BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1603. Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Posted by adminbasam trên 09/02/2013

Đôi lời: Bài viết sắc sảo này đã được chúng tôi điểm hôm qua, 8/2/2013 trên trang Cùng viết Hiến pháp. Theo đề nghị của tác giả, cũng để thuận tiện hơn cho độc giả theo dõi và bình luận (vì trên trang Cùng viết Hiến pháp không có mục phản hồi), chúng tôi xin đăng toàn văn ở đây.

Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 (Thư ngỏ gửi Giáo sư Vật lý Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago)

Lời mở đầu

      Tại Đại học danh tiếng Chicago có hai giáo sư người Việt nổi tiếng, nhà Toán học Ngô Bảo Châu và Nhà Vật lý lý thuyết Đàm Thanh Sơn, đó là niềm tự hào của bao người dân Việt. Chúng tôi lại càng thêm trân trọng Giáo sư Đàm Thanh  Sơn, khi Giáo sư đã thành tâm góp ý cho Dự thảo hiến pháp sửa đổi 1992 và cũng không ngần ngại khi phản ứng với ban dự thảo về sự cắt xén ý kiến của  giáo sư. Thái độ rõ ràng như thế là quá đủ chứng tỏ phẩm cách một trí thức nên những dòng dưới đây chúng tôi hoàn toàn không bàn về việc này nữa. Chúng tôi e ngại rằng, nếu không viết thư ngỏ này cho Giáo sư, thì ngay những lời lẽ thể hiện sự thành tâm góp ý của Giáo sư cũng có thể được sử dụng cho một mục đích nào đó khác hơn.Và như thế thì tai hại khôn lường không chỉ cho danh tiếng của giáo sư mà còn là hậu họa cho dân,cho nước. Vì lý do đó , một nhóm nhỏ nhà khoa học, chuyên gia về Ngôn ngữ, Toán,Vật lý, Điện tử…đều là những người hâm mộ và yêu mến Giáo sư, đã đọc kỹ ý kiến của Giáo sư, và ủy nhiệm tôi thay mặt cả nhóm gửi thư ngỏ này đến Giáo sư và mọi người quan tâm. Thư ngỏ này gồm hai phần. Phần đầu là nói về phép biến hóa Dân chủ- Chuyên chính (Độc tài) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung phần này là ghi lại ý kiến của nhiều chuyên gia nói trên phân tích , luận giải. Còn tôi chỉ là người biên tập lại. Phần sau, Vĩ thanh, là chút ý kiến của riêng tôi , một nhà báo, chia sẻ với Giáo sư.

Nhà báo Trần Định, Nguyên PV, BTV chính VNP-TTXVN, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

——–

Kính gửi GS Vật lý lý thuyết Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago,

Góp ý cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Giáo sư đã hết sức chân thành khi viết rằng:  Tôi rất vui mừng khi thấy Điều 1 của bản này khẳng định Việt Nam là một nước Dân Chủ. 

Quả thật ,GS đã nhận xét rất tinh tường , vì “Dân Chủ” đã biến mất khỏi những điều đầu tiên của Hiến pháp VN kể từ năm 1980. Nay ít nhất là nó đã được trở lại ở điều 1 của dự thảo. Chắc Giáo sư biết rõ rằng, thay cho “Dân Chủ” thì năm 1980, “chuyên chính “ đã chính thức được  định danh cho nhà nước XHCN Việt nam tại Điều 2 của Hiến pháp này. Không cần phải nhắc ,thì GS cũng thừa biết rằng ,”Chuyên chính” (như trong cụm từ Chuyên chính Vô sản) là một cụm mỹ từ của giới chính trị – ngôn ngữ sử dụng thay cho chữ “Độc tài “vốn là nghĩa thật của nguyên gốc tiếng Latin “Dictatura” [6]. Ý nghĩa của từ này quá phản cảm trong thế giới văn minh, ngay cả những thể chế độc tài dã man thứ thiệt cũng không dám định danh công khai như vậy cho nhà nước của họ. Nhưng với dân Việt Nam ta, cả chúng tôi và giáo sư lại đều dễ dàng chấp nhận. Đó là kỳ tài của xảo thuật ngôn ngữ. Thật ra, xảo thuật của Chính trị-Ngôn ngữ còn làm được nhiều điều hơn thế.

Công thức chuyển hóa từ Dân chủ thành Chuyên chính/Độc tài

Giáo sư có thể vui mừng khi thoạt nhìn thấy cụm từ “Dân chủ” được ghi vào điều đầu tiên, điều số 1 của Dự thảo HP sửa đổi. Là một nhà Vật lý lý thuyết, GS có thể coi đó như giá trị biến (variable) đầu vào của công thức. Còn kết quả tổng thể thì như thế nào, xin GS đi tiếp xuống các điều 2, 4 ngay dưới, ở đó chứa đựng các bước của công thức chuyển hóa Dân chủ và Độc tài/Chuyên chính mà có thể GS không đủ quan tâm và thời gian để nhận biết chăng. Dưới đây là Công thức biến hóa cùng với Giải thích, Biện luận-Chứng minh, trình bày phỏng theo ngôn ngữ Vật lý Lý thuyết quen thuộc với Giáo sư:

Công thức biến hóa

{A} (điều 1)à{B} (điều 2)à{BB} (bước đệm, không ghi vào HP)à{C}(Điều 4)à{CC} (kết quả cuối cùng,không ghi vào HP)

Chi tiết các bước biến hóa:

{A}=Nước CHXHCN VN là nước Dân chủ (điều 1 HP2013)

{B}=Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước Pháp quyền XHCN (điều 2 HP2013)

{BB}= Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀNXÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, Tài liệu Giáo khoa chính thức)[4]

{C}=Đảng CSVN … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. (Điều 4 HP2013)

{CC}= nhà nước dưới sự lãnh  đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước ta, vì vậy, là nhà nước chuyên chính vô sản” (tài liệu đã dẫn ở trên)

Biện luận và Chứng minh

“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước Dân Chủ..” điều 1 đã khẳng định rồi. Yên tâm đi ! Đọc tiếp điều 2: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân.” Hóa ra nước Việt Nam là Dân Chủ, nhưng nhà nước Việt Nam lại khác, không biết có phải là nhà nước “Dân Chủ” không?

Xin Giáo sư lưu ý, nhà nước ở đây chắc chắn không phải được hiểu như từ điển phương Tây[1]. (States are) “Entities that have a defined territory and a permanent population, that are under the control of their own government, and that engage in, or have the capacity to engage in, formal relations with other such entities.” (Tạm dịch: Nhà nước là những thực thể có một lãnh thổ xác định, một số lượng dân định cư nằm dưới sự điều hành của một chính quyền của chính họ (thể chế chính trị?) , và tham gia vào hoặc có khả năng tham gia vào  những giao kết với các thực thể  tương tự. (Nếu chúng tôi dịch chưa ổn thì xin giáo sư làm ơn hiệu đính giùm). Nhà nước cũng không phải như được xác định trong công ước Montevideo (1933): “The state as a person of international law should possess the following qualifications: a permanent population; a defined territory; government; and capacity to enter into relations with the other states.”  (Nhà Nước với tư cách là một pháp nhân của pháp luật quốc tế cần phải bao gồm những thành tố sau đây : có một lãnh thổ xác định, một tập hợp dân chúng định cư, một chính quyền và có khả năng tham gia vào các mối quan hệ với các nhà nước khác). Theo các định nghĩa này thì cư dân (nhân dân ?) là một thành phần của nhà nước.

Ở Hiến pháp VN, Nhà nước phải hiểu theo Lenin [2]  : Nhà nước bao giờ cũng là một bộ máy nhất định, nó tự tách ra từ xã hội và gồm một nhóm người chỉ chuyên hay chủ yếu chỉ chuyên làm công việc cai trị

Nhà nước là một bộ máy dùng công cụ chính trị của mình để duy trì sự thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp khác

Nhà nước là một bộ máy để cho giai cấp này áp bức giai cấp khác, một bộ máy dùng để duy trì dưới sự thống trị của một giai cấp tất cả các giai cấp bị lệ thuộc khác  (hết trích dẫn)

Như vậy , theo Lenin thì trong nhà nước chỉ có bộ máy quyền lực, còn nhân dân (cư dân?) không thuộc về nhà nước,mà trái lại, là đối tượng (hành xử) của nhà nước. Cũng theo Lenin, có nhiều loại hình nhà nước: dân chủ, độc tài, quân chủ,..tuy nhiên chưa thấy Lenin hay các bậc tiền bối Marxist khác đề cập đến loại hình gọi là “nhà nước pháp quyền “ còn “Nhà nước pháp quyền XHCN” lại càng xa lạ. Đến như những nhà khoa học lý luận hàng đầu của ĐCS Việt Nam cũng đã xác định: [3]  “Về phương diện lý luận, nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước” (GS. VS. Nguyễn Duy Quý , nguyên UVTWĐCSVN, Nguyên chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH&NV Việt nam). Vậy nhưng Hiến Pháp VN ,sau khi không dám công khai định danh  Nhà nước XHCN VN là nhà nước chuyên chính (độc tài – dictatura ) vô sản như bản HP năm 1980 thì bản năm 1992 lại bỏ lửng và năm 2001 cũng như dự thảo 2013 sáng tạo ra kiểu định danh mù mờ ,lấp lửng là  “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Vì sao phi khoa học như vậy mà Hiến pháp Việt Nam 2013 vẫn nhất quyết định danh cho nhà nước Việt Nam ? Xin hãy xem giải thích Pháp quyền và Pháp quyền XHCN trong “Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2012” [4] sẽ rõ:

… Không thể có một nhà nước pháp quyền chung chung như một mô hình chung thống nhất cho mọi quốc gia, dân tộc.

…trong nhận thức lý luận và trong thực tiễn tồn tại nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền XHCN.

– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (hết trích dẫn)

Và đây chính là mấu chốt , Đảng lãnh đạo như thế nào:

……Phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ lên chủ CNXH, Đảng ta xác định “quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động mà nòng cốt là liên minh công nông, thực hiện bằng nhà nước dưới sự lãnh  đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước ta, vì vậy, là nhà nước chuyên chính vô sản”(hết trích dẫn).

Hoá ra, pháp quyền XHCN hay gì gì đi nữa thì cuối cùng nhờ có cái đuôi XHCN nên vẫn là chuyên chính (độc tài – Dictatura) mà thôi !

Pháp quyền XHCN là một sáng tạo rất đặc sắc, dù rất vô nghĩa về khoa học, nhưng tránh né được phải thừa nhận là nhà nước chuyên chính (độc tài) như Hiến pháp 1980 mà vẫn là chuyên chính (độc tài). Bằng cách sử dụng xảo thuật ngôn ngữ, đặt ra một định danh không hề và không thể định nghĩa trước đó, là “pháp quyền XHCN”, dù  vô lý, mù mờ  nhưng vừa dễ nghe, dễ thuyết phục lại vừa che đậy bản chất “Chuyên chính” phản dân chủ của Nhà nước XHCN.  Hơn thế nữa, nếu chấp nhận điều 2 như vậy thì cũng mở đường pháp lý cho Điều 4 ,bắt buộc toàn dân phải chấp nhận ĐCS lãnh đạo đất nước như một tiên đề (axioms) không được bàn cãi. Giáo sư đã vui mừng vì khi thấy Điều 1 của bản này khẳng định Việt Nam là một nước dân chủ. Vâng,đến một bộ óc khoa học thông minh như vậy mà còn bị xảo thuật ngôn ngữ đánh tráo được thì những kẻ bình dân làm sao có thể nhận biết nổi, tất nhiên là dân chúng sẽ “vui lòng đồng ý với dự thảo” thôi!

Việc ghi vào Hiến pháp cụm từ:” nhà nước pháp quyền XHCN của Dân, do Dân và vì Dân” tưởng là một sáng tạo xuất sắc của các nhà lý luận- chính trị Việt Nam, hóa ra cũng là một xảo thuật ngôn ngữ rất cao tay. Vốn dĩ mệnh đề này là trích trong diễn văn Gettysburg (1863) của Abraham Lincoln [5]:” ..that Government of the people, by the people and for people-Chính quyền của dân, do dân và vì dân”. Các nhà lý luận Việt Nam đã thay chữ “Chính quyền” của Abraham Lincoln thành ra “Nhà nước”, dù làm cho nó trở nên vô nghĩa nhưng lại tao được sự lẫn lộn giữa “Nhà nước” với “Chính quyền” một cách hợp pháp !

Bàn thêm ngoài lề (Remark) Công thức của xảo thuật Chính trị-Ngôn từ ở đây rất đơn giản: Chỉ cần gắn đuôi XHCN hoặc liên quan XHCN vào bất kỳ khái niệm phổ quát nào của nhân loại, thì lập tức biến các khái niệm phổ quát thành một khái niệm được hiểu và thực thi một cách tùy biến, theo cách của riêng Việt nam , thậm chí ngược lại với nhân loại mà khi ai đó phản bác, thì lấy lý do đặc thù VN cãi lại ! Ví dụ , nhân quyền XHCN biện minh cho tự do xâm phạm thân thể, Pháp quyền XHCN là biện minh cho Chuyên chính, Dân chủ XHCN là gấp vạn lần Dân chủ thường, Thị trường định hướng XHCN là biện minh cho độc quyền ,độc tôn của DNNN v.v. và v.v.. Mọi tổ chức, đơn vị gắn với chính trị-xã hội (do ĐCSVN cho phép) đều là thành phần của nhà nước XHCN, ai phản đối hoặc không đồng tình với họ đều có thể quy là chống lại nhà nước XHCN VN, đều có thể truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự. Dễ hiểu là ngay các hội đoàn như LH các HKHKTVN hay Hội Nhà Văn VN…cũng cố đòi để được công nhận là Tổ chức Chính trị- XH của nhà nước VN, cho giống như MTTQVN, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB, Hội PNVN… Phản đối hoặc không đồng tình với các tổ chức này hãy dè chừng, biết đâu cũng có thể bị truy cứu là chống nhà nước . Không hiểu chống lại DNNN có bị quy là Chống lại Nhà nước không, vì chưa thấy tiền lệ !

Xảo thuật Chính trị-Ngôn ngữ là vô địch, là bất khả chiến bại !

“Nhưng Tôi thì không thể bị lừa được !” Có nhà khoa học nào dám tuyên bố như vậy không ?

Vĩ thanh:

Đừng để tiếng nói đơn lẻ luôn bị chìm trong tiếng ồn ào của số đông

Giáo sư cũng như tôi đã từng sống và chứng kiến tại chỗ Xã hội Soviet và các nước Đông Âu sụp đổ cuối thập kỷ 80 đầu thập niên 90. Lúc đó Giáo sư đang là sinh viên trên đồi Lenin ,còn tôi là phóng viên thường trú ở Moskva. Tôi ,và chắc GS cũng vậy,đã chứng kiến hàng ngàn cặp buá & đục chứ không phải là búa liềm được xếp thành những dãy dài như vô tận để cho khách du lịch thuê làm công cụ phá tan bức tường Berlin. Tôi cũng đã từng chứng kiến quân hàm quân hiệu hồng quân Liên xô (một quân đội đã từng là cứu nhân cho Thế giới khỏi thảm hoạ phat xit) bày bán chỉ một vài USD dưới chân tượng nữ thần Tự Do ở đỉnh núi Gheler bên bờ Đanup (Hungaria)… Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến tượng Dgezinxki bị treo cổ hạ bệ trên quảng trường cùng tên ở Moskva sau khi chúng ta đã từng phải học và trả lời bao nhiêu lần câu hỏi Что такое государство? (nhà nước là cái gì?) Chúng ta đã từng hồi hộp theo dõi số phận của nhà Vật lý nổi tiếng , cha đẻ của bom nhiệt hạch Liên xô, Andrey Sakharov, bị quản thúc vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Sự dấn thân của nhà khoa học vĩ đại đó đã cổ vũ cho biết bao thế hệ người dân Soviet nhận thức được thực chất của Xã hội Soviet . Không có những nhà khoa học sáng suốt đó chỉ dẫn một cách khoa học khách quan, thì có lẽ chế độ chuyên chính (Độc tài ) khó mà thay đổi được.

Tôi về nước 1992 với việc khư khư giữ nguyên ý tưởng “VN chưa thể đa nguyên đa đảng” cả chục năm sau đó. Còn GS thì sang USA, không biết GS có mang theo ý tưởng nào sang đó không.

Thời gian trôi đi nhanh quá! Lich sử Đất Nước diễn ra như ai cũng nhận thấy. Hiển hiện ấy cùng với sự trưởng thành của một Nhân Dân thông minh, cần cù, chịu thương chịu khó, cộng với tinh thần tự học, tự học và tự học mà ông Lenin đã khuyên, những nhận thức hồi đó của tôi đã tự thay đổi.

Mới đây GS TSKH Trần xuân Hoài, đã viết rất chí lý trên Tạp chí Tia sáng (của Bộ Khoa học và Công nghệ VN)[6]: “Trước một đối tượng quan trọng như chọn cơ sở nào để xây dưng Hiến pháp, trong xã hội tất phải có nhiều quan điểm khác nhau. Dưới quan điểm chính trị, Hiến pháp phải xây dưng trên cơ sở đảm bảo quyền lực thống trị. Theo mục tiêu kinh tế, Hiến pháp phải được tao ra theo lợi ích của việc điều khiển và thao túng đồng tiền. Lấy mục đích tuyên truyền làm chính, Hiến pháp sẽ được xây dựng bằng các thủ thuật ngôn ngữ. Điều thống nhất là tất cả các quan điểm khác nhau đều tự tuyên bố là vì quyền lợi của toàn dân. Tất nhiên thôi, vì về danh nghĩa, Hiến pháp là của toàn dân.Về nguyên tắc, Hiến pháp phải được toàn dân chấp nhận.

Khi Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở những lẽ phải không thể chối cãi được, thì việc chấp thuận của toàn dân là một lẽ tự nhiên. Còn khi cơ sở là những lý lẽ dễ bị chối cãi , dù cho Hiến pháp đó bằng cách này hay cách khác tuyên bố được nhân dân chấp thuận ,thì đó chỉ là sự áp đặt khiên cưỡng.Một Hiến pháp như vậy chỉ là hình thức, chỉ để tuyên truyền và tất nhiên không thể thực thi làm nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững và thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc.”

Vấn đề của Việt Nam hiện nay không phải là sửa chữa câu chữ của Dự thảo Hiến pháp. Vấn đề bây giờ là giúp cho toàn dân nhận biết thực chất của vấn đề chọn lựa con đường nào cho Việt Nam :DÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI. Khi việc này chưa được minh định thì không thể có cơ sở để soạn hay sửa chữa Hiến pháp gì cả! Không thể trách Giáo sư về việc GS đã tưởng rằng Hiến pháp 2013 là dân chủ thật. Như chúng tôi, học và làm việc chuyên nghề Ngữ văn-Nga ngữ, làm báo bao nhiêu năm, suốt ngày nhào nặn câu chữ, mà nhiều khi vẫn còn bị những xảo thuật ngôn ngữ của các cao thủ Chính trị – Ngôn ngữ qua mặt.

Thế thì một nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng, ở một chuyên ngành chính xác, xa lạ với những thủ đoạn ngôn từ ,chính trị, dù thông minh xuất chúng , nhưng trong một lúc vội vàng, đã không nhận ra sự lắt léo của những tay chuyên nghiệp cũng là chuyện bình thường ! Hiến pháp bao giờ cũng do những tầng lớp tinh hoa của dân tộc soạn thảo để làm nền tảng dài lâu cho Đất Nước. Tiếc rằng ,có những cá nhân trong tầng lớp tinh hoa đó đã nỡ dùng tài năng vào những xảo thuật để soạn ra những điều không nên làm , đánh lừa được cả Giáo sư và tất nhiên cả rất nhiều người khác nữa. Họ đã quên mất trách nhiệm với dân tộc. Vì vậy ,tôi muốn nhắc lại lời thổ lộ của nhà Vật lý vĩ đại Albert Einstein, mà giáo sư Trần xuân Hoài đã trích dẫn trong lời kết của bài viết của ông: “Tôi không bao giờ ngại ngần và cũng chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào để thẳng thắn nói lên niềm tin của mình, vì tôi coi đó là nghĩa vụ phải làm. Tuy nhiên , theo lẽ thường thì một tiếng nói đơn lẻ luôn luôn chìm trong tiếng ồn ào của  số đông “.

Thư này tôi viết cho giáo sư nhưng cũng viết cho chính tôi và nhiều người khác rằng:  Đừng để tiếng nói đơn lẻ luôn luôn chìm trong tiếng ồn ào của số đông như nhà vật lý vĩ đại của chúng ta từng phải dè chừng trước cường quyền chính trị và xảo thuật ngôn từ.

Vì vậy ,tôi rất vinh hạnh nếu Giáo sư không ngại ngần mà đăng bức thư này lên blog của GS và trang “Cùng viết Hiến pháp” mà Giáo sư và các bạn bè cùng chí hướng khởi xướng.

Trân trọng.

Trần Định, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh

[1] http://www.duhaime.org/LegalDictionary/S/State.aspx

[2] V.I.Lenin :Bàn về nhà nước  http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm

[3 NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/06/21/3126/

[4] XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀNXÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN    http://www.xaydungdang.org.vn/uploads/thuhuyen/tailieu/3.chuyen_de_nha_nuoc_phap_quyen_cvcc2012_s.pdf

[5] “…and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/gettysburg.htm

[6] http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=6056&CategoryID=42

65 bình luận tới “1603. Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

 1. Trangia said

  Liên quan đến bài viết này về “Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, rất mong là BASAM đăng lại một bài rất đặc biệt trên Tạp chí Tia sáng hai tuần trước (BASAM đã điểm):
  “Hành trình hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn khoa học” http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=6056&CategoryID=42, hoặc truy cập bản đăng lại cùng với bình luận rất đặc sắc của trang Boxitvn
  http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/hanh-trinh-hien-phap-viet-nam-duoi-goc.html.
  Đây là bài viết rất khoa học, dễ hiểu và không thể bác bỏ được về vấn đề BIẾN MẤT DÂN CHỦ TRONG HIẾN PHÁP VN.
  Hiếm có một tác giả nào viết và đăng trên báo chí nhà nước một bài viết về vấn đề nhạy cảm này một cách khách quan, khoa học mà không có ai có thể bác bỏ được , dù người đó ủng hộ nhà nước và rất khó chấp nhận sự thật, hay người đó phản đối nhà nước dưới mọi quan điểm. Một luận điểm rất gai góc mà mọi người, cả người nắm quyền sinh sát , người ủng hộ chính quyền, người dân bình thường, lẫn các cây viết và độc giả lề dân, người chống cộng thành thực lẫn cực đoan đều tìm thấy những chân lý chung không thể bác bỏ được. Rât nhiều các trang mạng đã đăng lại. Tuy nhiên ,độc giả BASAM là rất lớn, đa dạng và tôn chỉ của BASAM cũng rất đáng ngưỡng mộ, nên việc đăng lại nguyên văn bài này rất có ích cho toàn dân nhận biết những điều cần phải biết trong việc sủa đổi HP lần này.

 2. Tú Sam said

  “Còn tôi thì không thể bị lừa được”-Có bao nhiêu tiếng thét bày tỏ dũng khí ấy giữa hệ quy chiếu độc tài tòan trị một đảng,giữa thiên la địa võng của mánh lới ngôn từ ,xảo thuật chính trị ,và rùng mình hơn khi thấy chúng đang dẫn cả dân tộc ngập chìm dần trong China quyển.

 3. […] Trần Định, theo Basamnews […]

 4. Một bài viết sắc sảo. Các tác giả đặt vấn đề rất đúng: “Vấn đề của Việt Nam hiện nay không phải là sửa chữa câu chữ của Dự thảo Hiến pháp. Vấn đề bây giờ là giúp cho toàn dân nhận biết thực chất của vấn đề chọn lựa con đường nào cho Việt Nam: DÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI. Khi việc này chưa được minh định thì không thể có cơ sở để soạn hay sửa chữa Hiến pháp gì cả!”
  Tuy vậy, bài này đọc cùng với bài của Hà Văn Tấn, “Mấy suy nghĩ về lịch sử Việt Nam và tư tưởng Việt Nam” (http://vietsuky.wordpress.com/2013/01/24/276-may-suy-nghi-ve-lich-su-viet-nam-va-tu-tuong-viet-nam/) thì sẽ thấy con đường thay đổi của Việt Nam sẽ phần nhiều mang tính hỗn dung, cái cũ cái mới pha trộn lẫn nhau, nhìn qua tưởng cái cũ nhưng nội hàm thì mới. Cái vỏ cũ ngó xù xì xấu xí như bao năm nay, nhưng nhiều thế hệ đã qua, cái hồn đã khác. Đến ngày cái vỏ cằn cỗi, không ai chịu nổi, và cũng chịu hết nổi, tách ra, sẽ lộ ra ánh sáng những đa nguyên đa dạng, cái vùng vẫy, cái cựa mình, bùng phát.
  Cái vỏ bọc chuyên chính xã hội chủ nghĩa chỉ là thành trì cuối cùng nhằm duy trì quyền lực và lợi ích kinh tế của một số người. Nhưng cái vỏ bọc ấy phải nói là quá lỗi mốt cho xã hội Việt Nam hiện tại. Có vôi ve chút thì cũng chỉ là hình thức. Cái áo chật quá, gò bó quá, cứng quá, bục mấy hồi.
  Ranh giới giữa Dân chủ và Độc tài, khó bước qua, nhưng một khi lòng người đã chọn bước qua thì nó mong manh lắm. Nhưng bước qua rồi thì ta làm gì? Ngồi lại cùng nhau định ra những thiết chế dân chủ mới, những luật chơi mới, những cam kết mới giữa nhà nước và xã hội. Đó không phải là Hiến pháp sao?
  “Vấn đề chọn lựa con đường nào cho Việt Nam” đâu cần phải tuyên bố rành mạch mới gọi là lựa chọn? Cái cách người ta nói về bản Hiến pháp người ta cần, đã thể hiện sự lựa chọn rồi đó.
  Thế nên, nghĩ về Hiến pháp dân chủ và hòa hợp dân tộc bây giờ không phải là quá sớm hay không có cơ sở. Đó là thức thời.

 5. Trần Quốc said

  ” Như chúng tôi, học và làm việc chuyên nghề Ngữ văn-Nga ngữ, làm báo bao nhiêu năm, suốt ngày nhào nặn câu chữ, mà nhiều khi vẫn còn bị những xảo thuật ngôn ngữ của các cao thủ Chính trị – Ngôn ngữ qua mặt.

  Thế thì một nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng, ở một chuyên ngành chính xác, xa lạ với những thủ đoạn ngôn từ ,chính trị, dù thông minh xuất chúng , nhưng trong một lúc vội vàng, đã không nhận ra sự lắt léo của những tay chuyên nghiệp cũng là chuyện bình thường ! ” ( trích bài ông Trần Định)
  …………………………………………………..

  Đúng, nhưng muốn lạm bàn.

  Vì, theo lời nhà báo, “như chúng tôi, học và làm việc chuyên nghề Ngữ văn-Nga ngữ, làm báo bao nhiêu năm, suốt ngày nhào nặn câu chữ, mà nhiều khi vẫn còn bị những xảo thuật ngôn ngữ của các cao thủ Chính trị – Ngôn ngữ qua mặt.”. Trong khi đó, xin mượn ý nhà báo để ‘trái’ chiều, ” một bộ phận không nhỏ những nhà khoa học tự nhiên và những người bình thường không nổi tiếng, ở một số chuyên ngành không đòi hỏi chính xác, cũng xa lạ với những thủ đoạn ngôn từ, chính trị, dù không thông minh xuất chúng, nhưng kể cả trong nhiều lúc vội vàng, vẫn nhận ra sự lắt léo của những tay chuyên nghiệp cũng là chuyện bình thường !”

  Nói ra như vậy để nghĩ cái IQ và EQ là cả vấn đề. Không phải có IQ cao là có được EQ cao, kể cả các giáo sư thành danh thực sự trong chuyên ngành khoa học tự nhiên. Người có được IQ và cả EQ cao, lại có lòng yêu nước và quả cảm như nhà khoa học vật lý người Nga, Andrey Sakharov, hiếm lắm.
  Nói vậy cũng để nghĩ có người nhận ra ”vấn đề” không phải lúc nào cũng đòi hỏi lý luận cao mà chỉ cần nhạy cảm thông qua thực tế ít nhiều. Nữa, “Sự thật luôn chiến thắng lời nói dối”, dù lời nói dối có được xảo thuật ngôn ngữ cao thủ đến mấy.

  Tuy nhiên xin nhắc lại ở đây, lời khen của ông Phạm Toàn đối với nhà báo nhà nhiếp ảnh Trần Định là xác đáng. Ông Trần Định giúp thêm lý luận cho nhiều người lắm, kể cả các giáo sư có lề và không lề. Hiềm nỗi, bài của ông chỉ được đăng ở một lề. Mà cũng e, nghiên cứu bài của ông Trần Định xong thì xảo thuật ngôn ngữ lại được nâng lên tầm cao mới cho đời chới với.

  À, sorry, “nhà lý luận” Nguyễn Trần Bạt dạo này ”né” hay sao mà không thấy “lý sự” gì nhỉ? Cả ông DTQ và ông Hai Mập nữa..? Quốc hội cho phép rồi mà, các ông ơi!

 6. Tưng tửng said

  Bên Thư của Bác Nguyễn Long Việt tôi có còm đại ý các GS Châu và GS Sơn là nhà khoa học, họ cần có sự rạch ròi chính xác và hội đủ các điều kiện cần và đủ trước khi quyết định một việc gì, đặc biệt hệ trọng là việc góp ý soạn thảo HP, thì đây, qua phân tích mạch lạc, có dẫn chứng cụ thể của Bác Trần Định, tôi nghĩ là quá đủ để các GS Châu, GS Sơn sớm có quyết định cùng đứng chung trong bản kiến nghị của 72 trí thức, thời gian không còn nhiều, để tạo một chuyển biến thức tỉnh dân tộc, mang tài và đức trọn vẹn phụng sự đất nước. Mong lắm thay.

  • độc giả said

   Sau khi đọc, tôi đã ký tên vào bản kiến nghị, tuy nhiên tôi thấy không hợp lý khi có vài bác cứ nhất quyết “đòi” những người như GS Châu, GS Sơn, anh Vũ Đông Hà (DLB),…phải cùng ký vào bản kiến nghị. Tôi nghĩ ở góc độ khác người ta có thể còn thấy những điểm chưa đồng ý, như vậy hiển nhiên một người trung thực không thể làm khác hơn: không ký. Điều chúng ta cần là mọi người quan tâm đến vấn đề, phân tích tính chất lừa bịp của bản dự thảo đang được đảng ta đưa ra, giúp những người trong phạm vi ảnh hưởng của các vị ấy thấy rõ sự thật. Vậy là đủ cho công cuộc chung.
   Nếu không, các bác cứ áp lực cách này cách khác muốn các vị ấy phải ký vào, phải đồng lòng với bản kiến nghị do 72 vị đã sọan thì các bác đang đi ngược lại tinh thần dân chủ, đa nguyên.

   • độc giả said

    Vì xét cho cùng, mục đích chính của bản kiến nghị cũng là “đánh động” một tầng lớp nhân dân, những người ít nhiều có biết đến một số trong 72 vị.

 7. Dân nước Đại Ngu said

  Vài năm sửa Hiến pháp một lần thì người dự thảo và người ký chẳng có tầm, chỉ lợi dụng Hiến pháp để đạt lợi ích nhóm. Đây là Độc tài lưu manh
  Người dân của bọn chuyên chính (độc tài) đàng hoàng, còn tốt hơn là người dân của bọn chuyên chính (độc tài) lưu manh. Khổ thay dân ta lại là dân của bọn Độc tài lưu manh

 8. Người sông Tiền said

  Tôi ủng hộ ý kiến của bác Trần Định.

 9. Hai Lúa said

  TRí thức = tri thức + thao thức với vận mệnh của đất nước của dân tộc. Biết dùng kiến thức và uy tín của mình để bảo vệ lẽ phải, lên án cái xấu, dám dấn thân, dám đấu tranh để bảo vệ nhân dân.
  Lâu nay, người ta hay cào bằng việc, một người có bằng cấp cao trong học thuật là trí thức.
  Lúa tui tôn trong ông Gs Sơn khi ông đã dám vạch mặt sự cắt xén ý kiến của ông trên trang web lừa đảo, giả vờ diễn tuồng cho nhân dân đóng góp xây dựng, Lúa biết thừa cái trò khỉ thọt này, vì bản thân Lúa còm rồi nhưng không có hiện ra.
  Thế nhưng ông GS Sơn không nhìn thấy cái tử huyệt, cái cần bỏ nhất là điều 4HP, đó là yếu tố quyết định dân chủ thực sự thì…cũng hơi xem thường một trí tuệ siêu hạng về tri thức nhưng lại non yếu về nhận thức. Bản kiến nghị của 72 nhân sỹ đã quá rõ ràng, dù có chút thiếu xót nhưng đã thể hiện đầy đủ tinh thần dân chủ, không thua kém gì HP Hoa Kỳ, Pháp, Đức,…sao ông không lên tiếng ủng hộ, vừa thể hiện sự đoàn kết vừa có được sức mạnh toàn dân, thưa ông Gs Sơn?
  Còn cái ông GS Bảo Châu gì đó….ông này bị tuyết vùi từ lâu rồi….bởi vậy đào ổng tỉnh lại thì cái đầu cũng có chút chập mạch….
  Nghe biểu ông GS Châu này đang thiền, đang tu….thôi để cho ông tu luôn đi, đừng mong mỏi ông ta như Sư Vạn Hạnh, một người xuất gia đi tu nhưng khi thấy cảnh dân tình lầm than, cùng cực bởi vua quan thối nát chế độ suy tàn, ông đã bày tỏ quan điểm và đem tài trí của mình để phò nhà Lý, chọn minh chủ cho dân, thuyết phục vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, và cũng là người soạn chiếu dời đô hào sảng đầy khí phách, thể hiện bản lĩnh của một người nhân nghĩa đức trí dũng, cho con cháu ngàn đời có được một Thăng Long như ngày nay. Khi thái bình, ông quay lại sống trong chùa, không màng danh lợi, phẩm lộc, địa vị…..

  Con người sinh ra từ cát bụi, rồi cũng trở về với cát bụi….tất cả những gì còn sót lại là cái “danh” có thể là thanh danh, cũng có thể là xú danh. Đâu phải ai cũng có đủ bản lĩnh trí tuệ và cơ hội để lưu lại thanh danh? Các ông là người hoàn toàn có trong tay cơ hội lưu lại thanh danh cho hậu thế, bằng trí tuệ và tâm huyết của mình, hãy hành động cho xứng đáng với những gì các ông đang có. Đảng cs này chẳng làm gì nổi các ông cả. Hai cái quyết định cái danh là Tài và Đức. Và chữ đức luôn quan trọng hơn chữ tài. Đó là lý do tại sao bao nhiêu vị tiến sĩ ngày xưa đỗ đạt cao nhưng chỉ có vài người lưu danh trong lịch sử mà thôi

  Lúa nói thật lòng, Lúa tui mong tên của ông cũng nằm trong danh sách những người ủng hộ bản kiến nghị 72, hơn là ông lại viết ra một bản kiến nghị HP khác, thưa ông GS. Nếu muốn show up, thể hiện cái tôi cao quá, trong nhiều trường hợp nó có tác dụng ngược lại.

  Ông GS Sơn chỉ bằng tuổi chị gái của Lúa thôi, Iêm Lúa mong “anh Gs Sơn” hãy dũng cảm lên, dẹp cái tôi to như bánh xe bò của mình đi (vì cái trang cùng viết HP của mấy anh ấy, có ai mà thèm xem) hãy vì sự nghiệp chung, hãy yêu thương đồng bào mình, còn nghèo đói lắm, khổ đau lắm anh Gs Sơn ạ. Họ không có tiền mà ngồi máy bay vi vu công vụ, không được ngồi máy lạnh suốt năm suốt tháng, không có tiền sài không hết trong tài khoản như anh Gs đâu. Nếu các anh GS muốn “vi hành” coi trẻ em bị mù lòa vì đi lột hành thuê, bị chết vì giun sán chui vào gan vào mật và ống hô hấp, bị quy dinh dưỡng ra sao, sống trong bãi rác, nhặt được gì thì dùng thứ đó, phải gánh thuê su su từ trên núi Cấm xuống đất, móng chân vấu vào vách đá như thế nào thì liên hệ với iêm Hai Lúa nhé.

  Năm mới iem Lúa chúc các anh Gs khỏe như trâu nhưng có trái tim vàng, đừng có đâm hơi ẩu tả nữa nghe mấy anh

  • Tưng tửng said

   Cô Hai đã rút hết ruột gan mình để tỉ tê tâm sự với anh GS Sơn, chẳng lẽ anh không thấy được tấm lòng thành này, cũng như của những người dân “vô danh tiểu tốt” khác luôn mong ngóng các anh, những vị trí thức thành đạt, hãy làm một điều gì đó để thay đổi vận mệnh dân tộc.

 10. HIẾP pháp của bọn bợm chữ said

  Bài viết rất sâu sắc đã vạch trần bản chất dối trá lừa đảo chuyên nghiệp của bọn thống trị.
  Tôi nghĩ rằng có thể đặt lại tiêu đề bài viết như sau: THỦ ĐOẠN LỪA LỌC CỦA BỌN BỢM CHỮ

 11. khoảng đầu thập kỷ 80 bộ môn tôi có một cậu mới về giảng dây .anh em hay gặp nhau chuyên trò về thời cuộc .cậu em nói như dinh dóng cột,CNCSnhât dịnh sẽ sụpđổ vì trái qui luật.tôi lúc ấy chưa dến 40 tuổi cũng nghĩ vậy nhưng lại bi quan mà noi rằng :khi nó dổ lúc ấy mình cũng dã chắc gì còn sống dể chứng kiến .Thât không ngờ thập niên 90 tôi tận mât chứng kiến nó sụp đổ,Thẻ dảng viên,huân huy chương vứt ra quảng trường dỏ như núi rác.Ở dời có ai học được chư ngờ

 12. […] https://anhbasam.wordpress.com/2013/02/09/1603-su-bien-hoa-cua-dan-chu-va-doc-tai-trong-du-thao-sua-d… […]

 13. linhtinh said

  sau này dẫu không còn, thì đảng vẫn sẽ được nhớ tới như những bậc thày về xử dụng xảo thuật ngôn ngữ để lừa người khác theo mình.

 14. Lê Bình Nam said

  Bài viết của nhà báo Trần Định cùng những bài viết của Đồng Phụng Việt, nhà thơTrần Mạnh Hảo, Ts Hoàng Xuân Phú…trên Anh Ba Sàm càng làm sáng tỏ tường thêm vấn đề tại sao Điều 4 HP cần được gỡ bỏ.

  Ngày nào Việt Nam còn bị thống trị bởi một tập đoàn chuyên chính, nhân danh bất cứ chủ nghĩa nào, che đậy dưới xảo thuật ngôn ngữ gì, thì việt Nam vẫn chỉ là món mồi ngon của bọn tham quan ô lại và con sói xâm lược đại Hán Bắc Kinh. Dưới một chế độ như vậy, nhân dân chỉ mãi làm vật thử nghiệm rẻ mạt và thảm hại nhất.

  Trước một hiện trạng như vậy của đất nước, trí thức không thể nào im lặng. Trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh và dõng dạt . Đó là một niềm vui lớn đầu năm mới.

  Kính chúc Anh Ba Sàm và quý vị tham gia diễn đàn cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe tràn đầy niềm vui.

 15. noileo said

  Thế nào là cộng sản chính hiệu, chính hãng, cộng sản chân chính?

  Thật khó trả lời, tuy nhiên người ta có thể nhìn vào các nhà cộng sản chính hiệu chính hãng, cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, để biết thế nào là cộng sản chính hiệu, chính hãng, tim đỏ thẻ đỏ …

  Có ai dám bảo những nhân vật như Hồ chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, lê Duẩn, Lê Đức Anh, Đõ MƯời, Nguyễn Văn Linh, Lê đức Thọ, Đồng sĩ Nguyên, NGuyễn Phú Trọng và những con tương cận như trí thức sử gia cộng sản chuyên nghề làm chứng gian với tác phẩm sử học lừng danh Lê văn Tám…, không phải là cộng sản chính hiệu, chính hãng, tim đỏ thẻ đỏ ?

  Rõ ràng Hồ chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, lê Duẩn, Lê Đức Anh, Đõ MƯời, Nguyễn Văn Linh, Lê đức Thọ, Đồng sĩ Nguyên, NGuyễn Phú Trọng và những con tương cận như trí thức sử gia cộng sản chuyên nghề làm chứng gian với tác phẩm sử học lừng danh Lê văn Tám…, là những nhà cộng sản chính hiệu, chính hãng, tim đỏ thẻ đỏ …

  Và những người ấy, với danh nghĩa người cộng sản chính hiệu, chính hãng, tim đỏ thẻ đỏ đã có hành động phản quốc, rước Tàu cộng vào VN, rước Pháp vào VN, cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho tàu cộng, khủng bố, gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, thảm sát hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân Việt không gớm tay, làm chứng gian, bóp méo lịch sử, tiêu diệt nhuệ khí VN, tiêu diệt mầm mống dân chủ tự do pháp trị của VN …

  NHư vậy, có thể nói mà không sợ sai, cộng sản chính hiệu, chính hãng, tim đỏ thẻ đỏ là những tên làm chứng gian, là những tên tội phạm phản quốc, rước tây vào VN, rước tàu vào VN, chia cắt VN, cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho tàu cộng, gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, thảm sát giết hại hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân VN, áp đặt chế độ cộng sản độc tài tàn ác lên đất nước nhân dân VN, tiêu diệt nhuệ khí VN, tiêu diẹt mầm mống dân chủ tự do của VN

  gây nên hậu quả bi thảm ngày nay cho VN, tụt hậu về mọi phương diện, bên bờ vực nội thuộc Tàu cộng .

  • biết đến bao giờ said

   Thế nào là cộng sản chính hiệu, chính hãng?
   Thế nào là cộng sản chân chính?

   Cùng là cọng sản, nhưng
   cs VN, cs tàu, cs pôn pốt, cs triều tiên, cs liên xô, cs cu ba, cs xé áo xét cu, . . có cọng sản nào giống cs nào đâu,

   chỉ thấy chúng có một số cái chung
   tàn ác, man rợ, đểu cáng, . . .

   hay như tác giả Trần Định đã tổng kết trong bài viết này.

   Gần đây nhất, Thế giới đã từng khốn khổ
   với hít le,
   sau hít le là cọng sản,
   và sau cọng sản
   bây giờ là khủng bố.
   Là khủng bố chứ không phải là cọng sản nữa.

   Thế nhưng,
   thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam,
   cái nạn cọng sản nó cứ bám mãi, bám mãi,
   biết đến bao giờ?

   • ông này còn thiếu cộng sản tiêu biểu khi liệt kê: cs Phát xít Đức

   • Đòng Chí said

    Dù là cs nào, cs đều gọi cs là đòng chí.

    Dù là cọng sản nào, cs đều
    cờ màu MÁU (giết giết giết!)
    búa (bổ vào sọ!)
    liềm (cắt cổ).

    Cs tàu và cs liên xô
    chê nhau, nói xấu nhau, chửi nhau, rồi từ nhau, rồi không đội trời chung với nhau.

    Cs tàu và cs VN như môi với răng, rồi đánh nhau, rồi 4 tốt, rồi chiếm đất, chiếm đảo, rồi bám đít.

    Cs VN xua quân đánh cs pôn pốt để cứu phi-cọngsản hun xen.

 16. Bảo Kiếm said

  Tụi con buôn chính trị, tụi maphia CS bắt cóc cả dân tộc Việt Nam làm con tin, ngồi xổm lên nền văn minh của xã hội loài người qua mặt mấy tay ráo xư ráo xỏ này cũng là điều tất nhiên thôi. Nói nhanh cho nó vuông nhé. Ráo cái con mẹ gì toàn một lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch, được hưởng ân huệ của nhà nước độc tài cướp bóc của Nhân dân nên bây giờ cứ chúi mũi vào chỗ thải của bon này, bất cần thơm thối bẩn sạch ca ngợi hết lời. Mới đầu năm đã phải súc miệng với mấy thằng nhãi ranh này vì lợm giọng quá.

 17. Mừng tết năm nay đã đến nhà..
  Quét nhà ta hốt kiến đem rang
  Kiến to, kiến nhỏ đều rang cả
  Sạch cửa, sạch hè, sạch Quốc Gia..

  Nếu không rang kiến, thành ly loạn
  Cháo ăn đái bát lũ bất lương
  Nay được nên người nhờ ơn nước
  Quay về mặng mẹ đá đít cha.

  Ta bảo chúng mày laoif kiến cỏ
  Chỉ là xôi thịt, lũ lưu manh !

  • KhóHiểu said

   Ngày Tết vui thật, không nhà ai có kiến, mỗi nhà ông “Thằng Rang Kiến” nhiều kiến.
   Ông rang kiến – để kiến khỏi “mắng me, đá đít cha” ông ?
   Hay để nó khỏi đốt ông?

   • Hoa Cải said

    Tết vui cố tạo gượng vui,
    Mùa xuân đất nước gợn mùi tanh tanh!
    Bọn gian thổ phỉ hoành hành
    Những điều trông thấy mà lòng đớn đau!
    (Đã xin phép Nguyễn Du)

 18. Đồng nghiệp của Lê Công Định trước tin vui

  _Luật sư Nguyễn Xuân Phước, Texas :
  Trích ” luật sư Lê Công Định bị bắt vì đã tham gia vấn đề soạn thảo hiến pháp mới cách đây mấy năm thì điều này xảy ra cùng lúc với thời điểm luật sư Định được thả ra, cùng với thời điểm đóng góp dự thảo hiến pháp mới đang xảy ra trong nước, thì tôi thấy có những điểm trùng hợp và rất thích hợp với sự hiện diện của luật sư Lê Công Định trong phong trào dân chủ hiện nay và có thể đóng góp quan điểm của luật sư Định đối với vấn đề thay đổi hiến pháp hiện nay.”

  _Luật sư Trịnh Hội, Washington, DC, Hoa Kỳ:
  Trích ” Dĩ nhiên, sự việc Định được thả ra cũng chỉ là một niềm vui mừng trong một giới hạn nào đó bởi vì thật sự Định đã sắp sửa mãn hạn rồi mới được thả. Và Định vừa ra thì trước đó lại có Quân bị nhốt vào tù, và cho đến bây giờ thì Quân vẫn không được gặp gia đình và luật sư.

  _Luật sư Vũ Đức Khanh, Ottawa, Ontario, Canada:
  Trích ” tôi đánh giá rất cao sự kiện luật sư Lê Công Định được thả. Nếu chúng ta nhìn từ đầu tháng 1 năm 2013 cho tới nay thì chúng ta thấy rằng chính phủ Hà Nội đã có một số động thái tạo niềm tin rằng chính phủ Việt Nam đang đi trên bước đường tự do dân chủ hóa đất nước.

  Cái thứ nhất là bản Hiến pháp năm 1992 mà nhà nước VN đã đưa ra, tuy trên bản Hiến pháp đó có một số điểm vẫn còn quy định rằng Đảng CSVN là Đảng lãnh đạo đất nước… tuy nhiên sự phản ứng của một số trí thức và nhân sĩ tại Hà Nội vào cuối tháng giêng vừa qua đã cho thấy rằng đã có một lực lượng đối lập được hình thành và đã đưa ra được một bản dự thảo Hiến pháp để thay thế bản dự thảo Hiến pháp ngày 2 tháng 1 năm 2013 mà Đảng CSVN đã đưa ra.

  Thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân công dân Hoa Kỳ được trả về Mỹ vào ngày 30/1/2013. Diễn biến này cho thấy Hà Nội đang có những bước cải thiện nhân quyền đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới.

  Diễn biến thứ ba là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Âu Châu thì tôi cho rằng chính quyền Hà Nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho một sự chuyển đổi tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
  Tôi hy vọng rằng sau những ngày Tết này chúng ta sẽ nghe luật sư Lê Công Định trình bày về viễn kiến cũng như những quan điểm của luật sư về vấn đề làm sao có thể đưa Việt Nam đến gần hơn với tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền.”

  Hy vọng rằng năm 2013 sẽ là năm bản lề cho sự thay đổi tự do và nhân quyền ở Việt Nam, và tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới anh Lê Công Định sẽ đóng góp không nhỏ cho tiến trình tự do dân chủ hóa Việt Nam.” (hết trích)

  Hơn 80 triệu người dân hy vọng 38 năm rồi ? Nhưng hy vọng vẫn phải hy vọng thôi chứ làm sao bây giờ !? khi “quyền bính” vẫn còn nằm trong tay của những kẻ (độc) quyền tối thượng nắm chặc thì sao đây ?
  Nhà cầm quyền thả ra 1,2 người lại bắt vô mấy chục người vô tội , thì thử hỏi có nên tiếp tục nghe hay tin nhà cầm quyền này nữa hay không? thưa Luật sư Vũ Đức Khanh !

  Luật sư Vũ Đức Khanh : …..“Cái thứ nhất là sự phản ứng của một số trí thức và nhân sĩ tại Hà Nội, kiến nghị “thay đổi” bản Hiến pháp năm 1992.”……Hà Nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho một sự chuyển đổi tốt đẹp hơn cho Việt Nam ???
  KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 – Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc ???( http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=20022 )

  THBT : Phải vậy không ! 38 năm đảng đã đề ra bao nhiêu lần “đổi mới” rồi hỉ ?
  Và cũng làm ơn, xin đừng ủng hộ Đảng sửa đổi hiến pháp !!!
  Ủng hộ đảng sửa đổi hiến pháp không khác gì đưa liều thuốc độc cho đảng “tự sát”.
  Theo tôi nghĩ đảng csVN ngày nay không còn “anh hùng và liều mạng” như thời ăn măng le “xé rào tiến vô chết ngày nay ngày mai khỏi chết” hay “sinh Bắc tử Nam” để chiến đấu nữa đâu. Mà trong thời gian này càng cố ôm bám quyền lực càng chặc cứng hơn nữa, để sắp xếp tương lai cho các hoàng tử đảng, công chúa đảng, cháu nội đảng, cháu ngoại đảng, cháu nội nuôi của đảng, cháu ngoại nuôi của đảng và cô dượng cậu dì của đảng … được vô càng sâu, leo càng cao phải làm trưởng (đứng đầu) trong các bộ…các chi, các đoàn, các ban, các ngành… trong đảng đâu vào đó rồi mới chịu nới tay !!! Ôi chao! thôi đừng nghe, đừng tin những gì mấy ông bà “KẸ” đảng VC nầy đấu láo hay hứa nữa. Chỉ có đào tận gốc, bốc tận rễ cái đảng ”thiển cận” mà tự tôn, tự mãn…”đỉnh cao trí tuệ” mà tỏ ra nguy hiểm này, thì may ra mới thoát khỏi họa mất nước như Tây Tạng mà thôi.
  Thbt FB

  • Thằng Mõ said

   TỰ DO – DÂN CHỦ là điều mà tất cả mọi người Việt Nam đều mong đợi từ mấy chục năm qua. Nhưng, trông chờ đảng csVN hồi tâm, nghĩ lại ban phát cho DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN … thì chỉ có những người hoang tưởng, hay đám đảng viên dù đã mất lòng tin nhưng vẫn còn trung thành với đảng vì sổ hưu mới suy nghĩ như vậy.
   Những cựu lãnh tụ cộng sản trên thế giới đã chẳng tuyên bố : ” Tự do – dân chủ không phải là một món quà cho không, mà chỉ có thể có bằng tranh đấu. Cộng sản không thể sửa chữa, mà chỉ có thể thay thế. Nghe những gì cộng sản nói là người không có đầu, hành động theo cộng sản là những người không có trái tim …” !!!

 19. DVM said

  Tại sao ngày xưa sử sách lưu truyền chỉ có 18 đời vua Hùng, tại sao người xưa tung hô vạn vạn tuế? vậy sự tung hô đó có cưỡng lại những quy luật tự nhiên không? Vâng nếu là vàng dòng thì mới là giá trị đích thực, còn nếu không thì là kim loại rẻ tiền thì làm gì có giá trị bền vững nữa. Hiện giờ chẳng qua là sự việc tồn tại theo quán tính sinh tồn của đứ trẻ khi một ai đó giơ tay che mất bầu vú đầy sữa mà thôi, khi đó đứa trẻ chỉ có tâm lý giữ lấy đầu vú có sữa. Riêng tôi luôn tin vào một sự đổi mới toàn diện của dân tộc này.

 20. Dư luận viên X said

  Nói như Ô. Trần Định quả là khó hiểu, ông và ô. Giáo Đàm Thanh Sơn tự hiểu với nhau. Nôm na là Đảng ta đang đặt bẩy nhân dân Việt nam bằng cái bẩy sửa đổi dự thảo Hiến pháp. Nếu trời quang mây tạnh ( ý tôi là chẳng có gì xảy ra) thì Đảng thành công, cái Hiến pháp mới sẽ được Đảng ta sử dụng. Tôi nhấn mạnh là Đảng ta sử dụng, vì nhân dân sẽ chẳng thể nào dụng nổi cái Hiến pháp của Đảng, vì Đảng , do Đảng. Khác với thế giới Hiến pháp là giao ước của nhân dân trao cho giới cầm quyền, ở Việt nam Đảng sử dụng Hiến pháp để cai trị dân đen. Hiến pháp kỳ này đã được ban soạn thảo gồm toàn là đảng viên cộm cán nghiên cứu kỳ công , làm sao để Đảng ta hoàn toàn tác nghiệp dể dàng , làm sao để nhân dân phải chịu sự cai trị của Đảng mà không dám có lời oán thán . Nên thành phần ban soạn thảo đều là những kẻ nhanh tay lẹ mắt để khi không là đảng viên thì cũng có tài mọn làm ảo thuật đường phố mà mắt người xem hoặc giả có thể làm cầu thủ bóng đá vì đã quen lừa người thì lừa bóng chắc cũng na ná như rứa.
  Kiến nghị vô ích. Vì Đảng ta không chủ trương cho đăng bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp của quý ngài trí thức trên hệ thống báo đài để nhân dân làm loạn đâu. Đảng ta cũng chẳng cần tiếp thu gì ráo. Vì ngay cùng với lúc công bố bản dự thảo sửa đổi hiến pháp thì ban soạn thảo đã làm luôn bản báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân , kết quả tốt đẹp, tuyệt đại đa số nhân dân đủ mọi tầng lớp, đủ mọi thành phần không phân biệt chính kiến… đều tán thành cái bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Đảng soạn. Chỉ cần đúng sau 3 tháng 10 ngày thì Đảng công bố luôn hiến pháp mới mang mỹ danh toàn dân vô rọ. Nếu trí thức ý kiến ý cò thì trả lời luôn , quả là nhân dân chọn cái bản dự thảo của Đảng vì nó có đăng báo đài rộng rãi , dài hơi; còn cái bản của giới trí thức đâu có phổ biến mà nhân dân chọn?
  Tóm lại điều 4 còn là Đảng ta còn. Đảng ta còn là điều 4 còn. Đảng xem ra còn sống khoẻ.

  • Trần Thiện Nhân said

   Nếu đảng dựa vào hạt nhân như anh X này thì có lẽ đảng sẽ sớm bị loại khỏi vũ đài lịch sử.

  • Hà Huy said

   Tội ác của Đảng đối với dân là quá lớn , nên Đảng khỏe rồi chết nhanh không kịp nhắm mắt và mồ mả không bao giờ được yên vì đảng CS gây quá nhiều tội ác .

  • Lê Hoàng said

   DLV X này quả là học trò xuất sắc của Trọng lú: nói lấy được, nhất là vơ Nhân Dân vào.
   Dư luận viên trình độ kiểu này thì còn thành công, có tác dụng vào những năm 50 của thế kỷ trước, chứ bây giờ với kỷ nguyên Internet, điện thoại thông minh thì DLV X này càng làm cho người dân đã chán ghét càng chán ghét cái đảng CSVN thêm.

  • xóa điều 4 hiến pháp said

   Mình đồng ý với dự đoán của bạn. “Bỏ điều 4, là (đảng ta) tự sát”, như ông Ng Minh Triết đã nói, trong hội nghị với tổng cục chính trị, quân đội nhân dân VN.

  • meomuop said

   Bạn Dư luận viên X nè, bạn nên ra mấy trang báo lề phải trình bày quan điểm của bạn để cho nhân dân thấy đảng ta “tinh ranh” như thế nào nhá, biết đâu thêm một số người ngưỡng mộ như nhiều fan hâm mộ những thần tượng ăn chơi quậy phá đó mà.
   À, coi chừng tham ăn quá mà mắc nghẹn chết đấy. Cái chết như vậy thì cực lãng và vô duyên đấy.

 21. Hà Huy said

  Năm mới Quý tỵ tưởng nhớ tới các binh sỹ , sỹ quan , và toàn bộ những nạn nhân của chế độ CS . Tưởng nhớ Tổng Thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn văn Thiệu . Cầu mong trên thế giới này sach bóng chủ nghĩa CS trong năm 2013 -2015 . Niềm HP của người dân trên toàn thế giới được thoát khỏi hiểm họa CS . Cầu chúc cho những tư tưởng dân chủ có sức sống mãnh liệt trong năm 2013 để loại bỏ CSVN ra khỏi đời sống trên đất nước Việt của chúng ta .

 22. […] 1603. Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp … […]

  • MINH HẰNG said

   THAY LỜI CÁM ƠN

   Trong khi hàng trăm triệu nguời dân cuả hàng chục nuớc khác tại Á châu cũng bị đô hộ nhưng vẫn giành đuợc độc lập ,tư do , dân chũ, hạnh phúc cho toàn dân mà không đổ một giọt máu , không cần một vị “đi tìm đuờng cưú nuớc” nào, cũng không cần một chủ nghiã nào , một đãng lãnh đạo nào.

   Hơn nưả thế kỷ hai triệu ruỡi nguời Việt vô tội cuả hai miền Nam Bắc bỏ xác rùng rợn (1) trong hại trận chiến khốc liệt gọi là “giãi phóng và thống nhất ” thực chất chĩ là những nạn nhân cuả cuộc lưà đão vĩ đại cho một tham vọng u mê mà chẵng ai hay biết. Cho đến cái ngày các lãnh tụ cách mạng cuả ta hè nhau lén lút chạy qúi gối với kẻ thù truyền thống phuơng Bắc thì cã nuớc mới vỡ lẽ “mặt trời chân lý chiếu qua tim”… Lịch sử cho thây bày ác thú vờn suốt một đời nhưng vẫn không dám nhe răng ăn thịt nỗi nguời luật sư cô thế Nguyễn Mạnh Tuờng. Nguời trí thức đàn anh đó nay không còn nhưng hạt giống thiêng liêng đã đâm chồi và đã sản sinh ra một đội ngũ trí thức hiện nay.
   Bài viết đã cắt nghĩa lời công bố” chấm dứt cái tư duy Mao -ít , Stalin -ít , từ bỏ cái từ “đôc tài ” (vô sãn)mang nhãn “chuyên chính” (vô sãn) cuả GS Tuơng Lai trong đội ngũ 15 trí thức yêu nuớc.
   Duới ánh sáng cuả bài báo , cái trò ão thuật phù thủy nằm duơí lớp “ngôn nhữ bài ba lá” đã bị lột trần, bộ mặt nham nhở che giấu mưu mẹo tội ác đã bị phơi bày duới lớp sơn óng ã cuả cái gọi là “dư thảo hiến pháp “.
   Lời giãi thích như một tiếng kèn tíến lên “khai dân trí ” và một báo động giác ngộ :” Tại sao Trí thức là tim óc cuả nhân dân ” mà hơn nưã thế kỷ qua đã vắng bóng khiến cho hai trệu ruỡi đồng bào chết oan .
   Lời giãi thích như một tin mừng mang lại cho thế gian .

   CUỐI CÙNG XIN NÓI RÕ ,
   Cám ơn nhà báo Trần Định đang làm công đức cho nhiều thế hệ con em ,nhất là cho ba triêu bà con đang mang thẻ đỏ .
   Cám anh Ba Sàm trên đuờng khai dân trí , giác ngộ quần chúng.

 23. Đảng viên già said

  Dám lừa đảo, đè đầu, cưỡi cổ cả một dân tộc bấy nhiêu năm, bọn này đáng cho vào ống cống theo Gadhafi.Mọi người hãy nhớ lấy

 24. Le Quoc Trinh said

  Trò Hề Dân Chủ

  Thân chào các bác,

  Tôi đã thử giữ im lặng trong ba tháng nay, theo dõi thời sự trên Trang AnhBaSam nhưng không nói, không viết, vì sau loạt bài của GS Hà Văn Thịnh nhắc nhở kiều bào hải ngoại chớ nên nổi máu “anh hùng” với người dân trong nuớc.

  Nay vì tình hình tranh tối tranh sáng qua chủ đề “sửa đổi Hiến Pháp Việt Nam” giữa bản Kiến Nghị của 72 vị nhân sĩ trong nước và hơn 2500 chữ ký khắp nơi, tôi xin phép được nêu lên vài ý kiến:

  Trước tiên tôi xin phép hỏi quý vị viết và ký lên bản Kiến Nghị đó định nghĩa như thế nào về hai chữ DÂN CHỦ. Thiết tưởng chúng ta không thể nào bàn tán xôn xao quanh một đề tài mà trong tâm mỗi người đều chưa thống nhất hẳn ý nghĩa rốt ráo. Tôi là kiều bào sống lâu năm ở Canada nên ít nhiều thấm được bầu không khí dân chủ như thế nào. Tôi hiểu DÂN CHỦ rất ư đơn giản: đó là quyền mỗi người dân được làm chủ vận mệnh của mình, thể hiện qua hình thức tự do tranh luận minh bạch và tham gia bầu cử lựa chọn người đại diện chân chính.

  Thế thì suốt 60 năm qua dưới chế độ chuyên chính vô sản XHCN dân chúng miền Bắc và người dân miền Nam (từ sau 30-04-1975) có bao giờ làm chủ được tiếng nói và lá phiếu của mình để lựa chọn một Nhà Nước chân chính của họ chưa ? Câu hỏi này đề nghị 72 vị nhân sĩ suy nghĩ và trả lời.

  Tôi có cảm tưởng rằng trò hề dân chủ, xoay quanh bản dự thảo Hiến Pháp, do ĐCS VN đứng sau giật dây, bắt đầu gây tác động một số người trong đó có tôi. Tôi lên tiếng bởi vì tôi thấy nó không khác gì màn kịch đang diễn ra ở Trung Quốc cùng lúc.

  Tôi lại nghe báo chí “lề trái” và đài BBC phóng sự về hình ảnh bản Kiến Nghị “đòi xoá bỏ điều 4 trong Hiến Pháp hiện hành”, tôi đọc mãi bản dự thảo của quý vị mà vẫn chưa tìm ra được câu văn nào khẳng định “phải tuyệt đối xoá bỏ điều 4 trong Hiến Pháp 1992”. Phải chăng chúng ta cứ tiếp tục sống mãi trong bầu không khí sợ sệt, hoang mang “đi hai hàng, nói hai nghĩa” mập mờ lập lờ không khác gì 60 năm qua ?

  Đến bao giờ mọi người mới được hít thở một bầu không khí trong sạch, minh bạch, mọi người dám ngửng cao đầu nói thẳng ý kiến của mình, sử dụng tên họ cha sinh mẹ đẻ xoá bỏ phong cách “bí danh, tên giả” để gầy dựng lại niềm tin với nhau ? Phong cách này chỉ đặc biệt xảy ra ở Việt Nam, do chính tổ sư Hồ Chí Minh bày ra, tạo nên một xã hội giả dối, khủng bố, sợ hãi, nghi kỵ, lan truyền khắp 3 triệu đảng viên CS và làm ô uế cả một xã hội miền Nam kể từ 30-04-1975 trở về sau.

  Sau cùng, để kết luận tôi xin nói rõ hai điều:

  1)- Trong cao trào tranh đấu dân chủ đang âm thầm xảy ra ở VN, tôi không chống đối mọi hình thức Kiến Nghị, tuy rằng nó đã trở thành nhàm chán với một số người. Tôi biết rõ rằng ĐCS VN thừa đủ kinh nghiệm để gài người vào tung “hỏa mù” nhằm gây xáo trộn bầu không khí chính trị, ít ra cũng duy trì được chiếc ghế thống trị độc đảng của họ. Trước nhịp sống dân chủ lan tràn trên khắp thế giới, họ đang bị bao vây dồn vào thế thủ cho nên họ không dám vọng động gây đổ máu để kích động tình hình;

  2)- Tuy nhiên những hình thức đấu tranh bất bạo động này chưa đủ lực để lật ngược thế cờ, đây là điều kiện ắt có nhưng chưa đủ. Bởi vì theo quy luật biến hoá vật lý, muốn hay đổi trạng thái sự vật thì cần phải có một luồng năng lượng cực kỳ vĩ đại, đưa đến thay đổi toàn diện. Nếu ông Hồ sử dụng chính sách khủng bố bạo lực cách mạng gây tang thương cho cả triệu nguời dân VN để “đưa đất nước đi lùi về thời kỳ phong kiến” thì ngày nay dân tộc VN lại phải cần đến một nguồn năng lượng cực kỳ vĩ đại để chuyển hoá tận gốc bắt kịp đà tiến hoá của nhân loại. Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 của 72 vị nhân sĩ xem ra chưa đủ tầm để làm nên chuyện trọng đại như vậy.

  Chào thân ái và thân chúc AnhBa và các bác một năm mới khang an, thịnh vượng.

  Lê Quốc Trinh, Canada

  T.B: Nhân tiện xin phép AnhBa trích dẫn một bản nhạc xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài ca:

  Đi Tìm Quê Hương

  Sang tac: Trịnh Công Sơn (1969)

  Người nô lệ da vàng ngủ quên
  ngủ quên trong căn nhà nhỏ
  đèn thắp thì mờ
  ngủ quên, quên đã bao năm
  ngủ quên không thấy quê hương

  Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta?
  Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do?

  Người nô lệ da vàng bước đi
  bước đi, đi về đầu non
  Người nô lệ da vàng bước đi
  bước đi, đi về biển xanh
  Đi khâu vá con sông Việt Nam hai mươi năm liền
  thịt xương phơi trên đôi miền
  đi cho thấy quê hương.

  Người nô lệ da vàng ngồi yên
  ngồi yên trong căn nhà nhỏ
  đèn thắp thì mờ
  ngồi yên quên nước quên non,
  ngồi yên xin áo xin cơm

  Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân?
  Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc hờn căm?

  Người nô lệ da vàng bước đi
  bước đi, đi về ruộng nương
  Người nô lệ da vàng bước đi
  bước đi, đi về đồi hoang

  Đi nói với anh em đòi cho quê hương thanh bình
  Dựng xây tương lai Tiên Rồng

  Đi cho thấy quê hương!

  Đi cho thấy quê hương!

  Đi cho thấy quê hương … Đi cho thấy quê hương!

  • Lê Hoàng said

   Tôi cũng ở Canada như bác Trinh. Từ lâu cũng ký vào các kiến nghị, nhưng gần đây càng theo dõi tình hình Việt Nam thì vừa mừng vừa bi quan và không ký tiếp vào kiến nghị nào nữa.
   Mừng là ngày tiếng nói đòi quyền sống quyền làm người càng nhiều, không những từ những thế hệ trưởng thành, mà lan ra cho đến thế hệ trẻ.
   Buồn là thấy sự trâng tráo, bỉ ổi, đê tiện của một hệ thống cầm quyền ngày càng đi đến tận cùng của sự sa đoạ, bất chấp đạo lý, luật pháp và nhất là sẵn sàng hy sinh quyền lợi, lãnh thổ của đất nước vì quyền lợi của bản thân hay phe đảng của mình.
   Đảng CSVN bây giờ như một đảng mafia. Tôi tin là bây giờ không một ai trong BCT có thể quyết được điều gì. Hãy đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức để thấy rõ là cỡ Thủ tướng như ông Khải mà sợ “chúng nó” đến mức không dám cười với Bill Clinton trong khi tiếp TT Mỹ. Hay như Nguyễn Minh Triết đã nói là bỏ điều 4 là tự sát, sợ “chúng nó đập cho chết à”.
   Tóm lại ngoài những trò xiếc, trò ma giáo chữ nghĩa, trò hề dân chủ mà đảng CSVN đã diễn từ năm 1946 cho đến nay, cùng với những cuộc đàn áp khốc liệt vừa rồi với nhưng bản án nặng nề cho 14 thanh niên Công giáo ở Nghệ An, mà nay chính phủ Canada dưới áp lực của cộng đồng Việt Nam ở đây rất lớn chắc sẽ có ý kiến mạnh mẽ với chính quyền CSVN, vụ Công Án bia Sơn, tổ chức đội quân Dư Luận Viên .. tôi không tin có những thay đổi nào trong chuyện “cải cách” Hiến Pháp của VN.
   Đây là điều đáng buồn, nhưng đó là thực tế nếu chúng ta tỉnh táo phân tích.
   Nếu không có chuyển biến trong quá trinh cải cách chính trị ở VN mà cứ trì hoản hay vì sợ hãi Trung Quốc rồi lại lỡ một chuyến tàu nữa (như đã từng lỡ trong quá khứ như vụ vào WTO chẳn hạn) thì đến một lúc nào đó sự thay đổi sẽ diễn ra bằng máu. Đất nước sẽ hỗn loạn một thời gian, dân tộc, đất nước VN sẽ càng bị tụt hậu thảm hại.

  • leanvi said

   Bác LQ Trinh thân mến,
   Qua tâm sụ của Bác tôi thấy Bác cũng là người có tâm cho vận mệnh và tương lai DTVN, nhưng xin thưa, đến nay người biết rất nhiều nhưng chưa ai đam dấn thân như mong muốn của Bác. Trí tuệ VN chưa đủ lượng để thành chất như bài toán vật lý Bác nêu. Thiết nghĩ, những người biết phải tìm nhau, hợp lưu mà hành động, bằng không chúng ta lại tiếp tục “QUÁ ĐỘ” một lần nữa. Nếu Bác đang suy nghĩ và hành động thiết thực cho một VN mới thì Bác tiếp tục quán tưởng để đạt đích. Chớ nên bình luận và phê phán chỉ vô ích và cản trở những nỗ lực đang hướng thiện. 72 nhân sĩ đang bắt đầu rất bài bản và cần sự hợp lưu, đoàn kết, đồng thuận và ủng hộ để đạt đích.

  • Le Quoc Trinh said

   Cám ơn bác CụcĐất đã cho đường link để nghe bài ca TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU do cô Thái Hiền trình bày.

   Sau đây là bản nhạc ĐI TÌM QUÊ HƯƠNG của Trịnh Công Sơn do cô Lê Uyên hát:

   http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/di-tim-que-huong-trinh-cong-son-le-uyen.Arxk-wKmWt.html

 25. Huy said

  Qua phân tích của tác giả,tôi cũng lấy làm ghê sợ nhubng7 cũng rất khâm phục”bọn khốn nào” đã nhào nặn,choi xiếc với chữ nghĩa khéo léo đến thế.Nhìn qua cái bộ CT với 14,15 ả,gả ngây ngô như phỗng,làm sao tin được rằng Nông Mạnh,Minh triết …có thể nặn ra? Với lòng “hâm mộ” tôi rất muốn biết danh tánh của “bọn nặc nô” chuyên viết hiến pháp XHCN mướn,e rằng có lúc phải dùng chúng nó đấy ạ !

  • Vũ Thế Phan said

   Nghe bác tỏ lòng ‘khâm phục’ xảo thuật của ‘bọn nặc nô’ viết mướn này làm tôi nhớ lại: A và B là hai gia đình ở hai lề đường đối diện, mỗi gia đình có 3 đứa con dưới 15 tuổi. Ông chồng gia đình A làm ca đêm, có vợ rất đẹp (A). Bấy giờ là thời băng phim bộ dạng VHS. Ông chồng gia đình B (B) cũng có vợ đẹp, có nhiều phim bộ lồng tiếng Việt nên bà A thường xuyên qua mượn về coi. Riết rồi vụ việc đổ vỡ: B và A đóng phim heo, chắc đã hoàn thành được nhiều tập, trong một tập còn dở dang trên phim trường, vô phúc con cái bà B bắt gặp. Cả hai gia đình đều tan nát. Hiện nay B và A ghép lại thành một gia đình mới. B là bạn chung trường, chung lớp với tôi từ mẫu giáo đến xong lớp 12 (bac, tú tài). Chính mồm nó khoe với tôi xảo thuật nó dùng để câu vợ bạn, như sau:

   Vì là băng nhựa VHS nên khi sang phim ra băng mới nó chỉ việc thâu chèn vào vài đoạn heo, bước đầu một hai đoạn. Không thấy bà B có phản ứng gì, nó tăng thêm vài đoạn nữa. Cũng không thấy bà B cự nự. Nó đưa nguyên một cuốn, bià là phim Hàn lồng tiếng Việt, ruột là phim heo Mỹ. Rồi nó canh đúng giờ bà B coi phim, nó qua…
   Câu hỏi: Xảo thuật của thằng B có đáng khâm phục không?

   Chưa hết, hai năm trước tình cờ nó và tôi gặp lại nhau, trong câu chuyện về gái gú thời thanh niên, nó hãnh diện phán một câu: ĐM, hoa có chủ tao còn hái được, huống hồ ba cái thứ Xê-li-ba (célibataire, độc thân). Nghe nó khoe mẽ cái xảo thuật ‘siêu đẳng’ xong, tôi hỏi nó: Thành công như thế, mày đã được cái gì, và đã mất cái gì? Nó nhún vai. Tôi bỏ về. Con cái nó gọi nó là Caca (thay vì Papa)!

   • an said

    XIN KE THEM CHUYEN CACA DUNG NGHIA DEN: mot chuc sac tuyen huan da bi cac con de cua minh luon phan doi vi ly luan sao mon xua cu qua lac hau, khong thuc te… luon gay tranh cai trong gia dinh bi benh non caca (=c.) ra dang mieng, (su that 100%) dung la QUA BAO!

 26. Vũ Thế Phan said

  * Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  _______________

  Nếu quả thật «cái ngu của nhà thông thái thường ngu hơn cái ngu của người dốt nát» (Molière), thì trong trường hợp về HP này, những xảo thuật lừa bẫy người của mấy cao thủ trong chính trị-ngôn ngữ đáng bằm văm gấp vạn lần mấy xảo thuật của mấy cao thủ trộm chó, trộm gà. Đến như ĐTS còn vậy, nữa là dân ngu cu đen như tôi. Cám ơn, cám ơn bác Trần Định và ABS.

 27. […] Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1… […]

 28. Hoa Cải said

  Hôm trước, ông TBT Nguyễn Phú Trọng đọc trong tivi, có đoạn: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội; mọi tổ chức của đảng đều phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”. Đấy, chỉ vài chữ này của ông Trọng thôi, nhưng nó đã khuấy và vấy lấm lem nhiều điều sanh tử trong bản dự thảo hiến pháp sửa đổi HP 1992 của quốc hội VN là đủ biết rồi. Nó vấy thế nào, đó là việc của đảng CSVN. Nhưng mà cái ý “mọi tổ chức của đảng đều phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” thì nghe chẳng đặn, nuốt chẳng trôi. Đã là “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, rồi lại “đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” do đảng bày ra. Nói thế để cho đảng nghe chứ dân đâu có loại lỗ tai nghe được thứ tiếng độc địa vậy được. Nói thế khác nào người nghiện rượu vừa nốc rượu vừa rủa lên rằng: tau nốc rượu thì tự tau say chớ tau không mượn thằng nào say dùm nghe chưa. Dân ta ngày thêm tức tối khi phải nói với đám người chiếm giữ quyền của mình mà họ chỉ hồi âm bằng điều 88 và điều 79 do họ tự phát chế ra và gọi là bộ luật hình sự. Có người nói, nói chuyện với đảng nhà nước CS như “mò dái ngựa” thiệt là chịu hết thấu. Bọn khốn.

  • Khách said

   Ở VN, chính quyền nằm trong tay bọn độc tài – độc đảng …đích danh là ngụy quyền.
   Cái độc tài của họ nằm ở chỗ công khai tuyên truyền cho “chuyên chính vô sản” để thực kiện cuộc “đấu tranh giai cấp”, dưới sự lãnh đạo của “giai cấp công nhân” mà Đảng là đại diện.
   Vì vậy trong chế độ CS, Nhà nước là công cụ của họ, còn nhân dân là đối tượng đấu tranh của cuộc “đấu tranh giai cấp”. Cuộc đấu tranh này diễn ra liên tục, mục đích là để “xóa bỏ giai cấp”, tiêu diệt những người khác chính kiến với họ. Trong “công cuộc CM vĩ đại – đấu tranh giai cấp” ấy, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Pháp, Mỹ…chỉ là một khâu nhỏ, không những “xác quân thù” mà cả xác hàng triệu nhân dân đã xây đắp “đường vinh quang” của Đảng. Càng nhiều người chết, càng nhanh chóng “XOÁ BỎ GIAI CẤP”.
   Tôi nghĩ, giai cấp thống trị hiện nay đã vỡ mộng, bây giờ chỉ còn kế câu giờ, tranh thu vơ vét, giấu diếm của cải, rồi… chuồn êm như những thằng trộm.

 29. hoaden said

  Xảo thuật ngôn ngữ để mưu đồ xảo trá hành động.Đây là chiến thuật quen thuộc của các nhà độc tài,mà trong đó các nhà cầm quyền ta được liệt vào hạng “number one”.Mọi cái đều “giống thiên hạ” nhưng mà rồi “đều khác thiên hạ”.Đó là cái “tài” của các vị nhà ta,mà các vị thường “tự sướng” là “thiên tài”.Nhân quyền ư? Các vị nhà ta vẫn cam kết với quốc tế ,đảm bảo 100%.Dân chủ ư?,vẫn 100%. Nhiều vị còn hét lên: Dân chủ và nhân quyền gấp trăm ngàn lần các nước tư bản(!).Các vị khôn lõi là ở chỗ các vị thêm “đặc thù mang tính địa phương”:Định hướng XHCN.Với Dân thì các vị trói chặt vào cái đặc thù này,còn đối với quốc tế thì các vị vô tư cắt đi “vô tội vạ”.Nếu có ông bạn nào vặt lại thì lúc này các vị mới giơ cái xảo thuật này để cãi chày cãi cối: Dân chủ chúng tôi là dân chủ định hướng XHCN,nhân quyền chúng tôi là nhân quyền định hướng XHCN,..mà XHCN thì là…là đồng nhất với chuyên chính vô sản và đảng CS lãnh đạo (!).Thế là hết ý?.Mọi người đều biết ,nhưng ta phải dùng “gậy ông đạp lưng ông” ,phải từ đó lật tẩy “xảo ngôn”,”xảo trá” của mấy vị cầm quyền để nâng cao dân trí vì đây mới là đối thủ quyết định đối với các nhà cầm quyền “lăm mưu,nhiều kế” này

 30. Giờ tôi mới biết sự nhào lộn của các con chữ trên bản hiến pháp là tiền đề cho sự bôi nhọ dân chủ, biến mục tiêu dân chủ của nhân loại thành công cụ tuyên truyền cho sự độc tài! hi vọng người người đọc basam, nhà nhà đọc basam. Ngày nay, đội ngũ trí thức có lẽ đã không còn giới hạn trong tầng lớp học sinh sinh viên, các nhà nghiên cứu khoa học hoặc các nhà giáo. Ngày nay kiến thức phổ cập đủ để mọi người dân thấu hiểu cái gì là công bằng và dân chủ. kể cả những người cố tình không muốn tìm thấy điều đó vì quyền lợi riêng tư. Nhưng đến một lúc nào đó, vận mệnh của mỗi người đều phải buộc vào tự do, dân chủ công bằng đích thực thì mới mong có công lý cho riêng mình.
  cám ơn nhà báo khai sáng cho bạn đọc, mở đường cho bạn đọc cập nhật thông tin một cách hữu dụng hơn, chi tiết hơn, và hơn nữa, hiểu sâu hơn về xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 31. hdgiduyy said

  Chỉ có it người hiểu được những ý kiến của các ông.Còn đa số dân chúng nghe thông tin một chiều của các ông cs nhiều năm rồi,không thể hiểu ngay ra các ý tưởng tiến bộ của các ông đâu.Họ chỉ biết rằng đời sống ngày nay khá hơn đời sống ngày xưa của họ là họ bằng lòng rồi.Chừng nào họ thấy rằng đời sống của họ thua kém những nước khác có nền dân chủ quá nhiều thì họ mới nhận ra vấn đề.Mà muốn để dân hiểu ra điều đó thì phải có tự do báo chí và có nhiều người có trình độ và dũng cảm như các ông hướng dẫn dư luận.

  • Khách said

   Tôi nghĩ khác bác. Rất nhiều người hiểu nhưng không dám nói.
   – Đời sống có thể đã khá hơn nếu so với ngày xưa, thời chiến tranh đói khổ. Nhưng mặt khác nhân dân ta ai cũng thấy xã hội ngày nay bất công hơn xã hội xưa kia, những kẻ có quyền lực vơ vét của cải, tham nhũng trắng trợn hơn ngày xưa, tệ nạn xã hội từ đó nhiều hơn, môi trường thiên nhiên bị tàn phá tàn bạo hơn.
   – Cũng chính vì người dân đã có tương đối có đủ cơm ăn áo mặc thì nhu cầu có quyền làm người lại cao hơn: đó là nhu cầu về tự do tư tưởng, tư do hội họp, lòng căm ghét chế độ bất công, áp bức càng tăng.
   (nói nôm na là người ta muốn làm người chứ không muốn làm súc vật đưiợc cho ăn đày đủ)

   Chế độ bất công này trước sau gì cũng bi nhân dân lật đổ. Dân chủ rồi sẽ đến.

 32. Nguyễn Hữu Quý said

  Sau đây là nội dung mà các báo quốc doanh sẽ được phổ biến rộng rãi trong thời gian tới, hề hề!

  Sau một thời gian Quốc hội đưa ra lấy ý kiến toàn dân ta về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng và được các nhân sỹ, trí thức hàng đầu ở trong nước và ở nước ngoài góp ý; về cơ bản, các ý kiến tham gia góp ý đã đồng ý với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, theo đó, để giữ vững ổn định chính trị, duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ vững độc lập và chủ quyền…, hầu hết các ý kiến tham gia đã đồng ý giữ lại điều 4 dự thảo Hiến pháp, nhằm duy trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ta đối với nhà nước trong thời kỳ cả nước đi lên CNXH.
  Ủy ban pháp luật của Quốc hội, căn cứ vào các ý kiến tham gia, sẽ giao cho Tổ soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn chỉnh để thông qua Quốc hội tại kỳ họp toàn thể sắp tới.

  • báo nhà nước là cái mồm chuyên xui dân ăn cứt gà sáp, làm cho dân ngu đi, giúp đảng dễ cai trị theo ý mình. said

   Báo quốc doanh là cái miệng nói láo và lừa đảo của đảng để làm cho dân ngu đi giúp đảng dễ cai trị theo ý mình.

  • Bốn số chín said

   Sau một thời gian Quốc hội đưa ra lấy ý kiến toàn dân
   về bản
   Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992,

   đông đảo nhân dân
   kể cả các nhân sỹ, trí thức hàng đầu ở trong nước và ở nước ngoài
   cực kì tham gia hưởng ứng,góp ý.

   Về cơ bản, các ý kiến tham gia góp ý đã tuyệt đối đồng ý với
   Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992,

   theo đó, để giữ vững ổn định chính trị, duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ vững độc lập và chủ quyền…,
   hầu hết các ý kiến tham gia đã

   đồng ý
   giữ lại điều 4
   nhằm duy trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng
   đối với nhà nước
   trong thời kỳ cả nước đi xuống vực thẳm.

   Ủy ban pháp luật của Quốc hội,
   căn cứ vào các ý kiến tham gia,

   sẽ giao cho
   Tổ soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

   xáo xào một tí

   để đảng chỉ thị cho
   quốc hội thông qua

   trong kỳ họp tháng 5 năm 2013
   với đa số tuyệt đối 99,9999%.

 33. Ôi bạn Trần Định của tôi!

  Lâu nay cứ nghĩ cậu chỉ chơi trò chụp ảnh.
  Hôm nay đọc bài “chấp bút” này mới thấy cậu giỏi quá.
  Lập luận chặt chẽ, ý tứ hàm súc, hành văn hóm hỉnh.

  Ta sẽ mang cái hơi thở của bài văn cậu viết qua đêm giao thừa này và nhảy sang mồng Một đầu Năm Mới và thanh thản làm việc đó … cóc cần xảo thuật ngôn từ nào.

  Năm mới chúc Trần Định cứ tằng tằng mà tiến nha!
  Tr. Điên đây!

 34. Xuan Tu said

  Nguoi ta noi mot nguoi co hinh thuc khac nguoi binh thuong thi goi la di tat. Con xa hoi Viet Nam trong bao nhieu nam qua van dang xay dung mot xa hoi thuc te khong giong mo hinh nao tren the gioi nen co the noi la mot xa hoi di dang. Mot dan toc Duc, dan toc Nga … la nhung dan toc vi dai so voi dan toc Viet minh the ma nguoi ta da vut bo cai ly thuyet xay dung xa hoi khong tuong di roi con o VN cac nha lanh dao van con bam vao, hien tai dang lam cham buoc cua dan toc. Theo toi khong the chong duoc xu the tat yeu con hien tai co the lam cham qua trinh do ma thoi.Lich su se phan xet nhung gi da va dang xay ra o VN minh.

 35. Hà Huy said

  Nếu không thay đổi và chuyển hướng sang chế độ dân chủ thực chất ( đoạn tuyệt với dân chủ giả hiệu như CSVN rêu rao ) thì CSVN đang đi đúng con đường Anh bạn nền đá tảng (Liên Xô vĩ đại ) chỉ dẫn ( chủ nghĩa Mac-Lê hoang tưởng ) . Vậy không thích dân chủ thì CSVN nên cử người sang Lybia để học tập Đại tá Gaddafi về chuyên chính XHCN ( vẫn còn lưu lại ở thư viện quốc gia dân chủ Lybia ) , để về đè cổ người dân Việt hiền lành một lần nữa . Hãy cùng TQ xây dựng thành công CNXH tại Đông á này đi . Lãnh đạo VN trong bộ tứ ( Sang-Trọng -Hùng -Dũng ) trông rất mạnh mẽ như Lê-Nin ngày nào . Chuyên chính vô sản , vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại đánh đổ chủ nghĩa Tư bản vì các nước này quá văn minh , quá dân chủ , quá giàu , CS ở TQ , VN , Bắt triều , Cuba và Lào lùm quyết tâm tiến mạnh lên CNCS trong tương lai không xa ( cùng lắm là 1 triệu năm nữa cũng không sao , miễn là thực hiện đầy đủ di chúc của Cụ Hồ , giờ đã thực hiện được 1/3 rồi )

 36. Văn said

  Chiếc ô tô là ô tô, chiếc xe đạp là xe đạp. Đó là một khái niệm rõ ràng. Còn chiếc ô tô định hướng xã hội chủ nghĩa nó như thế nào là thuộc về người định hướng.
  Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, các trí thức xã hội chủ nghĩa..vv. Có lẽ đến lúc nên bỏ cái từ đuôi sau vì nó biến một khái niệm đã rõ ràng thành một thứ mù mờ để thi hành theo lợi ích của nhà cầm quyền.

 37. Cục Đất said

  Hè hè, xảo thuật ngôn ngữ cũng có, mà xảo thuật “nội hàm” cũng có.
  Ngang nhiên dùng “đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm” ở mọi nơi mọi lúc. Cộng sản ở đâu xấu bất biết, cộng sản VN là quang vinh muôn năm ?! Chả thế, nhiều vị cấp tiến còn tự hào mình là “cộng sản chân chính” ?! Ôi quê hương tôi !

  • đảng mà muôn năm thì dân tuyệt diệt said

   Đảng csVN mà “quang vinh” với ai?, nếu mà nó “muôn năm” thì cai trị ai nữa?-chết sạch dân rồi còn đâu, có còn chỉ là giống nô lệ còn sót lại một vài con.

  • Hoa Cải said

   Nữ nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi e đến 50 tuổi đảng. Bà không nhận mình là “vinh quang”, mà nhận ” người cộng sản chính hãng”. Tư tưởng con người vốn “sinh ra đều bình đẳng” mà bị kèm kẹp, uốn nắn cả đời như thế thì còn gì là con người nữa, hỡ trời?

 38. xo viet said

  Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhưng nhiều và thật nhiều cánh én như ông sẽ là cơn bão tố khiến nhiều kẻ phải run sợ khi sắp phải đối diện với nhân dân như anh bạn gì gì xờ- cu của Rumani.
  Hoan nghênh ông và các ‘bạn’ ông!

  • Ngoan cố đòi "đảng muôn năm thống trị" thì sắp tới sẽ có khoảng gần 200 tên đầu sỏ phải chui cống said

   Xê-au-xê-xcu, Sa-đam-Hus-sen, Ca-đa-phi, …. và sắp tới sẽ đến 14 tên ngoan cố nhất +175 tên ngoan cố nhì ở VN nếu cứ ngoan cố “độc đảng” muôn năm!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: