BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8991. HỖN LÁO VỚI DÂN

Posted by adminbasam trên 03/07/2016

Phạm Đình Trọng

2-6-2016

Một bộ máy nhà nước tham nhũng, tối mắt trước đồng tiền, rước kẻ bị thế giới xua đuổi ở khắp nơi về đầu độc biển đất nước. Biển chết. Cá chết. Người chết. Hàng triệu người dân bị mất nguồn sống. Cả ngành du lịch, ngành hải sản bị tê liệt. Cả nền kinh tế đất nước bị thua thiệt lớn. Biển bị bỏ ngỏ để mặc cho kẻ cướp làm chủ . . . Đưa đất nước đến nguy khốn như vậy nhưng người dân bị thể chế độc tài tước quyền làm chủ đất nước không thể lôi cổ lũ quan chức bất tài và tham nhũng ra hỏi tội thì tên thư lại lơ láo mới nhậm chức bộ trưởng lại hỗn láo nói với dân:

“Sự phản ứng thái quá, sự suy diễn không dựa trên kết quả điều tra đã làm nhiễu loạn thông tin, gây bất lợi cho quá trình điều tra. Tôi cần nói thẳng rằng, có thế lực chống phá chế độ đã lợi dụng tình trạng cá chết để công kích sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, thậm chí kích động gây mất trật tự công cộng, gây bất an trong nhân dân.”

Điều tra là ở hiện trường, ở tang vật, ở chứng cứ. Đóng cửa lại mà điều tra. Còn người dân “Có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.” (Điều 28 Hiến pháp 2013) Người dân thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình, liên quan gì đến việc điều tra cá chết mà đổ vấy “gây bất lợi cho quá trình điều tra”!

Một đảng rước nguy khốn, độc hại về cho đất nước, một chế độ tàn phá đất nước, một bộ máy nhà nước cướp quyền làm chủ đất nước của dân, cướp đất đai của dân, đàn áp những tiếng nói chính đáng, trung thực của người dân thì đảng đó, chế độ đó, nhà nước đó mới là thế lực thù địch với nhân dân, với đất nước.

Chiều 30.6.2016, ở Hà Nội, nhà nước cộng sản Việt Nam họp báo thú nhận Formosa do họ rước về chính là thủ phạm gây ra thảm họa biển Việt Nam thì ở Sài Gòn, những bóng đen bạo lực của an ninh mật vụ cộng sản lại kéo đến giăng kín trước nhà những tâm hồn Việt Nam yêu nước nói tiếng nói đòi quyền làm người, quyền làm chủ đất nước của người dân, đòi độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Những bóng đen bạo lực đó chính là thế lực thù địch của nhân dân, của đất nước đó!

4 bình luận trước “8991. HỖN LÁO VỚI DÂN”

  1. […] Đình Trọng (Ba Sàm) – Một bộ máy nhà nước tham nhũng, tối mắt trước đồng tiền, rước kẻ […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/03/8991-hon-lao-voi-dan/ Posted by adminbasam on 03/07/2016 […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/03/8991-hon-lao-voi-dan/ Posted by adminbasam on 03/07/2016 […]

  4. […] HỖN LÁO VỚI DÂN […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: