BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9282. Vụ cá chết ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử quốc hội?

Posted by adminbasam trên 23/07/2016

Hà Hiển

23-7-2016

TBT Nguyễn Phú Trọng và Ông Võ Kim Cự. Ảnh: Internet

TBT Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Kim Cự. Ảnh: internet

Trong một hội nghị vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu đại ý vụ cá chết đã gây khó khăn cho công tác bầu cử nhưng cuối cùng nhờ sự lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị v.v…, cuộc bầu cử cũng đã thành công tốt đẹp.

Tôi thì cho rằng vụ cá chết chẳng gây khó khăn gì cho cuộc bầu cử quốc hội. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là đồng chí Võ Kim Cự, dù là một trong những nhân vật chính liên quan đến vụ cá chết [*] này vẫn được hệ thống chính trị giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội và sau đó trúng cử với tỉ lệ 75% phiếu bầu.

Nếu vụ cá chết này mà gây khó khăn cho việc bầu cử quốc hội thì trước hết phải gây khó khăn cho chính đồng chí Cự chứ! Đằng này đồng chí Cự vẫn được bầu vào quốc hội với số phiếu bầu khá cao đấy thôi! Và ai dám nói sự thành công này của đồng chí Cự (và có thể còn có nhiều người như đồng chí) là không góp phần quan trọng vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội vừa qua!

Vì thế, với tiêu chí trên, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư rằng cuộc bầu cử quốc hội vừa qua đã thành công tốt đẹp.

Nhưng tôi không đồng ý rằng vụ cá chết đã gây khó khăn gì cho sự thành công tốt đẹp ấy!

_____

[*] Xem thêm: Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm gì trong vụ cho Formosa thuê đất? (TT).

_____

Mời xem thêm: Vụ cho Formosa thuê đất 70 năm: Ông Võ Kim Cự luôn né tránh báo chí (DT). – Chủ tịch QH: Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm trả lời về Formosa (NLĐ). – Ông Võ Kim Cự nên thông tin cho báo chí thay vì mập mờ, tránh né (VietQ). – Ông Võ Kim Cự sẽ không thể tiếp tục từ chối báo chí (VietMedia).

4 bình luận trước “9282. Vụ cá chết ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử quốc hội?”

  1. […] 9282. Vụ cá chết ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử quốc hội? […]

  2. […] Hiển☆(Ba Sàm) – Trong một hội nghị vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/23/9282-vu-ca-chet-anh-huong-gi-den-cuoc-bau-cu-quoc-hoi/ Posted by adminbasam on 23/07/2016 […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/23/9282-vu-ca-chet-anh-huong-gi-den-cuoc-bau-cu-quoc-hoi/ Posted by adminbasam on 23/07/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: