BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

3048. Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ cái gọi là “công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội” của Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Ngày hôm nay, 20/10/2014, tôi, Cù Huy Xuân Đức, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận được Giấy mời của Chủ tịch UBND phường Điện Biên ký cùng ngày với nội dung: “UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng” (photocopy Giấy mời đính kèm).

Tôi có ý kiến như sau:

Thứ nhất, trong nhà tôi không có bất cứ công trình nào nên không có bất cứ vi phạm nào về trật tự xây dựng.

Thứ hai, chủ nhà là bố tôi, ông Cù Huy Hà Vũ, nên mọi việc liên quan đến nhà 24 Điện Biên Phủ chính quyền phải làm việc với ông Cù Huy Hà Vũ. Khi nào UBND phường Điện Biên gửi Giấy mời ông Cù Huy Hà Vũ làm việc với UBND phường và khi nào ông Cù Huy Hà Vũ có văn bản ủy quyền tôi tham dự họp với UBND phường thì tôi mới có thẩm quyền làm việc với UBND phường.

Do đó, tôi thấy không có cơ sở để làm việc với UBND phường Điện Biên như UBND phường đề nghị trong Giấy mời.

 

Cù Huy Xuân Đức

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
  • Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  • Ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình;
  • Ông Vũ Anh Tuấn;
  • Các cơ quan hữu quan;
  • Báo chí, thông tin đại chúng.

GIẤY MỜI CỦA CÔNG AN PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN GỬI CÙ HUY XUÂN ĐỨC NGÀY 20-10-2014

 

GIẤY MỜI CỦA UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN GỬI CÙ HUY XUÂN ĐỨC NGÀY 20-10-2014 (1)

Mời xem lại: Đơn khẩn báo: Về hành vi xâm phạm nhà ở và đo đạc trái pháp luật nhà ở của công dân tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội   —  ĐƠN TỐ CÁO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA BÀ NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG   —   Thông báo của Tòa án Nhân dân Tối cao giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dương Hà (Ba Sàm).

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: