BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6960. Chuyện người Bắc thống trị đất nước

Posted by adminbasam trên 09/02/2016

Nguyễn Văn Tuấn

9-2-2016

Tôi nghĩ cái dư âm còn lại sau kết quả bầu bán trong đại hội vừa qua có vẻ là vấn đề mất cân đối vùng miền trong phân bố nhân sự chóp bu. Đọc bài trên BBC dưới đây (1) mới biết là trước đó đã có người trong nội bộ nêu vấn đề. Một bài luận trên Người Việt (2) cũng tỏ ra quan ngại cho tình trạng này, và nhà bình luận nói, sự mất cân đối đó chỉ làm lợi cho Tàu.

Thật ra, không chỉ trong chính trị, mà trong khoa học và giáo dục cũng xảy ra tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng giữa ba miền. Tôi thử đếm con số giáo sư được phong năm 2014 và 2015 thì thấy đa số ứng viên được phong là người từ miền Bắc. Chẳng hạn như năm 2015, có 52 người được phong hàm giáo sư; trong số này, 41 (hay 79%) là người từ các trường viện miền Bắc. Năm 2014, con số này là 73%. Phân bố cụ thể số giáo sư được phong như sau:

Năm 2015:
• Bắc: 41 người
• Trung: 3
• Nam: 8

Năm 2014:
• Bắc: 43 người
• Trung: 6
• Nam: 10

Trong khoa học cũng vậy. Tôi đếm thử số đề tài được Quĩ Nafosted tài trợ trong năm 2009 thì thấy trong số 321 đề tài được phê chuẩn, các trung tâm phía Bắc chiếm 285 đề tài (89%), còn các trường viện từ phía Nam chỉ có 21 đề tài (6%), và miền Trung còn thấp hơn nữa (15 đề tài) (3).

Ở đây, tôi không nói người Bắc hay người Nam; tôi muốn nói nơi mà các trung tâm (trường, viện) đặt trụ sở.

Tôi nghĩ những sự kiện trên có liên quan nhau, và nó bắt đầu từ người đề ra “luật chơi”. Người miền Bắc nắm quyền chính trị thống soái, và thiết lập “luật chơi” theo cái nhìn và tầm nhìn của họ. Người trong Nam lo làm ăn kiếm tiền, không ham tham gia vào những trò phong hàm sư sãi; không có danh xưng sư sãi thì không xin được tài trợ; không có danh xưng sư sãi thì không được mở ngành đào tạo; không có trò và không xin được tài trợ thì khó có cơ may được phong sư sãi. Nói chung, nó là cái vòng tròn khép kín, mà kẻ đề ra luật chơi lúc nào cũng thắng.

Thành ra, không phải ngẫu nhiên mà có người nói rằng những gì xảy ra gần đây là ván bài của người miền Bắc (4). Còn kí giả người Nhật thì e rằng tình trạng mất cân đối trong nhân sự chóp bu “có thể gây khó khăn cho các chính trị gia cải tổ miền Nam và làm chậm lại phát triển kinh tế của đất nước” (1). Tôi thì nghĩ, nói theo tiếng Anh, là Northern Affairs.

TB: Viết ra những sự thật trên đây rất dễ bị gán ghép cho cái nhãn “kì thị vùng miền”. Nhưng tôi đã nói là tôi không có cái tính đó, và thực tế đã chứng minh. Tôi nghĩ có những vấn đề chúng ta không nên giấu giếm, mà nên nói ra để tìm cách giải quyết cho ổn thoả. Vấn đề mất cân đối nam bắc là rất nghiêm trọng, vì nếu không giải quyết ổn thoả thì sẽ rất khó có hoà hợp dân tộc thật sự.

____

(1) Cán cân quyền lực Nam – Bắc sau ĐH 12 (BBC/ BS).

(2) Nguyễn Phú Trọng chia rẽ Nam Bắc (NV).

(3) Thiếu cân đối trong tài trợ cho nghiên cứu khoa học (TT).

(4) VÁN BÀI CỦA NGƯỜI BẮC (BS).

8 bình luận trước “6960. Chuyện người Bắc thống trị đất nước”

  1. […] thế chuyện người Bắc thống trị đất nước không còn là “tuyên truyền của bọn diễn biến hòa bình”, không còn là “chủ […]

  2. […] thế chuyện người Bắc thống trị đất nước không còn là “tuyên truyền của bọn diễn biến hòa bình”, không còn là “chủ […]

  3. […] thế chuyện người Bắc thống trị đất nước không còn là “tuyên truyền của bọn diễn biến hòa bình”, không còn là “chủ […]

  4. […] của thế lực thù địch” mà chính là chủ truơng của đảng CSVN hiện tại! (Chuyện người Bắc thống trị đất nước – Nguyễn Văn Tuấn, […]

  5. […] của thế lực thù địch” mà chính là chủ truơng của đảng CSVN hiện tại! (Chuyện người Bắc thống trị đất nước – Nguyễn Văn Tuấn, […]

  6. […] xem lại bài cùng chủ đề: Những chiếc bánh vẽ ma mị (BS). – Chuyện người Bắc thống trị đất nước (NVT/ BS). – Cán cân quyền lực Nam – Bắc sau ĐH 12 (BBC/ BS). VÁN BÀI CỦA NGƯỜI […]

  7. […] của thế lực thù địch” mà chính là chủ truơng của đảng CSVN hiện tại! (Chuyện người Bắc thống trị đất nước – Nguyễn Văn Tuấn, […]

  8. […] 6960. Chuyện người Bắc thống trị đất nước […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: