BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam

Posted by adminbasam trên 14/06/2011

Đôi lời: Để hiểu thêm thực chất mối quan hệ Việt-Trung trong mấy chục năm nay, không còn chút mơ hồ nào nữa, đặc biệt trước rất nhiều hành động gây hấn trắng trợn của Trung Quốc trong thời gian gần đây, xin giới thiệu một tư liệu cá nhân nho nhỏ của cố TBT Lê Duẩn khi sinh thời, và một bản dịch từ tư liệu nước ngoài, bài phát biểu của ông về “tập đoàn phản động Trung Quốc”, cùng với đoạn trích Hiến pháp 1980 liên quan tới Trung Quốc.

1) Đây là bản chụp vài dòng bút ký cá nhân, như tự dặn với riêng mình, của cố Tổng bí thư BCHTW ĐCSVN Lê Duẩn năm 1978, một năm trước khi Trung Quốc đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc VN, được lưu trữ trong kho tư liệu riêng của gia đình ông. Đoạn này đề cập tới quan hệ với Trung Quốc.

Ông viết: “Phải xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Muốn có hạnh phúc cho nhân dân phải giàu mạnh và hùng cường. Đó là vì vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam. Không thể khác được. Vì chúng ta ở bên cạnh một nước mà lịch sử của nước đó chưa ra khỏi cuộc sống người ăn thịt người”.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là ám chỉ tới người láng giềng Trung Quốc, đất nước với lịch sử từng có tập tục “người ăn thịt người” mà chính Văn hào Lỗ  Tấn đã đề cập tới nhiều lần trong tiểu thuyết Nhật ký người điên. (Mời xem thêm: Ăn thịt đồng loại – Wikipedia). Đương nhiên, qua nội dung này và bài phát biểu của ông, cũng như Lời nói đầu trong bản Hiến pháp 1980, sự đánh giá đó không phải với tuyệt đại bộ phận người dân Trung Quốc.

Cũng không có gì khác biệt trong tinh thần của nội dung trên với quan điểm cứng rắn của vị lãnh đạo cao nhất trong Đảng CSVN trong suốt một thời gian dài đối với nhà cầm quyền Trung Quốc.

Như bao nhiêu bậc quân vương khác, không thể tránh được những mặt yếu, mạnh, hay, dở trong lúc trị vì, nhưng riêng cách nhìn và thái độ đối với người láng giềng phương Bắc, cố TBT Lê  Duẩn là vị lãnh đạo kiên quyết và rõ ràng nhất, như bao nhiêu thế hệ ông cha đã từng răn dạy.

2)  HIẾN PHÁP  NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980, Lời nói đầu (Trích): “Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam- pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

3) Bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam:

(Trích): “Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Chinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á“. Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực!”

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi nói với anh Trường Chinh: “Đó anh thấy đó, âm mưu chiếm nước ta và Đông Nam Á. Bây giờ đã rõ rồi“. Họ dám tuyên bố điều đó như thế. Họ nghĩ chúng ta không hiểu. Đúng là không lúc nào họ không nghĩ đến đánh Việt Nam!

Tôi sẽ nói với các đồng chí nhiều hơn để các đồng chí có thể thấy thêm về tầm quan trọng quân sự trong vấn đề này.

Mao hỏi tôi: Ở Lào, có bao nhiêu cây số vuông đất?
Tôi trả lời: Khoảng 200.000 cây số vuông.

Mao hỏi: Dân số của họ bao nhiêu?
Tôi trả lời: Khoảng 3 triệu!

Mao nói: Như vậy là không nhiều! Tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật mà!
Mao hỏi: Có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan?
Tôi trả lời: Khoảng 500.000 cây số vuông.
Mao hỏi: Có bao nhiêu người?
Tôi trả lời: Khoảng 40 triệu!
Mao nói: Lạy Chúa! Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan!

 Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người tới theo cách này. Tuy nhiên, ông ta (Mao) nói với tôi: “Đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?” Tôi nói: “Đúng“. Ông ta hỏi: “Có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh?” Tôi nói: “Đúng“. Ông ta nói: “Và quân Minh nữa, phải không?” Tôi nói: “Đúng, và cả các ông nữa. Tôi đánh các ông luôn. Các ông có biết điều đó không?

Tôi đã nói với Mao Trạch Đông như thế. Ông ta nói: “Có, có!” Ông ta muốn chiếm Lào, cả Thái Lan, cũng như muốn chiếm tất cả các nước Đông Nam Á. Đưa người dân đến sống ở đó. Quan điểm đó thật là phức tạp.”

CWIHP

Bài phát biểu của Lê Duẩn năm 1979

Người dịch: Ngọc Thu 

Mô tả: Bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam.

 Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội. Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP.

Nói chung, sau khi chúng ta đánh bại Mỹ, không đế quốc nào dám đánh chúng ta nữa. Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, miễn là họ tồn tại, thì họ sẽ tấn công chúng ta như họ vừa thực hiện (nghĩa là đầu năm 1979).

Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc, thì  các tỉnh [Bắc Trung Bộ] Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này tốt nhất, là các căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Vì nếu vùng đồng bằng [Bắc Bộ] tiếp tục là vùng liên tục căng thẳng, thì tình hình sẽ rất phức tạp. Vấn đề không đơn giản chút nào. Nếu không phải là người Việt Nam, thì sẽ không có người nào đánh Mỹ, bởi vì lúc Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, cả thế giới còn lại đều sợ Mỹ …

Mặc dù Trung Quốc đã giúp [Bắc] Triều Tiên chỉ với mục đích bảo vệ sườn phía Bắc của họ. Sau khi cuộc chiến kết thúc [ở Triều Tiên] và khi áp lực lên Việt Nam, ông ta (chỗ này hình như nói đến Chu Ân Lai khi đoạn văn sau đó cho thấy vậy) nói rằng, nếu Việt Nam tiếp tục chiến đấu, thì sẽ phải tự lo liệu. Ông ta sẽ không giúp thêm nữa và gây áp lực với chúng ta để ngừng chiến đấu.

Khi chúng ta ký Hiệp Định Geneva, rõ ràng là Chu Ân Lai đã chia đất nước ta làm hai [phần]. Sau khi nước ta bị chia thành hai miền Nam – Bắc như thế, một lần nữa ông ta gây sức ép lên chúng ta, không được làm gì đối với miền Nam Việt Nam. Họ ngăn cấm chúng ta đứng lên [chống lại Việt Nam Cộng hòa do Mỹ hậu thuẫn]. [Nhưng] họ, [người Trung Quốc,] không thể làm gì để ngăn cản chúng ta.

Khi chúng ta ở miền Nam và chuẩn bị chiến tranh du kích ngay sau khi ký Hiệp định Geneva, Mao Trạch Đông đã nói với Đại hội Đảng của chúng ta rằng, ngay lập tức, chúng ta phải buộc Lào chuyển hai tỉnh đã được giải phóng cho chính phủ Viêng Chăn. Nếu không, người Mỹ sẽ tiêu diệt hai tỉnh này, một tình huống rất nguy hiểm [theo cái nhìn của Trung Quốc]! Ngay lập tức, Việt Nam đã phải làm việc với người Mỹ [liên quan đến vấn đề này]. Mao đã bức hiếp chúng ta bằng cách này và chúng ta đã phải làm điều đó.
Sau đó, khi hai tỉnh này đã được chuyển cho Viêng Chăn, những tên phản động [Lào]  ngay lập tức bắt giữ Souphanouvong (Chủ tịch Lào từ năm 1975-1986). Lào có hai tiểu đoàn bị bao vây lúc đó. Hơn nữa, họ vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, một tiểu đoàn đã có thể thoát khỏi sự [bao vây]. Lúc đó, tôi đưa ra quan điểm của tôi là, Lào phải được phép tiến hành chiến tranh du kích. Tôi mời Trung Quốc đến và thảo luận về vấn đề này với chúng ta. Tôi nói với họ: “Các đồng chí, nếu các đồng chí tiếp tục gây áp lực với Lào bằng cách này, thì lực lượng của họ sẽ hoàn toàn tan rã. Bây giờ họ phải được phép tiến hành chiến tranh du kích“.

Trương Văn Thiên (Zhang Wentian), người trước đó là Tổng Thư ký [Đảng Cộng sản Trung Quốc] và sử dụng bút danh Lạc Phú, trả lời tôi: “Vâng, các đồng chí, điều các đồng chí nói đúng. Hãy để chúng tôi cho phép tiểu đoàn đó của Lào đảm nhiệm chiến tranh du kích“.

Ngay lập tức, tôi hỏi Trương Văn Thiên: “Các đồng chí, nếu các đồng chí cho phép Lào gánh vác chiến tranh du kích, thì không có gì phải sợ việc phát động chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam. Điều gì làm cho các đồng chí sợ đến nỗi các đồng chí ngăn cản hành động như thế?”

Ông ta [Trương Văn Thiên] đã nói: “Không có gì phải sợ!”

Trương Văn Thiên đã nói thế. Tuy nhiên, Ho Wei, Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam lúc đó, đã ngồi ở đó và nghe điều đã nói. Ngay lập tức, ông ta điện cho Trung Quốc (báo cáo điều Lê Duẩn và Trương Văn Thiên đã nói). Ngay lập tức, Mao trả lời: “Việt Nam không thể phát động chiến tranh du kích ở miền Nam. Việt Nam phải nằm chờ trong một thời gian dài!” Chúng ta rất nghèo. Làm sao chúng ta có thể đánh Mỹ nếu không có Trung Quốc làm căn cứ hậu tập? Nên chúng ta phải nghe theo họ, đúng không?

Tuy nhiên, chúng ta đã không đồng ý. Chúng ta đã bí mật tiếp tục phát triển lực lượng. Khi [Ngô Đình] Diệm kéo lê máy chém khắp miền Nam Việt Nam, chúng ta đã ban hành lệnh thành lập lực lượng quần chúng để chống lại lệnh đã được lập và nắm quyền [từ chính phủ Diệm]. Chúng ta đã không chú ý [đến Trung Quốc].

Khi cuộc nổi dậy giành chính quyền bắt đầu, chúng tôi đi Trung Quốc để gặp Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình đã nói với tôi: “Đồng chí, bây giờ sai lầm của đồng chí đã xảy ra rồi, đồng chí chỉ nên đánh ở mức trung đội trở xuống“. Đó là áp lực mà họ đã áp đặt lên chúng ta.

Tôi nói [với Trung Quốc]: “Vâng, vâng! tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ chỉ chiến đấu ở mức một trung đội trở xuống“.

Sau khi chúng ta chiến đấu và Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta có thể chiến đấu hiệu quả, đột nhiên Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội [Trung Quốc] đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta và từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác.

Chúng tôi biết rõ ý đồ này, nhưng phải cho phép họ (sự xâm nhập của quân đội Trung Quốc). Thôi thì cũng được. Nhưng họ quyết định đưa quân vào. Tôi yêu cầu họ chỉ gửi người, nhưng quân lính của họ đã đến cùng với súng đạn. Tôi cũng phải chịu điều này.
Sau đó, ông ta (Mao Trạch Đông) bắt chúng ta phải nhận 20.000 quân của ông ta đến xây một con đường từ Nghệ Tĩnh vào Nam Bộ (thuật ngữ tiếng Việt chỉ miền Nam Việt Nam). Tôi từ chối. Họ tiếp tục yêu cầu nhưng tôi không nhượng bộ. Họ gây áp lực với tôi cho quân của họ vào nhưng tôi đã không chấp thuận. Họ tiếp tục gây sức ép nhưng tôi vẫn không chịu.

Tôi đưa ra những ví dụ này để các đồng chí thấy họ có âm mưu cướp nước ta từ lâu và âm mưu đó ác độc như thế nào.

– Sau khi Mỹ đưa hàng trăm ngàn quân vào miền Nam Việt Nam, chúng ta đã phát động cuộc tổng tấn công vào năm 1968 để buộc họ giảm leo thang. Để đánh bại Hoa Kỳ, một điều cần phải biết là làm thế nào để họ từ từ giảm leo thang. Đó là chiến lược của chúng ta. Chúng ta chiến đấu chống một kẻ thù lớn, kẻ thù với dân số 200 triệu người và thống trị thế giới. Nếu chúng ta không thể làm cho họ giảm leo thang từng bước, thì chúng ta sẽ thất bại và không thể tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta phải đấu tranh để làm nhụt ý chí họ để buộc họ phải đi đến bàn đàm phán với chúng ta mà không cho phép họ đưa thêm quân.
Đến lúc họ muốn thương lượng với chúng ta, Ho Wei đã viết một bức thư cho chúng tôi, nói rằng: “Các ông không thể ngồi xuống đàm phán với Hoa Kỳ. Các ông phải đưa quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam để đánh với họ“. Ông ta gây áp lực với chúng tôi cách này, làm cho chúng tôi bối rối vô cùng. Đây không phải là vấn đề hoàn toàn đơn giản. Rất là mệt mỏi mỗi khi tình huống như thế phát sinh [với Trung Quốc].

Chúng tôi quyết định không thực hiện cách đó (nói đến lời khuyên của Hồ Wei không đàm phán với Hoa Kỳ). Chúng tôi phải ngồi xuống ở Paris. Chúng tôi phải làm cho họ (Mỹ) giảm leo thang để đánh bại họ. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã thông báo [với Mỹ]: “Nếu các ông không tấn công tôi, tôi sẽ không tấn công các ông. Nhưng rất nhiều quân lính mà các ông muốn đưa vào Việt Nam, tùy các ông“. Trung Quốc nhất trí điều này và đã gây áp lực với chúng tôi bằng cách đó.

Họ (Trung Quốc) đã trao đổi nhiều với Mỹ và ép buộc chúng ta phục vụ như là một con bài để mặc cả theo cách này. Khi người Mỹ nhận ra rằng họ đã thua trận, ngay lập tức, họ sử dụng Trung Quốc để [tạo điều kiện] rút quân [ở miền Nam Việt Nam]. Nixon và Kissinger đã đến Trung Quốc để thảo luận vấn đề này.

– Trước khi Nixon đi Trung Quốc, [mục đích chuyến đi của ông ta là] giải quyết vấn đề Việt Nam bằng cách đó, để phục vụ lợi ích của Mỹ và giảm bớt thất bại của Mỹ, cũng như cùng lúc cho phép ông ta lôi kéo Trung Quốc về phía Mỹ. Chu Ân Lai đã đến gặp tôi. Chu Ân Lai nói với tôi: “Lúc này, Nixon đến gặp tôi chủ yếu là thảo luận về vấn đề Việt Nam, do vậy tôi phải đến gặp đồng chí để thảo luận điều đó với đồng chí“.

Tôi trả lời: “Đồng chí, đồng chí có thể nói bất cứ điều gì đồng chí thích, nhưng tôi không nghe theo đồng chí. Đồng chí là người Trung Quốc, tôi là người Việt. Việt Nam là của tôi (đất nước của tôi), hoàn toàn không phải của các đồng chí. Các đồng chí không có quyền nói [về vấn đề Việt Nam] và các đồng chí không có quyền thảo luận [các vấn đề đó với Mỹ]. Hôm nay, các đồng chí, chính tôi sẽ nói với các đồng chí điều mà thậm chí tôi chưa hề nói với Bộ Chính trị, rằng đồng chí đã nêu ra vấn đề nghiêm trọng và vì thế tôi phải nói:

– Năm 1954, khi chúng tôi giành chiến thắng tại Điện Biên Phủ, tôi đã ở [tỉnh] Hậu Nghĩa. Bác Hồ đã điện nói với tôi rằng, tôi phải vào miền Nam để tập hợp [các lực lượng ở đó] và nói chuyện với đồng bào miền Nam [về vấn đề này]. Tôi đi bằng xe tải vào miền Nam. Trên đường đi, đồng bào ra chào đón tôi vì họ nghĩ rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Đau đớn vô cùng! Nhìn đồng bào miền Nam, tôi đã khóc. Vì sau đó, Hoa Kỳ sẽ đến và tàn sát [người dân] một cách khủng khiếp.

Khi vừa tới miền Nam, ngay lập tức, tôi đã điện cho Bác Hồ để xin ở lại [miền Nam] và không trở lại miền Bắc để tôi có thể đánh thêm mười năm nữa hoặc hơn. Đồng chí đã gây khó khăn cho tôi như thế này (muốn nói đến vai trò của Chu Ân Lai trong việc chia cắt Việt Nam tại Geneva năm 1954), đồng chí có biết không“?

Chu Ân Lai nói: “Tôi xin lỗi đồng chí. Tôi đã sai. Điều đó tôi sai” (muốn nói đến sự chia cắt Việt Nam tại Geneva). Sau khi Nixon rời khỏi Trung Quốc, một lần nữa, ông ta (Chu Ân Lai) đến Việt Nam để hỏi tôi về một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lập tức, tôi nói với Chu Ân Lai: “Nixon đã gặp các đồng chí rồi. Chẳng bao lâu nữa, họ (Hoa Kỳ) sẽ tấn công chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn“.

Tôi hoàn toàn không sợ. Cả hai (Mỹ và Trung Quốc) đã thương lượng với nhau để đánh tôi mạnh hơn. Ông ta (Chu Ân Lai) đã không bác bỏ quan điểm này là vô căn cứ và chỉ nói rằng: “Tôi sẽ gửi thêm súng đạn cho các đồng chí“.

Sau đó ông ta (Chu Ân Lai) nói (về mối lo ngại âm mưu bí mật Trung – Mỹ): “Không có điều đó“. Tuy nhiên, hai bên đã thảo luận làm thế nào để đánh chúng ta mạnh hơn, gồm các cuộc tấn công bằng bom B-52 và phong tỏa cảng Hải Phòng. Rõ ràng là như thế.
– Nếu Liên Xô và Trung Quốc đã không mâu thuẫn với nhau, thì Hoa Kỳ không thể tấn công chúng ta quyết liệt như họ đã tấn công. Khi hai [cường quốc Trung Quốc và Liên Xô] xung đột, người Mỹ đã không bị [phe đối lập là khối xã hội chủ nghĩa] cản trở. Mặc dù Việt Nam có thể thống nhất và đoàn kết với cả Trung Quốc lẫn Liên Xô, để đạt được điều này rất phức tạp, lúc đó chúng ta phải dựa vào Trung Quốc nhiều thứ. Lúc đó, hàng năm Trung Quốc cung cấp viện trợ 500.000 tấn thực phẩm, cũng như súng ống, đạn dược, tiền bạc, chưa kể đến viện trợ đô la. Liên Xô cũng đã giúp bằng cách này. Nếu chúng ta không thể làm điều đó (đoàn kết và thống nhất với Trung Quốc và Liên Xô), mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.

Mỗi năm tôi đã phải đi Trung Quốc hai lần để nói chuyện với họ (lãnh đạo Trung Quốc) về [các sự kiện] ở miền Nam Việt Nam. Về phía Liên Xô, tôi không phải nói gì cả (về tình hình ở miền Nam Việt Nam). Tôi chỉ nói một cách chung chung. Khi giao thiệp với Trung Quốc, tôi đã phải nói rằng cả hai [nước] đang đánh Mỹ. Tôi đã đi một mình. Tôi phải có mặt về vấn đề này. Tôi đã đến đó và nói chuyện với họ nhiều lần bằng cách này, mục đích chính là để xây dựng quan hệ gần gũi hơn giữa hai bên (nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam). Chính xác là vào thời điểm đó Trung Quốc gây áp lực với chúng ta để xa lánh Liên Xô, cấm chúng ta không được đi với Liên Xô.

Họ đã làm rất căng. Đặng Tiểu Bình, cùng với Khang Sinh đã đến và nói với tôi: “Đồng chí, tôi sẽ giúp đồng chí vài tỷ [có lẽ là nhân dân tệ] mỗi năm. Đồng chí không thể nhận bất cứ thứ gì từ Liên Xô“.

Tôi không đồng ý điều này. Tôi nói: “Không, chúng ta phải đoàn kết và thống nhất với toàn bộ phe [xã hội chủ nghĩa]”.

Năm 1963, khi Khrushchev phạm sai lầm, ngay lập tức [Trung Quốc] ban hành một tuyên bố 25 điểm và mời đảng chúng ta đến cho ý kiến . Anh Trường Chinh và tôi đã đi cùng với một số anh em khác. Trong cuộc thảo luận, họ (Trung Quốc) lắng nghe chúng tôi đến, hình như là điểm thứ 10, nhưng khi đến điểm “không từ bỏ phe xã hội chủ nghĩa”, họ đã không nghe… Đặng Tiểu Bình nói: “Tôi chịu trách nhiệm về tài liệu của chính tôi, tôi muốn nghe ý kiến ​​của các đồng chí, nhưng tôi không chấp nhận quan điểm này của các đồng chí“.

Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Chinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á“. Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực!”

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi nói với anh Trường Chinh: “Đó anh thấy đó, âm mưu chiếm nước ta và Đông Nam Á. Bây giờ đã rõ rồi“. Họ dám tuyên bố điều đó như thế. Họ nghĩ chúng ta không hiểu. Đúng là không lúc nào họ không nghĩ đến đánh Việt Nam!

Tôi sẽ nói với các đồng chí nhiều hơn để các đồng chí có thể thấy thêm về tầm quan trọng quân sự trong vấn đề này.

Mao hỏi tôi: Ở Lào, có bao nhiêu cây số vuông đất?
Tôi trả lời: Khoảng 200.000 cây số vuông.

Mao hỏi: Dân số của họ bao nhiêu?
Tôi trả lời: Khoảng 3 triệu!

Mao nói: Như vậy là không nhiều! Tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật mà!
Mao hỏi: Có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan?
Tôi trả lời: Khoảng 500.000 cây số vuông.
Mao hỏi: Có bao nhiêu người?
Tôi trả lời: Khoảng 40 triệu!
Mao nói: Lạy Chúa! Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan!

Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người tới theo cách này. Tuy nhiên, ông ta (Mao) nói với tôi: “Đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?” Tôi nói: “Đúng“. Ông ta hỏi: “Có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh?” Tôi nói: “Đúng“. Ông ta nói: “Và quân Minh nữa, phải không?” Tôi nói: “Đúng, và cả các ông nữa. Tôi đánh các ông luôn. Các ông có biết điều đó không?

Tôi đã nói với Mao Trạch Đông như thế. Ông ta nói: “Có, có!” Ông ta muốn chiếm Lào, cả Thái Lan, cũng như muốn chiếm tất cả các nước Đông Nam Á. Đưa người dân đến sống ở đó. Quan điểm đó thật là phức tạp.

Trong quá khứ (nói đến vấn đề có thể xuất phát từ mối đe dọa của Trung Quốc trong thời gian này), chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều, không phải là chúng ta không chuẩn bị. Nếu chúng ta không chuẩn bị, tình hình gần đây sẽ rất nguy hiểm. Không phải là vấn đề đơn giản.

Mười năm trước, tôi đã triệu tập các anh em trong quân đội đến gặp tôi. Tôi nói với họ rằng Liên Xô và Mỹ mâu thuẫn với nhau. Đối với Trung Quốc, họ đã bắt tay với đế quốc Mỹ. Trong tình hình căng thẳng này, các đồng chí phải nghiên cứu vấn đề này ngay lập tức. Tôi sợ rằng quân đội không hiểu ý tôi, nên tôi nói với họ rằng, không có cách nào khác để hiểu vấn đề này. Nhưng họ vẫn thấy khó hiểu. Hoàn toàn không dễ. Nhưng tôi không thể nói bằng cách nào khác. Và tôi đã không cho phép những kẻ khác túm lấy tôi.

Khi tôi đến Liên Xô, Liên Xô cũng làm khó tôi về Trung Quốc. Liên Xô đã triệu tập một cuộc họp gồm 80 đảng [cộng sản] để hỗ trợ Việt Nam, nhưng Việt Nam không tham dự hội nghị này, vì [buổi họp này] không chỉ đơn giản chỉ nhằm giúp Việt Nam, mà còn có mục đích lên án Trung Quốc. Nên Việt Nam đã không đi.

Liên Xô nói: “Bây giờ các đồng chí bỏ rơi chủ nghĩa quốc tế [hay] là cái gì? Tại sao các đồng chí làm điều này?” Tôi nói: “Tôi hoàn toàn không bỏ rơi chủ nghĩa quốc tế. Tôi không bao giờ làm điều này. Tuy nhiên, để là người quốc tế, trước tiên phải đánh bại Mỹ. Và nếu một nước muốn đánh bại Mỹ, thì phải có sự thống nhất và đoàn kết với Trung Quốc. Nếu tôi đến hội nghị này, thì Trung Quốc sẽ gây nhiều khó khăn lớn với chúng tôi. Các đồng chí, hãy hiểu cho tôi“.

Tại Trung Quốc cũng có nhiều ý kiến và tranh luận ​​khác nhau. Chu Ân Lai đồng ý việc hình thành một mặt trận với Liên Xô để chống Mỹ. Một lần, khi tôi đi Liên Xô để dự lễ kỷ niệm quốc gia, tôi có đọc một bức điện Trung Quốc gửi sang Liên Xô, nói rằng: “Bất cứ khi nào có ai đó tấn công Liên Xô, thì Trung Quốc sẽ đứng bên cạnh các bạn“. Đó là vì đã có một hiệp ước hữu nghị giữa Liên Xô và Trung Quốc từ thời trước đó (tháng 2 năm 1950).

Ngồi cạnh Chu Ân Lai, tôi hỏi ông ta: “Trong bức điện gửi đến Liên Xô gần đây, đồng chí đồng ý thành lập một mặt trận với Liên Xô, nhưng tại sao các đồng chí không thành lập một mặt trận chống Mỹ?” Chu Ân Lai nói: “Chúng tôi có thể thành lập mặt trận chống Mỹ. Tôi chia sẻ quan điểm đó. Các đồng chí, tôi sẽ thành lập một mặt trận với các đồng chí [Việt Nam]”. Bành Chân cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Quan điểm này cực kỳ chính xác!” Nhưng khi vấn đề được thảo luận tại Thượng Hải, Mao nói là không thể và hủy bỏ nó. Các đồng chí thấy nó phức tạp như thế nào.

Mặc dù Chu Ân Lai giữ vững một số quan điểm này, ông ta dù sao cũng đồng ý xây dựng một mặt trận và [ông ta] đã giúp Việt Nam rất nhiều. Cám ơn ông ta rằng tôi có thể hiểu [nhiều về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc]. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Có lần, ông ta nói với tôi: “Tôi đang làm hết sức mình để tồn tại ở đây, sử dụng Li Chiang tích lũy và hỗ trợ cho các đồng chí“. Thì ra vậy (tức là Chu Ân Lai đã sử dụng Li Chiang, để giúp người Việt Nam). Có nghĩa là, không có Chu Ân Lai, điều này sẽ hoàn toàn không thể xảy ra. Tôi đang mắc nợ ông ta.

Tuy nhiên, không đúng để nói rằng các lãnh đạo khác của Trung Quốc hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Chu Ân Lai. Họ khác nhau nhiều thứ. Phải nói rằng, người kiên quyết nhất là người có tinh thần Đại Hán và là người muốn chiếm Đông Nam Á, đó chính là Mao Trạch Đông. Tất cả các chính sách [của Trung Quốc] đều nằm trong tay ông ta.

Điều tương tự cũng áp dụng đối với các nhà lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, [sự thật của vấn đề là] họ đã tấn công chúng ta. Trong quá khứ, Đặng Tiểu Bình đã làm hai điều mà hiện đang bị đảo lộn. Đó là, khi chúng ta giành chiến thắng ở miền Nam Việt Nam, nhiều [lãnh đạo] Trung Quốc không hài lòng. Tuy nhiên, dù sao Đặng Tiểu Bình cũng chúc mừng chúng ta. Vì lý do này, ngay lập tức ông ta đã bị những người khác xem như là người theo chủ nghĩa xét lại.

Khi tôi đi Trung Quốc lần cuối, tôi dẫn đầu phái đoàn và tôi đã gặp phái đoàn Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình đứng đầu. Khi nói về vấn đề lãnh thổ, gồm cả việc thảo luận về một số hòn đảo, tôi nói: “Hai đất nước chúng ta ở gần nhau, Có một số vùng lãnh thổ của chúng ta vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hai bên nên thành lập các cơ quan để xem xét vấn đề này. Các đồng chí, làm ơn đồng ý với tôi [về vấn đề này]”. Ông ta (Đặng Tiểu Bình) đồng ý, nhưng sau khi làm như vậy, ngay lập tức ông ta bị nhóm lãnh đạo khác xem như là người theo chủ nghĩa xét lại.

Nhưng bây giờ ông ta (Đặng Tiểu Bình) điên rồi. Bởi vì ông ta muốn cho mọi người thấy rằng ông ta không phải là người theo chủ nghĩa xét lại, cho nên ông ta đã tấn công Việt Nam mạnh hơn. Ông ta để cho họ tiếp tục tấn công Việt Nam.

Sau khi đánh bại Mỹ, chúng ta giữ lại hơn một triệu quân, các đồng chí lãnh đạo Liên Xô hỏi chúng tôi: “Các đồng chí định đánh với ai mà giữ lại một đội quân thường trực lớn như vậy?” Tôi nói: “Sau này, các đồng chí sẽ hiểu“. Lý do duy nhất chúng ta giữ quân đội thường trực như thế là vì mối đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nếu không có [một mối đe dọa như thế], thì điều này (quân đội thường trực lớn) sẽ không cần. Gần đây, bị tấn công trên hai mặt trận, [chúng ta có thể thấy rằng] rất nguy hiểm nếu chúng ta đã không được duy trì một đội quân lớn.

(B) (Ý nghĩa của chữ “B” này trong văn bản gốc không rõ ràng) – Sau Đệ nhị Thế chiến, tất cả mọi người tin rằng tên sen đầm quốc tế là đế quốc Mỹ. Họ có thể tiếp quản và bắt nạt cả thế giới. Tất cả các nước, gồm các nước lớn đều sợ Mỹ. Chỉ có Việt Nam là không sợ Mỹ.

Tôi hiểu vấn đề này vì công việc đã dạy tôi. Người đầu tiên sợ [Mỹ] là Mao Trạch Đông. Ông ta nói với tôi, đó là, Việt Nam và Lào, rằng: “Ngay lập tức, các ông phải chuyển giao hai tỉnh của Lào đã được giải phóng cho chính phủ Viêng Chăn. Nếu các ông không làm như vậy, thì Mỹ sẽ sử dụng điều đó làm lý do tấn công. Đó là mối nguy lớn”. Về phía Việt Nam, chúng tôi đã nói: “Chúng ta phải chiến đấu chống Mỹ để giải phóng miền Nam Việt Nam“. Ông ta (Mao) nói: “Các ông không thể làm điều đó. Miền Nam Việt Nam phải nằm đợi trong một thời gian dài, đợi một đời, 5-10 đời hoặc thậm chí 20 đời kể từ bây giờ. Các ông không thể đánh Mỹ. Đánh Mỹ là nguy hiểm“. Mao Trạch Đông đã sợ Mỹ đến mức độ đó…

Nhưng Việt Nam không sợ. Việt Nam đã tiếp tục chiến đấu. Nếu Việt Nam không đánh Mỹ thì miền Nam Việt Nam sẽ không được giải phóng. Một đất nước chưa được giải phóng sẽ vẫn là một đất nước lệ thuộc. Không ai có được độc lập nếu chỉ có một nửa đất nước được tự do. Không có được độc lập cho đến năm 1975, đất nước chúng ta cuối cùng có được độc lập hoàn toàn. Có độc lập, tự do sẽ đến. Tự do phải là tự do cho cả nước Việt Nam …

Engels đã nói về chiến tranh nhân dân. Sau đó, Liên Xô, Trung Quốc và chính chúng ta cũng đã nói [về vấn đề này]. Tuy nhiên, ba nước rất khác về nội dung [chiến tranh nhân dân]. Không đúng là chỉ vì các bạn có hàng triệu người, thì các bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn. Trung Quốc cũng nói đến chiến tranh nhân dân, tuy nhiên, [họ cho rằng] “khi kẻ thù tiến lên, thì chúng ta phải rút lui“. Nói cách khác, phòng thủ là chính, và chiến tranh được chia thành ba giai đoạn, vùng nông thôn được sử dụng để bao vây thành thị, trong khi [các lực lượng chính] chỉ ở lại trong rừng núi… Người Trung Quốc ở thế phòng thủ và rất yếu [trong Đệ nhị Thế chiến]. Ngay cả với 400 triệu người đọ sức với quân đội Nhật Bản có 300.000 – 400.000 quân, Trung Quốc vẫn không thể đánh bại họ.

Tôi phải lặp lại điều này như thế, vì trước khi Trung Quốc gửi cố vấn cho chúng ta, một số anh em Việt Nam chúng ta không hiểu. Họ nghĩ rằng [Trung Quốc] rất có khả năng. Nhưng họ không có kỹ năng và do đó chúng ta đã không làm theo [những lời khuyên của Trung Quốc].

Năm 1952, tôi rời miền Bắc sang Trung Quốc vì tôi bị bệnh và cần điều trị. Đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Tôi đặt câu hỏi cho họ (Trung Quốc) và thấy nhiều điều rất lạ. Có những khu vực [đã bị] quân Nhật chiếm đóng, mỗi khu có dân số khoảng 50 triệu người, nhưng không có lấy một chiến binh du kích…

Khi tôi từ Trung Quốc trở về, tôi đã gặp Bác [Hồ]. Bác hỏi tôi:

Đây là lần đầu tiên chú đi ra nước ngoài, phải không?

Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài.

– Chú đã thấy gì?

Tôi thấy hai điều: Việt Nam rất dũng cảm và họ (Trung Quốc) không dũng cảm chút nào.
Tôi hiểu điều này kể từ ngày đó. Chúng ta (Việt Nam) hoàn toàn khác với họ. Lòng can đảm vốn có trong con người Việt Nam và do đó chúng ta chưa bao giờ có một chiến lược phòng thủ. Mọi người dân chiến đấu.

Gần đây, họ (Trung Quốc) đã mang hàng trăm ngàn quân vào xâm chiếm nước ta. Hầu hết, chúng ta đã sử dụng lực lượng dân quân và quân đội trong vùng để tấn công họ. Chúng ta không ở thế thủ và do đó họ phải lùi bước. Họ không thể quét sạch dù một trung đội Việt Nam, trong khi chúng ta đã xóa sổ vài trung đoàn và hàng chục tiểu đoàn của họ. Có được như vậy là vì chiến lược tấn công của chúng ta.

Đế quốc Mỹ đã đánh với chúng ta trong một cuộc chiến dài. Họ rất mạnh, nhưng họ đã thua. Nhưng có một yếu tố đặc biệt, đó là những mâu thuẫn gay gắt giữa Trung Quốc và Liên Xô. [Vì điều này], họ đã tấn công chúng ta mạnh như thế.

… Việt Nam đã chiến đấu chống Mỹ, và đã chiến đấu rất quyết liệt, nhưng chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một nước rất lớn, khả năng tích lũy hơn 10 triệu quân và đưa tất cả các loại vũ khí được xem là mạnh của họ vào để đánh chúng ta. Vì vậy, chúng ta đã phải chiến đấu trong một thời gian dài để làm cho cho họ giảm leo thang. Chúng ta là những người có thể làm được điều đó, Trung Quốc thì không thể. Khi quân đội Mỹ tấn công Quong Tre (Quảng Trị?), ngay lập tức Bộ Chính trị ra lệnh đưa quân đội vào chiến đấu. Chúng ta không sợ.

Sau đó tôi đi Trung Quốc gặp Chu Ân Lai. Ông ta nói với tôi: “Điều đó (cuộc tấn công vào Quảng Trị) có lẽ là chưa từng có, có một không hai. Chỉ có một [cơ hội] trên đời này, không có cơ hội thứ hai. Không ai dám làm những điều các đồng chí đã làm“.

… Chu Ân Lai là người đứng đầu Bộ Tham mưu. Ông ta dám nói, ông ta thẳng thắn hơn. Ông ta nói với tôi: “Nếu tôi biết trước cái cách mà các đồng chí sử dụng, chúng tôi không cần Vạn lý Trường chinh“.

Vạn lý Trường chinh là gì? Vào đầu cuộc hành quân có 300.000 quân, đến cuối Vạn lý Trường chinh chỉ còn 30.000 quân. 270.000 người đã chết. Thực sự ngu ngốc khi thực hiện cách này. Nói như vậy để các đồng chí biết chúng ta đang đi trước họ như thế nào. Trong tương lai không xa, nếu chúng ta chiến đấu chống lại Trung Quốc, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng … Tuy nhiên, sự thật là nếu một nước khác [không phải Việt Nam] chiến đấu chống lại Trung Quốc, không rõ họ có giành được chiến thắng như thế này không (như Việt Nam).

… Nếu Trung Quốc và Liên Xô thống nhất với nhau, không chắc Hoa Kỳ có dám đánh chúng ta hay không. Nếu hai nước thống nhất và liên kết với nhau để giúp chúng ta, không chắc Hoa Kỳ có dám đánh chúng ta cái cách mà họ đã đánh. Họ sẽ do dự ngay từ đầu. Họ sẽ do dự như thời Kennedy. Việt Nam, Trung Quốc và Liên Xô, tất cả đã giúp Lào và ngay lập tức Mỹ ký một hiệp ước với Lào. Họ không dám gửi quân Mỹ sang Lào, họ để cho Đảng [Nhân dân Cách mạng] Lào tham gia chính phủ ngay lập tức. Họ không dám tấn công Lào nữa.

Sau đó, khi hai nước [Liên Xô và Trung Quốc] xung đột với nhau, Mỹ được [Trung Quốc] thông báo là họ có thể tiến tới và tấn công Việt Nam mà không sợ. Đừng sợ [sự trả đũa của Trung Quốc]. Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đã nói với Mỹ: “Nếu các ông không tấn công tôi, thì tôi sẽ không tấn công các ông. Các ông có thể đưa nhiều quân vào miền Nam Việt Nam mà các ông muốn. Tùy các ông“.

… Hiện tại, chúng ta có biên giới với một nước rất mạnh, một nước với ý đồ bành trướng mà nếu muốn được thực hiện, phải bắt đầu với một cuộc xâm lược Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải chung vai gánh vác, vai trò lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm lịch sử. Trước đây, Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ của mình, và lần này Việt Nam xác định không cho phép họ bành trướng. Việt Nam giữ độc lập riêng mình và làm như vậy cũng là để bảo vệ nền độc lập của các nước Đông Nam Á. Việt Nam kiên quyết không để Trung Quốc thực hiện âm mưu bành trướng. Trận đánh gần đây [với Trung Quốc] chỉ là vòng một. Hiện họ vẫn còn chuẩn bị nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bất kể họ chuẩn bị đến mức độ nào, Việt Nam cũng sẽ thắng …

Tiến hành chiến tranh không phải là đi bộ thong thả trong rừng. Gửi một triệu quân vào cuộc chiến chống lại một nước ở bên ngoài liên quan đến vô số khó khăn. Gần đây họ đưa 500.000 – 600.000 binh lính để đánh chúng ta, nhưng họ đã không có thiết bị vận tải đầy đủ để cung cấp lương thực cho quân đội của họ. Trung Quốc hiện đang chuẩn bị 3,5 triệu quân, nhưng họ phải để lại một nửa số quân đó ở biên giới [Trung-Xô] để ngăn chặn Liên Xô. Vì lý do đó, nếu họ đưa 1 hoặc 2 triệu quân vào để đánh chúng ta, chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có 600.000 quân tham gia, và trong tương lai gần, nếu chúng ta phải đánh với 2 triệu quân, sẽ không có vấn đề gì cả. Chúng ta không sợ.

Chúng ta không sợ bởi vì chúng ta biết cách đánh. Nếu họ đưa 1 triệu quân, họ sẽ chỉ giành được một chỗ đứng ở miền Bắc. Đi xuống vùng trung du, vùng đồng bằng và Hà Nội và thậm chí xuống dưới sẽ khó khăn hơn nữa.

Các đồng chí, như các đồng chí biết, bọn Hitler tấn công quyết liệt theo cách này, nhưng khi họ (Đức Quốc xã) đến Leningrad, họ không thể vào được. Với thành phố, người dân và các công trình phòng thủ, không thể nào thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả chống lại mỗi người và mọi người. Thậm chí đánh trong hai, ba hoặc bốn năm, họ vẫn không thể vào. Mỗi làng ở đó (ở miền Bắc) thì giống như thế. Đường lối của chúng ta là: mỗi huyện là một pháo đài, mỗi tỉnh là một chiến trường. Chúng ta sẽ chiến đấu và họ sẽ không thể nào vào được cả.

Tuy nhiên, không bao giờ đủ khi chỉ đánh kẻ thù ở tiền tuyến. Phải có một đội quân hậu tập trực tiếp mạnh mẽ. Sau trận đánh gần đây kết thúc, chúng tôi đánh giá rằng, trong tương lai không xa, chúng ta phải đưa thêm vài triệu người đến mặt trận phía Bắc. Nhưng kẻ thù đến từ phía bắc, hậu phương trực tiếp cho cả nước phải là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh … Hậu phương trực tiếp bảo vệ thủ đô phải là Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh. Chúng ta có đủ người. Chúng ta có thể đánh chúng bằng nhiều cách … Chúng ta có thể sử dụng 2-3 quân đoàn để giánh một cú mạnh vào chúng, sẽ làm cho chúng lảo đảo, trong khi chúng ta tiếp tục giữ đất của chúng ta. Để đạt được mục đích này, mỗi người lính phải là một người lính thực và mỗi đội phải là một đội hình thực sự.

– Bây giờ đã đánh xong một trận rồi, chúng ta không nên chủ quan. Chủ quan và đánh giá thấp kẻ thù là sai lầm, nhưng thiếu tự tin cũng sai. Chúng ta không chủ quan, chúng ta không đánh giá thấp kẻ thù. Nhưng chúng ta cũng tự tin và vững tin vào chiến thắng của chúng ta. Chúng ta cần phải có cả hai điều này.

– Bây giờ Trung Quốc có âm mưu đánh [chúng ta] để mở rộng xuống phía Nam. Nhưng trong thời đại hiện nay họ không thể đánh và dọn dẹp một cách dễ dàng. Trung Quốc chỉ đánh Việt Nam có vài ngày mà cả thế giới đã hét lên: “Không được đụng đến Việt Nam“! Thời đại hiện nay không giống như thời xưa. Trong những ngày này, không chỉ có chúng ta và họ (muốn nói Trung Quốc). Bây giờ cả thế giới đang gắn chặt với nhau. Loài người vẫn chưa hoàn toàn đi vào giai đoạn xã hội chủ nghĩa, nhưng đây là lúc mọi người đều muốn độc lập và tự do. [Ngay cả] trên các đảo nhỏ, người dân cũng muốn độc lập, tự do.

Cả nhân loại hiện nay như thế. Điều đó là rất khác với thời xưa. Thời đó, người dân chưa nhận thức rõ những điều này. Do đó, câu của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là một ý tưởng của thời đại hiện nay. Đụng đến Việt Nam là đụng đến nhân loại và xâm phạm độc lập, tự do … Việt Nam là một quốc gia tượng trưng cho độc lập và tự do.

– Khi phải chiến đấu chống Mỹ, anh em chúng ta trong Bộ Chính trị đã thảo luận với nhau về vấn đề này, cân nhắc liệu chúng ta có dám đánh Mỹ hay không. Tất cả đều đồng ý đánh. Bộ Chính trị đã bày tỏ quyết tâm: để chiến đấu chống Mỹ, chúng ta không sợ Mỹ. Tất cả đều đồng tâm. Khi tất cả đã đồng ý đánh Mỹ, không sợ Mỹ, chúng ta cũng không sợ Liên Xô. Tất cả đều đồng ý. Chúng ta cũng không sợ Trung Quốc. Tất cả đều đồng ý. Nếu chúng ta không sợ ba điều này, chúng ta có thể đánh Mỹ. Đó là cách chúng tôi đã thực hiện trong Bộ Chính trị hồi đó.

Mặc dù Bộ Chính trị đã gặp và tổ chức các buổi thảo luận như thế và mọi người đồng lòng, sau này có một người đã nói với một đồng chí điều mà tôi đã nói. Đồng chí đó đặt câu hỏi cho Bộ Chính trị, hỏi lý do gì mà Anh Ba một lần nữa lại nói rằng, nếu chúng ta muốn đánh Mỹ, thì chúng ta không nên sợ Trung Quốc? Tại sao anh ấy phải nói như vậy nữa?

Lúc đó, anh Nguyễn Chí Thanh, người đã bị nghi là có cảm tình với Trung Quốc, đứng lên và nói: “Kính thưa Bộ Chính trị và kính thưa Bác Hồ, lời phát biểu của anh Ba là đúng. Phải nói như thế (ý nói không cần phải sợ Trung Quốc), vì họ (Trung Quốc) gây rắc rối cho chúng ta nhiều điều. Họ chặn chúng ta ở chỗ này, rồi họ trói tay chúng ta ở chỗ kia. Họ không cho chúng ta đánh…

Trong khi chúng ta đánh ở miền Nam Việt Nam, Đặng Tiểu Bình quy định rằng tôi chỉ có thể đánh ở mức trung đội trở xuống và không được đánh ở mức cao hơn. Ông ta (Đặng Tiểu Bình) nói: “Ở miền Nam, do các ông phạm sai lầm về việc đã khởi động đánh trước, các ông chỉ nên đánh ở mức trung đội trở xuống, không được đánh ở mức cao hơn“. Họ gây áp lực lên chúng ta như thế.

– Chúng ta không sợ ai cả. Chúng ta không sợ bởi vì chúng ta có lẽ phải. Chúng ta không sợ ngay cả anh trai của chúng ta. Chúng ta cũng không sợ bạn bè của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta không sợ kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đã đánh họ rồi. Chúng ta là con người, chúng ta không sợ bất cứ ai. Chúng ta độc lập. Cả thế giới biết chúng ta độc lập.

Chúng ta phải có một quân đội mạnh mẽ, bởi vì đất nước chúng ta đang bị đe dọa và bị bắt nạt … Không thể khác được. Nếu không, thì sẽ nguy hiểm vô cùng, nhưng đất nước chúng ta nghèo.

– Chúng ta có một quân đội mạnh, điều đó không có cách nào làm nhụt chí chúng ta. Có một số chính sách của Trung Quốc đối với chúng ta: xâm lược và chiếm đóng nước ta, tìm cách làm suy yếu chúng ta về kinh tế và làm cho điều kiện sống của chúng ta khó khăn. Vì những lý do này, để chống lại Trung Quốc, trước hết, chúng ta phải, không những chiến đấu, mà còn làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục đích này, theo tôi, quân đội của chúng ta không nên là một lực lượng lãng phí nguồn lực của nhà nước, mà nên là một lực lượng sản xuất mạnh mẽ. Khi kẻ thù đến, họ (những người lính) cầm súng ngay lập tức. Khi không có kẻ thù, thì họ sẽ sản xuất đàng hoàng. Họ sẽ là biểu tượng tốt nhất và cao nhất trong sản xuất, sản xuất nhiều hơn bất cứ người nào khác. Dĩ nhiên, đó không phải là một câu chuyện mới …

– Hiện nay, trên vai quân đội của chúng ta đang gánh vác một nhiệm vụ lịch sử: bảo vệ độc lập và tự do của chúng ta, trong khi cùng lúc bảo vệ hòa bình và độc lập trên toàn thế giới. Nếu chính sách bành trướng của bè lũ phản động Trung Quốc không thể thực hiện được nữa, sẽ là lợi ích của cả thế giới. Việt Nam có thể làm điều này. Việt Nam có 50 triệu người rồi. Việt Nam có những người bạn Lào và Campuchia và có địa thế vững chắc. Việt Nam có phe [XHCN] và tất cả nhân loại đứng về phía ta. Rõ ràng là chúng ta có thể làm điều này.

… Các đồng chí có biết người nào trong đảng chúng ta, trong nhân dân của chúng ta, nghi chúng ta sẽ thua Trung Quốc? Dĩ nhiên là không có ai cả. Nhưng chúng ta phải duy trì các mối quan hệ bạn bè của chúng ta. Chúng ta không muốn hận thù dân tộc. Tôi lặp lại: tôi nói điều này bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy căm thù Trung Quốc. Tôi không cảm thấy như thế. Đó là họ đánh chúng ta.

Hôm nay tôi cũng muốn các đồng chí biết rằng trong thế giới này, người đã bảo vệ Trung Quốc là chính tôi! Đó là sự thật. Tại sao vậy? Bởi vì trong hội nghị tháng 6 năm 1960 tại Bucharest, 60 đảng đứng lên chống lại Trung Quốc, nhưng chỉ có mình tôi là người bảo vệ Trung Quốc. Việt Nam chúng ta là thế. Tôi sẽ tiếp tục lặp lại điều này: Tuy họ cư xử tồi tệ, chúng ta biết rằng người của họ là bạn của chúng ta. Về phía chúng ta, chúng ta không cảm thấy xấu hổ với Trung Quốc. Tuy nhiên, âm mưu của một số lãnh đạo (Trung Quốc) là một vấn đề khác. Chúng ta coi họ chỉ là một bè lũ. Chúng ta không nói tới đất nước họ. Chúng ta không nói người dân Trung Quốc xấu với chúng ta. Chúng ta nói bè lũ phản động Bắc Kinh. Tôi nói lại điều này một lần nữa một cách nghiêm túc như thế.

Vì vậy, chúng ta hãy kiểm soát tình hình chặt chẽ, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, và không bao giờ nới lỏng sự cảnh giác. Về mối quan hệ với Trung Quốc cũng vậy. Tôi tin rằng trong 50 năm, hoặc thậm chí trong 100 năm, chủ nghĩa xã hội có thể thành công, và lúc đó chúng ta sẽ không bị vấn đề này nữa. Nhưng sẽ mất một thời gian [dài] như thế. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị và sẵn sàng trên mọi phương diện.

Hiện nay, chắc chắn không ai còn nghi ngờ nữa. Nhưng cách đây năm năm, tôi dám chắc rằng [không có] đồng chí nào nghi ngờ Trung Quốc có thể đánh chúng ta. Nhưng có. Đó là vì các đồng chí [này] không có kiến ​​thức về vấn đề này. Nhưng đó không phải là trường hợp của chúng tôi (Lê Duẩn và ban lãnh đạo). Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã và đang tấn công chúng ta [cách nay] mười năm hoặc hơn. Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên [về cuộc tấn công của Trung Quốc vào tháng 1 năm 1979].

Nguồn: Wilson Center

130 bình luận trước “105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam”

 1. Tại sao biết LX, TQ khg có gì tốt đối với dân tọc VN mà lại theo cùng màu cờ, cùng chủ nghỉa ?
  Ngay thời đó chủ nghỉa cộng sản có gì tốt cho các nước nhuợc tiểu, ngoài tạo ra chiến tranh bành trướng chủ nghỉa cộng sản mà càn nghèo đói.
  Tại sao phải đánh pháp, đánh mỹ ? Bây giờ lại lập luận TQ hùng mạnh và chiến tranh đem đến chết chóc ? Thời đánh pháp, đánh mỹ khg biết chiến tranh là gây chết chóc ?

 2. […] Mao Trạch Đông với ông Lê Duẩn để hiểu thêm tham vọng bành trướng của Mao: TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam (Ba Sàm).  – Phải thấy đâu là hữu nghị trong sáng, đâu là hữu nghị giả […]

 3. […] Mao Trạch Đông với ông Lê Duẫn để hiểu thêm tham vọng bành trướng của Mao: TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam (Ba Sàm).  – Phải thấy đâu là hữu nghị trong sáng, đâu là hữu nghị giả […]

 4. […] Việt Nam?” Bởi vì với mưu đồ bành trướng của TQ mấy ngàn năm qua, được củng cố thêm từ thời Mao Trạch Đông thì trước sau gì cũng sẽ có đánh nhau với VN, nhưng chưa biết khi nào thì TQ ra […]

 5. […] giờ còn biết ơn chúng? Mời xem lại bài phát biểu của TBT Lê Duẩn năm 1979: Về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam (CWIHP/ Ba […]

 6. […] kể của kẻ ăn thịt người ngay trên xe buýt (TTXVN). Tự nhiên nhớ tới bài 105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam vì trong đó đề cập chuyện ông Lê Duẩn có nhắc tới “một nước mà lịch […]

 7. […] nhìn kém thiện cảm, thậm chí căm ghét ông biết đâu cũng thay đổi chút xíu): 105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam. – VÌ SAO CƠ CHẾ BẢO HIẾN THÀNH CÔNG Ở ĐỨC?   –   (Nguyễn Minh Tuấn). – […]

 8. […] nhìn kém thiện cảm, thậm chí căm ghét ông biết đâu cũng thay đổi chút xíu): 105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam. – VÌ SAO CƠ CHẾ BẢO HIẾN THÀNH CÔNG Ở ĐỨC?   –   (Nguyễn Minh Tuấn). – […]

 9. Hoàng Sa said

  Tôi luôn yêu ông vì thái độ thẳng thắn, rõ ràng đối với TQ. Ông là người thấm nhuần tưởng: là người VN thì luôn nhớ kẻ thù xâm lược của mình là ở phương Bắc. Ý chí của ông trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây nam và phía Bắc đã đem lại thắng lơi cho nhân dân VN.
  Nhưng tôi phản đồi với việc điều hành kinh tế sau 1975, đặc biệt là ôm nguyên mô hình của Liên Xô, phá bỏ hạ tầng kinh tế Miền Nam làm tổn thất kinh tế quá lớn, gây tụt hậu đến tận bây giờ.
  Ngoài ra, với chuyên chính vô sản, ông đã đẩy những quan nhân, công chức Việt nam CH vào tù tội, gây ra sự chia cắt dân tộc đến nay vẫn chưa lành
  Dẫu sao cũng thắp cho ông một nén nhang

 10. […] – Thấy đảng CSVN kỷ niệm sinh nhật 105 của cố TBT Lê Duẩn, Ba Sàm cũng xin kỷ niệm theo cách riêng, bằng nhắc lại bài đã đăng (những ai đã và đang có cái nhìn kém thiện cảm, thậm chí căm ghét ông biết đâu cũng thay đổi chút xíu): 105. TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam. […]

 11. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 12. […] phẳng, có chỗ hiểm trở, một phương này sao đáng gọi là xa?”[i] Trong một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 13. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 14. […] phẳng, có chỗ hiểm trở, một phương này sao đáng gọi là xa?”[i] Trong một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 15. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 16. […] phẳng, có chỗ hiểm trở, một phương này sao đáng gọi là xa?”[i] Trong một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 17. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 18. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 19. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 20. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 21. Lôc said

  Lê Duần nhà quân sự tài ba, là người đi đầu trong chống Trung quốc . Tôi rất thích và khâm phục điều này . Người VN khi TQ xâm lược tổ quốc ta thì phải chơi tới cùng chứ…
  Và ông nhiều vợ vì ông …. giỏi…
  Nhưng ông chỉ huy làm kinh tế thì …. hạng bét…

 22. […] một bài phát biểu năm 1979, cố TBT Lê Duẩn kể lại một cuộc gặp năm 1963 giữa lãnh đạo hai nước Việt […]

 23. trần quốc said

  Khi cần cho mục đích gì thì theo lẽ thường tình ai cũng đều hay viện dẫn những điều, những sự kiện , những tài liệu phục vụ có lợi cho mục đích đó.

  Một trong những vấn đề có tính mục đích sát sườn hiện nay là phải nhận thức cho tỉnh táo để cả người dân bình thường lẫn người lãnh đạo phải thường xuyên cảnh giác và có đối sách vừa nhất quán vừa khôn ngoan nhằm đối phó với dã tâm bành trướng không có gì phải nghi ngờ của Tàu cộng đối với nước ta.

  Vì lẽ ấy, những mong tạm thời không nên đi sâu vào việc đánh giá phán xét các nhân vật đương đại này nọ là vĩ đại hay gì khác ngược lại. Xin được nói như vậy, vì lịch sử bao chục năm qua chắc gì là đúng như nó đã được viết ra. Chúng ta, những người bình thường, không phải là những nhà nghiên cứu, đôi khi chỉ cần và có lẽ chỉ cần xem xét góc độ kết quả hậu quả thực tế là khá khá đủ rồi.

  Thật sự nghiêm túc , xin hô khẩu hiệu:

  QUYẾT KHÔNG ĐỂ TÀU KHỰA BIẾN VIỆT NAM TA THÀNH TÂY TẠNG,TÂN CƯƠNG !
  QUYẾT KHÔNG ĐỂ TÀU KHỰA THÔN TÍNH NỐT TRƯỜNG SA, BIỂN ĐẢO CỦA TA!

 24. Giời Ơi said

  LD là người duy nhất chống Tàu cũng có lí do riêng. Chẳng nên ca ngợi bác ấy quá kẻo thành ra quốc sách VN là bài Hoa. Lại càng không nên phỉ báng bác ấy bằng những chuyện khác. Trong lịch sử CM VN thì bác ấy là người có công lớn. Ít nhất thì cũng là công lao giữ cho nền kinh tế bao cấp tồn tại đến khi bộc lộ những sai lầm. Tôi kính trọng những người như vậy. Lịch sử luôn bị thay đổi bởi những thằng điên mà. Cái điên của chính khách hiện nay đang là cứu cánh cho thay đổi.

 25. Quan điểm và hành động thoát Trung QUốc của cụ Lê Duẩn cho thấy cụ là anh hùng đích thực của dân tộc.
  Tuy nhiên, để thoát được Trung Quốc chúng ta cần học người Nhật, phải thoát sự lệ thuộc những tư tưởng cũ rích, phi nhân văn, phi tự do của Tàu đã. Người Việt cần được tiếp nhận tư tưởng tự do cận hiện đại và hiện đại của phương Tây để giải phóng chính họ mình, hình thành cái tôi tự do trong mỗi con người. Tuy nhiên, làm việc này cần có sự thay đổi trong tư duy chính trị mới nhanh chóng được. Trong khi hệ thống chính trị chưa làm hoặc làm chậm chạp thì những người tự cho mình là trí thức cần phải hành động trước để cổ vũ nhân dân và hệ thống chính trị!

 26. thudinh said

  Lịch sử đã sang trang, đúng sai, công tội đời sau có quyền phán xét, song không ai có thể phủ nhận – xét trên chủ nghĩa dân tộc thì TBT Lê Duẫn là người hùng!

 27. Ẩn danh said

  Ôi ước gì ta có ông Lê Duẩn sống lại nhỉ? Nhưng chỉ Lê Duẩn về dân tộc thôi chứ đừng có Lê Duẩn của Mac Lê Nin thì toi luôn

  • Cuội Baxạo said

   Đừng.Ông này mà sống thêm 2 hoặc 3 năm thôi thì chúng ta chẳng còn gì cả.Chả lẽ Khách không biết câu ” Thứ nhất anh Ba,nhì Nha Khí tượng” đó sao. Cái ông này chỉ giỏi nói phét thôi.

 28. Phan Minh said

  Trung Quốc là thế đấy. Chỉ những người ngu ngơ hay loại bán nước mới không thấy dã tâm của họ. Còn từ người dân thường cũng nhận biết hiện nay và mãi mãi mai sau ai là kẻ thù của dân tộc ta…Vậy tại sao Dân ta, Nhà nước ta vẫn cứ để họ nắn hết nền kinh tế chúng ta. Họ nắm từ hàng hóa bình thường đến cả 1 nền côn nghiệp…Tất cả các nhà máy đều do TQ xây dựng, chuyển giao???. Mà nền CN của họ cũng lạc hậu, tiêu tốn và không kinh té. Đối họ vì xuất khẩu họ sẵn sàng hy sinh tất cả, chúng ta đâu làm thế được. Mai đây họ không sửa chữa, bảo trì…hà máy chúng ta phải làm sao???. Anh Ba Sàm gióng hồi chuông này đi

 29. […] một thời điểm trong năm 1979 sau khi Trung quốc tấn công vào biên giới Việt Nam (Bài nói chuyện của Lê Duẩn năm 1979 ) . Bài nói chuyện này được lưu trữ tại Thư viện Quân đội Nhân dân ở Hà […]

 30. […] ơn nghĩa của TQ trước đây đối với nhà cầm quyền VN. Điều đó đã được ông Lê Duẩn, người đứng đầu cao nhất của nhà cầm quyền VN trước đây khẳng định. […]

 31. […] ơn nghĩa của TQ trước đây đối với nhà cầm quyền VN. Điều đó đã được ông Lê Duẩn, người đứng đầu cao nhất của nhà cầm quyền VN trước đây khẳng định. […]

 32. F 361 said

  Mọi việc tồi tệ hôm nay là do nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười gây nên từ sau gặp mặt Thành Đô 1990. Vì họ quá sợ mất CHXH yêu quý của họ. Họ bám víu vào kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Cứ từ từ quỳ gối và nuốt hết 16 chữ vàng và 4 tốt. Từ 2 tên đại Việt gian này ra hết!!

  F 361

 33. haisg said

  Tôi ủng hộ việc bạch hóa.
  Cái gì chưa nghĩ được thì toàn dân cung nghĩ giúp, sẽ có cách giải quyết
  TH

 34. Saigon said

  Quan điểm về TQ của Ông Lê Duẩn giống như quan điểm của Cụ Hồ và những nhà yêu nước chân chính trước kia, làm sao phổ biếm rộng cho thế hệ trẻ biết được để kịp thời chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn không thể tránh khỏi để bảo vệ đất nước VN. E rằng chúng ta đang chậm trễ..Tại sao không phổ biến rộng rãi những tư liệu này trong nhân dân ? đây là tài liệu của TBT ĐCSVN chứ đâu phải tư liệu phản động mà sợ ??

  • vancaoaz said

   Co TBT LD:
   1. Chinh tri = 10 + chien tranh = 10 + kinh te = 3.5: thi lai.
   2. Ngoai giao 7 + tu cach = 10 + nhan dao = 9.5: qua (khoang hong sau 1975 dat 10 diem. chinh sach cai tao bi tru 0.5 diem)
   Ket luan: Xung dang la lanh dao so 1 cua DCS Viet Nam tu 1930 -2016. Kinh te dat nuoc 1975-1986 toi te chang phai loi cua mot minh Bac Ba ma do loi he thong.

 35. toi thay cac ban chi doc va nghe ma da nhan xet ong nay the no ong nay the kia thi that la nong can. chung ta nen co suy nghi doc lap ,toan dien va xuyen suot chieu dai lich su dan toc mot cach khach quan se thay rang; tat ca cac trieu dai tu truoc den nay chua bao gio nguoi lanh dao cua chung ta co tu tuong va tam nhin mang tinh thoi dai va mang tinh nhan loai ca, chi khi bi danh bi de doa bi an hiep thi co phan khang tu ve de giai thoat thoi chu ko khi nao co kha nang tu xay dung cho chinh minh tro thanh mot quoc gia hung manh de ke khac nhin vao phai ne phai so ca. hien tai bay gio cang the hien ro dieu do o hon bao gio het.chung ta chua bao gio tu xay dung cho minh mot chu thuyet chinh tri rieng ,mot con duong di rieng cho minh mot cach dung dan va phu hop de phat trien dat nuoc phat trien dan toc .ngay ca ho chi minh duoc xem la vi cuu tinh cho dan toc vn bang cach theo chu nghia quoc te vo san den gio cung tro thanh pha san dan toc van cu lam than nhan dan van cu la no ne ,co chang chi la thay doi chu no .di duong nay thay sai thi phai tim con duong khac ma di thoi ko the khac duoc. mong rang tat ca con dan viet nam ta hay tinh ngo ma co nhan thuc dung dan ve thoi cuoc cung nhu ve thoi dai.

 36. Miu said

  Lãnh đạo Việt nam chúng ko u mê gì hết chủ vì chúng đặt lợi ích của gia đình họ hàng nhà chúng lên trên lợi ích của Quốc dân Đồng bào,của dân tộc. Tại sao mọi người lại ko hiểu như thế mà cứ cho chúng là u mê, chúng biết rõ hơn các bạn.

 37. nguyen binh tinh said

  dong dao: ong trung quoc, ba lien xo/ong nhay day, ba da bong

 38. chichchoe said

  Ông Lê Duẩn là người thế đó,không sợ và dám đánh,những năm 1979 ở gần biên giới đều có khẩu hiệu mà do trung quốc ghi là:tâp đoàn Lê Duẩn chứng tỏ trung quốc cũng ngai ông.Hay thời gian bô trưởng ngoai giao Nguyễn Cơ Thach ông cũng có cung cách ngoai giao cứng rắn không sơ trung quốc.Với người dân trung quốc ho cũng như dân Viêt nam yêu chuông hòa bình,chủ yếu do cấp lãnh đao.Chủ nghĩa xã hôi ư?hay chủ nghĩa tư bản?điều quan trong là chủ nghĩa nhân đao.Trước tiên người dân không bi những bất công đè nén,cuôc sống thanh bình,lãnh đao hay người dân như nhau.Đối với hàng xóm to nhỏ măc kệ,tôi không đông đến anh thì đừng đông cham đến tôi, còn không còn cái lai quần tôi cũng đánh.

  • Võ Danh said

   Lê Duẫn và Bộ chính trị có chỗ chống lưng là Liên xô nên không sợ Trung cộng,cũng may cho miền Nam nếu sau năm 1975 Lê Duẫn mà thân Trung cộng thì miền Nam VN cũng giống như Campuachia sẽ có vô số “cánh đồng chết”.Rất tiếc những kẻ cầm quyền sau này không giữ được hào khí chống quân bành trướng như ông Lê Duẩn.Có phải do ngu dốt mà họ không nhìn thấy hiểm họa từ phương Bắc?

  • TQ said

   Vậy mà bọn bất lương còn tung tin đồn nhảm: TQ thuê trẻ con ném sâm Cao Ly hảo hạng vào vườn nhà ông LD.

 39. Long A said

  Cả hai (Mỹ và Trung Quốc) đã thương lượng với nhau để đánh tôi mạnh hơn. Ông ta (Chu Ân Lai) đã không bác bỏ quan điểm này là vô căn cứ và chỉ nói rằng: “Tôi sẽ gửi thêm súng đạn cho các đồng chí“.

  Thế là đã rõ (cho những ai còn mơ hồ) ! Các lãnh đạo Trung Quốc muốn đánh Mỹ bởi người dân Việt Nam.

  • namchan said

   các lãnh đạo ĐCS TQ muốn đánh Mỹ tới NGƯỜI VIỆT NAM CUỐI CÙNG !
   và sau đó, người TQ, hơn cả tỷ dân, sẽ di cư xuống, thay thé !

  • Nguỵ ...xưa ! said

   Đã rõ “Một chiều -một phía” !tra thêm trên google thì biết !

  • TSD said

   Thế mà thằng Phọt Phẹt mất dạy nào đó nó bảo thế thế này: “Dịp may cho dân Việt, Kissinger, cố vấn an ninh của Tổng Thống Mỹ đã có bước đột phá ngoạn mục. Mỹ đi đường tắt, bắt tay với Trung Quốc chống lại Liên Xô, tạo ra một bước ngoặt trong thế toàn cầu, phá vỡ thế đối đầu Chiến Tranh Lạnh, bỗng chốc Miền Nam Việt Nam không còn là vị trí chiến lược của Mỹ nữa. Và tất nhiên Mỹ tìm cách rút lui trong danh dự, bằng cách ký hiệp định Paris, mặc dù thừa biết, sau đó phía Bắc Việt sẽ thôn tính Nam Việt Nam.” (http://www.photphet.info/2012/05/nhiet-liet-chao-mung-sinh-nhat-cu.html).
   Đập chết cả 9 họ nó đi bác Long A kính mến!

 40. mt said

  THoi LD thi tat ca moi nguoi dan deu song nhu trau ngua, ca tem phieu, an gao ham, bo bo cho ngua, thit 2 lang mot thang, vai may quan thoi ao may ao thoi quan tham chi may quan anh nao cao qua thieu vai thi TAP GAU… mac quan dai roi thi thoi quan lot, nho cai kia no co ” ngong ” len doi hoi thi dung chan bat cheo nhau. Mua dong ko ao ret, mua ha ko may o, anh nao co ao may o ba lo mac thi di cua gai de hon anh mac ao may o mau chao long lo cho to dia mau bun. Oi qua la mot thoi CHO CHET cu nghi den ma hai hung tu thoi do toi nay cung van vay thoi… co khi bay gio con khiep khung hon vi ta dang song o thoi dai @ ma toan @ dom ve moi thu…

  • F 361 said

   […]
   Tình báo Hoa Nam chúng mầy cố làm mất uy tín ông Lê Duẩn, người đã đánh tụi mầy một miếng giáp ko còn. Với lại còn binh cho thằng cha phản quốc Hoàng Văn Hoan, là thằng cha luôn núp bóng, mượn danh cụ Hồ để chưởi Lê Duẩn.
   Hà hà , vải thưa che sao được ánh mặt trời. Dù cho chính cái Ban Tuyên giáo TW VN bôi nhọ ông Duẩn như đã làm lâu nay, thì Lê Duẩn cũng là TBT duy nhất đánh Chệt ra bã!

   ha ha…

   F 361

 41. Dân Việt said

  Bây giờ là lúc cần phải đoàn kết dân tộc hơn lúc nào hết, mọi chính kiến, ý thức hệ chính trị… tạm thời nên gác lại để tập trung chống quân trung cộng hiểm ác ! Thấy một số người cứ lo mưu đồ riêng mình, sẵn cớ thay gì chống trung quốc lại kích động chống phá lại chính quyền Việt Nam, thật xấu hổ, nhục nhả !!!

  • chờ gió đông said

   vận nước ngày càng yếu, tham nhũng tràn lan, lòng dân li tán, lỗi tại ai?
   Nếu vẫn để nguyên thế này không lâu nữa vn sẽ mất nước tất tay. Còn chống phá thì vẫn chưa đến lúc vì dân việt hiện nay chỉ 1 số dân ở thành thị là có thể tiếp cận thông tin đa chiều. Họa chăng chỉ là gây áp lực tí cho quan trên nghĩ lại, đảng csvn đang đứng trước cơ hội không thể thuận lợi hơn để cải cách và tránh cho đất nước khỏi bị xung đột từ bên trong. Bằng không dù có phép màu nào có thể vượt qua được cuộc chiến với 3 ship lần này thì sớm hay muộn thì cũng mất nước hoặc bạo loạn thôi. Nó sai từ cơ chế nên phải sửa từ cơ chế. Đôi lời

  • Long A said

   Dân Việt đã nói
   26.06.2011 lúc 17:35
   “…Thấy một số người cứ lo mưu đồ riêng mình, sẵn cớ thay gì chống trung quốc lại kích động chống phá lại chính quyền Việt Nam, thật xấu hổ, nhục nhả !!!

   Thế bác có nắm rõ mối quan hệ giữa chính quyền Hà Nội bây giờ với Bắc Kinh chưa, mà bác quy kết trách nhiệm cho “một số người” ?

   Chính sự không minh bạch trong quan hệ này đã làm hại chính họ đấy !

  • Xía vô said

   Dân Việt vừa mới ở trên trời xuống hay sao vậy: TQ đã xông vào nhà phá phách giết hại ngư dân của mình, chỉ có bà Phương Nga mấy câu phản đối muộn màng, mà bản chất của TQ ông Lê Duẩn đã noí rõ đấy, làm sao người dân yên tâm với cách xử sự của CQ như vậy ? Thử nhìn quanh xem, một nước nào đó bị nước khác vào sâu vào lãnh thổ phá phách bắn giết người dân của họ thì họ phản ứng ra sao, còn VN mình như thế nào ? Không có một nhà lãnh đạo nào lên tiếng phản đối TQ, người dân BT phản đối TQ gây hấn thì bị CQ đàn áp… Thử hỏi Dân Việt: CQVN hiện nay có làm theo tư tưởng cùa Bác: “nhân dân VN thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” không , hay ngụy biện đủ thứ lý do để không dám động đến một sợi tóc của họ để họ càng lấn tới ?
   Hòang sa mất rồi, còn Trường sa, Bạch long vĩ làm sao giữ nổi khi đánh giặc xâm lấn chỉ có cái mồm của bà Phương Nga ?

  • vo danh noi said

   dan viet oi ai chong chinh quyen dau chinh la chong trung quoc nhung chinh nhung thang thai thu no so nen gay ap luc len dau nhung nguoi yeu nuoc do cho nố so vi nhandan vn chong trung quoc bon no mat ghe va kg biet tron o dau

 42. Dân Việt said

  Một lũ tâm thần, mượn gió bẻ mang ! Lợi dụng lòng yêu nước của người VN để kích động chống phá nhà cầm quyền, tụi bây mới là kẻ phản dân, hại nước, phục vụ cho lợi ích của bọn trung cộng !!!

  • khách said

   Chứng cớ đâu ! Chứng cớ đâu !

  • Long A said

   Dân Việt đã nói
   26.06.2011 lúc 15:33
   “Một lũ tâm thần…”

   Nói người phải nghĩ đến ta
   Thử sờ lên trán xem xa hay gần.

   • Dan Viet yeu nuoc' Viet said

    Dan Viet nguoi Viet go^c’ Hoa ha?
    kho^ng biet cac Bac hay cac Chu’ , Co^ Di` Anh chi. gi het ma ho^n? hao` goi . moi. nguo*i` la` Lu~?
    Dan Viet co dden^’ ta^n. nhu*ng~ khu Co^ng nghie^p. hay nhung~ nha` may’ co’ co^ng nha^n TQuoc chua?
    Xem nguoi TQuoc sang Viet Nam ddo^i’ xu*? voi’ nguoi Viet NAM ra sao chua*?
    Co’ lan^` di ve vu`ng KCN Long Giang _Tien Giang. toi^ dduoc nguoi` da^n o ddo’ cho bie^’= Bon. TQuoc ngang nhien uc’ hiep nguoi Viet chung ta_Toi noi’ Chung’ ta la` vi Toi nghi DViet con` la nguoi Vn _
    Chung’ no’ vao` quan’ cua nguoi Viet Nam buon ban thuc’ an , sau khi an uong^’ no say thi` ddap. ddo^? moi. thu*’ tre^n ba`n xuo^ng’ dda^t’. bat’ nguoi` dan VNam phai? bo` xuong’ don. dep. moi thu*’ moi’ chiu tra tien^`!….ma` no^ng dan^ noi ddo’ dda~ bi. cuop’ ddat’ xay KCNghiep , ko con cach nao` khac phai? buon ban’ chut it kiem so^ng’.
    Nhu*ng~ nguoi Viet Nam con` chat^’ Nguoi*` kho^ng the^? nao` chiu. dduoc. tinh` canh? ddo’!

  • Tuổi trẻ said

   Dân Việt ơi, đừng ném đá giấu tay như vậy nữa. Người biểu tình chỉ kêu là Trung Quốc thôi. Bạn kêu là Trung Cộng thì mình biết bạn chả phải là cái loại ủng hộ chính quyền gì rồi.
   Chắc ở tít tận US mà bố láo bố toét chia rẽ dân tộc và kêu những người biểu tình yêu nước là “tâm thần”

 43. 1nxx said

  Muốn mua 1 đất nước với tất cả nhân dân của nó là 1 điều cực khó nếu không muốn nói là không thể. Muốn chiếm được 1 đất nước với tất cả nhân dân của nó rất khó nhưng có thể và sẽ phải tốn rất nhiều xương máu và tiền. Muốn có 1 đất nước với tất cả nhân dân của nó 1 cách dễ dàng hơn là : chỉ cần mua người lãnh đạo của đất nước đó là đủ, giá cả thì rẻ hơn gấp nhiều lần, mà không bị mang tiếng xấu với thế giới. TQ chỉ cần mua 1 mình Polpot là có Campuchia, Polpot giết dân của mình theo lệnh của TQ vì đã nhận tiền của TQ và TQ không hề mang tiếng xâm lược và diệt chủng. TQ chỉ cần mua 14 ủy viên bộ chính trị của VN là TQ có cả nước VN và tất cả nhân dân của nó. Ngày nay 14 ủy viên bộ chính trị không thể dùng cuốc chim giết người hàng lọat như thời Polpot vì dư luận thế giới sẽ cực lực lên án, nhưng ngày nay bè lũ bán nước có thể dùng hàng trăm hóa chất độc hại cho vào thực phẩm để giết cả 1 dân tộc 1 cách chậm rãi và chắc chắn theo lệnh của ông chủ, ngày nay bè lũ bán nước có thể dùng bauxite để hủy diệt tòan bộ môi trường sống của 1 dân tộc (có thể TQ đã mớm cho bộ chính trị VN ý kiến đổ bùn đỏ của bauxite xuống biển đông, như vậy khác gì đổ xô thuốc độc xuống giếng nước ăn của nhà mình) theo lệnh của ông chủ, ngày nay bè lũ bán nước có thể có thể dùng đường sắt cao tốc để tiêu diệt nốt chút sức lực cuối cùng của 1 dân tộc theo lệnh của ông chủ mà sức lực đó chỉ được phép dùng khi nước nhà đại nguy biến. WB, IWF, USA, EU, Japan đã không đồng ý cho VN vay tiền làm đường sắt cao tốc thì ai sẽ cho VN vay ngoài TQ? Nếu vay mà không trả được đúng hạn vì các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước ta không biết làm kinh tế do họ thiếu học thì lãi mẹ sẽ đẻ lãi con và VN càng ngày càng chìm sâu trong nợ. Nợ có phải trả hay không phải trả? Có phải trả. Lấy gì trả đây, tiền thì không có ? Lấy biển đông trả, lấy Tây nguyên trả, lấy miền bắc trả, lấy cả VN trả. Với anh hàng xóm đồ tể khổng lồ tham lam vô tận giảo quyệt vô cùng thì 14 vị lãnh đạo tham lam của VN chỉ là những đứa trẻ đang tập bò mà thôi. Vận nước ta ông cha để lại đến thế kỷ 21 này có lẽ là hết. Con cháu chúng ta chắc là dắt díu nhau đi ăn mày khắp thế giới như người Cigan đến vĩnh viễn. CHHV đã nhìn thấy viễn cảnh đen tối này của dân tộc ta, và bè lũ bán nước đã hạ thủ ngưòi để diệt khẩu. Để cứu nước nhà việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là : giải phóng cho CHHV và tất cả những người con ưu tú nhất của dân tộc hiện đang bị bè lũ bán nước giam giữ trái phép, chúng ta hãy ký đơn tập thể gửi đến Liên hiệp quốc, tổng thư ký LHQ, tất cả các ủy ban của EU, chính phủ Mỹ và TẤT CẢ 192 nước thành viên LHQ đề nghị gây sức ép với chính phủ VN yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho tất cả tù chính trị đang bị giam giữ trái phép tại VN. Chúng ta hãy phát động 1 ngày xuống đường biểu tình cả trong và ngoài nước trên tòan thế giới đòi trả tự do cho CHHV và tất cả tù chính trị tại VN. Phong trào dân chủ ở VN hiện nay cần gấp 1 người lãnh đạo sáng suốt. Phải thay thế gấp chế độ bất tài bán nước này bằng 1 chế độ dân chủ và thành lập gấp 1 liên minh quân sự với ASEAN dưới sự lãnh đạo của Mỹ mới có hy vọng giữ được sơn hà xã tắc cho con cháu chúng ta.
  TRAN PHONG.

 44. buiphuc said

  cảm ơn anh Ba đã trả lời thắc mắc,anh nói đúng,sự an toàn của blog rất cần thiết và mới là điều quan trọng nhất,độc giả rất cần những thông tin ở đây,bà con nên thông cảm và ủng hộ anh Ba nếu có xóa nhầm,không thể làm việcchính xác tuyệt đối được với cường độ như ABS.chúc anh sức khỏe.thân ái

 45. Mladic said

  basam ơi! đại tá budanov bị sát hại rồi. hu, hu, hu!

 46. buiphuc said

  anhbasam cho biết tiêu chí để anh xóa commet như thế nào?ngoài nói bậy và đả kích,kích động một cách thái quá theo như tôi nghĩ.cảm ơn
  BS: Còn sự an toàn cho trang blog nầy nữa bác ạ. Và xin lỗi là trong số những phản hồi gây mất an toàn thì chắc chắc lẫn lộn cả của những bà con thiện chí lẫn những kẻ cố tình chơi kiểu “chôn rượu lậu vô nhà nước khác”.

 47. hoavan2011 said

  Hình như anh BS quên rồi, bài này đã được đăng trên talawas trước khi mạng này đóng cửa (http://www.talawas.org/?p=26340), tôi nhớ mang máng nhưng không dám chắc là BS hồi đó cũng đăng lại? Trên TLW, người dịch (Bùi Xuân Bách) có dẫn giải khá rõ nguồn tài liệu và ý kiến của TS Stein Tønnesson, một học giả nghiên cứu về thời kỳ Chiến tranh lạnh, trong đó có mối quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc. Ngọc Thu và BXB là một?
  BS: Cám ơn bác. Nếu có thì chỉ là hai bản dịch của hai người khác nhau. Bản dịch này nằm trong loạt tài liệu dịch về chiến tranh VN, do NT dịch, BS đăng cả tháng nay.

 48. […] TBT Lê Duẩn: về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam Đăng bởi 105.Anhbasam on 14.06.2011 1) Đây là bản chụp vài dòng bút ký cá nhân, như tự dặn với riêng […]

 49. Sự thật mất lòng said

  Cám ơn bạn Gpsvn. Tôi sẽ gửi cái link cho mấy thằng bạn người Thái và Lào đọc chơi.

 50. Dânđen said

  Không ngụy biện để lừa dối:
  .Ông dở mặt nầy hay khác, ông dở mặt khác lại hay mặt nầy ,nói tóm lại ông nào cũng dở vì đúng một nữa tức là sai và sai một nữa cũng là sai ,chế độ cs tai VN cần phải loại bỏ vì người dân không thể chấp nhận được cứ ông nầy lên lãnh đạo có dở có hay rồi thay thế ông khác lên lại có hay có dở người chịu thiệt thòi nhất lại là đám dân đen .Chế độ cs trên toàn thế giới chưa có nước nào mang đến cho nhân dân có được cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đến thời điểm nầy và nó cũng đã bị sụp đỗ hoàn toàn ,ở VN cứ ôm mãi cái chế độ mang tư tưởng cs thì đời sống nhân dân càng đi vào ngõ hẹp đường cùng ,phải thay thế bằng một chế độ khác thôi

 51. hahien said

  Ai cũng có mặt hay mặt dở, dù là lãnh tụ hay dân đen. Tất nhiên, sự hay dở của lãnh tụ sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia.

  Ông Lê Duẩn cũng thế, cũng có mặt hay, mặt dở. Nhưng cái dở của ông là cái dở chung mà tất cả những người cộng sản cùng thời với ông đều mắc phải do ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị và bối cảnh khách quan của thời đại khi ông còn sống. Nhưng vì ông ở vị trí đứng đầu nên cái sự dở chung của tất cả trở thành cái dở của riêng ông. Nhưng cái hay của ông thì hiếm có đồng chí cùng thời nào của ông có được và ông đã khuất phục được họ (nói trắng ra là làm họ phải sợ – cái uy ấy không phải nhà lãnh đạo nào cũng có, nhất là trong một cơ chế tập thể như ở ta). Trong số các nhà lãnh đạo cộng sản ở VN thì Lê Duẩn là người có tư duy sáng tạo, dám quyết, dám làm và cấp tiến nhất. Chẳng thế mà ông Võ Văn Kiệt và rất nhiều người cùng thời gọi ông là ông “một trăm ngọn nến”.

  Tôi nghĩ với tính cách và con người ông, nếu Lê Duẩn vẫn còn sống đến bây giờ thì ông sẽ là nhà cải cách số 1 trong số những người có tư tưởng cấp tiến nhất của ĐCSVN.

 52. vuidua said

  Ai sợ Mỹ nhất? Chính là ĐCS Trung quốc hay cụ thể là Mao Trạch Đông. Vì sợ Mỹ nên họ xúi giục, bắt ép VN ký hiệp định Giơ ne vơ với tình trạng chia cắt đất nước.
  Mục đích thứ nhất là để có một vùng đệm giữa Trung quốc với Mỹ là miền Bắc VN, nuôi dưỡng chiến tranh gián tiếp với Mỹ để cho Mỹ không mạnh lên, vì vậy họ không mong VN thắng Mỹ. ( Năm đời, mười đời…)
  Hai nữa là duy trì một nước VN luôn ở thế suy yếu vì chiến tranh, không mạnh lên được để khi có cơ hội thì xâm chiếm, thỏa mãn tâm lý bành chướng ngàn đời. Mao không giấu diếm điều đó với LD vì quá tự tin rằng VN hoàn toàn bị lệ thuộc vào họ. VN có biết điều đó nhưng ở thế kẹt, bị phụ thuộc nên buộc phải ký.
  Mao tự coi mình như một hoàng đế Trung Hoa nên cách hành xử với các nước nhỏ xung quanh cũng có tính truyền thống phong kiến.
  Việc sắp đặt để HCM lấy Tăng Tuyết Minh của Chu Ân Lai có khác gì lừa các tù trưởng các phiên tộc xưa làm dâu, rể để trói chặt mối quan hệ lệ thuộc. ĐCS VN thời ấy cũng biết điều đó cho nên đã buộc phải biến ông Hồ thành người không gia đình.

 53. gpsvn said

  @Sự thật mất lòng

  Bài gốc phải bằng tiếng Việt (nếu thực sự có bài gốc). Theo Cold War International History Project thì nó nằm trong Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

  Nếu bác muốn tìm bản tiếng Anh: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.document&identifier=5034BF75-96B6-175C-95920EA599AF9609&sort=subject&item=US, negotiations with Vietnam

 54. Tam said

  Lịch sử là của lịch sử, nó đã phải như thế , không nên cãi lịch sử.
  Với những bộ óc lãnh đạo và tiềm lực quân sự,kinh tế chúng ta đang có, nếu chỉ tự mình thì không thể có tương lai sáng sủa.

 55. Fan BBS said

  @ gop y đã nói 15.06.2011 lúc 12:39 chiều

  Cuối mỗi bài vẫn đều có:

  Like
  Be the first to like this post
  Để các bác không ‘com’ chỉ việc bấm vào đó, nếu KHOÁI

 56. gop y said

  @anh ba sam-so luong nguoi truy cap vao ba sam hang ngay cuc lon,co nhieu nguoi doc bai cua anh basam post nhung ko de lai phan hoi (vi mot ly do nao do )hoac ko thich viet phan hoi ?.anh ba sam nen lam giong nhu blog que choa ngoai dong phan hoi nen co nhan xet bai bang cach danh vao dau sao o cuoi bai viet-than!

 57. Lá Cải said

  Có lẽ cái này các “bác” đều biết cả, chỉ có ko công khai thôi! Cảm ơn anh Ba!

 58. Trường said

  Kiên đã nói
  15.06.2011 lúc 12:52 sáng

  Họ càng ăn hiếp ta thì họ càng mất mặt trước quốc tế. Họ không biết vậy hay sao nhỉ ?

  ================
  Vẫn còn có người mang suy nghĩ AQ thế này…

 59. Đọc tài liệu này tôi mới thấy rõ ông HCM ký hiệp định Geneva chia cắt 2 miền Nam – Bắc là phục vụ ý định của cs TQ qua lời nói của Chu ân Lai . Trước đó chính ông Chu ân Lai là người mai mối bà Tăng Tuyết Minh cho ông HCM . Dù nhìn ở góc độ nào đó ông HCM vẫn được coi là con rể của Đảng cs TQ . Nhìn vào lịch sử thời điểm này Đảng cs VN chia làm 2 phe : Phe ông HCM – PVĐ -TC – NCT và phe ông LD – LĐT – VNG . Do mâu thuẫn lập trường tư tưởng với ông HCM trong mối quan hệ với TQ nên phe cánh của ông LD cho ông HCM ngồi chơi xơi nước một thời gian dài trước khi chết . Trong di chúc của ông HCM để lai yêu cầu được hoả táng , nhưng với tư tưởng chống TQ ông LD quyết định xây lăng cho ông HCM để sau này lịch sử phán xét .
  Do hiểu được những mưu đồ của Đảng cs TQ chia cắt lâu dài VN muốn biến miền bắc VN thành vùng đệm an toàn nên ông LD một mặt lợi dụng viện trợ của TQ một mặt lãnh đạo nhân dân miền Bắc kiên quyết thống nhất đất nước . Cũng may do sự nỗ lực của toàn dân nên VN đã thống nhất đất nước. Nhìn cảnh Bắc Hàn và Nam Hàn bây giờ thấy rùng mình . Cũng qua đó người miền Bắc VN vẫn còn nợ người anh em miền Nam VN một lời xin lỗi thành thật !
  Nhìn ở góc độ làm KT có thể ông Lê Duẩn làm không tốt có nhiều sai lầm chết người như : Cải tạo Công – Thương ở miền Nam sau năm 75 . Nhưng nhìn về góc độ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ – lãnh hải của Tổ quốc ông Lê Duẩn làm tốt hơn ông HCM rất nhiều ( Tôi còn nhớ trong một tài liệu nói về việc TQ muốn trao trả đảo Bạch long vĩ cho VN nhưng lãnh đạo Đảng cs VN không muốn nhận ).
  Khi ông Lê Duẩn chết , đám hậu duệ của ông HCM lên nắm quyền ( khốn nạn thay cho Dân tộc VN ) bọn chúng còn bán nước cầu vinh trắng trợn hơn cả cha ông chúng !

 60. montaukmosquito said

  Yêu nước là yêu … (“anh em đồng chí”) Xã Hội Chủ Nghĩa

  Ông Đỗ Mười từng nói “tuy Trung Quốc nó đánh ta nhưng nó cùng là cộng sản”.

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/06/110609_vietnam_risks.shtml

 61. Yêu nước không chỉ là... said

  Kính thưa lòng yêu nước ! 😀

  Mọi người có biết rằng vì sao có rất nhiều, rất nhiều người Việt Nam làm cho người nước ngoài ở Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam ở nước ngoài được trả mức lương khủng không ?
  Những người có thực tài kinh doanh, thực tài về chuyên môn không nhiều. Rất nhiều trong số họ là những kẻ biết đem lại mối lợi lớn cho nước ngoài bằng việc tìm ra những sơ hở trong pháp luật Việt Nam để lách, làm chân “chạy”, che giấu những sai sót, những dối trá trong sản phẩm, trong cách làm ăn của người nước ngoài, lấy phần thiệt của người Việt Nam làm lời cho chủ… Vì thế nên càng ma mãnh bao nhiêu thì càng được bọn người nước ngoài trọng dụng bấy nhiêu.

  Nhiều người Việt Nam ta còn thiếu lòng tự trọng lắm. Hoàn toàn không có khái niệm yêu nước khi đứng trước tiền bạc.
  Với hơn 3 chục năm làm cho một số công ty nước ngoài, là người “trong chăn” tôi biết rõ chuyện này. Đây là điều mà rất ít người nói tới. Tôi nói ra nhân trường hợp anh kỹ sư Tạch bị sa thải..
  .
  Trường hợp ta nhập nhiều công nghệ lạc hậu của Tầu cũng vậy thôi

  Yêu nước không chỉ có đi biểu tình.
  Ta nên quan tâm khơi dậy lòng yêu nước ở những nơi mà con người phải lựa chọn: tiền bạc và danh dự/ lương tâm của người Việt…

  Kính chào !

  Kính nhờ anh ba xoá giúp comm thừa. tks !

 62. NgườiMiềnNam_vn1962 said

  Một nữa sự thật là giã dối , trong giai đoạn hiện nay sao tự nhiên lòi ra bài phát biểu của cố TBT bài phát biểu trên có vẽ giống với chuyện kể hơn ,mong Anh Ba nếu có thể thì kiểm chứng lại dùm tính chính xác của bài viết trên vì cách hành văn không suông sẽ rất khập khiễng .Theo tôi dược biết ngày xưa bất cứ bài phát biểu nào của các ông lãnh đạo đều có những câu sau : chủ nghĩa Mác-Lê , đường lối chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng tiến bộ ,công nhân và nông dân là giai cấp lãnh đạo v.v. ..và v.v….

 63. Yêu nước không chỉ là... said

  Kính thưa lòng yêu nước ! 😀

  Nếu nhà nước biết rằng vì sao có rất nhiều, rất nhiều người Việt Nam làm cho người nước ngoài ở Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam ở nước ngoài được trả mức lương khủng không ?
  Những người có thực tài kinh doanh, thực tài về chuyên môn không nhiều. Rất nhiều trong số họ là những kẻ biết đem lại mối lợi lớn cho nước ngoài bằng sự tìm ra những sơ hở trong pháp luật Việt Nam để lách, làm chân “chạy”, che giấu những sai sót, những dối trá trong sản phẩm, trong cách làm ăn của người nước ngoài, lấy phần thiệt của người Việt Nam làm lời cho chủ… Vì thế nên càng ma mãnh bao nhiêu thì càng được bọn người nước ngoài trọng dụng bấy nhiêu.

  Nhiều người Việt Nam ta còn thiếu lòng tự trọng lắm. Hoàn toàn không có khái niệm yêu nước khi đứng trước tiền bạc.
  Với hơn 3 chục năm làm cho một số công ty nước ngoài, là người “trong chăn” tôi biết rõ chuyện này. Đây là điều mà rất ít người nói tới. Tôi nói ra nhân trường hợp anh kỹ sư Tạch bị sa thải…

  Yêu nước không chỉ có đi biểu tình.
  Ta nên quan tâm khơi dậy lòng yêu nước ở những nơi mà con người phải lựa chọn: tiền bạc và danh dự/ lương tâm của người Việt…

  Kính chào !

 64. Bác Ba xem lại tính xác thực của tài liệu, biết đâu chừng 10, 15 năm nữa, lại lòi ra ghi chép “chống tàu khựa quyết liệt” của ông Đỗ 10, ông NĐM, ông Trọng để mà gỡ bớt tội, rồi mọi người lại tung hô các ông này lên mây.

  Như trường hợp của ông Võ Văn Kiệt, lúc tại vị thì xây dựng được vài công trình “tầm cỡ”. sau này nghỉ thì mới viết báo, tôi nhớ nhất là báo Tuổi trẻ hay đăng bài của ông Kiệt, đa phần nhờ các bài báo này mọi người mới xem ông Kiệt “có tư tưởng đổi mới”.
  Trường hợp ông Nguyễn Văn An cũng vậy.

  Sao lúc tại vị các ông không thực hiện cho dân nhờ, đợi lúc “về vườn” mới “tỉnh ra”

  Thật giả không biết đâu mà lường bác Ba à!

 65. ÔI VN said

  Có tài liệu nào liên quan đến việc ông Hồ và ông Mao trở về từ Liên Xô trên cùng 1 chuyến xe lửa, khoảng năm 1950 hay 1951 , qua đó ông Hồ đã khó khăn mới xin được ông Mao viện trợ để đánh Pháp ; mong anh Ba Sàm tìm hiểu và post lên cho bà con thưởng lãm. Tôi ngờ rằng VN bị dính chặt vào TQ từ dạo đó. Ông Hồ tạo ra ông Duẩn để cố thoát khỏi những ràng buộc với TQ mà chính ông Hồ đã dựng nên. Ông Duẩn cũng chẵng làm gì được như tài liệu trên cho thấy; sau đó ông Duẩn kết hợp với Lê đức Thọ cho ông Hồ lên thái thượng hoàng với “mộng tưởng đoàn kết TQ và LX”. Hậu duệ của các ông ấy như đấm người bị uống thuốc mê đang lầm lủi giửa rừng già, chẳng biết đâu mà lần ra khỏi cái nhục vong quốc

 66. Đởm said

  Trước đây tôi đã không hiểu rõ về Lê Duẩn và đã có ác cảm với ông.Nhưng chắc chắn Lê Duẩn là vị TBT giỏi nhất của ĐCS Việt Nam từ khi thành lập.Đọc tài liệu này sẽ hiểu hoàn cảnh phải đối phó với rất nhiều vấn đề phức tạp của đất nước ta ngày đó trước dã tâm của TQ.
  Tình trạng khó khăn,nghèo đói của VN sau năm 1975 cũng vì phải duy trì quân đội để đối phó âm mưu của TQ bành trướng.
  Đối tượng cần phải đọc bài này nhất vào lúc này là các vị trong BCT và các lãnh đạo QĐND Việt Nam.

 67. Văn nô said

  Tháng 2-1979 tôi có mặt tại Đồng Đăng, Lạng Sơn khi quân TQ vừa rút đi.. Thị trấn ngổn ngang gạch ngói. Có những gia đình Trung Quốc theo quân Tàu rút sang bên kia biên giới còn bỏ lại nguyên cả loạt bình rượu thuốc. Nhan nhản trên tường, trên các cột đèn có treo những khẩu hiệu viết vội bằng mực tàu trên giấy trăng :” Đả đảo tập đoàn Lê Duẩn phá hoại tình hữu nghị Việt Trung, tay sai Liên xô chống lại Trung Quốc..”.Lúc đó tôi hiểu ngay TBT Lê Duẩn là người thực sự yêu nước, chống Tàu chứ không phải như ở Hà Nội lúc đó nhiều người đang cười cợt :” thằng Mao ít đánh thằng Mao nhiều”… Ước gì ta có một TBT Đảng CS VN thực sự yêu nước như ông Lê Duẩn.

 68. Anh Hung said

  Chính tập đoàn Lê Duẩn sau khi đánh chiếm miền Nam (là 1 sai lầm), ngả hoàn toàn về cộng sản Liên Xô,tập trung cưỡng bức cải tạo quân dân chính VNCH, gây ra vụ cưỡng bức Hoa kiều làm mâu thuẫn trầm trọng với Trung cộng. Lê Duẩn không có tầm nhìn xa cho đất nước, có tội nhiều hơn công.

 69. thuhang said

  Ai cũng hiểu, chỉ có 14 thằng cố tình không hiểu!

 70. QuangPhong said

  Tôi đã từng nghe trực tiếp Bác LD nói chuyện mấy lần tại Quảng trị,những lần Bác về thăm quê.Cứ nói đến TQ là Bác kể chuyện rất hùng hồn những lần bác và lãnh đạo VN đấu trí với họ trong các cuộc hội đàm,bất kể là chiến tranh hay kinh tế,xã hội… Chúng tôi ghét TQ từ dạo đó,mặc dù vẫn thuộc bài hát :Việt nam-Trung hoa,núi liền núi…..
  Tuy nhiên,cũng có thể do quá lo lắng về TQ mà VN ta duy trì một nền kinh tế kế hoạch tập trung ít tính đến yếu tố thị trường+một đội quân thường trực quá lớn nên chúng ta đã có những tháng năm kinh tế kinh khủng ( Những năm 80-thế kỷ trước).
  Nay kinh tế đã đỡ hơn,nhưng việc dựa vào TQ để phát triển kinh tế thì chắc là không ổn,cộng với tính dân tộc Đại Hán – nhăm nhăm thôn tinh VN đã hằn sâu vào tâm trí của họ cộng với cái bản tính xảo trá quen thuộc của người Hoa- TQ , Nhân dân Vn ta sẽ còn khổ với họ dài dài.
  Tiếc rằng có một thời gian khá dài- khoảng 10 năm , nhiều người VN ta mất cảnh giác.
  Mong rằng Lãnh đạo VN hãy luôn luôn cảnh giác.

  • Phan Minh said

   Nói hư bạn Quang Phong là quá chính xác. Nước ta bao cấp lâu 1 phần do lý luận nhưng 1 phần cũng vì bọn Tàu. Hiện nay nhiều người chửi Tàu, chống Tàu bằng lời thì dữ lắm nhưng có khi nhà nó toàn sài hàng Tàu, Mua thực phẩm, hóa chất Tàu về chế biến bán cho dân VN ăn để đời này, đời sau nòi giống Việt lụi tàn dần. Một điều không hiểu là tại sao dân VN, chính phủ VN đều biết Tàu là hiểm học truyền thống của VN. Tàu không bao giờ muốn VN giàu, mạnh vậy mà dân ta thì toàn sài hàng Tàu, tha đủ thứ rác rưởi từ Tàu về VN. Chính phủ thì toàn mua công nghệ, máy móc của Tàu để xây dựng nền công nghiệp Tàu. Bài học Tàu rút chuyên gia, rút vien trợ cho VN làm ta khốn khổ những năm 70 TK trước chưa là bài học hay sao???.Hiện nay công nhân Tàu tràn sang VN nỗi lo họ tranh việc làm với CN ta chỉ là chuyện nhỏ. Cái lớn ơn là trai Tàu sẽ lấy gái Việt, họ sẽ lập ra các làng Tàu, phố Tàu rồi huyện Tàu…rồi nó đẻ con ra…Trời mới nghĩ đã vã mồ hôi rồi…Bác Ba Sàm giống hồi trống báo động đi.

 71. khách said

  Chiến tranh chông Tàu 1979 TW đinh chuyển ATK (An toàn khu) về Quỳnh hợp Nghệ an và nêu lần nay sảy ra thì ATK sẽ phải chuyển lên Tây nguyên. TW làm việc ở khu nhà máy chế biến B Xit ở Tinh Đắc nông, Chính phủ sẽ làm việc ở khu chế biến B Xít Tỉnh Lâm đồng nhưng hai khu này lai có rất nhiều công nhân TQ. Chạy đâu cho thoát.

 72. Hứa Ngọc Hùng said

  Thật buồn, một điều chua chát cho người VN ta là, cái “Ngu và cái Tôi” nó to qúa, nó kiên định qúa, bản chất hèn hạ và sự đố kị, bon chen, của người nắm quyền quyết định xã hội, cái tốt cái đẹp luôn luôn bị xua đuổi, hắt hủi và triệt trừ, các thế hệ lãnh đạo không bao giờ có sự tiếp nối, mà họ luôn kình địch, cái hay của người đi trứoc, người sau không bao giờ tôn trọng, mà nhiệt tình dè bỉu, tích cực phê phán và triệt hạ một cách quyết liệt. . ..
  Nếu theo tư tưởng của thời TBT Lê Duẩn, thì thời ấy đảng CSVN đã có cái nhìn chính xác về TQ như vậy, thì đáng lẽ ra, những người kế tục sự nghiệp, phải tránh được cái BẪY nguy hiểm của bè lũ mao chứ ? chẳng lẽ các khóa BCT sau đều không hề hay biết . . . ?

 73. Khanhhoang said

  Ông viết: “Phải xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Muốn có hạnh phúc cho nhân dân phải giàu mạnh và hùng cường. Đó là vì vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam. Không thể khác được.”
  và ông đã làm…A,B,C để đến hôm nay.

 74. Ẩn danh said

  Bác D.Nhật Lệ ơi, có thể bác Mao nói: Trời đất ơi, Trời đất ơi, Chúa ơi, hay Lạy Chúa…Lê Duẩn kể lại tiếng Việt là cái nào trong mấy cái kia thì cũng thành My God! Cho nên chỗ này phải hiểu thoáng 1 chút. Từ tiếng Việt chuyển qua tiếng Anh rồi trở về tiếng Việt mà.

  Không có Tàu với Liên Xô thì làm gì VN đánh được Mỹ? Ai cũng hiểu điều đó.

  ————

  D.Nhật Lệ đã nói
  15.06.2011 lúc 6:43 sáng

  Theo thiển ý của tôi, LD.là người chống Tàu mãnh liệt
  nhất và tôi từng đọc tài liệu chống Tàu của Bộ Ngoại giao
  VN.dưới thời ông nhưng tài liệu này có vài chổ phóng đại
  như 1 bạn đọc đã nói ở trên.Thật ra,nếu nói như ông LD.
  như thế thì cuộc chiến thống nhất VN.chẳng lẽ là nhờ Liên
  Xô nhưng thực tế là nếu không có Tàu thì VN.ta không thể
  nào thống nhất được ?
  Tác giả Groscha còn thêm cả kiểu nói của ông “Lạy Chúa”
  mà gán vào miệng Mao thì còn lạ hơn nữa !

 75. D.Nhật Lệ said

  Theo thiển ý của tôi, LD.là người chống Tàu mãnh liệt
  nhất và tôi từng đọc tài liệu chống Tàu của Bộ Ngoại giao
  VN.dưới thời ông nhưng tài liệu này có vài chổ phóng đại
  như 1 bạn đọc đã nói ở trên.Thật ra,nếu nói như ông LD.
  như thế thì cuộc chiến thống nhất VN.chẳng lẽ là nhờ Liên
  Xô nhưng thực tế là nếu không có Tàu thì VN.ta không thể
  nào thống nhất được ?
  Tác giả Groscha còn thêm cả kiểu nói của ông “Lạy Chúa”
  mà gán vào miệng Mao thì còn lạ hơn nữa !

 76. diemdan said

  ô Lê-Duẫn từng bảo :”ta đánh Mỷ là đánh cho Liên-sô và Trung-quốc” . ???!!!]

 77. Cảm ơn anh Ba và bác Ngọc Thu. Có 1 dạo XT không ưa LD vì ông là 1 phần nguyên nhân gây trì trệ VN sau 75, nhất là khi đọc thêm về quan hệ của ông với HCM, LDT và VNG. Sau tìm hiểu thêm và biết về tinh thần kháng tàu (xin lỗi các bác, giờ không thể viết hoa tên nó được) của LD, XT cũng có thêm chút thiện cảm với ông. Lần này này đọc tài liệu này lại càng hiểu thêm tầm nhìn của ông.

  Khách quan nhận xét, XT thấy LD và Borit Enxin của Nga là 2 nhà lãnh đạo CS điển hình, giỏi đấu đá, giỏi tranh đấu, nhiều thủ đoạn nhưng không giỏi xây dựng xã hội và kinh tế. Mấy ông này giành được quyền lực rất ngoạn mục nhưng đất nước dưới tay các ông thì nát như tương. Cũng có thể kể tên ông Mao vào danh sách.

 78. diemdan said

  ô Lê-Duẫn đã biết Tàu là thế sao mà còn NHỜ VẢ,XIN XỎ nó viện trợ để đánh MNVN [ để phải mang tiếng ‘ăn cháo đái bát’ rồi còn bị ‘bợp tai 79’,]

 79. qx said

  Cám ơn bác Anh-Ba-Sam và Ngọc Thu đã đăng bài. Những chuyện bên trong thỉnh thoảng mới có đọc được, thấy rõ ràng thời bây giờ hơn.

  Rõ là vụ bauxite Tây Nguyên, các vụ bán đất trồng rừng, các nhà máy xí nghiệp, dự án do Trung Quốc “thầu” làm, mang người từ bên nước họ qua, khoanh chiếm một vùng như một đặc khu (xét bề dày ngàn năm máu đổ xương rơi chống chọi giặc dã, khả năng rất cao là xác và máu của ông cha quyện vào đất và nước ở các mảnh “đặc khu” bị giặc khoanh vùng độc chiếm ấy).

  Và chính sách biên giới cũng như vịnh Bắc Bộ nữa, ông đảng ông chính quyền cứ giấu giấu che che hệt tạng kẻ gian.

  qx

 80. Việt said

  Anh Ba lo giữ gìn sức khỏe.

 81. bagan3 said

  Tài liệu trên – cách nay hơn nửa năm gì đó, anh Basam đã nháng ra cho mọi người đọc. Đọc xong, tôi đã viết đề nghị còn những tài liệu, bài viết nào khác xin bỏ thêm ra cho mọi người tham khảo, nhưng đề nghị bị rơi vào quên lãng. Nay thằng Tàu nó lại trắng trợn hơn thì chính tài liệu (đã đăng) lần này lại xuất hiện trở lại.

  Viết như thế, không nhằm trách cứ anh Basam mà chỉ có ý hỏi phải chăng…những gì TBT Lê Duân đã viết chỉ có bấy nhiêu đó sao?
  Hay, đã và đang có một thế lực nào đã thủ tiêu (?) hay ngăn cấm phổ biến?

  Hãy xét tạm kể từ 1990 (sau hội nghị Thành Đô giữa Tàu và TBT Nguyễn Văn Linh + Đỗ Mười) kinh tế việt nam áp dụng theo chính sách mở cửa của Tàu đã dần dà đem lại cho đất nước một bộ mặt sáng sủa ; nhưng song song ta lại mất rất nhiều trên mọi lãnh vực lãnh thổ, tài nguyên Quốc Gia, tính Tự Chủ trong Độc Lộc Dân Tộc , tinh thần Đoàn Kết Toàn Dân và Đạo Đức Truyền Thống…bị mất mát, giảm sút, suy đối và nhất là tính lệ thuộc vào Trung Cộng mỗi ngày, mỗi tháng năm càng bộc lộ rõ rêt đến mức độ NGHI NGẠI đảng csvn đang đưa Đất Nước VÀO VÒNG NÔ LỆ BẮC THUỘC một lần nữa (sic).

  “Thuyết âm mưu” (của bè lũ Đại Hán + Cộng sản bành trướng) lại được đôi tác giả trong ngoài nhắc đến : Tàu gài người vào trong hàng ngũ đảng viên, lãnh đạo – nuôi dưỡng, hướng dẫn và hổ trợ – đến nay đã bao nhiêu tên thành lãnh đạo cao cấp trong Ban Chấp Hành ủy Viên Trung Ương, trong Ban Bí Thư và trong Bộ Chính Trị vừa qua và sẽ nắm quyền sau tháng 7/2011 tới đây ?
  Trong quá khứ, người Dân có thể điểm mặt chỉ tên những lãnh đạo làm tay sai mà có thể độ chính xác khá cao. Còn trong tương lai – sau tháng 7/2011 (trước những “trấn áp” mỗi ngày một công khai của bọn Khựa tại Biển Đông)??????
  BS: “anh Basam đã nháng ra cho mọi người đọc”. Không có chuyện đó. Bác lầm!

  • F 361 said

   Đúng!
   Đã từng có những chỉ đạo (miệng) từ Ban Tuyên Giáo TW về việc đổ lỗi và bôi nhọ LD cho cán bô trung sơ cấp và kích động tâm trạng bất mãn của dân chúng miền BẮC qua truyền thông vĩa hè và kéo dài ra hải ngoại. Nên không lạ sư tương đồng giữa sư ngộ nhận người dân miền Bắc (về LD) vói giọng điệu hằn thù của phố thi Bolsa ” gió tanh mư máu”.

   F 361.

 82. Kiên said

  Họ càng ăn hiếp ta thì họ càng mất mặt trước quốc tế. Họ không biết vậy hay sao nhỉ ?

 83. DangQuang said

  Rõ chán bác Ba Sàm.Bác đăng bài này sớm lên 1 tháng
  biết đâu bác Lê Kiên Thành con cụ Lê Duẩn trúng Chủ
  tịch Quốc hội khoá này.Chậm quá,thành ra đại biểu cũng chả được”cơ cấu”!

  • Long A said

   DangQuang đã nói
   15.06.2011 lúc 00:52
   “…Bác đăng bài này sớm lên 1 tháng
   biết đâu bác Lê Kiên Thành con cụ Lê Duẩn trúng Chủ
   tịch Quốc hội khoá này…”

   Bây giờ chỉ toàn lợi ích phe nhóm dưới remote-control của “nước lạ” rồi bác ơi, chứ đâu còn lợi ích của dân tộc nữa đâu ! Ý thiên triều đã quyết nên không dám làm trái.

   Còn nickname @Tổ Quốc hay post video của con (cháu ?) hát quốc ca : thì post hình ảnh bạn ở Hồ Gươm mỗi sáng chủ nhật cầm cờ đỏ sao vàng thì mới thật sự yêu Tổ Quốc đúng nghĩa. Còn ngày nào bạn cũng chỉ post mỗi cái video mà không hé răng nổi 1 lời thì bạn đang lạm dụng & sẽ bị phản tác dụng đấy !

 84. Kiên said

  Cụ Duẩn bíet vậy mà sao cụ không thật quyết liệt.
  Đầu phía Tây nam họ xúi Ponpot giết hại dân ta. đầu phía Bắc họ trực tiếp xuống tay.
  Đất liền họ cắm mốc vào hết mồ mả ông cha ta. Giờ họ chiếm nốt biển nữa là xong.

 85. Công said

  Rất nhiều tư liệu thời 1979 dạng này đến nay vẫn chưa được công bố. Bản gốc này ở thư viện quân đội bỏ trong tủ sắt hay sao mà anh Ba phải dùng bản dịch lại vậy ? Ngay hiến pháp 1980 cũng có điều xác định: “Đế quốc Mỹ là kẻ thù lâu dài, Bành trước bá quyền Bắc Kinh là kẻ thù trước mắt”… thế nhưng lâu nay vẫn không ai nhắc tới.

 86. Luyện said

  Ngày mai Trung Quốc mà tuyên bố từ bỏ CNXH thì Việt Nam ta cũng nhanh chóng học theo ngay mà thôi. Các nhà Lý luận thiên tài kiệt xuất của chúng ta chỉ đổi lại vài từ của họ cho “sáng tạo”.

  Hỡi ôi những cái loa và những bộ óc trì trệ, không biết tự mình đặt câu hỏi tại sao cả thế giới họ khác ta về mọi mặt ?

 87. Ẩn danh said

  Cảm ơn bác Ba Sàm có một bài rất hay. Mong bác phát huy hơn nữa em luôn cổ vũ cho bác và blog của bác.

 88. khách said

  Khi học nghị quyết ĐH TW Đảng lần thư tư ( 1976 ) trong nghị quyết Đảng đã xác được kẻ thù rỏ ràng trong đó TQ là kẻ thù truyền kiếp vv. Chỉ khi xác định được kẻ thù mới đường lối xây dựng lực lựơng quân sự đúng.
  Đó là kẻ thù của mình là đối tượng nào quân đội cần trang bị vũ khí nào và huấn luyên ra sao vv Nhiêu năm trở lai đây Đảng ta xác định kẻ thù chung chung hoặc ai cũng là kẽ thù ,,,

 89. KTS Trần Thanh Vân said

  Cố TBT có thể nhìn ra dã tâm của TQ muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta sớm như thế cũng là thật tốt. Thế nhưng Cố TBT không để lại các bài giảng, chỉ thị và không huấn luyện nổi lớp kế cận. Điều đó chứng tổ Cố TBT chưa “QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ” để đến nỗi lớp kế cận ngày nay ( cỡ cháu gọi Cọ tổng là chú? ) để đến nỗi lớp ngày nay ( anh Mạnh và anh Trọng ) việc gì cũng báo cáo thỉnh thị TQ. Nguy hại là thế đó.

 90. Ẩn danh said

  Lâu mới nghe lại những bài hát này. Nhờ anh Ba đưa lên trang nhất cho mọi người cùng thưởng thức.

  Hội nghị Diên Hồng: http://www.youtube.com/watch?v=5BgVMjDQlII

  Dậy mà đi: http://www.youtube.com/watch?v=ZE4SzTWzEFg&feature=related


 91. Có phải ông Trọng đã giờ tay hai xin h….?

 92. Minhhoang said

  Chỉ có “Mô tả: Bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam.

  Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội. Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP.”

  Hai chữ “Mô tả” ở đầu đề có hàm hồ lắm không?

  Quân Đội Nhân Dân sẽ lên tiếng sao về việc nầy? Thực hư ra sao? Christopher Goscha là ai vậy cà mà ngoại nhân thời biết người nhà thời không?

  Mà ngoại nhân đã được tiếp cận hay có bài về đề tài nầy, như vụ t/t Nguyễn Tấn Dũng được báo chí xu thời của Đức (?) chuyên ngành quảng cáo hồi gần đây tô điểm thêm trong vụ chìm xuồng Vinashin thì đã rõ.

  Nay “chiện” nầy cũng chỉ nhàm đánh bóng cho một nhân vật có từ hồi “tiền xử” (tiền trảm hậu khỏi tấu”) mà thôi.

  Rõ hài.

 93. Tôi nói câu này trước hết xin lỗi các bậc tiền nhân và tôi biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân khả kính.
  Và chắc chắn khó lọt tai nhiều người.

  Thử hỏi từ thời Ngô Quyền đến hết thế kỷ 20, đất nước VN này có thế kỷ nào là không có binh đạo loạn lạc? Vì sao vậy? Tôi chắc chắn lý do chính không phải là vì:
  – Vì chúng ta ở bên gã khổng lồ xấu tính
  – Vì đất nước ta nghèo
  – Vì dân ta không thông minh, không anh dũng, không hy sinh vì đất nước
  – Vì đất nước ta có nhiều tài nguyên để bên ngoài dòm ngó.

  Mà đó là do bản tính của dân tộc ta: Bảo thủ, một dân tộc “hướng nội”, lãnh đạo mọi thời đều có tầm nhìn ngắn hạn.
  Năm 1789: Khi vua Quang Trung lên ngôi, thì phương Tây đã xảy ra cách mạng tư sản Pháp, ở Mỹ George Washington được Đại hội đại biểu cử tri nhất trí bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tất nhiên là do điều kiện kinh tế-xã hội lúc đó chúng ta chậm phát triển.
  Nhưng: nếu chúng ta đọc đoạn này chúng ta lại thấy rõ
  Sau cái chết của vua Quang Trung, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Những người kế thừa của Nguyễn Huệ không thể tiếp tục những kế hoạch ông đã đề ra để cai trị nước Đại Việt, lâm vào mâu thuẫn nội bộ và thất bại trong việc tiếp tục chống lại kẻ thù của Tây Sơn(wikipedia)
  Nếu chúng ta thay “vua Quang Trung” bằng “Lê Duẩn” thì nội dung sau đó chắc không cần thay đổi.

  Vua Quang Trung và cả ông Lê Duẩn đều đã không xây dựng được một “cơ chế”, “quy trình” để đảm bảo rằng sau khi mất đi thì sự nghiệp(ý tưởng) của họ không bị chôn theo.

 94. gocsayblog said

  @Sự thật mất lòng đã nói 14.06.2011 lúc 9:53 chiều
  … Sao không ai dịch ra tiếng Anh để cho cả thế giới cùng biết dã tâm của Tàu nhỉ.
  …………………………….
  Nhà bác không đọc dòng cuối rồi. Đây là dịch ngược từ tiếng Anh ra đấy chứ
  Source: People’s Army Library, Hanoi
  Tôi học Sử mà chưa từng nghe Thư viện Quân đội có những tài liệu như vậy. Mà sao Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP?
  Liệu văn bản gốc bằng tiếng Việt có còn không?
  Khổ bác Ngọc Thu lại phải dịch lại 1 lần nữa cho người Việt đọc. Huhu !

 95. Vỡ Tan said

  Tư liệu này đã công bố ABS. Không hiểu có báo chí Quốc Doanh nào dám trích đăng ????
  Mong thay báo chí CM Việt Nam . Nhân dân đang cần biết những gì bí mật che đậy lâu nay:

  Tui cũng như mọi người đang nghi ngờ như: Hoang Nam đã nói
  Chúng ta cần phải xem xét lại trong thời gian Nộng Đức Mạnh làm tổng bí thư đảng có liên quan gì với đảng cộng sản Trung Quốc, hay quá khứ

  ” Bác Mao có ở đâu xa,
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
  (Chế Lan Viên).

 96. Ẩn danh said

  hay quá, chí lý quá

 97. Hoang Nam said

  Chúng ta cần phải xem xét lại trong thời gain Nộng Đức Mạnh làm tổng bí thư đảng có liên quan gì với đảng cộng sản Trung Quốc, hay quá khứ
  ” Bác Mao có ở đâu xa,
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
  (Chế Lan Viên).

 98. Travis said

  Truoc day toi khong co cam tinh voi Le Duan, nhung doc tai lieu nay toi bat dau ne phuc tam nhin va tinh than dan toc cua ong.

 99. ĐINH VĨNH HƯNG said

  Còn 4 nước trên mặt đất này trương cái chiêu bài”CNXH”.VIỆT NAM phía ĐÔNG,CU BA phía tây “thay nhau canh giữ hòa bình thế giới”(!)!!!!!!!!!!!!
  BẮC Triều tiên duy trì chế độ cha truyền con nối đang hấp hối từng ngày,KINAI từ lâu đã đánh rơi chiếc lá nho,lộ rõ là TÊN ĐẾ QUỐC XÃ HỘI mang tư tưởng bành trướng cực kì ghê tởm,loài người văn minh hãy cảnh giác đừng để chủ nghĩa ĐẾ QUỐC XÃ HỘI trỗi dậy ở phương Đông-đến một lúc nào đó nó sẽ tàn bạo hơn ngàn lần HIT LE.(Mao thực ra đã tàn bạo gấp nhiều lần HIT LE rồi.
  Thôn tính xong Nam Á,sẽ đến ĐÔNG Á,rồi Viễn Đông của Nga,…điều đó chắc rất gần nếu không có HOA KÌ.
  Vậy BẠN CÙNG CÁI GỌI LÀ HỆ TƯ TƯỞNG còn những ai??????
  Nhiều triệu con người vẫn đắm chìm trong sứ giáo huấn hoang đường.

 100. Hoang Nam said

  Nhân dân Việt Nam cần phải nêu cho nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế thấy rõ ai là chủ mưu là kẻ gây ra chiến tranh; đó là ban lãnh đạo, Bộ Chính trị đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay đã và đang thực hiện nghị quyết đường lưỡi bò để thôn tính biển Đông.
  Vậy khẩu hiệu biểu tình meeting phải viết rõ:

  ĐẢO ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO LỰC LƯƠNG HẢI QUÂN TRÁ HÌNH THỰC HIỆN LẤN CHIẾM BIỂN ĐÔNG PHÁ HOẠI KINH TẾ CỦA NHÂN DÂN PHILLIPIN, VIỆT NAM, MALAISIA…

 101. ngudan68 said

  Biết âm mưu thâm độc của Tàu mà vẩn để bị dính vào,không biết chuyển hướng cho dân tộc cứ đâm đầu vào thế giới đại đồng nhất là sau cuộc chiến năm 1979 đặc biệt là các hậu duệ của ông cho đến nay còn rất nhiều người vẫn không hiểu chắc là do không đọc tài liệu này.Đề nghị ABS gởi cho mỗi ông chóp bu một bản

 102. nhandan said

  Lê Duẩn là TBT giỏi và bản lĩnh nhất trong các đời TBT đảng CSVN từ ngày thành lập tới giờ.

 103. LÝ THÁI HƯNG said

  “Đúng,và cả các ông nữa,tôi đánh các ông luôn,các ông có biết điều đó không?”-(LÊ DUẨN nói chuyện với MAO về vấn đề có phải VIỆT đã thắng NGUYÊN-MINH-THANH không).
  Câu nói trên KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!
  Vẫn biết kẻ thù truyền kiếp là giặc TÀU,năm 1969 cụ TRẦN HUY LIỆU đã nói”kẻ thù lâu dài chính là phương BẮC”.Đã biết như vậy mà chính quyền hiện nay lại bán một phần lãnh thổ ở biên giới phía Bắc cho chúng,lại cúi đầu rước chúng vào TÂY NGUYÊN,lại kí cho chúng thầu phần lớn các công trình xây dựng…người chúng nhan nhản trên đất nước ta,nó chui vào các cơ quan lãnh đạo cao cấp…
  Nếu nó đánh ta:Các căn cứ có sẵn của nó ở rừng núi Cao bằng,Lạng sơn,Tây nguyên cùng nổi lên,biển nó đánh vào,kế sách thì lộ từ Trung ương ra…đúng là “NGŨ ĐẦU THỌ ĐỊCH”,chính quyền trung ương không liệu mà chuồn ra PHÚ QUỐC,hoặc sang MĨ mà tỵ nạn thì muộn mất.CÁ NẰM TRÊN THỚT RỒI!Tổ quốc lại gian nan một thời kì giống thời LÊ LỢI,buồn thay!

 104. Sự thật mất lòng said

  Cám ơn anh Ba. Một tư liệu cực kỳ quý giá. Sao không ai dịch ra tiếng Anh để cho cả thế giới cùng biết dã tâm của Tàu nhỉ.
  Buồn nhất là các vị LĐ của VN có vẻ vẫn còn u mê về TQ.

  • Ẩn danh said

   Chúng biết hết cả từ khuya rồi………….Làm trái lệnh Đại Ca Trung Quốc là chết ngay, không có chỗ nào trên quả đất này cho chúng kể cả Trung Quốc (chanh đã vắt hết nước thì giữ làm gì). Cứ ngồi lì lên đầu lên cổ dân VN mà sống nốt chỗ dở

 105. kien quyet said

  tem phat!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: