản không có được nhận thức mới, hoặc có nhưng tham quyền, độc tài, chỉ vì lợi ích cá nhân hay nhóm quyền lực. Do đó họ đi ngược dòng trào lưu tiến bộ theo hướng dân chủ, tôn trọng quyền con người của Thế giới chỉ vì sự ích kỷ ấy.

   Việc ‘chống diễn biến hòa bình’ đầu tiên là họ bao vây tư tưởng của chính những đồng chí của họ vì sợ những người này có nhận thức mới, tự nhiên ngộ ra những điều mà ngay từ đầu khi theo cộng sản họ bị tuyên truyền lại không đúng trong thực tế.

   Việc thứ hai là họ điên cuồng dùng bạo lực của nhà cầm quyền chống lại các trào lưu dân chủ, dân quyền từ, nhu cầu tự do của các tầng lớp nhân dân. Họ đè nén dân, lừa mị dân, bắt ép nhân dân phải chấp nhận chế độ mà họ là kẻ cai trị. Nói chung trong việc này họ khá thành công. Thường thì không có tầng lớp dân chúng nào đủ sức mạnh để lật đổ chính quyền của họ. Điều này có được bởi vì họ quá tàn nhẫn, đôi khi mất hết nhân tính ( vụ Thiên An Môn), cái mà những người yêu tự do, yêu con người không dám vi phạm.

   Tóm lại ‘ diễn biến hòa bình ‘ dù có chống thế nào đi nữa thì vẫn cứ xảy ra và từ trong chính những con người cộng sản còn lương thiện.

 11. Lời tác giả: “Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin.” Đợi Chờ không biết thế nào là CNXH dân chủ của Lassall nhưng khẳng định giai đoạn bạo lực của CNXH nay phải ra đi bằng cách cải cách dân chủ từng giai đoạn để đi đến mục tiêu cuối cùng một xã hội dân chủ lưỡng đảng phục vụ lợi ích của toàn dân về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội…
  Một điểm nữa tác giả không hiểu rõ “diễn tiến hòa bình” là mối nguy cơ chính yếu làm sụp đổ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Không có diễn tiến hòa bình mà chỉ có cải cách dân chủ từng giai đoạn mới giúp Việt Nam vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay.

 12. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

  • 8X đây : said

   Dù là bạn đồng môn và cùng trường, nhưng trình độ “ní nuận” của Trọng Lú không đáng xách dép cho bác nhà văn Hoàng Lại Giang.
   Nhưng khổ nổi, nó không những lú, mà còn không chịu nghe lời nói phải của người đời.
   Lú Trọng chỉ chịu nghe Mác Lê cũ rích và thích nghe lời của bọn nịnh thần thôi !

 13. văn lâm said

  Tôi thấy vui vì rất đông các bác quan tâm bình luận, bàn thảo những vấn đề hệ trọng của dân tộc do bac H L Giang nêu ra trong bài viết này.
  Cái khéo của bác Giang không chỉ ở tư duy logic có sức thuyết phục của nhà văn lão thành trong từng câu chữ ,mà bác Giang còn rất khéo chọn thời điểm để đưa bài viết ra công chúng.Chính những cái khéo này của bác Giang đã để lại trong công chúng nhiều suy tư,tích cực có nhiều ,tiêu cực cũng không ít.
  Nhiều người cho rằng dân chủ hóa ,trong đó có đa nguyên đa đảng ,tam quyền phân lập sẽ là liều thuốc thần diệu cải lão hoàn đồng tình trạng tiến thoái lưỡng nan về lý luận và khó khăn trong thực trạng kinh tế xã hội của Việt nam hiện nay.Điều này tôi cũng cho là cần thiết VN phải dần tiếp cận nhưng không phải ngay tắp lự,không phải là thần dược để có thể ngày một ngày hai đưa VN thành rồng thành hổ.
  Thực tế là trên thế giới có rất nhiều nước có chế độ dân chủ đầy đủ ,đúng nghĩa ,nhưng phất lên nhanh như Nam hàn,Đài loan ,Nhật bản ,Singapor(có lợi thế địa chính trị rõ nét) …cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay,không phải là tất cả.Nhiều nước ở Á , Phi,Mỹ la tinh …đa số người dân vẫn còn vất vả lắm.Gần VN như Philipine,Inđonésia,Campuchia,Thái lan,Malaysia..thực tế cũng không vượt quá xa VN,dù rằng họ ít hoặc không bị chiến tranh tàn phá nặng nề như VN…
  Về tam quyền phân lập thì VN ,dù dưới dạng thức nào cũng có thể và nên áp dụng ngay để tránh sự lạm dụng quyền lực không thể kiểm soát được trong bộ máy Chính phủ như ta đang thấy.
  Còn đa nguyên chính trị sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi mỗi đảng phái chính trị thực sự có tư cách đại diện,gắn với quyền lợi của một nhóm lợi ích kinh tế đáng kể nhất định;Được như thế thì sự cạnh tranh chính trị mới có cái gốc kinh tế, lợi ích chính trị của các đảng phái mới có thể gắn và phù hợp lợi ích quốc gia. Khác đi,sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái được sinh ra thực chất chỉ là sự tranh giành quyền lực đơn thuần ,hoặc là đa đảng giả hiệu, sẽ chả mang lại lợi ích thực tế gì cho quốc gia dân tộc.
  Cơ cấu dân chủ đa đảng chỉ được thiết lập và vận hành có hiệu quả khi một xã hội có nền kinh tế nhiều thành phần phát triển đủ mạnh.Với VN ,thời điểm phù hợp để cơ chế đa đảng phát huy hiệu quả có thể là sau năm 2020.
  Tuy nhiên ,ngay từ bây giờ VN phải có lịch trình tích cực đổi mới tư duy một cách liên tục để vận hành nền kinh tế thị trường theo đúng các quy luật khách quan vốn có của nó, trong đó phải coi trọng và có chiến lược đầu tư phát triển nhanh,mạnh kinh tế tri thức để phát huy lợi thế của người VN nhạy bén, ham học.
  Đảng CSVN đã làm tốt trách nhiệm tập hợp nhân dân,lãnh đạo xã hội tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc cải thiện đáng kể đời sống người dân.
  Bác Hồ đã sử dụng chủ nghĩa Mark như một phương tiện để tập hợp nhân dân và tận dụng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  Tiếc rằng các học trò trong tập thể Đảng do Bác sáng lập , Quốc tế cộng sản và những kẻ ngụy CS khác hoặc đã không với tới được tầm tư tưởng của Bác Hồ,hoặc đã vì quyền lợi quốc gia ích kỷ,trà đạp lên tư duy của Bác , nên ý tưởng về một nước VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ ban đầu của Bác đã bị biến dạng đi thành một nước VN XHCN với cơ chế quản lý của CNCS ngay sau khi Bác Hồ mất. Do vậy nên sau bao vất vả hy sinh , khi giành được độc lập trên toàn vẹn lãnh thổ VN ,một phần do thói tự phụ chủ quan bảo thủ của người thắng cuộc,một phần do cán bộ trong Đảng CSVN chủ yếu giỏi chiến trường , chưa có đủ kinh nghiệm cầm quyền điều hành kinh tế nên dù đạt tốc độ phát triển kinh tế cao nhưng thiếu yếu tố bền vững ,chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro nội phát tiêu cực có thể nói là không thể khắc phục.Thêm vào đó là chiến lược thiếu khoa học trong ứng xử sau vụ sụp đổ của hệ thống các nước XHCN ở Liên xô và Đông Âu nên ở góc độ nào đó Đảng CSVN đã tự biến chính mình thành con tin của CNXH;tuy đã đổi mới và cải tiến cơ chế so với vài quốc gia khác có chế độ tương tự ,nhưng vẫn bị cái đuôi định hướng XHCN trói buộc gây nhiều tiêu cực trong quản lý điều hành kinh tế xã hội.Vẫn rất lúng túng không thoát ra được khỏi mớ lý luận hỗn độn nửa lạc nửa mỡ.
  Nếu không sớm có kế hoạch tự thoát ra khỏi cái bẫy XHCN do mình tự gài mình vào,Đảng CSVN sẽ khó giữ được vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai không xa.

  • 8X đây : said

   Anh chàng Văn Lâm trên đây nói năng nhập nhằng, diễn đạt lộn xộn mâu thuẫn, lại thêm nói ngọng viết ngọng, chẳng hạn câu gần cuối viết là “lý luận hỗn độn nửa lạc nửa mỡ”.
   Đúng là kiểu “ní nuận” của anh thật còn tệ hơn cả loại ba rọi nửa nạc nửa mỡ của dân hàng chợ, chẳng thuyết phục được ai.
   Nên về tìm sách lớp 1 của con trẻ mà học nói và viết cho đúng tiếng Việt đi !

   • văn lâm said

    Viết trên máy sai chính tả chả quan trọng.Chuyện diễn biến hòa bình đương nhiên không dễ một chiều mới có nhiều ý kiến phản biện đến vậy.Không đơn giản như 1+1=2 được đâu bạn 8x ạ!Bằng long vậy đi.

  • Loc Nguyen said

   Văn Lâm vẫn mơ hồ về bác là thánh nhưng bác đã tiêu diệt biết bao người của đảng phái khác,việc đấu tố,cải cách ruộng đất cũng giết chết cả thành phần trung lưu ở miền Bắc !Tiếc thay giờ này vẫn còn có kẻ ngây thơ ngu muội đưa bác lên hàng thánh thần.

   • văn lâm said

    Khi ngồi vào cái ghế quyền lực hay ta xung trận rồi mới thấy hết những điều phức tạp mà người ngoài cuộc đâu có cơ hội để thấy hết.Ngoài sức ép từ nhiều nhóm lợi ích trong nước,sức ép từ các thế lực bên ngoài là không dễ mà bỏ qua được.Một vài việc đôi khi không muốn nhưng vẫn phải làm ,vẫn phải hy sinh ,nếu muốn còn tồn tại để mà còn có cơ hội nhắm tới mục tiêu lớn nhất là giành độc lập dân tộc.
    Chả ai có thể được tất cả,được cái này thì có thể bị mất cái kia;vấn đề là làm sao cái được phải có giá trị cao quý hơn cái mất.Đơn giản vậy thôi mà bác Loc Nguyên.
    Chắc bác Nguyen cũng đồng ý là không có gì quý hơn độc lập tự do,phải không bác?độc lập tuy đã có nhưng chưa hẳn đã thực sự vì ta chưa mạnh,tự do thì còn nửa vời ,và cũng chính vì vậy mà các còm sĩ đang tốn nhiều calo cho cái độc lập tự do ở Việt nam được trọn vẹn ,đúng nghĩa đó.Tôi không mê muội về Hồ chí Minh đâu.

  • Trùm Chăn nói said

   Bạn Văn Lâm ạ! Tôi đồng tình với bạn khi bạn cho rằng:
   { Nếu không sớm có kế hoạch tự thoát ra khỏi cái bẫy XHCN do mình tự gài mình vào,Đảng CSVN sẽ khó giữ được vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai không xa.}
   Nhưng tôi không đồng tình khi bạn nói:
   {nên ý tưởng về một nước VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ ban đầu của Bác đã bị biến dạng đi thành một nước VN XHCN với cơ chế quản lý của CNCS ngay sau khi Bác Hồ mất}
   Theo tôi làm sao mà bác Hồ có thể xây dựng {VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ} khi mà bác đã là học trò của Lênin và của Mao được hở bạn?Còn cái chủ nghĩa bác đem về VN là chủ nghĩa cs thì làm sao theo cái mô hình Âu Mỹ được vậy bạn?Bạn cứ nhìn nước Liên Xô ngày xưa và nước TQ thì bạn sẽ thấy cái mô hình các nước đó có giống mô hình Âu Mỹ không vậy bạn?
   Còn câu nói
   {Đảng CSVN đã làm tốt trách nhiệm tập hợp nhân dân,lãnh đạo xã hội tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc cải thiện đáng kể đời sống người dân}
   Đảng cs giành độc lập theo kiểu gì mà Hoàng Sa mất,Trường Sa không còn nguyên vẹn,rồi cái Ải Nam Quan và một phần Thác Bản Dốc của VN, hiện nay nó có còn trên bản đồ VN hay không, mà bạn bảo {đảng đã đấu tranh giành được độc lập cho dân tộc}?.Rồi cái đời sống hiện nay sau hơn ba mươi bảy năm giải phóng,nó có hạnh phúc hơn cái đời sống nhân dân miền Nam trước năm 1975 không vậy bạn?Đảng cs chỉ có “phá” thôi chớ chả có xây đâu bạn ạ?Cái đời sống nhân dân VN hiện nay, đa phần là nhờ cái đám thuyền nhân phản quốc ngày xưa, vượt biên bất chấp hiểm nguy, mỗi năm gởi về cho đất nước VN hàng chục tỷ đô la đấy bạn ạ,bạn cứ thử làm bài toán cộng cái số tiền ba mươi bảy năm đó là bao nhiêu,bây giờ nó lọt vào túi ai vậy bạn?
   Vài lời khai thị để bạn được mở mang cái hiểu biết hạn chế của mình chào bạn.

   • văn lâm said

    Cảm ơn bác Trùm Chăn đã quan tâm ,bac nói đời sống của người dân miền Nam trước giải phóng là cao hơn miền Bắc?văn lâm tôi không phủ nhận điều này nhưng suy cho cùng tiền ấy từ đâu ra ?Liệu có phải do dân ta tự làm ra không hay do Mỹ đổ của vào?
    Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.
    Về tiền do việt kiều mang về nước,đúng là nó có góp một phần cân đối ngoại tệ luôn ,nhưng bác mang về đồng nào thì bác cũng lấy theo lượng vật chất ,dịch vụ tương ứng ,hoặc đầu tư sinh lời chứ bác cho không em đâu bác?Cái mà bác có thể cho em nhiều hơn là bác có thể trao đổi những kinh nghiệm,công nghệ,kĩ thuật,phương thức quản lý kinh tế xã hội của một nước giầu mạnh hơn (cái cần câu âý)để Việt nam có thể học hỏi áp dụng cho có hiệu quả đó bác.

  • Hoa vàng said

   “Gần VN như Philipine,Inđonésia,Campuchia,Thái lan,Malaysia..thực tế cũng không vượt quá xa VN,dù rằng họ ít hoặc không bị chiến tranh tàn phá nặng nề như VN…

   sau 75, cs đã xóa sạch , bỏ hết những tiến bộ miền Nam đã đạt được…như Giáo dục chẳng hạn. Ngưới ta đi…mình LÙI lại thì sao mà khá được. Thái Lan khá hơn bác tưởng, thưa Văn Lâm

   • văn lâm said

    Có xóa chăng là xóa mất cái đốm lửa kinh tế thị trường mới được nhem nhóm ở miền Nam trước giải phóng?Điều này thì bác Hoa Vàng đúng,đồng thời cũng là một cái sai đáng tiếc của Đangr CS VN luc ấy! văn lâm cũng rất lấy làm tiếc không chỉ với một chuyện này,nhưng tốt nhất nên tập trung bàn thảo những gì đang trong thì hiện tại và tương lai của Đát nước ,của dân tộc thì hơn,cái gì đã qua nên cho vào quá khứ.Đảng CSVN cũng không chối bỏ những sai lầm này của mình và đã đổi mới,vấn đề là đổi mới còn chưa đồng bộ,khoa học thôi.
    Thái lan ,Malaysia,Singapor …thì văn lâm cũng đã qua lại không chỉ một lần.Trừ Singapor vượt lên như một thành phố có lợi thế,các nước khác có hơn Việt nam nhưng không phải là VN không thể đuổi kịp hay vượt qua.Nhiều loại hàng hóa VN đã và đang đuổi kịp,vượt qua những nước lân bang này,nếu chúng ta có cơ chế tốt hơn,đua với họ cũng đâu có quá khó.Ví như về độ bao phủ lưới điện quốc gia,VN có tỷ lệ bao phủ cao hơn nhiều so với Thái hay Malaysia…Tất nhiên do còn nhiều hạn chế gây bức xúc thì văn lâm tôi và bạn mới gặp nhau trên diễn đàn này.

 14. […] on Tháng Một 9, 2013 by bahaidao Hoàng Lại Giang Posted by Basamnews on […]

 15. […] thi trắc nghiệm (LĐ). – Vi phạm đất đai, kỷ luật nhiều cán bộ (PLTP). – 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? (Ba Sàm). Bài của Nhà văn Hoàng Lại Giang, người đồng môn của TBT Nguyễn Phú […]

 16. Trùm Chăn nói said

  Bài phản hồi cho còm Supper Man nói riêng và các còm tuyên huấn kiêm bút nô nói chung,nói thật với bạn Supper Man tôi nhận thấy đa phần những tên “tuyên huấn” hay các loại “bút nô” vào cái diễn đàn ABS này,kiến thức hiểu biết sao thường kém một cách tệ hại như vậy,đó là do khi được sinh ra đầu óc của những bạn đó có vấn đề,hay là do phải sống và được học trong môi trường cs, được đảng nhồi nhét ba mớ kiến thức Mác- Lê theo kiểu “nhồi sọ”,nên ngoài cái kiến thức bị nhồi nhét đó, không được học và tiếp thu văn hóa của nhân loại, nên cái hiểu biết thường yếu kém một cách thê thảm như còm supper man Trưởng Bản hoặc Mũ Tai Bèo ..v..v..như vậy? khi mà bạn bảo:
  {điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng}
  Cái kiến thức kém hiểu biết đầu tiên là dùng danh xưng mĩ và châu âu mà không viết “hoa” ,cái kém hiểu biết thứ nhì là bạn cho rằng {bảo lực cách mạng vàu diễn biến hòa bình là 1 loiaj chiến tranh mà Mĩ sáng tạo ra,nhằm làm cho nội bộ tự diễn biến mà không cần dùng đến súng đạn vẫn có thể lật đỗ đưuọc chính quyền. điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng}
  Vậy bạn có thể chỉ ra cho tôi thấy các nước Châu Âu bị Mĩ dùng bạo lực cách mạng vào diễn biến bình đơn cử gồm những nước nào?Đồng thời những nước bị Mĩ diễn biến hòa bình nước nào {phải chết điêu chết đứng} như lời bạn nói hay không?Bạn hãy trả lời cho tôi được mở rộng kiến thức “ếch ngồi đáy giếng” của tôi,để tôi được học hỏi khộng vậy bạn Supper Man?Nếu như bạn do trình độ yếu kém quá nói đại nói bừa mà không trả lời được, thì tôi khuyên bạn từ rài về sau nên “biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe”,chứ đừng vào diễn đàn ABS này phát biểu lung tung dễ bị ném đá lắm bạn ạ? Nói thật bạn buồn tôi chịu chứ kém hiểu biết như bạn, tiếng Việt mà viết còn trật lên trật xuống như bạn, mà lấy còm Supper Man tiếng Anh, thì cái đất nước VN này, các Mẹ VN thấy xấu hổ khi sinh ra những người con như bạn? Tôi đang chờ câu trả lời của bạn?

  • Oracle said

   cái loại dốt nát tiếng Anh ( super chứ không phải supper ) cũng sai tiếng Việt cũng sai (loiaj ) thì nói làm gì chúng nó ! 1 lũ trẻ trâu đầu bò

 17. Thangdan said

  Cái ông”THÁNH TRƯỞNG BẢN”này tụng nghe kỳ quá!?nghe ghê quá! Chăc ơ gần kho bom LONG BÌNH,nên nổ nghe điếc con rái luôn!

 18. Lú Phú Trọng said

  Bác Giang cứ kêu gọi Lú tôi học theo mấy ông “thánh nhân” ngày xưa làm gì? Xin thưa lại với bác rằng chuyên ngành của tôi là “bảo vệ chế độ” đấy! Tôi mà làm theo lời bác thì cái bằng Giáo Sư chính trị học vứt xó à? Cả đời theo đuổi cái bằng cấp, cốt để leo cao luồn sâu, bây giờ lại có người khuyên mình vứt nó đi thì thật tình chẳng thể nào hiểu nổi: tai sao lại đặt cái “danh” lên trên cả quyền lực, bổng lộc?! chẳng “thực tế” chút nào cả!!!

 19. said

  Trọng tôi nghe bác Giang phân tích có lý lắm. Nghiệt nỗi, cái sổ hưu, cái tiêu chuẩn đau ốm nằm Việt – Xô (à quên, Hữu Nghị chứ, quả có lú rồi), cái mộ phần ở Mai Dịch, hiện thời là cái xe con đưa rước, đám nịnh thần xum xoe… nó cứ lưu luyến làm sao ấy.
  Thôi, để tôi “đấu tranh tư tưởng” cái đã.

  • 3D said

   Hề hề. Hài vãi!

   • Thị Nở said

    Dân Miền Nam theo Đế quốc Thực Dân chúng tôi không hề biết Cách Mạng, Dân Chủ, Xã Hội Chủ Nghĩa, Marx-Lenin, Mao Xù Xì, Phi Đen Cát xờ Trô, Kim Jong Ỉn-Ủn vĩ đại và cũng không hề biết Bác Hồ Vĩ Đại kính yêu muôn năm, rồi Đồng Chinh… Và chúng tui không ưa gì thằng Mỹ Ngụy và tập đoàn Thiệu Kỳ Khiêm, nhưng hôm nay tui biết có Đảng Cộng sản VN vĩ đại, có Bác Hù kính yêu muôn năm, có ngài Y tá cử nhân Luật kính mến

 20. kieuhung said

  Tạo ra một xã hội thụ động, ăn theo, nói leo là mục tiêu của đảng cầm quyền, đảng muốn mọi người dân trên đất nước này phải đồng thuận với đảng, trong khi đó đảng lại là kẻ tham nhũng, của quền, sa đọa tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.
  Bằng chứmh là:
  – Quan ăn hết phần của dân (ông Sang), các tập đoàn kinh tế nhà nước làm tổn thất hàng ngàn tỷ đồng. Chống tham nhũng là trò hề của đảng, Kiểm điểm sâu mà không bắt được con sâu nào đang làm rối loạn đất nước.
  – Bỏ phếu tín nhiệm tại Trung ương & Hà Nội là chiêu bài lừa nhân dân, kết quả là đảng trong sạch, vững mạnh, họ không thèm đếm xỉa đến xem nhân dân đang sống thế nào, đang nghĩ gì về họ!
  – Những người bất đồng chính kiến bị đảng bỏ tù ngày càng nhiều hơn.

 21. The Bell said

  Cám ơn bài viết của Hoàng Lại Giang. Mong ngày càng có nhiều Nhân sĩ trí thức lên tiếng để cho ” đảng ta” sáng mắt sáng lòng ( còn dân ta thì đã quá sáng rồi).
  Xin hỏi bác có biết những ai làm hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ ngành xây dựng đảng cho Tổng Trọng không hả bác?
  Nói cho cùng thì một mình tổng Trọng cũng ko làm ăn được gì, hãy soi vào gương những Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương bên nhà bên đó. nhưng dù sao thì vai trò của Trọng là đóng vai trò quan trọng nhất. Lịch sử sẽ vẫn ghi tên ông có điều là ghi công hay ghi tội mà thôi.

 22. Hồ Đển said

  Cảm ơn Bác Phạm Toàn
  bài góc nhìn khác rất tuyệt, tuyệt ở chỗ đã nói trúng phóc con người tầm thường- bất nhân của ổng Bá Thanh (BT)
  khi nghe tin ổng zề Hà Nội báo lề đảng-lề Dân tán dương tội thấy xầu hổ quá
  con người thật của BT đã bộc lộ rõ qua vụ xử ‘đồng chí’ Tướng Thanh, vụ xử nếu nhớ không lầm, Tiến sĩ đáng kính họ Cù nói dã man nhất trong lịch sử nhân loại; rồi vụ Cồn Dầu…
  tui nghĩ BT về HN trong một thể chế độc tài, lỗi hệ thồng trầm kha (hi hi, có thể ổng mới leo tót ghễ cao được…) thảm hỏa cho đất nước hơn. TT Dũng lũng đoạn tham nhũng dù thế nào cũng đang trong gại đoan cuối, bây giờ đưa BT về ngỗi triều đình nhà sản (có thông tin còn leo len ghế TT nữa), lại khởi đầu một hành trình tham nhũng mới, tàn ác hơn, giã man hơn….
  tui không bi quan, thời ổng Dùng hay ngán ngủi thời BT chỉ là giai đoạn cuối của đế chế cộng sản. chó chạy cùng xào, những ngày cuối càng bộc lộ bản chất phi nhân của cộng sản…
  theo tôi, năm nay- năm sau đất nước (thế giới cs con sót lại) sẽ có biến dộng lớn về Dân chủ
  cao lắm lắm, chỉ 4 năm nữa chúng sụp đổ
  niềm tin của tôi dưa trên sự ‘tỉnh ngộ’ ngay càng sâu rộng của đảng viên, nhất là của Nhân Dân kính yêu.
  ta hãy chờ và góp phần cho nền Công Lý- Sự Thật sơm hiển trị trên quê hương ta.
  lần nữa tui cảm ơn Nhà Giao Phạm Toàn.
  cảm ơn Anh Basam.

 23. NGŨ HÀNH said

  Dân tộc còn những sỹ phu đáng kính : “Tôi nay đã ngoài 70, không hề biết sợ chết, chỉ sợ trước khi chết mà vẫn phải nhìn đất nước như thời Vương An Thạch!

  Chắc anh thừa biết lịch sử không quên công lao một ai và lịch sử cũng không bỏ sót tội lỗi một ai.
  Nhưng lãnh đạo xôi thịt với đầy bằng cấp hiện thời tai đã đã bị SJC nút lại mất rồi …

 24. Chí Vịnh said

  Coi chừng sau bài viết này, 3D đưa Tổng lú vào diện “chăm sóc đặc biệt” của an ninh. Biết đâu Tổng lú bớt lú, chủ trương “diễn biến hòa bình” thì 3D tham tàn bạo ngược chỉ có chết đầu nước

 25. Bá Thanh said

  Xin bác Hoàng Lại Giang cứ yên tâm, khi nào tức nước vỡ bờ, dân nổi can qua, phải “bạo lực cách mạng” với đảng, dồn đảng vào chân tường, lúc ấy bác Trọng sẽ giơ 2 tay lên và nói: “Ây chớ! Đừng bắn! Tôi xin chọn “diễn biến hòa bình”.
  Đám cận thần thì đã lên máy bay chuồn sang Thụy Sĩ, Canada… từ tám hoánh nào rồi. Chỉ còn bác Trọng kiên định bảo vệ CNXH, bảo vệ đảng là ở lại thôi.

 26. kieuhung said

  Đảng đang răn đe trước thềm góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, có một số trang mạng đang cảnh báo có thể đảng đang đặt bẫy để thanh lọc nội bộ & nếu vậy thì sẽ rất khốc liệt, như CM văn hóa Trung Quốc do Mao chủ trì.
  Ai đụng đến điều 4 hiến pháp năm 1992, nhất là đòi bỏ điều 4 sẽ bị đảng hỏi tội, thanh trừng.
  MÁU TIẾP TỤC PHẢI ĐỔ CHO CM CỦA CNCS.

  • phần thưởng lớn nhất là tư cách và sự cống hiến cho đất nước của người ta được cộng đồng kính trọng, chứ không phải cái huân chương (có hai mặt )kia đâu! said

   Căm hờn lại giục căm hờn,
   Đất kêu trả đất, người van trả người

 27. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

 28. Biên ải 1979 said

  Cám ơn ông có trao đổi lại.

  Xin hỏi ông đang sống bằng nghề gì, có cần tới phương tiện chữ nghĩa không?

  Phương tiện đó là chữ quốc ngữ hay ông đang sống nhờ cái cày và con trâu truyền thống của nông dân Việt Nam từ 4000 năm?

  Ngày nay đa số nông dân Việt Nam nhờ có chữ mà biết cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, giống mới, máy cày thay trâu… tất nhiên nhờ có học, nhờ có chữ mới chế tạo ra các thứ ấy, và bao nhiêu tiến bộ khác cho cuốc sống văn hóa, tinh thần, vật chất hôm nay…. và nếu không có chữ, không có internet của “đế quốc Mỹ” thì tôi với ông cũng chả giao tiếp được tại đây.

  Người sáng tạo ra một nghề được người Việt cũng tôn làm Thần, người sáng tạo ra chữ được người Việt Nam tôn là Thánh.

  Ông có nhớ người Việt có câu “chữ thánh hiền” không?

  Truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng người biết chữ, tức là trọng người có học chính là một nét văn hóa, là một truyền thống văn hóa lâu đời và đặc sắc của người Việt Nam ông có biết không?

  Tết đến người Việt có lệ xin “chữ” về để thờ đấy bạn có hiểu và nhớ không?
  Đó có là văn hóa không?

  Bạn chưa hiểu thế nào là đạo, nên bạn coi thường người truyền đạo, dù là truyền đạo Phật hay đạo Thiên Chúa Giáo (gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo…).
  Thiên Chúa Giáo bắt nguồn từ Trung Đông (ở Balehem thuộc vùng tranh chấp giữa Israel với Palestin) truyền sang La Mã, rồi toàn châu Âu….rồi tới Việt Nam từ thế kỷ 16….
  Dù đạo Phật vào Việt Nam trước nhưng đã không đủ kiên nhẫn và sáng tạo (hoặc một lý do nào đó, các bác… chỉ ra cho) để tạo ra một thứ chữ riêng cho người Việt. Người Việt dùng chữ Hán, sau có sáng tạo ra chữ Nôm dựa trên chữ Hán nhưng vẫn khó sử dụng và khó phổ biến (chứng tỏ nó không có sức sống, không hợp với người Việt hiện đại).

  Nhưng Bạn có biết gì về chữ Nôm mà bạn tự hào?

  May mắn cho Việt Nam là từ thế kỷ 16 các Linh mục Bồ Đào Nha, sau đó là Linh mục Pháp tới truyền đạo đã kiên nhẫn, sáng tạo, vượt qua bao khó khăn tạo ra chữ quốc ngữ dùng ký tự La Tinh và thêm năm dấu, ghi lại tiếng nói (phát âm) của người Việt như bạn đã biết.

  Nhưng không đơn giản có vậy, mà họ như các chuyên gia ngôn ngữ thực thụ và phải kiên nhẫn, sáng tạo, tổng kết, đúc rút một cách hệ thống và khoa học hàng trăm năm mới tạo ra nguyên tắc ngữ pháp, từ ngữ, ngữ nghĩa, câu cú, cấu trúc ….tạo ra một ngôn ngữ hiện đại phong phú không thua kém các ngôn ngữ khác trên thế giới.

  Tôi biết văn hóa của bạn chỉ là cái chữ “văn hóa” và chỉ là “” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong)” tức là bạn nhớ được mỗi văn hóa ăn, còn chữ thánh hiền bạn chỉ biết trong “nháy nháy”.

  Bạn viết “(…và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo)”,

  Ý bạn cho việc sáng tạo ra chữ chỉ là phương tiện cho mục đích xấu là truyền đạo của Linh mục.

  Đạo, ý bạn cho là xấu đúng không?

  Thế bạn có đạo đức không?

  Bạn có hiểu câu nói của người Việt Nam gọi “quân vô đạo”, “kẻ vô đạo đức”?

  Tại sao đạo Thiên Chúa, đạo Phật dễ truyền bá vào Việt Nam, người dân Việt chấp nhận và phát triển nó rất nhanh?

  Bởi cũng do văn hóa của người Việt là “tôn sư, trọng đạo”… và Đạo là một vế của đạo đức mà ra….
  Kinh sách của đạo Ki Tô hay Phật (Đạo) cũng dậy con người như ông cha ta vẫn dậy: hướng thiện, tránh ác, tiết chế tham dục, yêu kính cha mẹ, yêu đồng loại, giúp đỡ người khác, tha thứ tội lỗi cho người …
  Đạo coi con người là có tâm linh (duy tâm) có cuộc sống đời sau cũng hợp với văn hóa của người Việt. Từ xưa khi chưa có Đạo ông cha ta đã có câu: “cha ăn mặn, con khát nước”, “nhân nào quả ấy”, “trời có mắt”, “lưới trời lồng lộng”, “hại người, không bằng trời hại”, “sống khôn, chết thiêng”….
  Những người theo Mác,(gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng, niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm.
  Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.
  Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà mình?!
  Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như bạn viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
  Với ý này Bạn đã không phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin (Duy vật biện chứng…).

  Từ những logic trên, chúng ta thấy chắc chắn văn hóa truyền thống Việt Nam không thể phù hợp với học thuyết duy vật tuyệt đối của Mác, cũng như lý thuyết xây dựng CNXH của Mác, Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao.

  • Biên ải 1979 said

   Xin sửa lỗi:
   1. “duy tâm” thành “duy vật” ở trong câu: “Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.”
   2. thêm “chỉ” vào câu ” Với ý này Bạn đã không phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”
   thành “Với ý này Bạn đã không chỉ phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”

   Xin cám ơn BS.

 29. Biên ải 1979 said

  Trao đổi lại với bạn Trưởng Bản.

  Xin hỏi bạn đang sống bằng nghề gì, có cần tới phương tiện chữ nghĩa không?

  Phương tiện đó là chữ quốc ngữ hay ông đang sống nhờ cái cày và con trâu truyền thống của nông dân Việt Nam từ 4000 năm?

  Ngày nay đa số nông dân Việt Nam nhờ có chữ mà biết cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, giống mới, máy cày thay trâu… tất nhiên nhờ có học, nhờ có chữ mới chế tạo ra các thứ ấy, và bao nhiêu tiến bộ khác cho cuốc sống văn hóa, tinh thần, vật chất hôm nay…. và nếu không có chữ, không có internet của “đế quốc Mỹ” thì tôi với ông cũng chả giao tiếp được tại đây.

  Người sáng tạo ra một nghề được người Việt cũng tôn làm Thần, người sáng tạo ra chữ được người Việt Nam tôn là Thánh.

  Ông có nhớ người Việt có câu “chữ thánh hiền” không?

  Truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng người biết chữ, tức là trọng người có học chính là một nét văn hóa, là một truyền thống văn hóa lâu đời và đặc sắc của người Việt Nam ông có biết không?

  Tết đến người Việt có lệ xin “chữ” về để thờ đấy bạn có hiểu và nhớ không?
  Đó có là văn hóa không?

  Bạn chưa hiểu thế nào là đạo, nên bạn coi thường người truyền đạo, dù là truyền đạo Phật hay đạo Thiên Chúa Giáo (gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo…).
  Thiên Chúa Giáo bắt nguồn từ Trung Đông (ở Balehem thuộc vùng tranh chấp giữa Israel với Palestin) truyền sang La Mã, rồi toàn châu Âu….rồi tới Việt Nam từ thế kỷ 16….
  Dù đạo Phật vào Việt Nam trước nhưng đã không đủ kiên nhẫn và sáng tạo (hoặc một lý do nào đó, các bác… chỉ ra cho) để tạo ra một thứ chữ riêng cho người Việt. Người Việt dùng chữ Hán, sau có sáng tạo ra chữ Nôm dựa trên chữ Hán nhưng vẫn khó sử dụng và khó phổ biến (chứng tỏ nó không có sức sống, không hợp với người Việt hiện đại).

  Nhưng Bạn có biết gì về chữ Nôm mà bạn tự hào?

  May mắn cho Việt Nam là từ thế kỷ 16 các Linh mục Bồ Đào Nha, sau đó là Linh mục Pháp tới truyền đạo đã kiên nhẫn, sáng tạo, vượt qua bao khó khăn tạo ra chữ quốc ngữ dùng ký tự La Tinh và thêm năm dấu, ghi lại tiếng nói (phát âm) của người Việt như bạn đã biết.

  Nhưng không đơn giản có vậy, mà họ như các chuyên gia ngôn ngữ thực thụ và phải kiên nhẫn, sáng tạo, tổng kết, đúc rút một cách hệ thống và khoa học hàng trăm năm mới tạo ra nguyên tắc ngữ pháp, từ ngữ, ngữ nghĩa, câu cú, cấu trúc ….tạo ra một ngôn ngữ hiện đại phong phú không thua kém các ngôn ngữ khác trên thế giới.

  Tôi biết văn hóa của bạn chỉ là cái chữ “văn hóa” và chỉ là “” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong)” tức là bạn nhớ được mỗi văn hóa ăn, còn chữ thánh hiền bạn chỉ biết trong “nháy nháy”.

  Bạn viết “(…và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo)”,

  Ý bạn cho việc sáng tạo ra chữ chỉ là phương tiện cho mục đích xấu là truyền đạo của Linh mục.

  Đạo, ý bạn cho là xấu đúng không?

  Thế bạn có đạo đức không?

  Bạn có hiểu câu nói của người Việt Nam gọi “quân vô đạo”, “kẻ vô đạo đức”?

  Tại sao đạo Thiên Chúa, đạo Phật dễ truyền bá vào Việt Nam, người dân Việt chấp nhận và phát triển nó rất nhanh?

  Bởi cũng do văn hóa của người Việt là “tôn sư, trọng đạo”… và Đạo là một vế của đạo đức mà ra….
  Kinh sách của đạo Ki Tô hay Phật (Đạo) cũng dậy con người như ông cha ta vẫn dậy: hướng thiện, tránh ác, tiết chế tham dục, yêu kính cha mẹ, yêu đồng loại, giúp đỡ người khác, tha thứ tội lỗi cho người …
  Đạo coi con người là có tâm linh (duy tâm) có cuộc sống đời sau cũng hợp với văn hóa của người Việt. Từ xưa khi chưa có Đạo ông cha ta đã có câu: “cha ăn mặn, con khát nước”, “nhân nào quả ấy”, “trời có mắt”, “lưới trời lồng lộng”, “hại người, không bằng trời hại”, “sống khôn, chết thiêng”….
  Những người theo Mác,(gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng, niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm.
  Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.
  Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà mình?!
  Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như bạn viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
  Với ý này Bạn đã không phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin (Duy vật biện chứng…).

  Từ những logic trên, chúng ta thấy chắc chắn văn hóa truyền thống Việt Nam không thể phù hợp với học thuyết duy vật tuyệt đối của Mác, cũng như lý thuyết xây dựng CNXH của Mác, Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao.

  • Biên ải 1979 said

   Xin sửa lỗi:
   1. “duy tâm” thành “duy vật” ở trong câu: “Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.”
   2. thêm “chỉ” vào câu ” Với ý này Bạn đã không phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”
   thành “Với ý này Bạn đã không chỉ phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”

   Xin cám ơn BS.

  • Trùm Chăn nói said

   Cái thằng “đầu đất” như tên Trưởng Bản này,hắn có được học hành tử tế đâu mà bạn diễn giải dài dòng làm gì,cái đầu hắn lúc cha mẹ hắn sinh ra hắn toàn là bã đậu, nên lớn lên hắn chỉ còn cách va nhập vào đảng cướp,đi ăn cướp của người khác để sống mà thôi?Vì vậy hắn chỉ biết bò bằng đầu gối, để mong được đảng và nước bố thí cho hắn chút quyền hành để sống thôi, nên ai cho hắn ăn là hắn tôn sùng người đó, coi người ban ơn cho hắn là Thần là Thánh,kể cả bảo hắn đem ông bà cha mẹ hắn ra “bắn” hắn cũng đem, miễn sao hắn được cho ăn là cái gì hắn cũng làm.Đất nước VN này kể từ khi đảng cs được du nhập vào, đã sản sinh ra một bọn du thủ du thực “đầu trâu mặt ngựa” như tên Trưởng Bản này,chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà đảng sai khiến,bất chấp luân thường đạo lý,bất chấp công ước quốc tế về quyền con người, thì bảo sao văn hóa và đạo đức con người VN không ngày càng suy đồi mới là chuyện lạ?

 30. Thành said

  Ở VN lúc này, đảng ngồi trên luật pháp, đảng coi Nhân dân là thế lực thù địch, đảng coi những người có ý thức khác với con đường lê nin – hồ chí minh là kẻ thù. Đảng chẳng ưa gì hai con người ấy cả, đảng chẳng có hệ tư tưởng nào sất, chỉ là tấm màn để đnagr che đậy sự lừa lọc của mình để hòng giữ độc tài đô hộ Nhân dân.
  Ở VN lúc này, chính phủ (những nhóm lợi ích của đảng) thi đua cướp bóc sức lao động của Nhân dân, điên cuồng bán tài nguyên của Nhân dân và tương lai và vô cảm bán đất đai sông núi của tổ tiên. Chính phủ thông qua đảng dùng mỹ từ cho sự bẩn thỉu mà những kẻ độc tài đang cướp bóc bằng từ “tham nhũng”, bản chất đó là cuộc vơ vét cho đầy túi tham.
  Vậy bản chất của đảng công sản việt nam thông qua cái tên mác là chính phủ do những nhóm lợi ích nhưng cùng một bè đảng, bè đảng CƯỚP!

 31. Thành said

  Bác BTV sửa lại chữ Tổ ạ. Trong đoạn này:
  “Ta phải gìn giữ cho cẩn thận đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái Rổ để lại .”

  ——-
  BTV: Cám ơn bác. Đã sửa.

 32. The Luc Thu Dich said

  Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ tâm huyết của bác HLG ! Tôi cùng thuờng Comment là Diễn Biến Hòa Bình cho VN vẫn tốt hơn là Diễn Biến… Chiến Tranh !
  Nếu cứ dùng mãi bạo lực cách mạng để giải quyết thì hậu quả sẽ kéo dài đến cả trăm năm làm kiệt lực dân tộc !
  Ngay cả Hoa Kỳ , khi đối đầu với LX trong chiến tranh lạnh , họ cũng vẫn cố gắng thắng bằng một cuộc chiến không đổ máu , chứ không dùng bom nguyên tử để giải quyết !
  Với TQ cũng vậy , Hoa Kỳ lập vòng đai bao vây TQ để ngăn chặn sự hung hăng chứ không có ý định tấn công bằng nguyên tử để chất hằng trăm triệu dân TQ vô tội !
  Như Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng nói là với CS , chúng ta phải truyền bá thông tin để mọi người hiểu , sự hiểu biết sẽ làm tan biến đi CNCS :
  – Nhưng không thể dùng Bom A , Bom H
  Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh ( bọn Cầm quyền CS)
  Với Cách Mạng Tháng 8 ( cứ cho là cuộc Cách mạng đi ) , chính quyền Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại êm thấm trao quyền lại cho Đảng Việt Minh ( lúc đó chưa lộ là CS ) mà không đổ máu tức là đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên quyền lợi cá nhân !
  Hôm nay , với lời tâm huyết của bác HLG , một người yêu nước và cũng là đồng môn của TBT Nguyễn Phú Trọng , không phải là Thế Lực Thù Địch , tôi nghĩ là Đảng CSVN nên xem xét nghiêm túc , đừng bỏ lỡ cơ hội !
  Có 2 cách giải quyết thực trạng chính trị của VN , tôi nghĩ là Đảng nên chọn lựa vì quỹ thời gian đã cạn , không còn cho phép chần chừ được nữa ! Tập Đoàn Quân Nhân Miến Điện cũng trong một phút giây bừng tỉnh và giác ngộ đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục :
  1) Muốn giữ Đảng tồn tại : Nếu e ngại Đảng sẽ mất quyền , mất quyền lợi , mất mạng khi thay đổi như LX thì chỉ cần nới rộng dân chủ , thả các tù nhân chính trị để lấy điểm với quốc tế ! Thực sự những tiếng nói đó cũng chỉ là…..góp ý , bình luận chứ khả năng và ý nguyện của họ cũng chưa bao giờ muốn lật đổ Đảng bao giờ ! Đồng thời Liên Minh ngay với Hoa Kỳ là điều cần thiết nhất để….giữ Đảng !
  Cách đây 40 năm , chính Đảng CS Trung Quốc cũng chuyển huớng Liên Minh với Mỹ để cứu họ , tại sao Mao Trạch Đông không sợ Mỹ lật đổ ?
  Mỹ rất cần một VN ổn định chứ không muốn xáo trộn sẽ có lợi cho TQ hơn cho Mỹ ! Một Đảng CSVN mạnh , được lòng dân là điều Mỹ mong muốn ! Đừng nghĩ xa vời là họ sẽ lợi dụng Dân chủ để lật đổ Đảng ! Mục tiêu của họ là hạ gục TQ trước , còn VN hay Bắc Hàn không phải là mục tiêu của họ !
  TQ đã quay lại với Mỹ để canh tân đất nước ! Họ biết chỉ có Mỹ là giúp họ được chứ không ích kỷ và nhỏ mọn như LX ! Nếu VN nhờ Mỹ cũng vậy chứ Hoa Kỳ không có chủ tâm trở thành một thế lực thù địch một cách ngu xuẩn với VN !
  Liên Minh với Hoa Kỳ và tuyển chọn những nhà yêu nước tâm huyết thành lập một Phái Đoàn Thuờng Trực nằm ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ để chuyển thông tin thuờng xuyên về Biển Đông là VN chiếm được cảm tình ngay ! TQ đụng đến VN là có ngay cả một Quốc Hội Hoa Kỳ đứng sau hậu thuẩn với hành pháp can thiệp ngay tức khắc !
  Với cách này vẫn giữ được Đảng , an lòng dân , tất cả Khối ASEAN sẽ vững mạnh và cả Khối Đồng Minh với Hoa Kỳ như Nhật , Hàn , Úc , Đài Loan , Ấn Độ , Thái , Phi… cũng hỗ trợ VN !
  Theo Hoa Kỳ , nếu kể về lý thuyết và cả thực tế , chính là theo Chủ Nghĩa Siêu Cộng Sản chứ không phải là theo Tư Bản vì Đảng sẽ học hỏi rất nhiều về xã hội Hoa Kỳ : Đây mới chính là chủ nghĩa CS thực sự trên thực tế ! Do đó Đảng và ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ không mặc cảm là mình từ bỏ CNCS !
  Ngày nay , chính Hoa Kỳ là đồ đệ của Marx chứ không phải là TQ ( vì TQ đã trở thành giai cấp Tư Bản bóc lột giai cấp công nhân và nông dân , trở thành một thành trì phản cách mạng nhất chống lại 3 Giòng Thác Cách Mạng toàn thế giới !)
  2) Không muốn giữ Đảng : trao quyền lại cho toàn dân , phổ thông đầu phiếu , Đa Nguyên , Đa Đảng. Đây cũng là giải phá tốt cho VN , không đổ máu , các Đảng viên từ BCT , Trung Ương Đảng , cán bộ các cấp sẽ cũng an toàn hạ cánh , không mất quyền lợi , mất sổ hưu , mất mạng như đã từng lo lắng !
  Đảng sẽ chia ra thành 2 nhánh nhỏ với tên gọi khác nhau để tranh cử : Như vậy mới phát huy dân chủ tập trung , bầu bán sẽ công bằng hơn , các Đảng viên có tâm huyết sẽ có cơ hội đem tài ra giúp nước và đồng thời cũng củng cố và gây lại uy tín cho Đảng ! Nhóm Đặc quyền và đặc lợi trong Đảng sẽ bị cô lập !
  Đầu tiên cứ cho tranh cử tại cấp thấp nhất là Phuờng, Xã để thí nghiệm phát huy dân chủ tập trung trước cho xã hội thêm hào hứng và khởi sắc ! Tất cả công dân trong và ngoài Đảng đều có quyền tranh cử , ngay cả đống bào hải ngoại cũng có thể tranh cử ! Đảng vẫn kiểm soát quyền lực từ Tỉnh Ủy đến Trung Ương nhưng bù lại vẫn còn uy tín lãnh đạo ! Có thể sau 10 năm , lại cho tiến hành bầu cử cấp Tỉnh , 10 năm sau sẽ cho bầu Chủ tịch Nước , Thủ Tướng và các Đại Biểu Quốc Hội ! Riêng TBT thì không cần bầu mà do đảng viên bầu ra để thanh tra chính phủ và cùng Quốc Hội kiểm soát các viên chức chính phủ chặt chẽ hơn để tránh lạm quyền !
  Đảng nên nhớ nằm lòng câu nói của tướng Mạc Ngọc Liễn ( Nhà Mạc )khuyên vua nhà Mạc : Nay nhà Lê đã trung hưng lên được là cũng do lòng trời ! Chúng ta nên tạm thời lánh nạn ở nước ngoài , đừng nên nay mời người Tàu sang , mai lại mời họ sang để làm khổ dân mình !( xin xem Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim thời Lê Trung Hưng )
  Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên tránh xa dựa vào TQ và mời người Tàu sang để tránh họa mất nước ! Đảng nên có một chút lương tri còn lại như Tổng Thống Miền Nam Dương Văn Minh chẳng thà đầu hàng Đảng CSVN chứ không hàng Tàu !
  Đảng chẳng thà đầu hàng dân tộc VN chứ không nên đầu hàng Tàu !

  • ba sao said

   ‘Thế Lực Thù Địch’ phân tích rất hay, đơn giản nhưng có tính khả thi vì tình hình thế giới ngày nay, nhưng ĐCSVN vì SỢ HÃI sẽ cố ý diễn dịch khác đi, bi thảm hoá sự kiện và không muốn thay đổi những gì họ đã đạt được (cho chính họ mà thôi).

   • The Luc Thu Dich said

    Tôi biết chắc là Diễn Biến Hòa Bình là nỗi sợ hải của Đảng ! Nhưng nếu suy nghĩ kỹ , Đảng sẽ thấy là DBHB lại chính là có lợi cho Đảng nhiều hơn vì : vừa thoát khỏi sự oán giận của nhân dân , vừa giữ được nước , vừa giữ được Đảng !
    Tập Đoàn Quân Nhân Miến Điện trước kia họ cũng sợ như Đảng là cải cách dân chủ họ sẽ mất quyền lực , quyền lợi và ngay cả tính mạng !
    Nhưng sau khi qua VN quan sát thì họ thấy rằng thay đổi một cách triệt để ngoạn mục như vậy rất có lợi cho họ hơn là giữ tình trạng bị thế giới lên án , nhân dân thù hận và đất nước sẽ bị Tàu khống chế và đô hộ !
    Tất cả quyền lực và quyền lợi của họ vẫn giữ nguyên ! Không sợ ai lật đổ họ và ngay Hoa Kỳ hoan nghênh đến nỗi ngay sau khi đắc cử TT , ông Obam bay sang ngay !
    Thử hỏi , nếu Đảng làm như vậy thì sức mạnh của Đảng gia tăng , uy tín cũng gia tăng , toàn dân hoàn toàn đứng sau lưng Đảng , đồng bào hải ngoại 3 triệu người sẽ hãnh diện và gửi thêm tiền về cho đất nước nữa ! Điều chắc chắn là không mất nước và bị Tàu khống chế ! Miến Điện nếu so với VN thì trí tuệ của họ cũng không hơn gì , nhưng tại sao họ làm được? Chỉ vì do thiếu phân tích và sợ hãi vu vơ nên Đảng đã thiếu một tư duy đột phá !
    Ngày xưa Tàu đá LX ra để lập bang giao với Mỹ , Tàu đâu có lo là Mỹ sẽ lật đổ họ ! Miến Điện đá Tàu ra theo Mỹ cũng đâu có sợ? Không lẽ VN lại sợ?
    Ngay gần ta nhất là Cao Miên , họ đá VN ra và kết thân với Tàu , VN làm gì được họ?
    Chỉ có Đảng là u tối và đầu óc chứa toàn bã đậu mới có lối suy nghĩ nực cười như vậy !

    • quần chúng said

     Bác khuyên đảng làm theo những điều của bác mà bác lại sỉ vả đảng rằng đảng chỉ có đầu óc u tối và toàn bã đậu thì sao người ta nghe bác được?
     Thực ra đảng gồm những người rất khôn đấy chứ! Chỉ có điều những người này ‘khôn lỏi’, tức là ích kỷ. Nếu họ ngộ ra rằng lợi ích cá nhân mình nằm trong lợi ích dân tộc thì thật may mắn phải không bác?

  • Người Việt Xa Quê said

   Bác viết hay lắm, tôi cũng có suy nghĩ như bác. Một thực tế là gút thắt lớn hiện nay là 3 triệu đảng viên và gia đình họ, phải làm sao để họ không lo sợ bị trả thù. Ý kiến cá nhân của tôi là: Mỗi chúng ta, những người quan tâm đến đấu tranh dân chủ cho đất nước.Sử dụng những lý lẽ thuyết phục của bác Hoàng Lại Giang để kiên nhẫn tiếp cận những đảng viên cộng sản, đưa họ về với dân tộc. Hơn là tức giận chửi bới, dọa nạt họ. Như vậy sẽ dồn họ vào thế “còn đảng còn mình”. Công việc chuyển biến đất nước sẽ vô cùng khó khăn. Các bác thử nghĩ, 3 triệu đảng viên nhân với người thân gia đình họ sẽ là mấy chục triệu?

   • Tu Sĩ said

    Trong 3 triệu đó có sức lao động chính của xã hội. Tôi không nghĩ có ai muốn trả thù để đẩy nền kinh tế tệ hơn nữa.

    • Người Việt Xa Quê said

     Đảng lấy Chủ nghĩa mác lê làm nền tảng thì ta lấy Dân Tộc làm gốc. Phải làm cho đảng viên nhận biết cái gốc của họ là Dân tộc Việt Nam. Bác đừng quên hàng ngày đảng vẫn mang con gháo ộp “thế lực thù địch” ra hù dọa họ, kể cả đe dọa họ sẽ mất sổ hưu nếu không còn đảng.

   • Trùm Chăn nói said

    Bạn Người Việt Xa Quê bạn lo xa cũng có không phải không có lý,nhưng bạn hãy nhìn những nước “tự do dân chủ”, thường quyền con người là cao cả nhất,không ai được xâm phạm quyền con người chỉ để trả thù,không có thế lực tự do nào mà dùng những thủ đoạn trả thù một cách hèn hạ, như các nước cs độc tài thường hay sử dụng để thanh trừng đối thủ của mình đâu bạn ạ?Kể cả các cuộc cách mạng “hoa lài” vừa qua, chẳng có chính quyền nào đi trả thù những người lính đối địch bao giờ,chỉ trừ giới cầm quyền chốp bu ngoan cố phải chịu chui cảnh ống cống như nhà độc tài Gaddafi của Libya mà thôi ?

   • The Luc Thu Dich said

    Hầu hết những Đảng viên CSVN đều e ngại là nếu chế độ bị lật đổ thì họ sẽ bị thiệt thòi , đời sống xáo trộn , chưa kể bị mất cả mạng sống vì họ đã gây ra tội ác quá nhiều với dân ! Họ đã làm những điều không tốt với quân nhân , công chúc và nhân dân Miền Nam nên bây giờ họ sợ bị trả thù !
    Đây là sự sợ hãi vu vơ và không Logic một chút nào !
    Trước hết , với thời đại Tin Học hiện nay , thế giới nhỏ bé chỉ bằng một cái làng nên dư luận không để cho những cuộc trả thù tắm máu kiểu Pol Pot diễn ra ! Chỉ cần kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi quân đội đến giữ trật tự là bảo đảm an toàn ngay ! Điều này tất cả chính quyền dân chủ khi mới thành lập đều phải làm !
    Thứ hai là hầu hết đồng bào hải ngoại đã an cư lạc nghiệp và con cái họ sau 37 na9m đã thành tài , không ai rỗi hơi mà nghĩ chuyện quay về nước trả thù ,báo oán. Cũng không ai cho phép họ làm chuyện này và chính họ cũng thấm nhuần sự từ bi , bác ái của một nền giáo dục dân chủ và nhân văn nên chẳng ai nghĩ đến chuyện nhỏ mọn này !
    Đã gọi là Diễn Biến Hòa Bình là một cuộc cách mạng êm thắm không đổ máu chứ không phải là Bạo Lực Cách Mạng kiểu CS hay làm !
    Một chính phủ ngày nay mà gây đổ máu sẽ bị toàn thế giới lên án , tẩy chay ngay lập tức ! Cho nên bắt buộc họ phải thích nghi với thời đại mới là Bất bạo động , tiếp nhận chính quyền trong hợp tác và hòa bình !
    Tất cả công nhân viên chức và Công An , cảnh sát đều đi làm lại bình thuờng ! Không ai được cản trở công tác hành chính và trị an của họ ! Những phần tử quá khích sẽ bị trừng trị nếu gây rối loạn mất trật tự !
    Nhưng tôi vẫn nghĩ là Đảng nên cải cách ôn hòa như Miến Điện trước đã ! Nghĩa là ông TBT Trọng đại diện cho Đảng mời các nhân sĩ trí thức đại diện cho dân thảo luận trả tự do cho các người bất đồng chính kiến , cho phép báo tư nhân ra đời ( vì không có báo này họ cũng vào các trang web lề trái đọc , càng tai hại hơn ) , thành lập một Công Viên Biểu Tình để dễ giữ trật tự và ai muốn biểu tình cứ đến đó tụ tập , không cản trở lưu thông , không sợTQ than phiền !
    Đảng cho phép bầu cử xã ấp tự do ! Điều này chả có gì lo sợ vì dưới chế độ phong kiến của nước ta , vua chúa vẫn dành cho làng xã tự quản trị ! Do đó mới có câu Phép vua thua lệ làng !
    Bây giờ Đảng làm giống như vậy tức là ” Khoan sức dân ” trong thời bình để khi có nguy biến , dân vẫn đứng sau lưng hỗ trợ cho Đảng như thời Nhà Trần , Nhà Lý !
    Đảng vẫn nắm quyền từ cấp Tỉnh Ủy trở lên !
    Nếu TQ tự hào tuyên bố là sẽ xây dựng một chế độ theo mô hình đắc biệt sáng tạo của TQ thì VN cũng vẫn có mô hình riêng phù hợp với hoàn cảnh VN !
    Đây là Chủ Nghĩa Xã Hội phát huy Dân Chủ Hạ Tầng : vừa góp phần xây dựng và củng cố giai cấp Công Nông và vô sản mà Đảng đang làm đại diện , vừa củng cố sự hậu thuẩn của nhân dân cho Đảng !
    Mỗi 2 năm một lần , Đảng mở đại hội mời tất cả Xã Trưởng ( do dân bầu ) để tham khảo và lắng nghe nguyện vọng của những vị đại diện dân từ cấp thấp nhất !
    Đây là Mô Hình Dân Chủ Đặc Thù Sáng Tạo cho VN ! Phù hợp với văn hóa và xã hội , hoàn thành việc Xây Dựng các xã Văn Hóa hiệu quả nhất mà Đảng hay đề cao ! Tại sao không làm?
    Đảng vẫn cử Xã Ủy đến xã để Tư Vấn cho Xã Trưởng do dân bầu ra , vẫn cử Trưởng Công An xã đến làm việc an dân ! Các Xã Ủy và Trưởng Công An Xã sau này sẽ có trình độ từ 2 năm Đại học đến 4 Năm !
    Làng xã VN sẽ khởi sắc , Đảng vẫn nắm quyền nhưng vẫn được lòng dân ! Khi hạ tầng cơ sở vững chắc rồi thì việc diệt tham nhũng hay lạm quyền sẽ giảm đi 80 % ! Còn lại 20 % từ Tỉnh đến TƯ , Đảng sẽ quét sạch trong vòng 5 năm !
    Các Bầy Sâu tham nhũng sẽ bị cô lập và biết đâu họ lại hóa thành Bướm với đủ màu sắc giúp cho Đảng gây lại uy tín với dân?

    • quần chúng said

     Đảng mà làm được những việc như Bác mô tả thì đó là một Đảng Vì Dân rồi, không phải Đảng CS hiện nay. Đảng hiện nay là một Đảng vì sự Cai trị của chính mình. Nên Đảng này không làm được như vậy đâu!

     Đảng CS VN không khác Đảng CS TQ nhiều lắm đâu, nhất là ở khía cạnh sử dụng bạo lực để bảo vệ quyền độc trị.

     Đảng CS TQ đã dám thực hiện vụ Thiên An Môn. Đảng CS VN cũng dám học tập ông Anh của họ lắm!

 33. Anvile said

  Đây là một liều thuốc giải độc cấp tính cho ĐCS, Đất Nước và Dân Tộc rất kịp thời. Bài viết đi vào lịch sử về đấu tranh cho hòa bình và dân chủ ở VN, nối tiếp tinh thần của chủ thuyết Tam Dân do cụ Phan Chu Trinh vận dụng, sau đó HCM chuyển tiếp :”Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Một Tuyên ngôn Văn hóa thúc đẩy một cuộc “Diễn biến hòa bình mới” hy vọng sẽ bùng phát tại VN, ngay trong nội bộ ĐCS. Có như vậy mới mong thoát khỏi một cuộc đổ máu vô ích. Thiết nghĩ, không còn lời lẽ nào phù hợp hơn để giới lãnh đạo mở mắt to ra mà lái con tàu dân tộc tránh khỏi vực thẳm suy thoái và diệt vong. Tuyên ngôn viết hoàn toàn bằng tiếng Việt cho mọi người, hy vọng những trình độ Cao học chính trị quốc gia sẽ thấu hiểu để hành động trước khi quá muộn.
  Xin có thêm một bài thuốc Nam Dược Thần Hiệu cho Hòa bình, Ấm no và Hạnh phúc muôn dân là: BIẾT ĐỦ VÀ KHÔNG THAM !!!

 34. tran said

  Ngày càng nhiều CAM vào phá đám một diễn đàn dân chủ non trẻ này thì hỏi có còn cảm xúc nữa hay không. Hôm qua có thằng bạn đảng viên thường nói: Chưa thống kê nhưng hiện có tới 20 triệu người tạm gọi là ‘ ăn lộc’ của đảng và hệ thống, suy ra cứ 4 người nuôi 1 người nên dù lộc không có gì là xung túc nhưng nỗi sợ mất lộc là chuyện có thật. Chán với dân trí…. Bó tay chấm cơm.

 35. nguyenhuycanh said

  Toàn bộ bài viết dài của bác Giang nhằm làm sáng tỏ một lời khuyên rất đúng với đảng thông qua TBT:- không thể dẫn dắt đất nước, quản lí xã hội này bằng các biện pháp và công cụ bạo lực được.
  – càng không thể và không nên bảo vệ những cái đã lỗi thời, hư hỏng, thối nát của chế độ bằng bạo lực.
  Nhưng tiếc rằng ông lại đặt toàn bộ ý tưởng này trên nền phản biện tư tưởng chống “diễn biến hòa bình” của đảng mà không căn cứ vào nội hàm của khái niệm này được xuất phát từ đảng. Ông đã diễn đạt khái niệm “DBHB” theo cách hiểu của riêng mình, mà lại là cách hiểu hoàn toàn sai về bản chất của nó.Đó không phải là thuật phản biện.
  Ông cần phải hiểu rằng DBHB không đồng nghĩa với mọi sự biến đổi, biến thiên của sự vật, của một chế độ. Ông đã mất quá nhiều thời gian, sức lực dẫn chứng lịch sử để làm sáng tỏ khái niệm mà không hề biết rằng sự chuyển đổi từ triều đại a sang chiều đại nhà b dù bằng biện pháp hòa bình nhưng không làm thay đổi bản chất của chế độ, bản chất của một thể chế chính trị thì cũng chẳng liên hệ gì đến khái niệm DBHB, và do đó không thể lấy lịch sử để soi rọi cho một vấn đề của đương đại và tư duy đương đại được. Nhà văn cần phải hiểu rằng, trong mọi khung cảnh lịch sử không thể và không hề là hệ qui chiếu của cái Hiện tại được. Đó phải là tuyên ngôn chính thức của thời đại chúng ta.
  Nếu phê phán tư tưởng thích bạo lực, tư tưởng thù địch với DBHB của đảng và của ông Trọng, ông chỉ cần mạnh mẽ chỉ ra rằng sự sụp đổ của hệ thống XHCN trong thập niên 90 của thế kỉ trước là do sai lầm từ bản chất, từ mô hình của chế độ, và nhân dân các dân tộc đó đã chôn vùi nó, từ bỏ nó một cách hòa bình. Các lực lượng bên ngoài tác động bằng các biện pháp hòa bình chỉ là phụ thêm không cơ bản, không phải là nguyên nhân chủ yếu, và do đó đảng không nên xem, không nên quy cho DBHB là phản động, là thù địch.
  Gần đây chúng ta đã có một xem xét đúng: tự diễn biến, tự chuyển hóa mới là Nguy cơ chủ yếu cho sự tồn vong của chế độ chứ không phải là thế lực thù địch bên ngoài- đó là cái nhỏ theo như cách khẳng điịnh hoàn toàn đúng của tướng CA Hải Triều.Và do vậy tư tưởng chống DBHB sẽ dần thay đổi một cách tích cực.
  Vượt qua điểm nghẽn của chế độ, lỗi hệ thống của chế độ lúc này không thể chỉ bằng tâm huyết, bằng nền văn hóa nhân văn và càng không thể bằng các tấm gương của tiền nhân được , mà phải có sự lớn mạnh vươn lên của các thành phần kinh tế, của quá trình CNH và tư tưởng. Không thể đi vào chế độ dân chủ bằng cách sản xuất nhỏ lẻ và tư tưởng, tâm lí của người nông dân trong cái văn hóa truyền thống được…

  • LLan said

   Ông bạn này nổ đùng đùng mà chẳng đi đến đâu nghe như kẻ mê sảng. Lại mắc đúng cái bệnh của Trọng Lú, nào là “nội hàm”, “hệ quy chiếu”? Hề! Không hiểu thâm ý của người ta, lại bám theo ní nuận nú nẫn của đảng để tranh cãi.

  • Hoa Cải said

   Bậc phổ thông, khó hình dung lời lẽ của nhà “phê bình chính trị học” thật đấy. Cố khái lược cũng chỉ nhận biết một phần đơn điệu thế này: Đảng coi “DBHB” là kẻ thù,do đảng đặt ra để chống. “DBHB” không liên quan gì đến thay đổi thể chế chính trị. Chỗ này không sai,nhưng mà khó hiểu quá. Đoạn cuối,còm sĩ này nói: Muốn có dân chủ,tự do thì phải phát triển nền công nghiệp hiện đại và tư tưởng thời đại. Trung Quốc đạt số hai thế giới về kinh tế hiện đại mà cũng chưa có dân chủ,tự do. Không có dân chủ,tự do,nhà nước độc quyền phát triển Vinashin,Vinaline như vậy thì bao giờ có công nghiệp hiện đại. Vẫn trong vòng luẩn quẩn,chỉ có chết và bị thương. Lần sau có còm,đề nghị viết phổ thông ấy,hàn lâm cao học quá thể thế này khi phê phán bác Giang,đến câu cuối thì đặt ra con đường không rõ lối đi.
   Bác Giang thì không có ý muốn thay đổi,mà muốn khuyên đảng dùng sự thay đổi một phần bằng cách dùng “DBHB” và học tập TBT Trường Chinh,thôi bắt giam người vì lý do vu vơ,cấp thêm quyền dân chủ cho dân bằng cách ghi vào Hiến pháp,vào luật,không thì sợ “bạo lực cách mạng” nổ ra,nguy hại lắm. Tóm lại bác Giang muốn bước từng bước,không muốn cách mạng.

 36. Năm Darwin said

  Bác Hoàng Lại Giang dụng Tâm để khuyên người nhưng Nguyễn Phú Trọng không phải là “người” bác HLG ạ, Nguyễn Phú Trọng là “đảng”! Mà “đảng” thì dứt khoát không phải là “người”, huống chi Nguyễn Phú Trọng lại là “chúa đảng” nữa.

  Đọc còm của “Trưởng Bản @ 08/01/2013 lúc 13:55”.

  Các bác đừng cho Trưởng Bản là ngớ ngẩn, đây là sản phẩm chính của nền giáo dục “vô thần cộng sản” đấy: Rất cuồng tín, rất mê muội nhưng lại cho tất cả các tín ngưỡng khác là mê tín.

  Khi đảng CS bị lật đổ, cái người ta chà đạp, vất ra đường đầu tiên là “Phật sống Hồ Chí Minh” đấy, Trưởng Bản có dám cá không?

  • Trưởng Bản said

   Truyền thống của dân tộc ta là uống nước nhớ nguồn. Đền thờ trên đất Việt là thờ tất các tướng lĩnh có công với nước mà lịch sử có ghi chép.
   Lê Lợi có lai lịch, công lao ghi trong sử sách.
   Lý Thường Kiệt có lai lịch, công lao ghi trong sử sách
   Trần Hưng Đạo có lai lịch, công lao ghi trong sử sách.
   …………………………………………………………………………
   Các ngài lúc sống là tướng, chết hóa Thần, hóa Thánh. Là từ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà ra. Dân ta tôn thờ, ngưỡng mộ, tưởng nhớ và khắc ghi thành những ngôi Đền
   Và cho đến Bác Hồ, những gì Bác làm cho dân, cho nước lịch sử có ghi chép. Vì vậy cho đến nay nhiều người tôn Bác thành Thần, thành Thánh cũng từ cội nguồn này mà thành.

   Bạn mà cá với mình bạn thua là cái chắc. Dân Nga họ không có cội nguồn này nên tượng Lê Nin, Sitalin mới bị kéo đổ. (Nếu không có cộng sản thì chắc là thế giới bây giờ bị lá cờ mầu đen với biểu tượng chữ vạn ngược làm cho tan hoang rồi)
   Thánh sống Hồ Chí Minh sinh ra từ nhân dân, từ tận sâu thẳm trong tâm linh mỗi người dân Việt, vì thế mình cho bạn cơ hội rút lại lời cá cược.

   • ba sao said

    Tới giờ này mà không thấy gì hết, ôi bổng lộc đảng! HCM là cái ách khốn nạn nhất trong lịch sử dân tộc!

   • Biên ải 1979 said

    HCM và đảng CSVN theo Mác (gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối và vô thần (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết, không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng hoặc niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm (còn gọi là duy linh). Nó chống lại duy tâm, không chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào.
    Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà, tổ tiên mình… theo phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc VN không ?!
    Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như Trưởng bản viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
    Với ý này Bạn đã không chỉ mang tội phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin… (Duy vật, vô thần…).

   • VôÝThứcHệ said

    @bạnTrưởngBản. Uống nước nhớ nguồn…”Ý thức hệ” !
    “Trưởng Bản” uống nhiều nước của bác Hồ nên nhớ ơn bác Hồ.
    Bác Hồ uống nhiều nước chủ nghĩa Maoism… nên nhớ ơn bác Mao.
    Bác Mao của nhiều nước chủ nghĩa Stalinism… nên nhớ ơn Stalin.
    Stalin …uống… nhiều ..Lênin…uống…ơn… Karl Marx…uống…rượu cồn…ồn…ồn..ồn…

   • Vu Anh said

    Bác Hồ quả có công nhưng nhược điểm (tôi dùng từ rất nhẹ) cũng nhiều: Làm cải cách ruộng đất, cải tạo thương nghiệp, nhân văn giai phẩm, tự viết khen mình, có vợ bảo không,… Bạn trưởng bản có đồng ý thế không? Nếu dân ta biết đủ thông tin hai mặt mà vẫn phong cụ là thánh thì lúc đó mới chính xác. Chứ cứ thông tin 1 chiều thì chưa ok lắm. Ngày xưa bao cấp thì cứ khen nhau, đến lúc đổi mới thực ra sửa sai thì có ai bảo là bao cấp đúng nữa không hả Trưởng bản?

  • dan den said

   Không phải là người – Vậy là động vật hay bất động vật hở bác Năm Darwin?
   Người đứng đầu một đảng: Là đầu đảng chứ không phải là chúa đảng.

 37. Hoa Cải said

  Thưa người cổ “Trưởng Bản” thời ăn lông ở lổ. Ông nói mâu thuẫn,thiếu suy nghĩ và cẩu thả quá. Bây giờ đã là thập kỷ 2,thế kỷ 21 rồi,không còn thời ăn lông ở lổ như “Trưởng Bản”. “Trưởng Bản” có ý trách bọn ngoại bang ngàn năm,trăm năm đô hộ,nô dịch dân tộc ta,làm nền văn hóa dân tộc ta biến thái,lên đồng,xuống bóng,thờ phượng ông Chúa,ông Phật … những tận đâu đâu mà không thờ nguồn cội của dân tộc mình. Nếu ông cho suy nghĩ của mình là tiến bộ,giúp bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc,thì một trong những nhân vật buộc ông phải phê phán,thậm chí phản đối vì,đã tích cực hủy hoại nền văn hóa dân tộc nặng nề nhất,theo ý ông. Thì, đó chính là ông Hồ Chí Minh. Dân gian đón Chúa,rước Phật về thờ phượng không ngoài mong muốn mọi người yêu thiện,chống ác. Ông Hồ Chí Minh rước Marx-Lê-Mao về “thờ” khiến nền văn hóa dân tộc chìm sâu vào tội ác hơn nửa thế kỷ nay,giờ ông “Trưởng Bản” đòi thờ HCM như thờ Thánh,nghĩa là thờ cái ác,chà đạp điều thiện.
  Ông mày mò gõ sự mê mụi,mù mịt,mơ màng vào máy rồi gửi đi,hy vọng mình có thể như mọi người. Kết quả cho ông là: Người cổ thời ăn lông ở lổ! Một tư tưởng nho chẳng ra nho,Tây chẳng ra Tây. Cực kỳ lạc hậu.

 38. Hoa Cải said

  Như vậy thì không cần phải lật đổ. Cái mà nhân dân cần lật đổ hiện nay thì cỡ như các ông không thể nhìn thấy được!

 39. MAI ÁI TRUNG said

  KHÔNG CHUYỂN ĐỔI VN THÀNH NƯỚC DÂN CHỦ,THÌ NHẤT ĐỊNH ĐẤT NƯỚC SUY VONG.

 40. nguyễn trọng hoàng said

  Chân lý và sự tất yếu.

  • NGUYỄN TRUNG TÍN said

   HÔM NÀO HỌP LỚP,ANH EM BẮT THẰNG TRỌNG ĐẾN,GIÃ CHO NÓ MỘT TRẬN CHO NÓ BỚT LÚ

  • Việt Tân said

   chân lí là Đảng Cọng sản VN quang vinh muôn năm,chủ nghĩa XH là sự phát triển tất yếu của lịch sự

   • ĐộcTài said

    – TỔ QUỐC VN là quyển sổ hưu (đại tá PGS-TS NG ưu tú Trần Đăng Thanh)
    – Có cùng ý thức hệ “qúy báu hàng đầu” với các đồng chí TQ (thượng tướng Nguỳễn Chí Vịnh)

    Cho nên Đảng CS VN bán nước cho các đồng chí TQ là hợp với quy luật phát triển tất yếu của lịch sử.

   • Hoa Cải said

    Vẽ chó,vẽ mèo thì khó. Vẽ ma,vẽ quỷ thì dễ như đi lễ 2 thánh 9 của cu Hồ.

 41. Trưởng Bản said

  Nhân bài viết của bác Lại Giang có nói đến khái niệm về văn hóa, tôi xin phép ABS hóng hớt một chút ngoài lề, coppy and past một bài viết theo tôi là một cái nhìn mới mẻ để các còm sỹ nếu có hứng thú khởi động bàn phím. Thời tiết ngoài Bắc thời điểm này lạnh quá. ngồi mơ màng mong nắng ấm từ Nam.

  CỘI NGUỒN VĂN HÓA VIỆT

  Theo từ điển Tiếng Việt thì Văn hóa là tổ hợp của “ Văn minh” và “Giáo hóa”. Văn minh là cái văn vẻ, sắc thái sang sủa, lối sinh hoạt của loài người khi đã đi qua thời mông muội. Giáo hóa lại là tổ hợp của “Giáo dục” và “Cải hóa”. Giáo dục là dạy dỗ để phát triển khả năng thể chất trí thức về đạo lý. Còn cải hóa là đổi khác, làm cho nó được tốt hơn.
  Như vậy “Văn hóa là sự dạy dỗ để phát triển khả năng về thể chất trí thức về đạo lý cho được tốt hơn theo mỗi văn minh của thời đại.
  Hiểu theo nghĩa của chữ thì “Văn hóa là một tiến trình đi lên và phát triển không ngừng”.
  Vậy tại sao khi nói đến Văn hóa Việt có người lại sử dụng đến khái niệm chắp nối hay gẫy khúc. Điều này có căn nguyên của nó.
  Một đặc trưng rất quan trọng của Văn hóa đó là tính lịch sử vì vậy trong tiến trình phát triển Văn hóa không thể tách rời với Lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước.
  Đất nước Việt Nam không phải cong cong hình chữ S mà là mang hình dáng một con Rồng. Là nơi tụ khí linh thiêng của trời đất. Ở đó có “Rừng vàng biển Bạc đất phì nhiêu”. Bốn mùa có hoa thơm trái ngọt. Có lẽ bởi được hưởng quá nhiều đặc ân của trời đất nên phải chịu không ít tai ương.
  Trong 4000 năm Lịch sử đất nước ta chịu ách đô hộ của giặc Tàu đến hàng nghìn năm. Giặc Tây thì hàng trăm năm có lẻ. Mà “Văn hóa còn, dân tộc còn. Văn hóa mất dân tộc mất. Nên “Văn hóa” là nạn nhân đầu tiên của Tàu cũng như Tây
  Lịch sử vẫn còn ghi: Vua Minh trước khi đem quân sang đánh nước ta đã chiếu dụ: “ Khi tiến quân đánh vào An Nam thì chỉ trừ những bản kinh và sách của Thích, Đạo không hủy còn tất cả các bản in, sách, giấy tờ cho đến sách học của trẻ con như loại “Thượng, Đại, Nhân, Khâu, Ất, Kỷ” thì nhất thiết một mảnh giấy, một chữ đều phải tiêu hủy hết. Trong nước ấy chỉ có những Bia do Trung Quốc dựng nên ngày trước thì để lại còn những Bia do An Nam lập thì phải phá hết, một chữ cũng không để lại”.
  Với sự tận diệt đến như vậy thì văn hóa việt còn lại phần lớn là do Tàu tạo dựng. Do giặc Tàu cũng như giặc Tây. Do giặc ngoài mang đến và giặc trong mang về. Nên sự lẫn lộn pha tạp là điều khó tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải lấy cái gốc để nhìn nhận và đánh giá.
  Dân tộc ta có truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Nên Đạo Mẫu hay tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ những vị anh hùng có công với tổ quốc non sông cũng đều từ đó xuất phát. Nhưng chính Đạo Mẫu, và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là đối tượng đầu tiên bị tận diệt.
  Đạo nho của ông Khổng Tử quê ở Trung Quốc đang ngồi ở Văn miếu diệt Đạo Mẫu. Nếu như Đạo Mẫu tôn vinh người phụ nữ_người mẹ “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thì Đạo Nho nhồi nhét vào người dân Việt tư tưởng “Trọng nam khinh nữ”. Cả nhà được ngồi ăn cơm nhà trên, còn con dâu chỉ được ăn dưới bếp.
  Đạo Thiên Chúa Giáo của ông Jesu trên Thánh giá của các nhà thờ Đạo diệt tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nếu như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay “Đạo ông bà” thờ cha, thờ mẹ để tưởng nhớ công sinh thành dưỡng dục thì Đạo Thiên Chúa Giáo nhồi nhét vào tư tưởng những con chiên Việt không cần thờ cha cúng mẹ. Những con chiên Việt đâu có biết “Mình đang ăn cơm Việt, uống nước Việt, đầu đội trời Việt Nam, chân đặt đất Việt Nam….” Nhưng lại bỏ cha bỏ mẹ không thờ đi thờ ông Jesu trên mây trên gió. Đi rước ông hàng xóm về thờ. Đi ngược lại với truyền thống của tổ tiên, của dân tộc.
  Những con chiên Việt quên mất lời dạy của cha ông
  Một lòng thờ mẹ kính cha
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
  Từ cái gốc “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Mà hình thành nên bàn thờ gia tiên, hình thành nên các ngôi đền thờ các vị anh hùng có công với nước, hình thành nên các đền thờ Mẫu. Nên không gian của cac ngôi Đền, Đình là nơi để mỗi khi con người muốn khấn cầu, có thể vào đó thắp nén nhang cầu sự bình yên mạnh khỏe, đáp ứng nhu cầu tâm linh. Thì giặc Tàu giặc Tây luôn tìm cách để diệt đi những tinh hoa văn hóa đó sau đó nhồi nhét những thứ rác rưởi vào cái tên gọi là “Văn hóa Việt”.
  Hầu đồng, hầu bóng là một điển hình:
  Rất nhiều người trong đó có cả những giáo sư vẫn ra rả nói Hầu Đồng, Hầu bóng là một trong những nghi lễ của Đạo Mẫu. Nhưng có một điều chúng ta không nghĩ đến đó là: Nếu như Hầu Đồng, Hầu Bóng là một nghi thức của Đạo Mẫu (Đạo Mẫu lấy việc tôn thờ Mẫu “Mẹ” làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trợ và che chở cho con người. Mẫu Âu cơ sinh ra Đồng bào Việt, Mẹ Đất “ Mẫu Địa” Mẹ nước “ Mẫu Thoải”…….. và sau này có Vương mẫu như Nguyên Phi Ỷ Lan…..). Vậy tại sao Đền thờ Bảo Hà (Lào Cai) lại cũng có nghi thức Hầu Đồng trong khi Lịch sử ghi rất rõ ràng: Đền thờ Bảo Hà thờ ông Hoàng Bảy một anh hùng miền sơn cước, đánh tan giặc phương Bắc bảo vệ bản làng đã hiển Thánh từng được vua Lê phong tặng Trấn An Hiển Liệt. Không biết tự bao giờ người ta biến một vị anh hùng miền sơn cước thành một bà mẹ đấy là chưa kể đến trong canh lễ Hầu Quan Hoàng Bảy mà không có thuốc Phiện thì canh lễ không thiêng. Hay như đền thờ Bà Chúa Kho ( Bắc Ninh) thờ người phụ nữ Việt Nam đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc khố của quốc gia trong và sau chiến thắng Như Nguyệt. Đền thờ Tiên La ( Thái Bình ) thờ Nữ Tướng Bát Nàn đại tướng quân tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Họ là những vị Anh hùng những Nữ tướng đã có công với tổ quốc non sông được nhân dân tưởng nhớ, và tôn thờ thành Thánh, thành Thần rất phù hợp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
  Cuốn “Văn hóa Tâm linh” do nhà xuất bản Văn hóa ấn hành nêu rõ:
  “Ở các đền thờ Mẫu chính thống không có tục lên Đồng, chỉ có Hầu Bóng bằng những động tác cô đọng, hầu Bóng diễn tả lại một phần công lao của Thánh Mẫu để các con nhang đệ tử suy ngẫm nhớ ơn. Không một lời phán truyền. Đó thuần túy chỉ là hình thức sân khấu tâm linh”
  “ Việc lên đồng không phải do tín ngưỡng thờ mẫu sinh ra mà do con người tái hiện hình thức nhập thần từ thời nguyên thủy và do cầu tiên giáng bút từ đạo giáo biến tướng hợp thành.
  “ Đồng, bóng là hình thức nhập thần từ thời nguyên thủy tái hiện lại trong thời phong kiến, con người vẫn trong tình trạng thần bí bao phủ…”
  “ Mà tín hiệu phát ra từ lên đồng không gì khác là huyễn hoặc con người, khó phân biệt được chính tà.”
  “ Lên đồng không thể không dẫn đến sự phán bảo về thời thế, về số phận ăn nên làm ra, về bệnh tật…. đối với người xung quanh. Không hiểu Thánh Mẫu ngày xưa học hành đạt đến trình độ bác học siêu đẳng thế nào mà phán bảo đủ điều. Và người nhận được phán bảo không thể không biết ơn trả nghĩa, như thế dần dần hình thành trao đổi mua bán. Tín ngưỡng thờ Mẫu chưa bao giờ dạy ta điều này.
  Lời phán bảo thiếu khoa học, vô căn cứ sẽ dẫn đên “Quái lực loạn thần” gây ra mê tín dị đoan, hậu quả tai hại khôn lường cho con người xã hội đang hướng tới những giá trị khoa học tiên tiến.
  ( Trích trang 163-165 sách “ Văn Hóa Tâm Linh” nhà xuất bản VH-TT)
  Hầu Bóng chỉ đơn thuần là hình thức sân khấu Tâm linh. Còn Hầu Đồng không có trong các đền thờ Mẫu chính thống. Nhưng chính từ Hầu Đồng lại sinh ra một thứ rác khác. Đó là Vàng, Mã.
  Hầu đồng nhất thiết phải sắm đủ 36 bộ quần áo, ngựa….Hầu Đồng càng phát triển thì Vàng,mã càng lên ngôi.
  Mà Vàng, Mã lại là một thứ rác khác do giặc Tàu mang vào đất nước ta.
  Lịch sử Trung Quốc cho biết rằng:
  “ Thời thượng cổ người chết thường được bó bằng cây củi, rồi đem để nơi hoang vắng, tới đời hoàng đế (1697 TCN mới đem chon) đương thời người ta quan niệm chết là chuyển sang sống ở cõi khác vì thế dẫn đến người chết cũng được chia của để chôn theo. Thời nhà Ân (1765 TCN) đồ tế khí là đồ dùng thực trong cuộc sống, song dần dần đồ thiết dụng không còn đủ cả cho người sống nên đến nhà Chu (1122 TCN) khi xã hội có quý phái và tiện nhân thì đồ tế khí cũng bị phân hóa. Quý phái mới được chôn theo đồ khí(đồ thật) còn tiện dân chỉ được dung quỷ khí (quỷ khí có từ nhà Hạ 2205TCN) và có thể coi quỷ khí là tiền thân của Vàng,mã sau này. Thời này các vua quan ăn chơi bạo tàn, khi chết được chôn theo những người được vua yêu thích. Một câu chuyện đau thương kể rằng. Tấn Mục Công( Khắc Nhâm) chết, tất nhiên sẽ chôn theo 3 anh em họ mà sinh thời Mục Công yêu quý. Nhưng nhân dân nước này thương tiếc 3 hiền tài và hàng trăm người xin nguyện thế mạng. Để yên lòng dân người ta làm hình người băng cây cỏ để thay thế. Đó là một bước tiến gần hơn đến Vàng mã
  Năm 105 Trung Quốc phát minh ra giấy nhưng phải tới năm khai nguyên thứ 26 (năm 737) Vua Huyền Tôn mới sử dụng sang kiến của quan trưởng sử là Vương Dư làm vàng, mã, bạc, giấy tiên để thay thế đồ thật dung trong tang ma tế tự. Từ đó hình tượng liên quan và con người quần áo , nhà cửa vật dụng,súc vật cũng được làm bằng giấy thay thế”
  Từ Lịch sử này của Trung Quốc ta thấy, ngay từ ý nghĩa khởi nguyên của vàng, mã thì vàng, mã đã là đồ giả. Và chúng ta đang làm một hành động không gì khác là lấy tiền thật đi mua giấy về sau đó đem đốt
  Cũng từ lịch sử này ta thấy một điểm khác nhau cơ bản giữa văn hóa Việt và văn hóa ngoại lai đó là: Nếu như tín ngưỡng của người Việt như thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu, thờ Thần để ghi nhớ về cội nguồn. Thể hiện triết lý sáng tạo cầu mong cho sự sống thì Đạo ngoại bang những nghi thức tâm linh chủ yếu là để cứu cánh cho cái chết.
  Còn một điều có vẻ như rất khó chấp nhận bởi chính sự phồn thịnh của nó và cũng bới nó ăn quá sâu, tưởng như đi vào gốc rễ của mỗi người dân Việt.
  Nhưng
  “Trăm năm bia đá phải mòn
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
  Nên mới có câu
  “Phật trong nhà không thờ
  Lại đi thờ Phật Thích Ca ngoài đường”.
  Hay
  …………………………..
  Thấy cô yếm đỏ răng đen
  Na mô di Phật lại quên mất chùa
  Ai mua tiu cảnh thì mua
  Thanh La, Não Bạt thầy chùa bán cho
  Hộ Pháp thì một quan ba
  Long Thần chín rưỡi Thích Ca ba tiền
  Còn hai mụ thiện hai bên
  Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
  Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
  Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa
  Đạo Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ qua Trung Quốc du nhập vào nước ta. Có ai hiểu được những câu kinh “ Nam mô a di đà bà dạ đa bà ha…….” Nó là cái gì ngoài mấy ông sư may mắn được học trong trường Phật giáo. Phật là phổ độ chúng sinh nhưng ông Phật Thích Ca dạy đi tu là thoát tục, đã thoát tục từ bỏ cõi trần vậy thì Phật làm sao phổ độ được chúng sinh. Sao hiểu được dân chúng sống ra sao lầm than thế nào?
  Các cụ mình vẫn có câu “ Họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu”. Nên mới có chuyện ông già 70 tuổi, 80 tuổi gọi trẻ ranh ( ông sư, bà sư, cô đồng, bà bóng ) bằng cô bằng cậu lại còn xưng con. Đó là một sự vô lý, vô lý đến hết sức nhưng vẫn đang tồn tại và được chấp nhận.
  Tổ tiên ta là người thật việc thật. Đền thờ của ta là thờ những tướng lĩnh có công với tổ quốc non sông. Nếu có những yếu tố huyền thoại như Thần Rùa Kim Quy, Thánh Góng, hay Thần Tản Viên thì đó vẫn là sự kết tụ ước nguyện của cha ông. Ước nguyện chinh phục thiên nhiên,ước nguyện bảo vệ hòa bình..
  Nhưng cội nguồn dân tộc “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” vẫn sống mãi trong tâm thức của mỗi người dân Việt. Và “Văn hóa là một tiến trình đi lên và phát triển không ngừng”. Nên thời đại của chúng ta, nhân dân ta tôn Bác Hồ là Phật sống, Thánh sống. Điều đó không chỉ phù hợp với quy luật tất yếu của sự phát triển.
  “Tức là từ tín ngưỡng(Tín ngưỡng là mầm mống củaTtôn giáo sơ khai, chưa được coi là Đạo) thờ cúng tổ tiên thì giờ đây ở thời đại chúng ta tín ngưỡng đó được phát triển lên thành Đạo (Đã có một chủ thể thiêng liêng đó là Bác Hồ. Như Đạo Thiên Chúa Giáo thờ Jesu, còn Đạo Phật thờ Thích Ca hay chính là ông Thái tử BuDaHa của nước Ấn Độ). Một điều rất dễ thấy đó là Jesu hay Thái tử BuDaHa đều là do con người tạo dựng lên mà thành Chúa thành Phật. Nhưng khi vào đến nước ta Chúa trời không còn là ông Jesu Ông Phật không còn là ông Thái tử BuDaHa nữa mà là một cái gì đó rất siêu nhiên. Nên mới nói chúng ta thờ mây thờ gió là thế. Thờ những cái không có thật, những cái không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với dân tộc ta. Trong khi Bác Hồ của chúng ta là người thật việc thật thì chúng ta lại chưa tạo dựng được”
  Mà điều đó còn khẳng định dù phải trải qua mọi thăng trầm cùng Lịch sử dân tộc nhưng “ Cội nguồn Văn hóa Việt không bao giờ mất” Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ. Chúng ta tin tưởng ở tài, ở trí, ở tuệ của chúng ta. Chúng ta sẽ làm được và làm tốt hơn nhưng người dân Ấn Độ xưa kia họ đã từng làm

  • VôThần said

   – Ngày 17/12/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định số 105 quy định việc “không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”.
   Nếu những điều trong nghị định này được thi hành nghiêm túc, liệu di hài của ông Hồ Chí Minh cùng lăng Ba Đình có bị dẹp bỏ? Câu trả lời là:
   – Chưa phải ngay lập tức, nhưng đây có lẽ đây là một điềm tốt, báo hiệu Đảng “ta” sắp đến lúc tự tay đào hố chôn mình, xua đi “bóng ma CS” .

  • Khách said

   @Trưởng Bản.
   Nếu ông viết ra những dòng này thì hãy can đảm nhận mình là tác giả. Còn không thì cho biết rõ nguồn và tác giả là ai? Có phải ông có ý định quấy rối suy nghĩ người khác bằng bài viết với lối suy luận nghớ ngẩn này không?

  • Trùm Chăn nói said

   Lại một còm đầu đất “chó săn” như tên Trưởng Bản vào đây “sủa” lên những điều ngu dốt không thể tưởng , Trưởng Bản xem nhà của ông Lê Khả Phiêu có nguyên bức tượng Phật,vậy LKP vô thần chổ nào?các quan thầy củaTrưởng Bản ,lúc này sống phè phởn trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo nên chúng rất sợ bị chết yểu,vì vậy bước chân ra khỏi cửa cũng phải xem hướng nào đi cho tốt.Còn Hồ Chí Minh mà Trưởng Bản ca ngợi đã ra lịnh giết bao nhiêu dân thường vô tội trong cải cách ruộng đất năm 1953,kể cả ân nhân là bà Năm,nếu như căn cứ theo đạo giáo thì tội ác lớn nhất của con người là tội sát sinh,thì tội của HCM bị đày xuống chín tầng địa ngục cũng chưa hết tội đấy Trưởng Bản ạ,chứ Thánh với Phật gì ở đây, mà Trưởng Bản vào cái diễn đàn này ca ngợi?
   Còn cái đầu ngu như Trưởng Bản không hiểu về Phật Pháp, thì đừng nên mang Phật Pháp ra tranh luận, kẻo ông bà tổ tiên của Trưởng Bản bị đày xuống chín tầng địa ngục, chịu bao cực hình cũng không rửa hết cái tội xúc phạm Phật Pháp củaTrưởng Bản,kể cả địa ngục cũng đang chờ đón cái (thần hồn nát thần tính) của Trưởng Bản xuống dưới, cắt cái lưỡi sảo ngôn bỏ vào nấu dầu đấy Trưởng Bản ạ?
   Tôi lưu ý các bạn khi vào diễn đàn ABS này tranh luận tránh đem các “Đạo giáo” ra tranh luận, để tránh xúc phạm đến “tính ngưỡng” là điều cấm kỵ nhất của một con người có văn hóa.

  • D.Nhật Lệ said

   Không cần biết tác giả bài góp ý trên là ai mà bác gửi lên nhưng nói thằng ra là một người VN.cực đoan vốn được
   nuôi dưỡng bằng tự tôn mặc cảm qúa khích,do đó có tư tưởng và hành động bài ngoại qúa đáng.Ngay nhà thơ yêu
   nước Nguyễn Đình Chiểu cũng từng lên án đạo Phật vì ông qúa sùng tín đạo Nho với tam cương ngũ thường :
   Ta nghe Phật ở tây phương
   vốn người kẻ chợ,luân thường chẳng ưa !
   (Dương Từ Hà Mậu).
   Thứ nữa là tác giả không muốn phân biệt sự khác nhau giữa đạo và tôn giáo.Một số người lầm tưởng là đồng nghĩa nhưng thật ra khác nhau.Đạo là con đường,là bổn phận mà người dân phải có đối với vua (đạo vua-tôi),người con đối với cha mẹ (đạo hiếu),người vợ đối với chồng (đạo vợ chồng),chứ chưa hề có chuyện chồng đối với vợ vì quan niệm
   Nho giáo “trọng nam khinh nữ”.Còn tôn giáo thì phức tạp hơn rất nhiều,là hệ thống bao gồm những tín điều,giáo lý và hàng giáo phẩm cùng cộng đồng nhiều tín đồ sinh hoạt tôn giáo với nhau trongnhững địa điểm mà giáo hội xây dựng
   lên như chùà chiền,nhà thờ,thánh thất v.v.
   Vì thế,tác giả trên đã đánh đồng,bỏ chung một rọ đạo và tôn giáo để gây hỏa mù nhưng thực chất chỉ nhằm ý đồ tấn công Thiên Chúa giáo mà thôi Điều đáng chú ý và khả nghi là ở chổ đó,là bị chính trị hóa theo quan điểm CS.
   Thực tế,về giáo lý thì TCG.không hề chủ trương bất hiếu như tác giả trên cố tình CHỤP MŨ vì trong Thập Điều (10
   Điều Răn) thì điều răn thứ 4 là phải Thảo Kính Cha Mẹ.Nếu trước Cộng Đồng 2 Vatican,có nghiêm cấm giáo dân
   thờ cúng tổ tiên là vì những người truyền giáo thời đó chưa hiểu ý nghĩa đạo và tôn giáo vì lý do họ là người ngoại
   quốc mới học tiếng Việt từ nhiều người VN.khác nhau như thầy đồ,dân lao động,kể cả trẻ con v.v.nên khả năng hiểu
   tiếng Việt của họ rất giới hạn.Đến giữa thế kỷ 21 mà có người còn chưa phân biệt được,nói chi thời xa xưa ! Chưa
   hiểu sự khác nhau giữa bổn phận theo nghĩa đạo và sự thờ phượng thần thánh theo nghĩa tôn giáo nên những nhà
   truyền giáo thời xưa đã phải trả giá bằng máu và nước mắt cho sự thiếu hiểu biết của mình.
   Không phải ngẫu nhiên mà mới đây,thỉnh thoảng trên diễn đàn này có người tiếp tay cho thế lực cầm quyền gieo sự
   hiểu lầm có tính lịch sử nói trên,nhất là trong tình hình nhà nước đưa ra toà nhiều người TCG.gồm Tin Lành và nhất
   là Công giáo như một loạt mười mấy thanh niên Công giáo sau khi bắt luật sư Lê Quốc Quân và trù dập em ông.
   Đoàn kết dân tộc đang bị phá hoại một cách cố tình.

  • embonnham said

   Doc cai comment nay tuc loi ruot ra ngoai`.. Phan tich VHVN toan dung su cua Ta`u Khua, chac mat goc Viet roi?!
   Dao “O^ng Ba`”, truyen thong “uong’ nuoc nho’ nguo^n`” duoc giu gin` tu cha sang con, tu nep sinh hoat gia dinh, tu nhung sinh hoat vanhoa lang` xa~ tho^n xom’, tu quan he xo’m lang`, tu tinh thuong yeu chame gianh cho concai’&concai’ gianh` cho chame ,v,v.. Tat ca nhung mo^i’ quan he giao thoa do’ da~ no’i len dao li’ nga`n doi cua dantoc roi (nuoc minh tho^n nao` xa~ nao` k la` vanhoa ne` khe`khe`)… VanHoa hieu don gian la nhung sinh hoat trong congdong cho phu hop voi thua^n` phong my tuc, truyen thong da^n gian, phu hop dao li’ nha^n nghia~ va duoc truyen tu doi nay sang doi khac’, trong do’ tinnguong tongiao la` 1phan kho^ng the thieu trong doi so^’ng ta^m linh cua congdong(ai tin thi theo k ep buoc).. Tongiao day con nguoi “la`m dieu` thien tranh’ xa dieu` a’c”‘, k co tongiao nao` day giao’chu’ng xa roi o^ngba` chame, quen nha^n nghia~ daoduc, phan boi quehuong toquoc..-> tacgia chup mu~ tongiao nghia~ la` da di nguoc lai dao ly’, vi pham luat phap nuoc CHXHCNVN cho phep tu do tin nguong, tudo ton giao.(de nghi CA bat nhot ngay hoho)
   Tac gia hieu the nao` ve DAO?? DAO nhu dong` nuoc chia se~ va` pha^n phat’ ra^t’ co^ng =, dong`nuoc a^y’ chia se~ tu tha^p’ den cao.. Noi nao` tha^p’ nuoc chia nhieu noi nao cao nuoc chia it, noi nao` cao qua’ nuoc’ khong chia duoc hehe (CNXH qua’ hoa`n my~, qua’ cao sieu the^’ nen DAO k the den duoc)
   CNXH ma` HCM dem lai cho dang quyen loi duoc ngoi tren dau nhandan, thi cac dangvien tho HCM cung phai dao “uong nuoc nho’ nguon”.. Co`n nguoi da^n chu’ng toi tim den CHUA’, den PHAT tim su “cuu roi” “an nha`n thanh tinh”, de k thamlam ma` nay sinh TromCuop ()!

   • Tonvanis said

    “Phan tich VHVN toan dung su cua Ta`u Khua, chac mat goc Viet roi?!” Tớ cũng nhất trí với đằng ấy sử Việt ta cũng đầy ra mà so không dùng …việc gì cũng TẦu Với chả Tầu…

  • Trưởng Bản said

   Về chữ quốc ngữ của chúng ta hiện đang sử dụng cũng có điều rất hay cần phải nói. Cũng dựa trên hệ latinh nhưng chúng ta có 6 thanh âm.(sắc, huyền, hỏi,ngã,nặng, không) chính những thanh âm này làm cho tiếng Việt của chúng ta phong phú nên có câu rằng ” phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”
   Cũng dựa trên hệ latinh nhưng người sáng tạo ra tiếng Việt là ông Alexandrhod còn dựa vào cách phát âm của người Việt, nó giống như là cách người ta nghe tiếng nói rồi hệ thống, diễn tả lại bằng các chữ cái, Từ đó chúng ta có chữ la tinh như hiện nay.
   Với chữ hán cũng vậy, người xưa sáng tạo ra chữ Nôm cũng bằng con đường này, tức là bằng cách phát âm của người Việt, rồi dùng tiếng Hán mô tả lại. Từ đó hình thành nên chữ Nôm. Vua Quang Trung lúc còn sống đã có ý sử dụng chữ Nôm thay cho chữ Hán. Tiếc là ông mất sớm quá. tuy không phải là cực thịnh, nhưng chúng ta có rất nhiều nhà thơ Nôm nổi tiếng, và những tác phẩm của họ còn giá trị về tính thẩm mỹ cho đến tận ngày nay. Chữ Nôm ra đời là một minh chứng cho sức sống tiềm tàng, và mãnh liệt của dân tộc mình. Điều đó thật đáng tự hào.

   Bạn dùng từ vô ơn hơi quá, mình tôn trọng họ, và không quên những gì họ làm cho chúng ta, (và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo). Nhưng họ là họ, và ta là ta, không thể vì điều này hay điều khác mà đánh đồng với nhau được. Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, chúng ta có 4000 năm lịch sử, cội nguồn dân tộc, gốc rễ dân tộc, chính là sức mạnh cho chúng ta hôm nay, và con cháu muôn đời sau này, vì thế nó phải được giữ gìn và trân trọng.

   Văn hóa dễ hiểu như ngày tết cổ truyền của dân tộc vậy có ” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong).Chính đặc trưng văn hóa này của chúng ta là một sức hút đối với khách du lịch quốc tế, Họ đến với chúng ta, để xem chúng ta ăn tết, để đơn giản là ghi chép lại những hoạt động của chúng ta trong những ngày giáp tết, trong tết, và sau tết. Họ gọi đó là văn hóa của người Việt Nam. Những giáo sư, tiến sỹ, cứ thích tính toán lợi ích kinh tế, nhưng lợi ích thiết thực, và trước mắt thì lại không tính đến.

   • Hoa Cải said

    Sao giống Hoàng Mai tái xuất cầm đồ vậy ta? Bớ Thím Hai,điều nghiên coi phải giúng không?

    —-
    BTV: Còn ai vô đây nữa? Chính là HM, mới đổi máy khác.

  • dan den said

   Anh hùng Trưởng Bản xuất hiện : Thêm một môn đệ của Trần Đăng Thanh – ngu điển hình, ngu nâng cao.
   Các vị này lẽ ra phải nhập quốc tịch Bắc Triều Tiên mới đúng.

  • thiênhoang said

   Đã ngu mà còn ác!
   Không hiểu thằng ku này đang sống với thân phận gì? Nô tài hay trộm vặt?

 42. FAQ said

  Bài viết sâu sắc có chọn lọc đối tượng, phải đọc và phải suy nghĩ mới hiểu được hết ý của tác giả. Tôi hy vọng ông Trọng cảm được ý của tác giả nếu có dịp đọc, nhưng tiếc thay ông Trọng – dù có khả năng hiểu được – cũng không đủ bản lĩnh để thực hiện được những bước đi lịch sử nào đó trong tình hình chồng chéo phức tạp cài răng lược như hiện nay (giả như ông có muốn như vậy). Hơn nữa ông Trọng thì lại có xu hướng rõ là thân Tàu, và tình báo TQ lẫn Việt gian thì dày đặc khắp nơi ở VN hiện nay. Khái niệm “diễn biến hòa bình” là do VN học của đàn anh TQ mà thôi, giống như ngày xưa VN đã du nhập cải cách ruộng đất từ Mao trạch Đông vậy. Khi mê muội bởi một chủ nghĩa, thì một con người dù có trình độ học vấn cũng hoàn toàn có thể trở nên lú lẫn. Thuật ngữ “Chủ nghĩa Cộng Sản khoa học” rất xứng đáng được GS Trần Hữu Dũng đưa thêm vào Tự Điển xảo ngữ VN mà ông ấy đang sưu tầm và thực hiện.

  Những lãnh đạo ít học hơn, dạng xu thời hãnh tiến hoặc võ biền, chỉ leo cao nhờ thời thế hoặc thủ đoạn bè phái mua quan bán chức thì đọc xong bài này chắc chỉ chê bai hoặc cười khảy. Tiếc thay loại này ở thượng tầng nước ta chiếm đa số, mà đ/c X là điển hình ở cấp cao nhất. Đ/c X sẽ nghĩ gì và cảm giác ra sao khi đọc xong bài này? Tôi nghĩ ông ấy sẽ không phí công nghĩ ngợi thêm gì nhiều, lo kiếm tiền trước đã. Buồn thay cho VN, sau bao nhiêu năm được sàng lọc bởi một cơ chế nhân sự dị dạng và đầy sai lầm thì tầng lớp tinh hoa lãnh đạo chỉ còn lại thực chất là như vậy trước mắt người dân (các bộ trưởng hiện nay như ông Đinh La Thăng, hoặc các thủ trưởng CA như đại tá Ca ở Hải phòng chẳng hạn là những thí dụ minh họa thêm).

 43. quần chúng said

  Nhu cầu phát triển của xã hội là đa nguyên, đa đảng. Đảng của ông Trọng rất sợ điều này vì nếu có điều đó thì đảng của ông sẽ thua. Cho nên các ông ấy quyết liệt bảo vệ chế độ độc đảng một cách mù quáng, tàn bạo.
  Nhưng rốt cục mọi thứ sẽ vẫn diễn ra theo đúng qui luật vận động và phát triển khách quan.
  Miệng ông Trọng leo lẻo ‘biện chứng, khách quan’ nhưng hành động bảo vệ sự độc trị của đảng đang đi ngược lại qui luật khách quan.
  Trước hay sau gì thì đảng CS cũng sẽ tiêu vong thôi! Sẽ có các đảng chính trị khác sẽ ra đời và tranh quyền lãnh đạo đất nước một cách hòa bình, dân chủ!
  Giá dân tộc phải trả sẽ phụ thuộc vào chính sự ‘cố tham quyền’ của đảng cộng sản!
  Đảng cs sẽ phải hứng chịu cái ‘giá’ này muôn đời!

  • Lê Na said

   ngu vãi. xu hướng phát triển của xã hội phải là hưỡng tới cái hoàn mĩ,1 xã hội công bằng,không có nguwoif bốc lột người,trong khi đó xã hội đa nguyên đa đảng là xã hội tranh giành quyền lực,vì lợi ích của bản thân,1 xã hội đầy rẫy sự bốc lôt,như thế mà là sự vận độn tất yếu của xã hội sao ???

   • Hoa Cải said

    Nói đa đảng là tranh giành,gây mất ổn định thì thời vua Bảo Đạo được coi như độc đảng,sao đảng cộng sản Việt Nam sai ông Tố Hữu,ông Cù Huy Cận vào Thủ Đô Huế truất ấn kiếm của vua?

 44. Trùm Chăn nói said

  Đọc bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?Của tác giả Hoàng Lại Giang,là người đã từng học cùng trường với T Trọng,bày viết công phu thật hay và sâu sắc,thể hiện tác giả có cái nhìn thật khách quan, dựa trên cơ sở tình hình trong nước hiện nay và thế giới trong thời gian qua.Nhưng rất tiếc tác giả HLG viết không đúng nơi, gởi không đúng người,tại sao lại như vậy?
  Thứ nhất bài chỉ gởi cho ABS chứ không phải báo chính thống,nên không mấy tác dụng đến chính trường VN vì lý do ít người biết đến.Thứ hai là tác giả HLG quên rằng trong quá trình T Trong gia nhập chính trường VN, thì T Trọng đi lên không do tài năng chính bản thân mình,mà những thăng tiến của T Trọng do biết đi bằng đầu gối.Tôi chỉ lấy một ví dụ gần đây nhất khi T Trọng còn là chủ tịch quốc hội của nước CHXHCNVN, thì T Trọng chẳng thể hiện được tài năng hay làm được cái trò trống gì cho dân cho nước, ngoài cái việc chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên dân VN mới đặt cho T Trọng cái biệt danh là Trọng lú.Mà phàm là một người có cái biệt danh là “lú” thì ngoài cái việc bú mẹ ra còn biết làm việc gì cho ra hồn đâu?Đúng ra với tuổi tác già nua lú lẫn rồi thì nên về nhà trong các cháu cho yên thân,nhưng không do còn ham chức ham quyền, ham cái sổ hưu,cộng thêm cái nhiệt tình ai nói gì nghe nấy nên được lòng các vị “nguyên”đứng sau hậu trường,thêm cái dễ sai dễ bảo nên TQ mới để cho Trọng lú trúng cái chức TBT của đảng csVN đấy chứ?Vậy mà T Trọng nhà ta đâu có biết thân biết phận, khi mới vừa nhậm chức T Trọng ta hý ha hý hửng, tưởng cái hiểu biết về thiên đường cs bao nhiêu năm mài đủng quần ở ghế nhà trường của mình là nhất thiên hạ rồi, nên mới thay mặt đảng csVN sang ngay cái đất nước thiên đường cs Cuba, mà múa rìu trước một nhà nổi tiếng thế giới về tài hùng biện là (Fidel Castro),để đến nổi tổng thống Braxin sợ tài diễn thuyết của T Trọng phải cấm cửa không cho vào.
  Quê quá T Trọng quay về VN quyết kỳ này phải làm cái việc gì cho thiên hạ biết tài và nể phục mình,thế là xét thấy đồng chí X trong ban lãnh đạo, do không biết cách quản lý kinh tế, làm thâm thủng ngân sách của nhân dân vài chục tỷ Usd trở lên,nên T Trọng kỳ này quyết phải đưa đồng chí X ra xử lý vừa làm gương vừa lấy lại uy tín.Nhưng hởi ơi T Trọng nhà ta tài thì thô sức thì lại yếu, nên không lượng được sức của mình trước đồng chÍ X, trẻ hơn, khỏe hơn,lương lẹo và luồn lách giỏi hơn,được đám đàn em trong nước ủng hộ mạnh hơn, do được đồng chí X ban ơn mưa móc trong thời gian đồng chí ấy lãnh đạo,đã vậy còn được thiên triều hậu thuẫn, nên T Trọng nhà ta lại một lần nữa thua thật là thảm hại.
  Vậy thì với một người đầu óc bảo thủ kém tài như TTrọng, phải đi bằng đầu gối cố gắng lắm đến bạc cả đầu, mới leo lên được chức TBT do TQ hậu thuẫn mới có được, thì tác giả Hoàng Lại Giang lại có đôi lời khuyên can theo kiểu tâm sự, thì việc làm đó phỏng có tác dụng gì?Nhưng nhìn chung bài viết của tác giả theo tôi cũng không đến nổi uổng phí, nếu như T Trong nhà ta không thức tỉnh cũng không sao,biết đâu trong bộ chính trị mười mấy vị có vị nào có đầu óc sáng suốt, có tâm có tầm với đất nước, đọc được bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?Của tác giả Hoàng Lại Giang,thấy mình phải có trách nhiệm với dân với nước,noi theo gương của TBT Gooc Ba Chop của Liên Xô lúc trước, hay T Thống Miến Điện hiện nay là Thein Sein, đứng ra làm một cuộc đảo ngược lịch sử, đưa đất nước VN đi theo con đường “tự do dân chủ” một cách hòa bình,tránh đổ máu cho nhân dân VN thì tốt biết bao nhiêu?
  Còn bằng như không ai trong đảng csVN hiện nay làm được chuyện đó, thì trong nhân dân cả nước biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tài, đủ năng lực mưu lược có tâm có tầm với đất nước,đứng lên làm một cuộc cách mạng “Hoa lài” như một số nước vừa qua đã thực hiện.Mặc dù con đường đó có “bạo lực” và đầy chông gai, nhưng với tình thế bất khả kháng của đất nước hiện nay đang dầu sôi lữa bỏng,kinh tế đất nước thì đang ngày một đi xuống, đời sống người dân ngày một thống khổ,nhân dân VN có tội tình gì đâu mà phải chịu cơ cực lầm than ly tán, đa phần ăn không đủ no,mặc không đủ ấm,bịnh không có tiền chạy thuốc.Thanh niên trai tráng phải đem thân làm thuê làm mướn cho nước ngoài chịu bao sự bạc đải của họ,trước sự vô cảm của lãnh đạo VN,phụ nữ VN mang tiếng là con cháu của (Bà Trưng Bà Triệu) phải nhục nhã bán thân chỉ vì cuộc sống nghèo khó.Biển đảo và đất đai của Tiền nhân để lại bị ngoại bang xâm chiếm và càng ngày chúng càng lấn tới, chúng đang ra sức hợp thức hóa những gì chúng chiếm được của chúng ta,bằng chứng chúng đã thành lập thành phố Tam Sa, đưa dân của chúng ra định cư quần đảo Hoàng Sa của chúng ta, vậy mà đảng csVN và các lãnh đạo VN không có một động thái nào đối phó, ngoài cái việc tuyên bố chủ quyền bằng miệng và ôm hôn cái thằng kẻ cướp, tụng câu “bốn tốt mười sáu chử vàng”.
  Vậy ai là người đủ khả năng đủ tâm đủ tầm, thay mặt nhân dân VN gánh vác cái trọng trách vinh quang và cáo cả đó,đứng ra tập hợp các trí thức VN và nhân dân VN,làm cuộc cách mạng “Hoa lài” như một số nước điển hình là Lybia của Bắc Phi đã từng làm, nếu như các lãnh đạo VN hiện nay không muốn thay đổi thể chế theo con đường “diễn biến hòa bình”,thì nhân dân VN chỉ con trong vào con đường “bạo lực”?Chúng ta nên đoàn kết một lòng không phân biệt thành phần giai cấp kẻ Nam người Bắc, cùng nhau tập hợp lại biến nước thành sóng “lật thuyền” thì mới mong đất nước VN sau cơn mưa trời lại sáng.Rất tiếc người có kiến thức và tầm nhìn xa như Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đang phải chịu án tù bằng hai cái “bao cao su” đã qua sử dụng, vì dám đơn độc chống lại những việc làm sai trái của cái chính quyền độc tài hiện nay,chứ nếu không thì theo tôi tình hình có thể tiến triển theo chiều hướng thuận lợi hơn.
  Cám ơn bài viết DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Của tác giả Hoàng Lại Giang * Cám ơn ABS đã giới thiệu bài viết của tác giả HLG.

  • supper man said

   bảo lực cách mạng vàu diễn biến hòa bình là 1 loiaj chiến tranh mà Mĩ sáng tạo ra,nhằm làm cho nội bộ tự diễn biến mà không cần dùng đến súng đạn vẫn có thể lật đỗ đưuọc chính quyền. điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng,thủ đoạn của chúng thật nham hiểm,chúng đang làm như thế ở VN nhàm tạo xung đột giữa đảng và nhân dân. bởi vậy bà con, nhân dân hãy cận trọng,luôn sát cánh bên Đảng để chống lại chúng,bảo vệ đất nước này

   • Vu Anh said

    Xin tí dẫn chứng. Nói khơi khơi thế à? Nước nào ở Châu Âu chết điêu đứng thế? Họ có mong trở lại thời kì cộng sản trước kia không vậy?

 45. đối lập said

  Từ khi ông Trọng nắm quyền có hơn 50 người bị bắt bớ, bỏ tù!
  Xin báo trước cho ông Trọng, ông sẽ phải trả giá cho việc này, dù sau này ông trốn đi đâu!

 46. quần chúng said

  Ông Nguyễn Phú Trọng nên rút ra bài học từ bài viết này: Cai trị bằng bạo lực là tự sát!
  Nhắc lại cho ông nhớ : Quan nhất thời, dân vạn đại!
  Suy ra: Đảng cầm quyền có giới hạn thời gian. Dân tộc là mãi mãi!
  Bản thân ông, hy vọng là không lú lẫn như người ta bảo!

  • Kiến Quốc said

   bảo lực ở đâu,tàn sát ở đâu vậy ông quần chúng ơi,cho tôi nhìn thấy với

   • Hoa Cải said

    Những phiên tòa xử tù nhân lương tâm liên tục đã và đang diễn ra trên cả nước,hôm qua đang xử tại Nghệ An,nói là xử công khai mà dùng bạo lực ngăn chặn,không cho mọi người đến dự,kể cả người thân của tù nhân lương tâm. Đó không gọi bạo lực,gọi gì?

 47. Tonvanis said

  Kính ông Hoàng Lại Giang cám ơn ông về bài “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?” làm cho tôi nhớ đến chuyện ở bên xứ người…Mỹ mấy năm gần đây sao lại có chuyện bắn nhau trong học đường cứ như cơm bữa, trong khi nước ta cũng đã bắt đầu có dầu hiệu “diễn biến ẩu đả” trong giới các học sinh nữ. Chuyện tớ muốn nói đến không phải là chuyện “ẩu đả” mà là chuyện cái súng ở bên Mỹ sao mà dễ mua đến thế… ai đủ 18 tuổi là hợp lệ mua súng rồi, cho nên chuyện chết về súng là lẽ thường thôi. Câu chuyện nó không dừng ở đây là vì sau nhiều cái chết từ sưa đến nay người dân văn minh như Mỹ họ phải biết đến cái họa của súng đạn khi dùng bừa bãi đã gây nên bao đau thương cho biết bao gia đình thế tại sao họ lại không ra luật cấm có súng? sau bao suy nghĩ tôi quyết định tìm cho ra lẽ cũng nhờ Google tôi mới tỏ được cái lý do nó nằm trong diều hai của bản hiến pháp Mỹ. Lẽ đương nhiên lời lẽ nó dài dòng lắm nhưng tôi chỉ trích cái đoạn chính để nói lên chuyên “diễn tiến hòa bình” của ông Hoàng Lại Giang cho thêm phần phong phú. Cái lý do tôi tìm hiểu ở đây chỉ vỏn vẹn qua hai điều:
  • deterring tyrannical government, defend these rights against governmental abuse
  • Tạm dịch ra là: Ngăn chặn chính phủ độc tài, bảo vệ các quyền chống lại sự lạm
  dụng của chính phủ
  • facilitating a natural right of self-defense;
  • Tạo điều kiện cho quyền tự vệ bẩm sinh(natural right);
  Chính vì người dân họ có quyền tự vệ ngay cả từ chính quyền của họ trong mọi trường hợp và vì thế hằng bốn năm họ lại có một cuộc cách mạng đúng nghĩa”diễn tiến hòa bình” vì nếu không người dân họ có quyền đứng lên vũ trang để đạp đổ chính quyền nếu “độc tài” của họ. Ngày nào dân ta dám đứng lên dùng quyền của mình để tự vệ thì ngày đó chính quyền phải biết “sợ” dân và từ đó ta có thể có một đất nước có pháp quyền.

 48. […] Theo ABS […]

 49. kieuhung said

  Tôi rất thích bài viết này, nó đã đánh giá một cách khái quát lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam & những quy luật phát triẻn của nó.
  Bạo lực chỉ có thể đẻ ra bạo lực. Đàn áp nhân dân, nhất là đàn áp văn nhân, trí thức là biểu hiện rõ nét nhất có tính quy luật sự ra đi của đảng cầm quyền, nó chứng minh sự bất lực, yếu kém, tha hoa, biến chất của xã hội không lối thoát.

 50. (Lý Thái Tổ đã tự mình làm gương, bắt các thái tử phải cầm quân ra trận.)
  Lý Thái Tổ có mấy Thái tử?
  Lý Công Uẩn xưng vương thì các con trai ông ta là vương tử, đứa nào được chỉ định nối ngôi thì thường được sách phong Thế tử.
  Nếu ông ta xưng đế thì các con trai ông ta là hoàng tử, đứa nào… Thái tử.
  ( Vương Bột trong “Đằng Vương Các Tự” còn gọi Đằng vương Nguyên Anh – con Đường Cao Tổ Lý Uyên – là Đế tử)
  Nếu suôn sẻ thì chẳng bao giờ phải sách phong Thái tử thứ hai.

 51. THÀNH Ý said

  20 năm trước, tôi có đọc các sách giả sử của Nhà Văn! Vỡ lẽ nhiều điều qua các tác phẩm như “PHAN THANH GIẢN – Nỗi đau trăm năm”…
  Hôm nay bài viết của Nhà Văn như tích lũy cái nhìn về lịch sử để hướng tới TƯƠNG LAI CHO DÂN TỘC, CHO ĐẤT NƯỚC.
  Những Vị cần đọc và suy gẫm không biết đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì?

  • Hùng Biển said

   người ta đang đi lo những việc của đất nước,đang lo toan cho vận mệnh của đất nước,đang lo cho tuengf bữa cơm cho nhân dân,đang lo cho dân có ấm hay không, chứ không rảnh mà vào đây đọc mấy bài lá cải này đâu, tôi nghĩ nên bỏ trang web này đi,toàn vào tự sướng với nhau thế này chán lắm,tìm việc làm ăn chân chính đi

 52. đừng coi thường said

  Tôi nghĩ những người lãnh đạo, không thể không biết về qui luật phát triển của xã hội tiến bộ của loài người là, một xã hội TỰ DO – DÂN – CHỦ – NHÂN QUYỀN. Nhưng hiện nay không chỉ sợ mất cái mình đang có, mà còn sợ bị trả thù khi không còn quyền lực nên phải giữ.

  • ĐộcTài said

   “Diễn biến hòa bình” chính là để giúp họ “tự diễn biến hòa bình”, để quay về với nhân dân, lập công chuộc tội, để không phải trả nợ máu.
   Đáng tiếc là từ trước tới nay họ chỉ biết mỗi một quy luật – quy luật “bạo lực”: chính quyền đẻ ra từ họng súng, và có quyền là có TẤt CẢ !

 53. Thanh197706 said

  Chúng ta (có lẽ là tôi thì đúng hơn vì “chúng ta” ko bao gồm tất cả) thường có vẻ trọng văn sỹ hơn nghệ sỹ nhưng đến hôm nay đọc bài của bác Hoàng Lại Giang thấy nể bác quá.
  Phải thừa nhận là bài viết hay, thuyết phục.
  đứa nào phản đối bài này thì tự lộ cái mặt ra thôi.

 54. Quê Choa said

  Chúc bác Giang có nhiều sức khỏe! Xin ủng hộ Bác

  • Loc Nguyen said

   Bọ Lập nếu có Kindle có thể đọc miễn phí tuyển tập của tôi để hiểu ý tưởng của dân miền Nam:Chúng ta thắng cuộc,hay we’re winner:Cộng Sản Việt Nam đi từ thất bại trận chiến Mậu Thân ,ngày 30-4-75 chứng tỏ sự láo khoét của chúng, bây giờ Vinashin ,Vinaline là cái thất bại cuối cùng.Nhân dân Việt Nam hãythẳng tay hạ bệ chúng !

 55. cậu sinh viên cũng có một ít chữ của nền giáo dục XHCN đừng trách cậu , vì cậu có được học lịch sử VN đâu mà biết . chỉ tội là trứng khôn hơn rận , xấu làm tốt dốt hay chũ
  thôi . biết gì về tôn giáo mà bày trò dạy đời người khác . Một lần này thôi đừng bao giờ dại dột múa riều qua mắt thợ nghe em
  dan oan

 56. Bài viết của anh Hoàng Lại Giang rất thâm thúy có tình có lý và có một nhận định rất tinh tế . Tôi cũng lớn hơn ông TBT Nguyễn Phú Trọng vài tuổi thôi . Ngày xưa thuở vừa học vừa làm ở Sài Gòn tôi có xem khoa tướng số của Ông Huỳnh Liên nên cũng nhận được chút ít . về tướng người Ông TBT nhìn bên ngoài hiền lành phúc hậu . Khi ông lên TBT tôi tưởng dân sẽ được nhờ . Nhưng qua thời gian tôi thấy cũng lo cho ông vì chung quanh ông đã bị bao vây bởi tình báo Trung quốc nên không đủ bản lĩnh để làm những điều mình muốn . Tốt nhất là lúc này cơ hội dân còn có một số cảm tình với ông , ông nên dùng hết quyền mình cậy dân và hàng nạn trí thức yêu nước để ổn định tổ chức và xây dựng nước ,nếu không khéo sau này lịch sử sẽ không tha thứ về sự cố chấp của mình đâu .
  dân oan

 57. ngoc thach said

  Cám ơn bác HLG nói rõ hơn về ” diễn biến hòa bình” như vậy “diễn tiến hòa bình” không có gì xấu, ngược lại đó là một điều tốt vì nó thuận theo lẽ tự nhiên của xã hội, là sự chuyển biến hợp lòng dân
  Tôi tâm đắc câu: nếu quyền lực rơi vào tay những kẻ chủ yếu lao động bằng cơ bắp, mang “thành phần cơ bản”, thì quyền lực là mối nguy hiểm cho cả dân tộc! Và vì vậy họ rất sợ “Diễn biến hoà bình”. Những lý giải sai lệch “Diễn biến hoà bình” của họ hoàn toàn dựa theo cảm tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn lịch sử. Hãy đọc lại lịch sử nước nhà để thấy “Diễn biến hoà bình” là tất yếu của sự tiến hoá loài người, không có gì phải lo sợ.

  • Chủ quan said

   ” Diễn biến hòa bình” mà lãnh đạo đảng đang cùng thực hiện với Tàu thì không biết nó có khác gì với ” diễn biến hòa bình ” thông thường không nhỉ ? vì nó đang được các vị lãnh đạo đảng chứng minh là rất tốt và cần thiết cho sự nghiệp cách mạng của đảng.

 58. Dung said

  Bác HLG đã “trích” một phần nguyên khí xây dựng nên bài viết này. Ở tuổi các bác suy nghĩ được gì nên nói hết, viết hết ra để lại cho đời. Có tiếc là chỉ tiếc rằng những người cầm quyền thời nay họ khg chịu nghe, hoặc nghe mà khg nhập. Nhưng bác đừng lo vì sẽ có nhiều người khác nghe và biết. Chúng ta noi gương tiền nhân, như Chu tiên sinh sau khi dân thất trảm sơ, du không có vị tham quan nào bị chém nhưng hành động của ông đã là bài học cho đời, bài học cho lịch sử.
  Chúc bác và các nhân sĩ trí thức nhiều sức khỏe, bách niên giai lão.
  Dũng_NT

 59. @ Lê Na, Hùng Biển,

  Chính bọn CAM chúng mày vì miếng ăn, lợi ích trước mắt mà phản nước, phản dân, phản tổ tiên ông bà, phản chính chúng mày và gia đình chúng mày.

  Chúng mày mới chính là bọn PHẢN ĐỘNG.
  Chúng mày có dám công khai tên tuổi, địa chỉ như bác Hoàng Lại Giang không?

  • Người Việt Yêu Nước said

   Tên của chúng là; bọn bán nước hại dân rõ như thế bác hỏi làm gì cho phí nhời. Địa chỉ của chúng là bộ công an cũng rõ luôn. Bàn thờ tổ của chúng ở TQ đó rõ mồn một ra nhé.

 60. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

 61. khanh said

  Bác có một bài viết hay quá rất là thâm thúy tuy là bác học hơn anh LÚ có hai khóa nhưng qua bài viết này bác xứng đáng được làm bậc thầy về sự ham hiểu.Chào bac cám ơn bác

 62. DAN VIET said

  Bác TRỌNG xin hảy vì nghĩa diệt thân sử bia ghi chép

 63. Người Hà Nội said

  Đọc bài của Hoàng Lại Giang và các comments tôi rút ra một điều là người Việt chúng ta thường sống hiện tại (đã thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 rồi) nhưng cứ như đang sống trong quá khứ và còn chịu ảnh hưởng nặng lắm của cái gọi là tôi trung một chúa. Gần như đa số chưa phân biệt nổi cái ý thức hệ, cái chế độ với quốc gia dân tộc.

  Đúng là không có một thể chế hay một triều đại, một đảng nào là tồn tại mãi .

  Thường bước đầu chúng phải có một số đóng gióp nào đó cho dân tộc nhưng không có nghĩa mai đây nó trở nên suy thoái, hủ hóa, bệ rạc thì chúng vẫn cứ có quyền tồn tại !
  Thật vậy sự tiếp tục ngự trị của những con bệnh hết chửa này chỉ kéo dài sự thảm hại cho quê hương & dân tộc mà thôi !

  Nhìn cái triều đại thì rõ : Lý- Trần- Lê – Lê trung hưng(Trịnh Nguyễn) – Tấy Sơn- Nguyễn.

  Cũng do cái cách suy nghĩ được định hình từ nho giáo này mà cứ cuối một triều đại dù nó có tham hại, tha hóa, bệ rạc đến độ nào thì chúng cứ thế kéo dài lê thê trước khi có một sự chuyển đổi.
  Hơn nữa những sự chuyển đổi có bao giờ là hòa bình êm ái vì kẻ thống trị với quyền lực, cùng với lực lượng mà chúng cưu mang, chẳng bao giờ muốn mất quyền lợi.
  Người dân mình thì anh hùng với ngoại bang nhưng rất sợ chết đối với bọn thống trị mục rỗng trong nước (cũng do cái tư duy quan-dân là chủ tớ) (Nhìn cuối các triều đại , gần đấy nhất là Triều Nguyễn và bây giờ là triều Sản (cộng-sản) , Nói CS cũng chỉ là quen miệng thôi chứ các tư bản đỏ nhà ta (hoặc con cháu chúng , cũng là để che mắt thiên hạ) ai mà chẳng biết chúng có tư liệu sản xuất : cơ sở sản xuất, nhà máy, công nhân làm thuê, làm chủ ngân hàng !

  Đến khi tức nước vỡ bờ (Nội chiến là chắc, các cuộc khởi nghĩa như Nhà Tây Sơn ) hoặc ngoại xâm tiến vào thì dân thờ ơ với cách suy nghĩ : chúng hưởng thì giờ chúng phải lo. Và bọn thống trị thì chỉ biết hèn hạ đầu hàng (Nhà Nguyễn) để giữ quyền lợi .

  Đất nước bây giờ cũng thế lắm bọn đặc quyền , đặc lợi sống trên đầu trên cổ người dân, chúng sống hả hê chẳng biết gì tình hình đất nước , sự mọt rổng của tầng lớp thống trị, cứ a ha, ê hê suốt ngày cái giọi là giải phóng dân tộc, rồi đánh Mỹ trong khi gần đây và ngay chính bây giờ bọn tàu tàn phá, giết chóc người dân thì im bặc chẳng thấy nói.
  Tất cả chỉ làm lộ bộ mặt xảo trá, mị dân và với chỉ một mục đích là níu kéo sự tồn vong, nắm chặc quyền lợi & bổng lộc của không chỉ bọn chúng mà còn cho gia đình, người thân, bạn bè, đảng phái bọn chúng càng dài càng tốt.
  Một đám những kẻ ăn theo, làm theo, làm thuê được chúng tạo ra để bảo vệ quyền lực của chúng cũng hưởng lợi . Bọn này sẳn sàng nói, chưởi bới, tuyên truyền và ngay cả đánh đập và trấn áp người dân lương thiện !

  Có lẽ tình hình thế giới mỗi lúc một khác nhưng ai dám chắc cái bọn hiện nay không quỳ gối đầu hàng khi bọn tàu vào đây ! Và cũng chẳng cần tàu đem quân vào đây làm gì, nhìn tình hình lệ thuộc kinh tế, chính trị, tinh hình biển đảo thì thấy cả.

  Nhưng lịch sử vẫn như vậy- dù ngắn hay dài thì bọn chúng cũng bị diệt vong như các triều đại trước đây mà thôi ! Chỉ có tổ quốc, dân tộc và nhân dân là vĩnh viễn

  • điệp tú said

   có khi nào nó ngấm ngầm bán rẻ đất nước vì đông nhân dân tệ như kiểu hồng công của trung quốc không nhỉ.nó ký ta rồi dân phải chụi chăng .đừng hòng

  • Viet Khang said

   Bạn Người Hà Nội nói rất đúng!Cám ơn bạn đã phân tích và đưa ra những nhận định chuẩn xác! Mình cũng nghĩ và tin như vậy !

  • Tonvanis said

   “Nhưng lịch sử vẫn như vậy- dù ngắn hay dài thì bọn chúng cũng bị diệt vong như các triều đại trước đây mà thôi ! Chỉ có tổ quốc, dân tộc và nhân dân là vĩnh viễn”. Cám ơn Người Hà Nội.

 64. […] Hoàng Lại Giang, theo basamnews […]

 65. Duy Nguyen said

  That la bat hanh cho dan VN, co nhung ong ly thuyet gia Mac Lenin lanh dao dat nuoc. Dau cho khuynh huong nao chang nua, ban chat cua che do CS la phi dan chu, tieu diet doi lap, bat bo giam cam
  nhung con dan yeu nuoc, de cung co mot che do doc tai toan tri.
  Thu that, toi rat so hai nhung dong mon cua dong chi TBT. NPT

 66. kieuhung said

  Bản chất xã hội đã thay đổi, ngụy biện, bao che để duy trì bạo lực chống lại nhân dân của đảng là sai lầm mà lịch sử sẽ phải phán xét đảng, phán xét và kết tội những kẻ cuối cùng lợi dụng Max để chống lại dân tộc, chống lại loài người. Tiền nhân của họ chỉ là quá khứ lịch sử chúng ta hãy khép lại. Nhưng những kẻ kế thừa khi Max đã chết thấu hiểu tình cảnh của nhân dân khi đi theo họ đã phải chịu sự áp bức bóc lột, mất quyền được làm người, mất quyền làm chủ đất nước và các quyền tự do căn bản khác. Đảng đã tạo ra một tầng lớp quan lại mới đặc lợi, đặc quyền, thao túng cho chúng mặc sức tham nhũng, cướp bóc & đàn áp nhân dân, nhưng vẫn mang bộ mặt giả nhân, giả nghĩa kiểu Max, nấp sau tiền nhân để hưởng lợi sau cuộc kháng chiến, nội chiến thắng lợi 1975.

 67. Loc Nguyen said

  Tin mừng gởi đến bác Lại giang:
  Tôi một người có nhiều nghiên cứu ,nhìn nhận ra sự thất bại của CS nên đã thấy Cộng Sản cùng lý thuyết của chúng chết dần:Năm 1968 Tàu bỏ lý thuyết CS để trở thành nước tư bản về kinh tế nhưng vẫn độc tài về chính trị .Năm 1986 CSVN cũng rũ bỏ lý thuyết kinh tế theo Cộng Sản.Năm 1991 Liên Sô và các nước Ðông Âu cũng rũ sạch chính sách CS.Chế độ hiện nay của ta và của Tàu rồi cũng chết vì tham nhũng và xã hội điên loạn.Bây giờ ở bên Tàu các ký giả đã biểu tình phản đối chính quyền ,dần dần mọi người chán ghét ,chính bọn họ cũng ngán ngẩm họ.
  Hãy vào Amazon kiếm quyển “Chúng ta thắng cuộc” để thấy niềm hy vọng không còn xa.

 68. thế hệ trẻ said

  Bài viết cực hay. Xin cám ơn bác và anhbasam.

  • Lão đảng viên già. said

   Đọc bài viết tuyệt vời này của anh LHG, tôi chợt nhớ đến 1 đoạn bình luận về khái niệm “Diễn biễn hòa bình” của ĐCSVN, mà cậu sinh viên 8X cách đây mấy hôm đã tranh luận với Tướng Vịnh.
   Thật đúng là người tài dù già hay trẻ cũng đều nghĩ giống nhau cả. Tài năng không đợi tuổi tác và cũng không rời tuổi tác.
   Phải chăng là nước Việt ta còn hồng phúc khi có những người trẻ như bạn sv 8X hôm nọ, khi có người già trí tuệ uyên bác, tâm huyết như anh HLG hôm nay :
   “Các ông quen rúc đầu trong sự sợ hãi nên luôn tưởng tượng ra những làn gió độc bên ngoài mà quên mất rằng, thật ra chính các ông tự đầu độc lẫn nhau trong nỗi mê muội của sợ hãi và nghi kị. Những khái niệm „thế lực thù địch“ hay „diễn biến hòa bình“ nói cho cùng nó đến từ tâm tưởng hẹp hòi, nông cạn thiếu tri thức về thế giới và loài người của các ông mà thôi. Và nếu nghiêm túc nhìn lại, các ông sẽ thấy, những khái niệm đó chỉ có tác dụng khi các ông vu cáo chính trị lẫn nhau hoặc dùng để nhẫn tâm tàn ác khép tội nhân dân, chứ tuyệt nhiên các khái niệm đó ( của ĐCS Ta – Tàu, chung ý thức hệ ) không bạn bè quốc tế nào công nhận hay đồng tình. Thậm chí, nó còn làm hại các ông trên bình diện ngoại giao quốc tế.”

   • điệp tú said

    sau khi bị nhân dân lật đổ những bài chữi những kẻ cầm quyền mới thật là hay .nhất la viết về vua ,vua không kinh qua chiến trận nên tham sống sợ chết bàn đất nước cho giặc

 69. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

 70. montaukmosquito said

  Phim Beyond Rangoon về cuộc nổi dậy 8888 của thanh niên và sinh viên Miến Điện và khủng bố đàn áp tàn nhẫn của chính quyền cộng sản Miến dẫn đến cái chết của hàng ngàn người dân thường không vũ khí .

 71. An Ca Phan said

  Rất chính xác, cám ơn Hoàng Lại Giang đã nói đủ, nói đúng và nói lên được tính chất gian trá của chế độ,mượn lý do này sự việc kia chỉ để bắt bớ những người lương thiện yêu nước, những người bị bắt chỉ có lòng yêu nước thiết tha ngoài ra không có còn điều gì khác . Vạn lần cán ơn HLG và chân thành chúc HLG an lành để cho chúng tôi thêm những bài viết chân thật .
  .

  • Huong Duong said

   Hoang lai Giang noi dung khi cho rang ongd a tren 70 tuoi enn khong con so chet va thang tay phe phan che do dan ap tan bao cua Nguyen phu Trong
   Nhung cang kinh phuc hon khi co sinh vien be bong Nguyen phuong uyen moi 20 tuoi cung chong Trung Cong bang truyen don va bi batm,, Cong sdan tan nhan den gio nay van chua cho Phuong Uyen gap me,, Cong san cung khong cho anh Doan cvan Vuion gap vo sau mot nam bat giam, Che do khonan da man nay phai bi lat do.
   Noi that nhung loi khuyen bao cua haong lai Giang danh cho Nguyen phu Tronfg chi la nuoc do dau viet ma thoi,, Bon Trong, Vinh, Sang, Dung quyet tam lam tay sai choTrung Cong de kiem chut com thua ca can dong qua ngay,, Khuyen bao chung cung vo ich ma thoi,
   Phai manh dan can dam xuong duong bieu tinh de lat do chung no di nhu nhan dan Bac Phi va Trung Dong da lam, mau phai do ra moi mong co ngay doc lap dan chu cho nuoc Viet nam,, KhonG co cach nao hon..

   • Huong Duong said

    nuoc do dau vit.. ma thoi

    • đừng bi quan said

     Bài viết tất nhiên đổ đầu vịt – người sợ mất, nhưng lại là lời khơi gợi cho những con người vì sự tiến bộ của nhân dân – người bị mất điều mà mình phải được.

 72. dan den said

  Hoan hô ông già bạt mạng! Nói trúng chỗ nghiệt!

 73. kkkkk said

  Xin cảm ơn bác Hoàng Lại Giang!

  • Hai Lua said

   xin ông Nguyễn Phú Trọng đừng tự cao tự đại nữa !!! Mà cho ta là số ” một” nữa nhe !!!???

 74. Le Mai said

  Hoàng-Lại-Giang là người vừa có TÂM (yêu nước, thương dân) vừa có TẦM (luận cổ suy kim, phân tích “diễn biến hoà bình” qua các thời đại để phản bác cách diễn dịch sai lệch của csvn …).
  -Tuy Ông hết lòng tán dương HCM (thực chất là tên ĐệTam QT, bán nước cho CSQ/tế; ra lệnh giết các đối thủ cũng yêu nước như:Khái Hưng, Nguyễn An Ninh, Huỳnh Phú Sổ …) nhưng Ông có tầm nhìn cao vì phúc lợi cho Tổ Quốc, quê hương. Ông hy vọng tên đồng môn NPT nên làm theo gương TT Miến Thein-Sein : cải cách theo đường lối dân chủ, bầu cử tự do, thả tù chính trị …
  – Mà Ông ơi, dù có muốn chăng, NPT cũng khó mà thực hiên vì “power out of his control”, TQ kềm cặp chặt chẽ, đ/c X và đồng bọn chẳng chịu, thực quyền không có; công an chỉ giỏi đàn áp dân, bộ đội cùng các tướng đều chết nhác, sợ đương đầu với “người anh cả” !
  – Tôn-Ngộ Không bị vòng kim cô khống chế, Lâm-Bình-Chi bị mù sắt trùm đầu, người bị cấy “sinh-tử-phù”; hỏi Ông làm sao họ vùng vẫy ?

 75. HOa Phượng said

  Nói với gã Khổng Ất Kỷ của Lõ Tấn này bằng gảy đàn tai trâu thôi bác Hoàng Lại Giang ơi !

 76. Sinh Viên Yêu Nước said

  Cháu xin lỗi bác Hoàng Lại Giang trước. Vì cháu sắp nói những điều tương đối khó nghe
  Đọc bài của bác viết cháu thấy bác non tay quá, những kiến thức lịch sử được bác chắp nối một cách rời rạc, rệu rã.

  Và chính cái đoạn này ” Cho đến hôm nay, là người Việt, dù có đi bốn phương trời, nhưng không ai không tự hào về đất nước nghìn năm văn hiến của mình. Nhưng cái gốc của nghìn năm văn hiến khởi nguồn từ đâu? Tôi nghĩ có thể nó bắt đầu từ đời Lý với việc định đô ra Thăng Long của Lý Thái tổ, với việc lập Văn Miếu của Lý Thánh Tông… Nét Văn hoá từ bi hỷ xả sâu đậm nhất ở thời kỳ này.”

  Chỉ một đoạn này thôi thì đã coi như bài viết không còn chút giá trị nào.

  Chắc bác quên mất cụm từ “nền văn minh Âu Lạc”. Nói đến nhà Lý, quên mất Vua Hùng, nói đến Lê Thánh Tông mà quên mất cái gốc là vua Lê Thái Tổ. Thấy ngọn mà không nhìn được gốc, thấy một đoạn mà quên mất cả quá trình. Cái nhìn như vậy rất dễ cho những phán xét trực quan không chính xác.

  Với lại cách hiểu 4 từ ” diễn biến hòa bình” của bác rài ròng quá, phức tạp quá, và rắc rối quá. Diễn là bày ra, biến là thay đổi, hòa bình là không xung đột. Vậy “diễn biến hòa bình” là quá trình thay đổi trong hòa bình. Vậy đã là sự thay đổi thì có thể đó là sự thay đổi tốt lên, cũng có thể thay đổi xấu đi. Vì vậy khi đảng và nhà nước nói đến chống “diễn biến hòa bình” tức là sự diễn biến đó làm cho tình hình đất nước xấu đi. Nếu diễn biến hòa bình theo chiều tốt lên thì theo cháu nên dùng cụm từ ” diễn tiến hòa bình”

  Đánh giá về cuộc cách mạng năm 45 của Bác cũng không chính xác, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc bạo động giành chính quyền từ tay Nhật, hoàn toàn không thể gọi là diễn biến hòa bình.

  Diễn biến hòa bình dễ hiểu nhất theo cháu đó là. Cấp tiền cho các nhà thờ đạo, thu nhận con chiên. Bỏ cha bỏ mẹ không thờ, thờ chúa Jesu. Một người theo đạo Thiên Chúa là một người bỏ cội nguồn, tổ tông. Khi gần 90 triệu dân bỏ tổ, bỏ tông thì lúc đó dân tộc Việt đã mất. Không còn tết Nguyên Đán, chỉ còn ngày têt Tây, không còn thờ Vua Hùng, chỉ thờ chúa Je su, không còn bàn thờ gia tiên, chỉ còn bàn thờ chúa, không biết ơn cha mẹ, biết ơn người làm ra hạt lúa, hạt ngô, chỉ biết cảm tạ jesu vì đã che chờ, đã cho cơm gạo để ăn. Không trồng đào để cắm ba ngày tết, chỉ để cây thông trong nhà. Không biết ơn Bác Hồ vì đã bôn ba năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, biết ơn những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống bảo vệ hòa bình, độc lập cho tổ quốc, non sông, không biết ông Quang Trung, không biết ông Lê Lợi, không biết bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo….chỉ biết chúa jesu và đức mẹ đồng trinh………………………………………..
  Văn hòa là cái gì, dân tộc là cái gì, nó là những gì diễn ra hàng ngày, văn hòa là trước khi ăn “con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, em mời anh, mời chị ăn cơm’ …là ngày giỗ bố, giỗ mẹ, giỗ ông, giỗ bà cả nhà làm mâm cơm, anh em vui vầy,…là kính cẩn thắp một nén nhang tỏ lòng thành kính trước những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc…..Văn hòa là chiếc áo bà ba, là bài hát quan họ, là bài ca dao, là câu chuyện bà kể cháu nghe,…văn hóa là miếng trầu…………Văn hòa là truyền thống chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Văn hóa là dân tộc. Hiểu đơn giản thế thôi

  Sau cùng cháu nghĩ rằng bác đang gửi nhầm địa chỉ, Bài diễn biến này bác nên gửi cho Nguyễn Tấn Dũng thì đùng hơn.

  ——
  BTV: Nhiều thông tin em nêu ở đây sai hoàn toàn, chẳng hạn như, em nói: “Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc bạo động giành chính quyền từ tay Nhật, hoàn toàn không thể gọi là diễn biến hòa bình“. Lúc đó Nhật đã đầu hàng rồi và giao lại cho chính phủ Trần Trọng Kim, CSVN cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Em tìm đọc tài liệu của nhạc sĩ Tô Hải, là nhân chứng sống trong vụ cướp chính quyền này, cũng như Hồi ký: Một cơn gió bụi của sử gia Trần Trọng Kim để hiểu thêm.

  • khach said

   You’re so stupid!

  • dan den said

   Sinh viên yêu nước này hiểu biết về tôn giáo kém cỏi,Đầu óc quả nho mà lắm chuyện!

   • ÝThứcHệTQ said

    Sinh viên này đã nói nhăng, nói cuội, vì không hề biết bốn chữ “diễn biến hòa bình” là từ ngữ của các nước “XHCN” TQ và VN dùng để chỉ khái niêm trong tiếng Anh là “PEACEFUL EVOLUTION”, theo Wikipedia, được đưa ra lần đầu tiên do Ngoại trưởng Mỹ những năm 1950 là John Foster Dulles.
    Tiến hóa Hòa bình – peaceful evolution.
    “Đảng ta” muốn chống lại Sự Tiến hóa để xô đẩy Xã hội VN quay lại chế độ CS nguyên thủy ?

  • Hien said

   ” khi đảng và nhà nước nói đến chống “diễn biến hòa bình” tức là sự diễn biến đó làm cho tình hình đất nước xấu đi”, “Diễn biến hòa bình dễ hiểu nhất theo cháu đó là. Cấp tiền cho các nhà thờ đạo, thu nhận con chiên. Bỏ cha bỏ mẹ không thờ, thờ chúa Jesu.”

   Ranh con nói năng bậy bạ phản động quá! Toàn những lời ngu xuẩn mà cũng đòi tranh cãi. Càng chứng tỏ bọn CAM không có nổi một thằng tử tế để tranh luận. “Sinh viên” đại học an ninh thời nay mà vậy thì thật xấu hổ, ra trường lại như thằng “Minh đạp mặt” mất thôi.

  • Sinh Viên Yêu Nước quá hay, tôi ủng hộ bạn !

   • KL said

    Thắng làm lưu manh chứ bạn? Hiện giờ còn ai lưu manh hơn đảng ta nữa đâu nào? Lưu manh với dân nhưng lại khiếp nhược với tàu. Đảng ta bây giờ khiếp nhược với tàu cộng chẳng khác gì con chó với chủ vậy. Đẳng cấp lưu manh của đảng ta hiện nay thì thiên hạ vô đối thủ, từ những ngón đòn lưu manh một cách hạ tiện, bẩn thỉu như hai bao cao su đã qua sử dụng, vu khống trốn thuế v.v…
    Bạn chỉ ra xem, ai lưu manh bằng bên thắng đang làm vua -tức đảng ta- đâu nào?

    • Bí Danh said

     không như nhược đây bạn ạ,mà khôn khéo kiên trì,biết địch biết ta đấy, ông nghĩ bây giờ ta đánh tàu thì ta mấy phần thắng,và nếu có đánh,cầm cự được thì thiệt hại của ta sẽ như thế nào không,không chừng là mất cả đất nwuocs luôn chứ không phải mấy bĩa đá nhỏ nhỏ kia đâu,bọn phản động bên ngoiaf đang rình và kích động chúng ta chống TQ đây,vì chúng biết nếu ta đánh ta sẽ thua và chúng có cớ để nhảy vào đây, kiểu nước đục thả câu ấy mà

     • Hoa Cải said

      “Khôn khéo kiên trì” đâu chẳng thấy chỉ thấy dân ta sống hèn,sống nhục trước Tổ tiên và trước bọn Tàu cộng quá đi. Hay là lùa Tàu cộng và Việt cộng lại một chỗ,nhờ Mỹ tống cho mấy quả 500 kiloton mà giải phóng cái hèn quách cho rồi.

     • Tonvanis said

      “vì chúng biết nếu ta đánh ta sẽ thua ” Xin đằng ấy đừng đánh đồng chữ “ta” theo tớ khi Tầu nó đánh thì “đảng ta” là sợ chứ không phải “dân tộc ta”. Tớ có cái cảm nhận sự đe dọa của Tầu hiện nay chính là “đảng ta” đấy. Vì đã lâu đảng ta “khinh dân” qúa độ ngày nay gặp nạn muốn quay lại với dân ư…. hãy nhìn dân Phi, hay nhìn dân Nhật hay nhìn dân Nam Hàn dân họ có khiếp nhược đâu nào…mà sao lại là Việt Nam??.”khôn khéo kiên trì,biết địch biết ta đấy” khôn hay khéo” chính là khiếp nhược đấy vì nếu đất nước ta có sự quản lý đứng đắn, minh bạch lấy “dân Tôc” là đầu thì bao nhiêu tiền của, tài nguyên bị mất vào tay tham nhũng vào những vụ như PMÚ18, Việt Preto, vinashin, vinaline, in tiền và….không it thì nhiều cũng có thể them được viên đạn, cái máy bay, huấn luyện quân dân nếu tốt hơn nữa ta có thể tự chế vũ khí được không phải lệ thuộc vào ai thì hay biết mấy….nhưng tiền của ấy nay đã biến thành trương mục nước ngoài, vào nhà tổ nhà tiên, vào xe xịn khoe khoang của dòng họ con cháu của đảng ta rồi thì còn đâu ra mà chống với cự và nếu có chống cự bang những sỹ quan có cái đầu như đại tá Thanh mới đây thì tốt hơn hết là hang cho cao cớ. Dân ta chắc cũng chẳng có chon lựa nào hơn là ngay bây giờ đừng chần chờ nữa, nếu không có “diễn tiến hòa bình”như ông Hoàng Lại Giang đã nêu thì toàn thể nhân dân hay đứng lên lật đổ cái thể chế này trước đã để tạo nên tình đoàn kết mà dữ nước.

  • Alabama said

   Tôi cho rằng bạn không phải là sinh viên. Còn nếu bạn đúng là sinh viên thì (nói chung còn trẻ) quá hỗn lao! Tôi không biết tên của tác giả bài này, thấy bạn ghi ra tên là Hoàng Lại Giang thì tôi nghĩ có thể như vậy. Với bạn , tôi chỉ nói là thức đêm mới biết đêm dài… Vì sao tôi nói vậy? Vì rằng bạn xưng danh là sinh viên thì bạn – dù đã có thức đêm, nhưng chưa đủ. Còn nếu bạn không phải là sinh viên mà mượn danh như vậy để comment ở đây thì mọi người đều biết bạn là ai rồi!
   Bạn nói mấy điều về tín ngưỡng, hoặc những cái khác… tôi không quan tâm lắm. Có điều này, có thể là một đề tài tranh luận, là: cách mạng tháng 8/1945 là “diễn biến hòa bình” hay “Bạo lực cách mang”? Và điều này nữa: Tại sao Giáo trình “Lịch sử đảng CSVN luôn nhấn mạnh rằng “sự thực đảng CSVN giành chính quyền từ tay Nhật chứ không phải từ tay Phap”? Đây là những câu hỏi dành cho các nhà chuyên môn, nếu bạn đang hoặc đã theo học về nghành này, nên tự trả lời câu hỏi đó trước khi phê phán tác giả HLG.
   Những điều khác bạn viết không đáng quan tâm với người đọc bình thuwouwngf, đừng nói tới việc làm luận điểm để phản đối lại tác giả HLG trong bài nay!

   Bác HLG! Từ rất lâu tôi mới được đọc một bài viết như thế này! Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm của bác về “Diễn biến hòa bình”. Thực ra diễn biến là một quy luật tất yếu của xã hội, là một động thái, một quá trình cần khuyến khích để đạt tới tiên bộ, cũng chính là thể hiện của quy luật tiến hóa trên tầm mức xã hội. Mục tiêu của diễn biến là tiến bộ xã hội. Ưu điểm của diễn biến hòa bình là xã hội đạt được tiến bộ cần có với cái giá thấp nhất có thể. Còn “diễn biến bạo lực” cũng là một thực thể có thể có trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhưng kết quả nó mang lại thường không như mong muốn, vì nó có được bằng cái giá rất đắt của chính nhân loại là xương máu; và, sau đó, do bản chất tội ác (về phía này hay phía kia gây ra), xã hội phải mang một vết thương nhân bản khó phai nhòa, tạo ra hận thù, hiềm khích, nghi ngờ, bội phản… và nhiều điểm xấu khác mà lịch sử loài người không thiếu dẫn chứng!
   Cho nên, Diễn biến hòa bình, tại sao không???

   Một lần nữa xin cám ơn bác HLG!!

  • Thanh Viêt said

   Thằng “SVYN” này là CAM của NPT nên nó giống chủ nó “Lú” —-> nói lạc đề và bẻ lái sang tấn công 3D.

  • Viet Khang said

   Vỗ ngực là SV gì mà viết”rài ròng”? Thật đáng xấu hổ không bằng học sinh lớp 2! Lòi cái đuôi “đã ngu dốt lại còn tỏ ra nguy hiểm”! Nên đổi tên là VS(vệ… sinh viên) thì hợp hơn đấy!Theo bác,cháu nên chăm chỉ làm đúng chức năng công việc vs của cháu là phúc cho bố mẹ cháu lắm rồi! Đừng để ông bà,tổ tiên cháu phải xấu hổ và nhục nhã,bởi thiên hạ cày cuốc,đổ phân,trồng cải lên mặt, vì có một đứa như cháu đấy!Xin lỗi,lời nói thật thì hơi khó nghe,nhưng nếu nghe thì nên người đấy cháu ạ !Thật đáng tiếc!

  • điệp tú said

   em là sinh viên em phải học nữa em sinh viên ạ.em nên nhớ bài viết của em bất khả kính .nhưng người ta không chấp vì em tự xưng là sih viên

  • Đốp said

   Không tranh luận thì thôi chứ tranh luận kiểu sinh viên này thì chỉ có thêm xấu hổ về trình độ thấp kém của mình.

  • “Sinh viên” mà ngu dốt, bảo thủ như thế này thì học cũng phí thời gian mà thôi.

  • invisible said

   Nè, bạn sinh viên ời, cho tớ hỏi những câu dưới đây là zdiễn biến gì ?
   “Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít ta lin bất diệt !”

   “Xta-lin! Xtalin! Yêu biết mấy nghe con tập nói
   Tiếng đầu lòng con gọi Xta-lin…

   Thương cha thương mẹ thương chồng
   Thương mình thương một thương ông thương mười…

   • Nhất Nam said

    Có thể có loại SV này vì nền giáo dục đang tạo ra những con người như thế. Đặc biệt SV này quá hủ lậu về đạo đức dám phê phán người theo công giáo, nó nói theo đạo này là bỏ mất hết nề nếp, gia phong, văn hóa dân tộc…Tại sao hầu hết dân c ác nước phương Tây theo đạo ấy mà nước người ta vắn minh,hùng mạnh nghĩa tình..như thế.Nếu VN có nhiều SV như thế này thì mạt vận rồi.

    • Tôi yêu quê tôi said

     oh,lần đầu tiên tôi nghe nói phương tây sống nghĩa tinh đấy,ông xem,ở bên đó,vợ chông sống với nhau có muối mặn gừng cay như dân ta không,bên đó nhá: chồng ăn chả bà ăn nem thôi,miễn là có tiền đóng vào nuôi con chung là được,ai ăn vụng cũng mặc,chả quan tâm. ông thấy Vn có thế không,ssongs với nhau rất nghĩa tình,đậm sâu, chỉ 1 ví dụ như thế thôi là mọi nguwoif đều thấy thế nào rồi !!!

  • Cảnh giác said

   Có lẽ là SV giả thôi !!!

  • khack said

   “.. biết ơn những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống bảo vệ hòa bình, độc lập cho tổ quốc, non sông..”

   Này cháu, cháu học nhiều biết rộng, viết cao siêu quá ta đọc không hiểu nổi, hãy nói cho ta biết Anh Hùng Liệt Sĩ Lê Đình Chinh bị quân xâm lược nào giết hại vậy cháu? Hôm qua ta đọc báo nhưng không thấy nói tên bọn giặc là trắng , đen hay vàng nên nếu có thể cháu viết tên bọn ấy ba lần lên đây cho ta biết

  • embonnham said

   Toi cung la sv ne, doc bai phan hoi toi chang co 1chut tontrong nao dzanh cho ban!! Xuyen suot 4000nam lich su neu dem tat ca dzan chung dat vao bai viet thi co khac nao 1bo luoc su ky’? -> ma`y dua vao day noi bac HLG quen coi nguon ha~ thang dda^n`??.. Trong khuon kho bai viet bac HLG dua ra nhung su kien lich su lien quan den viec chuyen giao quyen luc ma` nhandan khong do ma’u, mang tinh nhanvan sau sac den the^’ may con k bie^t’ len day bo^bo^ cai mieng..
   May cha biet gi CHUA’, chang biet gi PHAT dam dem tin nguong to^n gia’o ra day=> de nhe’t vao ca’i mom~ thu’i cua ma`y do! K mot tin nguong ton giao nao day con nguoi quen cong on sinh thanh duongduc quen totien NguonCoi het cu’n a`. Van hoa’ mang tinh cong dong, no da dang va day mau sac, no giong nhu huongvi 1mon an phai co “man, ngot, chua, cay,,..” dan xen, nhu the moi tro nen hap dzan.. May dung noi la` may mac toan “a’o da`i khan do’ng” di ra duong nha,O nha ma`y nau an an toa`n “muo^i'” nhe’, do con vet!! Buc ca mi`nh!!

  • Thanh197706 said

   Bạn là SV phải không và cứ cho rằng là SV yêu nác thì nói cho nó VUÔNG là nhiệt tình + ngu giốt = phá hoại đó.
   Hãy học thuộc cái công thức đó đi nhé

  • Phó thường dân Việt said

   Bạn là sinh viên mà sao bạn “rài ròng” vậy?
   Bạn nên khoan bình luận vội, hãy học thêm rồi hãy ra đời. Bạn còn kém và ấu trĩ lắm!
   Thân mến,

  • Lanh The said

   BTV Ba Sàm nói cũng không đúng, quân Nhật ở Hà Nội hoàn toàn đã có thể đàn áp biểu tình (ít nhất vì thỏa ước Posdam quy định quân Nhật dù đã đầu hàng, phải giữ trật tự ở các nơi họ đóng quân mà Q đồng minh chưa tới). Tại sao quân Nhật không đàn áp được: đó là nhờ phong trào DÂN CHỦ ở Hà nội giữa 1940s!
   Một chuyện ngoài lề: khi tôi viết bài về truyền thống hiếu học của VN thể hiện ở Hà Nội là đất học, tôi có nhắc đến truyền thống dân chủ của Hà Nội. Khi đăng, chữ DÂN CHỦ bị bỏ đi. Không lẽ “ngườ ta” sợ dân chủ đến thế. Bầy đàn mãi…

  • V Hoa said

   Tôi nghĩ chắc bạn này là “sinh viên yêu tiền” chứ “yêu nước” gì!?

 77. NGỌC LINH SÂM said

  CHỈ TIẾC LÀ TIẾC RẰNG anh TRỌNG không có thời gian đọc,và thư ký của anh không cho anh cho anh tiếp cận bài này!

  • Vu Anh said

   Thế anh Trọng chịu à? Con cái anh ấy là trí thức, có tiếp cận mạng internet có thể nói với anh ấy lúc ăn cơm gia đình, họ hàng anh ấy có thể nói với anh ấy khi gặp nhau,… Sẽ đến anh ấy thôi. Yên tâm đi

 78. PhiViet said

  Đọc bài viết của bác Hoàng Lại Giang, tự hào về tiền nhân đi trước bao nhiêu, thì lại căm giận bọn nhà cộng bấy nhiêu. Dân tộc ta từng vượt qua những giai đoạn khó khăn, đen tối nhất của dân tộc nhưng nhờ ơn của tiền nhân vẫn giữ vững được giang sơn xã tắc, đến thời bọn nhà cộng chẳng lẽ lại bị tuyệt vọng, lẽ nào lại trở lại khiếp nô lệ như ngày xưa. Lẽ nào trong hàng vạn bọn ôn quan vô lại trong bọn nhà cộng, không thể xuất hiện những vị còn nặng lòng với quê hương đất nước, biết hổ thẹn với tiền nhân, noi gương tiền nhân để cùng với nhân dân chấn hưng đất Việt ta, cùng nhau đưa đất nước vượt qua giai đoạn đen tối này? lẽ nào :”tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu” _Nguyễn Trãi, không tìm thấy nổi dù chỉ một người, một vị có thể thay trời hành đạo? Người Việt có hai đặc tính nổi bật là tính đố kỵ và không biết đoàn kết! Chỉ khi nào dẹp được cái tôi quá lớn của bản thân mới mong vận nước thay đổi. Mong lắm thay một ngọn gió thổi bùng ngọn lửa nhỏ lên thành đám cháy, để sạch những tàn dư còn sót lại.

 79. văn lâm said

  Lý luận sẽ chỉ được sáng tỏ và biện chứng hơn nếu trong diễn đàn chúng ta dừng ở ngưỡng đúng sai,chả nên nâng tầm lên mức thắng thua làm gì.Tôi không phải là nhà văn hóa ,nên không thể tầm chương trích cú chuẩn mực như Bác H.L Giang,nhưng tôi nhớ có câu thành ngữ rằng sinh nghệ tử nghệ.Một người phát nghệ lý luận như Bác Trọng TBT sẽ rất khó sẵn lòng đổi thay tác phẩm yêu dấu của mình dù có thể nó không còn được hợp thời. Bác Trọng cũng đã quá cái tuổi xưa nay hiếm rồi nên chúng ta chỉ mong Bác Trọng sáng suốt tìm được người kế tục đủ tầm kinh nghiệm để người này có thể chắt lọc được túi khôn của thiên hạ ,soi đường cho Dân tộc phát triển bền vững ,hội nhập thành công .Một người gần dân và trong sáng như Bác T.T Sang chắc chắn sẽ được lòng dân.
  Lý luận thời nay mà không lấy kinh nghiệm thực tiễn làm cơ sở thì chỉ là mớ lý luận suông.
  Vậy nên Bác Trọng TBTkhông nên trao việc quan trọng này cho một bác nhà báo chỉ thạo về tuyên huấn,không được thực tế rèn dạy về những quy luật khách quan của kinh tế thị trường,về động lực cạnh tranh và nhu cầu minh bạch hóa đời sống…làm Trưởng ban nghiên cứu lý luận TW.Ở vị trí này Bác nên tìm trao việc cho một cán bộ lãnh đạo từng trải thành bại sâu sắc với kinh tế thị trường như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn.Ông Thủ tướng N.T Dũng hoàn toàn có thể hiểu tốt những ý kiến mạn đàm về lý luận ,về tiến trình đổi mới,tiến bộ xã hội liên quan bài “phê bình văn hóa” của Bác H.L Giang.
  Ngược lại,vai Hành pháp nên trao cho những cán bộ đã có thực tài,thành công trong phát triển kinh tế như bác Nguyễn bá Thanh từ Đà nẵng mới ra ,không nên trao cho mấy bác “mọt sách”chưa có chiến công gì rõ ràng về kinh tế hay những vị tướng chỉ thạo việc quân binh…Tóm lại thành bại của Đảng CSVN phụ thuộc độ mở ,sự đổi mới đồng bộ về lý luận,phù hợp kinh tế thị trường và sự bố trí khoa học,minh bạch,đúng người đúng việc trong công tác cán bộ.Làm tốt được những việc này,Đảng CSVN chả sợ gì phải cạnh tranh đa đảng(Trung quốc đa đảng lâu rồi,Việt nam từng thắng lợi trong cách mạng nhờ sự công tác của ba đảng)hay dân chủ hóa xã hội.Có những yếu tố này Đảng chỉ có lợi và chắc chắn sẽ mạnh thêm.

 80. Núi said

  Màn kịch hội nghị trung ương 6, chúng làm ra vẽ gầm gè sắp cắn nhau, nhưng rồi đâu lại vào đấy, đó lả bản chất của Đảng ta. Đảng ta còn có quyền, có nhân dân để cai trị, có lực lượng nào dám manh động, Đảng ta dẹp hết, đánh chết hết, Mỹ còn phải thua, nhằm nhò gì 3 thằng tép riu, lạng quạng tao cho vô tù mọt gông.
  -Dân ơi là dân, khổ quá đi, đủ các loại thuế, đủ các khoảng quyên góp và quá nhiều nghị định ban hành dân tôi học không hết.
  -Đây, có ăn thịt người để Đảng sống lâu thì ăn luôn đi, dân đây, bán dân qua thị trường lao đông để lấy thêm thu nhập.
  Các ông ơi , đừng bình luận nữa, dân tôi không còn gì để sống đâu, cuộc sống mong manh lắm, chỉ có ông công an, bộ đội thì lương hưu cao thôi, còn hầu hết khi về hưu thì muốn chết sớm đi cho xong. Vì sống trong đọa đày, nào là bệnh tật, nào là tình đời, thôi thì trước sau gì cũng chết, ai xung phong ôm bom cảm tử để giết tham quan thì giơ tay lên? dám không? yêu nước như các “góa phụ đen” được không?
  Hay có ai lắm mưu nhiều kế thì làm đi, chỉ là đám mọt sách gàn dở thôi, có ai vì tổ quốc quyết tử không?
  Dân tộc Việt nam có bị xóa sổ thì có sao đâu các bạn, khỏi phải lo quốc gia, vì 1 dân tộc ngu dốt cũng không nên tồn tại trên thế giới nầy, để cho dân tộc khác thông minh hơn, thượng đẳng hơn làm chủ, Đảng này là gì cơ chứ, nó mới cai trị dân Việt 83 năm, trước kia các triều đại phong kiến hơn 100 năm. Thằng Tập Cận Bình nó đổi tên là Chủ Nghĩa xã hội đặc sắc rồi, VN cũng đổi tên là ” Cọng Hòa xã hội chủ nghĩa đặc săc Việt nam”, nói vậy được không? bình luận đi, dân tộc VN sẽ bị tiêu vong như dân tộc Chàm,
  Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu bị mất Đảng.
  Đã quá khổ rồi, còn đọc những dòng chử đau thương của các bạn không có tí quyền lực nào càng chán nản.
  Ông Sang, Trong, Dũng giả bộ đấu tranh chống tham nhũng cho vui thôi, bản chất các ông là đày tớ của nhân dân, lảnh đạo nhân dân, dại gì mà các ông ấy lại bỏ miếng cơm manh áo của mình. Mà đất nước này nên thông qua quốc hội luật “tự do tham nhủng” là hay nhất, vì còn gì nữa mà tham nhủng, 20 năm trôi qua mà không chống được, bây giờ cho chúng tự do đi.
  Các bạn đừng ảo tưởng, đừng nên dạy đỉ vén vay, đến lúc rồi chúng ta quay lại thời kỳ Bắc Triều Tiên thôi, vì chính quyền Việt Nam bị các nước tẩy chay khi mất đi độ tín nhiệm trên thị trường quốc tế, Chính quyền sẽ chọn con đường ” Thà mất nước chư không mất Đảng” vì Đảng còn thì còn giải phóng đất nước ra khỏi tay Mỹ, Trung Quốc, Pháp.
  Các vị lảnh đạo nên được nhân dân tặng phiếu Bé Ngoan hằng tuần nhằm khích lệ các Bác thường xuyên hội họp, thường xuyên lập tượng đài và ra nghị quyết

  • văn lâm said

   Chả nên tiêu cực như vậy bác Núi ạ!Chúng ta là dân nhưng chúng ta cũng là nước;nước chảy mãi đá phải mòn.Chỉ sợ nước không chảy về nguồn,chỉ sợ điều chúng ta nói không khả thi,không thực tế,không có lợi cho sự tồn sinh phát triển bền vững của Dân tộc Việt nam.Thấy điều ngang trái mà không nói ,hóa ra chúng ta vô tình với công đức của tổ tiên ,với vận mệnh của Đất nước,của Dân tộc ,của chính con cháu chúng ta sao?
   Chúng ta nói không phải vì ai thắng ai thua ,ai lên ai xuống ,vì phe này phái nọ mà nói để cái sai cái xấu xí hại dân hại Nước (như quốc nạn tham quyền tham tiền nhũng nhiễu dân lành và nguyên nhân của nó)phải được điều chỉnh sửa đổi,cái đúng cái tốt đẹp cho mọi người dân (như đổi mới toàn diện,kinh tế thị trường)phải được tôn trọng phát huy.
   Đảng CSVN nếu biết tự chỉnh sửa cái xấu,cái sai , Đảng viên thật sự gương mẫu vì dân giầu Nước mạnh thì cũng là một sự diễn biến tốt đẹp trong hòa bình và người dân việt nam ,với truyền thống nghĩa hiệp luôn sẵn lòng chấp thuận lựa chọn suy tôn thủ lĩnh.Ngược lại,nếu Đảng chỉ ưa nịnh,bỏ ngoài tai những lời nói thẳng,cái xấu không được sửa lại được bao biện che đậy thì rồi theo quy luật,cái xấu sẽ tiếp tục phát triển vô phương cứu chữa ,lượng đổi chất đổi ,Đảng sẽ tự đánh mất ngôi thủ lĩnh ,trước hết là trong lòng người dân.

 81. Dân said

  Hihi cứ nhìn tần suất phá đám của lũ CAM là đo được mức độ giá trị của bài chủ. :)))

 82. Biên ải 1979 said

  Rất cám ơn bác Hoàng Lại Giang đã viết rất hay để mở mắt cho người bạn đồng môn Lú Lẫn nhưng quyền lực vô biên (NPT là Ông vua của 14 ông vua (BCT) và 175 cận thần (UVTW) độc quyền lãnh đạo toàn diện, nhà nước và xã hội VN)… nguy hiểm hơn cả độc tài vì ĐCSVN là độc tài tập thể, nó nguy hiểm như Phạm nhan (chặt đầu này nó mọc đầu khác) khi chết hóa con đỉa (con đỉa thì chặt nó ra nó vẫn tái sinh).
  Dù còn một số điểm tôi không đồng ý nhận định về HCM, và CMT8… như theo nhiều người thì HCM cũng phải chịu trách nhiệm về việc truyền bá chủ nghĩa, mô hình cách mạng Mác – Lê nin -Sitalin – Mao vào Việt Nam một chiều không phê phán (chỉ tô hồng, kiểu :”Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ thụy sỹ….) vào Việt Nam từ những năm 1925… nó nhiễm vào tư tưởng nhiều người như là bùa mê, thuốc lú và có muốn cũng còn lâu mới có thể tẩy hết độc lực của nó ra khỏi môi trường tư tưởng VN, dù ngày nay nhờ Internet…có diễn biến hòa bình nhanh với nhiều thuận lợi đi nữa.

  Tôi tâm đắc đoạn:

  “Năm 1925 cụ Phan có ít nhất 2 lần diễn thuyết ở Sài Gòn. Và ngày 26 tháng 3 năm 1926, khi ông qua đời, gần một nửa dân Sài Gòn đi dự đám tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh mà không ai bị bắt bớ, tù đày.”

  ” 96 năm sau ngày cụ Phan ra đi vĩnh viễn, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm giữa thềm nhà hát Lớn Sài Gòn lên án Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thuộc chủ quyền VN thì bị công an xua đuổi cùng nhiều trí thức tên tuổi như nguyên Viện trưởng Viện xã hội học Tương Lai, kiến trúc sư Trọng Huấn…”

  Đúng như các cụ nói : “làm tớ thằng khôn (chính quyền thuộc địa) hơn là “chủ nhân ông” của lũ “đầy tớ” (chính quyền cộng sản) lú lẫn, tuyên truyền và dối trá.

  Tôi cũng hiểu tại sao hơn 70% người dân Úc biểu quyết không muốn nước Úc độc lập ( khỏi vương quốc Anh)…

  Tôi cũng hiểu một phần, tại sao Nam Hàn phát triển, dân Nam Hàn tự do, giầu có gấp nhiều lần Bắc Hàn… và thấy tiếc cho Bắc Hàn gia đình trị (nhân danh đảng CS(tên cụ thể là đảng lao động Triều Tiên) để dân đói nghèo, mất tự do và thường xuyên nhận viện trợ của TQ… để đóng vai trò anh lính canh cho TQ và vùng đệm chiến lược cho TQ.

  Trung Quốc cũng muốn Việt Nam đi theo XHCN và đối đầu với Mỹ,với Phương Tây như Bắc Hàn, còn TQ từ lâu đã học tập và làm ăn với Mỹ và Phương Tây Tư Bản (từ đầu những năm 1970) để đi đến giầu mạnh và bá quyền đúng như lời dậy của tổ tiên:

  “Các người chớ quên ,chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họạ lâu đời của ta là họạ Trung Hoa…”(Di chúc của Trần Nhân tông).

  ………………………………………………………………………..

  Xin kính chào bác Hoàng Lại Giang.

 83. […] Theo blog Ba Sàm “Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá. Tuy là học một trường, nhưng tôi và anh có hai cách tiếp cận khác về CNXH. Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin.” “Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ.” […]

 84. bacbinh said

  Cảm ơn anh Hoàng Lại Giang. Anh đã hoàn thành trách nhiệm công dân quá xuất sắc của mình qua bài viết này. Đoạn cuối cũng rất sắc sảo: Anh không sợ chết, chỉ sợ…Và lịch sử sẽ không bỏ sót công tội một ai.
  “Lích sử ạ, cái gì ra cái nấy/Thời gian rồi sàng sảy lại cho coi” – hình như thơ của Trần Mạnh Hảo…

 85. LN said

  Khâm phục tác giả – một bài viết khá hay.
  Các đồng chí bên tuyên giáo nên đọc kỹ và tự soi lại mình.

  Làm sao bài viết này đến tay NPT

  • Sĩ Nhép said

   Bài viết này đáng ghi lại trong lịch sử đấu tranh cho nền dân chủ VN, nếu các lãnh đạo VN thực sự vì dân, vì nước thì hãy thả hết tù chính trị, trả lại quyền cơ bản cho nhân dân xứng đáng với bao mồ hôi, xương máu mới đem lại chính quyền nhưng bị đảng CS chiếm đoạt bắt ân nhân làm nô lệ cho mình.Dân chủ là quy luật, xu thế tất yếu của thời đại, nếu lãnh đạoĐCS không tỉnh ngộ thì mất cả chì lẫn chài:Mất ghế, mất sinh mạng, mất của cải vơ vét được một chách nhục nhã. Tôi là ông Trọng tôi sẽ đến thăm và cảm ơn bạn cũ…

 86. […] Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/07/1537-dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang/#more-88817 […]

 87. Đốp said

  Tôi khoái bài này quá . Thứ nhất là nó bẻ gãy vũ khí tuyên truyền ” diễn biến hòa bình” mà bộ máy tuyên truyền của chế độ này vẫn đem ra để hù dọa và quy chụp những người yêu nước, yêu dân chủ và Tổ quốc.
  Thứ hai là nó dạy lại cho ô. TBT lú lẫn , hèn nhát đầu hàng Bắc Kinh thế nào là khái niệm diễn biến hòa bình trong lịch sử dân tộc . Điều này thật chua xót cho ông TBT , GS Tiến sĩ ( Giấy lộn ! )
  Một ông tướng về hưu trong lực lượng vũ trang đọc xong bài này đã nhận định : ” đây chính là cái đinh đóng ván thiên cho ông TBT Trọng Lú “.
  Xin hết.

 88. PT said

  Gửi anh Giang .Cảm ơn anh,bạn đồng môn .những điều anh viết trọng tôi tuy có lú nhưng chưa lẫn,đúng đấy anh ạ nhân loại tiến bộ mong ước hòa bình, cs lại đi chống diễn biến hòa bình,vì sao ư ,này nhé chẳng hạn bỏ điều 4 HP tiến tới dân chủ đa nguyên đa đảng thì ngay tắp lự nhdân bầu đảng khác ,anh không thấy họ chán ghét đảng ta lắm rồi sao và khi đó đảng cs mất quyền bính thậm chí tan rã vì thối nát đương nhiên tôi mất tổng bí thư ,tiếc lắm, đang sướng như vua chúa thế này. Anh không làm không biết đó thôi nhưng tôi tin vua lí vua lê của anh không thể sướng bằng bọn tôi đâu.còn ý nữa cũng nói thật với anh ,mình là dân trí thức XHCN cũng có cái uỷ mị thương người như vừa rồi định kỉ luật tay X nhưng lại thôi vì suy đi nghĩ lại cũng …mà biết đâu nó oán thù mình thì….túm lại bài anh viết rất chí tình,rất có tâm có tầm với dân với nước nhưng hơi dài ,chúc anh khỏe

 89. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/07/1537-dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang/#more-88817 […]

 90. Tôi yêu quê tôi said

  bọn […]

  • Hoàng Sông Hương said

   Mày là thằng nào vậy , họ là những người bậc cha , chú mày đấy

   • Hoa Cải said

    Bậc cha chú mà cố tình nói sai sự thật đến trắng trợn như vậy thì tệ quá. Thời đại ngày nay lý luận buộc phải dựa vào thực tiễn,bịa đâu có được,đâu còn cái thuận lợi bưng bít thông tin như thời cãi cách ruộng đất nữa. Rõ khổ.

 91. Anh Ba Sàm said

  thành thật xinh lỗi[…]

  BTV: Mạo danh!

 92. Kiến Quốc said

  uk,thế các ngươi cho mình là yêu nước ah, yêu cái đất nước mà chúng bay đang mơ tưởng sẽ tạo ra khi lật đỗ được Đảng CS chứ gì,oh,thật là hay,các ngươi yêu nước hay thật,yêu nước như thế thì bị bắt là đúng thôi,các ông yêu nước,thì hãy làm cho đất nước ổn định phát triển,ai đời đi phát đọng biểu tình phá rối trật tự là sao???? ha?. đã là 1 người yêu nước chân chính ấy, thì cùng với Đảng, tìm cách đối phó với giwacj ngoài ,chú đừng có rình rình mà cắn Đảng như thế,nghe chửa

  • Càng nói càng ngu ! said

   Thằng điên !
   “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất”, “sờ đâu cũng thấy, nhìn đầu cũng thấy” những “sâu” và “bầy sâu ăn hết phần của dân” là bọn nào hả thằng điên Kiến Quốc kia.
   Những Vinashin, vinalines là do thế lực thù địch tạo ra hả ?

  • Kiến Quốc phát biểu rất hay, tôi đồng ý với bác !

   • Khách said

    Bác có cái nickname đầy…tính Đảng. Bái phục!
    Đảng CS VN – thắng làm vua, thua làm lưu manh !
    Mà “đảng ta” đang làm vua cũng qúa lưu mmanh rồi, nhưng nếu thua mà còn làm lưu manh là …mất sổ hưu đấy các lưu manh à.

  • Thuỷ said

   Hê khi nào có biểu tình ủng hộ người đồng tính, thì nhớ kêu tớ với nhá!
   Đàn ông bây giờ èo ẹo sao ấy. Thích ghẹo ghê cơ.

  • LMTT said

   Đéo ai thèm lật đổ chúng mày, chỉ thách thức chúng mày dám đa nguyên đa đảng xem dân sẽ chọn ai.
   […]

  • Đồ Nguyễn said

   Gửi “Kiến Quốc”
   Đảng đâu có lo đối phó với giặc ngoài thưa ông tự xưng “Kiến quốc” kia? trái lại Đảng tôn giặc Trung Cộng làm thầy, rước giặc TC vào phá đất nước, chiếm biển đảo, sự thật rành rành đố ông ngụy biện nổi.

 93. Bí Danh said

  ông đã nghiên cứu về CNXH Mác-lenin bao lâu mà bảo đó là CNXH bỏa lực,đúng là thằng ốc ngắn, đã ngu còng tỏ vẻ nguy hiểm. CN Mac là chủ nghiã hướng tới sự bình đẳng,bác ái giữa người và người,ở đó không có người bốc lột người,1 xã hội hoàn mĩ,ý thức của con người đạt tới mức cao nhất. đó là 1 xã hội ấm no hạnh phúc,con người sông trong hòa bình,không có biên giới lãnh thổ, 1 xã hội hoàn mĩ như thế mà bảo là bảo lực sao hả ông đần kia

  • Phú Hòa said

   “CN Mac là chủ nghiã hướng tới sự bình đẳng,bác ái giữa người và người,ở đó không có người bốc lột người,1 xã hội hoàn mĩ,ý thức của con người đạt tới mức cao nhất. đó là 1 xã hội ấm no hạnh phúc,con người sông trong hòa bình,không có biên giới lãnh thổ, 1 xã hội hoàn mĩ …”. Những vấn đề khác thì tôi không bàn tới bởi vì tất cả mới chỉ là lý thuyết NHƯNG một thế giới không lãnh thổ, không có chủ quyền đất nước là một thế giới không tưởng (kể cả trong truyện cổ tích).

  • Hoa Cải said

   Chừng nào thì đạt tới xã hội như ông nói? Xã hội tốt như vậy mà sao Liên Xô và hệ thống các nước Đông Âu tự tử hết trơn vậy? Trung Quốc phải bám gót Mỹ mà tồn tại và nhà nước VN phải hót mông Trung Quốc mà sống? Chủ nghĩa cái con khỉ mốc. Chủ nghĩa Marx chỉ thích hợp với thời chủ nô,nông nô mà thôi. Thực tế đã chứng minh. Đừng cãi bướng hỷ. Nên về với nhân dân,tự do phát triển,không mấy chốc giá trị sổ hưu sẽ được nâng lên,hỷ.

   • Núi said

    Bạn nói khá chính xác. Chúng nó là rắn, muôn đời là rắn. Thế giới còn 4 thằng đỏ. liên hiệp quốc cho phép ai không là đảng viên cọng sản được phép di dân thì hay quá, để lại đất nước này cho các đảng viên cốt cán xây dựng, Khoảng 3 triệu Đảng viên ăn cho hết đất của dân Việt nam, còn người Việt nam đi tìm vùng đất khác, châu Úc chẳng hạn, campuchia, lào, Myanmar,vv. Sau 10 năm sẽ cso chuyện gì xáy ra?? cho những người ra đi vafowr lại??

  • Càng nói càng ngu ! said

   Sao không nhập đề xuất vào Tàu khựa , khỏi biên với cả giới luôn hả ốc ngắn ?

   • CùngÝThứcHệ said

    Không phải là óc ngắn. Óc cũng dài…nhưng Danh là…qủa Bí !
    Vì óc Bí đặc…nên Bí Danh chưa từng được nghe đến chuyên chính vô sản, đến toàn trị, đến bạo lực để cướp chính quyền, đến trại cải tạo lao động, đến công an trị, đến việc nhân dân VN phải nai lưng đi làm nộp thuế nuôi một lực lượng lưu manh đông đảo “chỉ biết còn Đảng còn mình” …nên Bí Danh phán: Xã hội hoàn mỹ không có bạo lực !!!

   • Dân Mỹ Đình said

    Tôi hay đi làm qua đường Lê Quang Đạo khu vực svđ Mỹ Đình tôi thấy dạo này cung hữu nghi j Việt trung đang xúc tiến xây dựng hàng rào để tiến tới xây nhà hữu nghị để quan hệ hai nước đời đời bền vững. Ngày trước thì đất để không nhưng mỗi lần Tàu khựa nó gây hấn ở ngoài biển ( cắt cáp, bắt cóc ngư dân …) thì lại xây dựng thêm một tí, bao giờ nó đánh mình thì chác sẽ xây luôn cái nhà chắc còn to hơn cung hữu nghị Việt Xô lun. Không thể hiểu nổi cái đất nước mình nữa??? Pó tay

  • ABC said

   CNXH mà Bí danh nói đâu chẳng thấy chỉ thấy từ khi CS nắm chính quyến là cán bộ CS cấu kết với một nhúm nhỏ đại gia ngày càng giàu xụ lên, bình đảng đâu chẳng thấy, dân thường bị ức hiếp, nông dân bị cướp đất, công nhân không được biểu tình đòi quyền lợi, phụ nữ phải bán thân thân cho nước ngoài, rờ tới đâu cũng hối lộ, tham nhủng ngay cả với ngành ngày xưa được dân kính trọng là y tế và giáo dục, cái gì cũng phải chạy (chạy trường, chạy điểm, chạy chợ, chạy dự án, chạy chức,..).. Thôi đừng cho người khác và chính mình ăn bánh vẽ anh CAM ơi, ngay cả cái chỗ anh đang ngồi bây giờ có lẽ anh cũng đã phải chạy rồi, đừng mơ lên chức mà không chạy…. Anh chạy thì anh phải tìm cách gở từ người dân và cấp dưới anh, cái vòng luẩn quẩn đó không bao giờ dứt. Thử hỏi như thế mà không có ‘Diễn biến hoà bình’ như tác giả HLG nêu thì tình hình liệu có thay đổi gì không trong tương lai 10, 20, thậm chí 50, 100…năm tới. Anh có muốn DBHB để XH tối đẹp hơn hây chỉ muốn một XH như vậy tiếp tục kéo dài cho tới đời con, đời cháu chắt anh hả anh CAM Bí danh.

   • tam said

    Hay lắm!
    “Thực tiễn là thước đo chân lý” chứ không phải ” trung thành với đảng là thước đo chân lý. anh Bí Danh ạ!

 94. […] DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

 95. văn lâm said

  Tôi không nghĩ những người đẻ ra cái thuật ngữ “diễn biến hòa bình” lại xem thường công luận đến vậy để cố gán thêm bằng được từ”chống” vào trước thuật ngữ này!
  Một sự đổi thay ,hay gọi là đổi mới phương thức xã hội từ kinh tế kế hoạch bao cấp toàn diện sang kinh tế thị trường mà diễn ra trong hòa bình được thì nó đẹp như một giấc mơ hoa rồi còn gì,sao phải chống nó,chống cái sự tiến bộ trong hòa bình ?
  Kinh tế kế hoạch với kinh tế thị trường là những hình thái kinh tế có cơ cấu hoàn toàn khác biệt ,không thể có thứ con lai là kinh tế thị trường định hướng XHCN(tức định hướng kinh tế kế hoạch)!Thứ lai tạp này đích thị là thứ quái vật ,thực tế chỉ gây hại ;chính nó đẻ ra lợi ích nhóm,đẻ ra tiêu cực,nhũng nhiễu ,tham ô,lãng phí không thể kiểm soát.Chính thứ lai tạp hoàn toàn thiếu khoa học này đang là sản sinh những nguy cơ đe dọa tồn vong của chế độ.
  Chính Đảng CSVN cũng đã thay đổi khẩu hiệu “tất cả cho CNXH” thành mục tiêu mới :Phấn đấu xây dựng một quốc gia dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh,và đây mới chính là kim chỉ nam,là mục tiêu không thay đổi mà Đảng toàn dân ta cần theo đuổi.
  Chủ nghĩa phong kiến,Chủ nghĩa tư bản,Chủ nghĩa xã hội,Chủ nghĩa cộng sản ….chỉ là phương tiện để thực hiện mục tiêu nhất quán nói trên.
  Chưa nói xa đến CNCS,bản thân CNXH đã bộc lộ tính lý thuyết thiếu thực tế và thất bại ở ngay trên quê hương của Mark-Lenin,cha đẻ của CNXH.Mark đã nhìn xã hội bằng lăng kính bất biến để viết học thuyết về CNXH và Mark cũng sai sót khi không tính đếm đến lao động vô cùng quan trọng của chủ DN(nhà tư bản)trong quá trình sản xuất và trong xã hội.
  Tất nhiên trong quá trình phát triển,rồi chủ nghĩa tư bản cũng sẽ được thay đổi bằng những hình thức xã hội khác nhưng không thể là xã hội trong đó con người làm theo năng lực,hưởng theo nhu cầu,một xã hội như vậy sẽ không còn động lực và thiếu thực tế bởi nhu cầu con người về quyền lực là vô biên luôn,không thể không có chuyện thỏa mãn nhu cầu này một cách vô điều kiện được…
  Sự đổi thay của xã hội là bất khả kháng,tôi cũng nghĩ như bác H.L.Giang là Đảng CSViệt nam nên sáng suốt lựa chọn phương án chủ động ,bảo thủ quyền lực càng lớn,càng làm khó cho quá trình đổi mới.Nếu Đảng CSVN tự đổi thay một cách khoa học,Đảng sẽ lấy lại được lòng tin ở người dân trong sự nghiệp lãnh đạo Đất nước của mình ,trong sự cạnh tranh lành mạnh,văn minh và hòa bình…

  • Hoa Cải said

   “Mark đã nhìn xã hội bằng lăng kính bất biến để viết học thuyết về CNXH và Mark cũng sai sót khi không tính đếm đến lao động vô cùng quan trọng của chủ DN (nhà tư bản) trong quá trình sản xuất và trong xã hội”. Có người như bác đây vào góp ý,chắc Ba Sàm vui lắm và đọc giả cũng được sáng mắt thêm ra.

  • Khách said

   Các bác CS nhà ta từ trước tới nay luôn ra rả tuyên truyền là mình có chính nghĩa.
   Vậy mà, trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai”, bằng “diễn tiến hòa bình”, phương Tây đã thắng phe “có chính nghĩa cộng sản” ở LX, Đông Âu.
   Các bác CS có lý thuyết “3 dòng thác cách mạng”.
   Đúng thật, lần này cả 3 dòng thác đang trào dâng muốn cuốn trôi độc quyền lãnh đạo của các bác( nhưng sổ hưu vẫn còn, giống ở LX, Đông Âu), đó là:
   1. phong trào nhân dân đòi dân chủ tư do ở các nước “XHCN” TQ, VN…
   2. các tổ chức Nhân quyền NGO, nhân dân tiến bộ toàn thế giới phản đối áp bức của độc tài CS
   3. “các thế lực thù địch” phương Tây đang “diễn tiến hòa bình”.

   Hehe, cứ chống lại đi, “3 dòng thác” = 3x Tsunami ” !!!

   • Hoa Cải said

    Hồi đi học búa liềm,cái “3 dòng thác cách mạng” hầu như ngày nào cũng bị tống vào đầu. Cố quên rồi,nay thấy bác nhắc lại,buồn cười thật vậy đó. Cộng sản họ hay dùng từ phải nói là nực cười. Khi nói “3 dòng thác” thì đã tự ngàn xưa ai cũng hiểu đó là sự mát mẻ vì mùa hạ,trong trẻo cho mùa đông,giúp môi trường sống tốt lành,xanh tươi. “3 dòng thác cách mạng” toàn là máu không hà,ghê quá.

 96. Lê Na said

  trời,rõ răng là các ngươi đang làm diễn biến hòa bình ở VN,bây giờ lấy cái vỏ bọc là bạo lực cách mạng, thật là trơ trẽn,không giấu được âm mưu nữa bây giờ quay sang tim vỏ bọc để hoạt động.thật không biết xấu hộ tí nào

 97. Hùng Biển said

  bọn phản cahcs mạng,phản động lưu vong đang lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện diễn biến hòa bình ấy mà

  • Chi Lăng said

   Thằng CAM “còn đảng (mafia) còn mình” đấy các bác ạ, di nó xuống chân.

  • Hoa Cải said

   Đảng ngày càng bị thằng bạn thân nó hành,nó ép nhập hàng của nó dôi ra hơn 10 tỷ đô hàng năm,nhằm giết nền sản xuất trong nước,quốc nội thì lòng dân ta thán,đất nước từng bước suy vong. Đền đường cùng,họ tung bọn âm binh được “đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau” của Cu Hồ ra để gọi là còn nước còn tát là việc không khó hiểu. Bọn này được nhồi sọ để yêu điều ác,chống điều thiện. Bọn này sẽ hưởng kết cục không suông sẻ.

 98. Nguyễn Trung said

  Anh Hoàng Lại Giang đã nói lên tiếng nói chân chính vì sự sống còn của đất nước. Mong tất cả chúng ta cùng đồng thanh. Nguyễn TRung
  nguyentrungvt@gmail.com

  • supper man said

   ôi giời,ông cho đó là vì sự sỗng còn của đất nước ah,tôi thấy là hủy hoại đất nước thì có,đất nước đang phồn vinh,yên bình thế này,lịa đi rêu rao mấy thứ rận vớ vẩn,làm xã hội bất an, các người thật đứng là tâm thần thật rồi

   • Lam said

    Mẹ thằng CAM!

   • Đốp said

    […] thằng CAM Supper Man

   • Thanh Hoàng said

    Đất nước bình yên, phồn vinh quá… cái xã hội mà cái lũ ít học (ca sỹ, người mẫu, diễn viên…) nổi tiếng và giàu hơn những người có ăn có học (các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các nhà văn hóa …) thì chính là cái xã hội chủ nghĩa vô địch này đây đúng không ? Tụi CSVN đang cố làm theo lời Bác Hồ :”Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta hãy ra sức cướp của dân và bán nước”

 99. Bùi Lộ said

  Tội ác của CNCS là làm cho con người sợ hãi , tham lam và hèn nhát . Tôi khâm phục vì lời khuyến cáo của ông với nột đồng đội lắm quyền hành như Nguyễn phú Trọng . Tôi cũng không hy vọng có thay đổi của Trong. Với tôi Trọng lú chỉ giỏi bán nước cho Tàu như các lãnh tụ CSVN trước đây .Cái ngu của đứa có học nguy hiểm hơn vạn lần cái ngu của đứa vô học . Nếu cuối đời những thằng cầm quyền CS bị ung thư chờ chết trong đau đớn , hoặc con nó tự sát như con TBT Nguyễn vắn Linh ( Có thể quả báo vì bán nước cho Tàu) ,mồ mả sau này bị chuyên bôi cứt như mộ Lê đức Thọ tàn ác, thì lú đó bọn ày mới hiểu.

  • Việt Tân said

   ông bảo hèn nhát là làm cho người ta sợ hại ah,hung hăng,hổ báo thì mới lam cho người ta sợ chứ,đã ngu rồi,nói thì cũng chẳng ra hồn mà vào đây khoác lác,ông kich ra bây giờ

   • Hoa Cải said

    Thằng “Việt Tân” nghiện rượu quốc doanh,đang say mềm, ướt nhèm đây này,thượng đế ngó xuống mà coi.

 100. Hiền Cầu said

  Tuyệt vời, bài viết này của bác HLG!

 101. ihtvp2 said

  “Tôi nay đã ngoài 70, không hề biết sợ chết, chỉ sợ trước khi chết mà vẫn phải nhìn đất nước như thời Vương An Thạch!”
  Làm sao một người đang sợ chết lại dám nghe lời một người “không hề biết sợ chết”?Còn có cái gì đáng sợ hơn cái chết nữa không hỡi cụ Hoàng lại Giang? Chứ ở quê tôi có nhiều ông quan VNCH , trước 30.04.1975 lúc nào cũng tỏ ra oai vệ, cứ mở miệng ra thì y như là muốn ăn sống nuốt tươi CS; nhưng sau này vô trại cải tạo bị đối xử như con chó mà sao họ vẫn cứ câm như hến!Không biết vì sao?Bởi vì theo chỗ tôi thấy thì họ vẫn còn cái miệng để ăn mà!

  • Hoa Cải said

   Cộng sản thắng VNCH là vì cộng sản đánh VNCH cho Liên Xô,cho Trung cộng,ông Lê Duẩn từng nói vậy. Cộng sản là bên thắng cuộc,họ biến hàng trăm ngàn người bên thua cuộc thành chó,đã thành chó rồi thì nói tiếng người sao được nữa,thưa ông? Sao cộng sản họ ác thế hả ông? Họ thắng cuộc rồi mà còn trả thù dai dẳng quá vậy,hay họ làm theo lệnh của Liên Xô,của Trung cộng? Cộng sản họ có phải người Việt Nam không vậy ông?

  • Khách said

   Tổng Trọng kém bác Giang dăm ba tuổi, tuy sợ chết nhưng liệu sợ mà tránh được chết???
   Có nhưng cái người ta thà chết còn hơn, như mang tiếng xấu ngày năm là bán nước, hại dân !
   Những ông quan VNCN mà bác kể, tôi cũng thấy đúng như tôi được nghe CS tuyên truyền.
   Những người đó bây giờ chắc họ rất thấm thía câu của TT Thiệu: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”, và họ chắc là mừng vì CS đã chết ở Liên Sô, Đông Âu, còn CS VN thì đang giãy đành đạch. Sắp !

  • dachinhle said

   Nếu công sản VN khôn ngoan thì sau 1975 đã không đày ải nguời thua trận, là chính nguời của dân tộc mình bằng cải tạo, cuớp tài sản (đánh tư sản), nay oán hân chồng chất chỉ chờ nhày bị thịt lại thôi.

 102. Lanh The said

  Đọc lại bài bác HLG, vẫn chưa kỹ lắm, nhưng có suy nghĩ: nổi lên một sự run sợ
  – trong câu còn Đảng còn mình (có câu ấy thật ư) – chỉ thấy một sự bế tắc, có phần tuyệt vọng. Dân Việt này (chưa kể dân khác) đã từng sống hàng ngàn năm, làm đủ thứ, tiến hóa v.v. có anh Đ nào đâu? Kỳ thật. Xin các bác bỏ quá cho sự ngây thơ của bố cháu. Nhưng thật không ngờ.
  – Nhớ đến sự ôm chân anh Pù Văn Tìn gần đây mà dân họ cứ hỏi tôi (một tay học thời LX) cũng thấy hiện lên run sợ (hy vọng những kẻ bênh Assad Syria). Nhưng bản thân bọn Pù cũng đang ốm lử khử, chẳng có tiết mục chánh trị gì, cũng ngõ cụt.
  Cuối cùng, nểu các bác nào định diễn biến gì, xin chọn cách hòa bình thôi. Ở Nga hồi Yeltsin cũng bắn giết những người chống lại (vụ Nhà Trắng) nồi da xáo thịt chán lắm.
  Thêm Buồn vì kinh tế tan hoang, dù không có gì bất ngờ. Nhớ đồng giao trẻ em thời bao cấp: thằng què đi công tác, thằng lác lái máy bay…
  Vài dòng cảm tưởng sau ngày tận thế không đến, bên con thuyền thủng, bến cạn… cá vàng đã bơi đi sau những điều ước nhăng nhít và kiểm điểm của CN XH thị trường! Đa tạ chư huynh cho bày tỏ.

 103. Ha Le said

  Cho đến giờ, tôi thấy người có khả năng nhất để can gián và góp ý với TBT Nguyễn Phú Trọng, chính là bác Hoàng Lại Giang đây. Bác Trọng là một lý thuyết gia bẩm sinh, bao lâu cái “lý thuyết” mà bác ấy tâm đắc còn có những điểm kẹt chưa đả thông được, thì bác ấy vẫn còn do dự đắn đo, chưa thể trở thành một mẫu người hành động.

  Khi những điểm kẹt về lý luận được đả thông, thì dù đã cao tuổi, một lý thuyết gia vốn suốt ngày đăm chiêu tư lự vẫn có thể bỗng chốc thoát thân thành một người thực tiễn và hiệu quả – ấy là tôi hy vọng thế.

  Và tôi nghĩ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho TBT.

  • Hoa Cải said

   Chẳng nghe TBT Nguyễn Phú Trọng nói lý luận như bác Hoàng Lại Giang bao giờ. Mấy hôm rày ổng đi thăm nông dân,ông nói:”Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá…đảng biết chỗ nào có giá cao,chỗ nào chưa có giá cao,để mà quy hoạch cho dân,để mà phát triển đất nước,đi lên từ đất. Đảng ta là đảng cộng sản,chỉ biết lo giữ đất cho dân…Đi lên CNXH là khát vọng của toàn dân…” Hết.

  • Khách said

   Hu hu hu …
   Cơ hội cuối cho hy vọng của bác Ha Le vì “Cộng sản không bao giờ thay đổi. Chúng chỉ có thể bị thay thế” (Boris Yeltsin)
   Bác chịu khó chờ mùa Xuân: “người ta không trông thấy lịch sử đang biến chuyển thế nào, cũng như không ai trông thấy cỏ đang mọc lên vậy mà mùa Xuân vẫn tới” (Boris Pasternak).

  • văn lâm said

   Có thể TBT N.P Trọng chưa phải là người thay đổi được cương lĩnh của Đảng CSVN .Tuy nhiên cương lĩnh của một Đảng khi chưa cầm quyền và sau khi đã cầm quyền phải đổi khác thì mới phù hợp.
   Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình,Đảng CSVN đã tập hợp được toàn dân ,tiến hành tranh thắng lợi,giành độc lập dân tộc bằng đường lối chuyên chính vô sản,đấu tranh giai cấp.
   Nay Đảng CSVN đã trở thành một đảng cầm quyền,nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ngày nay là lãnh đạo nhân dân cả nước tiền hành công cuộc đổi mới,công nghiệp hóa hiện đaị hóa kinh tế Đất nước.Điều này đồng nghĩa với mục tiêu cách mạng của Đảng CSVN đã thay đổi,đối tượng cách mạng của CNCS là CNTB cũng đã có nhiều thay đổi.Phương sách chuyên chính với tư bản trước đây đã được đổi mới , chuyển hướng từ đối đầu thành hợp tác đồng lợi(chính sách nhiều thành phần kinh tế,cơ chế kinh tê thị trường…).Đây chính là những đổi thay tốt đẹp về lượng của Đảng CSVN,những thay đổi về lượng này đang dần hướng tới một sự đổi thay về chất,tức thay đổi cương lĩnh của Đảng CSVN (thay vì kiên định lập trường XHCN chuyên chính bằng một XHCN dân chủ như ở các nước Bắc Âu)trong một diễn biến hòa bình mà đại đa số người dân,kể cả các Đảng viên tâm huyết với vận mệnh Đất nước (trừ nhóm đặc lợi trong Đảng)đang vận động thực hiện.
   Với bất kỳ một đảng cầm quyền nào hiện nay trên thế giới,cương lĩnh của Đảng không phải là bất biến,nó được thay đổi thậm chí là hàng năm để luôn đáp ứng mục tiêu lợi ích của đảng cầm quyền này(đồng thời cũng là lợi ích quốc gia của Nước này ).
   Với Đảng CSVN,mục tiêu của Đảng trên thực tế cũng đã thay đổi,từ chuyên chính đấu tranh giành độc lập sang xây dựng một nhà nước Việt nam: Dân giầu Nước mạnh Xã hội công bằng ,dân chủ,văn minh .Vậy nên trong cương lĩnh những từ khóa như kiên định đường lối CNXH chung chung theo lối cũ,kinh tế thị trường định hướng XHCN là thừa,là mâu thuẫn với mục tiêu đề ra vì những chủ đề nêu trên nếu đưa vào cương lĩnh là không chuẩn mực về thời điểm(không có thiên thời,địa lợi,nhân hòa) ,là sai với chính tư tưởng của Mark:chủ nghĩa tư bản phát triển tột bậc sẽ chuyển sang CNXH rồi mới đến CNCS.
   Như thế ,câu chuyện trước mắt của nhà nước Việt nam không phải là CNXH hay CNCS,Đảng CSVN hãy tập trung phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam hùng mạnh đi đã;đừng cố ép CNXH,CNCS sinh non đẻ sớm ở Việt nam,sẽ không thể thành công được đâu.
   Với Việt nam,để thành một quốc gia phát triển đúng nghĩa trước khi chuyển sang chế độ CSCN ,thời gian sẽ không thể dưới một thế kỉ(Trung quốc mạnh hơn ta còn khảng định thời gian này kéo dài hàng trăm năm đấy nhé).Vậy thì hãy vui lòng đợi đấy nhé CNCS,nói trước sợ bước không qua nổi đâu .

 104. hoc vien cu said

  Tuyệt vời! Hội đòng ný nuận TW đâu rồi, đọc mà hiểu nghen!

 105. PHÓ 4T said

  Bài viết của Bác Hoàng Lại Giang thật tâm huyết, đúng với những điều mong mỏi của nhân dân Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Bác, chúc Bác nhiều sức khỏe! Nhưng cũng phải thưa với Bác nếu muốn dân chủ thật sự thì phải bỏ điều 4 trong hiến pháp, nhưng rất tiếc sáng nay báo QĐND có bài khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng, vậy nên con đường Bác chọn DIỄN BIẾN HÒA BÌNH khó diễn ra lắm. Tôi cũng mong Ông Trọng đọc bài viết của Bác.

 106. […] Theo Anhbasam […]

 107. Người sông Tiền said

  Tôi là một đảng viên CSVN rất tán thành những ý tưởng mà nhà văn Hoàng Lại Giang đưa ra. Mong rằng ban tham mưu của ông TBT Nguyễn Phú Trọng nghiên cứu thay cho những tư tưởng phản động của Đảng CSVN đang thực thi.

 108. huơngsen said

  Tôi cảm phục anh Hoàng Lại Giang vì những dòng rất tâm huyết của anh.Nhưng tôi cũng nghĩ là rất khó vào cái lỗ taicủa những người CS, nhất là ông Trọng, người vừa thuyết giảng về CNXH ở CUba. Ong Trọng không phải là Gorbachev mà ông Trọng là ông Trọng của DCS VN, nguyên tắc là không bao giờ từ bỏ quyền lực, từ bỏ quyền cai trị nếu như không bị lật đổ bằng bạo lực. Vấn đề cơ bản là CSVN dù bị mất lòng dân, họ vẫn còn nhiều khả năng bảo vệ ngai vàng của họ( quân đội, công an, đội quân tuyên truyền, hệ thống quan lại lớn nhỏ được phép lộng hành với nhiều bổng lộc và điều kiện tham nhũng mà không bị trừng trị), chưa kể đến sự bảo kê của CSTQ và sự cài cắm gián điệp TQ vào chính quyền (xem 42 tướng lĩnh Đài Loan đó).Tuy nhiên những bài như của anh Giang, anh Phạm Đình Trọng, trươc đây của anh Hà Sỹ Phu, Trần Độ, vv…thức tỉnh mọi người, ngõ hầu tiệm tiến đến một sự THAY ĐỔI. Nói thế là rất bi quan nhưng quả thật, phải có một Gorbachex của VN, nếu không thì rất mịt mù, như nhà văn Nguyên Ngoc than “không biết theo kịch bản nào “. Tôi có những lo lắng như vậy, có gì sai xin thông cảm.

  • Phẫn said

   Đúng như trong dân gian đã nói ” thân lừa ưa nặng” , ĐCS VN bây giờ không khác một con lừa bướng bỉnh, ngu ngốc và ngoan cố cho nên chắc là phải chịu đòn đau chí tử thì mới nhận thức được vấn đề. Tất nhiên lúc đó thì đã quá muộn !

 109. Dân Việt Chán CS said

  Bác Hoàng Lại Giang có ảo tưởng không, khi có định đánh thức lương tâm của một kẻ như Nguyễn Phú Trọng?
  Một kẻ chẳng hé răng lên tiếng nửa lời trước sự kiện Đoàn Văn Vươn, bỏ ngoài tai dư luận cả nước (đã đăng tải trên hầu hết các báo nhà nước). Thật vô cảm, nếu so sánh với vụ án Đầm Nọc Nạn dưới thời thực dân phong kiến.
  Một kẻ đã giữ đến ngôi Tổng Bí thư, mà dửng dưng trước hiểm họa Tàu cộng xâm lấn: “tình hình Biển Đông không có gì mới”!
  Một người Pháp như Andre Menras còn biết lo lắng đau đáu cho ngư dân Việt bị bắt nạt, khủng bố ở Biển Đông. Một người dân nước Việt như Nguyễn Phú Trọng lại cứ “hảo hảo, tương đồng ý thức hệ”?
  Khỏi phải giảng cho ngài tiến sĩ Mác – Lê Nguyễn Phú Trọng về dân chủ. Ngàu biết nó còn rõ hơn bác Hoàng Lại Giang chứ. Có điều, cái bả vinh hoa, quyền lực nó ám, nên Nguyễn Phú Trọng rất kiên định độc tài, độc đảng.
  Trong số bạn học, có người nói Nguyễn Phú Trọng học giỏi văn. Tôi không tin. Văn học là nhân học. Người nhân văn bao giờ cũng căn ghét độc tài.
  Cũng trong số bạn học, có người nói Nguyễn Phú Trọng là kẻ cực kỳ cơ hội. Tôi cho rằng người này nhận xét rất tinh tường. Bằng chứng thì bác Hoàng Lại Giang đã trưng ra trong bài viết: từ khi Nguyễn Phú Trọng nắm ngôi cao nhất, hơn 50 người dân chủ, yêu nước, chống TQ xâm lăng đã bị bắt bớ, giam cầm, tù đày, khủng bố.
  Có lẽ bác Hoàng Lại Giang 2 lần ảo tưởng. Vì có lẽ Nguyễn Phú Trọng không biết lên mạng để đọc, và nếu biết cũng không có thời gian để đọc (suốt ngày họp hành, thăm viếng, phát biểu huấn thị lăng nhăng vô bổ). Bọn tay chân thư ký giúp việc thì cho kẹo cũng không dám thưa bẩn về bài của bác Giang (sợ bị cắt lưỡi). Bằng cách nào đó, nếu có đọc thì cũng chẳng hiểu bắc Giang nói gì, có khi lại nổi khùng cho an ninh tống ngục hoặc thủ tiêu luôn bác Giang.
  Đời chó thế đấy, bác Giang ạ.
  Dù sao cũng cảm ơn bác Giang. Bài viết cho Tổng Trọng nhưng khai sáng nhân dân. Để một ngày nào đó, chẳng “hòa bình” được thì đành “bạo lực” vậy thôi.
  Kính bác Giang

 110. Vũ Đại Lang said

  Bài viết của bác rất hay. Lập luận chặt chẽ, xác đáng. Năm mới chúc bác vạn sự như ý và mong bác hết sức “giữ sức khỏe” bởi viết những điều “bạn học” cũ không muốn đọc, nói những điều “bạn học” cũ không muốn nghe có thể dẫn đến những tai nạn bất ngờ bác ạ. Mong bác sẽ không là người thứ “hơn 50+1” được ông bạn đồng môn ưu ái.

 111. Xich Lo said

  Bài viết thật tuyệt, mong được phổ biến cho nhiều người được đọc

  • Hoàng Sông Hương said

   Xin lỗi bác đã gửi cho ông Trọng chưa – ông ko nghe đâu bác ạ , có nghe cũng phải hết nhiệm kỳ , ” Cờ ” đang đến phải ” Phất ” đã , cơ hội ngàn năm mà bác

 112. Nguyet Anh Vu said

  Lịch sử thế giới cận đại cho thấy cái chủ nghĩa của các bác là một sai lầm tệ hại. Sự thay đổi bằng bạo lực hoặc một cách hòa bình sẽ còn tiếp diễn trên trái đất này. Điều đáng tiếc là Diển Tiến Hòa Bình ở VN ngày nay đang được đạo diễn bởi TQ và được thực thi bởi những người lãnh đạo VN núp dưới chiêu bài CNXH. Res Ipsa Loquitur.

 113. Nguyet Abg Vu said

  Trung Quốc Và Diễn Tiến Hòa Bình ở Viet Nam
  Trong khi ở những nước dân chủ người ta kêu gọi và đòi hỏi thay đổi như là một nhu cầu cần thiết để xã hội thăng tiến (như Barrack Obama đã hô hào “change we can believe in” trong quá trình tranh cử của ông ta) thì điều này hoàn toàn ngược lại ở những quốc gia độc tài đặc biệt là ở Á Châu. Vì sợ hãi trước những thay đổi, người ta gọi nó là diễn tiến hòa bình. Diễn Tiến Hòa Bình cứ dược nhắc đi nhắc lại như một đe dọa đến sự tồn vong của những chế độ độc tài toàn trị, là cái cớ để đàn áp những người đối lập và tiêu diệt những tiếng nói khác biệt trong xã hội.
  Vậy thì DTHB là gì và đáng sợ đến thế nào đả khiến cho nhà nước VN ra rả lên án và ra sức trấn áp như vậy? DTHB là thay đổi, vận động và đòi hỏi thay đổi một cách hòa bình (ôn hòa) không đổ máu. Thay vì xem việc thay đổi một cách ôn hòa là điều tốt đẹp, những lãnh đạo vn lại lo sợ, xem đó là một đe dọa đến sự thống trị của đảng và nhà nước CS mà hệ qủa là họ ra sức tiêu diệt một cách thô bạo mọi đòi hỏi thay đổi từ trong trứng nước.
  Điều đau lòng là chính những nhà lãnh đạo CS hiện nay lại là những người thi hành chương trình DTHB của TQ khiến VN phải chịu nhiều mất mát và thua thiệt. Sự mê muội vào cái gọi là CNXH (?), sự tham lam và đam mê quyền lực đã khiến những người lãnh đạo đương thời của nhà nước và dảng CSVN trở thành những agents đắc lực thực hiện chương trình DTHB của Trung Quốc ở Việt Nam. Hãy chờ xem.

  • Phẫn said

   Diễn biến hòa bình kiểu TQ diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày rồi các bác ạ, Này nhé 80% phim truyện là của Tàu, 90% hàng hóa cũng Tàu, đèn lồng Tàu treo khắp Chùa chiền miếu mạo và phố xá ngày lễ cũng như ngày hội. Cán bộ các Ban của ĐCS VN đi tập huấn nhận chỉ đạo bên Tàu liên tục, lãnh đạo ĐCS và Chính phủ , Nhà nước , Quốc hội trước mọi quyết định quan trọng đều phải bàn bạc với Bắc Kinh xin chủ trương. Gần đây Bộ ngoại giao trình ý kiến ký với Mỹ Hiệp ước Đối tác chiến lược thì gặp sự phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng với lý do – ký nó bây giờ thì TQ sẽ làm phiền lắm ! Ôi , nhục nhã và hèn nhát thay một quân đội anh hùng một thời !
   TQ xui dại VN chống diễn biến hòa bình theo cách phát triển văn minh để đẩy chúng ta vào con đường diễn biến hòa bình tăm tối và trở thành thuộc quốc của họ . Bản chất của vấn đề chỉ đơn giản có vậy thôi .Đáng buồn là lãnh đạo ĐCS và Quân đội giờ đây đầu hàng cả rồi.

   Tình hình nước ta hiện nay rất giống thời Tự Đức khi Pháp lăm le xâm lược . Nhân dân ơi hãy chặn tay bọn nhu nhược bán nước để lịch sử không lặp lại một thời kỳ nô lệ !

 114. Siết Tay Nhau Xây Lại VN !!! said

  Thật quá diễm phúc cho Non Sông Gấm Vóc này, vì vẫn còn rất nhiều các Bậc Sĩ Phu Ái Quốc chân chính, như Hoàng Tiên Sinh của chúng ta.
  CNXH Lassall hay CNXH Lénin, đều có cái uyên áo, thâm thúy của riêng nó. Tựu trung, đều hướng về một mục tiêu vì một cuộc sống Hạnh Phúc trường tồn cho toàn thể Nhân Loại.
  Hầu hết các Học Thuyết Chính Trị đều là Phương Tiện, chứ không phải là Mục Đích tối hậu.
  Và chúng đều mang tính Tương Đối, chỉ thích hợp và cần thiết cho một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó của TG.
  Chúng ta không phủ nhận tính ưu việt và nhân bản của CNXN, mà ĐCSVN đã lựa chọn cho những yêu cầu lịch sử cấp thiết của Đất Nước, trong những giai đoạn lịch sử đã qua. Và nói một cách khách quan và trung thực nhất, ĐCSVN đã cùng với Toàn Quân – Toàn Dân VN, đem lại rất nhiều tiến bộ đáng kể cho Đất Nước, trên rất nhiều phương diện.
  Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay của Đất Nước, Khu Vực và TG, một mình ĐCSVN không thể tiếp tục đủ sức gánh vác toàn bộ các yêu cầu cơ bản và rất cấp bách hiện nay của toàn thể Dân Tộc.
  Điều này không có nghĩa là Nhân Dân VN đã vô ơn, xem thường hoặc đánh giá thấp ĐCSVN, cũng như không còn muốn ủng hộ ĐCSVN nữa đâu.
  Trái lại, toàn thể Nhân Dân VN vẫn luôn son sắt, sẵn lòng liên kết mạnh mẽ với ĐCSVN như ngày nào, trong một Mô Hình Chính Trị thật sự phù hợp với nguyện vọng của toàn thể Nhân Dân VN, và tình hình hiện nay trên khắp TG.
  Nhân Dân VN vẫn luôn tin tưởng rằng, Tổ Quốc – Dân Tộc sẽ mãi mãi là Tôn Chỉ thiêng liêng nhất của ĐCSVN, trong bất kỳ một tình huống nào của lịch sử.
  Và tất cả chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng, trong một tương lai rất gần, ĐCSVN sẽ lại tiếp tục hòa mình, kề vai sát cánh mạnh mẽ hơn nữa cùng với Toàn Dân VN, trong một Mô Hình Chính Trị mới mẻ hơn, trẻ trung hơn và thông thoáng hơn, vì một VN mãi mãi hòa bình, tự do, văn minh, nhân bản và phú cường, vì Tương Lai sáng ngời, yêu thương, ấm áp cho những Thế Hệ kế tiếp của con em chúng ta.
  Và thật tuyệt vời, con em của ĐCSVN và con em của toàn thể Đồng Bào VN, sẽ mãi mãi yêu thương, gắn kết thắm thiết với nhau như anh em một nhà, tiếp nối Ý Chí cha anh, xây dựng Tổ Quốc ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, sánh kịp với Năm Châu Bốn Bể.
  “Một điều thật diệu kỳ, đó là, khi chúng ta ngừng nhìn vào nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng, thì Bình Minh sẽ thật sự bắt đầu…” – Một Triết Gia Tây Phương.

  • Hoa Cải said

   Nam mô A Di Đà Phật.

   Sang năm,bầu cử Tổng thống.

  • Tôi đọc comment của bác “Siết Tay Nhau Xây Lại VN !!!” mà lòng thấy ấm, người ta đang cay cú chửi bới CNXH và ĐCSVN ra rả…Nhưng người ta không hề phân tích CNXH có mục tiêu của nó như thế nào.

   CNXH theo mục tiêu nhân văn của nó như Đảng CSVN hiện nay đã nói là làm cho “Dân giàu, Nước mạnh , Dân chủ xã hội công bằng, Văn minh”.
   Tôi nghĩ họ chỉ lấy cớ để chửi CNXH và Đảng CSVN vì nó đã không ít 3 lần đánh đuổi quân thù ra khỏi nong sông, cái đau nhất của những kẻ chửi Đảng CSVN là đánh sập chế độ Ngụy quyền Miền Nam.
   Đảng CSVN đã thống nhất Đất nước, thu non sông về một mối, đã đánh thắng Polpot cứu Tổ Quốc Vn và cứu nhân dân Khơ-me khỏi nạn diệt chủng.
   Đảng CSVN đã xây dựng lại Tổ Quốc đàng hoàng hơn mà nhiều nơi trước đây nhân dân không dám mơ tới, hãy về thăm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sơn la, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn…những thành phố cho đến rừng núi đâu đâu cũng chan hòa cuộc sống mới, chỗ nào cũng có phố phường tấp nập và sáng ánh điện, sâng ánh văn minh….
   Hãy công bằng với Đảng CSVN hãy phê phán những yếu kém về quản lý kinh tế sở hữu nhà nước của nó, hay vạch ra và phê phản những cán bộ đảng viên tham nhũng…
   Còn nếu chửi “cả mớ” thì anh chỉ là thằng bất mãn và kẻ vô ơn, và chính anh đã “cởi áo cho người xem lưng” mà thôi…
   Ai thực tình yêu nước, ai thực lòng muốn xây dựng Tổ Quốc này thành ấm no hạnh phúc thì qu giọng nói của anh at Nhân dân lương thiện biết liền…

   • Dân Cu Đen said

    Phải, nếu Nhật bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan… mà do ĐCS lãnh đạo, thì họ đã vượt xa Mỹ rồi (!). Híc, nhiễm độc tuyên truyền CS nặng mà cũng bày đặt lên mạng

   • Thuỷ said

    “CNXH và Đảng CSVN vì nó đã không ít 3 lần đánh đuổi quân thù ra khỏi nong sông”
    ….. 3 lần ? đánh ai mà nhiều dữ vậy?

    • Chú về học lại lịch sử đi nhé, trình độ lịch sử của chú quá kém, Đảng CS chẳng đánh tan Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ- Chính quyền Bù nhìn tay sai Mỹ, đuổi giặc Tàu chạy về nước 1979 là gì ?

     • khach said

      Ngu nhu heo. Nhan dan danh chu Dang nao danh. 3 trieu dang vien co di danh neu nhu TQ danh VN khong?

     • Lêu Lêu said

      Lưu Manh bị phụ nữ ghẹo rồi đấy. Xem ông có dám nói đánh Trung Quốc không thôi.

   • 1234 said

    Sau 38 năm sống với dưới chế độ XHCN, tôi thấy chế độ này là một thứ rác rưởi, cặn bã của cuộc đời như đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói !

    • Trung Hiếu said

     Cảm ơn anh Hoàng Lại Giang. Hôm nay, sau một năm trời mới có dịp vào mạng nhờ thằng con rể, mở ra thấy có bài của anh, liền đọc ngấu nghiến. Thực là hay quá. Anh đã phát biểu hộ cả chúng ta.
     Sau 57 năm (1955-2012) sống dưới chế độ này, tôi thấy chế độ này thật sự cực kỳ thối tha, phản dân hại nước! Tôi những tưởng sau gần hai chục năm sống dưới chế độ TD Pháp và phong kiến đau khổ, tối tăm sẽ được đổi đời. Ai dè chỉ đổi được có một phút chốc, rồi càng ngày càng bê bết, lầm than. Bây giờ chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng. Cả cuộc đời tôi đã vất đi!

   • Hoa Cải said

    Hiện nay Liên Hợp Quốc có 191 nước thành viên,trong đó có 3 nước do đảng cộng sản cầm quyền: Cu cộng,Trung cộng và Việt cộng. Thử xem ba cộng này đạt những thành tựu gì hơn các quốc gia sợ cộng? Không có hơn gì về những thành tựu chung mà nhân loại hướng tới,họ chỉ có nhiều cái hơn,buộc nhân loại phải ghê tởm: Giam tù tiếng nói,cấm bàn luận chuyện chính trị,cấm tự do ngôn luận,tự do báo chí,lộng quyền,tham nhũng,soạn luật có lợi cho tham nhũng,phân biệt đối xử chính trị,các quyền tự do dân sự của công dân họ cướp sạch,cướp cả đất đai. Khoe khoang là sở trường của chế độ độc tài,hồi khánh thành sân vận động Mỹ Đình,họ nói sân Mỹ Đình là một trong ít sân đá bóng hiện đại nhất Đông Nam Á. Họ biết chẳng ăn thua gì so với sân đá bóng của các quốc Indonesia,Malaysia,Thailand,nhưng họ cứ nói bừa,được chút nào hay chút ấy. Bó tay với cộng sản làm láo,báo cáo hay,nói giỏi nhất thế giới. Đúng là tin cộng sản,mất mẹ 4 sào đất. Chán.

   • Núi said

    Mày ơi, nó vay tiền của ngân hàng thế giới, nó phá hết rừng,nó bán hết biển. Dân khổ, Đảng viên cÓ đặc quyền ĐƯỢC ăn hối lộ, được tham nhủng mà chỉ chịu trách nhiệm chính trị cho vui thôi.
    Thời vua Lê Thanh Tông, 3 lần đánh đuổi giặc Nguyên có cần Đảng cọng sản không> Mày nói đi. Đảng CS không đánh thì nhân dân VN đánh, sao mày ngu quá vậy

   • Tony said

    Những thứ mà bạn thấy nếu nói như xhcn thì là “phồn vinh giả tạo” đó bạn ạ. Những thứ đó chẳng qua là do những gói viện trợ theo nhiều hình thức khác nhau, viện trợ không bồi hoàn, viện trợ với tiền lời ít, viện trợ không tiền lời từ các nước tư bản đang…hấp hối, và tới một lúc nào đó thì con cháu của chúng ta sẽ…è cổ ra mà trả số nợ đó bạn à.
    Điều đáng nói là, số viện trợ đó đã bị…rơi rớt từ trên bộ chính trị, xuống đến các ngài công an khu vực, cho đến các đảng viên nhỏ nhất cũng có phần, trước khi số viện trợ đó được dùng cho đúng với mục đích của nó thì có lẽ là còn khoảng 1/4 tổng số tiền viện trợ mà thôi.
    Tất cả những thứ đó là do “tư bản giẩy chết” giúp ta đó bạn, nếu như không có bọn “tư bản bốc lột” giúp thì VN cũng đang trên đường tiến nhanh, tiến mạnh đến thiên đường như 2 nước đồng minh là cuba và bắc triều tiên rồi đó bạn.
    Mong bạn sớm mở mắt.

  • Vu Vơ said

   Thế này (như bạn nói) thì nó đích thị là “diễn biến hòa bình” mà dân chúng mong đợi đấy bạn Siết Tay Nhau… ạ! Hiềm nỗi, ĐCS của ông Trọng và các phe nhóm lợi ích (ăn theo ĐCS) thì rất rất không muốn, nên mới đang đối đầu với nhân dân như thế này (và do đó phải khiếp nhược trước ban lãnh đạo Bắc Kinh như thế ấy)!

 115. Đức said

  Tôi sinh năm 1975 thuộc thế hệ 7x. Thật lòng, tôi được học lich sử, nhưng có lẻ bẩm sinh cái gì mà không phải sự thật, chân lý thì nó không vào đầu; kiểu như có bộ lọc thông tin vậy.

  Hôm nay, tôi đọc một mạch hết bài viết của nhà văn Hoàng Lại Giang, thì tôi đã được khai trí rất nhiều. Cái khái niệm mà bấy lâu nay nghe nhan nhãn trên tivi, trên mạng được định nghĩa sao cho có lợi cho ĐCS, thì tôi không hiểu gì cả.

  Mong rằng, bài này bác Trọng đọc được, và đọc với CÁI TÂM CỦA “LÒNG TỰ TRỌNG” chứ không phải THÁI ĐỘ “TỰ ÁI”.

  Cháu cảm ơn nhà văn Hoàng Lại Giang. Cảm ơn Ba Sàm đã cung cấp thông tin.

  Quá đã!!!

  • Khách said

   Thế hệ của bạn là thế hệ mà họ không thể lừa nổi ai nữa, vì cái mà họ gọi là “lý tưởng” đã hết thiêng.
   Xã hội VN thối nát, tham nhũng, nghiện ngập, người dân bị bần cùng hóa, bỏ đi làm nô lệ cho nước ngoài thế nào họ không cấn biết.
   Họ chỉ mong thế hệ trẻ quên đi mối họa ngoại xâm, chỉ cần biết mọi sự đã có Đảng lo
   Đến lúc này họ chỉ còn cách lật ngửa bài, trơ trẽn vô liêm sỉ, cho người dân lựa chọn:
   1. Theo “Đảng” thì “còn đảng, còn mình”, là sẽ còn có sổ hưu.
   2. Phản đối sự “lãnh đạo” của “Đảng” thì anh là phản động, là mắc mưu “diễn biến hòa bình của kẻ địch”, là có nhà tù, trại cải tạo chờ đón !
   Rất mong chờ thế hệ trẻ, ai cũng quan tâm đến đất nước như bạn, để các bạn sẽ giành lại chính quyền cho nhân dân.

  • Tonvanis said

   Cảm tạ bạn Đức đã tỏ nỗi lòng mong rằng với tinh thần cao qúy ấy được bạn tỏ ra cho nhiều bạn khác.

 116. điệp tú said

  cùng vợ chồng cả ăn cùng mâm ngủ cùng giường khi đã không tin nhau .ly dị ,hay phải sống chung với nhau đây.thôi ta (diễn biến hòa bình) đi để ai cũng có cuộc sống ít nhất là tốt đẹp hơn ta đang còn hưởng.không thì khổ lây con cái mất hết bạn bè

 117. […] Nguồn anhbasam […]

 118. […] Nguồn anhbasam […]

 119. HENVOIGIAC said

  RỦI RO
  Diễn biến hòa bình hay bạo lực cách mạng đều là ẩn số rủi ro.

  Chấp nhận diễn biến hòa bình để hứng chịu rủi ro cho cả một hệ thống là điều bất cứ ai cũng lo sợ, trừ Tổng thống Thein Sein của Miến Điện. Phe quân sự Miến Điện đã ủng hộ “xì van” và cho đến nay họ vẫn đang làm chủ tình hình. Họ WIN mà Dân cũng được WIN trong mức độ, lộ trình của họ đặt ra.

  Các nước khác thì chỉ có bạo lực cách mạng mới hất được bọn độc tài, bọn chiếm được nhà nước 1 lần là muốn giữ mãi mãi. Bọn tinh vi thì giữ chuyên chế độc tài bằng cách biện pháp cốt lõi là phá thối, diệt từ trứng nước bất cứ tiềm năng nào có đủ năng lực, trí tuệ, tâm huyết quy tụ nhân tâm, đòi hỏi cải cách, tiến bộ kể cả là “nguyên đồng chí”, “nguyên con ông cháu cha”.

  Nhưng mấy ai học được chữ NGỜ, ngọn lửa cách mạng trong lịch sử thường được nhen nhóm lắm khi chỉ từ nguyên cớ vụn vặt và “vĩ nhân” xuất hiện kịp thời từ những thân phận tầm thường đang hòa mình trong bóng tối. Đã có biết bao triều đại chuyên chế bị “bất ngờ” và phải đối mặt với sự phán xét của lịch sử bởi bạo lực cách mạng.

  Chúng ta vừa chứng kiến số phận của một số nhà độc tài chọn sai con đường “được tỵ nạn, miễn hồi tố, ra đi trong danh dự, an lành và kè kè bị bạc ” với “xả súng đàn áp + vài hành động mị dân” để tử thủ quyền lực.

  Hãy thử hỏi ông Saad ở Xyria, tình thế hiện nay ông đã muốn thay đổi ý định lựa chọn diễn biến hòa bình hay chưa. Tại sao đến tận bây giờ, khi nhân dân Xyria với tay KHÔNG TẤC SẮT tự nổi dậy chống lại máy bay và xe tăng của bọn ông. Đánh cho bọn độc tài liểng xiểng, tướng tá bỏ chạy ra nước ngoài và “đổi phe”, thì ông lại muốn “HÒA GIẢI DÂN TỘC”.
  * Phe đối lập ở Syria bác kế hoạch hòa giải của Assad
  Thứ hai 07/01/2013 07:05 http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Phe-doi-lap-o-Syria-bac-ke-hoach-hoa-giai-cua-Assad/266258.gd

  Ông Assad thua rồi. Nga không chống lưng cho ông nổi rồi.

  Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thì không thể THUA như ông Assad. Không có cơ may rủi ro nào với ông Trọng. Không bao giờ có cảnh ông Trọng phải van xin “HÒA GIẢI DÂN TỘC’ với nhân dân Việt Nam. Vì sao?

  ĐÃ CÓ TẦU CỘNG BẢO KÊ RỒI.

 120. Hahuy said

  Bài viết ngỏ của Bác Giang gửi Anh Trọng cũng như mấy anh còn lương tri trong bộ máy cầm quyền . Tại sao VN cứ sợ diễn biến Hòa bình nhỉ ? Nếu diễn biến theo chiều dân chủ mà chính những người cầm quyền đang mong muốn thì quá hay chứ sao . Họ biết chuyển tình thế nhanh chóng , đó cũng là một biểu hiện anh hùng . Người dân VN cũng như các nước sẽ biết tha thứ và thông cảm cho những sai lầm trong quá khứ , nếu lãnh đạo thông minh , sử lý hợp thời ( CNXH chết lâu rồi ) . Ngày nay , ở VN cũng như trên thế giới chỉ ghi công những người biết nhìn ra thời cuộc , dẫn dắt dân tộc đi đúng con đường phải đi . Hãy noi gương Miến Điện . Cả thế giới khâm phục Tổng Thống Miến hiện nay , cũng như nữ Dân chủ Miến Bà Au,… Còn có thấy ai trên thế giới ca ngợi mấy anh lãnh đạo VN . Chỉ thấy họ lên án chế độ hà khắc , bịp bợm người dân về dân chủ , nhân quyền . Tội dự đoán , mấy người lãnh đạo VN hiện nay không biết thay đổi để phù hợp thì con đường của họ cùng gia đình sẽ bị tan nát trong một ngày không xa . Hãy chờ xem .

 121. Hoa Cải said

  Tôi ghi nhận có một đoạn đặc biệt “gân cốt” trong toàn bài viết của bác Hoàng Lại Giang gửi tới TBT Nguyễn Phú Trọng. Vì lo TBT NPT không nhận ra,nên xin lập lại:

  Dấu ấn của những cuộc “Bạo lực cách mạng”

  “Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên,tôi chọn “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. Bởi “bạo lực cách mạng” là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình để đập tan một thể chế chính trị tàn bạo,tham nhũng,một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện,trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành…đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ,trên thực tế đây là cuộc đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân,dẫn đất nước vào chỗ suy vong”.

  “Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ,bị bắt,bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ”.

  Thưa TBT Nguyễn Phú Trọng. Người dân đồn anh bị lú,nên dù lập lại ý của anh Giang mà vẫn chưa yên tâm về sức hiểu của TBT. Xin gút lại thế này: Nếu không tự diễn biến thay đổi trong hòa bình thì chế độ của TBT sẽ bị nhân dân dùng bạo lực cách mạng lật đổ. Như vậy,có lợi hay hại thì TBT nên cố động não mà hiểu dùm. Anh Hoàng Lại Giang khen TBT đã bắt giam được hơn 50 người yêu nước từ hồi lên TBT đến nay. Tổng bí thư là bằng chứcTổng thống Mỹ lận đó,biết không? Tốt xấu gì ở dưới dân là TBT đều được thưởng,phạt đầy đủ,như Tổng bí thư Romani hơn hai mươi năm trước. Có hiểu không,thưa ngài? Lú vừa vừa thôi cha nội,nhường Miến Điện lú bớt chút đi cha,cho dân con nhờ với.

  • HENVOIGIAC said

   TIỆP KHẮC 1968
   Bài học “bạo lực cách mạng 1968” ở Tiệp Khắc còn đó. Xe tăng Liên Xô hồi đó so với xe tăng Tầu bây giờ ai hơn?

   Vì sao đánh giá Trọng là lú? Lú kiểu đó vác cái lu mà chạy.

   “Còn Tầu còn nhiễu “nhân dân”
   Tầu về Bắc quốc lo thân ống đồng”

 122. An Lương said

  Bài viết rất hay. Cảm ơn bác. Nếu được xin bác cho xem các phản hồi (nếu có) của đồng môn (Tổng bí thư) của bác. Vì, theo tiền lệ, các vị ấy không bao giờ phản hồi đường đường chính chính cả, chỉ chăm chăm ghi nhận rồi ra đòn dưới thắt lưng. Trân trọng.

  • Khách said

   TBT Trọng chắc rồi cũng lại ngâm miệng, không thể trả lời được thư này của bác Hoàng Lại Gìang.

   Vậy đề nghị các chú CAM, các bác đại tá bên báo QĐND, công cụ để chống “diễn biến hòa bình” hãy vào trang này thử giúp xếp Lú phản biện thử xem sao.
   Cố lên các chú, không nhanh thì không có sổ hưu đâu.

 123. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/01/07/1537-dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang/ […]

 124. thahuong said

  XHCN có 03 đặc điểm trong đó đặc điểm về kinh tế: là một nền kinh tế kế hoạch hóa, có sự chỉ đạo từ trên xuống(từ trung ương cho đến các địa phương)
  Còn nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tự do có sự điều tiết theo luật cung cầu.
  Một bên là tự do, một bên là kế hoạch hóa( được áp đặt từ trên xuống theo một kế hoạch nhất định).
  Thế mà người ta lại ép duyên để có được một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, điều nầy không hiểu nổi và cũng không hiểu ai lại ép duyện được như vậy???

 125. lemai said

  Hay

 126. Vũ Xuân Tửu said

  Một bài viết tâm huyết. Cám ơn bác Hoàng Lại Giang. Trên blog Buudoan/Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này, tôi có trao đổi với nhà văn Thùy Linh về từ “Diễn biến hòa bình” và “Tự diễn biến hòa bình”, có thể gọi là “Giác ngộ” và “Tự giác ngộ” sẽ hợp lý hơn.
  Vũ Xuân Tửu

  • Vũ Xuân Tửu said

   Xin phép nói thêm, trên Tễu-blog, tôi cũng có ý kiến trao đổi, tự lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà thời gian này, nhiều luật sư và trí thức, sinh viên bị bắt đến vậy.
   Vũ Xuân Tửu

   • Hoa Cải said

    Đừng hỏi vì sao tôi không hiểu,hãy hỏi tôi có quyền ngăn chặn tội ác đó hay không,vì sao không?

   • HENVOIGIAC said

    MIẾN ĐIỆN
    Tháng 9, tháng 10 năm 2007 hàng nghìn sư sãi – thế lực được nhân dân quý trọng – biểu tình chống chế độ và kết quả quân phiệt độc tài ĐÀN ÁP bằng súng đạn. Máu của các Sư đã đổ. Nhưng họ vẫn không SỢ.

    Chỉ có khoảng 50 trí thức – lực lượng bị xem là bọn “cục cứt” – bị giam thì đâu đã nhằm nhò gì? Hơn nữa, hình như biện pháp giam, đàn áp là có hiệu quả? Nhưng vậy cần giam thêm cả nghìn trí thức, luật sư.

    Nếu cần thả bớt tù hình sự cho có chỗ mà giam.

 127. Lê Bình Nam said

  Người Việt mình, đa phần ít duy lý, mà chỉ duy cảm và duy lợi, nên cần học cách thấy như thế nào, nói như thế ấy, thì đất nước mình mới khá lên được.

  Cứ nhìn vào tên tuổi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, từ xưa đến nay có bao nhiêu tên là Trần, Phạm, Lê, Nguyễn…?

  Chủ nghĩa xã hội là cái chi chi, xương thịt da mặt mũi…dung nhan nó ra làm sao, đố ai nói được, thế mà các “đỉnh cao trí tuệ” cứ lải nhải hoài.

  Bí quá đành đem cái sổ hưu ra dọa.
  Thảm!

 128. Bắc Giang said

  Cám ơn bác Hoàng Lại Giang về những lời tâm huyết và trách nhiệm. Từ xưa đến giờ có mấy kẻ cầm quyền mà tự nguyện từ bỏ quyền lực đâu?

 129. OngGiaRadang said

  “Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, . . .
  Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ.”

  ———————————————————————–

  Tôi chỉ cùng trường với ông, khác khoa và trên một khoá, nhưng một người bạn thân của tôi cùng lớp với ông (mãi cho đến khi ông là BCT mới được hân hạnh biết như vậy), và một đôi lần chúng tôi nói chuyện với nhau, chị bạn của tôi có nhắc đến ông.

  Từ khi ông còn là vua của HN, tôi vẫn có ý nghĩ rằng, ông đúng là ông.
  Đặc biệt từ khi ông là TBT, tôi càng nghĩ ông rất đúng là ông.

  Một người bạn đồng nghiệp của tôi (anh ấy người Nghệ An, hơn tôi nhiều tuổi) nói với tôi: “Ông xem, những đảng viên kết nạp từ khi còn là học sinh phổ thông . . . ).

  Giá mà đất nước này
  đừng có quá nhiều những người lú.
  Tham nhũng thôi, đã điêu đứng rồi.

  • Huong Duong said

   Voi toi ac giet nguoi trong cuoc cai cach ruong dat,, Ho chi Minh da la mot nguoi phan quoc, Hoang Lai Giang cho Ho chi Minh dung chung voi phan boI Chau va Phan Chu Trinh la sai hoan toan,, Bi nhoi so boi ly luan cua Dang cong san nen Hoang lai Giang van chua thoat ra duoc loi suy luan sai lam .. Co nguoi nao dan than tranh dau cho nuoc cho dan ma lai di giet dan nhu Hoc chi Minh trong cai cach ruong dat khong? Cau tra loi la khong.. Hoc chi minh chi xa than cho De tam quoc te chu khong phai de danh doc lap.. Boi vay nen Ho chi Minh con de lai cau noi ngu xuan de doi” YEu nuoc la yeu chu nghia xa hoi””

 130. D.Nhật Lệ said

  Hoan hô bác Hoàng Lại Giang !
  Nhà văn thế này mới gọi là nhà văn ! Lý luận đâu ra đó,sâu sắc và rất thuyết phục !
  Lòng yêu nước trung thực và nồng nàn,chứ không phải giả vờ đóng kịch và hô khẩu hiệu !
  Dù không cố ý nhưng bác đã cứu….HNV.một bàn thua trông thấy !

  • Nói và Làm said

   Hay thì có thật là…hay….lời gan ruột chân tình, thật đáng trân trọng. Cám ơn tác giả.
   Nhưng khổ nỗi dân gian….có câu : ..Gãy đàn tay trâu…, ..nước đổ đầu vịt , nước đổ lá…môn …nên….thật đáng tiếc
   Chiếc xe hỏng phanh …lao về phía trước..tài xế …điếc ( hoặc giả điếc) không xài số lùi…thì chỉ có mà : XHCN xuống hố cả nút thôi….phải chi bản di chúc của Bác Hồ được công khai minh bạch và thực hiện theo nguyện vọng của Người thì ….đâu đến nỗi….tiếc thay.

  • D.Nhật Lệ said

   Nhận định thâm thúy nhất tóm gọn trong câu “Diễn biến hòa bình
   thực chất là sự chuyển biến tư duy”,nếu không sẽ bị đào thải vì
   phản động và lạc hậu với thời đại !

 131. dachinhle said

  Rồi sẽ có ngày không xa tất cả sẽ ra tòa cho dân Việt hả lòng !

 132. Cựu đảng viên said

  Rất không may cho anh Hoàng Lại Giang và những người bạn đồng môn khác của anh lại có một ông bạn “Lú”. Anh và các bạn có làm cách nào chữa được bệnh cho ông bạn mình không, để cho dân chúng được nhờ?

 133. freeman96 said

  Phải chi năm xưa ấy ông TBT có ngu danh “Trọng Lú” đừng đi học theo lối CNXH kiểu Lênin,chuyên giết người bằng mọi thủ đoạn để cướp và giữ điều 4 HP mãi mãi nhằm mục đích ngồi ghế lãnh tụ vĩnh cửu,mà học cùng bác Giang CNXH theo Lassall thì quả thật nước đại Việt nhà ta đã phúc to hơn đình.Lãnh đạo như TBT Trọng Lú chưa thật sự tài ba gì do đã phải sụt sùi trước” thế lực xanh có hỗn danh đồng chí X .

 134. bagan3 said

  Bài viết “nghe” được,nếu…
  -đừng nhắc tới cái chủ nghĩa – ngoài tính Dân Tộc;
  -đừng vun vén công trạng (một nửa) của Hồ nhà
  và đừng tin tưởng đồng chí cs anh em nặng tình với Non sông gấm vóc và nghĩa tụ Đồng bào…
  (tuy nhiên – ta cũng nên đặt dấu ngoặc ở đây; bởi vì nếu không đưa các “hạt sạn” trên vào thì liệu tác giả còn được đối xử…anh anh- em em – với người nhận nổi danh là “con người cộng sản lú lẫn”!)

 135. Tanakeda said

  Bức thư rất hay, lý luận sắc ngọt, ý đồ chân thành. Phản hồi của người nhận ra sao mong bác HLG chia sẻ cho đọc giả được biết ngay nhé.

 136. amartuvshinA said

  Học giả phương Tây đã đúc kết:

  Cách mạng, quyền lực nhân dân là gì?
  Là những đám đông cuồng nhiệt, dễ bị kích động, lôi cuốn, sau đó một vài điền chị nhảy lên sân khấu, toan tính lợi ích cá nhân, hạ màn và kết thúc.

  Nhờ mọi người bình luận kết luận trên?

 137. Bác Giang gọi bác Trọng là “người của CNXH bạo lực” còn chắc bác Trọng bảo bác Giang là “Chủ nghĩa Xã Hội xét lại”.
  và chính bác Giang không dám nói ra, chứ thầm công nhận Chủ nghĩa Xã Hội của Nguyễn Phú Trọng là CHXH rất dân chủ,

  Thời trước nếu cho tiền bác Giang cũng chẳng dám mở miệng, hồi bác Hoàng Minh Chính mới hé miệng đã bị tống vào ngục tối rồi, còn thời nay rất dân chủ, ai nói sao cứ tự nhiên, đừng đòi lật đổ và tham gia các khóa huấn luyện của VT để dùng “bất bạo động khi chưa đủ manh”, đừng rải truyền đơn kiểu em Phương Uyên để kêu gọi lật đổ ông Trọng thì không việc gì phải sợ

  Tôi còn nhớ năm 1964 khi Không quân Mỹ và VNCH ra ném bom miền Bắc, Sáu Lẹ một bác nông dân quê tôi hỏi ông Quận trưởng Đại Úy Hồ Huy Hùng rằng: Có giỏi thì đánh CS tại miền Nam sao đem bom thả giết đồng bào miền Bắc làm gì”.
  Thế là Sáu Lẹ bị đưa đi đâu mất tích ?

  Nhưng bác Giang thì vẫn lãnh lương hiu của CHXH Bạo lực, vẫn béo đỏ và thình thoảng vân được đi an dưỡng tiefn Chùa… he he…

  • hahien said

   Bác Giang làm đạo diễn, cống hiến cho xã hội thì bác ấy có quyền hưởng lương hưu, đấy cũng là tiền của chính bác ấy đã đóng góp lúc làm việc chứ không phải do ai ban phát cả.

   • Vũ Xuân Tửu said

    Bác Hoàng Lại Giang (Nguyễn Văn Bé) là nhà văn, còn bác Doãn Hoàng Giang mới làm đạo diễn sân khấu.
    Vũ Xuân Tửu

  • VNTG said

   Bạn đang nói theo cách của một thằng… thua hehe

  • Thân nhân liệt sỹ said

   Không phải bác HLG được nói tự do đâu nhé!
   nếu là tự do, thì bạn đã không phải vượt tường lửa để vào đây mà xem và bác HLG cũng không cần phải vào cái trang mà giới cầm quyền luôn tìm cách chặn, phá như những trang blog này,
   nếu là tự do, thì sao phải cấm các Blog nói nghịch nhĩ?
   Tự do dân chủ của VN hiện nay là kiểu tự do tống người bất đồng chính kiến vào nhà tù. tự do cho kẻ cầm quyền nói bậy và làm bậy.

  • dânđen said

   …..thì ra toàn là tư tưởng bịp nhân dân …”thắng làm vua (muốn làm gì thì làm), thua ….”.Vì nước vì dân là dối trá , vì bản thân là sự thật
   Hề hề …..

  • D.Nhật Lệ said

   Rất dân chủ ? Nịnh thế này mà không xấu hổ sao ?
   Đề nghị lấy…mo nang mà che mặt !

  • Khach said

   Với cái kiểu tư duy này :

   “Nhưng bác Giang thì vẫn lãnh lương hiu của CHXH Bạo lực, vẫn béo đỏ và thình thoảng vân được đi an dưỡng tiefn Chùa… he he…”

   bác “Thắng làm côn đồ & trộm cướp, thua làm… lưu manh ” nếu không là tên hưởng xái của đảng (dạng miến nam cơ hội chạy theo kiếm chút cháo sau 75) thì cũng thuộc loại đặc quyền đặc lợi, quyết sống chết vì đảng để giữ cái sổ hưu theo kiểu ông PGS Đại tá Thanh , đúng không?

   Cái kiểu suy nghĩ những gì mà một người lao động nhận được từ công sức của mình đều từ đảng, của đảng thì đúng là hết thuốc chửa !

   – Người ta đi làm đổ công sức để kiếm sống — lảnh lương : NHỜ ĐẢNG
   – Người ta cày cuốc cả đời, đóng thuế , đóng má về hưu lãnh lương — ơn đảng

   thì quả đúng là không thể ‘ lưu manh được mà chỉ có thể là ‘ côn đồ hoặc trộm cướp’

   Tôi nghĩ những kẻ vô công tối ngày be be yêu đảng như đồng chí thì khi lãnh lương đó mới là ơn đảng !

   Chứ người dân VN cũng như bác Giang họ lạo động đổ mồ hồi sôi nước mắt, rồi đóng thuế đủ cả chẳng lẽ khi về hưu ngồi nhìn sao đồng chí !

   • Bác khách à,

    Trừ bọn phản bội, bọn phản quốc,bọn trở cờ và bọn chiêu hồi…còn hầu hết nhân dân ta được Đảng cứu khỏi cuộc đời nô lệ, Nếu không có Đảng dân tộc này đã vẫn dưới xiềng xích của Mỹ-Ngụy.!

    Hãy biết sống, biết lắng nghe, và biết làm người nhé bác…!

    Những hi vọng của bác và những người đồng sàn của bác thật khó thành công, vì Đảng ta không tha tội cho bọn phản bội đó thưa bác !

    • Hoa Cải said

     “Nhân loại sẽ không bao giờ biết được hết những nạn nhân do cộng sản sát hại” – George W Bush – Tổng thống thứ 43 Hoa Kỳ nói tại Washington DC, nhân dịp khánh thành tượng đài thờ phụng hàng chục triệu nạn nhân do chế độ cộng sản giết oan trên khắp thế giới.

     • Tổng thống Bush của bác bây giờ không dám đi ra nước ngoài sợ bị bắt về tội khủng bố và tội pham chiến tranh, tội cho bác đã bỏ công đi ngưỡng mộ một tên khủng bố !

     • Hoa Cải said

      Khủng bố mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gã con gái rượu của mình là Nguyễn Thanh Phượng cho người Mỹ,làm sui gia với một cựu quan chức cao cấp thời VNCH,này là công dân Hoa Kỳ. Ông không có cơ sở để lý luận đâu,càng nói càng đâm ra như liều mà thôi. Không chính danh thì dựa vào đâu mà lý với luận? Chưa kể phái đoàn này phái đoàn kia của ông cố tìm cách qua thăm nước Mỹ,bị biểu tình phản đối,phải chun cửa hậu. Rõ khổ.

    • tran said

     Các bác không cần tranh luận với cái bác ” họ lưu manh” ấy làm gì. Chỉ riêng cái tên dù tên giả cũng chứng minh tất cả. Có thể bác lưu manh, ăn lương đảng, là một tên CAM vào diễn đàn phá rối. Này, nếu CAM hoặc cuồng tín thì tôi chỉ cho bác đọc cái này mà chuẩn bị tinh thần đi nhé:: hãy vào vietinfo.eu , vào mục : người Việt ở đông âu- tìm đọc bài : Xin cho người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đàng cuối trời thênh thang. Quay đầu sám hối là vừa bác ‘ họ lưu’ ơi!

     • tran said

      Thêm một chút bác họ ‘ Lưu’ ơi! quay đầu dù muộn vẫn là bờ…! Nếu dân chủ thắng và nhất định thắng thì dân chủ không tắm máu giống như đồng chí của bác đã từng làm đâu. tất nhiên dân chủ sẽ có trừng phạt nhưng chỉ cấm không cho bác và các đồng chí của bác không được tham gia làm chính trị một thời gian ấn định thôi. Còn không bắt bớ, trả thù, bỏ tù,đánh đập và làm nhục đâu. Hãy tin tôi đi.

    • Tony said

     Nói ngông, nói ngược. Hảy nhìn các nước láng giềng sống với tư bản “bốc lột”, sống với sự “kềm kẹp” của đế quốc Mỹ như thế nào? lấy Nam và bắc Hàn mà so sánh thì bạn thấy như thế nào?
     Bố lếu, bố láo một cách ngu xuẩn.

    • Khach said

     Bác Thắng làm côn đồ, thua làm… lưu manh à !

     Bác lại cái giọng điệu được đảng ta mớm nữa rồi !

     Là con người chứ không phải con robot sao mà chỉ lập đi lập lại những lời người khác dạy hà bác!
     Bác cần phải tự tìm tòi, đọc hiểu & phân tích từ nhiều phía nhé chứ đừng miệng lưỡi leo lẻo chống bên này hùa bên kia !

     Thử hỏi bác nếu không có đảng Việt Nam ta có độc lập như các dân tộc thuộc địa trên thế giới sau thế chiến hai hay không nhỉ : hãy nhìn cho kỹ Indo, Thai, Mã lai và rất nhiều dân tộc khác !
     – Chẳng lẽ theo chú em dân tộc VN 4000 năn này toàn là ngu dốt và phải cần đảng lãnh đạo thì mới giành độc lập hả đồng chí !

     Nè đảng ta giỏi thì có giỏi đó nhưng theo tôi giỏi nhất là biết chộp thời cơ giành quyền lãnh đạo thôi ! À mà xem hiện nay Việt Nam của Đảng đã độc lập đến đâu rồi !!!!!

     Không chừng nếu dân tộc này may mắn mà không có cái Đảng được dẫn dắt bới anh láng giềng tàu cọng thì VN này chẳng thua Thái lan mà không chừng là không thua gì Singapore hay Nam Triều Tiên !
     Dân tộc VN đâu phải là một dân tộc ngu dần đâu phải không chú em ?

     – Chẳng lẽ phải như Việt Nam bây giờ, Bắc Triều Tiên hay Cuba bây giờ mới là độc lập sao ?! Buồn cười không ! đi ăn mày cả thế giới, kể cả ngã tay xin điểu thằng em Nam Triều Tiên của mình vẫn núp váy thằng tàu để dương dương tự đắc như một đứa con nít trong khi người dân đói rã ruột là độc lập sao hả chú em ?!

     – Chẳng lẽ như Việt Nam ta ngay nay là độc lập sao chú em ! Hãy mở mắt cho to nhé chứ đừng vì hưởng lợi nhiều quá, sợ mất cái sổ hưu mà híp mắt không chịu thấy cảnh người dân lao động, cảnh người công dân – nông dân, cái mà đảng chú em bảo là lực lượng lãnh đạo thời xưa, cùng khổ như thế nào !

     – Chẳng lẽ Nam Triều Tiên, Thai Lan, Indo, Mã Lai và ngay như Nhật bản là bị xiềng xích Mỹ & Ngụy quyền thân Mỹ sao ?!

     Chú em có nhớ cách đây chừng mười lăm – hai chục năm là cùng, đài báo đảng chú em cứ leo lẽo hòa điệu với tàu và bắc triều tiên bảo thằng Ngụy tay sai Nam Triều Tiên hay sao, giờ thì thế nào nhỉ !

     – Hãy xem anh Miến điện hiểu ra đuợc sự ‘ độc lập’ như thế nào với anh trung quốc trong mấy chục năm qua và chính quá sợ ‘cái độc lập dẫn tới nguy cơ mất nước này’ mà họ đã làm gì, chứ thật chất họ chẳng sợ gì thằng Mỹ !

     Ráng đọc lịch sử đa dạng và dùng bộ nảo suy nghĩ & phân tích các sự kiện nhé chứ đừng dùng cái não toàn là để nạp lời bác đảng vào thì nó chẳng qua chi là cái thùng đựng rác thôi nhé thưa chú em !

     Ngoan một chút thì anh em trên mạng sẽ chỉ bảo, chứ cứ viết thế này thì không dốt cũng đần suốt đời thôi đồng chí

     Đồng chí cần thư giản, hít sâu mà suy nghĩ chính chắn nhé, đừng cứ kiểu ngu dài, ngu dai, ngu mãi như các bác lãnh đạo con nít khóc nhè như bên bắc triều tiên nhé và các bác nhà mình !

     Khối các con người gọi là CS chân chính đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp chứ không phải kiểu cách mạng ba mươi, cơ hội lẽo đẻo chạy theo như đồng chí (tôi nghĩ vậy căn cứ kiểu lập luận của chú em) mà ngày nay người ta đã nói, đã viết những trăn trở như thế nào !
     Phải đọc sách vở đi chứ chỉ đừng ngồi ôm khư cái ti vi, cái đài, nghe cái loa ở phường xã thì chỉ có thể nói và lập luận như chú em mà thôi !

  • Thanh Hoàng said

   Xuất thân là Lưu Manh vì được sinh ra và lớn lên từ một môi trường Lưu Manh và được đào tạo bài bản từ những bậc thầy Siêu Lưu Manh…Tên này thì gió chiều nào theo chiều đó, vài hôm nữa nó lại quay qua ca ngợi dân chủ và ca ngợi nước Mỹ Vĩ Đại bây giờ đấy…bản chất là Lưu Manh mà …

   • Tôi đọc trong ” Mao Trạch Đông ngữ lục” có nói về hai chữ “lưu manh”.
    Đại ý là Mao cho rằng các văn bản tiếng Đức về học thuyết CS nếu dịch đầy đủ sang Hán ngữ thì gọi những người vô sản là ” lưu manh vô sản giả” – 流氓无产者 – mà trong tiếng Hán Lưu manh là biếm từ với hàm nghĩa chê trách trái với bao từ – khen ngợi. Nếu gọi giai cấp lãnh đạo phong trào CS là những kẻ Lưu Manh thì trối tai quá ( nguyên văn 不好听), từ nay thống nhất khi dùng trong văn bản hay lời nói mà dùng đến cụm từ này thì bỏ từ lưu manh đi.
    Ở VN không biết các tài liệu về học thuyết CS được dịch từ ngôn ngữ nào! Nga? Đức? Trung? Pháp?..
    Có ai rành tiếng Đức tra lại giúp tôi xác thực với.

 138. Lanh The said

  Xin forward lời của người dân mà tôi nghe được:
  Chủ nghĩa gì cũng được, chỉ xin đừng đồng tình bóp … dân!

  Bình: Hôm nay có một số nước theo CNXH – cái chưa có ở đâu, chỉ là phương hướng. Các nước khác bị các nước kia (định hướng CNXH, trừ Miến Điện từ lâu đặt tên mình là CNXH nhưng cũng đến thế thôi) coi là theo CNTB -những người dân nước ấy (tư bổn) bảo tôi họ have no idea là nước họ theo CN nào.
  Xin lạy một mớ các vị theo các chủ nghĩa, các vị làm gì cũng được, chỉ xin hè nhau đừng bóp ấy của dân. Đã từ lâu rồi dân Việt chỉ cắm đầu lo miếng cơm manh áo, không xin “phương hướng” gì ở các vị.

  Tóm lại: xin đứng cướp đất, để rồi người ta chống lại thì kêu án tử những anh Pha, chị Dậu ở TK 21.

  Công nông gì các vị!!!

  • hahien said

   OK. Làm gì thì làm cũng phải có “deadline” – tức là thời hạn cuối cùng để hoàn thành. Không thể có chuyện anh bảo cứ để cho anh làm việc nọ việc kia rất hay như anh hứa hẹn mà thời gian hoàn thành thì anh nói là còn phải mày mò, tìm kiếm vì chưa ai làm bao giờ. Không biết bao giờ mới làm xong nhưng anh lại cứ khư khư giữ lấy việc, không muốn giao cho ai, cứ hứa hươu hứa vượn hết năm này qua năm khác rằng mình nhất định sẽ làm xong, rằng không ai ngoài tôi ra có thể làm được những việc như thế.

 139. Ngố said

  Thế hệ trẻ như chúng cháu không rành mạch lắm về lịch sử cũng như những tư tưởng của những bậc hiền tài, nhưng qua bài viết của Bác, đọc từng câu, từng chữ thấy nó rất là hay và đã mở mang thêm rất nhiều kiến thức cho thế hệ hậu bối như cháu. Giá như (lại giá như) các nhà lãnh đạo họ làm được điều mà tiền nhân đã làm thì tốt số cho cái đất nước Việt biết là bao. Cảm ơn Bác.

  • Hoa Cải said

   Thế hệ nào mà không “rành mạch” về lịch sử,hay do chế độ XHCN không dạy thật?

   • Ngố said

    Đừng cứ hễ ra là tìm mọi cách để nói xuyên tạc. Ko rành mạch là ko được nghiên cứu kỹ, đầy đủ để hiểu một cách đầy đủ về một vấn đề và khía cạnh nào đó. Còn chế độ thế nào thì mọi người tùy theo hiểu biết của mình mà tự đánh giá, đừng bảo ai cũng phải nghĩ và hiểu như mình. Bạn nhé?

 140. Bài viết khá hay nếu như bỏ đi khái niệm CNXH. Bởi thực tế làm gì có CNXH.

 141. vo kim chau said

  Người Bình định tự hào vì có một nhà văn như Hoàng Lại Giang ! Cảm ơn cuộc đời!

  • Ngố said

   Tôi không đồng ý với cách tự hào phân biệt vùng miền như bạn. Tư tưởng như vậy chẳng thể nào mang lại sự tiến bộ cho xã hội.

  • Khách said

   Mình ở Saigon, ủng hộ người Bình Định với niềm tự hào chính đáng. Ở khía cạnh khác thì đứa con lú lẩn của Hà Nội là nghiệp chướng, là súc sinh của Hà Nội và của dân tộc.

  • Hoa Cải said

   Mình ở Nha Trang,cũng có quyền tự hào và cảm ơn đất Bình Định đã sinh ra nhà văn Hoàng Lại Giang,như từng sinh ra Quang Trung – Nguyễn Huệ ngày trước.

 142. Hoa Cải said

  Bài viết của bác Hoàng Lại Giang vừa gom góp tinh hoa lịch sử dân tộc chỉ cho “người đồng môn,học sau hai khóa” là ông Nguyễn Phú Trọng,nay làm Tổng bí thư đảng CSVN thấy,vừa nhặt nhạnh cặn bả thối tha,sa đọa của một vài triều đại trong lịch sử nước nhà,tạt vào mặt ông đảng trưởng,họa may ông tỉnh ra,đặng mà giúp dân,cứu nước. Nhưng xem ra,điều đó là không thể,đảng ngày nay tuy là mang bản chất vua tôi thời phong kiến,nhưng nó không còn là một vì vua,mà là vua bầy ở trung ương,cát cứ thổ địa ở địa phương hành dân te tua mười lần hơn vua xưa. Thưa bác Hoàng Lại Giang!
  Phần nhận xét về Nguyễn Ái Quốc là do chủ quan của tác giả. Sự thật có thể hoặc chắc chắn sẽ khác.
  Bài viết bị một lỗi “nghiêm trọng”: vua Thái Tổ viết nhầm Thái Rổ. Khó chịu quá!

  • Thân nhân liệt sỹ said

   Đảng cs VN không sao sửa được tội lỗi đã phạm phải (nhìn cái hội nghị TW6 thì rõ). với cái “lỗi hệ thống” như vậy, thì đảng chỉ càng ngày, càng lún sâu vào tội lỗi đối với dân tộc mà thôi.
   có điều nếu người cầm quyền tỉnh ngộ, thì VN sẽ như Miến Điện (nước đó rồi sẽ giống như Hàn Quốc, như Nhật Bản sau này cho mà coi-bởi có những người cầm quyền biết dừng lại đối với quyền lực cá nhân phe nhóm, tôn trọng lợi ích dân tộc) hay ít hơn thì cũng sẽ thành những nước như Đông Âu, còn chí ít cũng như Nga. còn nếu cứ ngoan cố vì quyền lợi các nhân phe nhóm thì hoạ mất nước, người dân đổ máu để giành lại những gì đã mất là điều không thể tránh trong tương lai không xa.

   • Hoa Cải said

    Đảng đang sợ “diễn biến hòa bình” là vì vậy. Khá lâu nay họ cố dùng dây cáp chất lượng cao,kéo cái đảng này căng như mặt trống chầu,tay nào có ý đồ “diễn biến” thì phải chạm vào mặt trống,trống sẽ kêu lên đùng đùng,bọn chống diễn biến xúm lại thịt ngay tại chỗ. Hội nghị TW 6 là một thắng lợi to lớn mà thế lực đảng chống “diễn biến hòa bình” đã gặt hái được một hiệp đấu.

    Sang năm,bầu cử Tổng thống!

   • dachinhle said

    Chẳng xảo trá nào níu mãi được cái tội càng ngày càng nặng với dân tộc Việt Nam, Không thay đổi sớm thì banh xác không xa đâu, lúc ấy dân chúng lại phải mở rất nhiều phiên tòa. Để xem.!

 143. Tám Tịnh said

  Ơ cái nhà bác Giang này, nói hay nhỉ!
  Quyền lực đang trong tay bọn tôi sao nhà bác lại muốn chia sẽ với dân!?
  Bọn tôi có đủ công cụ chuyên chính để dẹp loạn diễn biến hòa bình đấy bác nhé. Còn với trung hoa anh em thì vẫn quyết tâm giữ môi trường hòa bình, mất tí đảo nhưng quyền lực của bọn tôi mới là quan trong hơn bác ạ.

  • dachinhle said

   Đúng rồi, đang ngon ăn mất tí đất có sao đâu, bọn vớ vẩn phá đám. Thay đổi hay chuyển biến thì đầu là “phản động” nhá, Để yên cho tao ăn ! Nhưng nên nhớ là : Gadafi có ác và gian cỡ nào cũng phải về vười nhá. Bở nhá.

  • Khách said

   Nhà sản đô hộ Việt Nam ta đã 68 năm rồi.

 144. Lê Văn Toát said

  Ông Trọng này mà bám gót được ông Thein Sein ư. Nếu bám gót được thì Ông đã không cao giọng giảng giải và khuyên bạn CuBa là con đương đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của nhân loại(Ông ấy nói có biết ngượng mồm đâu). Nếu ông Trọng mà bám gót được ông Thein Sein thì đã không đến nỗi để bà tổng thống Bzaxin đuổi về không tiếp

 145. chiensy said

  Có Bác HLG …rất nổi tiếng ( biên kịch, tác giả…?) ko rõ có phải bác ko… ?
  Càng ngày càng có nhiều trí thức trăn trở với vận mệnh của đất nước.

  • VŨ HOÀNG said

   đúng đấy-nhà văn HOÀNG LẠI GIANG là một nhà văn có thẻ đảng,đã trưởng đại diện NXB HỘI NHÀ VĂN PHÍA NAM TẠI sÀI GÒN. ÔNG LÀ MỘT TRÍ THỨC TẦM CỠ,hơn trong lú hai cái dầu.

 146. NCH said

  Sao bác HLG lại “trách” mỗi một mình bác Trọng, bác ấy có còn “quyền hành” gì lắm đâu ngay cả việc nói thẳng tên “một đồng chí” ra cũng không dám nói cơ mà.
  Bác xem lại, CSVN thật là thiên tài khi đẻ ra một học thuyết mới toanh “Kinh tế thị trường …nhưng… định hướng XHCN” và cụm từ “kinh tế thị trường” không còn là diều cấm kị nữa…quả là tài.

  • Thân nhân liệt sỹ said

   kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nó cũng giống như là việc nếu hành nghề ca ve, gái điếm thì không được động vào xác thịt, hay ăn chay bằng thịt chó- toàn những khái niệm của những người tâm thần.
   Nói ra những cái quan điểm điên rồ để lừa dân như thế là tôi lại muốn chửi những thằng điên sinh ra nó.

   • kieuhung said

    Một khái niệm rất tuyệt vời: “hành nghề ca ve, gái điếm không được động vào xác thịt”.
    Cái hạ tầng kiến trúc của CNXH tại Việt Nam đã thay đổi một trời nhưng thượng tầng của nó là một quái thai vẫn ôm ấp chủ nghĩa không tưởng Cộng Sản. Bọn chúng đang và đã đẻ ra một lũ con ông cháu cha đang quản lý một khối tài sản khổng lồ cướp được của nhân dân, chúng đã biến thành một tầng lớp tư sản giàu có và hào phóng, huênh hang nhất nhân lọai. Bọn chúng còn được gọi là những Thái tử của đảng. Là những kẻ sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản.

 147. VNTG said

  Cảm ơn bác Hoàng Lại Giang vẫn nặng lòng với hiện tình đất nước!
  Kính trọng!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: