BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?

Posted by adminbasam on 07/01/2013

“Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá. Tuy là học một trường, nhưng tôi và anh có hai cách tiếp cận khác về CNXH. Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin.”

“Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ.”

DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?

Hoàng Lại Giang *

Dấu ấn của những cuộc “Bạo lực cánh mạng”

Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH “. Bởi “Bạo lực cách mạng“ là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi vô cảm với những cuộc “BẠO LỰC CÁCH MẠNG“ của nhân dân 13 xứ thuộc địa Anh cùng đứng dậy giành lại nền độc lập từ tay thực dân Anh và từ đó xây nên bản Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1791 ,trong đó có 10 tu chính án như đóng đinh vào lịch sử tiến hoá của nhân loại về quyền của con người và quyền của kẻ cai trị, trong đó dân có quyền “Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo …” Và cuộc “Bạo lực cách mạng” Pháp năm 1789-1799. Tuyên ngôn nhân quyền từ cuộc “Bạo lực cách mạng” này cho tới hôm nay vẫn là điểm son mà loài người tiến bộ nhớ ơn: “…Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. “Nguyên tắc chủ yếu đặt ở chủ quyền Quốc gia. Không một tổ chức, không một cá nhân nào có thể sử dụng quyền hành mà không xuất phát từ nguyên tắc đó”.

Chính những cuộc “Bạo lực cách mạng” trên đã tước đi những quyền mang tính tuyệt đối của các nhà cầm quyền độc tài, toàn trị, sa đoạ, và buộc họ phải coi dân làm trọng.
Cách mạng tháng Mười năm 1917 là “Bạo lực cách mạng” lật đổ chế độ Sa Hoàng bằng sức mạnh cứng của nhân dân và quân đội. Nhưng cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 của ta lại là cuộc “Diễn biến hoà bình”. Con đường thành công của cách mạng tháng Tám là cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân…và chờ thời cơ chín muồi, chuyển hoá một chính thể thực dân – phong kiến sang chính thể dân chủ cộng hoà. Xét trên phương diện rộng, thì đây chính là chọn lựa của cụ Phan Chu Trinh: Khai dân trí,  Chấn dân khí, Hậu dân sinh.

Lịch sử những cuộc chuyển hoá quyền lực

“Diễn biến hoà bình” thực chất là sự chuyển hoá tư duy. Từ tư duy cũ theo truyền thống, vận động sang tư duy mới tiến bộ hơn, hợp xu thế thời đại và hợp lòng dân hơn. Rất tiếc loài người đang ở giữa thập niên 20 của thế kỷ 21 mà một vài quốc gia như Việt Nam lại không muốn thay đổi tư duy, thậm chí muốn quay lại tư duy truyền thống theo kiểu phong kiến, nghĩa là ai giành được nước thì sẽ giữ độc quyền cai trị dân hết thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu trước đây theo kiểu cha truyền con nối thì ngày nay theo nhóm lợi ích có tôn chỉ mục đích đậm nét hình thức. Trên thực tế chính sách mị dân thuở ban sơ ấy đã mất lòng tin trong dân từ lâu lắm rồi. Quyền lực từ xưa tới nay bao giờ cũng có sức mê hoặc rất lớn, có sức hút đáng sợ, ngay cả những chính khách hay nhà văn hoá lớn cũng không dễ rứt ra được; và nếu quyền lực rơi vào tay những kẻ chủ yếu lao động bằng cơ bắp, mang “thành phần cơ bản”, thì quyền lực là mối nguy hiểm cho cả dân tộc! Và vì vậy họ rất sợ “Diễn biến hoà bình”. Những lý giải sai lệch “Diễn biến hoà bình” của họ hoàn toàn dựa theo cảm tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn lịch sử. Hãy đọc lại lịch sử nước nhà để thấy “Diễn biến hoà bình” là tất yếu của sự tiến hoá loài người, không có gì phải lo sợ.

Lịch sử Đại Việt còn ghi rõ ở triều Đinh, Đinh Tuệ lên ngôi lúc 6 tuổi. Vào lúc quân Tống chuẩn bị xâm chiếm nước ta, cả triều thần tôn Lê Hoàn lên ngôi. Thái hậu họ Dương, vượt qua lệ ước dòng họ, đã đứng về phía Lê Hoàn, chấp nhận phế đế, chung lòng chống kẻ thù tuyền kiếp của Đại Việt. Cuộc phế lập trong ôn hoà của Dương Thái hậu và đình thần triều Đinh đã xoay chuyển tình thế, làm chỗ dựa cho cuộc chống Tống kết quả và đưa nhà tiền Lê vào lịch sử như một vương triều có công chống xâm lược của Đại Việt.

Cuối nhà tiền Lê, bắt đầu bằng cuộc tranh giành ngôi vương và sự bạo ngược của Lê Long Đỉnh …Triều thần tiền Lê đã sáng suốt tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Tất nhiên công đầu thuộc về nhà sư Vạn Hạnh. Không ngờ đây lại là một triều đại có tầm nhìn của trăm năm, nghìn năm, cấp tiến, để lại cho hậu thế những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể sáng giá cho đến tận hôm nay. Văn hoá đời Lý là văn hoá từ bi hỷ xả của Phật giáo. Nhớ lại cuối thời tiền Lê, xã hội Đại Việt lấy quyền lực làm quốc sách, anh em tranh giành nhau quyền lực, giết hại nhau vì quyền lực, tàn bạo, sa đọạ, dâm đãng … mới thấy Lý Thái tổ tôn vinh Phật giáo, lấy tư tưởng nhà Phật làm tư tưởng chính thống của Đại Việt là có lý do của Ngài. Con người ấy, tư tưởng ấy, tầm nhìn ấy đã không do dự dời đô về La Thành – Đại La và sau đổi thành Thăng Long. Về chính trị, ngoại giao,… Lý Thái Tổ đã tự mình làm gương, bắt các thái tử phải cầm quân ra trận. Dư âm của các sứ quân, rồi Chiêm Thành, Chân Lạp đều lo sợ không còn đất sống, phải triều cống Đại Việt để “bảo toàn đất nước và sinh mạng nhân dân”. Đại Việt bước vào thời kỳ nước yên, biển lặng, giặc Tống cũng nể sợ, muốn mà không dám gây hấn.

Vua tôi đồng lòng, đấy là thời kỳ giữa vua và dân ít có khoảng cách nhất. Suy đi ngẫm lại, phế và lập theo con đường “Diễn biến hoà bình” là cần thiết cho một xã hội tàn bạo, hủ bại, tham nhũng, hách dịch, chuyên quyền chuyển hoá bằng con đường hoà bình sang một xã hội tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, nhân ái và hợp lòng dân hơn mà ít tốn xương máu, thì ai lại nỡ lên án, thậm chí căm thù, dùng quyền lực mà triệt tiêu.

“Quân sư” cho “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam là Trần Thủ Độ. Nếu không có sự tận diệt con cháu nhà Lý cho chắc vương triều Trần vô cùng dã man thì đây là cuộc chuyển giao quyền lực đẹp nhất từ vương triều Lý đang suy vong sang vương triều Trần đầy sinh lực. Lịch sử không có “giá như”, nếu cho phép “giá như” thì tôi “giá như” không có cuộc phế lập bằng con đường “Diễn biến hoà bình” này, thì Đại Việt ta chắc khó bề đương nổi với đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh đang tung vó ngựa từ Đông sang Tây. Chính trong cái hoạ binh đao Nguyên Mông thế kỷ 13, dân tộc ta xuất hiện nhiều danh tướng và hiền tài cho tới hôm nay vẫn còn là những vì sao chói sáng trên bầu trời nhân loại.

Thật là một thiếu sót, nếu lịch sử quên cuộc phế – lập, “Diễn biến hoà bình” triều đại Lê Thánh Tông. Triều Lê Nhân tông tưởng suy bởi sự tranh giành quyền lực, các nhóm triều thần gian xảo làm những cuộc đảo chính, lập thái tử Nghi Dân lên ngôi. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cuộc “Diễn biến hoà bình”của các đại thần còn chút lòng yêu nước thương nòi đã lập Tư Thành lên ngôi, hiệu là Lê Thánh tông. Khác với các vua trước cùng thời, Lê Thánh Tông tỏ rõ bản lĩnh và đức độ của một đấng anh quân, đã khai sáng triều đại mình.

Cho đến hôm nay, là người Việt, dù có đi bốn phương trời, nhưng không ai không tự hào về đất nước nghìn năm văn hiến của mình. Nhưng cái gốc của nghìn năm văn hiến khởi nguồn từ đâu? Tôi nghĩ có thể nó bắt đầu từ đời Lý với việc định đô ra Thăng Long của Lý Thái tổ, với việc lập Văn Miếu của Lý Thánh Tông… Nét Văn hoá từ bi hỷ xả sâu đậm nhất ở thời kỳ này.

Văn hiến thời Trần là Hội nghị Diên Hồng, tìm sự đồng lòng trong công cuộc chống kẻ thù mạnh hơn ta trăm lần, nghìn lần, là “Sát thát!” với kẻ thù, là văn hoá độ lượng dung tha, gác lại quá khứ hướng về tương lai của các vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông sau khi thắng trận. Một nét văn hoá đậm tính nhân văn của cha ông một thời cực đẹp vậy mà ở thời hiện đại nhiều nhà lãnh đạo của chính thể mới lại e dè, lo ngại và hướng về tư tưởng bảo vệ vương triều hơn là tư tưởng nhân văn thời Trần. Điều đó tạo nên sự hận thù của người trong một nước, chứ không hề nghĩ về Hội nghị Diên Hồng, nghĩ về hai chữ “Sát thát!”, về khoan dung. Nói cách khác, ý thức hệ đã đẩy chủ nghĩa nhân văn ra khỏi tầm với của nền văn hiến có tự ngàn xưa! Mối nguy hiểm mà cha ông thời nào cũng cảnh giác là đưa đất nước xích lại gần hơn với kẻ thù và đẩy nhân dân ra khỏi tầm của Hội nghị Diên Hồng.

Nhưng nét văn hiến nghìn năm đậm nét nhất là ở văn hoá đời Lê với tư tưởng nhân văn của Nguyễn Trãi, tư tưởng “Tâm công sách” của nhà văn hoá kiệt xuất này. Sau Nguyễn Trãi là Lê Thánh tông. Đây là một vị vua để lại sau mình nhiều giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể lớn nhất trong các triều đại. Ngoài việc “định phép thi hương, sửa phép thi hội” nhằm chọn hiền tài cho đất nước, danh xưng tiến sĩ bắt đầu từ triều đại này. Trong văn bia đời Lê Thánh Tông, tiến sĩ Thân Nhân Trung để lại cho hậu thế những câu bất hủ: “… Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết.” Với 24 điều dạy của vua Lê Thánh Tông, chúng ta cảm nhận được giá trị của một nền văn hoá cốt lõi của Việt Nam hôm nay: nền văn hoá lấy dân làm trọng, quan lại là nô bộc của dân, ý dân là ý Trời. Và cũng bắt đầu từ vua Lê Thánh Tông, cương vực lãnh thổ, trên bộ, trên biển đảo được các quan sở tại trình báo chi tiết từ nơi mình ở có núi, sông, hồ, biển đảo, … lên triều đình để lập địa đồ cho nước được chính xác. Ngài còn căn dặn các tướng sĩ: “Ta phải gìn giữ cho cẩn thận đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái Tổ để lại .”

Trần Trọng Kim viết trong “Việt Nam sử lược”: “… Xem những công việc của vua Thánh Tông thì ngài thật là một đấng anh quân. Những sự văn trị và võ công ở nước Nam ta không có đời nào thịnh hơn thời Hồng Đức. Nhờ có vua Thái Tổ thì giang sơn nước Nam mới còn, và nhờ có vua Thánh Tông thì văn hoá nước ta mới thịnh.”

“Diễn biến hoà bình” không phải như những gì người ta gán ghép

Lật lại lịch sử phát triển Việt Nam ta thì “Bạo lực cách mạng” thường xảy ra khi cần lật đổ ách đô hộ của kẻ thù dân tộc, còn hầu hết những chuyển hoá các triều đại đều là từ việc phế – lập mà ngày nay gọi là “Diễn biến hoà bình”. Đấy cũng là sự vận động khách quan của quy luật. Không hiểu từ cơ sở nào mà có người lại định nghĩa: “’Diễn biến hoà bình’ là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50, hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhằm chống các nước XHCN, phong trào độc lập dân tộc và phong trào tiến bộ trên thế giới…” (Báo điện tử của Đảng CSVN).

Quả thật tôi chưa bao giờ dám nghĩ có một Thánh nhân nào đó lại có thể lật đổ được CNXH ở Đông Âu và Liên Xô. Bởi lẽ các chế độ này qua một bộ máy tuyên truyền lớn nhất trong mọi thời đại đã bám rễ sâu từ trung ương đến tận hang cùng ngõ hẻm các làng xã trên 50 năm ở các nước Đông Âu và 70 năm ở Nga. Hơn một lần tôi nói trên mạng Internet rằng sự sụp đổ ấy bắt nguồn từ ý chí chủ quan của nhiều nhà lãnh đạo các nước XHCN. Chính họ đã bất chấp quy luật tiến hoá của lịch sử phát triển loài người. Sau trên 2 thập kỷ, tôi chưa thấy Đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu trở lại nắm quyền lãnh đạo ở nước họ – mặc dù chế độ mới ở các nước ấy không cấm Đảng cộng sản hoạt động. Vì vậy, một Khrutsov, một Gorbachev không thể có sức mạnh siêu phàm nào để giữ cái chính quyền ra đời từ ý chí luận của các bậc tiền nhiệm! Nói cách khác, Khrutsov nhận ra tính không tưởng của thể chế mà họ đang dắt nhân dân Nga đi, nhưng đến Gorbachev nhận ra sự bất đồng quyết kiệt của nhân dân Nga với chính quyền mà ông là đại diện, và sự chuyển biến của ông nằm trong cái thế tất yếu của lịch sử.

Những cuộc “Diễn biến hoà bình” gần đây nhất là những cuộc cách mạng mang tên hoa nhài ở các nước Bắc Phi. Những cuộc xuống đường của nhân dân đã buộc những nhà lãnh đạo cao nhất, từng có thâm niên trị vì nước họ, phải từ chức, hoặc phế bỏ. Ai cưỡng lại sức mạnh của nhân dân, người đó hãy noi gương Gaddafi ở chiếc cống ngầm!

Nhưng tôi lại thiện cảm với đất nước Miến Điện. 40 năm trong chế độ quân phiệt, nhưng dân tộc này lại “Diễn biến hoà bình” theo đúng nghĩa của cụm từ trên để lột xác thành một nước tự do, dân chủ và nhân quyền đích thực, những nhà chính trị khác chính kiến đã được tự do ra khỏi trại giam và tiếp tục hoạt động trở lại. Người tù nhân tiêu biểu là bà Suu Kyi. Báo chí và xuất bản đã được tháo “vòng kim cô” định hướng, khống chế và kiểm duyệt. Dân được quyền ra báo và xuất bản, lập hội, biểu tình, … như những gì mà Nguyễn Ái Quốc đòi thực dân Pháp phải trao cho nhân dân VN từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước. Vậy mà hôm nay Quốc hội VN vẫn chưa thông qua được luật xuất bản trong đó tư nhân được lập nhà xuất bản. Còn Miến Điện thì …coi đó là chuyện tất yếu để trở thành một nước dân chủ.

Công lao vĩ đại này trước tiên thuộc về tổng thống Thein Sein.

Lịch sử các triều đại chứng minh, những kẻ nắm quyền lực, thường có xu hướng giữ chặt quyền lực, tăng thêm uy quyền để dễ trị vì dân chúng, và vì vậy trường hợp vị tổng thống đương nhiệm Thein Sein là một ngoại lệ. Hành động của tổng thống Thein Sein chắc chắn được nhân dân thế giới tôn vinh như là bậc vĩ nhân của thời hiện đại, dám chia xẻ quyền lực, đúng hơn là trao lại quyền lực về tay nhân dân, làm một tấm gương cho không ít nhà lãnh đạo một số nước đang còn mê muội bởi quyền lực, coi nhân dân như những tù nhân của chính mình dưới lớp vỏ hào nhoáng: Chính quyền của dân, do dân, vì dân!

Việt Nam thời hiện đại vẫn còn đó những tấm gương trung dũng kiên cường, học rộng tài cao chí lớn …mưu lược một thời. Ở đây tôi xin nhắc đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc. Cả ba nhà chí sĩ này theo 3 con đường cứu nước khác nhau. Phan Bội Châu thì nhờ đồng lân, đồng chủng là Nhật Bản giúp ta chống Tây. Phan Chu Trinh theo con đường “thức tỉnh nhân tâm, hợp quần, hợp xã, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, ai nấy thấy rõ ngọn nguồn, đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền …” (Thư của Phan Chu Trinh gởi Nguyễn Ái Quốc ở Marseille 18-12-1922). Còn Nguyễn Ái Quốc thì theo Quốc tế 3. Ở đây tôi không đề cập đến nội dung của hai con đường cứu nước(giữa PCT và NAQ) mà tôi chỉ nói tới phương pháp cách mạng không đồng nhất giữa hai người, cũng trong thư PCT gởi NAQ: “…từ thời xưa tới nay, từ Á sang Âu chưa có một người nào làm cái việc như anh (NAQ), anh lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề, mà về nước ắt là sa cơ, gia dĩ dân tình sĩ khí cơ hồ tan tác, bởi cái chính sách cường quyền nên sự hấp thụ lí thuyết kém cỏi, bởi thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp “ngoạ ngoại chiêu hiền đãi thời đột nội”

Nhưng cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã thành công. Cuộc Cách mạng tháng Tám dựng lên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, cùng với Tuyên ngôn độc lập, Bản hiến pháp năm 1946 … là sự tích luỹ bao kinh nghiệm, bài học, thành quả của nhân loại tiến bộ cho tới thời ấy mà Nguyễn Ái Quốc có được.

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là tấn công chính quốc ngay trên chính quốc. Và khi có điều kiện thì về nước. Cuộc “Diễn biến hoà bình” cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị và mai phục từ những năm 20 của thế kỷ 20. Rất tiếc sau đó cuộc “Diễn biến hoà bình” lại trở thành “Bạo lực cách mạng” do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, mà hôm nay chưa dễ có sự đồng thuận của nhiều nhà lịch sử, nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước. Nhưng nhìn vào thực tế thì ai cũng thấy Quốc tế 3 thất bại và Quốc tế 2 thành công ít nhất là ở các nước Tây Âu. Lãnh tụ của Quốc tế 2 là Enghen. Những năm cuối đời, Enghen nhìn thấy sai lầm của chủ nghĩa L.A. Blanqui (lãnh đạo thuộc phái bạo lực trong Quốc tế 1): Dựa vào bạo lực cách mạng là có thể tạo ra một xã hội không có áp bức và bóc lột! “…Tuy nhiên, đừng tưởng đó là toàn bộ nền chuyên chính của toàn bộ giai cấp cách mạng tức là giai cấp vô sản, mà là chuyên chính của số ít người …số người này lại phục tùng chuyên chính của một hoặc vài người” (Toàn tập Marx-Enghen, cuốn 18, tr 580-581 bản Hoa văn). Thời hiện đại TBT Ziuganov cho rằng: “Nguyên nhân cơ bản khiến Liên Xô và Đảng cộng sản sụp đổ là sự lũng đoạn đối với tài sản, quyền lực và chân lý”. Ở đây không có kẻ thù địch và “Diễn biến hoà bình” nào cả!

Cái giá của “Bạo lực cách mạng” và nền văn hiến Đai Việt thời hiện đại

Tôi nghĩ giá như – lại giá như – chúng ta đứng trên nền tảng của chủ nghĩa dân tộc như hầu hết các nước ở Đông Nam Á thì biết đâu chúng ta tránh được cuộc “Bạo lực cách mạng” kéo dài suốt 30 năm cùng với những cuộc cách mạng gọi là “dân chủ” gây ra cho dân tộc chúng ta bao nhiêu cảnh nồi da xáo thịt, hàng bao nhiêu triệu gia đình tan nát, mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em, những cuộc ly tán mất nhà mất cửa mất cả quê hương. Một thứ văn hoá phi văn hoá làm đảo lộn văn hoá trong sáng của người Việt được giữ gìn trong trường kỳ lịch sử, qua các cuộc giảm tô, cải cách ruộng đất, cải tao tư sản. Con người Việt thời cách mạng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù … Con tố cha, vợ tố chồng, anh tố em. Cho đến tận hôm nay kẻ thù lại mai danh ẩn tích trong “Diễn biến hoà bình”, còn chính kẻ thù đã và đang cướp biển đảo của ta thì gọi là đồng chí vàng, bạc! Thế hệ chúng tôi lớn lên trong cách mạng, số còn sống hôm nay vẫn không hiểu đây là thứ văn hoá gì? Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in lời dạy của vua Trần Nhân tông lúc tôi còn là sinh viên: “Các người chớ quên ,chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họạ lâu đời của ta là họạ Trung Hoa…”(Di chúc của Trần Nhân tông).

Cốt lõi của một dân tộc là văn hoá chứ không phải là đất rộng hay hẹp, nhiều tài nguyên hay ít tài nguyên, không phải người đông hay thưa. Tất cả chỉ là chất xúc tác để tạo ra bản sắc văn hoá của một dân tộc. Bản sắc văn hoá ấy nông hay sâu, dày hay mỏng, rộng hay hẹp, đa tầng hay ít tầng… sẽ quyết định tâm thức của dân tộc ấy. Tâm thức văn hoá quyết định sức mạnh của một dân tộc, quyết định cả sự tồn vong của dân tộc.

Chúng ta tự hào nghìn năm văn hiến là dựa trên cái cốt lõi của một nền văn hoá được vun xới, bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và mở cõi của tiền nhân, tạo thành nhân cách của một dân tộc. Nhân cách ấy là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một dàn, là lá lành đùm lá rách, là anh em như thể tay chân, là người trong một nước phải thương nhau cùng – trong ca dao, tục ngữ. Là lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, là việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Nguyễn Trãi. Là quyền biến, lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ bền gốc – Trần Hưng Đạo.

Giá trị của văn hoá là giá trị tiềm ẩn, mang đậm dấu ấn riêng của một dân tộc. Theo UNESCO thì “Văn hoá là hệ thống tổng thể những giá trị biểu trưng quy định cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một cộng đồng và làm cho cộng đồng đó có đặc thù riêng”.

Tóm lại “Diễn biến hoà bình” xuất hiện tự thời cổ đại thường được gọi là phế – lập, khi xã hội loài người có vương quyền (có kẻ cai trị và người bị trị). Nó là sự vận động khách quan của các mối quan hệ giữa người và người, giữa kẻ thống trị và người bị trị, hoàn toàn không phải là khái niệm của “kẻ thù gần đây”. Sự vận động ấy hướng tới một định chế hợp xu thế thời đại, hợp lòng dân hơn và vì vậy nó là sản phẩm của sự tiến bộ. Nó đồng thời cũng cảnh cáo mọi sự bảo thủ, hám quyền và chuyên quyền! Bước tiếp theo của chuyên quyền là độc quyền. Từ độc quyền đến độc đoán, độc tài, quân phiệt, … là một bước ngắn. Một học giả phương Tây đã khái quát những xã hội chuyên chế rằng: “Một đất nước kỳ lạ khi nó nhìn mọi sự thay đổi như một sự tấn công, mỗi biến chuyển như là một sự giật lùi và mọi sự thích nghi như những cuộc đầu hàng” (theo báo Gilles Delafon trích trong cuốn Hello Earth).
Không một nhân dân nào chấp nhận sự chuyên chế và độc tài. Chuyên chế và độc tài là kẻ thù của nền dân chủ. Phan Bội Châu đã từng nói: “Không có dân thì đất đai không thể còn ,chủ quyền không thể lập ;nhân dân còn thì nước còn. Nhân dân mất thì nước mất. Muốn xem nhân dân còn mất thế nào thì nhìn xem cái quyền của người dân còn mất thế nào?”

Bình tâm nhìn lại, hôm nay người dân còn được quyền gì? Nhân dân có trăm tai nghìn mắt, không nhà cầm quyền nào đánh tráo được giữa sự bạo ngược và lòng nhân ái. Hồ Chí Minh đã từng lo sợ về một nhà nước mà ông là người sáng lập, đất nước ấy, dân chủ là kẻ thù của nền chuyên chính vô sản: “Các chú diễn giải hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế?Dân chủ thực ra có nghĩa là: Để cho dân được mở miệng. Dân chủ là đừng bịt miệng dân.” Đúng, trong trường hợp này Hồ Chí Minh là một thiên tài. Ông tiên đoán chính xác sự bất bình thường của “đứa con” mà mình “mang nặng đẻ đau”.

Và vì vậy hôm nay nếu có “Diễn biến hoà bình” thì đấy chính là sự chuyển hoá một cách ôn hoà trạng thái vô tổ chức, trên nói dưới không nghe, tình trạng cát cứ có dấu hiệu phục hồi, tham nhũng, mua quan bán chức,… từ hiện tượng đang trở thành bản chất của chế độ, lòng tin của dân với đảng cầm quyền suy giảm đến mức báo động, thì sự chuyển biến ấy chính là đại phúc cho nhân dân, chứ có gì mà phải … sợ? Và dẫu anh có sợ cũng không được. Hãy gia cố con đê trước khi nước tràn! Khi nước đã tràn thì có Thánh cũng chịu!

Ổn định và trì trệ

Cái dễ của nhà cầm quyền là vui vẻ, là hài lòng trước quyền lực của mình ngày hôm nay, và mong xã hội ổn định mãi như ngày hôm nay để tiếp tục giữ quyền lực.

Cái khó của nhà cầm quyền là dám nghe những phản biện và tự vượt lên chính mình ngày hôm nay để theo kịp sự chuyển hoá khách quan của xã hội – sự chuyển hoá cần thiết cho sự tồn tại và phát triển đất nước trong đó có mình và dòng họ mình. Điều ấy lý giải vì sao ngay cả thời phong kiến nhà vua vẫn phải chấp nhận “Giám sát ngự sử” bên cạnh mình. Thực tế chứng minh vương triều nào can đảm lắng nghe lời can gián, những lời “nghịch nhĩ” điều chỉnh phương pháp trị dân của mình thì xã hội lành mạnh hơn. Đấy mới là sự ổn định thực thông qua “Diễn biến hoà bình” chính tư duy của mình. Không ít nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam chưa nhận thức đúng học thuyết Marx về ổn định đồng nghĩa với trì trệ. “Thực chất cách mạng của phép biện chứng duy vật không dung hoà với bất cứ sự trì trệ và bất động nào, làm cho phép duy vật trở thành công cụ cải tạo thực tiễn xã hội, giúp tính toán một cách khách quan tới những yêu cầu lịch sử của sự phát trển xã hội, tình trạng những hình thức cũ không phù hợp với nội dung mới, sự cần thiết phải chuyển đến những hình thức cao thúc đẩy sự tiến bộ của loài người…” (Từ điển triết học – nxb VH TT 2002, tr 84).

Hãy nhìn sự ổn định của xã hội VN và các nước theo chúng ta là không ổn định như Thái Lan, Nhật Bản,… thì ai cũng dễ đồng tình xã hội của họ vẫn phát triển vượt xa chúng ta nhiều, nhiều lắm.

Chúng ta đánh đổ phong kiến, chúng ta đánh đổ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đâu phải để xây dựng một xã hội ổn định theo kiểu không có phản biện hay phản biện giả. ( Phản biện giả là phản biện có sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.) Có ai đó chê Hoàng đế Quang Trung là độc tài quân phiệt, nhưng tôi chưa thấy tài liệu nào nói Ông bắt giam, bỏ tù một ai mắc tội vu khoát. (Trong Chiếu cầu lời nói thẳng Quang Trung mong nhận được những lời nói thẳng, nói thực, không bắt tội vu khoát một ai). 

Vậy mà hôm nay chính tôi lại nhìn thấy bao nhiêu người yêu nước bị bắt, bị giam cầm chỉ vì yêu nước mà không chịu yêu CNXH, chỉ vì có chính kiến khác với chính thống. Trong thực tế Marx chưa bao giờ đồng nhất yêu nước và yêu CNXH! Và với CNCS, Marx cũng chỉ dám dự đoán thôi.

Những nhà lãnh đạo hôm nay nên dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế để thấy phong kiến và đế quốc thối nát thực, nhưng chúng nó vẫn cho những người yêu nước, những người cộng sản ra báo tư nhân, lập nhà xuất bản tư nhân, dân được lập hội và biểu tình phản đối chúng nó. Năm 1925 Phan Chu Trinh từ Pháp về Sài Gòn, và sau đó không lâu ông tổ chức diễn thuyết lên án chính quyền. Năm 1925 cụ Phan có ít nhất 2 lần diễn thuyết ở Sài Gòn. Và ngày 26 tháng 3 năm 1926, khi ông qua đời, gần một nửa dân Sài Gòn đi dự đám tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh mà không ai bị bắt bớ, tù đày. 96 năm sau ngày cụ Phan ra đi vĩnh viễn, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm giữa thềm nhà hát Lớn Sài Gòn lên án Trung Quốc xâm chiếm biển đảo thuộc chủ quyền VN thì bị công an xua đuổi cùng nhiều trí thức tên tuổi như nguyên Viện trưởng Viện xã hội học Tương Lai, kiến trúc sư Trọng Huấn. Hai thể chế đối lập ấy, người dân thường cũng biết đối chiếu so sánh dễ dàng huống chi là những trí thức tầm cỡ như GS Hoàng Tuỵ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, GS Phan Đình Diệu, GS Ngô Bảo Châu, nhà văn Nguyên Ngọc, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Tương Lai, BS Huỳnh Tấn Mẫm, … để từ đấy lãnh đạo nhà nước hôm nay nên coi “Diễn biến hoà bình” hoàn toàn không phải là kẻ thù địch nào cả mà sự trì trệ trong chính những nhà lãnh đạo của Đảng CS, là phương sách chuyển hoá tư duy chính mình và chuyển đổi xã hội phù hợp quy luật khách quan thì tự khắc lòng dân lại thuận.

Một thời chúng ta đã từng quy kết và dùng nhục hình dã man với bao nhiêu người có công với cách mạng, những dân oan vô tội, tôi mong những người nắm quyền lực hôm nay đừng đẩy những người yêu nước vào cái gọi là bọn thù địch “Diễn biến hoà bình” mà rơi vào những sai lầm đã khắc vào lịch sử trong quá khứ chưa xa những tội lỗi trời không dung đất không tha!( cụm từ của Nguyễn Trãi).

Thay lời kết

Tôi muốn gởi những dòng cuối này đến anh Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là đồng môn – tôi học trước anh hai khoá. Tuy là học một trường, nhưng tôi và anh có hai cách tiếp cận khác về CNXH. Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin. Nhưng tôi không nói chuyện đúng sai ở đây. Ở đây tôi chỉ mong với tư cách một người lãnh đạo Đảng, anh cố gắng giữ cho xã hội dưới thời anh trên dưới đồng lòng, coi dân làm trọng, xoá cách biệt giữa dân với Đảng, hết sức tránh dùng cường quyền và bạo lực đối với những người yêu nước khác chính kiến. Muốn vậy chính anh và những đồng chí của anh phải tự mình chuyển hoá tư duy hoặc là chấp nhận “Diễn biến hoà bình” (Không phải Diễn biến hoà bình theo định nghĩa của báo Điện tử ĐCS, mà theo truyền thống, hợp xu thế). Đấy là hai con đường ôn hoà nhất để xây dựng một xã hội lành mạnh và hợp quy luật khách quan .

Tôi tin anh làm được bởi trước anh đã có Trường Chinh một thời thiên tả, cứng nhắc, rồi đã tự phủ định mình hôm qua. Thời ấy kinh tế thị trường là cụm từ cấm kỵ, đồng nghĩa với xét lại. Ai dính vào cái “mũ” này thì coi như cuộc đời chấm dứt. Nói như thế để thấy vai trò vô cùng quan trọng của cụ Trường Chinh. Tôi mong anh học tập cố TBT Trường Chinh và mới đây là Thein Sein – người vừa được báo Straits Times Singapore tôn vinh nhân vật của châu Á năm 2012.

Bạn bè chúng ta thời đại học nói với tôi rằng kể từ khi anh lên chức TBT đã có hơn 50 người yêu nước bị làm khó dễ, bị bắt, bị giam cầm vì nhiều lý do vu vơ. Xã hội hôm nay dưới quyền anh làm tôi nhớ lại thời Nhân văn Giai phẩm ở trong nước thời hiện đại, và thời cổ đại Trung Hoa tôi lại nhớ thời Tống Thần tông, Vương An Thạch làm tể tướng. Vương là một người học rộng tài cao, một nhà thơ uyên thâm. Vậy mà dưới thời Vương An Thạch kẻ sĩ bị bắt, bị đi đày nhiều nhất. Một thi nhân như Tô Đông Pha chỉ vì không đồng chính kiến với Vương An Thạch mà gần suốt cuộc đời phải chịu đi đày, có lúc đói quá phải “hớp nắng” để đỡ đói trên đảo Hải Nam. Trên cái nền này tôi có viết cuốn “Thăng trầm Tô Đông Pha” (Nhà XB Văn nghệ TP HCM năm 2000) với hy vọng những nhà lãnh đạo VN hôm nay lấy đó làm bài học. Nhưng dường như người ta nghĩ nhiều về quyền lực và quyền lợi mà nhẹ về văn hoá – văn hoá đời Lê lấy chí nhân thay cường bạo, văn hoá đời Trần lấy khoan dung làm trọng.

Tôi nay đã ngoài 70, không hề biết sợ chết, chỉ sợ trước khi chết mà vẫn phải nhìn đất nước như thời Vương An Thạch!

Chắc anh thừa biết lịch sử không quên công lao một ai và lịch sử cũng không bỏ sót tội lỗi một ai.

H.L.G.

* Các bài khác của Nhà văn Hoàng Lại Giang, trên trang Ba Sàm:  + Đôi lời gởi hai ông đại sứ TQ tại VN (25/1/2010); + BẢN CHẤT CỦA LỊCH SỬ (22/4/2010);  + Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long …Nhìn lại (27/8/2010); + 344. Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi (11/9/2011);  + 744. Từ Chiếu Lập học của hoàng đế Quang Trung nghĩ về nền giáo dục nước ta hôm nay (19/2/2012); + 1003. Không có gì quý hơn lòng yêu nước (18/5/2012); +  355. Trao đổi qua bài viết của Ho
ng Lại Giang
 (13/9/2011).

Advertisements

361 phản hồi to “1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?”

 1. […] Chọn “Diễn biến hòa bình” hay “bạo lực cách mạng”? (Hoàng Lại Giang BaSàm) – Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH “. Bởi “Bạo lực cách mạng“ là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong. […]

 2. hoa cúc said

  Văn Lâm nói hay và chính xác. Trùm chăn cho là bút nô. Nếu là bút nô thì đó là điều đáng quí hơn rất nhiều ý kiến nông cạn của TChăn. Những người có kiến thức thấp thì ko nên chấp.Tuy nhiên tôi ko đồng ý với VL cho rằng HLG khéo léo và sâu sắc. Những ý mà nhà văn khuyên TBT và chính quyền ko nên dùng bạo lực với những người yêu nước thì rất hay. Nhưng ông ta chẳng hiểu gì về khái niệm DBHB mà lại phê phán, phản biện nội dung này. Ông nhà văn này đã đem cả 1 lô lịch sử ra để chứng minh cái điều ngớ ngẩn của mình. Tâm huyết, tình cảm với nhân dân-đó là điều đáng quý ở nhà văn. Nhưng tri thức lí luận thì quá nông cạn. Vậy nên nhà văn hãy viết những gì thuộc về cảm xúc thì hay hơn, đừng lấn sân vào những v/đ của lí tính thành ra ngớ ngẩn. Thiên hạ thì cứ đưa nhà văn lên mây mà ko thấy đó là nỗi nhục của dân tộc mỗi khi đụng chạm vào những v/đ lí luận đòi hỏi phải có chuyên môn sâu và có tư chất riêng. HLG chỉ là một đứa trẻ nhỏ trước những v/đ của lí thuyết khái niệm, phạm trù. Vì thế cả bài viết của nhà văn với chủ định trong sáng lúc ban đầu thành một thứ đáng bỏ đi. Nếu tôi là ông Trọng thì tôi cũng chẳng đáng bận tâm bài viết này.

  • hoa cúc, cũng chỉ là hoa cúc mà thôi, vô căn vô cớ nói Hoàng Lại Giang là một đứa trẻ nhỏ, chứng minh ngớ ngẩn. Tôi, là một người đọc chỉ thích điều hay lẽ phải, nếu hoa cúc này cho răng Hoàng Lại Giang viết ngớ ngẩn, hãy chứng minh sự ngớ ngẩn đó, nếu ông giống như trẻ con, vậy hãy chứng minh sự trẻ con ở ông.
   Tôi thấy hoa cúc chỉ giống như muôn vàn đám bút nô, chỉ nói phét vô căn cứ, biện bác, giảo mồm, chả có gì để dẫn chứng, cũng như ít nhất hãy dùng cái kiến thức về diễn biến hòa bình mà hoa cúc hiểu để giảng lại cho bạn đọc. nói lăng bố láo, cho một ông già đáng kính như Hoàng Lại Giang là trẻ con, thế thì chú mày chắc đi ỉa chưa biết chùi đít, thối lắm.

  • Trùm Chăn nói said

   Lại xuất hiện một “bút nô” Hoa Cúc,hãy rán căng cái con mắt khiếm thị của mình xem Trùm Chăn,đối đáp với còm Văn Lâm mà học hỏi những lời đối đáp có đầu có đuôi của Trùm Chăn,đã làm cho còm Văn Lâm trả lời cứ như “gà mắc đẻ”, Trùm Chăn hỏi một đường thì Văn Lâm trả lời một nẽo, thật tội nghiệp cho những người kiền thức nong cạn mà hay ti te vào đây dạy đời?
   Hoa Cúc cho rằng :
   {Nhưng ông ta chẳng hiểu gì về khái niệm DBHB mà lại phê phán}
   Vậy tôi hỏi Hoa Cúc hiểu cái cụm từ DBHB nó như thế nào, nhờ bạn khai thị cho Trùm Chăn và các bạn trong cái diễn đàn này hiểu được không vậy bạn,tôi đang chờ câu trả lời của bạn?

  • hoa cúc nói ông Trọng không đáng xem bài viết này? Với cung cách ăn không nói có của bạn, chưa đáng bạn đọc khác để mắt, nhưng đã vào diễn đàn này thì cũng không nên để con gà mắc đẻ nào rộng miệng vu vơ gáy càn. ông Trọng nếu đọc được bài viết của bác Giang, chắc nên suy nghĩ, nếu muốn phản pháo, cũng không nên dùng đám bút nô như Văn Lâm với chả Hoa Cúc. Bác Giang có nói: ông Trọng học sau bác Giang hai khóa, chứng tỏ đồng học thì có nhiều kiến thức tương đồng, văn hóa tương đồng, và nhất là độ uyên bác của hai người chắc hẵn không hơn kém nhau nhiều.Tôi thấy bác Giang viết rất vào, cảm giác bác viết không như đám bút nô, mà do tâm tư thôi thúc, dòng thác suy nghĩ tuôn trào, rất nhập tâm bạn đọc. Nay ông Trọng nếu cảm thấy mất sân về tay bác Giang quá nhiều, hãy đăng đàn thuyết pháp, bạn đọc rất mong chờ ông Trọng có lời văn, tâm ý hợp lòng người, đừng mang những cái gì ông cho là “bác học” như hoa cúc nói, cái gì trừu tượng sâu xa, để lòe thiên hạ như trước đây đám bút nô vẫn làm. hãy gần gũi với dân chúng và những người quan tâm, vậy có thể trên diễn đàn này, bạn đọc và tôi được ngưỡng mộ uy danh, cũng như kỳ vọng vào đảng và nhà nước có thể sẽ đưa dân tộc VIỆT NAM SÁNH VAI CƯỜNG QUỐC (không mất tấc đất nào của tổ tiên vào tay giặc) dân tộc giàu mạnh, tự do, công bằng và dân chủ. Và có như thế tin, ông Trọng bỏ tù hơn 50 người mà bác Giang đã nói, đó chính là bọn phản động, hại dân. Nếu ông Trọng không chứng minh được, mà bỏ tù theo kiểu BD thù Cù Huy Hà Vũ, cảm nhận của những con người thiện lương và chân chính là như thế nào, chắc ông thừa hiểu. Thế mới nên: dân tộc Việt Nam trong xã hội này trở nên đớn hèn vì sợ, những người không sợ thì phải vào tù và ra pháp trường.

 3. Muathuhanoi said

  BÀI VIẾT QUÁ TUYỆT VỜI, QUÁ HỮU ÍCH VÀ VÔ CÙNG CẦN THIẾT… RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG!!!

  Xin trân trọng cảm ơn tác giả, bác Hoàng Lại Giang về bài viết rất có tâm, có tầm, có tư tưởng lớn của MỘT DANH NHÂN VĂN HOÁ ĐÍCH THỰC!!!

  “Tôi mong những người nắm quyền lực hôm nay đừng đẩy những người yêu nước vào cái gọi là bọn thù địch “Diễn biến hoà bình” mà rơi vào những sai lầm đã khắc vào lịch sử chưa xa những tội lỗi trời không dung đất không tha!”

  Đó cũng là mong muốn của toàn dân Việt lúc này!

  Kính chúc tác giả, bác Hoàng Lại Giang thật nhiều sức khoẻ, bình an để với trí tuệ cao, tâm sáng và tầm nhìn rất chính xác của mình tiếp tục giúp dân, giúp nước!!!

  Trân trọng

  Trân trọng

  • Muathuhanoi said

   Bài viết “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?” của tác giả Hoàng Lại Giang xứng đáng là…
   “BẢN TỔNG QUÁT LỊCH SỬ VIỆT NAM NGẮN, GỌN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT !!!

   Hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo Việt Nam đọc và được đọc bài viết này DÙ CHỈ MỘT DÒNG THÔI…

 4. Lưu Hà Sĩ Tâm said

  Bác HLG đã nói lên ý kiến và khát vọng còn đang chứa chất trong lòng của số đông chúng ta, những người dân Việt Nam. TBT Nguyễn Phú Trọng nên ghi nhận đó như là một trong các dữ kiện đầu vào cho bài toán mới tại VN, thuộc họ bài toán Thein Sein. Cảm ơn bác HLG rât nhiều

 5. Trùm Chăn nói said

  Bài phản hồi viết riêng cho bạn Văn Lăm và một số bạn tuyên huấn,hay bút nô của đảng.
  Bạn Văn Lâm ạ! Nghe luận điệu của bạn chứng tỏ bạn là người của đảng,mà phàm những đảng viên thì chỉ được học có một chiều, cách nhìn vấn đề cũng một chiều, nói cũng một chiều,tuy duy thường rất kém.Tôi nói một đàn mà bạn suy ra một nẻo,tôi bảo :
  {Rồi cái đời sống hiện nay sau hơn ba mươi bảy năm giải phóng,nó có hạnh phúc hơn cái đời sống nhân dân miền Nam trước năm 1975 không vậy bạn?}
  Tôi nói cái đời sống dân nghèo hiện nay có hạnh phúc bằng đời sống dân nghèo miền Nam trước giải phóng không?Mặc dù trong thời chiến tranh nhưng đời sống người dân vẫn tương đối no đủ và hạnh phúc, hơn cái dân nghèo hiện nay đang sống trong hòa bình độc lập rồi,dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mà nhiều nơi hiện nay dân nghèo vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,đau không có tiền chạy thuốc?trong khi đám đầy “tớ” của nhân dân như bạn, thì nhà cao cửa rộng, sống phũ phê trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo.
  Còn trong thời chiến thì hai bên (Nam,Bắc) điều có sự chi viện của nước ngoài,vậy mà đời sống dân miền Bắc nó thê thảm như thế nào như chính bạn công nhận qua câu nói của bạn:
  { bac nói đời sống của người dân miền Nam trước giải phóng là cao hơn miền Bắc?văn lâm tôi không phủ nhận điều này}
  Còn cái hiến pháp mà bạn bảo:
  {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
  Đò là cái hiến pháp đảng và Hồ Chí Minh đưa ra để mỵ dân trong thời chiến để dân ủng hộ cách mạng,nhưng hởi ơi!Năm 1953 chính Hồ Chí Minh và bộ chính trị, đã ngang nhiên chà đạp lên hiến pháp năm 1946, ngang nhiên rước các chuyên gia TQ về giết hàng chục ngàn người dân VN vô tội, với chiêu bài “cải cách ruộng đất”, thì cái hiến pháp năm 1946 đảng và bác quăng đâu rồi vậy bạn?Quăng vào “sọt rác” hay vào “đống phân”, mà hàng ngàn người dân vô tội của VN đã chết bởi cái hiến pháp mỵ dân đó?Tôi đang chờ phản hồi của bạn?Nếu như bạn không đủ khả năng trả lời những câu hỏi của tôi, thì bạn làm ơn im cái mồm chỉ biết {ăn theo nói leo) của mình cho khỏi mất thời giờ người khác,đồng thời càng nói càng lòi cái kiến thức “nong cạn” của bọn “tuyên huấn,hay bọn văn nô” thường xuất hiện trong cái diễn đàn ABS này bạn ạ?
  Nói để cho những cái đầu yếu kém của bạn nói riêng và những tay (tuyên huấn,văn nô hoặc bút nô) kể cả một số người vẫn ảo tưởng cái hiến pháp năm 1946 mà bác và đảng đã đề ra.Chứ với cơ chế độc đảng như hiện nay thì hiến pháp chẳng qua chỉ là một tờ “giấy lộn” mà đảng đưa ra cho có hình thức mỵ dân,chứ còn đảng ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật như hiện nay thì {nói một đàng làm một nẽo} là bản tính của đảng cs bất kỳ nước nào cũng vậy mà thôi bạn ạ?
  Bạn cứ nhìn tấm gương mà đảng và nhà nước này đã thực hiện, đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng Hải phòng, là bạn sẽ thấy đảng của bạn ngồi chồm hổm trên luật pháp và hiến pháp như thế nào?Khi mà đảng và nhà nước dùng chính cái {quân đội nhân dân và công an nhân dân},trang bị “súng ống tận răng”, kéo nhau đến “cướp nhà, cướp đất” của gia đình Đoàn Văn Vươn một cách công khai, có sự bảo kê của đảng và nhà nướ,c trước sự chứng kiến của người dân.Vậy tôi chỉ hỏi bạn có cái hiến pháp nào và luật pháp nước nào, mà quy định {công an nhân dân và quân đội nhân dân},trang bị súng ống tận răn, đi bắn giết và cướp của người dân, khi họ đang ra sức làm ăn chân chính bằng chính mồ hôi nước mắt của mình,trên chính mãnh đất mà mình thuê mướn hay không vậy bạn?
  Vậy mà cái đảng và cái chính quyền CNXHVN đã ngang nhiên làm được,bất chấp hiến pháp và luật pháp,bất chấp đạo lý con người,trong khi sự việc lan rộng trước dư luận nhân dân, câm phẩn về việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật của đảng cs và nhà nước VN.Trước sức ép của dư luận lãnh đạo VN đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đứng ra chỉ đạo giải quyết một cách qua loa hình thức, nhầm trấn an dư luận xong rồi chẳng một ai trong ban chỉ đạo vụ cưởng chế với tính cách “ăn cướp” đó bị luật pháp trừng trị một cách thỏa đáng.Đã vậy những thành phần “sai trái” đó còn được thăng quan tiến chức,trong khi Đoàn Văn Vươn và gia đình hiên nay đang bị tòa án quy kết cho tội “cố ý giết người và chống người thi hành công vụ”.Khi mà đảng cs và nhà nước vi phạm (hiến pháp và pháp luật) xua quân đội nhân dân và công an nhân dân,đúng ra phải bảo vệ người dân,lại quay ra đi “ăn cướp” của nhân dân,với chiêu bài (thi hành công vụ),công vụ hay “ăn cướp”?Vậy mà mọi người vẫn ngây thơ cứ tin vào cái hiến pháp và pháp luật của đảng cs hiện nay?

  • Trùm Chăn nói said

   Sao rồi còm Văn Lâm và các bút nô,cứng họng trước sự thật không thể chối cải, trước những việc làm sai trái của đảng và nhà nước rồi phải không,nếu vậy thì từ nay đừng có vào đây mà “ti te” cái luận điệu lừa đảo,ăn đàng sống nói đàng gió, thì dễ nghe chửi lắm bạn ạ?
   Nếu như các bạn vào đây với tính cách xây dựng, thì nên phản ảnh đúng những gì mà xã hội VN đang xãy ra hàng ngày,nói đúng với thực trạng của người dân VN đang phải gánh chịu do bầy sâu của đảng gây ra?Nói thực với các bạn đời sống người dân VN, sau hơn ba mươi bảy năm hòa bình xây dựng đất nước,đa phần hiện nay vẫn còn rất nghèo khó và khốn khổ.Trong khi một số ít thì sống vinh thân phì da trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo,chúng ăn sài phun phí,chúng tiêu tiền như nước,vì đồng tiền chúng có được không bằng chính tài năng và mô hôi nước mắt của chúng?Trong khi biên cương biển đảo của đất nước thì bọn ngoại bang đang xâm chiếm,đã vậy chúng chưa vừa ý,chúng ngày đêm lăm le lấn lấn tới?Đó mới là cái chúng ta phải cần tranh luận, tìm cách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng dân nghèo nước mất như hiện nay?
   Chứ cái diễn đàn ABS không cần những cái đầu (bồi bút,hay bút nô) của đảng vào đây “sủa” những lời lẻ do đảng định hướng,chỉ góp phần làm nghèo đất nước,làm suy yếu tinh thần của nhân dân,định hướng nhân dân, “hèn” theo chủ trương và đường lối của đảng, trước kẻ xâm lược TQ bằng những câu ru ngủ:
   {Chúng ta hơn bao giờ hết cần ổn định môi trường hòa bình để xây dựng đất nước},trong khi cái thằng kẻ cướp nó có cho chúng ta hòa bình để xây dựng dất nước hay không?

   • văn lâm said

    @ Mr/Mrs/Mss Trùm Chăn cứ nêu vấn đề một cách bình tĩnh ,từng nội dung cụ thể một để cùng trao đổi ,nhưng không nên quá căng thẳng ,hai sức khỏe lắm đó .Tiếng Việt đủ phong phú ,có thể diễn tả được mọi nội dung khi tranh luận mà không cần khẩu khí cực đoan để khỏi biến trang của BASAM thành cái chợ tôm cá.Mất khách luôn đó.Đồng ý như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bạn Trum chăn nhé.

    • Trùm Chăn nói said

     Vậy bạn cứ bình tỉnh trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra trong bài phản hồi trên,một cách thẳng thắng,về cái hiến pháp năm 1946 do bác và đảng đã ban hành mà bạn bảo tôi:
     {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
     Vậy mà năm 1953 chính Hồ Chí Minh và bộ chính trị, đã ngang nhiên chà đạp lên hiến pháp năm 1946, ngang nhiên rước các chuyên gia TQ về giết hàng chục ngàn người dân VN vô tội, với chiêu bài “cải cách ruộng đất”, thì cái hiến pháp năm 1946 đảng và bác quăng đâu rồi vậy bạn?Quăng vào “sọt rác” hay vào “đống phân”,đồng thời cái hiến pháp đó thiết kế theo mô hình nào, mà hàng ngàn người dân vô tội của VN đã chết bởi cái hiến pháp mỵ dân đó?Tôi đang chờ phản hồi của bạn? bạn nên đọc kỷ những câu hỏi của tôi và trả lời cho đúng nội dung câu hỏi của tôi ?Chào bạn.

     • văn lâm said

      Mấy hôm hôm nay có việc bận,không ngồi lâu trên máy được,bác Trum Chăn thông cảm nhé.Về Hiến pháp 1946,biết đến đâu xin hầu bác:Ngay sau ngày tuyên ngôn độc lập 2/9/1945,người đầu tiên mà Cụ Hồ liên lạc là tổng thống nước Mỹ;tiếc rằng người lãnh đạo nước Mỹ lúc ấy đã không nhìn được thiện ý của Cụ Hồ Chí Minh(HCM).Vậy nên một nhà nước non trẻ đã phải rơi vào vòng tay lịch sử một cách nghiệt nghã với bao sự kiện bi hùng như ta đã thấy.
      Hiện tượng một nhà nước non trẻ bị các thế lực khác nhau thao túng thì không chỉ có Việt nam những năm đầu độc lập,ngay trong thời đại ngày nay,nhiều dân tộc,nhiều quốc gia cũng đâu có thể dễ dàng có ngay độc lập tự do cho riêng mình.Để giữ được thế cờ,đôi khi người lãnh đạo buộc phải làm việc nọ việc kia mà người đời thường gọi đấy là việc làm chính trị.
      Thế giới này nhìn từ xa thì thật đẹp đẽ mượt mà nhưng trong lòng nó khác gì lòng đại dương với những nguy cơ cá lớn nuốt cá bé luôn rình rập khắp mọi ngõ ngách,non tay là mất nước ngay đó bác Trùm Chăn .
      Xin nhắc lại trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của những ngày đầu sau tuyên ngôn độc lập ấy,mọi sự mất mát xét cho cùng cũng là một sự hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.
      Còn chuyện sau khi đã có độc lập tự do rồi,người lãnh đạo ứng xử với dân như thế naò cho phải đạo lại là chuyện khác của Đảng cầm quyền,của những người cầm quyền mà tôi cũng đã có dịp phân tích bình luận sơ bộ.
      Trong tiến trình phát triển của xã hội,tôi đồng tình với bác Giang rằng chúng ta nên và cần phải chọn con đường hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía .Tôi nghĩ chúng ta nên định hướng dư luận theo hướng này .Mang chuyện ai thắng ai ra đay mà bàn lúc này ,có lẽ là không hợp và chưa đúng lúc.Còn chuyện chọn bạn mà chơi,không chơi với Mỹ sao VN có được thị trường xuất siêu lớn nhât,không chơi với Tầu,chắc cả nghìn binh sĩ Trung quốc đã đóng đồn ở VN từ lâu rồi đó…

     • Trùm Chăn nói said

      Nói thật bạn Văn Lâm buồn tôi chịu,chứ tranh luận với bạn và các còm tuyên huấn bút nô của đảng, tôi phát chán ngấy về cái trình độ tư duy thật yếu kém một cách thảm hại,thì nói thật cái đất nước VN này nghèo nàn và lạc hậu là do đa phần đảng viên toàn là {hạng học hành thì ít mà hít tiền của dân thì nhiều}.Kể cả bạn vào đây bạn nói chuyện trên trời dưới đất,ban ba hoa thế này thế khác, khi tôi dựa vào các câu nói ba hoa của bạn, hỏi lại bạn, nhờ bạn giải thích, thì bạn đọc một đàng trả lời một nẽo?Tôi chỉ hỏi cái hiến pháp năm 1946 của bác và đảng cs đưa ra nó tốt đẹp chổ nào mà bạn bảo tôi :
      {Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.}
      Tôi hỏi ngược lại bạn vậy chứ cái hiến pháp đó theo mô hình nào mà năm 1953 Hồ Chí Minh và đảng csVN đã rước các cố vấn TQ sang giết hàng chục ngàn dân VN vô tội với chiêu bài “cải cách ruộng đất”? Do bạn bị bí không đủ khả năng cũng như kiến thức giải thích câu hỏi của tôi bạn nói lung tung,nào là :
      {ngày tuyên ngôn độc lập 2/9/1945,người đầu tiên mà Cụ Hồ liên lạc là tổng thống nước Mỹ;tiếc rằng người lãnh đạo nước Mỹ lúc ấy đã không nhìn được thiện ý của Cụ Hồ Chí Minh(HCM).Vậy nên một nhà nước non trẻ đã phải rơi vào vòng tay lịch sử một cách nghiệt nghã với bao sự kiện bi hùng như ta đã thấy.}
      Tôi có hỏi bạn về tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đâu mà bạn lôi ra giải thích với tôi,tôi thấy cái luận điệu của bạn giống y như các lãnh đạo VN hiện nay, do trình độ yếu kém nên dân hỏi một đường các vị ấy toàn trả lời một nẽo?Đã vậy bạn còn bao biện :
      {Để giữ được thế cờ,đôi khi người lãnh đạo buộc phải làm việc nọ việc kia mà người đời thường gọi đấy là việc làm chính trị}
      Giữ thế cờ là đem hàng chục ngàn dân vô tội ra giết để giữ thế cờ gì vậy bạn?Làm chính trị bạn có thể loại đối thủ của mình bằng nhiều thủ đoạn, kể cả giết đối thủ để đạt được mục đích đem lại ấm no cho dân cho nước,chứ không phải giết hàng loạt dân vô tội trong tay không có tấc sắt, rồi bao biện cho việc làm tàn ác vô nhân tính của mình bạn ạ?
      Còn cái con đường:
      {chúng ta nên và cần phải chọn con đường hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía}
      Toàn thể nhân dân VN từ ngàn xưa cho đến hôm nay ai cũng muốn,càng tránh đổ máu cho dân thường vô tội càng tốt,khi muốn thay đổi một thể chế.Nhưng bạn nên hỏi cái đảng cs cầm quyền hiện nay chúng đang đè đầu cởi cổ dân đen, chúng đang sống phũ phê trên mồ hôi nước mắt và sự thống khổ của người dân,chúng có muốn chọn con đường {hòa hợp,hòa bình,an lành cho xã hội,tránh bạo lực từ các phía} hay không vậy bạn?
      Thôi nhé từ nay khi vào cái diễn đàn ABS này nói năng nên lựa lời mà nói nhé, nói những vấn đề gì cho đúng thực tế và tình hình xã hội VN hiện nay nhé, phát biểu ra phải chừa đường khi người khác vặn lại mà biết cách trả lời nhé?Đừng “ăn cơm dân” mang “ơn đảng”, vào đây thốt ra những lời lẻ định hướng một chiều, nghe chói tai Trùm Chăn, là Trùm Chăn nặng nhẹ rán mà chịu nhé?

 6. […] Theo ABS […]

 7. chớ nghe lãnh đạo nói, hãy xem lãnh đạo ăn tiêu và hưởng thụ said

  Tiền bạc + quyền lực làm cho các vị lãnh đạo đảng và nhà nước “ta” u mê hết rồi, khuyên cũng chẳng được, mà kêu thì coi chừng bị ghép tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” của “các thế lực thù địch” hay của cái bọn “tự diễn biến”thích tiền-quyền-gái thì cũng chết.
  Thôi chịu khó bịt tai lại, bịt mắt, bịt mũi, bịt mồm lại thì không có tội (trung thành với sự nghiệp của đảng)-nếu không muốn đọc xem những ý bịp lời lừa (nghe cái mõm ti vi, loa đài của quốc doanh suốt ngày sủa đường lối nọ kia mà đến thối cả tai, loạn cả óc).

 8. Tôi thật rất cám ơn bác Hoàng Lạng Giang, học lịch sử, giờ thể nghiệm kiến thức khi bác giúp ôn lại từ đầu chí cuối sự nghiệp dựng nước và giữ nước, văn hóa dân tộc từng thời kỳ cảm thấy thật tự hào cũng như mớ kiến thức lịch sử của mình như tìm được chỗ dựa để mà phát huy, có liên kết để vỡ vạc ra thời hiện đại chúng ta đang sống như thế nào. Thời nay, chắc chắn ai cũng có cảm nhận riêng của mình, nhưng để so sánh với các thế hệ trước, chẳng phải ai cũng có kiến thức như bác giang để có thể so sánh và tổng hợp, Tôi hình như nhận thấy nếu như không có internet, nếu như đất nước không “lùi một bước” là mở cửa biên giới thì tôi không được thấu hiểu tôi đang sống ở thời đại gì, có bằng cha ông không, có tiên tiến hay không, mà chỉ giống như dân bắc hàn: ngóng cổ tung hô vạn tuế cho một người cho một dòng họ quý tộc nào đó, để tưởng rằng mình thật vinh hạnh được sống trong một đất nước có nền văn hóa cao quý. Nếu như không có những người như bác Giang giúp tôi khai thông luồng chảy trong mớ kiến thức hỗn tạp, nhiều lúc tôi vẫn ngỡ thời đại ngày nay là tiên tiến hơn xưa, văn hóa cổ cũng chỉ là văn hóa tham khảo, nào ngờ văn hóa cổ nhưng tôi lại thấy cha ông ta thật phẫn nộ khi thấy con cháu mình đầy đọa nhau trong tăm tối bùn lầy. Để hồi tưởng lại những tháng ngày đã sống, thật không dám tự hào khi bước chân ra khỏi việt nam, nhưng lại có thể tự hào là đã từng có một việt nam văn hiến rực rỡ của thời …phong kiến.
  Diễn biến hòa bình, nếu như để chỉ lấy lại chút tự tôn dân tộc, cũng đáng, chứ chưa nói diến biến hòa bình có thể xóa sổ bọn tham quyền cố vị, bọn mẹ mìn, bọn cơ bắp lệch lạc nhân cách đang ngày đêm cố sức bịt mồm bịt miệng dân, đày đọa những con người yêu nước đầy nhiệt huyết. xóa sổ hệ thống độc tài đang đưa dân tộc còn không có dân chủ, không có công bằng so với thời pháp thuộc. Vậy Diễn biến hòa bình chính là tiến triển tích cực, đào thải sự thối nát. Ngăn cản diễn biến hòa bình chỉ làm sự thối nát đó ngày càng lớn và nguy cơ rất tồi tệ cho dân tộc: đất nước không phát triển, tâm tính con người biến thái, hèn mọn, những người có nhân tính hầu như bị giết hoặc bỏ tù. ông hồ còn sống, chắc không dám chết để nhìn tổ tiên, nhưng cũng chả dám nhìn xem lũ dân đen mà ông tạo cho họ một cuộc sống theo cái lý tưởng của mình.
  rất cám ơn bác giang, mong bác bảo trọng.

 9. Nhân Dân said

  ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, THEO CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN, THÌ KHÔNG NÊN NÓI, KHÔNG NÊN ĐÀM PHÁN MÀ CHỈ NÊN BẮN CHO ĐẾN TÊN CUỐI CÙNG.

 10. No said

  Người CS đã giành chính quyền bằng máu thì không thể có kẻ nào lại chỉ bằng diễn biến hòa bình mà giành được hính quyền.

  • quần chúng said

   Không đúng! Diễn biến hòa bình xảy ra là do chính những người cộng sản giác ngộ tiến hành. Sau một thời gian dài mù quáng theo đuổi chủ thuyết này mà không thấy lối thoát, nếu bản tính lương thiện của họ vẫn còn, đức tính biết hy sinh vì người khác vẫn còn, không ham hố quyền lực mà trở nên độc tài thì họ sẽ thay đổi. Họ sẽ trở về với thế giới dân chủ, một thế giới được sắp đặt tự nhiên theo qui luật đấu tranh sinh tồn nói chung cộng với bản tính nhân đạo của con người.

   Từ đó sẽ thấy rằng việc ‘chống diễn biến hòa bình’ là việc của những người cộng sản không có được nhận thức mới, hoặc có nhưng tham quyền, độc tài, chỉ vì lợi ích cá nhân hay nhóm quyền lực. Do đó họ đi ngược dòng trào lưu tiến bộ theo hướng dân chủ, tôn trọng quyền con người của Thế giới chỉ vì sự ích kỷ ấy.

   Việc ‘chống diễn biến hòa bình’ đầu tiên là họ bao vây tư tưởng của chính những đồng chí của họ vì sợ những người này có nhận thức mới, tự nhiên ngộ ra những điều mà ngay từ đầu khi theo cộng sản họ bị tuyên truyền lại không đúng trong thực tế.

   Việc thứ hai là họ điên cuồng dùng bạo lực của nhà cầm quyền chống lại các trào lưu dân chủ, dân quyền từ, nhu cầu tự do của các tầng lớp nhân dân. Họ đè nén dân, lừa mị dân, bắt ép nhân dân phải chấp nhận chế độ mà họ là kẻ cai trị. Nói chung trong việc này họ khá thành công. Thường thì không có tầng lớp dân chúng nào đủ sức mạnh để lật đổ chính quyền của họ. Điều này có được bởi vì họ quá tàn nhẫn, đôi khi mất hết nhân tính ( vụ Thiên An Môn), cái mà những người yêu tự do, yêu con người không dám vi phạm.

   Tóm lại ‘ diễn biến hòa bình ‘ dù có chống thế nào đi nữa thì vẫn cứ xảy ra và từ trong chính những con người cộng sản còn lương thiện.

 11. Lời tác giả: “Tôi nghiêng về CNXH dân chủ của Lassall, còn anh theo CNXH bạo lực của Lénin.” Đợi Chờ không biết thế nào là CNXH dân chủ của Lassall nhưng khẳng định giai đoạn bạo lực của CNXH nay phải ra đi bằng cách cải cách dân chủ từng giai đoạn để đi đến mục tiêu cuối cùng một xã hội dân chủ lưỡng đảng phục vụ lợi ích của toàn dân về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội…
  Một điểm nữa tác giả không hiểu rõ “diễn tiến hòa bình” là mối nguy cơ chính yếu làm sụp đổ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Không có diễn tiến hòa bình mà chỉ có cải cách dân chủ từng giai đoạn mới giúp Việt Nam vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay.

 12. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

  • 8X đây : said

   Dù là bạn đồng môn và cùng trường, nhưng trình độ “ní nuận” của Trọng Lú không đáng xách dép cho bác nhà văn Hoàng Lại Giang.
   Nhưng khổ nổi, nó không những lú, mà còn không chịu nghe lời nói phải của người đời.
   Lú Trọng chỉ chịu nghe Mác Lê cũ rích và thích nghe lời của bọn nịnh thần thôi !

 13. văn lâm said

  Tôi thấy vui vì rất đông các bác quan tâm bình luận, bàn thảo những vấn đề hệ trọng của dân tộc do bac H L Giang nêu ra trong bài viết này.
  Cái khéo của bác Giang không chỉ ở tư duy logic có sức thuyết phục của nhà văn lão thành trong từng câu chữ ,mà bác Giang còn rất khéo chọn thời điểm để đưa bài viết ra công chúng.Chính những cái khéo này của bác Giang đã để lại trong công chúng nhiều suy tư,tích cực có nhiều ,tiêu cực cũng không ít.
  Nhiều người cho rằng dân chủ hóa ,trong đó có đa nguyên đa đảng ,tam quyền phân lập sẽ là liều thuốc thần diệu cải lão hoàn đồng tình trạng tiến thoái lưỡng nan về lý luận và khó khăn trong thực trạng kinh tế xã hội của Việt nam hiện nay.Điều này tôi cũng cho là cần thiết VN phải dần tiếp cận nhưng không phải ngay tắp lự,không phải là thần dược để có thể ngày một ngày hai đưa VN thành rồng thành hổ.
  Thực tế là trên thế giới có rất nhiều nước có chế độ dân chủ đầy đủ ,đúng nghĩa ,nhưng phất lên nhanh như Nam hàn,Đài loan ,Nhật bản ,Singapor(có lợi thế địa chính trị rõ nét) …cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay,không phải là tất cả.Nhiều nước ở Á , Phi,Mỹ la tinh …đa số người dân vẫn còn vất vả lắm.Gần VN như Philipine,Inđonésia,Campuchia,Thái lan,Malaysia..thực tế cũng không vượt quá xa VN,dù rằng họ ít hoặc không bị chiến tranh tàn phá nặng nề như VN…
  Về tam quyền phân lập thì VN ,dù dưới dạng thức nào cũng có thể và nên áp dụng ngay để tránh sự lạm dụng quyền lực không thể kiểm soát được trong bộ máy Chính phủ như ta đang thấy.
  Còn đa nguyên chính trị sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi mỗi đảng phái chính trị thực sự có tư cách đại diện,gắn với quyền lợi của một nhóm lợi ích kinh tế đáng kể nhất định;Được như thế thì sự cạnh tranh chính trị mới có cái gốc kinh tế, lợi ích chính trị của các đảng phái mới có thể gắn và phù hợp lợi ích quốc gia. Khác đi,sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái được sinh ra thực chất chỉ là sự tranh giành quyền lực đơn thuần ,hoặc là đa đảng giả hiệu, sẽ chả mang lại lợi ích thực tế gì cho quốc gia dân tộc.
  Cơ cấu dân chủ đa đảng chỉ được thiết lập và vận hành có hiệu quả khi một xã hội có nền kinh tế nhiều thành phần phát triển đủ mạnh.Với VN ,thời điểm phù hợp để cơ chế đa đảng phát huy hiệu quả có thể là sau năm 2020.
  Tuy nhiên ,ngay từ bây giờ VN phải có lịch trình tích cực đổi mới tư duy một cách liên tục để vận hành nền kinh tế thị trường theo đúng các quy luật khách quan vốn có của nó, trong đó phải coi trọng và có chiến lược đầu tư phát triển nhanh,mạnh kinh tế tri thức để phát huy lợi thế của người VN nhạy bén, ham học.
  Đảng CSVN đã làm tốt trách nhiệm tập hợp nhân dân,lãnh đạo xã hội tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc cải thiện đáng kể đời sống người dân.
  Bác Hồ đã sử dụng chủ nghĩa Mark như một phương tiện để tập hợp nhân dân và tận dụng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  Tiếc rằng các học trò trong tập thể Đảng do Bác sáng lập , Quốc tế cộng sản và những kẻ ngụy CS khác hoặc đã không với tới được tầm tư tưởng của Bác Hồ,hoặc đã vì quyền lợi quốc gia ích kỷ,trà đạp lên tư duy của Bác , nên ý tưởng về một nước VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ ban đầu của Bác đã bị biến dạng đi thành một nước VN XHCN với cơ chế quản lý của CNCS ngay sau khi Bác Hồ mất. Do vậy nên sau bao vất vả hy sinh , khi giành được độc lập trên toàn vẹn lãnh thổ VN ,một phần do thói tự phụ chủ quan bảo thủ của người thắng cuộc,một phần do cán bộ trong Đảng CSVN chủ yếu giỏi chiến trường , chưa có đủ kinh nghiệm cầm quyền điều hành kinh tế nên dù đạt tốc độ phát triển kinh tế cao nhưng thiếu yếu tố bền vững ,chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro nội phát tiêu cực có thể nói là không thể khắc phục.Thêm vào đó là chiến lược thiếu khoa học trong ứng xử sau vụ sụp đổ của hệ thống các nước XHCN ở Liên xô và Đông Âu nên ở góc độ nào đó Đảng CSVN đã tự biến chính mình thành con tin của CNXH;tuy đã đổi mới và cải tiến cơ chế so với vài quốc gia khác có chế độ tương tự ,nhưng vẫn bị cái đuôi định hướng XHCN trói buộc gây nhiều tiêu cực trong quản lý điều hành kinh tế xã hội.Vẫn rất lúng túng không thoát ra được khỏi mớ lý luận hỗn độn nửa lạc nửa mỡ.
  Nếu không sớm có kế hoạch tự thoát ra khỏi cái bẫy XHCN do mình tự gài mình vào,Đảng CSVN sẽ khó giữ được vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai không xa.

  • 8X đây : said

   Anh chàng Văn Lâm trên đây nói năng nhập nhằng, diễn đạt lộn xộn mâu thuẫn, lại thêm nói ngọng viết ngọng, chẳng hạn câu gần cuối viết là “lý luận hỗn độn nửa lạc nửa mỡ”.
   Đúng là kiểu “ní nuận” của anh thật còn tệ hơn cả loại ba rọi nửa nạc nửa mỡ của dân hàng chợ, chẳng thuyết phục được ai.
   Nên về tìm sách lớp 1 của con trẻ mà học nói và viết cho đúng tiếng Việt đi !

   • văn lâm said

    Viết trên máy sai chính tả chả quan trọng.Chuyện diễn biến hòa bình đương nhiên không dễ một chiều mới có nhiều ý kiến phản biện đến vậy.Không đơn giản như 1+1=2 được đâu bạn 8x ạ!Bằng long vậy đi.

  • Loc Nguyen said

   Văn Lâm vẫn mơ hồ về bác là thánh nhưng bác đã tiêu diệt biết bao người của đảng phái khác,việc đấu tố,cải cách ruộng đất cũng giết chết cả thành phần trung lưu ở miền Bắc !Tiếc thay giờ này vẫn còn có kẻ ngây thơ ngu muội đưa bác lên hàng thánh thần.

   • văn lâm said

    Khi ngồi vào cái ghế quyền lực hay ta xung trận rồi mới thấy hết những điều phức tạp mà người ngoài cuộc đâu có cơ hội để thấy hết.Ngoài sức ép từ nhiều nhóm lợi ích trong nước,sức ép từ các thế lực bên ngoài là không dễ mà bỏ qua được.Một vài việc đôi khi không muốn nhưng vẫn phải làm ,vẫn phải hy sinh ,nếu muốn còn tồn tại để mà còn có cơ hội nhắm tới mục tiêu lớn nhất là giành độc lập dân tộc.
    Chả ai có thể được tất cả,được cái này thì có thể bị mất cái kia;vấn đề là làm sao cái được phải có giá trị cao quý hơn cái mất.Đơn giản vậy thôi mà bác Loc Nguyên.
    Chắc bác Nguyen cũng đồng ý là không có gì quý hơn độc lập tự do,phải không bác?độc lập tuy đã có nhưng chưa hẳn đã thực sự vì ta chưa mạnh,tự do thì còn nửa vời ,và cũng chính vì vậy mà các còm sĩ đang tốn nhiều calo cho cái độc lập tự do ở Việt nam được trọn vẹn ,đúng nghĩa đó.Tôi không mê muội về Hồ chí Minh đâu.

  • Trùm Chăn nói said

   Bạn Văn Lâm ạ! Tôi đồng tình với bạn khi bạn cho rằng:
   { Nếu không sớm có kế hoạch tự thoát ra khỏi cái bẫy XHCN do mình tự gài mình vào,Đảng CSVN sẽ khó giữ được vai trò lãnh đạo của mình trong tương lai không xa.}
   Nhưng tôi không đồng tình khi bạn nói:
   {nên ý tưởng về một nước VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ ban đầu của Bác đã bị biến dạng đi thành một nước VN XHCN với cơ chế quản lý của CNCS ngay sau khi Bác Hồ mất}
   Theo tôi làm sao mà bác Hồ có thể xây dựng {VN Dân chủ -Cộng hòa -Độc lập -Tự do- Hạnh phúc theo mô hình Âu Mỹ} khi mà bác đã là học trò của Lênin và của Mao được hở bạn?Còn cái chủ nghĩa bác đem về VN là chủ nghĩa cs thì làm sao theo cái mô hình Âu Mỹ được vậy bạn?Bạn cứ nhìn nước Liên Xô ngày xưa và nước TQ thì bạn sẽ thấy cái mô hình các nước đó có giống mô hình Âu Mỹ không vậy bạn?
   Còn câu nói
   {Đảng CSVN đã làm tốt trách nhiệm tập hợp nhân dân,lãnh đạo xã hội tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc cải thiện đáng kể đời sống người dân}
   Đảng cs giành độc lập theo kiểu gì mà Hoàng Sa mất,Trường Sa không còn nguyên vẹn,rồi cái Ải Nam Quan và một phần Thác Bản Dốc của VN, hiện nay nó có còn trên bản đồ VN hay không, mà bạn bảo {đảng đã đấu tranh giành được độc lập cho dân tộc}?.Rồi cái đời sống hiện nay sau hơn ba mươi bảy năm giải phóng,nó có hạnh phúc hơn cái đời sống nhân dân miền Nam trước năm 1975 không vậy bạn?Đảng cs chỉ có “phá” thôi chớ chả có xây đâu bạn ạ?Cái đời sống nhân dân VN hiện nay, đa phần là nhờ cái đám thuyền nhân phản quốc ngày xưa, vượt biên bất chấp hiểm nguy, mỗi năm gởi về cho đất nước VN hàng chục tỷ đô la đấy bạn ạ,bạn cứ thử làm bài toán cộng cái số tiền ba mươi bảy năm đó là bao nhiêu,bây giờ nó lọt vào túi ai vậy bạn?
   Vài lời khai thị để bạn được mở mang cái hiểu biết hạn chế của mình chào bạn.

   • văn lâm said

    Cảm ơn bác Trùm Chăn đã quan tâm ,bac nói đời sống của người dân miền Nam trước giải phóng là cao hơn miền Bắc?văn lâm tôi không phủ nhận điều này nhưng suy cho cùng tiền ấy từ đâu ra ?Liệu có phải do dân ta tự làm ra không hay do Mỹ đổ của vào?
    Về nước VNDCCHĐLTDHP được thiết kế theo mô hình nào thì bác đọc kĩ Hiến pháp 1946 bác sẽ rõ hơn.
    Về tiền do việt kiều mang về nước,đúng là nó có góp một phần cân đối ngoại tệ luôn ,nhưng bác mang về đồng nào thì bác cũng lấy theo lượng vật chất ,dịch vụ tương ứng ,hoặc đầu tư sinh lời chứ bác cho không em đâu bác?Cái mà bác có thể cho em nhiều hơn là bác có thể trao đổi những kinh nghiệm,công nghệ,kĩ thuật,phương thức quản lý kinh tế xã hội của một nước giầu mạnh hơn (cái cần câu âý)để Việt nam có thể học hỏi áp dụng cho có hiệu quả đó bác.

  • Hoa vàng said

   “Gần VN như Philipine,Inđonésia,Campuchia,Thái lan,Malaysia..thực tế cũng không vượt quá xa VN,dù rằng họ ít hoặc không bị chiến tranh tàn phá nặng nề như VN…

   sau 75, cs đã xóa sạch , bỏ hết những tiến bộ miền Nam đã đạt được…như Giáo dục chẳng hạn. Ngưới ta đi…mình LÙI lại thì sao mà khá được. Thái Lan khá hơn bác tưởng, thưa Văn Lâm

   • văn lâm said

    Có xóa chăng là xóa mất cái đốm lửa kinh tế thị trường mới được nhem nhóm ở miền Nam trước giải phóng?Điều này thì bác Hoa Vàng đúng,đồng thời cũng là một cái sai đáng tiếc của Đangr CS VN luc ấy! văn lâm cũng rất lấy làm tiếc không chỉ với một chuyện này,nhưng tốt nhất nên tập trung bàn thảo những gì đang trong thì hiện tại và tương lai của Đát nước ,của dân tộc thì hơn,cái gì đã qua nên cho vào quá khứ.Đảng CSVN cũng không chối bỏ những sai lầm này của mình và đã đổi mới,vấn đề là đổi mới còn chưa đồng bộ,khoa học thôi.
    Thái lan ,Malaysia,Singapor …thì văn lâm cũng đã qua lại không chỉ một lần.Trừ Singapor vượt lên như một thành phố có lợi thế,các nước khác có hơn Việt nam nhưng không phải là VN không thể đuổi kịp hay vượt qua.Nhiều loại hàng hóa VN đã và đang đuổi kịp,vượt qua những nước lân bang này,nếu chúng ta có cơ chế tốt hơn,đua với họ cũng đâu có quá khó.Ví như về độ bao phủ lưới điện quốc gia,VN có tỷ lệ bao phủ cao hơn nhiều so với Thái hay Malaysia…Tất nhiên do còn nhiều hạn chế gây bức xúc thì văn lâm tôi và bạn mới gặp nhau trên diễn đàn này.

 14. […] on Tháng Một 9, 2013 by bahaidao Hoàng Lại Giang Posted by Basamnews on […]

 15. […] thi trắc nghiệm (LĐ). – Vi phạm đất đai, kỷ luật nhiều cán bộ (PLTP). – 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? (Ba Sàm). Bài của Nhà văn Hoàng Lại Giang, người đồng môn của TBT Nguyễn Phú […]

 16. Trùm Chăn nói said

  Bài phản hồi cho còm Supper Man nói riêng và các còm tuyên huấn kiêm bút nô nói chung,nói thật với bạn Supper Man tôi nhận thấy đa phần những tên “tuyên huấn” hay các loại “bút nô” vào cái diễn đàn ABS này,kiến thức hiểu biết sao thường kém một cách tệ hại như vậy,đó là do khi được sinh ra đầu óc của những bạn đó có vấn đề,hay là do phải sống và được học trong môi trường cs, được đảng nhồi nhét ba mớ kiến thức Mác- Lê theo kiểu “nhồi sọ”,nên ngoài cái kiến thức bị nhồi nhét đó, không được học và tiếp thu văn hóa của nhân loại, nên cái hiểu biết thường yếu kém một cách thê thảm như còm supper man Trưởng Bản hoặc Mũ Tai Bèo ..v..v..như vậy? khi mà bạn bảo:
  {điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng}
  Cái kiến thức kém hiểu biết đầu tiên là dùng danh xưng mĩ và châu âu mà không viết “hoa” ,cái kém hiểu biết thứ nhì là bạn cho rằng {bảo lực cách mạng vàu diễn biến hòa bình là 1 loiaj chiến tranh mà Mĩ sáng tạo ra,nhằm làm cho nội bộ tự diễn biến mà không cần dùng đến súng đạn vẫn có thể lật đỗ đưuọc chính quyền. điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng}
  Vậy bạn có thể chỉ ra cho tôi thấy các nước Châu Âu bị Mĩ dùng bạo lực cách mạng vào diễn biến bình đơn cử gồm những nước nào?Đồng thời những nước bị Mĩ diễn biến hòa bình nước nào {phải chết điêu chết đứng} như lời bạn nói hay không?Bạn hãy trả lời cho tôi được mở rộng kiến thức “ếch ngồi đáy giếng” của tôi,để tôi được học hỏi khộng vậy bạn Supper Man?Nếu như bạn do trình độ yếu kém quá nói đại nói bừa mà không trả lời được, thì tôi khuyên bạn từ rài về sau nên “biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe”,chứ đừng vào diễn đàn ABS này phát biểu lung tung dễ bị ném đá lắm bạn ạ? Nói thật bạn buồn tôi chịu chứ kém hiểu biết như bạn, tiếng Việt mà viết còn trật lên trật xuống như bạn, mà lấy còm Supper Man tiếng Anh, thì cái đất nước VN này, các Mẹ VN thấy xấu hổ khi sinh ra những người con như bạn? Tôi đang chờ câu trả lời của bạn?

  • Oracle said

   cái loại dốt nát tiếng Anh ( super chứ không phải supper ) cũng sai tiếng Việt cũng sai (loiaj ) thì nói làm gì chúng nó ! 1 lũ trẻ trâu đầu bò

 17. Thangdan said

  Cái ông”THÁNH TRƯỞNG BẢN”này tụng nghe kỳ quá!?nghe ghê quá! Chăc ơ gần kho bom LONG BÌNH,nên nổ nghe điếc con rái luôn!

 18. Lú Phú Trọng said

  Bác Giang cứ kêu gọi Lú tôi học theo mấy ông “thánh nhân” ngày xưa làm gì? Xin thưa lại với bác rằng chuyên ngành của tôi là “bảo vệ chế độ” đấy! Tôi mà làm theo lời bác thì cái bằng Giáo Sư chính trị học vứt xó à? Cả đời theo đuổi cái bằng cấp, cốt để leo cao luồn sâu, bây giờ lại có người khuyên mình vứt nó đi thì thật tình chẳng thể nào hiểu nổi: tai sao lại đặt cái “danh” lên trên cả quyền lực, bổng lộc?! chẳng “thực tế” chút nào cả!!!

 19. said

  Trọng tôi nghe bác Giang phân tích có lý lắm. Nghiệt nỗi, cái sổ hưu, cái tiêu chuẩn đau ốm nằm Việt – Xô (à quên, Hữu Nghị chứ, quả có lú rồi), cái mộ phần ở Mai Dịch, hiện thời là cái xe con đưa rước, đám nịnh thần xum xoe… nó cứ lưu luyến làm sao ấy.
  Thôi, để tôi “đấu tranh tư tưởng” cái đã.

  • 3D said

   Hề hề. Hài vãi!

   • Thị Nở said

    Dân Miền Nam theo Đế quốc Thực Dân chúng tôi không hề biết Cách Mạng, Dân Chủ, Xã Hội Chủ Nghĩa, Marx-Lenin, Mao Xù Xì, Phi Đen Cát xờ Trô, Kim Jong Ỉn-Ủn vĩ đại và cũng không hề biết Bác Hồ Vĩ Đại kính yêu muôn năm, rồi Đồng Chinh… Và chúng tui không ưa gì thằng Mỹ Ngụy và tập đoàn Thiệu Kỳ Khiêm, nhưng hôm nay tui biết có Đảng Cộng sản VN vĩ đại, có Bác Hù kính yêu muôn năm, có ngài Y tá cử nhân Luật kính mến

 20. kieuhung said

  Tạo ra một xã hội thụ động, ăn theo, nói leo là mục tiêu của đảng cầm quyền, đảng muốn mọi người dân trên đất nước này phải đồng thuận với đảng, trong khi đó đảng lại là kẻ tham nhũng, của quền, sa đọa tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.
  Bằng chứmh là:
  – Quan ăn hết phần của dân (ông Sang), các tập đoàn kinh tế nhà nước làm tổn thất hàng ngàn tỷ đồng. Chống tham nhũng là trò hề của đảng, Kiểm điểm sâu mà không bắt được con sâu nào đang làm rối loạn đất nước.
  – Bỏ phếu tín nhiệm tại Trung ương & Hà Nội là chiêu bài lừa nhân dân, kết quả là đảng trong sạch, vững mạnh, họ không thèm đếm xỉa đến xem nhân dân đang sống thế nào, đang nghĩ gì về họ!
  – Những người bất đồng chính kiến bị đảng bỏ tù ngày càng nhiều hơn.

 21. The Bell said

  Cám ơn bài viết của Hoàng Lại Giang. Mong ngày càng có nhiều Nhân sĩ trí thức lên tiếng để cho ” đảng ta” sáng mắt sáng lòng ( còn dân ta thì đã quá sáng rồi).
  Xin hỏi bác có biết những ai làm hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ ngành xây dựng đảng cho Tổng Trọng không hả bác?
  Nói cho cùng thì một mình tổng Trọng cũng ko làm ăn được gì, hãy soi vào gương những Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương bên nhà bên đó. nhưng dù sao thì vai trò của Trọng là đóng vai trò quan trọng nhất. Lịch sử sẽ vẫn ghi tên ông có điều là ghi công hay ghi tội mà thôi.

 22. Hồ Đển said

  Cảm ơn Bác Phạm Toàn
  bài góc nhìn khác rất tuyệt, tuyệt ở chỗ đã nói trúng phóc con người tầm thường- bất nhân của ổng Bá Thanh (BT)
  khi nghe tin ổng zề Hà Nội báo lề đảng-lề Dân tán dương tội thấy xầu hổ quá
  con người thật của BT đã bộc lộ rõ qua vụ xử ‘đồng chí’ Tướng Thanh, vụ xử nếu nhớ không lầm, Tiến sĩ đáng kính họ Cù nói dã man nhất trong lịch sử nhân loại; rồi vụ Cồn Dầu…
  tui nghĩ BT về HN trong một thể chế độc tài, lỗi hệ thồng trầm kha (hi hi, có thể ổng mới leo tót ghễ cao được…) thảm hỏa cho đất nước hơn. TT Dũng lũng đoạn tham nhũng dù thế nào cũng đang trong gại đoan cuối, bây giờ đưa BT về ngỗi triều đình nhà sản (có thông tin còn leo len ghế TT nữa), lại khởi đầu một hành trình tham nhũng mới, tàn ác hơn, giã man hơn….
  tui không bi quan, thời ổng Dùng hay ngán ngủi thời BT chỉ là giai đoạn cuối của đế chế cộng sản. chó chạy cùng xào, những ngày cuối càng bộc lộ bản chất phi nhân của cộng sản…
  theo tôi, năm nay- năm sau đất nước (thế giới cs con sót lại) sẽ có biến dộng lớn về Dân chủ
  cao lắm lắm, chỉ 4 năm nữa chúng sụp đổ
  niềm tin của tôi dưa trên sự ‘tỉnh ngộ’ ngay càng sâu rộng của đảng viên, nhất là của Nhân Dân kính yêu.
  ta hãy chờ và góp phần cho nền Công Lý- Sự Thật sơm hiển trị trên quê hương ta.
  lần nữa tui cảm ơn Nhà Giao Phạm Toàn.
  cảm ơn Anh Basam.

 23. NGŨ HÀNH said

  Dân tộc còn những sỹ phu đáng kính : “Tôi nay đã ngoài 70, không hề biết sợ chết, chỉ sợ trước khi chết mà vẫn phải nhìn đất nước như thời Vương An Thạch!

  Chắc anh thừa biết lịch sử không quên công lao một ai và lịch sử cũng không bỏ sót tội lỗi một ai.
  Nhưng lãnh đạo xôi thịt với đầy bằng cấp hiện thời tai đã đã bị SJC nút lại mất rồi …

 24. Chí Vịnh said

  Coi chừng sau bài viết này, 3D đưa Tổng lú vào diện “chăm sóc đặc biệt” của an ninh. Biết đâu Tổng lú bớt lú, chủ trương “diễn biến hòa bình” thì 3D tham tàn bạo ngược chỉ có chết đầu nước

 25. Bá Thanh said

  Xin bác Hoàng Lại Giang cứ yên tâm, khi nào tức nước vỡ bờ, dân nổi can qua, phải “bạo lực cách mạng” với đảng, dồn đảng vào chân tường, lúc ấy bác Trọng sẽ giơ 2 tay lên và nói: “Ây chớ! Đừng bắn! Tôi xin chọn “diễn biến hòa bình”.
  Đám cận thần thì đã lên máy bay chuồn sang Thụy Sĩ, Canada… từ tám hoánh nào rồi. Chỉ còn bác Trọng kiên định bảo vệ CNXH, bảo vệ đảng là ở lại thôi.

 26. kieuhung said

  Đảng đang răn đe trước thềm góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, có một số trang mạng đang cảnh báo có thể đảng đang đặt bẫy để thanh lọc nội bộ & nếu vậy thì sẽ rất khốc liệt, như CM văn hóa Trung Quốc do Mao chủ trì.
  Ai đụng đến điều 4 hiến pháp năm 1992, nhất là đòi bỏ điều 4 sẽ bị đảng hỏi tội, thanh trừng.
  MÁU TIẾP TỤC PHẢI ĐỔ CHO CM CỦA CNCS.

  • phần thưởng lớn nhất là tư cách và sự cống hiến cho đất nước của người ta được cộng đồng kính trọng, chứ không phải cái huân chương (có hai mặt )kia đâu! said

   Căm hờn lại giục căm hờn,
   Đất kêu trả đất, người van trả người

 27. […] 1537. DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? […]

 28. Biên ải 1979 said

  Cám ơn ông có trao đổi lại.

  Xin hỏi ông đang sống bằng nghề gì, có cần tới phương tiện chữ nghĩa không?

  Phương tiện đó là chữ quốc ngữ hay ông đang sống nhờ cái cày và con trâu truyền thống của nông dân Việt Nam từ 4000 năm?

  Ngày nay đa số nông dân Việt Nam nhờ có chữ mà biết cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, giống mới, máy cày thay trâu… tất nhiên nhờ có học, nhờ có chữ mới chế tạo ra các thứ ấy, và bao nhiêu tiến bộ khác cho cuốc sống văn hóa, tinh thần, vật chất hôm nay…. và nếu không có chữ, không có internet của “đế quốc Mỹ” thì tôi với ông cũng chả giao tiếp được tại đây.

  Người sáng tạo ra một nghề được người Việt cũng tôn làm Thần, người sáng tạo ra chữ được người Việt Nam tôn là Thánh.

  Ông có nhớ người Việt có câu “chữ thánh hiền” không?

  Truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng người biết chữ, tức là trọng người có học chính là một nét văn hóa, là một truyền thống văn hóa lâu đời và đặc sắc của người Việt Nam ông có biết không?

  Tết đến người Việt có lệ xin “chữ” về để thờ đấy bạn có hiểu và nhớ không?
  Đó có là văn hóa không?

  Bạn chưa hiểu thế nào là đạo, nên bạn coi thường người truyền đạo, dù là truyền đạo Phật hay đạo Thiên Chúa Giáo (gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo…).
  Thiên Chúa Giáo bắt nguồn từ Trung Đông (ở Balehem thuộc vùng tranh chấp giữa Israel với Palestin) truyền sang La Mã, rồi toàn châu Âu….rồi tới Việt Nam từ thế kỷ 16….
  Dù đạo Phật vào Việt Nam trước nhưng đã không đủ kiên nhẫn và sáng tạo (hoặc một lý do nào đó, các bác… chỉ ra cho) để tạo ra một thứ chữ riêng cho người Việt. Người Việt dùng chữ Hán, sau có sáng tạo ra chữ Nôm dựa trên chữ Hán nhưng vẫn khó sử dụng và khó phổ biến (chứng tỏ nó không có sức sống, không hợp với người Việt hiện đại).

  Nhưng Bạn có biết gì về chữ Nôm mà bạn tự hào?

  May mắn cho Việt Nam là từ thế kỷ 16 các Linh mục Bồ Đào Nha, sau đó là Linh mục Pháp tới truyền đạo đã kiên nhẫn, sáng tạo, vượt qua bao khó khăn tạo ra chữ quốc ngữ dùng ký tự La Tinh và thêm năm dấu, ghi lại tiếng nói (phát âm) của người Việt như bạn đã biết.

  Nhưng không đơn giản có vậy, mà họ như các chuyên gia ngôn ngữ thực thụ và phải kiên nhẫn, sáng tạo, tổng kết, đúc rút một cách hệ thống và khoa học hàng trăm năm mới tạo ra nguyên tắc ngữ pháp, từ ngữ, ngữ nghĩa, câu cú, cấu trúc ….tạo ra một ngôn ngữ hiện đại phong phú không thua kém các ngôn ngữ khác trên thế giới.

  Tôi biết văn hóa của bạn chỉ là cái chữ “văn hóa” và chỉ là “” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong)” tức là bạn nhớ được mỗi văn hóa ăn, còn chữ thánh hiền bạn chỉ biết trong “nháy nháy”.

  Bạn viết “(…và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo)”,

  Ý bạn cho việc sáng tạo ra chữ chỉ là phương tiện cho mục đích xấu là truyền đạo của Linh mục.

  Đạo, ý bạn cho là xấu đúng không?

  Thế bạn có đạo đức không?

  Bạn có hiểu câu nói của người Việt Nam gọi “quân vô đạo”, “kẻ vô đạo đức”?

  Tại sao đạo Thiên Chúa, đạo Phật dễ truyền bá vào Việt Nam, người dân Việt chấp nhận và phát triển nó rất nhanh?

  Bởi cũng do văn hóa của người Việt là “tôn sư, trọng đạo”… và Đạo là một vế của đạo đức mà ra….
  Kinh sách của đạo Ki Tô hay Phật (Đạo) cũng dậy con người như ông cha ta vẫn dậy: hướng thiện, tránh ác, tiết chế tham dục, yêu kính cha mẹ, yêu đồng loại, giúp đỡ người khác, tha thứ tội lỗi cho người …
  Đạo coi con người là có tâm linh (duy tâm) có cuộc sống đời sau cũng hợp với văn hóa của người Việt. Từ xưa khi chưa có Đạo ông cha ta đã có câu: “cha ăn mặn, con khát nước”, “nhân nào quả ấy”, “trời có mắt”, “lưới trời lồng lộng”, “hại người, không bằng trời hại”, “sống khôn, chết thiêng”….
  Những người theo Mác,(gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng, niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm.
  Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.
  Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà mình?!
  Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như bạn viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
  Với ý này Bạn đã không phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin (Duy vật biện chứng…).

  Từ những logic trên, chúng ta thấy chắc chắn văn hóa truyền thống Việt Nam không thể phù hợp với học thuyết duy vật tuyệt đối của Mác, cũng như lý thuyết xây dựng CNXH của Mác, Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao.

  • Biên ải 1979 said

   Xin sửa lỗi:
   1. “duy tâm” thành “duy vật” ở trong câu: “Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.”
   2. thêm “chỉ” vào câu ” Với ý này Bạn đã không phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”
   thành “Với ý này Bạn đã không chỉ phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”

   Xin cám ơn BS.

 29. Biên ải 1979 said

  Trao đổi lại với bạn Trưởng Bản.

  Xin hỏi bạn đang sống bằng nghề gì, có cần tới phương tiện chữ nghĩa không?

  Phương tiện đó là chữ quốc ngữ hay ông đang sống nhờ cái cày và con trâu truyền thống của nông dân Việt Nam từ 4000 năm?

  Ngày nay đa số nông dân Việt Nam nhờ có chữ mà biết cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, giống mới, máy cày thay trâu… tất nhiên nhờ có học, nhờ có chữ mới chế tạo ra các thứ ấy, và bao nhiêu tiến bộ khác cho cuốc sống văn hóa, tinh thần, vật chất hôm nay…. và nếu không có chữ, không có internet của “đế quốc Mỹ” thì tôi với ông cũng chả giao tiếp được tại đây.

  Người sáng tạo ra một nghề được người Việt cũng tôn làm Thần, người sáng tạo ra chữ được người Việt Nam tôn là Thánh.

  Ông có nhớ người Việt có câu “chữ thánh hiền” không?

  Truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng người biết chữ, tức là trọng người có học chính là một nét văn hóa, là một truyền thống văn hóa lâu đời và đặc sắc của người Việt Nam ông có biết không?

  Tết đến người Việt có lệ xin “chữ” về để thờ đấy bạn có hiểu và nhớ không?
  Đó có là văn hóa không?

  Bạn chưa hiểu thế nào là đạo, nên bạn coi thường người truyền đạo, dù là truyền đạo Phật hay đạo Thiên Chúa Giáo (gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo…).
  Thiên Chúa Giáo bắt nguồn từ Trung Đông (ở Balehem thuộc vùng tranh chấp giữa Israel với Palestin) truyền sang La Mã, rồi toàn châu Âu….rồi tới Việt Nam từ thế kỷ 16….
  Dù đạo Phật vào Việt Nam trước nhưng đã không đủ kiên nhẫn và sáng tạo (hoặc một lý do nào đó, các bác… chỉ ra cho) để tạo ra một thứ chữ riêng cho người Việt. Người Việt dùng chữ Hán, sau có sáng tạo ra chữ Nôm dựa trên chữ Hán nhưng vẫn khó sử dụng và khó phổ biến (chứng tỏ nó không có sức sống, không hợp với người Việt hiện đại).

  Nhưng Bạn có biết gì về chữ Nôm mà bạn tự hào?

  May mắn cho Việt Nam là từ thế kỷ 16 các Linh mục Bồ Đào Nha, sau đó là Linh mục Pháp tới truyền đạo đã kiên nhẫn, sáng tạo, vượt qua bao khó khăn tạo ra chữ quốc ngữ dùng ký tự La Tinh và thêm năm dấu, ghi lại tiếng nói (phát âm) của người Việt như bạn đã biết.

  Nhưng không đơn giản có vậy, mà họ như các chuyên gia ngôn ngữ thực thụ và phải kiên nhẫn, sáng tạo, tổng kết, đúc rút một cách hệ thống và khoa học hàng trăm năm mới tạo ra nguyên tắc ngữ pháp, từ ngữ, ngữ nghĩa, câu cú, cấu trúc ….tạo ra một ngôn ngữ hiện đại phong phú không thua kém các ngôn ngữ khác trên thế giới.

  Tôi biết văn hóa của bạn chỉ là cái chữ “văn hóa” và chỉ là “” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong)” tức là bạn nhớ được mỗi văn hóa ăn, còn chữ thánh hiền bạn chỉ biết trong “nháy nháy”.

  Bạn viết “(…và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo)”,

  Ý bạn cho việc sáng tạo ra chữ chỉ là phương tiện cho mục đích xấu là truyền đạo của Linh mục.

  Đạo, ý bạn cho là xấu đúng không?

  Thế bạn có đạo đức không?

  Bạn có hiểu câu nói của người Việt Nam gọi “quân vô đạo”, “kẻ vô đạo đức”?

  Tại sao đạo Thiên Chúa, đạo Phật dễ truyền bá vào Việt Nam, người dân Việt chấp nhận và phát triển nó rất nhanh?

  Bởi cũng do văn hóa của người Việt là “tôn sư, trọng đạo”… và Đạo là một vế của đạo đức mà ra….
  Kinh sách của đạo Ki Tô hay Phật (Đạo) cũng dậy con người như ông cha ta vẫn dậy: hướng thiện, tránh ác, tiết chế tham dục, yêu kính cha mẹ, yêu đồng loại, giúp đỡ người khác, tha thứ tội lỗi cho người …
  Đạo coi con người là có tâm linh (duy tâm) có cuộc sống đời sau cũng hợp với văn hóa của người Việt. Từ xưa khi chưa có Đạo ông cha ta đã có câu: “cha ăn mặn, con khát nước”, “nhân nào quả ấy”, “trời có mắt”, “lưới trời lồng lộng”, “hại người, không bằng trời hại”, “sống khôn, chết thiêng”….
  Những người theo Mác,(gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng, niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm.
  Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.
  Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà mình?!
  Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như bạn viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
  Với ý này Bạn đã không phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin (Duy vật biện chứng…).

  Từ những logic trên, chúng ta thấy chắc chắn văn hóa truyền thống Việt Nam không thể phù hợp với học thuyết duy vật tuyệt đối của Mác, cũng như lý thuyết xây dựng CNXH của Mác, Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao.

  • Biên ải 1979 said

   Xin sửa lỗi:
   1. “duy tâm” thành “duy vật” ở trong câu: “Người cộng sản theo duy tâm tuyệt đối, không theo bất cứ một tôn giáo nào.”
   2. thêm “chỉ” vào câu ” Với ý này Bạn đã không phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”
   thành “Với ý này Bạn đã không chỉ phỉ báng,xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM.”

   Xin cám ơn BS.

  • Trùm Chăn nói said

   Cái thằng “đầu đất” như tên Trưởng Bản này,hắn có được học hành tử tế đâu mà bạn diễn giải dài dòng làm gì,cái đầu hắn lúc cha mẹ hắn sinh ra hắn toàn là bã đậu, nên lớn lên hắn chỉ còn cách va nhập vào đảng cướp,đi ăn cướp của người khác để sống mà thôi?Vì vậy hắn chỉ biết bò bằng đầu gối, để mong được đảng và nước bố thí cho hắn chút quyền hành để sống thôi, nên ai cho hắn ăn là hắn tôn sùng người đó, coi người ban ơn cho hắn là Thần là Thánh,kể cả bảo hắn đem ông bà cha mẹ hắn ra “bắn” hắn cũng đem, miễn sao hắn được cho ăn là cái gì hắn cũng làm.Đất nước VN này kể từ khi đảng cs được du nhập vào, đã sản sinh ra một bọn du thủ du thực “đầu trâu mặt ngựa” như tên Trưởng Bản này,chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà đảng sai khiến,bất chấp luân thường đạo lý,bất chấp công ước quốc tế về quyền con người, thì bảo sao văn hóa và đạo đức con người VN không ngày càng suy đồi mới là chuyện lạ?

 30. Thành said

  Ở VN lúc này, đảng ngồi trên luật pháp, đảng coi Nhân dân là thế lực thù địch, đảng coi những người có ý thức khác với con đường lê nin – hồ chí minh là kẻ thù. Đảng chẳng ưa gì hai con người ấy cả, đảng chẳng có hệ tư tưởng nào sất, chỉ là tấm màn để đnagr che đậy sự lừa lọc của mình để hòng giữ độc tài đô hộ Nhân dân.
  Ở VN lúc này, chính phủ (những nhóm lợi ích của đảng) thi đua cướp bóc sức lao động của Nhân dân, điên cuồng bán tài nguyên của Nhân dân và tương lai và vô cảm bán đất đai sông núi của tổ tiên. Chính phủ thông qua đảng dùng mỹ từ cho sự bẩn thỉu mà những kẻ độc tài đang cướp bóc bằng từ “tham nhũng”, bản chất đó là cuộc vơ vét cho đầy túi tham.
  Vậy bản chất của đảng công sản việt nam thông qua cái tên mác là chính phủ do những nhóm lợi ích nhưng cùng một bè đảng, bè đảng CƯỚP!

 31. Thành said

  Bác BTV sửa lại chữ Tổ ạ. Trong đoạn này:
  “Ta phải gìn giữ cho cẩn thận đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái Rổ để lại .”

  ——-
  BTV: Cám ơn bác. Đã sửa.

 32. The Luc Thu Dich said

  Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ tâm huyết của bác HLG ! Tôi cùng thuờng Comment là Diễn Biến Hòa Bình cho VN vẫn tốt hơn là Diễn Biến… Chiến Tranh !
  Nếu cứ dùng mãi bạo lực cách mạng để giải quyết thì hậu quả sẽ kéo dài đến cả trăm năm làm kiệt lực dân tộc !
  Ngay cả Hoa Kỳ , khi đối đầu với LX trong chiến tranh lạnh , họ cũng vẫn cố gắng thắng bằng một cuộc chiến không đổ máu , chứ không dùng bom nguyên tử để giải quyết !
  Với TQ cũng vậy , Hoa Kỳ lập vòng đai bao vây TQ để ngăn chặn sự hung hăng chứ không có ý định tấn công bằng nguyên tử để chất hằng trăm triệu dân TQ vô tội !
  Như Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng nói là với CS , chúng ta phải truyền bá thông tin để mọi người hiểu , sự hiểu biết sẽ làm tan biến đi CNCS :
  – Nhưng không thể dùng Bom A , Bom H
  Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh ( bọn Cầm quyền CS)
  Với Cách Mạng Tháng 8 ( cứ cho là cuộc Cách mạng đi ) , chính quyền Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại êm thấm trao quyền lại cho Đảng Việt Minh ( lúc đó chưa lộ là CS ) mà không đổ máu tức là đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên quyền lợi cá nhân !
  Hôm nay , với lời tâm huyết của bác HLG , một người yêu nước và cũng là đồng môn của TBT Nguyễn Phú Trọng , không phải là Thế Lực Thù Địch , tôi nghĩ là Đảng CSVN nên xem xét nghiêm túc , đừng bỏ lỡ cơ hội !
  Có 2 cách giải quyết thực trạng chính trị của VN , tôi nghĩ là Đảng nên chọn lựa vì quỹ thời gian đã cạn , không còn cho phép chần chừ được nữa ! Tập Đoàn Quân Nhân Miến Điện cũng trong một phút giây bừng tỉnh và giác ngộ đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục :
  1) Muốn giữ Đảng tồn tại : Nếu e ngại Đảng sẽ mất quyền , mất quyền lợi , mất mạng khi thay đổi như LX thì chỉ cần nới rộng dân chủ , thả các tù nhân chính trị để lấy điểm với quốc tế ! Thực sự những tiếng nói đó cũng chỉ là…..góp ý , bình luận chứ khả năng và ý nguyện của họ cũng chưa bao giờ muốn lật đổ Đảng bao giờ ! Đồng thời Liên Minh ngay với Hoa Kỳ là điều cần thiết nhất để….giữ Đảng !
  Cách đây 40 năm , chính Đảng CS Trung Quốc cũng chuyển huớng Liên Minh với Mỹ để cứu họ , tại sao Mao Trạch Đông không sợ Mỹ lật đổ ?
  Mỹ rất cần một VN ổn định chứ không muốn xáo trộn sẽ có lợi cho TQ hơn cho Mỹ ! Một Đảng CSVN mạnh , được lòng dân là điều Mỹ mong muốn ! Đừng nghĩ xa vời là họ sẽ lợi dụng Dân chủ để lật đổ Đảng ! Mục tiêu của họ là hạ gục TQ trước , còn VN hay Bắc Hàn không phải là mục tiêu của họ !
  TQ đã quay lại với Mỹ để canh tân đất nước ! Họ biết chỉ có Mỹ là giúp họ được chứ không ích kỷ và nhỏ mọn như LX ! Nếu VN nhờ Mỹ cũng vậy chứ Hoa Kỳ không có chủ tâm trở thành một thế lực thù địch một cách ngu xuẩn với VN !
  Liên Minh với Hoa Kỳ và tuyển chọn những nhà yêu nước tâm huyết thành lập một Phái Đoàn Thuờng Trực nằm ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ để chuyển thông tin thuờng xuyên về Biển Đông là VN chiếm được cảm tình ngay ! TQ đụng đến VN là có ngay cả một Quốc Hội Hoa Kỳ đứng sau hậu thuẩn với hành pháp can thiệp ngay tức khắc !
  Với cách này vẫn giữ được Đảng , an lòng dân , tất cả Khối ASEAN sẽ vững mạnh và cả Khối Đồng Minh với Hoa Kỳ như Nhật , Hàn , Úc , Đài Loan , Ấn Độ , Thái , Phi… cũng hỗ trợ VN !
  Theo Hoa Kỳ , nếu kể về lý thuyết và cả thực tế , chính là theo Chủ Nghĩa Siêu Cộng Sản chứ không phải là theo Tư Bản vì Đảng sẽ học hỏi rất nhiều về xã hội Hoa Kỳ : Đây mới chính là chủ nghĩa CS thực sự trên thực tế ! Do đó Đảng và ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ không mặc cảm là mình từ bỏ CNCS !
  Ngày nay , chính Hoa Kỳ là đồ đệ của Marx chứ không phải là TQ ( vì TQ đã trở thành giai cấp Tư Bản bóc lột giai cấp công nhân và nông dân , trở thành một thành trì phản cách mạng nhất chống lại 3 Giòng Thác Cách Mạng toàn thế giới !)
  2) Không muốn giữ Đảng : trao quyền lại cho toàn dân , phổ thông đầu phiếu , Đa Nguyên , Đa Đảng. Đây cũng là giải phá tốt cho VN , không đổ máu , các Đảng viên từ BCT , Trung Ương Đảng , cán bộ các cấp sẽ cũng an toàn hạ cánh , không mất quyền lợi , mất sổ hưu , mất mạng như đã từng lo lắng !
  Đảng sẽ chia ra thành 2 nhánh nhỏ với tên gọi khác nhau để tranh cử : Như vậy mới phát huy dân chủ tập trung , bầu bán sẽ công bằng hơn , các Đảng viên có tâm huyết sẽ có cơ hội đem tài ra giúp nước và đồng thời cũng củng cố và gây lại uy tín cho Đảng ! Nhóm Đặc quyền và đặc lợi trong Đảng sẽ bị cô lập !
  Đầu tiên cứ cho tranh cử tại cấp thấp nhất là Phuờng, Xã để thí nghiệm phát huy dân chủ tập trung trước cho xã hội thêm hào hứng và khởi sắc ! Tất cả công dân trong và ngoài Đảng đều có quyền tranh cử , ngay cả đống bào hải ngoại cũng có thể tranh cử ! Đảng vẫn kiểm soát quyền lực từ Tỉnh Ủy đến Trung Ương nhưng bù lại vẫn còn uy tín lãnh đạo ! Có thể sau 10 năm , lại cho tiến hành bầu cử cấp Tỉnh , 10 năm sau sẽ cho bầu Chủ tịch Nước , Thủ Tướng và các Đại Biểu Quốc Hội ! Riêng TBT thì không cần bầu mà do đảng viên bầu ra để thanh tra chính phủ và cùng Quốc Hội kiểm soát các viên chức chính phủ chặt chẽ hơn để tránh lạm quyền !
  Đảng nên nhớ nằm lòng câu nói của tướng Mạc Ngọc Liễn ( Nhà Mạc )khuyên vua nhà Mạc : Nay nhà Lê đã trung hưng lên được là cũng do lòng trời ! Chúng ta nên tạm thời lánh nạn ở nước ngoài , đừng nên nay mời người Tàu sang , mai lại mời họ sang để làm khổ dân mình !( xin xem Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim thời Lê Trung Hưng )
  Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên tránh xa dựa vào TQ và mời người Tàu sang để tránh họa mất nước ! Đảng nên có một chút lương tri còn lại như Tổng Thống Miền Nam Dương Văn Minh chẳng thà đầu hàng Đảng CSVN chứ không hàng Tàu !
  Đảng chẳng thà đầu hàng dân tộc VN chứ không nên đầu hàng Tàu !

  • ba sao said

   ‘Thế Lực Thù Địch’ phân tích rất hay, đơn giản nhưng có tính khả thi vì tình hình thế giới ngày nay, nhưng ĐCSVN vì SỢ HÃI sẽ cố ý diễn dịch khác đi, bi thảm hoá sự kiện và không muốn thay đổi những gì họ đã đạt được (cho chính họ mà thôi).

   • The Luc Thu Dich said

    Tôi biết chắc là Diễn Biến Hòa Bình là nỗi sợ hải của Đảng ! Nhưng nếu suy nghĩ kỹ , Đảng sẽ thấy là DBHB lại chính là có lợi cho Đảng nhiều hơn vì : vừa thoát khỏi sự oán giận của nhân dân , vừa giữ được nước , vừa giữ được Đảng !
    Tập Đoàn Quân Nhân Miến Điện trước kia họ cũng sợ như Đảng là cải cách dân chủ họ sẽ mất quyền lực , quyền lợi và ngay cả tính mạng !
    Nhưng sau khi qua VN quan sát thì họ thấy rằng thay đổi một cách triệt để ngoạn mục như vậy rất có lợi cho họ hơn là giữ tình trạng bị thế giới lên án , nhân dân thù hận và đất nước sẽ bị Tàu khống chế và đô hộ !
    Tất cả quyền lực và quyền lợi của họ vẫn giữ nguyên ! Không sợ ai lật đổ họ và ngay Hoa Kỳ hoan nghênh đến nỗi ngay sau khi đắc cử TT , ông Obam bay sang ngay !
    Thử hỏi , nếu Đảng làm như vậy thì sức mạnh của Đảng gia tăng , uy tín cũng gia tăng , toàn dân hoàn toàn đứng sau lưng Đảng , đồng bào hải ngoại 3 triệu người sẽ hãnh diện và gửi thêm tiền về cho đất nước nữa ! Điều chắc chắn là không mất nước và bị Tàu khống chế ! Miến Điện nếu so với VN thì trí tuệ của họ cũng không hơn gì , nhưng tại sao họ làm được? Chỉ vì do thiếu phân tích và sợ hãi vu vơ nên Đảng đã thiếu một tư duy đột phá !
    Ngày xưa Tàu đá LX ra để lập bang giao với Mỹ , Tàu đâu có lo là Mỹ sẽ lật đổ họ ! Miến Điện đá Tàu ra theo Mỹ cũng đâu có sợ? Không lẽ VN lại sợ?
    Ngay gần ta nhất là Cao Miên , họ đá VN ra và kết thân với Tàu , VN làm gì được họ?
    Chỉ có Đảng là u tối và đầu óc chứa toàn bã đậu mới có lối suy nghĩ nực cười như vậy !

    • quần chúng said

     Bác khuyên đảng làm theo những điều của bác mà bác lại sỉ vả đảng rằng đảng chỉ có đầu óc u tối và toàn bã đậu thì sao người ta nghe bác được?
     Thực ra đảng gồm những người rất khôn đấy chứ! Chỉ có điều những người này ‘khôn lỏi’, tức là ích kỷ. Nếu họ ngộ ra rằng lợi ích cá nhân mình nằm trong lợi ích dân tộc thì thật may mắn phải không bác?

  • Người Việt Xa Quê said

   Bác viết hay lắm, tôi cũng có suy nghĩ như bác. Một thực tế là gút thắt lớn hiện nay là 3 triệu đảng viên và gia đình họ, phải làm sao để họ không lo sợ bị trả thù. Ý kiến cá nhân của tôi là: Mỗi chúng ta, những người quan tâm đến đấu tranh dân chủ cho đất nước.Sử dụng những lý lẽ thuyết phục của bác Hoàng Lại Giang để kiên nhẫn tiếp cận những đảng viên cộng sản, đưa họ về với dân tộc. Hơn là tức giận chửi bới, dọa nạt họ. Như vậy sẽ dồn họ vào thế “còn đảng còn mình”. Công việc chuyển biến đất nước sẽ vô cùng khó khăn. Các bác thử nghĩ, 3 triệu đảng viên nhân với người thân gia đình họ sẽ là mấy chục triệu?

   • Tu Sĩ said

    Trong 3 triệu đó có sức lao động chính của xã hội. Tôi không nghĩ có ai muốn trả thù để đẩy nền kinh tế tệ hơn nữa.

    • Người Việt Xa Quê said

     Đảng lấy Chủ nghĩa mác lê làm nền tảng thì ta lấy Dân Tộc làm gốc. Phải làm cho đảng viên nhận biết cái gốc của họ là Dân tộc Việt Nam. Bác đừng quên hàng ngày đảng vẫn mang con gháo ộp “thế lực thù địch” ra hù dọa họ, kể cả đe dọa họ sẽ mất sổ hưu nếu không còn đảng.

   • Trùm Chăn nói said

    Bạn Người Việt Xa Quê bạn lo xa cũng có không phải không có lý,nhưng bạn hãy nhìn những nước “tự do dân chủ”, thường quyền con người là cao cả nhất,không ai được xâm phạm quyền con người chỉ để trả thù,không có thế lực tự do nào mà dùng những thủ đoạn trả thù một cách hèn hạ, như các nước cs độc tài thường hay sử dụng để thanh trừng đối thủ của mình đâu bạn ạ?Kể cả các cuộc cách mạng “hoa lài” vừa qua, chẳng có chính quyền nào đi trả thù những người lính đối địch bao giờ,chỉ trừ giới cầm quyền chốp bu ngoan cố phải chịu chui cảnh ống cống như nhà độc tài Gaddafi của Libya mà thôi ?

   • The Luc Thu Dich said

    Hầu hết những Đảng viên CSVN đều e ngại là nếu chế độ bị lật đổ thì họ sẽ bị thiệt thòi , đời sống xáo trộn , chưa kể bị mất cả mạng sống vì họ đã gây ra tội ác quá nhiều với dân ! Họ đã làm những điều không tốt với quân nhân , công chúc và nhân dân Miền Nam nên bây giờ họ sợ bị trả thù !
    Đây là sự sợ hãi vu vơ và không Logic một chút nào !
    Trước hết , với thời đại Tin Học hiện nay , thế giới nhỏ bé chỉ bằng một cái làng nên dư luận không để cho những cuộc trả thù tắm máu kiểu Pol Pot diễn ra ! Chỉ cần kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi quân đội đến giữ trật tự là bảo đảm an toàn ngay ! Điều này tất cả chính quyền dân chủ khi mới thành lập đều phải làm !
    Thứ hai là hầu hết đồng bào hải ngoại đã an cư lạc nghiệp và con cái họ sau 37 na9m đã thành tài , không ai rỗi hơi mà nghĩ chuyện quay về nước trả thù ,báo oán. Cũng không ai cho phép họ làm chuyện này và chính họ cũng thấm nhuần sự từ bi , bác ái của một nền giáo dục dân chủ và nhân văn nên chẳng ai nghĩ đến chuyện nhỏ mọn này !
    Đã gọi là Diễn Biến Hòa Bình là một cuộc cách mạng êm thắm không đổ máu chứ không phải là Bạo Lực Cách Mạng kiểu CS hay làm !
    Một chính phủ ngày nay mà gây đổ máu sẽ bị toàn thế giới lên án , tẩy chay ngay lập tức ! Cho nên bắt buộc họ phải thích nghi với thời đại mới là Bất bạo động , tiếp nhận chính quyền trong hợp tác và hòa bình !
    Tất cả công nhân viên chức và Công An , cảnh sát đều đi làm lại bình thuờng ! Không ai được cản trở công tác hành chính và trị an của họ ! Những phần tử quá khích sẽ bị trừng trị nếu gây rối loạn mất trật tự !
    Nhưng tôi vẫn nghĩ là Đảng nên cải cách ôn hòa như Miến Điện trước đã ! Nghĩa là ông TBT Trọng đại diện cho Đảng mời các nhân sĩ trí thức đại diện cho dân thảo luận trả tự do cho các người bất đồng chính kiến , cho phép báo tư nhân ra đời ( vì không có báo này họ cũng vào các trang web lề trái đọc , càng tai hại hơn ) , thành lập một Công Viên Biểu Tình để dễ giữ trật tự và ai muốn biểu tình cứ đến đó tụ tập , không cản trở lưu thông , không sợTQ than phiền !
    Đảng cho phép bầu cử xã ấp tự do ! Điều này chả có gì lo sợ vì dưới chế độ phong kiến của nước ta , vua chúa vẫn dành cho làng xã tự quản trị ! Do đó mới có câu Phép vua thua lệ làng !
    Bây giờ Đảng làm giống như vậy tức là ” Khoan sức dân ” trong thời bình để khi có nguy biến , dân vẫn đứng sau lưng hỗ trợ cho Đảng như thời Nhà Trần , Nhà Lý !
    Đảng vẫn nắm quyền từ cấp Tỉnh Ủy trở lên !
    Nếu TQ tự hào tuyên bố là sẽ xây dựng một chế độ theo mô hình đắc biệt sáng tạo của TQ thì VN cũng vẫn có mô hình riêng phù hợp với hoàn cảnh VN !
    Đây là Chủ Nghĩa Xã Hội phát huy Dân Chủ Hạ Tầng : vừa góp phần xây dựng và củng cố giai cấp Công Nông và vô sản mà Đảng đang làm đại diện , vừa củng cố sự hậu thuẩn của nhân dân cho Đảng !
    Mỗi 2 năm một lần , Đảng mở đại hội mời tất cả Xã Trưởng ( do dân bầu ) để tham khảo và lắng nghe nguyện vọng của những vị đại diện dân từ cấp thấp nhất !
    Đây là Mô Hình Dân Chủ Đặc Thù Sáng Tạo cho VN ! Phù hợp với văn hóa và xã hội , hoàn thành việc Xây Dựng các xã Văn Hóa hiệu quả nhất mà Đảng hay đề cao ! Tại sao không làm?
    Đảng vẫn cử Xã Ủy đến xã để Tư Vấn cho Xã Trưởng do dân bầu ra , vẫn cử Trưởng Công An xã đến làm việc an dân ! Các Xã Ủy và Trưởng Công An Xã sau này sẽ có trình độ từ 2 năm Đại học đến 4 Năm !
    Làng xã VN sẽ khởi sắc , Đảng vẫn nắm quyền nhưng vẫn được lòng dân ! Khi hạ tầng cơ sở vững chắc rồi thì việc diệt tham nhũng hay lạm quyền sẽ giảm đi 80 % ! Còn lại 20 % từ Tỉnh đến TƯ , Đảng sẽ quét sạch trong vòng 5 năm !
    Các Bầy Sâu tham nhũng sẽ bị cô lập và biết đâu họ lại hóa thành Bướm với đủ màu sắc giúp cho Đảng gây lại uy tín với dân?

    • quần chúng said

     Đảng mà làm được những việc như Bác mô tả thì đó là một Đảng Vì Dân rồi, không phải Đảng CS hiện nay. Đảng hiện nay là một Đảng vì sự Cai trị của chính mình. Nên Đảng này không làm được như vậy đâu!

     Đảng CS VN không khác Đảng CS TQ nhiều lắm đâu, nhất là ở khía cạnh sử dụng bạo lực để bảo vệ quyền độc trị.

     Đảng CS TQ đã dám thực hiện vụ Thiên An Môn. Đảng CS VN cũng dám học tập ông Anh của họ lắm!

 33. Anvile said

  Đây là một liều thuốc giải độc cấp tính cho ĐCS, Đất Nước và Dân Tộc rất kịp thời. Bài viết đi vào lịch sử về đấu tranh cho hòa bình và dân chủ ở VN, nối tiếp tinh thần của chủ thuyết Tam Dân do cụ Phan Chu Trinh vận dụng, sau đó HCM chuyển tiếp :”Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Một Tuyên ngôn Văn hóa thúc đẩy một cuộc “Diễn biến hòa bình mới” hy vọng sẽ bùng phát tại VN, ngay trong nội bộ ĐCS. Có như vậy mới mong thoát khỏi một cuộc đổ máu vô ích. Thiết nghĩ, không còn lời lẽ nào phù hợp hơn để giới lãnh đạo mở mắt to ra mà lái con tàu dân tộc tránh khỏi vực thẳm suy thoái và diệt vong. Tuyên ngôn viết hoàn toàn bằng tiếng Việt cho mọi người, hy vọng những trình độ Cao học chính trị quốc gia sẽ thấu hiểu để hành động trước khi quá muộn.
  Xin có thêm một bài thuốc Nam Dược Thần Hiệu cho Hòa bình, Ấm no và Hạnh phúc muôn dân là: BIẾT ĐỦ VÀ KHÔNG THAM !!!

 34. tran said

  Ngày càng nhiều CAM vào phá đám một diễn đàn dân chủ non trẻ này thì hỏi có còn cảm xúc nữa hay không. Hôm qua có thằng bạn đảng viên thường nói: Chưa thống kê nhưng hiện có tới 20 triệu người tạm gọi là ‘ ăn lộc’ của đảng và hệ thống, suy ra cứ 4 người nuôi 1 người nên dù lộc không có gì là xung túc nhưng nỗi sợ mất lộc là chuyện có thật. Chán với dân trí…. Bó tay chấm cơm.

 35. nguyenhuycanh said

  Toàn bộ bài viết dài của bác Giang nhằm làm sáng tỏ một lời khuyên rất đúng với đảng thông qua TBT:- không thể dẫn dắt đất nước, quản lí xã hội này bằng các biện pháp và công cụ bạo lực được.
  – càng không thể và không nên bảo vệ những cái đã lỗi thời, hư hỏng, thối nát của chế độ bằng bạo lực.
  Nhưng tiếc rằng ông lại đặt toàn bộ ý tưởng này trên nền phản biện tư tưởng chống “diễn biến hòa bình” của đảng mà không căn cứ vào nội hàm của khái niệm này được xuất phát từ đảng. Ông đã diễn đạt khái niệm “DBHB” theo cách hiểu của riêng mình, mà lại là cách hiểu hoàn toàn sai về bản chất của nó.Đó không phải là thuật phản biện.
  Ông cần phải hiểu rằng DBHB không đồng nghĩa với mọi sự biến đổi, biến thiên của sự vật, của một chế độ. Ông đã mất quá nhiều thời gian, sức lực dẫn chứng lịch sử để làm sáng tỏ khái niệm mà không hề biết rằng sự chuyển đổi từ triều đại a sang chiều đại nhà b dù bằng biện pháp hòa bình nhưng không làm thay đổi bản chất của chế độ, bản chất của một thể chế chính trị thì cũng chẳng liên hệ gì đến khái niệm DBHB, và do đó không thể lấy lịch sử để soi rọi cho một vấn đề của đương đại và tư duy đương đại được. Nhà văn cần phải hiểu rằng, trong mọi khung cảnh lịch sử không thể và không hề là hệ qui chiếu của cái Hiện tại được. Đó phải là tuyên ngôn chính thức của thời đại chúng ta.
  Nếu phê phán tư tưởng thích bạo lực, tư tưởng thù địch với DBHB của đảng và của ông Trọng, ông chỉ cần mạnh mẽ chỉ ra rằng sự sụp đổ của hệ thống XHCN trong thập niên 90 của thế kỉ trước là do sai lầm từ bản chất, từ mô hình của chế độ, và nhân dân các dân tộc đó đã chôn vùi nó, từ bỏ nó một cách hòa bình. Các lực lượng bên ngoài tác động bằng các biện pháp hòa bình chỉ là phụ thêm không cơ bản, không phải là nguyên nhân chủ yếu, và do đó đảng không nên xem, không nên quy cho DBHB là phản động, là thù địch.
  Gần đây chúng ta đã có một xem xét đúng: tự diễn biến, tự chuyển hóa mới là Nguy cơ chủ yếu cho sự tồn vong của chế độ chứ không phải là thế lực thù địch bên ngoài- đó là cái nhỏ theo như cách khẳng điịnh hoàn toàn đúng của tướng CA Hải Triều.Và do vậy tư tưởng chống DBHB sẽ dần thay đổi một cách tích cực.
  Vượt qua điểm nghẽn của chế độ, lỗi hệ thống của chế độ lúc này không thể chỉ bằng tâm huyết, bằng nền văn hóa nhân văn và càng không thể bằng các tấm gương của tiền nhân được , mà phải có sự lớn mạnh vươn lên của các thành phần kinh tế, của quá trình CNH và tư tưởng. Không thể đi vào chế độ dân chủ bằng cách sản xuất nhỏ lẻ và tư tưởng, tâm lí của người nông dân trong cái văn hóa truyền thống được…

  • LLan said

   Ông bạn này nổ đùng đùng mà chẳng đi đến đâu nghe như kẻ mê sảng. Lại mắc đúng cái bệnh của Trọng Lú, nào là “nội hàm”, “hệ quy chiếu”? Hề! Không hiểu thâm ý của người ta, lại bám theo ní nuận nú nẫn của đảng để tranh cãi.

  • Hoa Cải said

   Bậc phổ thông, khó hình dung lời lẽ của nhà “phê bình chính trị học” thật đấy. Cố khái lược cũng chỉ nhận biết một phần đơn điệu thế này: Đảng coi “DBHB” là kẻ thù,do đảng đặt ra để chống. “DBHB” không liên quan gì đến thay đổi thể chế chính trị. Chỗ này không sai,nhưng mà khó hiểu quá. Đoạn cuối,còm sĩ này nói: Muốn có dân chủ,tự do thì phải phát triển nền công nghiệp hiện đại và tư tưởng thời đại. Trung Quốc đạt số hai thế giới về kinh tế hiện đại mà cũng chưa có dân chủ,tự do. Không có dân chủ,tự do,nhà nước độc quyền phát triển Vinashin,Vinaline như vậy thì bao giờ có công nghiệp hiện đại. Vẫn trong vòng luẩn quẩn,chỉ có chết và bị thương. Lần sau có còm,đề nghị viết phổ thông ấy,hàn lâm cao học quá thể thế này khi phê phán bác Giang,đến câu cuối thì đặt ra con đường không rõ lối đi.
   Bác Giang thì không có ý muốn thay đổi,mà muốn khuyên đảng dùng sự thay đổi một phần bằng cách dùng “DBHB” và học tập TBT Trường Chinh,thôi bắt giam người vì lý do vu vơ,cấp thêm quyền dân chủ cho dân bằng cách ghi vào Hiến pháp,vào luật,không thì sợ “bạo lực cách mạng” nổ ra,nguy hại lắm. Tóm lại bác Giang muốn bước từng bước,không muốn cách mạng.

 36. Năm Darwin said

  Bác Hoàng Lại Giang dụng Tâm để khuyên người nhưng Nguyễn Phú Trọng không phải là “người” bác HLG ạ, Nguyễn Phú Trọng là “đảng”! Mà “đảng” thì dứt khoát không phải là “người”, huống chi Nguyễn Phú Trọng lại là “chúa đảng” nữa.

  Đọc còm của “Trưởng Bản @ 08/01/2013 lúc 13:55”.

  Các bác đừng cho Trưởng Bản là ngớ ngẩn, đây là sản phẩm chính của nền giáo dục “vô thần cộng sản” đấy: Rất cuồng tín, rất mê muội nhưng lại cho tất cả các tín ngưỡng khác là mê tín.

  Khi đảng CS bị lật đổ, cái người ta chà đạp, vất ra đường đầu tiên là “Phật sống Hồ Chí Minh” đấy, Trưởng Bản có dám cá không?

  • Trưởng Bản said

   Truyền thống của dân tộc ta là uống nước nhớ nguồn. Đền thờ trên đất Việt là thờ tất các tướng lĩnh có công với nước mà lịch sử có ghi chép.
   Lê Lợi có lai lịch, công lao ghi trong sử sách.
   Lý Thường Kiệt có lai lịch, công lao ghi trong sử sách
   Trần Hưng Đạo có lai lịch, công lao ghi trong sử sách.
   …………………………………………………………………………
   Các ngài lúc sống là tướng, chết hóa Thần, hóa Thánh. Là từ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà ra. Dân ta tôn thờ, ngưỡng mộ, tưởng nhớ và khắc ghi thành những ngôi Đền
   Và cho đến Bác Hồ, những gì Bác làm cho dân, cho nước lịch sử có ghi chép. Vì vậy cho đến nay nhiều người tôn Bác thành Thần, thành Thánh cũng từ cội nguồn này mà thành.

   Bạn mà cá với mình bạn thua là cái chắc. Dân Nga họ không có cội nguồn này nên tượng Lê Nin, Sitalin mới bị kéo đổ. (Nếu không có cộng sản thì chắc là thế giới bây giờ bị lá cờ mầu đen với biểu tượng chữ vạn ngược làm cho tan hoang rồi)
   Thánh sống Hồ Chí Minh sinh ra từ nhân dân, từ tận sâu thẳm trong tâm linh mỗi người dân Việt, vì thế mình cho bạn cơ hội rút lại lời cá cược.

   • ba sao said

    Tới giờ này mà không thấy gì hết, ôi bổng lộc đảng! HCM là cái ách khốn nạn nhất trong lịch sử dân tộc!

   • Biên ải 1979 said

    HCM và đảng CSVN theo Mác (gồm cả Anghen, Lê Nin, Stalin, Mao) thì duy vật tuyệt đối và vô thần (ý thức có sau vật chất), họ coi con người không có tâm linh, tức là người chết là hết, không có linh hồn, không có tái sinh, không có cuộc sống đời sau, không có thiên đàng hoặc niết bàn, không có địa ngục, nó đối lập với duy tâm (còn gọi là duy linh). Nó chống lại duy tâm, không chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào.
    Thực tế có ai thấy HCM (là lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam) thờ cúng, hoặc làm giỗ bố mẹ, ông bà, tổ tiên mình… theo phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc VN không ?!
    Nhưng bạn lại đề xuất một đạo HCM của VN, coi HCM thay cho Phật hoặc Chúa như Trưởng bản viết: “…Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ.”
    Với ý này Bạn đã không chỉ mang tội phỉ báng, xúc phạm Phật mà bạn còn phỉ báng xúc phạm chính HCM. Vì HCM chỉ đi theo và tôn thờ học thuyết cộng sản của Mác Lê Nin… (Duy vật, vô thần…).

   • VôÝThứcHệ said

    @bạnTrưởngBản. Uống nước nhớ nguồn…”Ý thức hệ” !
    “Trưởng Bản” uống nhiều nước của bác Hồ nên nhớ ơn bác Hồ.
    Bác Hồ uống nhiều nước chủ nghĩa Maoism… nên nhớ ơn bác Mao.
    Bác Mao của nhiều nước chủ nghĩa Stalinism… nên nhớ ơn Stalin.
    Stalin …uống… nhiều ..Lênin…uống…ơn… Karl Marx…uống…rượu cồn…ồn…ồn..ồn…

   • Vu Anh said

    Bác Hồ quả có công nhưng nhược điểm (tôi dùng từ rất nhẹ) cũng nhiều: Làm cải cách ruộng đất, cải tạo thương nghiệp, nhân văn giai phẩm, tự viết khen mình, có vợ bảo không,… Bạn trưởng bản có đồng ý thế không? Nếu dân ta biết đủ thông tin hai mặt mà vẫn phong cụ là thánh thì lúc đó mới chính xác. Chứ cứ thông tin 1 chiều thì chưa ok lắm. Ngày xưa bao cấp thì cứ khen nhau, đến lúc đổi mới thực ra sửa sai thì có ai bảo là bao cấp đúng nữa không hả Trưởng bản?

  • dan den said

   Không phải là người – Vậy là động vật hay bất động vật hở bác Năm Darwin?
   Người đứng đầu một đảng: Là đầu đảng chứ không phải là chúa đảng.

 37. Hoa Cải said

  Thưa người cổ “Trưởng Bản” thời ăn lông ở lổ. Ông nói mâu thuẫn,thiếu suy nghĩ và cẩu thả quá. Bây giờ đã là thập kỷ 2,thế kỷ 21 rồi,không còn thời ăn lông ở lổ như “Trưởng Bản”. “Trưởng Bản” có ý trách bọn ngoại bang ngàn năm,trăm năm đô hộ,nô dịch dân tộc ta,làm nền văn hóa dân tộc ta biến thái,lên đồng,xuống bóng,thờ phượng ông Chúa,ông Phật … những tận đâu đâu mà không thờ nguồn cội của dân tộc mình. Nếu ông cho suy nghĩ của mình là tiến bộ,giúp bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc,thì một trong những nhân vật buộc ông phải phê phán,thậm chí phản đối vì,đã tích cực hủy hoại nền văn hóa dân tộc nặng nề nhất,theo ý ông. Thì, đó chính là ông Hồ Chí Minh. Dân gian đón Chúa,rước Phật về thờ phượng không ngoài mong muốn mọi người yêu thiện,chống ác. Ông Hồ Chí Minh rước Marx-Lê-Mao về “thờ” khiến nền văn hóa dân tộc chìm sâu vào tội ác hơn nửa thế kỷ nay,giờ ông “Trưởng Bản” đòi thờ HCM như thờ Thánh,nghĩa là thờ cái ác,chà đạp điều thiện.
  Ông mày mò gõ sự mê mụi,mù mịt,mơ màng vào máy rồi gửi đi,hy vọng mình có thể như mọi người. Kết quả cho ông là: Người cổ thời ăn lông ở lổ! Một tư tưởng nho chẳng ra nho,Tây chẳng ra Tây. Cực kỳ lạc hậu.

 38. Hoa Cải said

  Như vậy thì không cần phải lật đổ. Cái mà nhân dân cần lật đổ hiện nay thì cỡ như các ông không thể nhìn thấy được!

 39. MAI ÁI TRUNG said

  KHÔNG CHUYỂN ĐỔI VN THÀNH NƯỚC DÂN CHỦ,THÌ NHẤT ĐỊNH ĐẤT NƯỚC SUY VONG.

 40. nguyễn trọng hoàng said

  Chân lý và sự tất yếu.

  • NGUYỄN TRUNG TÍN said

   HÔM NÀO HỌP LỚP,ANH EM BẮT THẰNG TRỌNG ĐẾN,GIÃ CHO NÓ MỘT TRẬN CHO NÓ BỚT LÚ

  • Việt Tân said

   chân lí là Đảng Cọng sản VN quang vinh muôn năm,chủ nghĩa XH là sự phát triển tất yếu của lịch sự

   • ĐộcTài said

    – TỔ QUỐC VN là quyển sổ hưu (đại tá PGS-TS NG ưu tú Trần Đăng Thanh)
    – Có cùng ý thức hệ “qúy báu hàng đầu” với các đồng chí TQ (thượng tướng Nguỳễn Chí Vịnh)

    Cho nên Đảng CS VN bán nước cho các đồng chí TQ là hợp với quy luật phát triển tất yếu của lịch sử.

   • Hoa Cải said

    Vẽ chó,vẽ mèo thì khó. Vẽ ma,vẽ quỷ thì dễ như đi lễ 2 thánh 9 của cu Hồ.

 41. Trưởng Bản said

  Nhân bài viết của bác Lại Giang có nói đến khái niệm về văn hóa, tôi xin phép ABS hóng hớt một chút ngoài lề, coppy and past một bài viết theo tôi là một cái nhìn mới mẻ để các còm sỹ nếu có hứng thú khởi động bàn phím. Thời tiết ngoài Bắc thời điểm này lạnh quá. ngồi mơ màng mong nắng ấm từ Nam.

  CỘI NGUỒN VĂN HÓA VIỆT

  Theo từ điển Tiếng Việt thì Văn hóa là tổ hợp của “ Văn minh” và “Giáo hóa”. Văn minh là cái văn vẻ, sắc thái sang sủa, lối sinh hoạt của loài người khi đã đi qua thời mông muội. Giáo hóa lại là tổ hợp của “Giáo dục” và “Cải hóa”. Giáo dục là dạy dỗ để phát triển khả năng thể chất trí thức về đạo lý. Còn cải hóa là đổi khác, làm cho nó được tốt hơn.
  Như vậy “Văn hóa là sự dạy dỗ để phát triển khả năng về thể chất trí thức về đạo lý cho được tốt hơn theo mỗi văn minh của thời đại.
  Hiểu theo nghĩa của chữ thì “Văn hóa là một tiến trình đi lên và phát triển không ngừng”.
  Vậy tại sao khi nói đến Văn hóa Việt có người lại sử dụng đến khái niệm chắp nối hay gẫy khúc. Điều này có căn nguyên của nó.
  Một đặc trưng rất quan trọng của Văn hóa đó là tính lịch sử vì vậy trong tiến trình phát triển Văn hóa không thể tách rời với Lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước.
  Đất nước Việt Nam không phải cong cong hình chữ S mà là mang hình dáng một con Rồng. Là nơi tụ khí linh thiêng của trời đất. Ở đó có “Rừng vàng biển Bạc đất phì nhiêu”. Bốn mùa có hoa thơm trái ngọt. Có lẽ bởi được hưởng quá nhiều đặc ân của trời đất nên phải chịu không ít tai ương.
  Trong 4000 năm Lịch sử đất nước ta chịu ách đô hộ của giặc Tàu đến hàng nghìn năm. Giặc Tây thì hàng trăm năm có lẻ. Mà “Văn hóa còn, dân tộc còn. Văn hóa mất dân tộc mất. Nên “Văn hóa” là nạn nhân đầu tiên của Tàu cũng như Tây
  Lịch sử vẫn còn ghi: Vua Minh trước khi đem quân sang đánh nước ta đã chiếu dụ: “ Khi tiến quân đánh vào An Nam thì chỉ trừ những bản kinh và sách của Thích, Đạo không hủy còn tất cả các bản in, sách, giấy tờ cho đến sách học của trẻ con như loại “Thượng, Đại, Nhân, Khâu, Ất, Kỷ” thì nhất thiết một mảnh giấy, một chữ đều phải tiêu hủy hết. Trong nước ấy chỉ có những Bia do Trung Quốc dựng nên ngày trước thì để lại còn những Bia do An Nam lập thì phải phá hết, một chữ cũng không để lại”.
  Với sự tận diệt đến như vậy thì văn hóa việt còn lại phần lớn là do Tàu tạo dựng. Do giặc Tàu cũng như giặc Tây. Do giặc ngoài mang đến và giặc trong mang về. Nên sự lẫn lộn pha tạp là điều khó tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải lấy cái gốc để nhìn nhận và đánh giá.
  Dân tộc ta có truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Nên Đạo Mẫu hay tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ những vị anh hùng có công với tổ quốc non sông cũng đều từ đó xuất phát. Nhưng chính Đạo Mẫu, và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là đối tượng đầu tiên bị tận diệt.
  Đạo nho của ông Khổng Tử quê ở Trung Quốc đang ngồi ở Văn miếu diệt Đạo Mẫu. Nếu như Đạo Mẫu tôn vinh người phụ nữ_người mẹ “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thì Đạo Nho nhồi nhét vào người dân Việt tư tưởng “Trọng nam khinh nữ”. Cả nhà được ngồi ăn cơm nhà trên, còn con dâu chỉ được ăn dưới bếp.
  Đạo Thiên Chúa Giáo của ông Jesu trên Thánh giá của các nhà thờ Đạo diệt tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nếu như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay “Đạo ông bà” thờ cha, thờ mẹ để tưởng nhớ công sinh thành dưỡng dục thì Đạo Thiên Chúa Giáo nhồi nhét vào tư tưởng những con chiên Việt không cần thờ cha cúng mẹ. Những con chiên Việt đâu có biết “Mình đang ăn cơm Việt, uống nước Việt, đầu đội trời Việt Nam, chân đặt đất Việt Nam….” Nhưng lại bỏ cha bỏ mẹ không thờ đi thờ ông Jesu trên mây trên gió. Đi rước ông hàng xóm về thờ. Đi ngược lại với truyền thống của tổ tiên, của dân tộc.
  Những con chiên Việt quên mất lời dạy của cha ông
  Một lòng thờ mẹ kính cha
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
  Từ cái gốc “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Mà hình thành nên bàn thờ gia tiên, hình thành nên các ngôi đền thờ các vị anh hùng có công với nước, hình thành nên các đền thờ Mẫu. Nên không gian của cac ngôi Đền, Đình là nơi để mỗi khi con người muốn khấn cầu, có thể vào đó thắp nén nhang cầu sự bình yên mạnh khỏe, đáp ứng nhu cầu tâm linh. Thì giặc Tàu giặc Tây luôn tìm cách để diệt đi những tinh hoa văn hóa đó sau đó nhồi nhét những thứ rác rưởi vào cái tên gọi là “Văn hóa Việt”.
  Hầu đồng, hầu bóng là một điển hình:
  Rất nhiều người trong đó có cả những giáo sư vẫn ra rả nói Hầu Đồng, Hầu bóng là một trong những nghi lễ của Đạo Mẫu. Nhưng có một điều chúng ta không nghĩ đến đó là: Nếu như Hầu Đồng, Hầu Bóng là một nghi thức của Đạo Mẫu (Đạo Mẫu lấy việc tôn thờ Mẫu “Mẹ” làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trợ và che chở cho con người. Mẫu Âu cơ sinh ra Đồng bào Việt, Mẹ Đất “ Mẫu Địa” Mẹ nước “ Mẫu Thoải”…….. và sau này có Vương mẫu như Nguyên Phi Ỷ Lan…..). Vậy tại sao Đền thờ Bảo Hà (Lào Cai) lại cũng có nghi thức Hầu Đồng trong khi Lịch sử ghi rất rõ ràng: Đền thờ Bảo Hà thờ ông Hoàng Bảy một anh hùng miền sơn cước, đánh tan giặc phương Bắc bảo vệ bản làng đã hiển Thánh từng được vua Lê phong tặng Trấn An Hiển Liệt. Không biết tự bao giờ người ta biến một vị anh hùng miền sơn cước thành một bà mẹ đấy là chưa kể đến trong canh lễ Hầu Quan Hoàng Bảy mà không có thuốc Phiện thì canh lễ không thiêng. Hay như đền thờ Bà Chúa Kho ( Bắc Ninh) thờ người phụ nữ Việt Nam đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc khố của quốc gia trong và sau chiến thắng Như Nguyệt. Đền thờ Tiên La ( Thái Bình ) thờ Nữ Tướng Bát Nàn đại tướng quân tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Họ là những vị Anh hùng những Nữ tướng đã có công với tổ quốc non sông được nhân dân tưởng nhớ, và tôn thờ thành Thánh, thành Thần rất phù hợp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
  Cuốn “Văn hóa Tâm linh” do nhà xuất bản Văn hóa ấn hành nêu rõ:
  “Ở các đền thờ Mẫu chính thống không có tục lên Đồng, chỉ có Hầu Bóng bằng những động tác cô đọng, hầu Bóng diễn tả lại một phần công lao của Thánh Mẫu để các con nhang đệ tử suy ngẫm nhớ ơn. Không một lời phán truyền. Đó thuần túy chỉ là hình thức sân khấu tâm linh”
  “ Việc lên đồng không phải do tín ngưỡng thờ mẫu sinh ra mà do con người tái hiện hình thức nhập thần từ thời nguyên thủy và do cầu tiên giáng bút từ đạo giáo biến tướng hợp thành.
  “ Đồng, bóng là hình thức nhập thần từ thời nguyên thủy tái hiện lại trong thời phong kiến, con người vẫn trong tình trạng thần bí bao phủ…”
  “ Mà tín hiệu phát ra từ lên đồng không gì khác là huyễn hoặc con người, khó phân biệt được chính tà.”
  “ Lên đồng không thể không dẫn đến sự phán bảo về thời thế, về số phận ăn nên làm ra, về bệnh tật…. đối với người xung quanh. Không hiểu Thánh Mẫu ngày xưa học hành đạt đến trình độ bác học siêu đẳng thế nào mà phán bảo đủ điều. Và người nhận được phán bảo không thể không biết ơn trả nghĩa, như thế dần dần hình thành trao đổi mua bán. Tín ngưỡng thờ Mẫu chưa bao giờ dạy ta điều này.
  Lời phán bảo thiếu khoa học, vô căn cứ sẽ dẫn đên “Quái lực loạn thần” gây ra mê tín dị đoan, hậu quả tai hại khôn lường cho con người xã hội đang hướng tới những giá trị khoa học tiên tiến.
  ( Trích trang 163-165 sách “ Văn Hóa Tâm Linh” nhà xuất bản VH-TT)
  Hầu Bóng chỉ đơn thuần là hình thức sân khấu Tâm linh. Còn Hầu Đồng không có trong các đền thờ Mẫu chính thống. Nhưng chính từ Hầu Đồng lại sinh ra một thứ rác khác. Đó là Vàng, Mã.
  Hầu đồng nhất thiết phải sắm đủ 36 bộ quần áo, ngựa….Hầu Đồng càng phát triển thì Vàng,mã càng lên ngôi.
  Mà Vàng, Mã lại là một thứ rác khác do giặc Tàu mang vào đất nước ta.
  Lịch sử Trung Quốc cho biết rằng:
  “ Thời thượng cổ người chết thường được bó bằng cây củi, rồi đem để nơi hoang vắng, tới đời hoàng đế (1697 TCN mới đem chon) đương thời người ta quan niệm chết là chuyển sang sống ở cõi khác vì thế dẫn đến người chết cũng được chia của để chôn theo. Thời nhà Ân (1765 TCN) đồ tế khí là đồ dùng thực trong cuộc sống, song dần dần đồ thiết dụng không còn đủ cả cho người sống nên đến nhà Chu (1122 TCN) khi xã hội có quý phái và tiện nhân thì đồ tế khí cũng bị phân hóa. Quý phái mới được chôn theo đồ khí(đồ thật) còn tiện dân chỉ được dung quỷ khí (quỷ khí có từ nhà Hạ 2205TCN) và có thể coi quỷ khí là tiền thân của Vàng,mã sau này. Thời này các vua quan ăn chơi bạo tàn, khi chết được chôn theo những người được vua yêu thích. Một câu chuyện đau thương kể rằng. Tấn Mục Công( Khắc Nhâm) chết, tất nhiên sẽ chôn theo 3 anh em họ mà sinh thời Mục Công yêu quý. Nhưng nhân dân nước này thương tiếc 3 hiền tài và hàng trăm người xin nguyện thế mạng. Để yên lòng dân người ta làm hình người băng cây cỏ để thay thế. Đó là một bước tiến gần hơn đến Vàng mã
  Năm 105 Trung Quốc phát minh ra giấy nhưng phải tới năm khai nguyên thứ 26 (năm 737) Vua Huyền Tôn mới sử dụng sang kiến của quan trưởng sử là Vương Dư làm vàng, mã, bạc, giấy tiên để thay thế đồ thật dung trong tang ma tế tự. Từ đó hình tượng liên quan và con người quần áo , nhà cửa vật dụng,súc vật cũng được làm bằng giấy thay thế”
  Từ Lịch sử này của Trung Quốc ta thấy, ngay từ ý nghĩa khởi nguyên của vàng, mã thì vàng, mã đã là đồ giả. Và chúng ta đang làm một hành động không gì khác là lấy tiền thật đi mua giấy về sau đó đem đốt
  Cũng từ lịch sử này ta thấy một điểm khác nhau cơ bản giữa văn hóa Việt và văn hóa ngoại lai đó là: Nếu như tín ngưỡng của người Việt như thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu, thờ Thần để ghi nhớ về cội nguồn. Thể hiện triết lý sáng tạo cầu mong cho sự sống thì Đạo ngoại bang những nghi thức tâm linh chủ yếu là để cứu cánh cho cái chết.
  Còn một điều có vẻ như rất khó chấp nhận bởi chính sự phồn thịnh của nó và cũng bới nó ăn quá sâu, tưởng như đi vào gốc rễ của mỗi người dân Việt.
  Nhưng
  “Trăm năm bia đá phải mòn
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
  Nên mới có câu
  “Phật trong nhà không thờ
  Lại đi thờ Phật Thích Ca ngoài đường”.
  Hay
  …………………………..
  Thấy cô yếm đỏ răng đen
  Na mô di Phật lại quên mất chùa
  Ai mua tiu cảnh thì mua
  Thanh La, Não Bạt thầy chùa bán cho
  Hộ Pháp thì một quan ba
  Long Thần chín rưỡi Thích Ca ba tiền
  Còn hai mụ thiện hai bên
  Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
  Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
  Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa
  Đạo Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ qua Trung Quốc du nhập vào nước ta. Có ai hiểu được những câu kinh “ Nam mô a di đà bà dạ đa bà ha…….” Nó là cái gì ngoài mấy ông sư may mắn được học trong trường Phật giáo. Phật là phổ độ chúng sinh nhưng ông Phật Thích Ca dạy đi tu là thoát tục, đã thoát tục từ bỏ cõi trần vậy thì Phật làm sao phổ độ được chúng sinh. Sao hiểu được dân chúng sống ra sao lầm than thế nào?
  Các cụ mình vẫn có câu “ Họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu”. Nên mới có chuyện ông già 70 tuổi, 80 tuổi gọi trẻ ranh ( ông sư, bà sư, cô đồng, bà bóng ) bằng cô bằng cậu lại còn xưng con. Đó là một sự vô lý, vô lý đến hết sức nhưng vẫn đang tồn tại và được chấp nhận.
  Tổ tiên ta là người thật việc thật. Đền thờ của ta là thờ những tướng lĩnh có công với tổ quốc non sông. Nếu có những yếu tố huyền thoại như Thần Rùa Kim Quy, Thánh Góng, hay Thần Tản Viên thì đó vẫn là sự kết tụ ước nguyện của cha ông. Ước nguyện chinh phục thiên nhiên,ước nguyện bảo vệ hòa bình..
  Nhưng cội nguồn dân tộc “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” vẫn sống mãi trong tâm thức của mỗi người dân Việt. Và “Văn hóa là một tiến trình đi lên và phát triển không ngừng”. Nên thời đại của chúng ta, nhân dân ta tôn Bác Hồ là Phật sống, Thánh sống. Điều đó không chỉ phù hợp với quy luật tất yếu của sự phát triển.
  “Tức là từ tín ngưỡng(Tín ngưỡng là mầm mống củaTtôn giáo sơ khai, chưa được coi là Đạo) thờ cúng tổ tiên thì giờ đây ở thời đại chúng ta tín ngưỡng đó được phát triển lên thành Đạo (Đã có một chủ thể thiêng liêng đó là Bác Hồ. Như Đạo Thiên Chúa Giáo thờ Jesu, còn Đạo Phật thờ Thích Ca hay chính là ông Thái tử BuDaHa của nước Ấn Độ). Một điều rất dễ thấy đó là Jesu hay Thái tử BuDaHa đều là do con người tạo dựng lên mà thành Chúa thành Phật. Nhưng khi vào đến nước ta Chúa trời không còn là ông Jesu Ông Phật không còn là ông Thái tử BuDaHa nữa mà là một cái gì đó rất siêu nhiên. Nên mới nói chúng ta thờ mây thờ gió là thế. Thờ những cái không có thật, những cái không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với dân tộc ta. Trong khi Bác Hồ của chúng ta là người thật việc thật thì chúng ta lại chưa tạo dựng được”
  Mà điều đó còn khẳng định dù phải trải qua mọi thăng trầm cùng Lịch sử dân tộc nhưng “ Cội nguồn Văn hóa Việt không bao giờ mất” Phật sống Hồ Chí Minh được hình thành từ chính cội nguồn văn hóa đó. Người dân Ấn Độ xưa kia họ tạo dựng được ông Phật cho dân tộc họ để cả thế giới phải tôn thờ, ngưỡng mộ. Còn chúng ta tại sao không? Trả ông (Thái tử BuDaHa hay Phật Thích Ca) về cho Ấn Độ chúng ta đã có Bác Hồ. Chúng ta tin tưởng ở tài, ở trí, ở tuệ của chúng ta. Chúng ta sẽ làm được và làm tốt hơn nhưng người dân Ấn Độ xưa kia họ đã từng làm

  • VôThần said

   – Ngày 17/12/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định số 105 quy định việc “không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”.
   Nếu những điều trong nghị định này được thi hành nghiêm túc, liệu di hài của ông Hồ Chí Minh cùng lăng Ba Đình có bị dẹp bỏ? Câu trả lời là:
   – Chưa phải ngay lập tức, nhưng đây có lẽ đây là một điềm tốt, báo hiệu Đảng “ta” sắp đến lúc tự tay đào hố chôn mình, xua đi “bóng ma CS” .

  • Khách said

   @Trưởng Bản.
   Nếu ông viết ra những dòng này thì hãy can đảm nhận mình là tác giả. Còn không thì cho biết rõ nguồn và tác giả là ai? Có phải ông có ý định quấy rối suy nghĩ người khác bằng bài viết với lối suy luận nghớ ngẩn này không?

  • Trùm Chăn nói said

   Lại một còm đầu đất “chó săn” như tên Trưởng Bản vào đây “sủa” lên những điều ngu dốt không thể tưởng , Trưởng Bản xem nhà của ông Lê Khả Phiêu có nguyên bức tượng Phật,vậy LKP vô thần chổ nào?các quan thầy củaTrưởng Bản ,lúc này sống phè phởn trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo nên chúng rất sợ bị chết yểu,vì vậy bước chân ra khỏi cửa cũng phải xem hướng nào đi cho tốt.Còn Hồ Chí Minh mà Trưởng Bản ca ngợi đã ra lịnh giết bao nhiêu dân thường vô tội trong cải cách ruộng đất năm 1953,kể cả ân nhân là bà Năm,nếu như căn cứ theo đạo giáo thì tội ác lớn nhất của con người là tội sát sinh,thì tội của HCM bị đày xuống chín tầng địa ngục cũng chưa hết tội đấy Trưởng Bản ạ,chứ Thánh với Phật gì ở đây, mà Trưởng Bản vào cái diễn đàn này ca ngợi?
   Còn cái đầu ngu như Trưởng Bản không hiểu về Phật Pháp, thì đừng nên mang Phật Pháp ra tranh luận, kẻo ông bà tổ tiên của Trưởng Bản bị đày xuống chín tầng địa ngục, chịu bao cực hình cũng không rửa hết cái tội xúc phạm Phật Pháp củaTrưởng Bản,kể cả địa ngục cũng đang chờ đón cái (thần hồn nát thần tính) của Trưởng Bản xuống dưới, cắt cái lưỡi sảo ngôn bỏ vào nấu dầu đấy Trưởng Bản ạ?
   Tôi lưu ý các bạn khi vào diễn đàn ABS này tranh luận tránh đem các “Đạo giáo” ra tranh luận, để tránh xúc phạm đến “tính ngưỡng” là điều cấm kỵ nhất của một con người có văn hóa.

  • D.Nhật Lệ said

   Không cần biết tác giả bài góp ý trên là ai mà bác gửi lên nhưng nói thằng ra là một người VN.cực đoan vốn được
   nuôi dưỡng bằng tự tôn mặc cảm qúa khích,do đó có tư tưởng và hành động bài ngoại qúa đáng.Ngay nhà thơ yêu
   nước Nguyễn Đình Chiểu cũng từng lên án đạo Phật vì ông qúa sùng tín đạo Nho với tam cương ngũ thường :
   Ta nghe Phật ở tây phương
   vốn người kẻ chợ,luân thường chẳng ưa !
   (Dương Từ Hà Mậu).
   Thứ nữa là tác giả không muốn phân biệt sự khác nhau giữa đạo và tôn giáo.Một số người lầm tưởng là đồng nghĩa nhưng thật ra khác nhau.Đạo là con đường,là bổn phận mà người dân phải có đối với vua (đạo vua-tôi),người con đối với cha mẹ (đạo hiếu),người vợ đối với chồng (đạo vợ chồng),chứ chưa hề có chuyện chồng đối với vợ vì quan niệm
   Nho giáo “trọng nam khinh nữ”.Còn tôn giáo thì phức tạp hơn rất nhiều,là hệ thống bao gồm những tín điều,giáo lý và hàng giáo phẩm cùng cộng đồng nhiều tín đồ sinh hoạt tôn giáo với nhau trongnhững địa điểm mà giáo hội xây dựng
   lên như chùà chiền,nhà thờ,thánh thất v.v.
   Vì thế,tác giả trên đã đánh đồng,bỏ chung một rọ đạo và tôn giáo để gây hỏa mù nhưng thực chất chỉ nhằm ý đồ tấn công Thiên Chúa giáo mà thôi Điều đáng chú ý và khả nghi là ở chổ đó,là bị chính trị hóa theo quan điểm CS.
   Thực tế,về giáo lý thì TCG.không hề chủ trương bất hiếu như tác giả trên cố tình CHỤP MŨ vì trong Thập Điều (10
   Điều Răn) thì điều răn thứ 4 là phải Thảo Kính Cha Mẹ.Nếu trước Cộng Đồng 2 Vatican,có nghiêm cấm giáo dân
   thờ cúng tổ tiên là vì những người truyền giáo thời đó chưa hiểu ý nghĩa đạo và tôn giáo vì lý do họ là người ngoại
   quốc mới học tiếng Việt từ nhiều người VN.khác nhau như thầy đồ,dân lao động,kể cả trẻ con v.v.nên khả năng hiểu
   tiếng Việt của họ rất giới hạn.Đến giữa thế kỷ 21 mà có người còn chưa phân biệt được,nói chi thời xa xưa ! Chưa
   hiểu sự khác nhau giữa bổn phận theo nghĩa đạo và sự thờ phượng thần thánh theo nghĩa tôn giáo nên những nhà
   truyền giáo thời xưa đã phải trả giá bằng máu và nước mắt cho sự thiếu hiểu biết của mình.
   Không phải ngẫu nhiên mà mới đây,thỉnh thoảng trên diễn đàn này có người tiếp tay cho thế lực cầm quyền gieo sự
   hiểu lầm có tính lịch sử nói trên,nhất là trong tình hình nhà nước đưa ra toà nhiều người TCG.gồm Tin Lành và nhất
   là Công giáo như một loạt mười mấy thanh niên Công giáo sau khi bắt luật sư Lê Quốc Quân và trù dập em ông.
   Đoàn kết dân tộc đang bị phá hoại một cách cố tình.

  • embonnham said

   Doc cai comment nay tuc loi ruot ra ngoai`.. Phan tich VHVN toan dung su cua Ta`u Khua, chac mat goc Viet roi?!
   Dao “O^ng Ba`”, truyen thong “uong’ nuoc nho’ nguo^n`” duoc giu gin` tu cha sang con, tu nep sinh hoat gia dinh, tu nhung sinh hoat vanhoa lang` xa~ tho^n xom’, tu quan he xo’m lang`, tu tinh thuong yeu chame gianh cho concai’&concai’ gianh` cho chame ,v,v.. Tat ca nhung mo^i’ quan he giao thoa do’ da~ no’i len dao li’ nga`n doi cua dantoc roi (nuoc minh tho^n nao` xa~ nao` k la` vanhoa ne` khe`khe`)… VanHoa hieu don gian la nhung sinh hoat trong congdong cho phu hop voi thua^n` phong my tuc, truyen thong da^n gian, phu hop dao li’ nha^n nghia~ va duoc truyen tu doi nay sang doi khac’, trong do’ tinnguong tongiao la` 1phan kho^ng the thieu trong doi so^’ng ta^m linh cua congdong(ai tin thi theo k ep buoc).. Tongiao day con nguoi “la`m dieu` thien tranh’ xa dieu` a’c”‘, k co tongiao nao` day giao’chu’ng xa roi o^ngba` chame, quen nha^n nghia~ daoduc, phan boi quehuong toquoc..-> tacgia chup mu~ tongiao nghia~ la` da di nguoc lai dao ly’, vi pham luat phap nuoc CHXHCNVN cho phep tu do tin nguong, tudo ton giao.(de nghi CA bat nhot ngay hoho)
   Tac gia hieu the nao` ve DAO?? DAO nhu dong` nuoc chia se~ va` pha^n phat’ ra^t’ co^ng =, dong`nuoc a^y’ chia se~ tu tha^p’ den cao.. Noi nao` tha^p’ nuoc chia nhieu noi nao cao nuoc chia it, noi nao` cao qua’ nuoc’ khong chia duoc hehe (CNXH qua’ hoa`n my~, qua’ cao sieu the^’ nen DAO k the den duoc)
   CNXH ma` HCM dem lai cho dang quyen loi duoc ngoi tren dau nhandan, thi cac dangvien tho HCM cung phai dao “uong nuoc nho’ nguon”.. Co`n nguoi da^n chu’ng toi tim den CHUA’, den PHAT tim su “cuu roi” “an nha`n thanh tinh”, de k thamlam ma` nay sinh TromCuop ()!

   • Tonvanis said

    “Phan tich VHVN toan dung su cua Ta`u Khua, chac mat goc Viet roi?!” Tớ cũng nhất trí với đằng ấy sử Việt ta cũng đầy ra mà so không dùng …việc gì cũng TẦu Với chả Tầu…

  • Trưởng Bản said

   Về chữ quốc ngữ của chúng ta hiện đang sử dụng cũng có điều rất hay cần phải nói. Cũng dựa trên hệ latinh nhưng chúng ta có 6 thanh âm.(sắc, huyền, hỏi,ngã,nặng, không) chính những thanh âm này làm cho tiếng Việt của chúng ta phong phú nên có câu rằng ” phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”
   Cũng dựa trên hệ latinh nhưng người sáng tạo ra tiếng Việt là ông Alexandrhod còn dựa vào cách phát âm của người Việt, nó giống như là cách người ta nghe tiếng nói rồi hệ thống, diễn tả lại bằng các chữ cái, Từ đó chúng ta có chữ la tinh như hiện nay.
   Với chữ hán cũng vậy, người xưa sáng tạo ra chữ Nôm cũng bằng con đường này, tức là bằng cách phát âm của người Việt, rồi dùng tiếng Hán mô tả lại. Từ đó hình thành nên chữ Nôm. Vua Quang Trung lúc còn sống đã có ý sử dụng chữ Nôm thay cho chữ Hán. Tiếc là ông mất sớm quá. tuy không phải là cực thịnh, nhưng chúng ta có rất nhiều nhà thơ Nôm nổi tiếng, và những tác phẩm của họ còn giá trị về tính thẩm mỹ cho đến tận ngày nay. Chữ Nôm ra đời là một minh chứng cho sức sống tiềm tàng, và mãnh liệt của dân tộc mình. Điều đó thật đáng tự hào.

   Bạn dùng từ vô ơn hơi quá, mình tôn trọng họ, và không quên những gì họ làm cho chúng ta, (và tất nhiên chúng ta vẫn để trong nháy nháy câu: Linh mục Alexandrhod sáng tạo ra chữ la tinh với mục đích là để truyền đạo). Nhưng họ là họ, và ta là ta, không thể vì điều này hay điều khác mà đánh đồng với nhau được. Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, chúng ta có 4000 năm lịch sử, cội nguồn dân tộc, gốc rễ dân tộc, chính là sức mạnh cho chúng ta hôm nay, và con cháu muôn đời sau này, vì thế nó phải được giữ gìn và trân trọng.

   Văn hóa dễ hiểu như ngày tết cổ truyền của dân tộc vậy có ” cây nêu , tràng pháo, bánh chưng xanh’. “ngày thường chúng ta cũng có bánh chưng, nhưng gói bằng lá chuối, bánh trưng chỉ gói bằng lá dong là ngon nhất, mà cứ phải vào thời điểm giáp tết mới có lá dong).Chính đặc trưng văn hóa này của chúng ta là một sức hút đối với khách du lịch quốc tế, Họ đến với chúng ta, để xem chúng ta ăn tết, để đơn giản là ghi chép lại những hoạt động của chúng ta trong những ngày giáp tết, trong tết, và sau tết. Họ gọi đó là văn hóa của người Việt Nam. Những giáo sư, tiến sỹ, cứ thích tính toán lợi ích kinh tế, nhưng lợi ích thiết thực, và trước mắt thì lại không tính đến.

   • Hoa Cải said

    Sao giống Hoàng Mai tái xuất cầm đồ vậy ta? Bớ Thím Hai,điều nghiên coi phải giúng không?

    —-
    BTV: Còn ai vô đây nữa? Chính là HM, mới đổi máy khác.

  • dan den said

   Anh hùng Trưởng Bản xuất hiện : Thêm một môn đệ của Trần Đăng Thanh – ngu điển hình, ngu nâng cao.
   Các vị này lẽ ra phải nhập quốc tịch Bắc Triều Tiên mới đúng.

  • thiênhoang said

   Đã ngu mà còn ác!
   Không hiểu thằng ku này đang sống với thân phận gì? Nô tài hay trộm vặt?

 42. FAQ said

  Bài viết sâu sắc có chọn lọc đối tượng, phải đọc và phải suy nghĩ mới hiểu được hết ý của tác giả. Tôi hy vọng ông Trọng cảm được ý của tác giả nếu có dịp đọc, nhưng tiếc thay ông Trọng – dù có khả năng hiểu được – cũng không đủ bản lĩnh để thực hiện được những bước đi lịch sử nào đó trong tình hình chồng chéo phức tạp cài răng lược như hiện nay (giả như ông có muốn như vậy). Hơn nữa ông Trọng thì lại có xu hướng rõ là thân Tàu, và tình báo TQ lẫn Việt gian thì dày đặc khắp nơi ở VN hiện nay. Khái niệm “diễn biến hòa bình” là do VN học của đàn anh TQ mà thôi, giống như ngày xưa VN đã du nhập cải cách ruộng đất từ Mao trạch Đông vậy. Khi mê muội bởi một chủ nghĩa, thì một con người dù có trình độ học vấn cũng hoàn toàn có thể trở nên lú lẫn. Thuật ngữ “Chủ nghĩa Cộng Sản khoa học” rất xứng đáng được GS Trần Hữu Dũng đưa thêm vào Tự Điển xảo ngữ VN mà ông ấy đang sưu tầm và thực hiện.

  Những lãnh đạo ít học hơn, dạng xu thời hãnh tiến hoặc võ biền, chỉ leo cao nhờ thời thế hoặc thủ đoạn bè phái mua quan bán chức thì đọc xong bài này chắc chỉ chê bai hoặc cười khảy. Tiếc thay loại này ở thượng tầng nước ta chiếm đa số, mà đ/c X là điển hình ở cấp cao nhất. Đ/c X sẽ nghĩ gì và cảm giác ra sao khi đọc xong bài này? Tôi nghĩ ông ấy sẽ không phí công nghĩ ngợi thêm gì nhiều, lo kiếm tiền trước đã. Buồn thay cho VN, sau bao nhiêu năm được sàng lọc bởi một cơ chế nhân sự dị dạng và đầy sai lầm thì tầng lớp tinh hoa lãnh đạo chỉ còn lại thực chất là như vậy trước mắt người dân (các bộ trưởng hiện nay như ông Đinh La Thăng, hoặc các thủ trưởng CA như đại tá Ca ở Hải phòng chẳng hạn là những thí dụ minh họa thêm).

 43. quần chúng said

  Nhu cầu phát triển của xã hội là đa nguyên, đa đảng. Đảng của ông Trọng rất sợ điều này vì nếu có điều đó thì đảng của ông sẽ thua. Cho nên các ông ấy quyết liệt bảo vệ chế độ độc đảng một cách mù quáng, tàn bạo.
  Nhưng rốt cục mọi thứ sẽ vẫn diễn ra theo đúng qui luật vận động và phát triển khách quan.
  Miệng ông Trọng leo lẻo ‘biện chứng, khách quan’ nhưng hành động bảo vệ sự độc trị của đảng đang đi ngược lại qui luật khách quan.
  Trước hay sau gì thì đảng CS cũng sẽ tiêu vong thôi! Sẽ có các đảng chính trị khác sẽ ra đời và tranh quyền lãnh đạo đất nước một cách hòa bình, dân chủ!
  Giá dân tộc phải trả sẽ phụ thuộc vào chính sự ‘cố tham quyền’ của đảng cộng sản!
  Đảng cs sẽ phải hứng chịu cái ‘giá’ này muôn đời!

  • Lê Na said

   ngu vãi. xu hướng phát triển của xã hội phải là hưỡng tới cái hoàn mĩ,1 xã hội công bằng,không có nguwoif bốc lột người,trong khi đó xã hội đa nguyên đa đảng là xã hội tranh giành quyền lực,vì lợi ích của bản thân,1 xã hội đầy rẫy sự bốc lôt,như thế mà là sự vận độn tất yếu của xã hội sao ???

   • Hoa Cải said

    Nói đa đảng là tranh giành,gây mất ổn định thì thời vua Bảo Đạo được coi như độc đảng,sao đảng cộng sản Việt Nam sai ông Tố Hữu,ông Cù Huy Cận vào Thủ Đô Huế truất ấn kiếm của vua?

 44. Trùm Chăn nói said

  Đọc bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?Của tác giả Hoàng Lại Giang,là người đã từng học cùng trường với T Trọng,bày viết công phu thật hay và sâu sắc,thể hiện tác giả có cái nhìn thật khách quan, dựa trên cơ sở tình hình trong nước hiện nay và thế giới trong thời gian qua.Nhưng rất tiếc tác giả HLG viết không đúng nơi, gởi không đúng người,tại sao lại như vậy?
  Thứ nhất bài chỉ gởi cho ABS chứ không phải báo chính thống,nên không mấy tác dụng đến chính trường VN vì lý do ít người biết đến.Thứ hai là tác giả HLG quên rằng trong quá trình T Trong gia nhập chính trường VN, thì T Trọng đi lên không do tài năng chính bản thân mình,mà những thăng tiến của T Trọng do biết đi bằng đầu gối.Tôi chỉ lấy một ví dụ gần đây nhất khi T Trọng còn là chủ tịch quốc hội của nước CHXHCNVN, thì T Trọng chẳng thể hiện được tài năng hay làm được cái trò trống gì cho dân cho nước, ngoài cái việc chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên dân VN mới đặt cho T Trọng cái biệt danh là Trọng lú.Mà phàm là một người có cái biệt danh là “lú” thì ngoài cái việc bú mẹ ra còn biết làm việc gì cho ra hồn đâu?Đúng ra với tuổi tác già nua lú lẫn rồi thì nên về nhà trong các cháu cho yên thân,nhưng không do còn ham chức ham quyền, ham cái sổ hưu,cộng thêm cái nhiệt tình ai nói gì nghe nấy nên được lòng các vị “nguyên”đứng sau hậu trường,thêm cái dễ sai dễ bảo nên TQ mới để cho Trọng lú trúng cái chức TBT của đảng csVN đấy chứ?Vậy mà T Trọng nhà ta đâu có biết thân biết phận, khi mới vừa nhậm chức T Trọng ta hý ha hý hửng, tưởng cái hiểu biết về thiên đường cs bao nhiêu năm mài đủng quần ở ghế nhà trường của mình là nhất thiên hạ rồi, nên mới thay mặt đảng csVN sang ngay cái đất nước thiên đường cs Cuba, mà múa rìu trước một nhà nổi tiếng thế giới về tài hùng biện là (Fidel Castro),để đến nổi tổng thống Braxin sợ tài diễn thuyết của T Trọng phải cấm cửa không cho vào.
  Quê quá T Trọng quay về VN quyết kỳ này phải làm cái việc gì cho thiên hạ biết tài và nể phục mình,thế là xét thấy đồng chí X trong ban lãnh đạo, do không biết cách quản lý kinh tế, làm thâm thủng ngân sách của nhân dân vài chục tỷ Usd trở lên,nên T Trọng kỳ này quyết phải đưa đồng chí X ra xử lý vừa làm gương vừa lấy lại uy tín.Nhưng hởi ơi T Trọng nhà ta tài thì thô sức thì lại yếu, nên không lượng được sức của mình trước đồng chÍ X, trẻ hơn, khỏe hơn,lương lẹo và luồn lách giỏi hơn,được đám đàn em trong nước ủng hộ mạnh hơn, do được đồng chí X ban ơn mưa móc trong thời gian đồng chí ấy lãnh đạo,đã vậy còn được thiên triều hậu thuẫn, nên T Trọng nhà ta lại một lần nữa thua thật là thảm hại.
  Vậy thì với một người đầu óc bảo thủ kém tài như TTrọng, phải đi bằng đầu gối cố gắng lắm đến bạc cả đầu, mới leo lên được chức TBT do TQ hậu thuẫn mới có được, thì tác giả Hoàng Lại Giang lại có đôi lời khuyên can theo kiểu tâm sự, thì việc làm đó phỏng có tác dụng gì?Nhưng nhìn chung bài viết của tác giả theo tôi cũng không đến nổi uổng phí, nếu như T Trong nhà ta không thức tỉnh cũng không sao,biết đâu trong bộ chính trị mười mấy vị có vị nào có đầu óc sáng suốt, có tâm có tầm với đất nước, đọc được bài DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?Của tác giả Hoàng Lại Giang,thấy mình phải có trách nhiệm với dân với nước,noi theo gương của TBT Gooc Ba Chop của Liên Xô lúc trước, hay T Thống Miến Điện hiện nay là Thein Sein, đứng ra làm một cuộc đảo ngược lịch sử, đưa đất nước VN đi theo con đường “tự do dân chủ” một cách hòa bình,tránh đổ máu cho nhân dân VN thì tốt biết bao nhiêu?
  Còn bằng như không ai trong đảng csVN hiện nay làm được chuyện đó, thì trong nhân dân cả nước biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tài, đủ năng lực mưu lược có tâm có tầm với đất nước,đứng lên làm một cuộc cách mạng “Hoa lài” như một số nước vừa qua đã thực hiện.Mặc dù con đường đó có “bạo lực” và đầy chông gai, nhưng với tình thế bất khả kháng của đất nước hiện nay đang dầu sôi lữa bỏng,kinh tế đất nước thì đang ngày một đi xuống, đời sống người dân ngày một thống khổ,nhân dân VN có tội tình gì đâu mà phải chịu cơ cực lầm than ly tán, đa phần ăn không đủ no,mặc không đủ ấm,bịnh không có tiền chạy thuốc.Thanh niên trai tráng phải đem thân làm thuê làm mướn cho nước ngoài chịu bao sự bạc đải của họ,trước sự vô cảm của lãnh đạo VN,phụ nữ VN mang tiếng là con cháu của (Bà Trưng Bà Triệu) phải nhục nhã bán thân chỉ vì cuộc sống nghèo khó.Biển đảo và đất đai của Tiền nhân để lại bị ngoại bang xâm chiếm và càng ngày chúng càng lấn tới, chúng đang ra sức hợp thức hóa những gì chúng chiếm được của chúng ta,bằng chứng chúng đã thành lập thành phố Tam Sa, đưa dân của chúng ra định cư quần đảo Hoàng Sa của chúng ta, vậy mà đảng csVN và các lãnh đạo VN không có một động thái nào đối phó, ngoài cái việc tuyên bố chủ quyền bằng miệng và ôm hôn cái thằng kẻ cướp, tụng câu “bốn tốt mười sáu chử vàng”.
  Vậy ai là người đủ khả năng đủ tâm đủ tầm, thay mặt nhân dân VN gánh vác cái trọng trách vinh quang và cáo cả đó,đứng ra tập hợp các trí thức VN và nhân dân VN,làm cuộc cách mạng “Hoa lài” như một số nước điển hình là Lybia của Bắc Phi đã từng làm, nếu như các lãnh đạo VN hiện nay không muốn thay đổi thể chế theo con đường “diễn biến hòa bình”,thì nhân dân VN chỉ con trong vào con đường “bạo lực”?Chúng ta nên đoàn kết một lòng không phân biệt thành phần giai cấp kẻ Nam người Bắc, cùng nhau tập hợp lại biến nước thành sóng “lật thuyền” thì mới mong đất nước VN sau cơn mưa trời lại sáng.Rất tiếc người có kiến thức và tầm nhìn xa như Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đang phải chịu án tù bằng hai cái “bao cao su” đã qua sử dụng, vì dám đơn độc chống lại những việc làm sai trái của cái chính quyền độc tài hiện nay,chứ nếu không thì theo tôi tình hình có thể tiến triển theo chiều hướng thuận lợi hơn.
  Cám ơn bài viết DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ? Của tác giả Hoàng Lại Giang * Cám ơn ABS đã giới thiệu bài viết của tác giả HLG.

  • supper man said

   bảo lực cách mạng vàu diễn biến hòa bình là 1 loiaj chiến tranh mà Mĩ sáng tạo ra,nhằm làm cho nội bộ tự diễn biến mà không cần dùng đến súng đạn vẫn có thể lật đỗ đưuọc chính quyền. điều đó đã được mĩ vận dụng ở các nước ở châu âu,làm cho 1 số nước phải chết điêu chết đứng,thủ đoạn của chúng thật nham hiểm,chúng đang làm như thế ở VN nhàm tạo xung đột giữa đảng và nhân dân. bởi vậy bà con, nhân dân hãy cận trọng,luôn sát cánh bên Đảng để chống lại chúng,bảo vệ đất nước này

   • Vu Anh said

    Xin tí dẫn chứng. Nói khơi khơi thế à? Nước nào ở Châu Âu chết điêu đứng thế? Họ có mong trở lại thời kì cộng sản trước kia không vậy?

 45. đối lập said

  Từ khi ông Trọng nắm quyền có hơn 50 người bị bắt bớ, bỏ tù!
  Xin báo trước cho ông Trọng, ông sẽ phải trả giá cho việc này, dù sau này ông trốn đi đâu!

 46. quần chúng said

  Ông Nguyễn Phú Trọng nên rút ra bài học từ bài viết này: Cai trị bằng bạo lực là tự sát!
  Nhắc lại cho ông nhớ : Quan nhất thời, dân vạn đại!
  Suy ra: Đảng cầm quyền có giới hạn thời gian. Dân tộc là mãi mãi!
  Bản thân ông, hy vọng là không lú lẫn như người ta bảo!

  • Kiến Quốc said

   bảo lực ở đâu,tàn sát ở đâu vậy ông quần chúng ơi,cho tôi nhìn thấy với

   • Hoa Cải said

    Những phiên tòa xử tù nhân lương tâm liên tục đã và đang diễn ra trên cả nước,hôm qua đang xử tại Nghệ An,nói là xử công khai mà dùng bạo lực ngăn chặn,không cho mọi người đến dự,kể cả người thân của tù nhân lương tâm. Đó không gọi bạo lực,gọi gì?

 47. Tonvanis said

  Kính ông Hoàng Lại Giang cám ơn ông về bài “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG ?” làm cho tôi nhớ đến chuyện ở bên xứ người…Mỹ mấy năm gần đây sao lại có chuyện bắn nhau trong học đường cứ như cơm bữa, trong khi nước ta cũng đã bắt đầu có dầu hiệu “diễn biến ẩu đả” trong giới các học sinh nữ. Chuyện tớ muốn nói đến không phải là chuyện “ẩu đả” mà là chuyện cái súng ở bên Mỹ sao mà dễ mua đến thế… ai đủ 18 tuổi là hợp lệ mua súng rồi, cho nên chuyện chết về súng là lẽ thường thôi. Câu chuyện nó không dừng ở đây là vì sau nhiều cái chết từ sưa đến nay người dân văn minh như Mỹ họ phải biết đến cái họa của súng đạn khi dùng bừa bãi đã gây nên bao đau thương cho biết bao gia đình thế tại sao họ lại không ra luật cấm có súng? sau bao suy nghĩ tôi quyết định tìm cho ra lẽ cũng nhờ Google tôi mới tỏ được cái lý do nó nằm trong diều hai của bản hiến pháp Mỹ. Lẽ đương nhiên lời lẽ nó dài dòng lắm nhưng tôi chỉ trích cái đoạn chính để nói lên chuyên “diễn tiến hòa bình” của ông Hoàng Lại Giang cho thêm phần phong phú. Cái lý do tôi tìm hiểu ở đây chỉ vỏn vẹn qua hai điều:
  • deterring tyrannical government, defend these rights against governmental abuse
  • Tạm dịch ra là: Ngăn chặn chính phủ độc tài, bảo vệ các quyền chống lại sự lạm
  dụng của chính phủ
  • facilitating a natural right of self-defense;
  • Tạo điều kiện cho quyền tự vệ bẩm sinh(natural right);
  Chính vì người dân họ có quyền tự vệ ngay cả từ chính quyền của họ trong mọi trường hợp và vì thế hằng bốn năm họ lại có một cuộc cách mạng đúng nghĩa”diễn tiến hòa bình” vì nếu không người dân họ có quyền đứng lên vũ trang để đạp đổ chính quyền nếu “độc tài” của họ. Ngày nào dân ta dám đứng lên dùng quyền của mình để tự vệ thì ngày đó chính quyền phải biết “sợ” dân và từ đó ta có thể có một đất nước có pháp quyền.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: