BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH

Posted by adminbasam trên 23/12/2012

CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH

QUA BÀI GIẢNG CHO CÁC HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC  

Đào Tiến Thi

9Bài của Đại tá Trần Đăng Thanh trước hiệu trưởng các trường đại học ở Hà Nội vừa rồi có nhiều sai trái đáng lên án và trong mấy ngày qua có nhiều bài viết, nhiều comment cũng đã lên án rất gay gắt. Hầu hết những ý kiến ấy là xác đáng. Song nếu chỉ thấy ông Thanh sai hết, hỏng hết thì cũng không công bằng. Theo tôi bài nói chuyện của Đại tá Thanh có cả đúng và sai.

Trước hết tôi nói về những cái đúng: Đại tá Trần Đăng Thanh đã nói được rất nhiều sự thật về Trung Quốc. Thông qua 6 nhân vật lịch sử của Trung Quốc, ông Thanh cho ta sự thật về tư tưởng Đại Hán bá quyền của giới cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay, và từ đó giúp ta hiểu được tất cả những gì nhà cầm quyền Trung Cộng đang làm hôm nay đối với nước ta.

Nhân vật thứ nhất – Khương Tử Nha – ông nói sơ sài, không nói Trung Cộng hiện nay vận dụng Khương Tử Nha như thế nào nên không bàn ở đây.

Nhân vật thứ hai là Tôn Vũ (khoảng cuối thế kỷ VI, đầu thế kỷ V TrCN). Ông Trần Đăng Thanh nói về tư tưởng quân sự của Tôn Tử như sau:

“Đánh rắn động cỏ” là mưu kế, “ve sầu lột xác” là mưu kế, “rút củi đáy nồi” là mưu kế, “rung cây dọa khỉ” là mưu kế mà hiện nay trên Biển Đông người Trung Quốc đang thực hiện một số mưu kế “rút củi đáy nồi”, “rung cây dọa khỉ”, nó rung lung tung cả”. Đặc biệt, ông Thanh nói về tư tưởng diễn biến hòa bình của Tôn Tử. Ông Thanh nói “mưu kế tư tưởng không cần đánh mà thắng, đó là chiến lược diễn biến hòa bình”. Và ông giải thích: “Ông Tôn Tử từ thế kỷ thứ 5 TCN đã định ra một mưu kế là trong chiến tranh đánh mà thắng đã là giỏi nhưng chưa phải giỏi nhất, không cần đánh mà thắng mới là người giỏi nhất trong chiến tranh. Và cái tư tưởng không cần đánh mà thắng ấy người xưa đã dùng, người nay đang dùng, trong tương lai cũng sẽ dùng. Bốn con đường: một là tiền, hai là hàng, ba là vàng, bốn là gái. Tiền-hàng-vàng-gái, tiền-hàng-vàng-trai là có thể đánh sập một thể chế chính trị, hạ gục từng đấng quân vương và xem thảm trạng gục ngã của một số cán bộ chúng ta thì xin thưa với các đồng chí quanh đi quẩn lại có mỗi cái vòng kim cô tiền-hàng-vàng-gái, tiền-hàng-vàng-trai, chấm hết”.

Lời bình:

Thứ nhất, theo Đại tá Thanh, những hành động của Trung Cộng trên Biển Đông là thực hiện các quỷ kế theo “Binh pháp Tôn Tử”. Tôn Tử là một thiên tài quân sự. Tư tưởng quân sự của Tôn Tử được người đời sau tôn thờ là “thuỷ tổ binh học phương Đông”, “thuỷ tổ binh học thế giới”, “ông thánh về binh học”. Thế thì quá nguy hiểm cho nước ta.

Thứ hai, lần đầu tiên tôi được nghe một cán bộ tư tưởng của Đảng phát ngôn một cách chính thức: kẻ đang thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với nước ta hoá ra không phải Mỹ và phương Tây mà chính là Trung Cộng – chính là anh bạn vàng. Hả dạ làm sao! Báo QĐND, CAND nghe đấy, đừng có vấy cái tội “diễn biến hoà bình” cho “các thế lực thù địch” (mà ai cũng biết thực chất là ám chỉ Mỹ và phương Tây).

Nhân vật thứ ba là Tào Tháo. Nói đến Tào Tháo, ông Thanh chỉ nhầm một chút, là ông đồng nhất Tào Tháo trong Tam quốc diễn nghĩa với Tào Tháo thực ngoài đời. Thế cho nên ông Thanh mới cho rằng “người Việt Nam chúng ta không thích ông Tào Tháo” (ấy là Tào Tháo văn học, nhân vật hư cấu của nhà văn La Quán Trung) còn “người Trung Quốc lại rất ca ngợi ông Tào Tháo” (ấy là Tào Tháo trong lịch sử – Tào Tháo thật). Tư tưởng của Tào Tháo, ông Thanh đúc kết trong một câu của chính Tào Tháo: “Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta”. Liên hệ đến ngày nay, trước sách lược “Ta thà phụ người…” của Tào Tháo mà nhà cầm quyền Trung Cộng đang vận dụng, ông Thanh cho rằng: “Trong khi đó ta đối phó bị động. Tôi phải nói với các thầy biết, kể cả các trường đại học, lãnh đạo sinh viên ở đây cũng vẫn bị động với công tác tuyên truyền của đối phương”.

Lời bình: Phương châm “Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta” của Tào Tháo hiểu đơn giản là “ta phải vì ta và chỉ vì ta thôi”, và “ta” đang nói đây là lợi ích dân tộc. Vận dụng ở Việt Nam hiện nay theo Đại tá Thanh, ta phải biết chủ động ra đòn trước về mặt tuyên truyền, đặc biệt trong sinh viên. Ông phê “Lãnh đạo sinh viên ở đây cũng vẫn bị động với công tác tuyên truyền của đối phương” là rất đúng. Trong khi nhà cầm quyền Trung Cộng kích động chủ nghĩa dân tộc trong tuổi trẻ Trung Quốc thì ở Việt Nam trái lại, lại đi dìm tinh thần yêu nước của thanh niên, sinh viên. Điển hình nhất là việc Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cấm sinh viên đi biểu tình, tuyên bố đuổi học sinh viên nào đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Nhân vật thứ tư ông Thanh đề cập là Tôn Trung Sơn. Tuy tôi cũng biết cái chi tiết Tôn Trung Sơn coi khinh dân tộc Việt Nam và định lôi kéo Phan Bội Châu vào công cuộc giải phóng Trung Hoa trước rồi sẽ giúp Việt Nam sau nhưng về cơ bản từ trước tới nay tôi vẫn kính trọng Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng đề cao chủ nghĩa “tam dân”. Hoá ra không phải thế! Nhờ Trần đại tá, tôi mới biết ông này cũng chả tốt đẹp gì. Ở thời Tôn Trung Sơn, Trung Quốc có 400 triệu dân mà ông ta mơ ước xây dựng được một quân đội 40 triệu người vì phương châm của ông ta là “quân mạnh thì nước giàu, nước giàu thì quân mạnh”.

Lời bình: Sợ thật. Muốn giàu có nhưng không lo làm ăn mà chỉ tìm cách đi ăn cướp. Ông Tôn Trung Sơn là người phương Nam mà mang tư tưởng của các thủ lĩnh “di rợ” phía tây bắc Trung Quốc thời xưa, luôn dựa vào sự thiện chiến của quân đội để cướp phá thiên hạ, trong đó có nước Trung Hoa khổng lồ văn minh hơn họ nhiều lần.

Nhân vật thứ năm là Mao Trạch Đông. Ông Thanh phân tích tinh thần chính trong sách Mao Trạch Đông nghìn năm công tội: “Mao Trạch Đông công ba tội bảy”. Công trong lãnh đạo cách mạng giải phóng đất nước. Tội trong 27 năm ở cương vị chủ tịch Đảng, chủ tịch nước đã làm chết 57,5 triệu người dân. Cuối cùng Đại tá Thanh cũng kết luận như tác giả sách trên: “Mao có ba phần công, bảy phần tội”. Đặc biệt Đại tá Thanh phân tích tư tưởng chính của Mao là “Chính quyền treo trên đầu ngọn súng” (đúng ra: “Súng đẻ ra chính quyền”). Đại tá Thanh nói: “Ông Mao quá lạm dụng chuyên chính, quá lạm dụng cây súng. Ông ta giải thích súng đẻ ra chính quyền, súng đẻ ra niềm tin, súng đẻ ra chiến thắng, súng đẻ ra tất cả. Cho nên tất cả là ở súng”.

Lời bình:

– Đại tá Thanh biết rõ tội ác của Mao Trạch Đông đối với nhân dân Trung Quốc. Từ đây có thể suy ra: với dân Trung Quốc, Mao còn ác thế, thì nó coi dân Việt ra gì (nên nhớ là hiện nay Trung Cộng vẫn đề cao Mao Trạch Đông).

– Từ tư tưởng “Súng đẻ ra chính quyền” của Mao Trạch Đông, chắc Đại tá Trần Đăng Thanh muốn nói rằng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để thôn tính Việt Nam. Điều này khác hẳn với các ý kiến gần đây nhất của TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh là luôn ca ngợi Mao Trạch Đông.

Nhân vật cuối cùng, Đại tá Thanh đề cập là Đặng Tiểu Bình. Ông Thanh cho biết chủ trương của Đặng Tiểu Bình gồm 24 chữ: “lặng lẽ quan sát, giấu mình chờ thời, giữ vững trận địa, quyết không đi đầu, nắm vững thời cơ, lẳng đi không tích”. Còn phương pháp Đặng dạy cán bộ Trung Cộng là: “một hòn đá, hai con mèo, ba con gà, bốn con cá”. Ông Thanh giải thích: Một hòn đá tức nền tảng tư tưởng của họ là kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Mao Trạch Đông. Hai con mèo là “mèo trắng hay mèo đen, cứ mèo nào bắt được chuột đều là mèo quý”. Ba con gà là “cái gì có lợi cho nhân dân Trung Quốc là bắt lấy, bắt gà, cái gì có lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc, bắt lấy, cái gì có lợi cho quân đội Trung Quốc là bắt lấy”. Bốn con cá thì “chỉ bốn nguyên tắc” tức “bốn hiện đại hóa” (nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, quân đội). Ông Thanh nhấn mạnh “hai khái niệm” của Đặng: 1. Hàng hóa của Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó. 2. Sức mạnh hải quân Trung Quốc tới đâu thì biển của Trung Quốc tới đó. Đặc biệt, Đại tá Thanh còn cho chúng ta biết: ông Đặng năm 1997, trước khi chết, đã dặn các thuộc hạ rằng: xác của ông ta mang hỏa táng chia làm 3 phần, một phần để lại thờ, một phần rải xuống sông Trường Giang, phần thứ ba rải xuống Biển Đông. Và Đại tá Thanh kết luận: “Từ những vấn đề đó ta thấy ông Đặng là người khởi xướng và khát vọng cháy bỏng của ông Đặng là biểu tượng của Trung Quốc, là vấn đề Biển Đông”.

Lời bình:

“Hàng hóa của Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó”. Thôi thế thì chết rồi. Hàng hoá Trung Quốc tràn ngập mọi ngõ ngách Việt Nam, đến cả con cá, mớ rau, cái tăm cũng của Trung Quốc, thì biên giới Trung Quốc đã đến tận Hà Tiên rồi còn gì.

“Sức mạnh hải quân Trung Quốc tới đâu thì biển của Trung Quốc tới đó”. Thế nghĩa là nó bất chấp Luật biển quốc tế, bất chấp các công ước quốc tế, bất chấp Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, bất chấp tất cả lẽ phải, đạo lý,… Vậy thì còn “đấu tranh bằng phương pháp hoà bình” thế nào được? “Thương thảo trên tinh thần đồng chí, anh em” thế nào được?

Để kết luận về Trung Quốc và vấn đề Biển Đông, Đại tá Thanh nói:

“Một là họ đẩy mạnh tuyên truyền Biển Đông là của Trung Quốc, tạo dựng hành lang pháp lý với quốc tế, đấy là việc làm đầu tiên của họ. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư nâng cấp vùng chiếm đóng đặc biệt là Hoàng Sa. Thứ ba là ngăn cản phá hoại các hoạt động kinh tế trên Biển Đông của ta. Thứ tư là đẩy mạnh đánh bắt thủy sản tạo ra vùng đánh bắt truyền thống. Thứ năm, thăm dò, khảo sát, mời thầu vùng tài nguyên trên biển của chúng ta. Thứ sáu, tìm mọi cách để hạ đặt giàn khoan trên biển của ta nếu ta không ngăn chặn kịp thời. Thứ bảy là chiếm bãi cạn của ta trong trường hợp ta không có người chốt giữ, nếu mà ta sơ sểnh cái là nó cướp luôn”.

Ở phần cuối bài, ông Thanh còn nói về tội của Trung Cộng đối với châu Phi: “Châu Phi họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới, đang tàn phá đất nước Châu Phi rất lớn”.

Lời bình cho đoạn này và kết lại lời bình tất cả các đoạn trên:

Ối chao ôi, thế là Trung Cộng trong chính con mắt của Đại tá Trần Đăng Thanh là kẻ THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… chả còn thiếu cái xấu gì trên đời nữa.

Phần trên là khẳng định công của Đại tá Trần Đăng Thanh, tức là những cái được của ông trong cuộc huấn thị các thầy hiệu trưởng đại học. Điều đáng chú ý không phải chỉ ở chỗ ông nêu được những cái THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… của nhà cầm quyền Trung Cộng (cái này nhiều người đã biết), mà quan trọng là: đây là phát ngôn của một quan chức của Đảng và Nhà nước và phát ngôn trong môi trường chính thức. Qua bài này tôi xin gửi đến ông Trần Đăng Thanh một lời cảm ơn thực sự.

Tuy nhiên, ghi công của ông Trần Đăng Thanh, không có nghĩa xem nhẹ những sai trái của ông, tập trung ở nửa sau của bài.

Trước hết, sau khi kể tội Trung Cộng như trên, ông lại xoay sang ca ngợi Trung Cộng hết lời. Ông nói:

“Vàtrong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. (…) Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên”.

Sau đó ông Thanh lại còn quay sang chửi Mỹ:

“Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn.Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha”.

Lời bình: Ông Thanh chỉ nói Mỹ xấu như thế chứ không chứng minh được Mỹ xấu ở chỗ nào. Nếu vậy có thể nói: Nếu Mỹ không tốt với Việt Nam thì Mỹ cũng chẳng THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… đối với Việt Nam như là Trung Cộng. Ở phần sau, ông Thanh còn nói: “Chúng ta đang sống trong thế giới mà mọi người phải dựa vào nhau để tồn tại”. Ấy thế mà ông không hề nghĩ đến việc dựa vào Mỹ (giàu mạnh như nước Nhật cũng vẫn phải dựa vào Mỹ kia mà); trái lại ông Thanh lại đả kích Mỹ.

Có một chỗ ông Thanh cố nói xấu về Mỹ thì hoá ra lại nói tốt về họ: “Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây. (…) Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con mắt thế hệ trẻ người Việt Nam”.

Và điều lạ lùng hơn, sau khi nêu ra bao nhiêu âm mưu thủ đoạn thâm độc của Trung Cộng, ông Thanh nói chung chả nêu được chiến lược, sách lược đối phó của ta bây giờ là thế nào, ngoài việc nói một cách chung chung là “đấu tranh bằng phương pháp hoà bình”. Thật là mâu thuẫn: một kẻ lì lợm như thế thì nghĩa lý nào đem giảng giải cho nó được!

Kinh khủng hơn, ông Thanh lại đặt phương châm giữ “hoà bình” cao hơn chủ quyền quốc gia: “Như vậy điều thứ nhất không được mất là chủ quyền và quyền chủ quyền. Điều thứ hai không được mất đó là môi trường hòa bình, thứ hai và thứ nhất lại mâu thuẫn với nhau cho nên xin thưa với các đồng chí không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”.

Lời bình: Nghĩa là sẵn sàng quỳ gối, dâng đất cho ngoại bang. Đổi lấy hoà bình bằng mọi giá, kể cả hoà bình trong nô lệ, trong tủi nhục.

Ở phần trên, ông Thanh nhắc đi nhắc lại: “không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn”, thế nhưng lại bắt Việt Nam phải vĩnh viễn làm bạn với Trung Cộng!

Cuối cùng ông Thanh còn hạch tội những người chống Trung Cộng. Trước hết là những người chỉ trích Trung Cộng: “Xin thưa với các đồng chí, về mặt nhận thức mà nói, khi giải quyết vấn đề về Hoàng Sa, Trường Sa hay đến tình hình Biển Đông, chúng ta không được phép là chĩa mũi dùi vào một phía nào đó mà hiện nay thiên hướng là cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc.Xin thưa với các đồng chínếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình ông Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác…”

Đặc biệt ông Đại tá vu cáo, mạt sát những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược:

Năm 2007 chúng ta có 4 đợt, 4 cuộc biểu tình diễn ra chống Trung Quốc. (…). Đặc biệt năm 2011 có 11 cuộc biểu tình bất hợp pháp (…) Báo cáo các đồng chí, tình hình rất phức tạp ở chỗ ví dụ ngày 18 tháng 9 năm 2011 nhằm thử phản ứng của Chính quyền Hà Nội có khoảng 20 người chia thành từng nhóm tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm để thăm dò trực tiếp, duy trì phản động tụ tập. Đáng chú ý là ngày mùng 9, 9h sáng ngày 16 tháng 10 năm 2011 đối tượng làBùi Thị Minh Hằng ở Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 17 người tụ tập ở Đền Ngọc Sơn có hành vi la hét, chửi bới, lăn ra đường vu cáo bị ăn cướp lắc vàng rồi v.v…, cắt máu tự tử v.v… làm hành động rất phức tạp.Năm 2012, từ ngày mùng 1 tháng 7 đến nay có 4 cuộc biểu tình bất hợp pháp (…) Xin thưa với các đồng chí, đây là việc làm của một bộ phận ít sinh viên thôi, chứ đại bộ phận học sinh, sinh viên của chúng ta là tốt. [Có nghĩa sinh viên đi biểu tình là sinh viên xấu – ĐTT] Và số này rất ít thôi nhưng nó đang lợi dụng vấn đề này để mà gây rối, yêu nước nhưng mà phải đúng lúc. Tôi bảo với các đồng chí, mấy vị biểu tình ấy viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày. Báo cáo các đồng chí chỉ cần ngồi tàu từ đây ra đảo gần nhất của Trường Sa thôi mất 3 đêm 4 ngày rồi, không cần phải… Nhưng nó cho mấy chục nghìn để thế nọ thế kia”.

Lời bình: Thật là vô cùng bậy bạ. Dựa vào đâu mà dám vu cáo, thoá mạ người yêu nước đi biểu tình chống xâm lược như vậy? Ông Thanh nên nhớ rằng nhà cầm quyền tuy đàn áp biểu tình nhưng không bao giờ dám nhân danh đàn áp biểu tình. Bởi vì quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp và người đi biểu tình chỉ có mục đích chống Trung Cộng xâm lược. Nhà cầm quyền khi đàn áp biểu tình luôn phải núp bóng bằng cách quy tội hành động biểu tình là “gây rối trật tự công cộng”, một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽ và bỉ ổi.

Cuối cùng ông Thanh đe doạ các thầy hiệu trưởng đại học:

“Nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp,  trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường đại học đó.Nếu để cho công an thành phố Hà Nội hoặc v..v… người ta giữ sinh viên của mình, người ta điện mời thầy nọ mời thầy kia, ở trường nọ ở trường kia đến nhận sinh viên của mình thì đấy là khuyết điểm của chúng ta”.

Thế là ông Đại tá bắt các thầy phản bội lại chính mình: các thầy dạy sinh viên phải biết yêu Tổ quốc nhưng sinh viên nào có tình yêu Tổ quốc thì lại có tội và các thầy cũng là người có tội!

Tóm lại, Đại tá Trần Đăng Thanh phải nói là người “đi guốc vào bụng Trung Cộng”, hiểu thấu tim đen của Trung Cộng. Ấy thế mà ông lại chủ trương phải “hoà” với Trung Cộng bằng mọi giá. Mà để đổi lấy cái gì? Để đổi lấy cái sổ hưu cho một số người. Một cái sổ hưu nhiều nhất là của vài triệu người còn thì thí mạng gần một trăm triệu đồng bào còn lại. Một cái sổ hưu vài triệu bạc của tuổi già, chỉ ít năm sau chết là hết. Con cháu sau đó không còn đất, không còn biển, đến Tổ quốc cũng không còn, ông  Đại tá Trần Đăng Thanh không cần biết!

ĐTT

* Bài này cũng được blog Bùi Văn Bồng đăng, nhưng với tựa đề khác: Nhiều điểm ‘tự mâu thuẫn” trong BÀI NÓI CỦA ĐẠI TÁ THANH.

165 bình luận trước “1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH”

 1. […] CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH   –   Đào Tiến Thi  (BA SÀM)  23-12-2012 […]

 2. Cong Dong Hai Ngoai said

  Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại
  Falls Church- Virginia- USA

  Chủ đề : Liên Minh Quân Sự Để Bảo Toàn Lãnh Thổ

  Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại trước hết xin gửi lời chào thân ái , sức khỏe và đoàn kết với tất cả đồng bào , chiến sĩ và cán bộ , đảng viên đang ưu tư về hiện tình đất nước , nhất là trong năm mới sắp tới , một năm mà theo phân tích của Phòng Tình Báo của Người Việt Hải Ngoại báo cáo cho biết là một năm cực kỳ quan trọng và sống còn quyết liệt của biển đảo và lãnh thổ chúng ta !
  Trong suốt mấy năm qua , chúng ta đều nghe một luận điệu nhất quán về lập trường của VN mà qua đại diện là Đảng CSVN tuyên bố là : Không liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào , không cho bất cứ nước nào dùng lãnh thổ của ta đề tấn công nước khác , không liên minh quân sự với nước này để chống với nước kia. Và điều quan trọng nhất là tin vào nội lực giữ nước của chúng ta , như tiền nhân ta đã từng làm !
  Thoạt nghe , chúng ta đều công nhận là đúng ! Chúng ta không muốn nước ta trở thành một bãi chiến trường để cho các nước khác dùng làm nơi thử vũ khí như trong cuộc chiến tranh vừa qua để gieo tang tóc cho đồng bào ruột thịt. Chúng ta cũng không muốn đất nước ta trở thành một điểm nóng một lần nữa dẫn đến sự suy thoái về công nghiệp và tụt hậu về kinh tế , thua sút các quốc gia lân cận mà trước đây so với ta , họ chỉ đáng là đàn em của ta !
  Nhưng thời thế đã thay đổi , kỹ nguyên mới đã không còn như Thế Kỷ 20 với 5 Trung Tâm Quyền Lực Thế giới bao gồm : Hoa Kỳ , Liên Xô , Trung Quốc , Khối Tây Âu và Nhật Bản nữa. Ngày nay , thế giới đã dần dà chỉ còn 2 Trung Tâm Quyền Lực quan trọng nhất đối đầu nhau là Hoa Kỳ và TQ , tất cả các quốc gia nhỏ hay lớn , cường quốc hay đang phát triển , đều ít nhiều phải dính líu vào sự đối đầu của 2 quyền lực này , tùy theo mức độ !
  Trong Thế Kỷ 20 , sau khi liên kết cùng với Hoa Kỳ để đánh sụp LX , TQ đã được Hoa Kỳ giúp đỡ vươn lên thành siêu cường với sự phát triển mọi mặt về Công Nghiệp , quốc phòng , kinh tế , khoa học…
  Khởi đầu từ một quốc gia tụt hậu và nghèo đói , lạc hậu tại Á Châu , TQ , qua bao lần tranh chấp nội bộ gay gắt và tiến hành những bước cải cách nhảy vọt về kinh tế , đã hoàn toàn kiệt quệ ! Nhưng nhờ nắm bắt được thời cơ , TQ đã mạnh dạn thay đổi chiến lược bắt tay với Hoa Kỳ , đẩy mạnh sự cải tổ , để trở thành một siêu cường trổi dậy hung hăng như hiện nay , đe dọa cho toàn vùng Á Châu nói riêng và cả thế giới nói chung ! Sự trổi dậy của TQ thực sự đã đe dọa cho hòa bình thế giới , nhất là với Hoa Kỳ , Nhật Bản và Ấn Độ , Nga Sô , do đó một liên minh đã hình thành để chống lại sự trổi dậy hung hãn này trước khi nó mang đại họa cho nhân loại như Đức Quốc Xã trong Thế kỷ 20.
  Phòng Tình Báo củ Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đã thu thập được nhiều nguồn tin quan trọng từ khắp nơi cho biết là các cường quốc hiện tại như Hoa Kỳ , Nhật , Ấn Độ , Khối Tây Âu đang tiến hành một sách lược đối phó với TQ trong một kế hoạch 10 năm , trong đó , một tài liệu bí mật của Bộ Quốc Phòng một Siêu Cường ( xin tạm dấu tên để bảo mật nguồn tin ) đã vạch rõ là ” Nếu không không hạ gục TQ trong vòng 10 năm sắp tới , TQ sẽ là một đại họa không sao ngăn cản nổi !”
  Chính vì vậy mà Hoa Kỳ đã chuyển trọng tâm chiến lược về Á Châu để đối phó với TQ ! Trong 5 năm qua , Hoa Kỳ đã hình thành một chiến lược bao vây TQ tại hầu hết các quốc gia có chung biên giới với TQ. Hoa Kỳ cũng tiến hành cắt đứt nguồn tiếp tế dầu hỏa từ Trung Đông về TQ và lần lượt tung ra sách lược giảm nhập khẩu hàng TQ , hỗ trợ các quốc gia tẩy chay hàng TQ , đẩy lùi và chia cắt TQ với các đồng minh như Myammar , Iran , Lybia …
  Riêng tại Á Châu , Hoa Kỳ khuyến khích Nhật Bản , Ấn Độ , Hàn Quốc , Úc , PhiLippines cùng cộng tác để hoàn thành vòng đai bao vây TQ. Ngay một quốc gia nhỏ như Singapore mà diện tích chỉ bằng Đảo Phú Quốc của VN cũng được Hoa Kỳ giúp đỡ , viện trợ quân sự với 535 máy bay tiềm kích F-15 để phòng thủ !
  Với VN , Hoa Kỳ cũng rất muốn có một liên minh quân sự để góp phần vào việc bao vây TQ , nhưng sau nhiều lần ngõ ý và đám phán , chúng ta đã lơ là chưa dứt khoát nên Myammar đã bất ngờ phỗng tay trên trở thành một đối tác mới của Hoa Kỳ ! Vì vậy , nguồn tin tình báo đã thực sự điều tra tìm hiểu , cuối cùng khám phá ra là Hoa Kỳ đã hoàn toàn loại bỏ VN và không cần thiết phải kéo VN vào trong liên minh toàn thế giới để xóa sổ TQ !
  Điều này không phải là an toàn cho đất nước ta thoát khỏi sự tranh chấp của 2 siêu cường. Vì không là đồng minh của Hoa Kỳ , nên số phận VN rất dễ bị đàm phán và trao đổi giữa 2 siêu cường ! Hoa kỳ đã có ý định để mặc cho TQ đánh chiếm VN để khởi đầu cuộc gây chiến như Đức Quốc Xã chiếm Ba Lan vào năm 1939 !
  Để mặc cho TQ đánh chiếm VN rồi Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho dân VN khai diễn một cuộc chiến tranh du kích để kềm chân TQ tại Đông Dương ! Đây là sách lược khôn ngoan nhất của Hoa Kỳ để đối phó với các quốc gia nào còn giữ thái độ lưng chừng không toàn tâm toàn ý cùng Hoa Kỳ trong sách lược xóa sổ TQ ! Đất Nước ta , cho dù không muốn liên minh quân sự với nước này để chống lại nước kia , vẫn bị cuốn hút vào sự tranh chấp giữa 2 cường quốc !
  Nguồn tin tình báo từ TQ cũng thu thập thêm là TQ đối với VN , cho dù VN theo Hoa Kỳ hay trung lập , theo TQ hay không theo , vẫn phải bị đánh chiếm để phòng ngừa sự trở mặt ! Đây là điều chắc chắn và chính xác nhất vì TQ chưa bao giờ tin rằng VN sẽ đứng trung lập ! Kinh nghiệm cho thấy là VN đã bất ngờ theo Liên Xô sau khi thắng Mỹ năm 1975 đã củng cố thêm sự nghi ngờ này !
  Để phá vỡ ý đồ và sách lược của cả Hoa Kỳ và TQ , Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại xin đề nghị một ý kiến như sau :
  – Sách lược ” Gió Chiều Nào Che Chiều Đó ” :
  * Đây là sách lược được Thái Lan áp dụng rất thành công trong Thế Chiến 2 : Khi Nhật Bản bắt đầu tấn công Trân Châu Cảng năm 1942 và sau đó thế mạnh của Quân Đội Hoàng Gia Nhật bắt đầu lên tại Á Châu và chiếm Đông Dương vào thì Thái Lan đã trở mặt theo ngay Nhật Bản. Nhờ thế lực Nhật bảo trợ , Thái Lan đã hung hăng đòi lại các phần đất tranh chấp với Kampuchea ( dưới sự đô hộ của Pháp ) , và Myammar ( dưới sự đô hộ của Đế Quốc Anh ) ! 2 Đế Quốc Anh và Pháp rất căm giận Thái Lan ! Họ đã quyết định sẽ xem Thái Lan là một quốc gia sẽ bị quân đội Đồng Minh chiếm đóng và chia cắt khi Nhật đầu hàng và Đồng Minh thắng trận !
  Nhưng khi bắt đầu thấy Nhật đã bị đẩy lùi tại khắp các mặt trận Á Châu và chịu 2 quả bom nguyên tử tại Quang Đảo và Trường Kỳ thì Thái Lan bắt đầu trở mặt với Nhật , Thủ Tướng thân Nhật là Phibul Songram bị bắt buộc từ chức và một thủ tướng thân Hoa Kỳ lên nắm quyền ! Nhờ vậy , khi Đồng Minh thắng trận , Thái Lan đã được Hoa Kỳ che chở , không bị chiếm đóng , trước sự bực tức của 2 Đế Quốc Pháp và Anh !
  VN chúng ta với tình hình hiện tại , nên áp dụng sách lược ” Gió chiều nào che chiều đó ” như Thái Lan ! Chúng ta phải dứt khoát theo ngay Hoa Kỳ và liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo đảm cho sự an toàn lãnh thổ ! Chúng ta không liên minh với nước này chống nước kia , nhưng chúng ta nên liên minh với nước này để ” răn đe ” nước kia !
  TQ đã bắt đầu suy yếu về mọi mặt và Hoa Kỳ đã có sách lược quyết tâm đánh gục TQ đề xóa sạch tham vọng siêu cường TQ ! Hoa Kỳ sẽ thắng trận là điều không thể nào phủ nhận !
  Nếu không theo Hoa Kỳ , sẽ nguy hiểm vô cùng cho VN , nếu Hoa Kỳ thắng trận , quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa sẽ được Hoa Kỳ giao lại cho Đài Loan và các nước Phi , Mã Lai , Brunei. Lúc đó VN sẽ bị xem như là một quốc gia bị phe Đồng Minh chiếm đóng , phần thiệt thòi sẽ vô cùng to lớn !
  Điều khẩn thiết là không nên do dự ! Phải cử ngay một phái đoàn thuờng trực nằm tại Quốc Hội Hoa Kỳ để gây cảm tình ! Gấp rút tổ chức thuờng xuyên cuộc tập trận với Hoa Kỳ , Nhật Bản , Ấn Độ để củng cố vị thế của VN trên trường thế giới ! Triển khai ngay một căn cứ tàu ngầm tại đảo Phú Quốc , đảo Côn Sơn để làm căn cứ tiếp tế cho Hoa Kỳ và Ấn Độ để khống chế toàn bộ đường tiếp liệu của TQ từ Trung Đông về !
  Với TQ , vẫn tiếp tục hòa hoãn để mua thời gian ! Nhưng vẫn phải điều các Sư Đoàn Đặc Công đến biên giới để khi cần tung quân ra đánh chận như danh tướng Lý Thuờng Kiệt vào thế kỷ 13 vào 2 tỉnh Lưỡng Quảng !
  Khi thấy Hoa Kỳ thắng thế , thời cơ đã đến , chúng ta sẽ tung quân tham chiến ngay vào giờ thứ 25 để đánh chiếm lại Hoàng Sa và thu hồi các đảo Trường Sa !
  Cộng Đồng VN Hải Ngoại hiện nay phải nói một cách thành thật là không có một chút cảm tình nào với Đảng và Nhà Nước VN , nhưng cũng giống như Đài Loan , khi có tranh cấp với người ngoài , chúng ta vẫn là người VN cần phải đoàn kết !
  Người Việt Hải Ngoại sẽ không u mê đến nỗi theo giặc để trả thù Đảng như khi Nhà Hồ ( Hồ Quý Ly ) chiếm đoạt ngôi nhà Trần , các vương tử nhà Trần đã tiếp tay cho nhà Minh để mong chiếm lại ngai vàng , trúng âm mưu thâm độc ” Phù Trần Diệt Hồ ” làm mất nước !
  Sẽ không có một người VN ở Hải Ngoại hay trong nước trong lúc này nói hay tuyên bố như ông Hoàng Tùng , cựu Tổng Biên Tập báo Nhân dân đã từng nói một câu rất ích kỷ , thiếu tinh thần yêu nước như sau :” Đảo Hoàng Sa chẳng thà để cho TQ chiếm đóng còn hơn là để cho bọn Ngụy Sài Gòn chiếm !”
  Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

 3. […] 1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH […]

 4. Binh SG said

  Trong chiến tranh đất nước Việt Nam ra ngõ cũng anh hùng, Dân tộc VN thông minh, học giỏi. Tại sao quân đội nhân dân Việt Nam lại sinh ra 1 đại tá hèn, giáo dục Việt Nam lại sinh ra 1 nhà giáo dốt như vậy.

 5. Dân Ngu nói said

  Bài phản hồi của Dân Ngu được một vài bạn và chính tác giả ĐTTnêu ý kiến với tôi,tôi xin được lý giải cho các bạn hiểu và nghiệm lại những điều góp ý của tôi đối với bài CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH của tác giả Đào Tiến Thi, tự sáng tác dựa theo bài thuyết giảng về biển đông của đại tá TĐT.Như tôi đã nói rỏ ràng là sáu nhà quân sự từ cổ chí kim của TQ, mà đại tá TĐT lấy cớ để lồng cái ý đồ chính mà đảng và nhà nước, giao phó cho đại tá Thanh đi rao giảng cái chính sách “hèn với giặc ác với dân” mà bất kỳ ai nghe qua bài thuyết giảng đó cũng điều hiểu rỏ.
  Vậy mà tác giả Đào Tiến Thi lại đi phân tích bài nói chuyện của đại tá Thanh xong, còn thêm mắm thêm muối vào rồi bảo rằng đại tá Thanh là có công,rồi trân trọng cám ơn.Vậy tôi xin hỏi tác giả ĐTT rằng tác giả có nghiên cứu binh lược của các nhà quân sự nổi tiếng của TQ, như Tôn Tử,hay Tào Tháo một cách thấu đáo hay chưa, mà đưa ra lời bình một cách “méo mó” như vậy,chỉ tổ cho người khác cười là “biết thì thưa thốt không biết thì nên dựa cột mà nghe”?Tác giả ĐTT nên biết nhà quân sự đại tài như Tôn Tử của TQ, đã để lại một bộ binh thư yếu lược mà cho đến ngày hôm nay, các nhà quân sự trên thế giới vẫn lấy đó làm kim chỉ nam, để nghiên cứu và học hỏi cách cầm binh của Tôn Tử ngày xưa,kể cả cái tính gian hùng của Tào Tháo ngày nay cũng được nhiều nhà quân sự phân tích để rút tỉa kinh nghiệm ứng dụng vào cách cầm quân của mình.Vậy mà tác giả ĐTT ra lời bình sơ lược xong rồi lại bảo “Thế thì quá nguy hiểm cho nước ta”.Tác giả ĐTT đâu hiểu rằng thời nhà Thanh cực thịnh, các tướng giặc của nhà Thanh học cách cầm binh theo Tôn Tử và Tào Tháo như thế nào, mà Hoàng Đế Quang Trung của VN đánh {cho chúng chích luân bất phản,đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn},thì theo tôi đối với một nhà cầm binh giỏi thì sợ gì binh lược của Tôn Tử hay Tào Tháo bao giờ.
  Một điều tôi cần lưu ý tác giả ĐTT nói riêng và các tác giả khác nói chung, sau này muốn viết bài phê phán khen hay chê bất cứ người nào, chúng ta nên viện dẫn trung thực lời phát ngôn của người đó, tránh tình trạng xuyên tạc thêm mắm thêm muối theo suy diễn của mình rồi gán cho người khác,tránh tình trạng “gấp lữa bỏ tay người”.Chúng ta phải nên hiểu chúng ta đang đã phá những việc làm “xuyên tạc bóp méo sự thật” của đại tá TĐT, đại diện đảng và nhà nước này,vậy mà tác giả ĐTT lại dùng những lời lẻ tự suy diễn xong, rồi nói ý đại tá Thanh nói như vậy, theo tôi là không nên?Đặt trường hợp đại tá Thanh mượn những “lời bình” với tính cách thếm mắm thêm muối của tác giả ĐTT, đi tuyên truyền nói rằng tôi mượn hình ảnh sáu nhân vật lịch sử của TQ đưa ra làm biểu tượng, để diễn giải tình hình biển đông trước mưu đồ của TQ đối với đất nước chúng ta.Vậy mà bọn “diễn biến hòa bình” mà đơn cử là tác giả ĐTT lại xuyên tạc những lời nói của tôi,thêm mắm thêm muối bóp méo sự thật, xong rồi gán là tôi nói như vậy.Đấy các bạn thấy không bọn “diễn biến hòa bình” chúng thường dùng những luận điệu tuyên truyền sai sự thật, đơn cử như Đào Tiến Thi là một nhân vật điển hình,đã bóp méo những lời nói của tôi,thì tác giả ĐTT đính chính như thế nào về bài viết “gậy ông đập lưng ông” của mình? Không tin tác giả ĐTT và các bạn có thể xem kỷ hai bài, một là bài thuyết giảng về tình hình biễn đông của đại tá TĐT và hai bài viết CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH của tác giả Đào Tiến Thi, các bạn sẽ thấy cái tác hại nếu như đại tá Thanh biết cách lợi dụng phê phán tác giả ĐTT, thì tác giả và các bạn giải thích như thế nào về những lời bình mang tính gán ghép của tác giả ĐTT?
  Các bạn nên nhớ rằng qua bài thuyết giảng của Đại tá Trần Đăng Thanh giảng về Biển Đông cho lãnh đạo các trường Đại học, tại sao với gần chín trăm bài phản hồi của các bạn, tôi không phê phán,mà tôi lại đi phê phán một bài viết mang tính thật công phu của tác giả ĐTT?Tại vì các bạn phê phán một cách trung thực dựa vào lời phát biểu cụ thể của đại tá TĐT, với ý đồ thay mặt đảng và nhà nước đi tuyên truyền rao giảng luận điệu “hèn với giặc ác với dân”.Các bạn đâu có suy diễn theo kiểu “lời bình” thêm mắm dậm muối,rồi gán cho đại tá Thanh nói theo ý của các bạn, như tác giả ĐTT đã làm,đồng thời các bạn có “chân thành cám ơn”những việc làm mang tính “bán nước cầu vinh” của đại tá Thanh như tác giả ĐTT đâu?Vậy thì các còm Năm Darwin ,Kaito Zuu và tác giả ĐTT nên xem lại lời góp ý của mình về bài phản hồi của tôi?

  • Đào Tiến Thi said

   Gửi Dân Ngu
   – Dân Ngu nói lộn xộn và chẳng rõ quan điểm. Ý của Dân Ngu ở comment trước với comment này bỗng nhiên khác nhau thế?
   – Khi bình luận tôi dẫn nguyên văn, đôi khi dẫn ý của tác giả. Tôi không xuyên tạc, cắt xén ý của tác giả, còn hiểu ý ấy như thế nào thì rõ ràng là quyền của tôi và tôi chịu trách nhiệm về những lời bình của mình.
   – Vấn đề tôi bàn không phải là tư tưởng của 6 nhân vật TQ này thế nào, mà là các tư tưởng do ông Trần Đăng Thanh dẫn ra từ các vị ấy. Tôi cũng thấy ông ấy nói về 6 nhân vật ấy rất phiến diện, nhưng rõ ràng không phải là vấn đề tôi bàn. (Tôi bàn về ông Thanh chứ không bàn về 5 nhân vật ấy)
   Có thể ông Thanh nêu ra những điều đó chỉ để chứng tỏ rằng TQ rất tài, VN đừng có nghĩ đến chuyện đánh lại TQ, tức là ông ấy muốn tuyên truyền tư tưởng đầu hàng. Nhưng khách quan, ông TĐT đã nói được mối nguy hiểm từ TQ. Đó là công của ông
   Thanh.

  • Dân Ngu nói said

   Bạn Đào Tiến Thi ạ để đở mất thời gian tôi chỉ hỏi bạn một câu ngắn gọn, là nếu như đại tá Trần Đăng Thanh, thưa bạn ra tòa vì đã viết bài phân tích thêm măm, thêm muối, rồi đưa ra “lời bình” với tính cách xuyên tạc buổi thuyết giảng của tôi
   về tình hình biển đông,mà bằng chứng giấy trắng mực đen rất cụ thể, là bài
   “CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH” tác giảl là ĐTT, thì bạn biện hộ như thế nào tôi đang chờ câu biện hộ bằng cách nào để gở tội “xuyên tạc mang tính vu cáo” của bạn?
   Bạn nên nhớ chúng ta đấu tranh cho chính nghĩa, nên chúng ta cần phải hết sức tránh tình trạng suy diễn theo ý mình, rồi gán cho người ta nói theo ý mình,việc làm đó theo tôi là không nên,rồi còn bảo {tôi xin gửi đến ông Trần Đăng Thanh một lời cảm ơn thực sự},mặc dù lời cám ơn đó mang tính cách “mỉa mai” cũng không nên thể hiện trong bài viết của mình,chào bạn.

 6. An Ca Phan said

  Đừng trách Đại-Tá Trần-Quang-Thanh, ông ta cũng chẳng có công gì, cũng chẳng có tội gi, vì sao vậy ? thật sự ông ta chỉ là công cụ của đảng cầm quyền, ông ta là cái loa phát thanh cho Đảng, nếu không có phép của Đảng, nếu không có sự chỉ đạo của Đảng thì làm sao một vị Đại-Tá dù là nhà giáo ưu tú, dù có hàm phó giáo sư tiến sĩ lại triệu tập được một lô một lốc các bậc trí thức uyên bác, các quan chức có tầm cỡ, tài năng, ví dụ như ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, ví dụ như các vị Giáo sư Tiến sĩ Viện Trưởng các Viện Đai Học, tất cả phải đến để nghe một tên điên lảm nhảm, câu cú lộn tùng phèo, câu sau chửi bố câu trước, ý nọ xọ ý kia chẳng ra ràm sao, việc Quôc gia hệ trọng mà lại đem chuyện Sổ Hưu ra nhử mồi, chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt các Quan khách đang tham dự, đó là vì Đảng muốn mượn mồm Đại-Tá TĐT nói thay ý Đảng, nói thay lời Đảng, cái loa Đại-Tá có giá có uy, có ai chê trách . . .Đảng thì làm ngơ . Đây là bài bản của Đảng ta từng áp dụng từ xa xưa . . .từ năm 1930 đến bây giờ,như vậy đấy, sự thật là thế . . .và qua đó chúng ta đã hiểu rõ cội nguồn của vấn đề,vấn đề rõ ràng là Đảng ta lâu nay đã đầu hàng Trung Cộng, bằng chứng chống giặc Tàu ở 6 Tỉnh biên giớI phía Bắc mà bia đá phải phá đi, mồ chôn liệt sĩ anh hùng không dám tưởng niệm, ngư phủ bị sát hại từ Bắc xuống Nam trong vùng biển Ông Cha, các tàu thăm dò dầu khí của chính phủ ta bị liên tục cắt đây cáp mà không dám lên tiếng, mời giặc đến khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, cho giặc vào thuê mướn đất rừng đầu nguồn là vi phạm vào luật Quân Sự bảo vệ Tổ Quôc, vậy chúng ta phải làm gì ?, chúng ta phải làm theo lời Bác dạy là . . . quýet sạch nó đi , , ,làm cho Đảng sạch . . Đảng thơm, làm cho Đảng mãi là hồn núi sông, làm cho Đảng trắng như bông, làm cho Đảng mãi hồng ngàn năm . . Dẹp bọn Bảo Thủ trong Đảng, dẹp bọn Lợi ích trong Đảng,dẹp bọnTrục Lợi + Giáo điều trong Đảng thì Quân Mạnh và Dân No, Nước sẽ Giàu .

  • Dân Ngu nói said

   Bạn An Ca Phan bạn lấy gì để quét sạch chúng,bạn dùng chổi hay dùng tay không,khi mà đảng csVN hiện nay đang là một “bầy sâu” ngày đêm đục khoét tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước.Đất đai và biển đảo của VN cứ mất dần vào tay anh em “bốn tốt mười sáu chữ vàng”,nhân dân VN bức xúc đứng ra phản đối hành động cướp biển, cướp đảo, của anh bạn “bốn tốt mười sáu chữ vàng”, thì bị đảng và nhà nước ra lịnh đàn áp dã man bằng nhiều hình thức nhiều thủ đoạn.

 7. […] 1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH […]

 8. Nhan said

  “Lòng mẹ xót đau, khi con mẹ giết nhau, xương phơi đầy trắng đồng”.
  Chiến thắng với giá quá đắt! “Huynh đệ tương tàn- Nồi da xáo thịt” là lý tưởng của ai? Công hay tội? Dù thắng là bên cuộc thì cũng đừng ngạo mạn nhìn xem đã làm được những gì ngoài “1 bộ phận không nhỏ” khốn nạn, lưu manh?

 9. ĐV said

  Chỉ là một đại tá của Cục CT quân đội mà được quyền lớn giọng rao giảng , định hướng thậm chí ra lệnh cho các vị lãnh đạo giáo dục có cấp hàm lãnh đạo NN còn cao hơn cả đại tá chưa nói đến học hàm học vị của họ có giá trị hơn hẳn của đt Thanh đã cho mọi người thấy rõ : đại tá Thanh này là một kẻ thừa hành có quyền hạn được tin tưởng của một thế lực nắm quyền lãnh đạo cao cấp trong đảng cs và quân đội VN , nhưng kẻ muốn bó chặt vận mệnh dân tộc VN vào vòng lệ thuộc Tàu cộng bằng những xảo biện kể lễ ơn nghĩa của Tàu , và dụ dỗ theo Tàu thì có tất cả quyền lợi hiện tại , sổ hưu sau này v.v..đã được đtá Thanh tuyên huấn rỏ ràng .
  Ngoài ra việc dùng một đại tá quân đội làm nhiệm vụ huấn thị cho các giới chức lãnh đạo dân sự thay cho ban tuyên huấn TW đảng ,được xem như một thông điệp của lãnh đạo chóp bu gởi đến các giới chức dân sự là QĐ VN đã có định hướng rõ ràng rồi vì vậy các vị lãnh đạo dân sự cũng phải hợp tác đễ ngăn chặn các thế lực thù địch chống phá TQ, ai làm trái sẽ bị nghiêm trị ,theo cách mà đại tá đã cao ngạo thể hiện trong buổi huấn thị ” đồng chí kia cất báo đi nhé, cất kinh đi ,tôi đã nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy ..”
  Một kỷ nguyên quốc nhục của VN đã và đang diễn ra ngày một tệ hại hơn bao giờ hết .
  Bọn mãi quốc cầu vinh như tên đại tá Tàu phải bị nguyền rủa và trừng trị thích đáng của tất cả người Việt yêu nước .

 10. Dân Ngu nói said

  Đọc bài CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH của tác giả Đào Tiến Thi, tự sáng tác dựa theo bài thuyết giảng về biển đông của đại tá TĐT,tôi thật chẳng hiểu tại sao tác giả Đào Tiến Thi lại mất thì giờ đi lí giải cái bài nói chuyện của đại tá Trần Đăng Thanh, thay mặt đảng csVN đi truyền rao cái tư tưởng và chủ trương bán nước VN cho TQ một cách từ từ có kế hoạch và có bài bản như vậy.Tác giả Đào Tiến Thi làm như vậy với ý đồ gì?Muốn đánh bóng tên tuổi của mình, hay muốn biện hộ cho việc làm của đại tá TĐT và của đảng csVN,tác giả ĐTT đúng ra với trình độ của mình phải nên hiểu rằng, “thằng ăn cướp “ muốn biện hộ hành động ăn cướp của mình, thì trước tiên hắn phải viện dẫn những ngôn từ hoa mỹ, giải thích cho mọi người rằng, thì, là, mình cũng là người “nhân nghĩa”,chẳng qua hành động “ăn cướp” của mình là do tình thế bất đắc dĩ mà thôi, chứ hắn nào có muốn làm ăn cướp đâu?
  Quay lại bài phát biểu của đại tá TĐT nói về biển đông,không lẻ trước mặt các thầy hiệu trưởng, các thầy trong khối đảng ủy của các trường và trước đông đảo các thầy cô giáo, chẳng lẻ mới vào đề đại tá Trần Đăng Thanh lại bảo chúng ta nhường biển, nhường đảo, cho TQ là do chúng ta mang ơn TQ hay sao?Có ai lại làm cái việc “lạy ông tôi ở bụi này” một cách trắng trợn như thế bao giờ hởi tác giả ĐTT?Không lẻ đại tá Thanh lại yếu kém đến mức bảo TQ chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của VN,đảng csVN và nhà nước VN không có động thái phản ứng gì, là do phải đền ơn TQ đã giúp đỡ VN trong thời kháng chiến đánh Mỹ hay sao hởi tác giả TĐT?
  Vì vậy mà đại tá Trần Đăng Thanh phải vòng do tam quốc diễn nghĩa, đem các nhà quân sự từ cổ chí kim,từ thời Khương Tử Nha,thời Tôn Tử,cho đến thời Đặng Tiểu Bình của TQ ra nói,đại ý đại tá TĐT khen có, phê phán cũng có, nhưng khen thì nhiều hơn phê phán, vậy mà tác giả Đào Tiến Thi lại bỏ thời giờ ra viết bài CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH,rồi suy diễn theo ý của mình, thêm mắm, thêm muối, vào bài viết,rồi đưa lời bình của mình vào bài viết, làm như mình chính là đại tá Trần đăng Thanh, diễn giải biện hộ lại lời nói sai trái của mình,là tôi và đảng csVN cũng như nhà nước VN, biết những ý đồ đen tối của các lãnh đạo TQ hiện nay, là thông qua sáu nhà binh lược của TQ từ ngàn xưa cho đến nay,chứ làm gì chúng tôi không biết, xong rồi tác giả ĐTT lại đưa ra câu khen ngợi đại tá TĐT như sau:
  Trích : Phần trên là khẳng định công của Đại tá Trần Đăng Thanh, tức là những cái được của ông trong cuộc huấn thị các thầy hiệu trưởng đại học. Điều đáng chú ý không phải chỉ ở chỗ ông nêu được những cái THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… của nhà cầm quyền Trung Cộng (cái này nhiều người đã biết), mà quan trọng là: đây là phát ngôn của một quan chức của Đảng và Nhà nước và phát ngôn trong môi trường chính thức. Qua bài này tôi xin gửi đến ông Trần Đăng Thanh một lời cảm ơn thực sự.
  —————————————————- Ôi những lời nói những ngôn từ mỵ dân, che đậy cho việc làm sai trái của đại tá Trần Đăng Thanh,đại diện cho đảng csVN đi rao giảng cái chủ trương “hèn với giặc ác với dân”,lại được ngòi bút của tác giả Đào Tiến Thi, cố tình thay mặt đại tá Trần Đăng Thanh diễn giải cho mọi người rằng, thì ,là ,ông đại tá ấy cũng có công đấy chứ, rồi tác giả còn đưa ra lời cám ơn.Nếu như tác giả muốn cám ơn thì tác giả viết thư riêng, gởi đến cho ông đại tá Thanh, chứ hà cớ gì mà tác giả lại cám ơn qua bài viết của mình, rồi trưng ra cho mọi người cùng đọc lời cám ơn riêng của mình đối với đại tá Thanh?Còn cái chuyện huỵch tẹt nói ra ý đồ “bán nước” và “cúi lòn” bọn bá quyềnTQ ở đoạn sau bài thuyết giảng của đại tá Trần Đăng Thanh tất cả mọi người ai cũng điều thấy và hiểu, cần gì tác giả Đào Tiến Thi diễn giải lại cho mất thì giờ qua câu mồi chài
  {Tuy nhiên, ghi công của ông Trần Đăng Thanh, không có nghĩa xem nhẹ những sai trái của ông, tập trung ở nửa sau của bài.}
  Ôi Đào Tiến Thi ơi! bạn có ăn cơm của đại tá Trần Đăng Thanh không mà bạn lại đi giải thích những việc làm “sai trái” của đại tá TĐT bằng bài biện hộ CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH ,QUA BÀI GIẢNG về biển đông CHO CÁC HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC.Nếu bạn muốn đánh bóng tên tuổi của mình, thì tôi khuyên bạn nên viết bài tự chính suy nghĩ của mình,chứ đừng lấy cái đề tài của người khác làm bài viết của mình,rồi suy luận theo ý nghĩ chủ quan của mình,đưa ra ‘lời bình” một cách méo mó, nhầm mục đích ca ngợi việc làm “sai trái” của người khác, không khéo có người lại bảo không biết tác giả ĐTT này có ăn cơm của đại tá TĐT không mà lại đi làm “bồi bút” cho hắn? Vậy mà ABS cũng trân trọng đem cái bài viết kiểu bồi bút ĐTT vào trang Web của mình, để mọi người xem và đóng góp ý kiến chỉ tổ mất thời giờ,làm tôi phải mất công viết bài phê phán cái việc làm mang tính “bồi bút” nhằm ‘đánh bóng” tên tuổi của mình hơn là vì dân vì nước của tác giả ĐTT.
  Cám ơn ABS nếu như cho đăng bài góp ý của tôi.

  • Huong Duong said

   Noi that song trong xa hoi cong san viet nam ngay hom nay, Muon co com an thi phai noi giong dieu Bung bo doi dit Tau Cong nhu thang khon nan Tran dang Thanh nay…Do la dieu khon nan cho dan toc Viet nam

  • Đào Tiến Thi said

   @ Dân ngu
   Cái động cơ của ngài Đại tá thì đã quá rõ. Ông ta kể tội Tàu Cộng cho ra vẻ khách quan, để mà việc đầu hàng cũng cho ra vẻ khách quan (chưa kể để phô trương sức mạnh Tàu Cộng, doạ dân VN nữa). Chắc bác ĐTT cũng thừa biết điều đó. Nhưng động cơ là 1 chuyện, kết quả lại là một chuyện khác. Việc ông ta kể tội Tàu Cộng bộc lộ ra điều này: hoá ra các đc “đỉnh cao trí tuệ” của ta chẳng phải tin vào “16 chữ vàng”, đâu. Qua phát ngôn của Đại tá Trần Đăng Thanh, rõ ràng các đc ta không “lú” tí nào. Biết rất rõ nó tham, thâm, ác, đểu, thế mà mà vẫn cố bám, cố yêu, cố ôm, đủ biết các bác nhà miềng là thế nào, vì sao…

   • Năm Darwin said

    Thiếu khả năng đọc và hiểu bác ạ!

   • Đào Tiến Thi said

    Áy, bác nào trả lời giúp tôi thì nói rõ chứ đừng lấy tên tôi. Thực tình thì tôi cũng chưa nghĩ đến thế. Tôi thì vẫn nghĩ có nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta u mê thật, có nhiều vị không nhận rõ sự thâm độc của Trung Cộng thật. Cho nên tôi vẫn cố làm cái việc thức tỉnh sự u mê đó. Do đó tôi thấy sự kể tội Trung Cộng của ông Đại tá là có tác dụng thật, dù ông ta nói với động cơ nào.

   • Một Cựu chiến binh said

    Vì XHCN (vì quyền lực cướp bóc,vì SỔ HƯU)bác ạ.( “Tư tưởng thì tương đồng”).Trung cộng có đánh thì là đánh để dạy dỗ (dạy cho một bài học về ý thức hệ)Còn XHCN Việt nam và XHCN Trung cộng thù nhau thật thì CNXH của chúng rã như ph..gặp trời mưa dầm.

  • Kaito Zuu said

   Bác dân ngu ơi!
   Trời một bài viết hay và đầy thâm thúy của bác Thi vậy mà bác chê ghê thế. Theo em thì bác Thi thực hiện phương châm “khen cho nó chết”, khen ấy là khen đểu đấy bác ạ. Bác hiểu nhầm ý bác ấy rồi. Riêng tôi, nếu BCT mà đọc được bài này và hiểu theo ý em thì ông Thanh có mà về vườn sớm cũng nên.
   Bác Thi đừng buồn. Cũng có vài người kh hiểu ý bác nhưng tôi tin mọi người phần lớn đều nghĩ giống tôi như vậy. Tôi tin điều đó. Chúc bác khỏe

  • huonggianguic said

   Theo em thì bài viết của ĐTT chẳng có chút gì là bênh vực cho cái loa đại tá Thanh cả. Chú ấy châm biếm thôi.

 11. Đâu cs to mà oc như trái nho.Ai là thế lực thu địch, ai là phan động,ai cướp đat và ai cướp nước.Đung là hoang tương.Đả đao csvn.

 12. Sinh viên năm 2 said

  Đại tá Trần Đăng Thanh không nông cạn. Ông đã làm đúng trách nhiệm của mình trong một hoàn cảnh phức tạp. nhưng không may cho ông là ông đang diễn giảng trước một đội ngũ trí thức có khả năng suy diễn tốt, có trí tưởng tượng phong phú và am hiểu cả tây lẫn tầu.

 13. TL said

  Thưa bác Đào Tiến Thi:
  Theo cháu thì bác đại tá Thanh chỉ “Có công với đàng, có tội với dân” mà thôi!!!

 14. Một Cựu chiến binh said

  Lại một tên thế lực thù địch của ĐẠI TÁ THANH -XÃ HỘI CHỦ NGHĨA còng chân.
  http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%C3%A1n-hoa-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-v%C3%AC-mang-195010101.html

 15. Keohung said

  Thằng “Tạ Đái” này gồc gác thế nào mà nói như heo.

 16. Bích Câu said

  Khái quát về bài viết của ông đại tá thanh : (Ý Đàng và Lòng Dân)

  1/ Ý Đảng: Với cương vị cá nhân ông thanh. Với diễn đàn mà ông thanh phát biểu. Có thể coi những gì ông nói là Ý Đảng (cộng sản). Vậy Ý Đảng thế nào ??
  – Ghét Mỹ. (Không muốn nói là căm thù)
  – Biết ơn Trung Quốc.
  – Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng cách nhân nhượng, nhân nhượng và nhân nhượng.
  – Bảo vệ chế độ hiện tại bằng mọi giá. Bảo vệ vì lợi ích, quyền lợi sát sườn của một nhóm nhỏ đảng viên (cụ thể là bảo vệ sổ hưu).
  – Miệt thị và khinh bỉ tầng lớp trí thức dân chủ chân chính. (Nói như ông thanh thì khác nào nhỏ nước bọt vào mặt trí thức).
  – Xào nấu và ngụy biện bằng một mớ kiến thức hổ lốn, lởm khởm và thiếu hệ thống. Bài nói của ông thanh (mặc dù được biên soạn trước) nhưng từ đầu đến cuối không thấy một sợi chỉ xuyên suốt. Không thấy toát lên một tư tưởng chủ đạo. Không theo một lý thuyết có định. Lấy cả dẫn chứng từ những nhân vật trừu tượng và hư cấu. Xa rời thực tế, xa rời cả lý thuyết XHCN mà bản thân ông này được đào tạo. Điều này chứng tỏ, lý thuyết đảng đã lạc hậu, không còn giá trị thực tiễn. Thiếu khách quan và không mang tính biện chứng.

  Đem so Ý Đảng với Lòng Dân. ta thấy cái gì ??

  2/ Lòng Dân:
  – Tại sao Dân lại phải ghét Mỹ ?? Doanh nghiệp ao ước được vào thị trường Mỹ. Người dân ao ước có đủ tiền để được mua hàng Mỹ xài. Ao ước cho con cái du học bên Mỹ. Người dân hàng ngày vẫn mua vé vào rạp xem phim Mỹ. Ông thủ tướng hiện tại còn gả con gái cho việt kiều Mỹ kia mà ?? Xá hội Mỹ công bằng và văn minh. Người người lao động và thu nhập xứng đáng theo trình độ và năng lực. Không có cảnh đảng viên ngu dốt được cất nhắc vào ngồi nhầm ghế vì lý lịch. Không có cảnh tạo nhóm lợi ích để ăn cắp hàng tỷ tỷ của dân của nước. Hiện tại, dù có ghét có yêu, nhưng Mỹ không làm gì phương hại đến lợi ích của người dân. Vậy tại sao người dân phải ghét Mỹ ??
  – Biết ơn TQ: Biết ơn vì cái gì ?? TQ ngốn biết bao nhiêu tiền qua cán cân thương mại nhập siêu hàng năm. TQ chiếm từng mét đất, chiếm hàng ngày hàng giờ cả 4000 năm nay. TQ xem VN là cái bô xả rác của họ. TQ coi khinh và xem thường người dân VN. Vậy tại sao lại phải biết ơn TQ ??
  – Trong hoàn cảnh hiện tại, VN ko thể dàn quan đối đầu với TQ, vì thua cả thế và lực. Nhân nhượng là điều nên làm. Nhưng nhân nhượng như thế nào ?? Nhân nhượng đến bao giờ ?? Nhân nhượng nhưng TQ có để yên hay không ?? Nhân nhượng để bảo vệ hay nhân nhân nhượng để mất nước ?? Điều này người dân nghi ngờ và không đồng ý trong hoàn cảnh hiện tại.
  – Người dân không (hoặc chưa) muốn lật đổ chế độ hiện tại. Người dân yêu hòa bình. Yêu nước thương nòi. Nhưng chế độ hiện tại mang lại gì cho người dân ?? Chế độ hiện tại mang lại gì cho đất nước ?? Hay chế độ hiện tại chỉ bảo vệ chính họ bằng mọi giá, chỉ biết nghỉ đến lợi ích của mọt nhóm nhỏ đảng viên mà quên đi lợi ích đất nước. Chế độ hiện tại càng ngày càng mục rổng, thiếu năng lực, thiếu trình độ. Bao biện bằng chiêu bài Vì Dân để tiện việc tham ô, hủ hóa, móc ngoặc, tham nhũng. Hàng tỷ tỷ đồng đã đang và sẽ chạy vào túi các cá nhân nhỏ lãnh đạo chóp bu.
  – Lý thuyết đảng xa rời, lạc hậu và khó hiểu với người dân. Không ai còn muốn đọc, muốn hiểu, muốn áp dụng lý thuyết chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mác lê cả. Xin đừng mang cái mớ hổ lốn rẻ tiền đấy mà bắt người dân phải nghe. Nó không giúp gì cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Hãy tạo thu nhập cho người dân. Hãy cho người dân những tiện nghi xã hội ngày càng tốt đẹp. Hãy chứng minh cho người dân thấy sự tận tụy, trung thành, không vụ lợi. Sự hiểu biết đúng đắn trong quản lý, điều hành đất nước. Hãy cho người dân sự an tâm về tương lai của con cháu họ. Người dân chỉ mong muốn thế thôi.

  Và khi Ý Đảng đã đi ngược với Lòng Dân. Thì việc mâu thuẫn đấu tranh chống đối chỉ còn là chuyện thời gian. Hãy chờ xem. Người dân không ngu, không hiền, không nhu nhược, không thiếu hiểu biết. Vấn đề là người dân VN hiểu cái giá phải trả cho chiến tranh, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi tích cực . Không ai , không một thế lực nào mạnh bằng Lòng Dân. Đừng thách thức Lòng Dân.

  • Kaito Zuu said

   Bạn nói quá đúng. Người dân VN bây giờ muốn bình yên thật sự nhưng không có nghĩa là bình yên trong tủi nhục nhưng làm sao đây khi một số người không thể làm gì khác khi cái sổ hưu quyết định tất cả

 17. Bun Thoong said

  Nói lên Trung quốc THÂM HIỂM ÁC ĐÔC VÀ MẠNH với nhân dân Viet nam là cố ý đe doa nhân dân ta, sau khi dùng câu nói “Trung quốc đánh ta nhưng cùng phe XHCN” không thuyêt phục được ai, để dễ bề thần phúc Trung quốc của các Tổng bí thư Đảng CSVN từ Đỗ Mười cho đên Nguyễn Phú Trọng.Còn như ông THI
  phân tích chẳng qua là “gậy ông đập lưng ông” mà thôi

 18. Năm Darwin said

  Chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” dẫn tới xem Mỹ là “kẽ thù dân tộc” là chiêu bài bịp bợm mà đảng CSVN luôn luôn sử dụng cho mục đích “ý thức hệ” và “lôi kéo quần chúng” theo ý đảng.

  Cuộc chiến VN chấm dứt nhanh hơn CSVN mong đợi phần lớn là do sức ép “phản chiến” của nhân dân Mỹ lên hết đời chính phủ Mỹ này đến đời chính phủ khác. Khi Mỹ rút, chấm dứt viện trợ cho Miền Nam vì áp lực của nhân dân Mỹ, cuộc chiến đó coi như đã được quyết định.

  Đảng CSVN phải cám ơn nhân dân Mỹ đã giúp cho đảng có cơ hội chấm dứt cuộc chiến, cơ hội áp đặt lý tưởng CS của đảng lên cả nước.

  Trung cộng mới là kẽ luôn tìm cách nuôi dưỡng chiến tranh VN bằng chính xương máu nhân dân VN.

  Cho nên, thay vì căm thù Mỹ, đảng CSVN phải cám ơn nhân dân Mỹ và căm thù Trung cộng thay vì nhớ ơn “cây kim, sợi chỉ, hạt gạo, viên đạn” của chúng.

  Chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, “kẽ thù Mỹ” này của đảng mang nhiều tổn hại cho nhân dân, đất nước VN mà hiện nay cũng là con dao hai lưởi với đảng CS.

  Những kẽ chỉ có biết đọc, nghe và tin theo những gì đảng nói là kẽ suốt đời bị đảng CS lừa bịp, lợi dụng cho mục đích riêng của đảng.

  Cuộc đời bị Đảng cướp mất thì không tiếc, lại đi tiếc cái sổ hưu.

  • Tony said

   Rất đúng, nếu như Mỹ không chấm dứt viện trợ cho miền Nam, thì cộng sản chẳng đời nào thắng được, trận tổng tấn công tết Mậu Thân là bằng chứng.
   Nếu như khối cộng sản không viện trợ vũ khí cho csvn thì liệu họ có thắng không?
   Thật sự thì chúng ta, dân chúng cả 2 miền lao vào một cuộc chiến không cần thiết, để đưa cả triệu thanh niên xa rời tuổi thơ, xa gia đình hay là hy sinh một cách oan uổng, và nếu như VN không có cộng sản thì có lẽ chúng ta cũng sẽ độc lập, tự do như bao nhiêu nước láng giềng khác mà thôi, mà không cần phải đổ máu.
   Nếu so sánh thời Pháp thuộc thì tôi không rỏ, tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện đất nước bấy giờ, nhưng nếu so sánh thời “Mỹ Ngụy” bốc lột và cộng sản bây giờ, thì câu trả lời là không thể nào so sánh được, bởi vì thời còn Mỹ Ngụy, miền Nam sung sướng và tự do hơn nhiều, dù là bị “Mỹ Ngụy kềm kẹp” nhưng nhân dân miền Nam tự hào là chưa bao giờ mất một tấc đất nào cho đế quốc Mỹ cả, dù là bị “kềm kẹp” nhưng nhân dân miền Nam không bị rướm máu, chỉ khi “bị giải phóng” tháo gở cái gọng kềm ra thì mới thật sự bị…rướm máu, rơi lệ !!
   Chúng ta, dù là Bắc hay Nam thì cũng là đồng bào ruột thịt, chỉ vì một chủ thuyết ngoại lai, một chủ thuyết đã và đang bị đào thải, mà chính nhân dân, chính đất nước đã tạo ra nó liệng nó vào cầu xí, thì tại sao chúng ta phải mang về và buộc dân ta phải tôn thờ??
   Chúng ta nên hảnh diện hay phải xấu hổ với cuộc chiến mấy mươi năm “anh em tương tàn” đó?
   Tại sao lại phải luôn luôn lo sợ “thế lực thù địch” ảo tưởng, trong khi thực tế thì đất đai, biển đảo đả bị “nước lạ” chiếm đóng. Kẽ thù ngay trước mặt nhưng không dám nhìn, không dám gọi đó là kẽ thù, nước thì là “nước lạ”, tàu thì cũng là “tàu…lạ”. Thật đúng là chuyện…lạ của nước ta !!.

 19. Mr.tran said

  Đúng đấy Đại tá TĐT củng có công phản tuyên truyền .hàng trăm các vị học viên đều là tinh hoa trí thức không nhẽ tất cả đều là đồ bỏ đi ,tui tin họ có nhận thức và hành động của họ sẽ không phải chỉ vì cái sổ hưu

 20. Cong Dong Hai Ngoai said

  Kinh tế ‘không khá hơn nhờ hào quang cũ’
  Cat Barton

  Hãng tin Pháp AFP

  Cập nhật: 12:03 GMT – chủ nhật, 23 tháng 12, 2012
  Facebook Twitter chia sẻGửi cho bạn bè In trang này .
  Hà Nội rầm rộ kỷ niệm 40 năm ‘Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không’

  Hãng tin Pháp AFP hôm 23/12 có bài phân tích cho rằng Việt Nam cần mạnh dạn cải cách hơn là bám vào hào quang chiến thắng cũ, nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày chiến đấu chống lại 12 ngày đêm Mỹ thả bom Hà Nội.

  Các bích chương cổ động với hình máy bay B-52 của Mỹ rơi trong lửa đỏ ngập tràn đường phố Hà Nội để một lần nữa kỷ niệm một cuộc chiến đã lui vào quá khứ từ lâu.

  Các bài liên quanKỷ niệm 40 năm “Điện Biên Phủ trên không”Tổng bí thư chê thanh niên ‘ít quan tâm”‘Suy thoái kinh tế đe dọa chế độ’
  Chủ đề liên quanĐảng Cộng sản, Kinh tế Việt Nam
  Tuy nhiên đằng sau sự tuyên truyền quen thuộc, nhà cầm quyền Việt Nam đang đối mặt một nguy cơ mới: sự phẫn nộ của dân chúng đối với tình hình kinh tế đất nước.

  ‘Không còn tác dụng’Trong nhiều năm qua các lãnh đạo của chế độ độc đảng đã dựa vào những ký ức chiến tranh để củng cố quyền cai trị của mình vốn lâu nay vẫn ăn theo hào quang thời chiến.

  Tuy nhiên với nền kinh tế do khu vực nhà nước chi phối đang sup sụp, các chuyên gia cho rằng tung hê những chiến thắng quân sự cách nay hàng chục năm không còn đủ sức để giúp bảo vệ chế độ trước sự giận dữ ngày càng tăng của công chúng.

  “Đảng Cộng sản đang đi trên băng mỏng,” ông David Koh, một chuyên gia phân tích tình hình Việt Nam ở Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định.

  “Họ nên nghĩ rằng các thế hệ sau này sẽ không chỉ nhìn vào những khoảnh khắc vinh quang trong quá khứ để xem liệu chế độ chính trị này có đáng được ủng hộ hay không,” ông nói.

  “Họ (Đảng Cộng sản) nên nghĩ rằng các thế hệ sau này sẽ không chỉ nhìn vào những khoảnh khắc vinh quang trong quá khứ để xem liệu chế độ chính trị này có đáng được ủng hộ hay không.”

  David Koh, Viện nghiên cứu châu Á ở Singapore

  Chìa khóa để củng cố tính chính danh của Đảng Cộng sản sẽ là nghiêm túc cải cách kinh tế, chuyên gia này nhận định.

  Bất chấp việc báo chí bị kiểm soát chặt chẽ vẫn có các dấu hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng – từ những tiếng nói chỉ trích đồng thanh trên mạng cho đến các cuộc phản đối tình trạng tham nhũng và thu hồi đất đai diễn ra hàng ngày ở Hà Nội.

  “Chính phủ nên bớt tiền của và thời gian kỷ niệm các sự kiện lịch sử để quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân,” ông Trần Văn Đương, 65 tuổi, một cựu chiến binh đồng thời là một công chức về hưu, nói.

  “Dường như ai cũng kiếm được ít tiền hơn trong năm nay. Mọi người đang ta thán. Người dân không hài lòng với những gì chính phủ đang làm,” ông nói trong bối cảnh Hà Nội đang kỷ niệm 40 năm trận chiến trên bầu trời Hà Nội năm 1972 vốn còn được gọi là đợt ‘ném bom Giáng sinh’.

  Trong đợt không kích này, các máy bay B-52 của Mỹ và các máy bay ném bom khác đã dội 20.000 tấn bom xuống Hà Nội và các khu vực lân cận sau khi cuộc hòa đàm với chính phủ Bắc Việt sụp đổ.

  Từng được tâng bốc là ‘con hổ châu Á’ trong tương lai, nền kinh tế Việt Nam đã quay trở lại mặt đất – hệ thống ngân hàng chìm trong nợ xấu, đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm nghiêm trọng và hàng chục doanh nghiệp nhà nước đang trong tình trạng gần như phá sản.

  Từ chi phí y tế cao ngất cho đến giáo dục dưới chuẩn và giao thông tắc nghẽn, các nhà phân tích cho rằng những khiếm khuyết nghiêm trọng của mô hình tư bản chủ nghĩa do Nhà nước chỉ huy của Hà Nội đang bộc lộ trên tất cả mọi mặt của đời sống.

  Thành tích yếu kém
  Đảng Cộng sản Việt Nam đang bám vào hào quang quá khứ để sống còn

  “Chế độ chính trị không hoạt động hiệu quả… Không thể điều hành một đất nước như thế. Rất là xơ cứng,” ông Adam Fforde ở Trung tâm nghiên cứu kinh tế chiến lược thuộc Đại học Victoria ở Melbourne nhận định.

  “Người dân đã mất niềm tin rằng có ai đó có khả năng xoay chuyển tình hình và tạo ra thay đổi,” ông nói.

  Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đi theo mô hình của Trung Quốc là kết hợp giữa thị trường tự do với nền chính trị chuyên chế để đạt tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng quốc gia này cần phải cải cách kinh tế và chính trị sâu rộng.

  Sự trì trệ hiện tại của nền kinh tế đang gia tăng sức ép lên hàng ngũ lãnh đạo. Khoảng 1 triệu thanh niên tham gia vào thị trường việc làm mỗi năm trong khi các chuyên gia đang cảnh báo rằng tình hình tạo ra việc làm và đào tạo nghề không theo kịp thực tế.

  “Bộ máy Nhà nước đang trong trạng thái hơi bị chết đứng,” Jonathan London, một nhà nghiên cứu tại Khoa châu Á và quốc tế tại Đại học Hong Kong, nhận định.

  “Chính phủ nên bớt tiền của và thời gian kỷ niệm các sự kiện lịch sử để quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân.”

  Trần Văn Đương, 65 tuổi, cựu chiến binh

  Mặc dù theo chế độ độc đảng, cấu trúc chính trị Việt Nam bị phân rã trầm trọng trong lòng bộ máy rộng lớn của Đảng Cộng sản. Điều này có nghĩa là khi cần thì chính quyền Việt Nam không thể đưa ra các quyết định mạnh mẽ.

  Từ Ngân hàng Thế giới cho đến các kinh tế gia của Đảng ai cũng thừa nhận rộng rãi những gì cần phải làm để nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như củng cố tăng trưởng GDP vốn chạm mức thấp nhất trong năm nay kể từ năm 1999.

  Phải cải cách khu vực Nhà nước, tái cơ cấu khu vực ngân hàng và chống tham nhũng nếu không muốn phép màu kinh tế Việt Nam, vốn từ 10 năm trước được xem như một điều hiển hiện chắc chắn, sẽ tiếp tục tan biến,” phân tích gia London nói thêm.

  Bản thân Đảng Cộng sản cũng nhận thức được vấn đề. Tại Hội nghị trung ương 6 hồi tháng 10 Đảng đã thừa nhận sai lầm trong chỉ đạo nền kinh tế nhưng không có ai bị trừng phạt.

  Việt Nam cần những nhà lãnh đạo có thể chặn đứng các nhóm lợi ích đầy quyền lực – từ các tổ chức quân đội, các tập đoàn Nhà nước cho đến các quan chức địa phương – tự tung tự tác để đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo, London nói.

  “Hiện không rõ liệu ai có thể làm được điều này,” ông nói thêm.

  Thay vào đó, đất nước này đang mắc kẹt trong một phong cách lãnh đạo ‘cũ kỹ, suy đồi đưa đến kết quả là một bên là những chiếc ô-tô Bentley và Rolls-Royce còn một bên là hàng chục triệu người đang phải vật lộn’, ông nói.

  • yen tu said

   Bài phân tích trên đã lạc hướng.Nhà cầm quyền Hà Nội dùng đại tá Thanh để nhắc lại “tội ác của Mỹ trời không dung đất không tha”và tổ chức rầm rộ Chiến Thắng Điện Biên Phủ trên không cho thấy quyết tâm thần phục TQ của họ.Họ hy vọng sẽ nhận gói cứu trợ kinh tế cũng như bảo vệ chế độ .Khong biết nhân dân VN còn cần bao nhiêu thế kỷ nữa để trả món nợ này.

   • Vietnam said

    Bác nói đúng CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI này là thuộc Cộng đồng Hải ngoại bên Trung Quốc ,hoặc bên Cuba .
    Dạng Đài tiếng nói dân tộc VN thuộc Cộng đồng Hải ngoại đuốc phát đi từ Trung Nam Hải

    ——-
    BTV: Đã xóa IP giúp bác. Xin bác đừng dùng proxy này, nó làm lộ IP của bác.

  • can lộc said

   ta không cần nói gì dài dòng không ai xem ti vi khi chiếu điện biên phủ trên không đâu

 21. Mau giao said

  dang cong san VIET NAM chi dua tên tran quang thanh ra de truyê`n dat duong loi cua chúng là nhu vay.Neu gap Búa Rìu du luan thì tên nâ`y lai là con dê tê´thâ`n,va duoc dua di chuc vu khác,nghành khac.bai hoc nay cu nhai di nhai lai.
  Quá khu cong san dung bao tu de khong che tu tuong,hien tai thi dung so huu de khong che tu tuong.cong san di tu te hai den tham bai,chang bao gio lon noi thanh nguoi

  • HTS said

   Bạn Mau giao nói rất ĐÚNG . Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn và xin mạo muội bỏ dấu giùm đoạn này của bạn để các độc giả tiện theo dõi:

   Đảng cộng sản VIỆT NAM chỉ đưa tên trần quang thanh ra để truyền đạt đường lối của chúng là như vậy. Nếu gặp Búa Rìu dư luận thì tên nầy lại là con dê tế thần, và được đưa đi chức vụ khác, nghành khác. Bài học này cứ nhai đi nhai lại.
   Quá khứ cộng sản dùng bao tử để khống chế tư tưởng, hiện tại thì dùng sổ hưu để khống chế tư tưởng. Cộng sản đi từ tệ hại đến thảm bại,chẳng bao giờ lớn nổi thành người.

 22. John Cao said

  dung chui ten Dai Ta dot nat nay ,han chi la cai loa cua cai Dang hen voi giac,ac voi dan ma thoi.Xin cac nha viet Su VN hay ghi ro su kien Lich su vao nam nay,thang nay,ngoai viec dang dat ,cung Bien cho thien trieu Tau Cong . Ban Chinh Tri ,Ban Bi Thu Trung Uong va Chinh Quyen Tinh Viet Nam con dua cai Loa Tran dang Thanh xuong Quan Ha Noi de lam Cong Tac Dan van cho quan thay tau cong.Lich su VN lai mot lan nua phai chiu nan Le chieu Thong roi.
  Khon nan thay cho than phan lam nguoi Nuoc Nam.

  • UV.TƯĐ said

   SỔ HƯU LỚN HƠN BIỂN ĐÔNG, AI CÓ SỔ HƯU PHẢI LO MÀ GIỮ !
   Tên Việt gian Trần Đăng Thanh đã dạy các Hiệu Trưởng Đaị Học VN (tức là các bậc đại trí thức) như thế, và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần như thế. Cũng vì chủ trương của đảng là như thế, nên nó làm cái loa rè để tuyên truyền sách lược đó của đảng, của Trọng Lú.
   Với đảng CS (đảng Chó Săn / đảng Cướp Sạch), biển Đông nhỏ hơn sổ hưu muôn triệu lần, nghĩa là… nhỏ hơn một nắm tiền bố thí. Sổ hưu là lớn, là quan trọng đến vậy, nên các giáo sư đại học hãy lo bám chặt sổ hưu như một cứu cánh để cứu đói cho mình và cứu nguy cho đảng.
   Giới trí thức hãy quên biển đông bị xâm lược đi, chỉ nhớ đến sổ hưu mà thôi, để giúp đảng bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bất cần sự tồn vong của biển đảo VN thời cộng sản tiếm quyền. Đó là sách lược hàng đầu hiện nay của đảng. Thê thảm quá !

 23. Jimmy Tran said

  Khốn nạn cho má của đại tá Thanh ,đẻ ra thằng điếm làm tay sai cho Tàu cộng , cho con du học Mỹ quốc
  chuyến này bà phải đaò hầm cho nó trốn và chôn nó luôn..

  • ĐCSVN - Rock and Roll để giẫy chết said

   * LẤY SỔ HƯU LÀM CẦN CÂU ĐỂ CỨU ĐẢNG VÀ NUÔI CHẾ ĐỘ.
   Nhưng liệu sổ hưu câu được mấy người? Cùng lắm có chục triệu người có sổ hưu, còn tám chục triệu người lấy gì mà câu đây? Vả, trong chục triệu người kia có mấy người cần đến cái sổ hưu của ông Trần Đăng thanh, họ cần Đảng, Nhà nước thay đổi tư duy chứ thiết gì cái sổ hưu rẻ mạt đó. Đem sổ hưu ra câu chẳng những không câu được mà còn làm nhục người ta, có phải dại không, ngu không?
   Nhưng người ta không dại cũng chẳng ngu, họ biết cả, chẳng qua bí mà thôi. Sở dĩ người ta giương cao sổ hưu làm lý tưởng vì biết chắc chẳng có lý tưởng nào hấp dẫn dân ta nữa. Bí rồi, khi đem sổ hưu ra làm cứu cánh là bí lắm rồi.
   Này hỡi lý tưởng sổ hưu, liệu mi có cứu được đảng của mi & Tổ quốc XHCN của mi không?
   (Nhà Văn Nguyễn Quang Lập)

 24. […] CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH   –   Đào Tiến Thi  (BA SÀM)  23-12-2012 […]

 25. Lê Duy San said

  Công gì? Mấy thằng công an Việt cộng mà lên đến cấp tướng thì phải hiểu nó đã giết không biết bao nhiêu là dân lành và những người quốc gia yêu nước.
  Tội nó phải đem cho voi giầy, ngựa xé.
  LDS

 26. LÊ BÌNHLB said

  Mặc dù tôi không thể chịu nổi nhiều luận điểm đầy mâu thuẫn và bảo thủ, giáo điều , lạc hậu cực đoan thậm chí rất …ngây ngô đến ngạc nhiên của cái ông mang danh là G.S-TS như ông Thanh , nhưng tôi cũng rất khó chịu với lối “nổ văng miểng” vô tội vạ của mấy ông chính khách sa-lon , anh hùng rơm cửa miệng , bốc phét không lo bị “đánh thuế !
  Tôi cũng cam đoan rằng nếu có chiến tranh thì mấy ông kiểu như ông ĐÀO TIẾN THI nầy sẽ co chân ôm đầu “ù té quyền” nhanh nhất vRung đùi ở hải ngoại uống uyt-ki, gặm xucsxic hò reo ái quốc là sướng nhất đời!
  Đúng không?
  Trúng phóc rồi khỏi cãi còn chửi bậy thì xin mời cứ …tha hồ!

  • sangmat said

   NỊ nói đúng! Mà cho hỏi rượu nước ngoài bộ rẻ lắm hả?mà tiền đâu ông ta mua?mà bọn nước ngoài nó uống rượu và hút xì_ gà mà?

  • Cầu Cải Tiến said

   Chỉ “trúng phốc” một phần là khi có chiến tranh sẽ có nhiều người “nhanh nhất vRung đùi ở hải ngoại uống uyt-ki, gặm xucsxic”. Những người sẽ đi đã chuẩn bị tài sản ra hải ngoại, đọc QLB, hỏi NPT và TTS sẽ rõ thôi, Đào Tiến Thi có trong danh sách mật này không? Tôi nghĩ là không.

  • D.Nhật Lệ said

   Bác nên chỉ ra cái nào sai trong phê bình của ông ĐTT.,nếu biết tranh luận hay góp ý,
   chứ không nên đưa ra giả định vu vớ vớ vẩn như thế để chỉ trích bài phê bình rất hợp
   lý và hợp tình của tác giả ĐTT.

  • huonggianguic said

   Lấy bằng chứng đâu mà ông khẳng định bậy bạ vậy? Nói như ông thì chỉ có gây lộn rồi đập nhau một trận rồi về chứ chẳng phải tranh luận và cũng chẳng học hỏi được gì. Khi không phán một câu xanh rờn như thế. Tui tưởng chỉ có bọn công an mất dạy hay bọn Việt gian mới Hồ đò vậy thôi chứ một con người tử tế đâu có phát ngôn tồi tệ như thế.

 27. ủng hộ đại tá Thanh said

  Tuy có một số chi tiết chưa chính xác (iskander,samac Siberi…)những vấn đề ít liên quan đến Biển Đông ( Iran,Triều tiên)nhưng bài nói của đại tá Thanh rất hay,nhiều dẫn chứng từ lịch sử,rất thuyết phục. Về vấn đề Biển Đông sách lược của Đảng là tối ưu,chuẩn xác. Với vị trí địa lý như vậy,thế và lực như vậy thì cũng khó có lựa chọn nào khác trong giai đoạn hiện nay.
  Về sổ hưu: mỗi nước có hoàn cảnh riêng,ko thể có khuôn vàng thước ngọc nào cho tất cả được. Thực nực cười khi chỉ trích chính phủ VN ko trả lương hưu cho những người đã phục vụ cho Mỹ xâm lược VN,chia cắt đất nước,gây biết bao đau thương cho nhân dân VN (Mỹ lai,chất độc da cam,chuồng cọp ,hủy diệt Hà nội,Hải phòng chỉ là một số ví dụ …).Mọi người phải phân biệt việc thay đổi chế độ một cách hòa bình và chiến tranh một mất một còn giưã 2 địch thủ.Khi chiến thắng ko bị đối phương tàn sát trả thù đã là khoan hồng rồi chứ nói gì đến trả lương.Mỹ có trả lương hưu cho quan chức Đức quốc xã ko? Chính quyền Libi có trả lương hưu cho quan chức của Kaddafi ko? Bảo vệ Tổ quốc đâu phải bảo vệ cái gì dó trừu tượng? Ngôi nhà,vợ con,đồng ruộng và cả lương hưu nữa. Chứ sao?
  Qua buổi thuyết trình của ông Thanh có thể thấy quyết tâm của Đảng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ,biển đảo của Tổ Quốc VN. Những luận điệu về “bán nước” là vô căn cứ,qui chụp ,có dụng ý gây chia rẽ ,hoài nghi chỉ có lợi cho kẻ thù của đất nước.
  Có thể hoàn toàn đồng tình với quan điểm rằng biểu tình là không thích hợp,chưa đến lúc,chỉ làm rối thêm tình hình.Thiết nghĩ cơ quan bảo vệ pháp luật ko cần thiết phải sử dụng những phương thức như hiện nay(nhiều khi gây phản cảm do xâm phạm tự do cá nhân) mà phải mạnh tay giải tán đám đông tụ tập không phép như tất cả các nước khác họ làm (ví dụ vụ biểu tình chống hiếp dâm bé gái tại Delhi,Ấn độ 23/12…)

  • sangmat said

   Nị nói sai rồi,chính ông Thanh đã nói tiên đế đời trước tạc đầu tướng giặc bằng vàng cống nạp mỗi năm để giữ hoà khí, vậy bác thử nghĩ bây giờ mình ” hoà bình” với chúng là miễn phí hả?phải có cái gì chứ Nị! tại sao nhân dân lo mất đất , đảo, biển?bởi vì khi không còn gì cống nạp thì phải nạp con cái của họ…đem hậu vệ về phòng thủ hết thì thế nào cũng thủng lưới thôi!

  • The Luc Thu Dich said

   Tôi thấy là mỗi khi có gì trùng hợp với nước khác thì báo chí và Đảng lại cho lôi ngay ra làm ví dụ để biện hộ cho ta !
   Thí dụ ta vi phạm nhân quyền và đàn áp biểu tình thì lại moi móc các nước khác ra để đỡ đòn và chứng minh là : Ơ kìa ! các nước khác , ngay cả Mỹ cũng vi phạm như ta vậy ! Có khác gì nhau !
   Đúng là lý sự cùn ! Không lẽ nhưng gì người ta làm sai mình cũng làm theo? Một anh tài xế lái xe chạy quá tốc độ bị cảnh sát giao thông bắt thì anh ta lại lý sự : tại sao anh bắt tôi trong khi có rất nhiều xe khác cũng vượt tốc độ như tôi kia mà?
   Đáng lẽ các nước khác làm như vậy , nhưng ta ưu việt hơn , ta phải làm hay hơn họ chứ? Cũng như anh vậy ! Không lẽ anh là Công An thấy tất cả đồng nghiệp ăn hối lộ anh lại cũng ăn hối lộ và tự an ủi là người ta sao tôi vậy? Vậy con của anh , anh có muốn nó nói với anh là : Này ba , con thấy tụi bạn con đứa nào cũng xì ke , hút sách , con làm theo chúng nó được không ba?
   Lúc đó , anh sẽ gầm lên mà quát :” Kệ cha chúng nó ! Mày là con tao thi phải sống cho đàng hoàng !”
   Nếu anh so sánh như vậy thì chả khác nào Đảng cũng giống như tụi Lybia , Bắc Hàn , Đức Quốc Xã….? Ít ra anh phải hãnh diện là Đảng tôi khác , không như tụi nó hay tụi Pol Pot !
   Đất nước ta đánh nhau tức là nội chiến , anh em đánh nhau vì bị chính TQ xúi dục , chứ Mỹ đời nào nó xúi VN đánh nhau đến người cuối cùng bao giờ ! Mục đích của nó cũng giống như Triều tiên là bảo vệ Nam Hàn khỏi bị Bắc Triều Tiên xâm lăng mà thôi ! Mỹ cũng chỉ giới hạn là bảo vệ Miền Nam chứ không chủ trương đánh ra Bắc để lật đổ chính quyền !
   Đảng ngu dốt nghe theo lời xúi dại của TQ , nó cho súng đạn để 2 Miền giết nhau và khi kiệt quệ nó sẽ nhảy vào thâu tóm VN cho dễ !
   Cứ nhìn tình hình Nam Bắc Triều Tiên thì thấy là Bắc Triều Tiên hung hăng như vậy nhưng Mỹ và Nam Hàn có bao giờ muốn đánh Bắc Hàn bao giờ ! TQ lại xúi Bắc Hàn( như xúi Miền Bắc gây chiến với Miền Nam ) gây sự để đe dọa hòa bình y hệt như đã làm như ở VN trước kia !
   Do đó , cứ cho là Đảng giải phóng Miền Nam. Người anh em Miền Nam của mình có theo Mỹ bán nước? Không? Nó vẫn bảo vệ chủ quyền đất nước , tụi Mỹ không lấy nổi nó một tấc đất nào ! Ngay khi giờ phút cuối cùng , chính TQ cho người liên lạc với ông Dương Văn Minh nói là đừng đầu hàng , TQ sẽ có cách giúp ! Tức là xúi Miền Nam lại tiếp tục đánh nữa và anh em lại nồi da xáo thịt , chứ TQ không cho thống nhất ! Nhưng ông Dương Văn Minh không chịu , ông ta chẳng thà đầu hàng người anh em Miền Bắc còn hơn là nghe theo TQ !
   Khi giải phóng xong , đáng lẽ Đảng phải rộng lượng hòa giải dân tộc để mọi người cùng xây dựng tổ quốc thì Đảng lại trả thù tàn bạo ! Tuy không giết như Pol Pot ( vì e ngại dư luận và nhất dân Mỹ đã ủng hộ ta , bây giờ ta lộ bộ mặt tàn bạo quá thì mất chính nghĩa ) thì Đảng cho đi học tập cải tạo giết lần mòn ! Chính sách của Đảng đã gây cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi , trong đó đau buồn nhất là có cả dân Miền Bắc !
   Chế độ ta là chế độ tự xưng là ưu việt ! Không , chúng ta không bắt chước bọn Lybia , Bắc Hàn được ! Chúng ta không thể đồng hóa với bọn chúng được !
   Những gì chúng làm thì chúng ta không bắt chước ! Ngay cả Mỹ có tham nhũng hay vi phạm nhân quyền đi nữa , ta cũng là ta ! Ta sẽ cao thuợng hơn Mỹ ! Đừng so sánh để thế giới coi thuờng ta !

  • van nguyen said

   Thưa anh “ủng hộ “.
   Xin thưa với anh vài thông tin mà anh đưa ra dẩn chứng cho luận cứ “ủng hộ “của anh.Tôi chỉ giới hạn trong vài điểm có tính cách thời sự “nóng “,chỉ cần xem go ogle là thất ngay :
   US.Today :
   1.Chủ nhật hôm nay, nhà cầm quyền Ấn đã rút lại lệnh cấm tụ tập trên 5 người .Rào cản chỉ còn thu hẹp chung quanh dinh Tổng Thống
   2.Bộ trưởng Nội vụ Ấ hưa mau chóng đưa ra toà án xử 6 tên hiếp da6m tâp thề.
   3.Sonia Gandhi và nhiều lãnh tụ chính tri khác đã có mặt sát cánh củnh phe biểu tình …và họ đã gặp những viên chức chính quyền cao nhất.
   4,Các phương tiện truyền thanh truyền hình ,báo chi đều tường thuật trung thực vụ việc.
   Như vậy, Ấn giải quyết chuyện thế thế nào thưa anh ,những người biểu tình nào bị ghép tội phản dộng làm rối an ninh trật tự như Dảng ta không ???
   Chuyện thứ hai :
   Anh viết câu thật kỳ cục :
   Sao Anh bảo Mỹ lại phải trả tiền cho hưu quốc xã ?? Hai quốc gia Mỹ & Đưc có khi nào chập làm một không thưa anh ???Anh có mơ ngủ không ???
   Điều thứ ba :Anh bào Chính quyền Libya không trả lương cho công nhân ciên chưc chế dộ cũ.Anh nói điều này là do thu thập thông tin ờ đâu vậy ??Vì thắc mắc tôi tìm xem cách đây chưa đẩy 5 phút thấy rằng chế độ ” Social Security ” của Libye vẩn còn tồn tại như xưa , nghĩa là theo khuôn khổ của các nươc văn minh khác , anh ạ ,.
   Tôi nghĩ,nếu anh là viên chưc có trách nhiệm của nhà nươc ta , khi ăn nói ,nên thận trọnh hơn , xem xét tư liệu …Bây giờ ăn nói vô cớ dể kiễm chứng lắm đấy anh ạ
   Lại nữa ,anh nên xem lai khái niệm cơ bản quốc gia và chế độ là hai khái niệm không bao giờ chập thành một được đâu anh ạ . Quốc gia thì trường tồn ,mà chế độ thì tạm bợ,qua mau …Chính thể nó kế tiếp chính thề kia .Chính thể sau có hai chưc năng : Tiếp thu thành quả của chính thề trươc và tiếp tục những trach nhiệm với đất nươc với dân tôc mà chính quyền trươc còn để lậi .Khái niệm “Công ” với “Cách mang” … của anh còn nhiều điều đáng nói lắm , nó là hệ luy cũa sư lẩn lộn chũ nghĩa với quôc gia, dân tôc đấy anh ạ.Chính cái chủ nghĩa ấy đánh đồng với khái niệm dân tôc mới sàn sinh ra những đòn thù ghê gớm nhất trong lich sử ta đ61y thưa anh .Tôi nhắc anh một trong muôn vàn nhé : Cài cách ruông dất ..

  • Ngoc said

   Ngu ơi là ngu! Phản biện gì thì nghiên cứu cho kỹ nhé, Đức sau thế chiến (tất nhiên là Mỹ hỗ trợ) không trả tiền hưu cho bọn tội phạm chiến tranh thôi, còn hệ thống công chức dân sự họ vẫn trả bình thường…

  • Vietnam said

   Nị-ỦNG HỘ ĐẠI TÁ THANH CHÉM GIÓ QUÁ- nị chém gió còn hơn GS,T. sãi Thanh nhá. Chỉ có thằng ngu Đông Đức mới cúp sổ hưu của nhân viên dân sự chính quyền Đức Quốc Xã,còn Tây Đức vẩn tuyển dụng và trả lương cho các viên chức dân sự, những ai có Liên quan đến Bộ máy chiến tranh thì không được trả lương . Cho nên Tây Đức nhanh chống Khôi phục và Phát Triển ,còn thằng nô lệ cho Liên Xô là Đông Đức chỉ có lo việc đầu Tiên là trả thù với cái luật rừng giết ko Cần ra toà.thế nên Nó quay sang chưỡi Tây Đức và Mỹ rằng tiếp tay và bao che cho tội phạm chiến tranh vì cứ nhốt ,rồi ra toà v..v mất nhiều thời gian là cố ý bao che. Bên Tây Đức đố thằng nào chủ Trương giết người bằng lệnh miệng,vì thằng thực hiện sau này bị khui ra thì chết ko kịp ngáp,cho nên ko ai thực hiện và nếumchuyeejn này tới tay báo Chí thằng ra lệnh miệng vất cái sự nghiệp chính trị. Còn thằng Đ. Đức thì vô tư ,trên lệnh xuọng,dưới như con chó chỉ biết thi hành,và hậu quả có thật nhưng cay đắng cho các nước Đông Âu và Đ. Đức sau khi trở lại chính quyền dân chủ là . Một số tên cao cấp của chính quyền CS trước đó không bị truy tố và được tiếp tục hoạt động Chính trị,dù trước kia có ra lệnh thủ tiêu , đàn áp đồng bào mình,còn những tay đồ tể thực hành lệnh miệng thì bị truy tố . Dù quan toà biết nhưng vì ko có
   Chứng cứ nên chịu thôi. Đ.Đức thì đuổi gầnmheest viênmchuwsc dân sự ,cúp sổ hưu tất.hậu quả là Nó nghèo xơ xác. Đến nổi phải xây bức tường ô chục để chăn dỏng ngườ vượt đến Tay Đức.
   Sau 75 MN ko bị trả thù ,ko những bản thân Họ còn trả thù mà con cái vợ chồng đều bị như nhau.
   Cha học tập cải tạo mà thực chất là tù khổ sai,có rất nhiều người bị mời đi dân MN banmđêm nhưng bao giờ trở về,con cái thì thuộc thành phần lí lịch thứ 13,ko được Học dại học. Ông muố trả thù như thưees nao. Nhà cừ tịch thu ,dân sống địa ngục .
   Biểu tình bên Ấn lúc đầu ợ Hoà nhưng chính quyền mụ mị,cảnh sát che dấu nên dân bạo động ,sau đó chính quyền phải nhượng Bộ và chấp Thuận xử tử kẻmhiee dâm.
   Thì ko vào được đại học. Nhàmcuwr thì bị chiếm .v.vVaajy ông muốn

   ——-
   BTV: Đã xóa IP giúp bác. Xin bác đừng dùng proxy này, nó làm lộ IP của bác.

   • Phản đối ông "ủng hộ" said

    Rất là đồng ý với bạn VN.
    Đọc bài của ông “Ủng hộ” thiệt là đáng chửi vì ông ta thật u mê.

 28. hudu said

  Choi-me ( ĐM) , tao cũng là bộ đội, ít nhất cũng là Thượng sĩ 1978, nhưng chưa thấy thằng nào ngu như mày. Mày phá hoại Đảng ta, Nhà nước ta. Hiểu không, thằng ngu.

 29. Nói hoài vụ Đại Tá Thanh buồn quá.Nói chuyện Tận Thế nó còn “thực tế” hơn.Đúng theo Nghị Quyết 13.001 của Thượng Đế thì ngày 21/12/2012 là ngày tận thế.Nhưng chiều ngày 20/12 Thiên đình tổ chức Họp Hội nghị đột xuất.Hủy bỏ ngày Tận Thế 21/12 rời qua áp dụng vào thời gian tới…

  Lý Do;-Tàu ông Noe chuẩn bị cho ngày Tận thế bị Vinasin mua Tàu hư hết hạn sử dụng ,còn nằm một đống ngoài biển VN
  -Ngân sách Thiên đình bị thiếu hụt trầm trọng.Nợ các hành tinh ngoài trái đất trả vài ngàn năm chưa hết.
  -Việt Nam đang xây dựng “thiên đàng’ 67 năm chưa xong cái móng.Dân còn khổ cực khó khăn.Đất nước VN lại đang bị tàn phá khủng khiếp.Nếu tận thế thì bọn tội phạm ‘sướng’ quá còn ý nghĩa gì.Chi bằng để bọn chúng chịu khổ một thời gian do chính chúng gây ra.Như đập Sông Tranh 2 cứ để chúng sống trong sợ hãi.Vụ Bauxit Tây nguyên,nay mai Miền trung sẽ lãnh đủ ‘lũ Bùn đỏ” độc hại.và rừng đầu nguồn từ bắc tới Nam đang bị tàn phá không thương tiếc.Biển đông và hải đảo đang d bị Bạn Vàng nuốt chửng…nhiêu đó còn khủng khiếp hơn tận thế.
  -Điều cuối cùng chứng tỏ Thiên đình thương xót thế gian cũng là điều cốt lõi để Tạm Dừng Ngày tận Thế-đó là Sổ hưu.hiện nay có khoảng gần 2 triệu người VN đang có sổ hưu.Và hàng năm nhờ Việt kiều ngoài nước gởi về gần 10 tỷ Dola.
  -Cộng với tình hình dưới Diêm Phủ sa tăng cũng đang thất nghiệp không ít.Nếu TQ cứ thừa thắng xông lên cưỡng chiếm biển,đảo của VN,thì Dân VN sẽ ra tăng biểu tình chống TQ.E VN sẽ thiếu côn đồ và CS đi dẹp biểu tình,lúc đó Diêm phủ sẽ điều 1 số lính satan lên đầu thai làm CS để chống BT.một công đôi việc thật đắc dụng.
  -Tình hình hạt nhân thế giới cũng đang căng thẳng ở Bắc triều Tiên,Iran…Vì vậy không cần tận thế vào lúc này làm hao tốn Ngân Sách Triều đình một cách lãng phí.

  Với các lý do trên,Nay Thiên Đình tạm bỏ thay đổi giờ học-ý quên-khoan áp dụng nghị định 71 (phạt xe không chính chủ)-Quên=Tạm dừng tận Thế qua 13.000 năm nữa.

 30. Bất BÌnh said

  Tại sao người Việt nam lại ném đá vào người Việt Nam kinh khủng thế này? cái dại nhất là ở chỗ đó. Người Trung Quốc và người Mỹ người ta đang cười vào những người Việt Nam thích moi móc nhau, chửi bới nhau và suy cho cùng là lòi đuôi ra là đằng trước thì hữu hảo, đằng sau thì không coi bạn ra gì. Mặc dù đây chỉ là “những con sâu làm giàu nồi canh” chứ không phải 90 triệu dân Việt Nam…
  Không hiểu tác giả của những comment trên các ngươi muốn gì, các ngươi đang cần Mỹ hay cần Trung Quốc để giữ gìn và bảo vệ lãnh thổ. Chính kiểu ném đá này của các ngươi đang đẩy lãnh thổ đi đến chỗ lâm nguy thì đúng hơn.
  Các ngươi thừa chữ thì phải đóng cửa mà bảo nhau, để chụm đầu vào nhau và sửa những câu sai, những đoạn không có lợi cho quan hệ với các nước lớn, và trong tình hình hiện nay thì cần sự ủng hộ của ai để giữ gìn sự bình yên cho dân tộc và tìm cách bảo vệ giang sơn gấm vóc, chứ lại bới tung lên trên toàn thế giới thế này thì khác nào người Việt Nam đang chọc tức các nước lớn.
  Các ngươi hãy bình tĩnh suy xét lại hành vi của mình xem ta bình luận thế có đúng không?

  • Chẳng cần nói thế giới cũng biết VN khoảng 50 năm nay chẳng ra gì.Ngoài chiến tranh tự giết nhau ra,Vn dưới con mắt thế giới chỉ là nước nghèo nàn,lạc hậu,ngoan cố,hủ lậu.Ngoại trừ Lịch sử 4.000 năm chống ngoại xâm là oanh liệt.Người VN ra thế giới thì rất giỏi,rất thông minh.Nhưng ở trong nước thì nhân tài bị thui chột.Chỉ học thói giả dối,bon chen,hãm hại lẫn nhau.tất nhiên rất nhiều trí thức giỏi,nhưng họ đều bị bịt miệng,không được tham gia góp trí tuệ mình xây dựng đất nước.Vì bọn Lãnh đạo ngu dốt,nên không bao giờ tin vào trí thức VN.Nếu anh phản biện thì anh là Phản động.Cái mũ Phản động là vòng kim cô khóa chặt cái đầu dân VN.Vì vậy đảng ta rất sợ phản biện.Bất bình cũng sợ mất sổ hưu nên cũng rất sợ những Comment trái chiều vậy.

   • Phan Hồng Hà said

    Bất Bình ơi! Bạn hãy viết đơn ra canh giữ Trường Sa đi. Chứ Bất Bình sợ :”Người Trung Quốc và người Mỹ người ta đang cười vào những người Việt Nam thích moi móc nhau, chửi bới nhau và suy cho cùng là lòi đuôi ra là đằng trước thì hữu hảo, đằng sau thì không coi bạn ra gì. Mặc dù đây chỉ là “những con sâu làm giàu nồi canh” chứ không phải 90 triệu dân Việt Nam…” thì bạn nói sao với ngư dân mất thuyền và bị bắt ở trên vùng biển chủ quyền của nước nhà, nói sao với những thân nhân của người lính đã hy sinh vì biển đảo của tổ quốc ?

  • Sinh viên yêu nước said

   Bác “Bất Bình” ở trên nói có rất nhiều điểm đúng. Quả thực chúng ta ở đây chửi bới, phân tích, tìm lỗi lầm của 1 bài nói chuyện thì đâu giải quyết được nhiều vấn đề (đương nhiên nó cũng có cái lợi là làm cho mọi người có cái nhìn sáng suốt hơn, tránh được sự mị dân của đảng). Nhưng có vấn đề quan trọng nhất thì chả thấy ai bàn, đó là làm sao để giữ chủ quyền, đọc đa số comment thì chỉ thấy chửi bới, k thấy ai nêu ra được 1 đề xuất, giải pháp nào cả. Vậy theo các bạn thì nước Việt mình phải làm như thế nào? Lật đổ đảng, kết thân vs Mĩ ( trong khi đất nước bị ngoại xâm dòm ngó thì điều này sẽ có lợi cho ai)? Hay các bạn muốn tiếp tục theo con đường XHCN? Với lại thái độ của chúng ta đối vs Trung Quốc phải như thế nào, chúng ta mềm dẻo thì rõ ràng là không xong rồi (cái này thì ai cũng chửi), nhưng nếu k mềm dẻo thì chúng ta có thể làm gì, chiến tranh ư (vậy hậu quả của nó cũng như khả năng chiến thắng của Việt Nam là ntn)? hay có giải pháp nào khác không? Mọi người ai cũng chửi đảng cộng sản thế này thế nọ nhưng lại chẳng có ai đưa ra 1 giải pháp nào khả dĩ cho nước mình trong hoàn cảnh này cả . Mình nghĩ thay vì dành thời gian chửi bới, nói đảng cộng sản thế này thế nọ thì chũng ta nên dành thời gian để tìm giải pháp để giữ vững chủ quyền cũng như phát triển đất nước.

   • sangmat said

    Người ta đang làm đấy, chả nhẽ lại bảo tui lật đổ … có ai tham gia không? bí mật mà chả nhẽ lên đây nói toạt móng heo ra rồi lại bị bắt tội thành phản động sao.Dầu sao cũng cám ơn sinh viên yêu nước!

   • No Way Out said

    Trước hết Đảng có thực tâm giữ nước hay chỉ muốn giữ Đảng?
    Ai cũng biết là Đảng hiện nay đang phân vân : Theo Mỹ thì mất Đảng , theo Tàu thì mất Nước !
    Nếu Đảng chủ trương thà mất Nước còn hơn mất Đảng thì không có một nhà trí thức , nhân sĩ hay người tài nào như Khổng Minh xuất hiện để hiến kế !
    Không có nhân tài nào hiến kế cách giữ cho Đảng để đứng vững cả ! Người ta hiến kế giữ nước chứ ai hiến kế giữ Đảng?
    Tóm lại : Người ta yêu nước hơn yêu Đảng ! Còn Đảng muốn giữa Đảng thì tự mà lo lấy ! Không lẽ giúp cho Đảng vững để tiếp tục tham nhũng , hối lộ , phản dân chủ , vi phạm nhân quyền , độc tài , độc Đảng?
    Nếu Đảng muốn giữ nước , chỉ cần làm như vua Trần Nhân Tôn nhà Trần cứ mở một Hội Nghị Diên Hồng là sẽ có người tài trong và ngoài nước về tham dự ngay ! Sẽ có hăng triệu người yêu nước khắp thế giới sẵn sàng bỏ tất cả về nước , không cần lãnh lương , không cần sổ hưu sẽ Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh !
    Hiện nay đe dọa trước mắt là xâm lược TQ chứ đâu phải Hoa Kỳ? Cho nên nhân dân trong và ngoài nước lựa chọn và phân biệt bạn thù cho rõ ràng ! Nếu nói là ta nhỏ , ta không đánh lại TQ , thế tại sao trước kia Mỹ nó to lớn , vũ khí hiện đại hơn cả LX và TQ sao ta lại nhào vào đánh với nó !
    Nếu nói là ta phải khôn khéo không chọc giận TQ để chúng đừng đánh ta thì càng sai lầm nữa ! Với TQ , theo nó , nó cũng giết , chống nó , nó cũng giết ! Không có một lựa chọn nào khác !
    Người dân Tây Tạng có nói với đồng bào Việt ở Hoa Kỳ là : phải đánh ngay bây giờ vì các bạn để TQ chiếm đóng rồi thì các bạn sẽ có số phận như chúng tôi !
    Chẳng thà đánh và đánh cương quyết để giữ nước và nếu tất cả 90 triệu dân VN chúng ta có bị xóa sạch trên bản đồ thế giới , vẫn có sự tự hào với toàn thế giới về sự anh hùng , ghi vào lịch sử thế giới ! Chứ không chết dần mòn như dân Tây Tạng được !
    Chính ngày xưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp , TBT Lê Duẩn cũng nói là dân VN đánh Mỹ 5 năm , 10 năm , 30 năm….cũng sẽ đánh kia mà ! Sao bây giời hèn yếu vậy? Hay là bị Tàu mua chuộc nên mới yếu hèn?
    Đảng ngày nay đã yếu hèn nên đã sợ TQ chứ không còn như ngày xưa nữa ! Ngày xưa nhờ súng đạn Nga- Tàu nên mới mạnh dạn hung hăng đánh anh em Miền Nam , bây giờ sao lại sợ TQ ? Đảng là một tên khôn nhà dại chợ ! Đánh anh em thì thề ăn tươi nuốt sống nó , còn người ngoài thì cúi đầu hèn hạ !

   • huonggianguic said

    Đã có đảng và nhà nước lo bạn không biết sao? Hiến kế giữ nước thì bị ghép vào tội chống phá nhà nước lấy điều luật 88 bỏ tù mọt gông. Với cái đảng cầm quyền man rợ này yêu nước coi bộ hơi bị khó.

  • Đào Tiến Thi said

   Gửi bạn Bất Bình và Sinh viên yêu nước
   Bạn đọc lại lời Cụ Hồ nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta đi:
   Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (tinh thần yêu nước – ĐTT) lại sôi nổi, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm bè lũ BÁN NƯỚC và CƯỚP NƯỚC.
   Câu trên tôi chép theo trí nhớ, có thể chưa chính xác, nhưng chắc chắn Cụ Hồ đặt chữ “bán nước” trước chữ “cướp nước”. Có diệt được lũ bán nước mới chống được lũ cướp nước bạn ạ.
   Tôi cũng như nhiều người không nghĩ ĐCSVN bán nước nhưng những phần tử bán nước trong ĐCS thì chắc là có (vì thế nên TC dễ lấn lướt thế này). Thời nhà Trần tinh thần yêu nước rừng rực, “vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận”, thế mà trong triều vẫn có Trần Ích Tắc đó thôi.

  • Vietnam said

   Mẹ đống cửa bảo nhau mấy chục năm rùi. Tây ,Mỹ Nó khui chuyện xấu hàng ngày của nước Nó ra nhưng vẫn giàu mạnh,Nó có sợ chó thằng nào.
   Vì Đống cửa bảo nhau nên lòi ra Tay thuộc,THẢM HOẠ QUỐC GIA NGÀY CÀNG TĂNG VỀ SỐ LƯỢNG , PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT.
   Lúc đầu là Bác nghị NGUYỄN TIẾN CẢNH Với thảm hoạ IQ cao là Tàu cao tốc ,Bác chém gió N.S. Hùng dứt khoát làm bô xít vì chủ Trương và có lời,rồi Bác nghị Hồng đòi có luật nhà Văn Thơ nhưng ko biết vì sao, Bác nghị Rau muống Đương ,rồi ác nghị hoang tưởng Hoàng Hữu Phước vỡi câu nói dân VN còn ngu,Bác N.T.Doan thì dân chủ ta gấp vạn lần dc tư bản,rồi Bác Tuyên bố VN canh giử Hoà Bình thế giới(lo canh giữ Hoà Bình thế giới nên lơ là canh gi Biên Đông ,nên TQ vào tận lãnh Hải VN mà chưa biết,đến khi Nó cắt Đứt cáp mới hay,mà ba lần có người La lên bà con mới biết ,chứ còn những lần ko bị mạng méo la lên thì ém nhẹm , rồi Bác gì bên BTG bảo HS chỉ là bãi đất hoang chim ỉa(có chim ỉa cũng là của ông cha để lại ,chưa đến lúc nghèo túng phả…) thằng Anh chỉ day thằng em gì đó(khiếp quá ko muốn ghi ra),rồi thì Bác N.T Kỹ với cắt cáp vô tình làm đứt, nay Bác Thanh ra sức bảo vệ sổ hưu .
   Phải nói tay THANH này nói cái đúng nhất là sổ hưu . Nhiều và rất nhiều CNV,CB nhà nước ,Đảng , dân sự,l l Vũ Trang ,bán Vũ Trang ,dân sự rất sợ mất sổ hưu . Toàn bài của tay Thanh chỉ có ý này là đúng với sự thất,mà sự thật nay lại phủ phàng đè nặng lên dân tộc VN. Nghiệt ngã thây cho dằn tộc này,

   ——-
   BTV: Đã xóa IP giúp bác. Xin bác đừng dùng proxy này, nó làm lộ IP của bác.

 31. nguyen van Duc said

  chê Mỹ và chửi Mỹ nhưng các con cháu của đám lãnh đạo toàn đi học ở Mỹ không thấy đứa nào đi học ở Tàu hay Bắc Triều Tiên?

 32. […] Đào Tiến Thi: CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH (Ba […]

 33. ngo khenh said

  Ai cũng hiểu nhưng chỉ mình Đảng không hiểu !

 34. Hoàng said

  Tóm lại là: đây là một bài không thể ngửi được.

 35. Một bài nói chuyện dài, rất súc tích, hay và hấp dẫn.
  Người xưa nói:”Có tật hay giật mình” chỉ có những kẻ xấu, nhưng kẻ mắc mưu gian của Mỹ mới cho bài nói của Đại Tá Thanh là dở, có lẽ vì ông Thanh đã chỉ rõ cho một số người: Tin Mỹ để đánh Trung Quốc là ngu ngốc.
  Đất nước này, Tổ Quốc này dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN mới phồn thịnh, mới trọn ven lãnh thổ như ngày nay.
  Rất tiếc cho một ít người không biết điều này mà hay nói càn, phát biểu theo cảm tính mà không có óc phân tích và độc lập đẻ hiểu mà hay nói leo, bám đuôi….

  • Thằng này đã ngu lại còn hay chửi người khác. Mỹ nó có xui ai đánh TQ ko hay mày tự nghĩ ra. Đảng CSVN có công lãnh đạo nhân dân VN giành độc lập nhưng lại dẫn nhân dân đi vòng quanh lại còn huyênh hoang à?
   (cải cách ruộng đất, kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp, khoán sản (đổi mới thực chất là xuất phát lại từ đầu), kinh tế thị trường định hướng XHCN (chủ nghĩa phong kiến kiểu mới), chắc sẽ tiến tới chủ nghĩa tư bản sơ khai trong nay mai)
   Trọn vẹn lãnh thổ theo mày là thế nào? Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc đánh chiếm có phải của VN hay ko? Có định giữ hay biếu không cho TQ. Mày con nói kiểu đó nữa thì trời tru đất diệt đấy>

   • Giọng “mày tao” đúng là bàn chất của Tàn Quân VNCH rồi, miễn tranh luận với Tàn Quân nha…

    • Khach said

     Con may la dua con nit bi nhoi so!

    • “Ủng Hộ Đại Tá ” nói “những kẻ mắc mưu gian của Mỹ…tin Mỹ đánh Trung Quốc là ngu ngốc…’ từ xưa tới nay,cả thế giới chưa nghe ai nói Mỹ xúi VN đánh TQ.nhớ năm 79 TC “dạy VN bài học” thằng Mỹ còn đứng ngoài ‘cấm vận’ VN.Chỉ thấy “theo đuôi Đại tá ” nói mà thôi.TQ đánh VN,hay VN đánh TQ,thằng Mỹ đếu Oke.Đúng ra Lịch sử 4.000 năm giữ nước đã dạy VN phải cảnh giác bọn TQ xâm lược.Ông cha ta đã dạy ‘thà làm quỉ nước Nam,còn hơn làm vua (Lãnh đạo” đất Bắc.Chỉ có những kẻ hèn,tiếc cái sổ hưu vài triệu VND mà cúi đầu cho TC nó ‘dạy’ hết bài học này,tới bài học nọ mà còn U mê.Lúc nào cũng Đảo của VN,Biển Đông của VN,Tây nguyên của VN,biên giới phía bắc của VN.nhưng Anh có chiếm,em cũng Nhất định không chống đối Anh,Em vẫn kiên trì duy trì hòa bình với anh.Nhưng anh cho em vài cái ghế ở Ba Đình với cuốn sổ Hưu là VN em mát mặt lắm rồi.Đời đời ghi nhớ ơn Anh,dù Anh rất xảo quyệt.Hu hu

    • Phan Hồng Hà said

     Xin các bạn đừng mày tao ở đây, kẻo người Trung Quốc họ cười cho người Việt ta khôn nhà dại chợ. Trung Quốc thì đang xây dựng Tam Sa, còn các bạn thì chí nchoes gà nhà mổ nhau. Xấu hổ quá, xấu hổ quá !

     • sangmat said

      Cứ mổ vì ” cha” chung của chúng nó không dại chúng nó nên người. mà bọn chúng cũng chả rỗi hơi xem chúnh mình mổ nhau Bác nhẩy?

  • Khách said

   “Rất tiếc cho một ít người không biết điều này mà hay nói càn, phát biểu theo cảm tính mà không có óc phân tích và độc lập đẻ hiểu mà hay nói leo, bám đuôi…”
   Tôi cũng ủng hộ ông !!! vì chúng tôi đang cần bằng chứng cho việc có những kẻ ngu dốt, vào trang này không hề đọc bài phân tích trên,nhưng vẫn phán liều…Ông chính là bằng chứng cho những kẻ vẫn bám đuôi đảng CS VN, chỉ vì quyển sổ hưu, trong khi Đảng CS VN bám đít Trung Cộng…dù VN có bị mất biển, đảo Hoàng Sa.

  • Người Việt said

   @”Một bài nói chuyện dài, rất súc tích, hay và hấp dẫn”.:
   Đồng ý. Mỗi người mỗi quan điểm. Nếu ku cho bài này hay, đấy là quan điểm cá nhân ku, xuất phát từ quan điểm “còn đảng còn mình”. Sống chết với đảng, bám vào đảng mà sống, mà mưa sinh. Mà tham nhũng hút máu nhân dân (hoặc bảo vệ sổ hưu). Anh không chấp.

   @”Người xưa nói:”Có tật hay giật mình” chỉ có những kẻ xấu, nhưng kẻ mắc mưu gian của Mỹ mới cho bài nói của Đại Tá Thanh là dở, có lẽ vì ông Thanh đã chỉ rõ cho một số người: Tin Mỹ để đánh Trung Quốc là ngu ngốc.”
   Ku chỉ cho mọi người thấy, Mỹ xúi VN đánh Trung Quốc lúc nào, ở đâu ?? Mỹ là Mỹ, Trung Quốc là TQ. Mà VN là VN. Mỹ nó cũng éo rảnh để phải chỉ ai đánh TQ. Mà Mỹ muốn chơi TQ thì nó cũng tự chơi, éo cần kêu gọi thằng nào con nào. Ku đừng nói xàm mà thể hiện cái chình độ ngu dốt thấm nhuần tư tưởng Lê Mác hết thời.

   @”Đất nước này, Tổ Quốc này dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN mới phồn thịnh, mới trọn ven lãnh thổ như ngày nay.”
   Phồn thịnh và phát triễn ở đâu ku, so với ai hả ku ?? Phải chăng là phồn thịnh và phát triễn so với cái nguồn gốc nghèo khổ và mạt hạng của những kẻ khố rách áo ôm như ku ?? Từ một lũ vô học dốt nát, ăn cơm độn giẻ rách, bổng nhiên giàu có bổng lộc ngất trời, tiền xe như nước ?? Vậy ku phải nói chính xác thế này: Nhờ có đảng (cướp) lãnh đạo mà nhà em có điều kiện cướp của, bóc lột tiền của nhân dân, nên giờ đây, em và (nhà em) ra sức bảo vệ đảng (cướp).
   Còn toàn vẹn lãnh thổ ?? ha ha ha …hình như ku bị bịnh thiểu não ?? Căn bệnh của những kẻ có thẻ đảng (cướp) ??

   @”Rất tiếc cho một ít người không biết điều này mà hay nói càn, phát biểu theo cảm tính mà không có óc phân tích và độc lập đẻ hiểu mà hay nói leo, bám đuôi….”
   Không trách ku, vì chế độ này là chế độ mang lại bổng lộc tiền bạc cho gia đình ku, mang lại địa vị tương lai cho ku. Nhưng ku nên ngậm mỏ chó lại và âm thầm đớp hít khi có thể. Nói ra thiên hạ nó khinh ku à.

   • Ha ha tưởng là sáng té ra bị mù hơn 37 năm…buồn quá..

    • The Luc Thu Dich said

     Sau 37 năm ai ai cũng sáng mắt về Đảng rồi ! Bây giờ ông Hồ hay ông Lê Duẩn có đứng giữa chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân nói về Chủ Nghĩa CS hay nói về ….chống Mỹ cứu nước thì chắc chả có ma nào nghe ! Họ sẽ đưa ngay 2 ông này vào viện tâm thần !
     Nhà lãnh đạo giỏi là cướp được chính quyền ( nếu có thủ đoạn cướp , còn không thì đường đường chính chính qua bầu cử ) đồngca1i C thời phải thành công làm cho dân giàui nước mạnh chứ 37 , kinh tế như….b..ồi ! tham nhũng như bầy sâu , dân đếch có tự do , nhân quyền thì thành công cái gì?
     Vua Lê Đại Hành cướp ngôi nhà Đinh , lấy cả vợ vua Lê , nhưng người ta đánh Tống Bình Chiêm thì cái Công nó lấn át cái tội ! Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý , cho con cháu lấy nhau bừa bãi loạn luân… nhưng người ta có Công to là đánh thắng 3 lần quân Mông Cổ , gây dựng đất nước hùng cường giàu mạnh , dân ai cũng phục , thì mới gọi là cái Công lớn hơn cái Tội chứ?
     Còn Đảng CSVN thì làm được cái gì? Đánh Pháp , đuổi Nhật , Chống Mỹ toàn là dùng súng đạn Nga- Tàu , làm tay sai cho Nga- Tàu , Lê Duẩn còn nói bỉ ổi là : Ta đánh là đánh cho TQ , LX !
     Sau chiến tranh , điều hành kinh tế tụt hậu , tham nhũng vào hàng Top Ten của thế giới, đời sống dân khổ sở , nghèo đói dân phải đi lao động nước ngoài , phụ nữ phải đi làm đĩ khắp nơi… thì Công chỗ nào? Cái Công của Đảng bằng một hạt gạo , còn cái tội thì to bằng cái…Núi thì Đảng phải cần bị nhân dân đem ra xử bắn chứ còn huyênh hoang gì?

   • sangmat said

    Hà! hà! lặn mất tăm rồi.

  • The Luc Thu Dich said

   Tác giả Đào Tiến Thi viết bài phân tích Công và Tội của ông Đại Tá là một sự nhầm lẫn lớn ! Ông ta chỉ thuyết giảng về chính sách của Đảng , một phát ngôn viên không chính thức của Đảng để nói lên những điều gì mà Đảng không thể ” loa ” được qua báo chí hay các kênh ngoại giao ! Ông ta không phải là một nhà lãnh đạo hay chính trị gia có những việc làm sai lầm hay đúng đắn như Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh , Ngô Đình Diệm….để nói về Công , Tội !
   Mấy năm gần đây , chúng ta hay đọc các sách nói về tiểu sử của các nhà lãnh đạo VN hay ngoại quốc phân tích về cái hay , cái dở của họ , cái họ có Công và đồng thời cũng có tội với quốc gia trong thời kỳ họ nắm quyền hay cai trị !
   Cuốn sách do một nhà nghiên cứu quân đội TQ về Mao Trạch Đông , ngàn năm Công, Tội chẳng hạn, hay cuốn sách do tác giả tự viết ra như ” Mênh mông tình dân ” của ông cựu TBT Đảng CSVN Lê Khả Phiêu , cuốn tự truyện về ông cựu Chủ Tịch Nước Lê Đức Anh. Ngoài nước chúng ta có hồi ký của ông cựu Thiếu Tướng VNCH Đỗ Mậu hay ông Nguyễn Cao Kỳ…. Hoa kỳ cũng đầy những sách tự truyện hay hồi ký của ông cựu TT Richard Nixon, cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger….
   Nói chung thì đọc xong ai cũng nhận ra một điều là họ : biện luận hay giải thích cho việc làm của họ là đúng để giảm nhẹ sự chỉ trích ! Họ , ngoài cái tội , cũng có….cái Công , không nên phủ nhận họ cũng đã đóng góp một phần vào sự phát triển của đất nước ngoài cái tội làm…..tụt hậu và đau khổ cho toàn một dân tộc !
   Nhưng người viết sử chân chính họ sẽ không làm vậy ! Họ suy xét công tội một cách soi mói qua kính hiển vi để quyết định họ có công hay có tội ! Không viết cái kiểu nước đôi , mù mờ giữa Công và Tội được !
   Anh có Công giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của Nhật và thống nhất nội chiến ! Đúng ! Vậy là anh có Công lớn ! Nhưng anh lại dẫn đất nước đến lầm than , giết hại hằng triệu người qua Cách Mạng Văn Hóa , Cải Cách Ruộng Đất , Bước Nhảy Vọt… thì anh đã có tội ! Công của anh sẽ bị xóa đi hoàn toàn và anh phải bị truy tố trước Tòa Án ! Anh không nói là tôi có công và phải xóa tội cho anh được ! Vì vậy , tại các nước Dân chủ như Hàn Quốc , Phi Luật Tân , Do Thái , Ấn Độ, Ý , Pháp… họ vẫn truy tố anh nếu anh có tội chứ không xét đến cái Công của anh bao giờ ! Quan tòa sẽ châm chế cho anh được giảm ít năm tù vì anh có chút công lao khi cầm quyền , chứ có tội là phải truy tố chứ không xét ” quá trình cách mạng ” hay ” có nhân thân tốt “…. vớ vẫn ! Nhất là trong luật pháp thì càng phải minh bạch , trắng đen rõ ràng hơn !
   Tôi chỉ xin phân tích bái thuyết giảng không có tính thuyết phục được người nghe , cho dù đó là người Đảng viên , cán bộ , dân thuờng , đồng bào trong và ngoài nước… Ngay cả bài viết này dịch ra tiếng Anh , tiếng Tàu cho các nhà ngoại giao 2 nước này đọc , họ cũng đánh giá sự…lưu manh và láu cá , khôn vặt của Đảng và nặng hơn nữa họ có thể kết luận cả một dân tộc có một tư duy cũng y hệt như vậy !
   Nếu chúng ta nói là chúng ta chống lại chủ nghĩa Bá quyền TQ tức là chỉ chống riêng nhà cầm quyền chứ không chống nhân dân TQ như trước kia chúng ta hay nói là Chống Đế Quốc Mỹ nhưng không chống nhân dân Mỹ tức là một lối nói có tính ngoại giao hẳn hoi !
   Nhưng nếu qua thống kê hay thăm dò là dân tộc đó đồng tình với nhà cầm quyền trong chủ nghĩa dân tộc , bá quyền nước lớn thì chúng ta phải xét lại cách suy nghĩ của chúng ta ! Thí dụ : Khi vụ cắt cáp mới đây xảy ra cho tàu Bình Minh mà ta đính chính cho nhẹ bớt là vô tình làm đứt giây cáp , nhưng khi trên các mạng và báo chí tại TQ lại cho rằng cho dù vô tình hay thực sự có chủ đích cắt cáp thì nhân dân TQ vẫn ủng hộ chuyện này !
   Như vậy , bạn thù phải được phân biệt hẳn hòi , khác hẳn với Chiến Tranh VN , khi Chính phủ Hoa Kỳ tham chiến nhưng hầu hết dân Mỹ phản đối thì phân biệt ai là bạn , ai là thù mới đúng nghĩa chính xác của nó !
   Với TQ , chúng ta đành phải phân biệt thật rạch ròi vì hầu hết dân TQ được giáo dục nhồi sọ , xem VN vẫn là thuộc địa cũ của TQ cần phải thu hồi lại , sách giáo khoa TQ vẫn dạy một cách trơ trẻn là 2 quần đảo HS và TS là thuộc TQ !
   Trong khi với cùng một chủ đề lãnh thổ như vậy , Hoa Kỳ nếu đưa vào sách giáo khoa về chủ quyền lãnh thổ sai trái như TQ thì nhân dân Mỹ sẽ tra cứu và tìm hiểu sự thật , họ sẽ phản bác và yêu cầu chính phủ phải trả lại đất đai ! Không có cái kiểu như dân TQ là ” cho dù không phải của ta , vẫn đấu tranh quyết liệt đòi nó thuộc về ta ” !
   Bài Thuyết Giảng của Đại Tá Trần Đăng Thanh đưa ra một lối giải thích không một chút Logic nào , người Mỹ gọi là ” Don’t make sense ” ( không thuyết phục , không có ý nghĩa gì ) ! Trên trường ngoại giao , lối nói này rất cấm kỵ vì nó ” tréo ngược , cái trước đá cái sau “. Tiếng chuyên môn trong ngoại giao gọi là ” Contradict to each other ” ( mâu thuẩn giữa câu trước và câu sau ) !
   Trước khi giải thích về về bài nói chuyện của Đại tá Thanh , tôi xin nói qua về cách biện luận ” cái trước đá cái sau ” mà trong triết học gọi là sự ngụy biện có tranh cãi sẽ không bao giờ tìm ra chân lý ( Fallacy never end ) :
   * Nếu bạn tin vào Thuợng đế và bạn cho rằng ngài là đấng toàn năng có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Bạn đồng ý ?
   * Vậy là bạn cũng tin là ngài sẽ làm ra được một tảng đá có trọng lượng nặng đến nỗi chính ngài cũng không khiêng lên nổi ! Đồng ý?
   * Nhưng vì ngài là Thuợng đế nên ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn ! Vậy ngài có thể nhấc tảng đá lên nếu ngài muốn !
   * Nhưng ơ kìa ! Chính ngài đã làm ra tượng đá mà chính ngài cũng không nhấc lên nổi kia mà?
   * Nhưng này ! Ngài là Thuợng đế mà ! Ngài có phép toàn năng thì chuyện nhấc tượng đá cỡ nào cũng không phải là chuyện khó kia mà !
   Cứ như vậy , nếu bạn tranh luận với ai mà theo cái kiểu ” cái trước đá cái sau ” như vầy thì cả ngàn năm cũng không tìm ra chân lý !
   Trở lại bài nói chuyện của ông Thanh thì cũng y chang như vậy :
   1) Mỹ không bao giờ tốt với ta , có bênh vực ta về Biển Đông hay nói tốt cho ta chẳng qua là bỏ con săn sắt bắt con cá rô thôi ! Họ phạm tội ác trời không dung đất không tha !
   – Nhưng họ giúp ta đào tạo giáo dục , các tầng lớp cán bộ sau này sẽ có kiến thức để điều hành đất nước. Hầu hết con em cán bộ từ Tỉnh Ủy , Trung Ương Đảng , Bộ Chính Trị cũng cho con em qua Mỹ học kia mà ! Ngay cả ông Chủ Tịch TQ kính mến của ta cũng cho con gái qua Mỹ học ở Đại Học Harvard danh tiếng ! Vậy là họ tốt đấy chứ !
   – Nhưng họ cũng có mưu đồ diễn biến hòa bình , muốn thay đổi cách suy nghĩ của người trẻ về nước Mỹ , tức là họ vẫn bỏ con sắt bắt con cá rô !
   – Nhưng VN có con cá rô nào để họ bắt? Chiếm con cá rô Biển đảo cũng không , khai thác dầu mỏ , gây nguy hại môi trường cũng không , chưa có dã tâm đồng hóa… Họ vẫn tốt chứ?
   – Nhưng tuy vậy họ vẫn có ý đồ xấu mà chúng ta cần cảnh giác !
   – Ý đồ xấu? Cứ cho như vậy đi ! Trong chiến tranh 2 nước đánh nhau , ai cũng muốn thắng nên điều này là chuyện thuờng ! Họ đánh phá Miền Bắc , muốn đưa chúng ta trở về Thời Kỳ Đố Đá , sát hại thuờng dân ở Mỹ Lai ! Tội ác của họ tày trời !
   – Nhưng ta cũng khủng bố dân lành như giật mìn xe đó , pháo kích bừa bãi vào khu dân cư , tàn sát hàng nghìn người ở Huế trong Tết Mậu Thân , chứ chúng ta có tốt lành gì đâu? TQ còn tàn bạo hơn qua đánh phá giết hại 6 tỉnh Biên giới của chúng ta , xúi Pol Pot giết dân ta ở biên giới Tây Nam ! Họ chủ trương tàn bạo là phá sạch , đốt sạch , giết sạch có thua gì Mỹ?
   – ơ ! Đó đâu phải là chủ trương của Đảng , do cấp dưới làm sai chính sách ! Tôi vẫn thấy Mỹ rất mưu mô và thâm độc , chưa có làm điều tốt với chúng ta bao giờ !
   – Đó là trong chiến tranh , cứ cho là họ không tốt với ta. Nhưng khi hòa bình lập lại , 2 nước bang giao , họ vẫn sốt sắng bồi thuờng nạn nhân chất độc da cam. Vẫn giúp ta gỡ mìn, luyện tập cứu hộ , trợ giúp bão lụt ! Họ muốn ta phát triển , mở rộng dân chủ và nhân quyền để nâng cao uy tín của ta trên trường quốc tế ! Họ lại giúp ta xuất khẩu hàng hóa để có ngoại tệ , giúp cho Việt Kiều làm ăn dễ dãi để có tiền gửi cho kiều hối tái thiết đất nước…. Vậy hỏi lại là VN có tốt với Mỹ chưa? Họ thả con săn sắt mà chẳng được con cá rô nào , nhưng ta lại không cần thả con săn sắt mà lại bắt được nhiều cá rô !
   – Nhưng tôi vẫn cho rằng Mỹ có chủ đích khi làm việc này ! Họ đang tiếp tục thả con săn sắt bắt con cá rô ! Cần phải cảnh giác họ !
   – Nhưng họ cho con em ta học ở Mỹ , họ có sợ ta thả con săn sắt bắt con cá rô hay không? Biết đâu Đảng lại cho cán bộ nằm vùng qua Mỹ du học , rồi khi tốt nghiệp sẽ ở lại lập gia đình với dân Mỹ , sau đó sinh ra con cái , chui sâu trèo cao, biết đâu lại làm đến….Tổng Thống như ông Obama thì sao? Lúc đó Đảng không bắt được con cá rô mà lại bắt được ngay con cá mập ! Đảng nghĩ sao?
   – Ah ! Mỹ ghê gớm lắm ! Thấy vậy mà không phải vậy ! Tụi Mỹ làm cái gì cũng tính toán ghê lắm ! Không tin chúng được !
   – Vậy chúng ta bang giao với nó làm gì cho thêm mệt trí phải đối phó? Lúc nào nó làm cái gì cũng đề phòng là nó sẽ thả con săn sắt ! Ta dứt khoát với nó cho rồi , đi hẳn với TQ có an tâm , ăn ngon ngủ ngon hơn không?
   – Ơ cái anh này ! Chúng ta đang lập bang giao với Mỹ là chúng ta đang thả con săn sắt bắt con cá rô , cắt đứt bang giao với chúng ta thiệt thòi thì sao?
   – Vậy thì nên sống chân thật với chính anh trước đã ! Trước khi phê phán người khác ! Nói cái kiểu như anh thì chả khác gì một ông Linh Mục hẹp hòi và cố chấp thấy một con chiên đã từng bê tha trụy lạc bây giờ ăn năn hối cãi bước vào nhà thờ quỳ xuống cầu nguyện sám hối thì nổi sùng lên :” Này anh kia ! Anh làm cái gì đó hả? Anh đang giả vờ sám hối , ăn năn để phá Chúa , phá đạo phải không? ”
   Đây là cái kiểu đểu cáng mà dân ta chứng kiến vào năm 1955 trong Cải cách Ruộng Đất :
   – Anh là thành phần địa chủ xấu xa , bóc lột nông dân phải trừng trị !
   – Nhưng mà anh lại có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến !
   – Tôi biết là anh giả vờ giúp cách mạng để chui sâu trèo cao đánh phá cách mạng !
   – Anh nói là cả gia đình anh đều theo cách mạng , có người là cán bộ và bộ đội , cả đảng viên nữa ! Chà chà ! Cái này gay lắm đây ! Nhưng mà thực chất anh vẫn là tên địa chủ phản động !
   – Vậy Đảng tính sao? Ném đá tôi chăng?
   – Đảng rất khoan hồng , anh đã ăn năn thì Đảng sẽ tha cho anh ! Đảng chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại !
   – Cảm động quá ! vậy là tôi được tha mạng !
   -Không được , anh vẫn là tên địa chủ cần phải trừng trị làm gương !
   – Nhưng tôi có công với cách mạng kia mà !
   – Ừ nhỉ ! Khó xử thật ! Thôi cứ ném đá anh cho chắc ăn tránh hậu hoạn !!!!??
   2) Nếu các bạn dùng kiểu biện luận này với TQ thì cũng y hệt như vậy !
   – TQ là kẻ xâm lược ta và ta không được quên. Nhưng họ nhường cơm xẻ áo cho ta nên ta phải nhớ ơn !
   cuộc đối thoại cũng sẽ diễn ra bất tận như Thuợng đế làm ra tảng đá rồi ngài không khiêng nổi , rồi ngài đương nhiên lại khiêng nổi …
   Toàn bài nói chuyện của ông Đại Tá bạn sẽ thấy lập luận mâu thuẫn , cái trước đá cái sau !
   Thế giới ngày nay qua Tin học chỉ còn là một ngôi làng nhỏ xíu ! Nên ăn nói cẩn trọng vì những gì anh nói đều được kiểm chứng chứ không như ngày xưa muốn nói nhăng nói cuội gì thì nói !
   Về kiến thức và lãnh đạo , TBT , Chủ Tịch Nước , Thủ Tướng chưa chắc gì đã hơn một người dân thuờng chăm chỉ tham khảo tài liệu qua tin học ! Bởi vậy những gì một nhà lãnh đạo nói , có khi là trò cười cho thiên hạ vì không theo sát thời cuộc !

   • Kiến said

    Cảm ơn bác The Luc Thu Dich (24/12/2012 lúc 02:13), một comment công phu, tâm huyết.
    Cảm ơn comment bác Người Việt (23/12/2012 lúc 22:12), đặc biệt đoạn 3, đoạn 4. Hạng người như thế giờ đầy rẫy. Họ ra sức bảo vệ chế độ không vì lý tưởng, chỉ vì “sổ hiện tại”, và sổ hưu.
    một lần chuyện trò với ông Hà Văn Thịnh, ông nói chế độ này cơ bản là tham nhũng. (đồng thời) họ cho phép cấp dưới tham nhũng (và biến tướng của nó) vừa phải để bảo vệ chế độ.

  • huonggianguic said

   Chao ơi! Bác nghĩ dân xứ mình toàn là lừa hay sao ấy nhỉ?

 36. Người Việt said

  Tôi lại thấy ông đại tá Thanh này có công rất lớn. Công lớn nhất của ông Thanh là chỉ thẳng, rỏ ràng, chi tiết về sự bất tài, ngu dốt của cả một bộ máy chính trị hiện tại ở Viêt nam. Cám ơn ông Đại tá.

 37. ZAC said

  giao su tien sy chinh tri hoc TRANDANGTHANHla cong tac vien cua NHANDANTINHBAOSO

 38. Le Hung Van said

  “Muốn có hòa bình, độc lập, tự chủ, tự do và muốn tộn tại bên cạnh anh chàng khổng lồ, to xác, tham lam, thì chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo và chuẩn bị cho 1 cuộc chiến tranh đề phòng tự vệ.”

  Chúng ta cần phải biết Đồng Tâm Nhất Trí. Bền Gan tranh Đấu về mọi mặt thì Đất Nước Việt Nam Chúng Ta mới có thể tồn tại. Mổi người trong chúng ta cần phải có bổn phận và trách nhiệm, tùy khả năng, thì Đất Nước Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn sẽ có ngày tươi sáng.

  Chúng ta cần nói ít làm nhiều. Chúng ta cần phải chuẩn bị mọi mặt cho kỹ càng hơn, để rồi chúng ta sẽ phá vỡ mọi âm mưu của bọn chúng. Bài toán trung cộng rồi cũng sẽ có câu giải đắp chính đáng..

  Việt Nam đã khởi tổ xây nền cho nòi giống Việt

  Chúng ta cần phải

  “Phục Hưng Dân Khí,
  Hưng Nam Phục Việt.”

  • Tiểu Điền Địa said

   Trong “việc chuẩn bị thật kỹ càng đó” dứt khoát không được quên mua nhà tốt tại các trung tâm kinh tế thế giới.

 39. Hp said

  Tran Dang Thanh trong he thong tuyen huan cua cõng san Vn len den hang van ten. Mat naa da roi roi

 40. lyly said

  Ông Thanh nói rất đúng đường lối của Đảng.Là một Phó giáo sư tiến sĩ Ban tuyên giáo lẽ dĩ nhiên là ông phải nắm vững đường lối của Đảng hơn ai hết. Bài giảng của ông đã nói lên một thực tế một nền chính trị kinh tế hết sức phức tạp mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tiễn của chính quyền hiện nay. Thực tế Đảng đã từ bỏ chủ nghĩa Mac Lê kể từ khi đổi mới nền kinh tế nhưng vẫn luôn rao giảng ca ngợi học thuyết này cho đó là kim chỉ nam của Đảng.Về kinh tế theo mô hình các nước tư bản kinh tế thị trường nhưng lại thêm cái đuôi định hướng XHCN mà chưa lãnh đạo nào biết cái định hướng đó sẽ ra sao trong hiện tại và tương lai. Mâu thuẫn thể hiện rất gay gắt trong quan hệ quốc tế hiện nay muốn đi theo mô hình Trung quốc cùng một thể chế nhưng không thể kết thân được với nhà cầm quyền luôn chửi bới đe nẹt âm mưu độc chiếm biển Đông một nguồn thu nhập rất lớn cho ngân sách. Muốn nhờ vào sự giúp đỡ của Mỹ vì cùng quyền lợi( như ông đã nói không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có quyền lợi quốc gia là tồn tại vĩnh viễn ) nhưng lại rất sợ tư tưởng dân chủ của Mỹ và phương tây sẽ dẫn đến diễn biến hòa bình lật đổ chính quyền.Bởi vậy Đảng đã chọn phương cách giữ lấy sự lãnh đạo của Đảng bằng mọi giá chứ nhất định không theo Mỹ, chẳng thà nhượng bộ Trung Quốc chứ nhất định không chống lại vì sự tồn vong chế độ vì quyền lợi cá nhân của từng Đảng viên như bảo vệ cái sổ hưu mà ông đã ví von nói trên ( chưa kể bổng lộc chức quyền đất đai mà vị trí lãnh đạo đạo các ông được hưởng). Bài giảng của ông thể hiện sự mâu thuẫn rất lớn: vừa chửi bới Trung quốc là nước lớn tham lam ức hiếp nước ta lại vừa khuyên không nên quên ơn kẻ thù và không được có hành vi chống lại kẻ thù. Đối với Mỹ kêu gọi không quên căm thù Mỹ thực tế hiện nay chỉ có Mỹ là nước lên tiếng ủng hộ VN về chính sách biển Đông. Ông cho rằng Mỹ dùng chính sách giáo dục để cải thiện vị trí của Mỹ và âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình ở VN, thực tế không ít con em của các vị lãnh đạo các cấp từ trung ương đến tỉnh huyện đang du học ở bên Mỹ ngay cấp lãnh đạo Trung ương như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng từng học ở Mỹ, con Thủ tướng Dũng học ở Mỹ và các nước phương tây vậy các vị ấy có khả năng thực hiện diễn biến hòa bình chăng ? theo tôi chúng ta không nên kết tội ông Thanh là ngu dốt, hèn hạ v.v… , bài giảng của ông cho thấy những mâu thuẫn đan xen rất lớn trong nền kinh tế chính trị tại VN cho thấy một sự bế tắc cùng đường chưa biết lối thoát nào của Đảng

  • Tiểu Điền Địa said

   “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã và đang đi vào đời sống Việt Nam rất rõ ràng,rất cụ thể,không ai có thể không thấy,thậm chí còn phải thiếu thốn,khó khăn,đau đớn vì nó. Bởi nó chính là nhà nước phải nắm tối thiểu 51% nền kinh tế và ở đó ta đã chứng kiến vinashin,vinaline và nhiều tập đoàn khác đang chiếm dụng hết nguồn lực quốc gia,lại tạo ra ít việc làm,gây bất bình xã hội. EVN chưa đổ là vì nó có đặc quyền móc túi người dân qua việc tăng giá điện,cấm quyền móc túi này chắc chắn nó cùng chung anh chị với hai thằng kia thôi. Định hướng xã hội chủ nghĩa còn cầm giữ nhiều thứ nữa,trong đó thứ then chốt nhất là quyền lực phải nằm trong tay 14 người ở Bộ chính trị. Thưa ông.

 41. ong ke said

  Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
  http://blog.yahoo.com/phuocbeo/articles/1220507/index

 42. T. Loan, sinh viên đại học said

  Cháu hoàn toàn không đồng ý với bác Đào tiến Thi. Bác đại tá chỉ có tội chứ chẳng có công gì cả!
  Bác đại tá Thanh dám nêu lên những vấn đề mà ai cũng biết như Mao trạch Đông đã giết gần 60 triệu người Trung quốc, Trung quốc đã từng xâm lược, giết hại nhân dân Việt nam… thì không thể gọi là “có công”!
  Dùng sổ hưu để buộc các thầy cô dậy tuổi trẻ các cháu, tương lai của đất nước phải hèn như các bác ấy, phải sẵn sàng quỳ gối, dâng đất cho ngoại bang, đổi lấy hoà bình bằng mọi giá, kể cả hoà bình trong nô lệ, trong tủi nhục thì rất “có tội” với tồ tiên, nhân dân và đất nước!
  Chúng cháu sẽ không hèn như bác ấy muốn đâu!

  • Đúng đấy! Muốn hòa bình sao ngày xưa còn đánh Mỹ, cứ để nó chiếm luôn đi cứ nghe theo nó thì có hòa bình. Bây giờ thì nói hòa bình để nghe theo TQ để nó đô hộ thì được không? Mấy lão này miệng lưỡi tráo trở. Tởm!

  • Nho que said

   Chào cháu,
   Rất mừng khi có những người trẻ nhìn ra vấn đề như cháu. Thời trẻ chú cũng đầy nhiệt huyết và bị cs lừa bịp như rất nhiều thanh niên nhiệt huyết thời đó – cái chính là do chán ghét những thảm cảnh mà chiến tranh tương tàn gây ra và do chưa hiểu thấu được cái hậu quả tất yếu phải xảy ra khi đất nước có một đảng độc tài toàn trị.
   Chúc cháu và các bạn có một mùa Giáng sinh đẹp và một tương lai sáng sủa.

 43. Nguyen Chinh Luan said

  nguoi troi xin noi toi hieu dung y cua ong dai ta la .viec hanh su voi trung quoc gio day chu yeu la dung tri phai het such mem deo khong day van de quan he thanh doi dau boi trung quoc chi cho vn gay len mot vu nhu su kien vinh bac bo la no dung vu luc chiem bien dao cua ta toi tin la su nhan nhuc den mot luc nao do thi moi chuyen se ro thoi

 44. Tiểu Điền Địa said

  Đào Tiến Thi: “CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH”. Ông Thi cho rằng ông Thanh đã nói rất nhiều đời và âm mưu thâm hiểm ác của TQ,đó là “công”. Ủa,những người nghe toàn là bậc trí thức,hiệu trưởng các trường đại học quốc gia mà chưa biết chuyện sử TQ,nay nhờ ông Thanh “giảng” cho họ biết và coi đây là thành tích mà lập công sao? Phản đối,loại bỏ “công” ra khỏi cái nhan đề. Viết lại nhan đề: TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH.
  Phần nói về tội của ông Thanh là đúng tội giao đất giữ ghế,tội đặc biệt nghiêm trọng đối với dân,với nước VN,đối với Tổ tiên nòi giống VN. Nhưng ông Thanh không có tội với đảng cầm quyền,vì chưa thấy đảng khởi tố ông về tội tuyên truyền xuyên tạc,giúp giặc hí hửng,tăng đô. Đối với dân thì tội ông Thanh lập tức giao cho Bao Thanh Thiên VN cẩu đầu trảm,xóa sổ hưu,sung vào công quỹ bần cố nông Văn Giang.

 45. h.anh said

  Đại tá Thanh nói lên sự thật, nỗi sợ hãy của 1 thằng hèn Đại tá. Hèn của một chế độ cũ kỹ .

 46. Khách said

  Mọi người nhầm rồi !!
  Không phải công và tội của ông đại tá này đâu !!
  Chính là công và tội của người đứng đầu đất nước mà có tư tưởng bán nước đấy !!
  Ám chỉ ai thì đã rõ rồi !!
  Người chỉ đạo thì mới thưởng và phạt được chứ .

  • Tiểu Điền Địa said

   Ai nhầm thì nhầm,bậc trí thức xã hội chủ nghĩa có thể nhầm,nhưng bác cháu còm sĩ ta nhất định không nhầm!

 47. Tung said

  Bai viet cua Dao tien Thi rat hay.

 48. Phạm Thị Oanh Yến said

  ĐIỀM GIỜI???
  Non sông dể đổi.
  Bản tính khó dời.
  Dối trá từ lâu đã mặc nhiên được coi là một thuộc tính của người Cộng sản.
  Thế nhưng nhận xét trên có vẻ không còn đúng so với những sự kiện dồn dập trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Điểm xuyết lại những sự kiện đã xẩy ra, ta có thể thấy:
  -Từ sự kiện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với nghị quyết TW 4 đã thừa nhận một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống…
  -Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang thừa nhận tham nhũng là Quốc nạn. Bọn quan tham là một bầy, một tập đoàn sâu, có thể làm suy vong chế độ. Nghị trường Quốc hội trong cuộc họp vừa qua cũng nóng lên với những đề nghị “Tiết chế lòng tham” hay đề nghị các nghị viên cùng “cam kết không tham nhũng”.
  -Bộ Chính trị cũng đã thành khẩn thừa nhận có một đồng chí trong Bộ chính trị có khuyết điểm và xin nhận hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.
  -Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận khuyết điểm chính trị, đã xin lỗi và cũng đã thẳng thắn, xin được không thoái thác nhiệm vụ mà Đảng đã tin tưởng giao phó.
  -Giáo sư Đặng Hùng Võ đã thừa nhận làm sai thẩm quyền.
  -Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận các trang mạng lề trái đe dọa đến sinh mạng chính trị của giới lãnh đạo Đảng và Chính phủ
  -Tiến sỹ – Phó Giáo sư – Nhà giáo ưu tú Đại tá Trần Đăng Thanh đã thú nhận bảo vệ XHCN là bảo vệ sổ hưu.
  -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang qua bài viết của mình nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân đã thừa nhận sự lo ngại về chuyển biến tư tưởng của những người đang đứng trong lực lượng vũ trang.

  Tất cả những sự kiện trên cho thấy giới lãnh đạo Đảng CS VN nói riêng và Đảng CS VN nói chung thời gian gần đây, đã tỏ ra hết sức trung thực đến “bi hài”, một điều xưa nay hiếm.
  Chạnh nghĩ đến câu:
  Con chim trước khi chết cất tiếng hót bi thương
  Con người trước khi chết nói lời thành thật.
  Mà ngẫm
  Lý tưởng đã tiêu vong
  Đạo đức đã tiêu tàn
  Lòng dân quân đã tiêu tán
  Chế độ tắc* tiêu tùng.
  Để xem ông bà nói đúng không?
  Sài Gòn 22/12/20
  Oanh Yến Thị Phạm
  *Từ Nôm: chắc chắn sẽ xẩy ra.

  • Tiểu Điền Địa said

   Ông bà nói chắc chắn đúng,bởi họ tin xã hội luôn vận động,vận động sẽ tạo lực đẩy và đẩy trúng điểm cần đẩy thì chế độ sẽ lệch quỹ đạo mà hoặc bốc cháy khi va vào khí quyển hoặc đi vào vũ trụ xa xăm. Người đời thường thấy: Ngày tàn bạo chúa là nhờ sự vận động ấy. Mong rằng “ngày tàn niềm tin” sớm đến.

  • Nho que said

   Chỉ tội cho dân mình, lầm than mãi? Vì đâu?!

 49. Tan Cau gGiay said

  Mời anh chị em vào xem để biết!

  Trung cộng: Tiến về Việt Nam! Hình không ảnh! Nhìn ảnh mà chẳng dám tin ở mắt mình!
  http://lytuongnguoiviet.com/index.php/tinvevietnam/22738
  http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/22757-thm-ha-cng-sn-mt-nc–va-con-ng-vit-nam
  http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/22442-li-bo-va-tinh-trng-ht-sc-nguy-kch-ca-nhan-dan-vit-nam

 50. Sổ hưu là cái chi chi said

  Nghỉ thời mà chán cho đời
  Chỉ mong chủ nhật để ngồi khảo nhau
  Biểu tình, bải thị cấm ngăn
  Ngồi nhà, lên mạng chưởi quân dẻo mồn
  Ai về nhắm với Thanh cùn
  Uốn ba tấc lưởi, gian hùng dọa dân
  Sổ hưu đây tớ rất cần
  Kiếp người nô lệ muôn phần nhục hơn
  Còn trời, còn nước, còn non
  Còn thằng bán nước, dân còn đấu tranh…..

 51. BSJ said

  Không có “Đoảng”, ” Boác” và cả bọn Trần đăng Thanh, suốt ngàn năm giử nước, tổ tiên ta lẽ nào không gặp phải bọn” Khương tử Nha”, “ Tôn tử”, “Tào Tháo”…cùng với muôn vạn biến tướng mưu kế thâm hiểm của giặc Tàu ? Nhưng VN này vẫn sừng sững một cách đầy chính nghĩa đến tận ngày nay !
  Thằng Thanh này chỉ vẻ hươu vẽ vượn một cách tồi tàn , nhưng nổi bật, vẫn là việc nó cố gắng biến quan niệm chống giặc vệ quốc có truyền thống lâu đời và sáng rực chính nghĩa của dân tộc VN , thành một quan niệm “ơn nghĩa đen tối lờ mờ của riêng đảng CS” chúng nó ! Lại xen vào đó những hăm dọa, mồi chài kiểu sổ hưu như nhắc đến những đặc quyền đặc lợi khác để mua chuộc lòng trung thành, Thế thì làm sao cái việc làm bất lương mang đại tội như thế, còn được xét đến “công” ?

  Nói rằng Thanh chỉ là “cái loa” cho quyết định của CSVN cũng chưa hẳn đúng. Cái “nội dung” mà đảng CSVN muốn tẩy não toàn dân là một chuyện, còn chọn “những ai” đủ “năng lực” để truyền đạt cái thứ “nội dung bán nước chó chết” ấy là một chuyện khác, cũng quan trọng không kém trong chủ trương của dảng CS. Hãy nhìn lại thái độ huênh hoang , ngạo mạng , cái nét tự mãn rồ dại và thái độ quát mắng lưu manh vô lại của thằng đại tá này xem ? Nó chẳng phải là một thứ công cụ ngây ngô. Mà chính xác là một thằng điếm chính trị có ý thức rõ ràng “ luật là tao” ! “Đảng ta” có bao giờ chọn các loại loa mất công năng, loại công cụ thiếu “tính đảng” ?

  Mao hay Hồ , do thời cuộc và tầm ảnh hưởng quá sâu rộng đến lịch sử, cũng như nhiều lý do khác, nên vẫn cần những lời xét “…ngàn năm công tội” ! Còn riêng thằng Trần đăng Thanh này, chỉ xứng với tác phẩm “ TĐT, đại tá CS phản động , những tháng năm tội lỗi !” Thế thôi, và miễn bàn !

  • montaukmosquito said

   “còn chọn “những ai” đủ “năng lực” để truyền đạt cái thứ “nội dung bán nước chó chết” ấy là một chuyện khác, cũng quan trọng không kém trong chủ trương của dảng CS”

   Thứ I, nội dung rõ ràng là như vậy, và có niềm tin chắc chắn vào cái nội dung đó .

   Thứ II, bác định nghĩa thoái hóa dùm cái . Bây giờ chọn lựa nhân sự theo quy tắc thoái hóa sẽ phải như thế nào ? Trả lời được câu hỏi đó sẽ thấy Trần Đăng Thanh là người xứng đáng nhất được Đảng tin cẩn để truyền đạt nội dung của mình . Đọc lại mớ danh xưng trước tên ông ta dùm cái . Đúng, mớ danh hiệu đó dân thường chả coi ra gì, nhưng bác phải nhớ “Ai” và tiêu chuẩn nào đã thưởng cho ông ta -tức là hệ thống tiêu chuẩn này đi ngược với hệ thống giá trị của dân, hay đúng hơn, của cuộc sống. Hay nghĩ cho đúng, đôi với Đảng, ông ta đã rất nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó . Ông Trần Đăng Thanh rất xứng đáng .

   • BSJ said

    “Đảng ta” có bao giờ chọn các loại loa mất công năng, loại công cụ thiếu “tính đảng” ? Vâng ! Tôi nói TĐT là công cụ xứng đáng nhất của CSVN để đảm nhận vai trò này – Hay ý bác có gì khác ?

    • Khách said

     Tôi nghĩ, loại loa này Đảng ta có cả đống ở trong kho, từ trước đến nay đã sử dụng nhiều rồi, nhưng lần này ABS mới túm được nguyên bản để bà con nghe thử.
     Về hình thức bên ngoài loa được trang trí 4 sao, 2 vạch vàng, gắn thêm dòng chữ cái la tinh lòe loẹt, trông hơi rẻ tiền: PGS-TS- NGUT – Made in VN – Nếu mở bên trong, thấy linh kiện toàn của Trung quốc !.
     Loại loa này nếu ai nghe nhiều sẽ phải vào… Bệnh viện tâm thần TP HCM ( vì nghe đâu trong đó họ đã chữa được chứng bệnh “suốt đời học tập Tư tưởng HCM” ).
     Vậy tốt nhất là…quăng mẹ nó cái loa đại tóe này vào sọt rác!

   • Tiểu Điền Địa said

    Những người cộng sản cho rằng chế độ của họ tốt đẹp nhất,ưu việt nhất,họ luôn đồng chí,đồng quyền đẩy chế độ tới chỗ tốt hơn,đẹp hơn,nhưng sao nó cứ khựng lại,kẹt chỗ này,dính chỗ nọ không tới được như mong muốn. Các chóp bu không tin, không chấp nhận chế độ này tồi dở,phản khoa học mà tin rằng có một bộ phận không nhỏ chẳng chịu tích cực thúc đẩy xã hội và nghi có cả thoái hóa,biến chất,mất niềm tin,nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
    Tay đại tá Trần Đăng Thanh làm việc với bậc cao học Hà Nội nhằm điều trị bệnh “thoái hóa” đó. Cách nay khoảng 20 năm,nghe đ/t Thanh truyền đạt như vừa qua,mọi người chỉ biết sợ mà lắng nghe,vì hồi ấy chưa mắc bệnh “thoái hóa”. Ngày nay,nhân dân ta đa phần mắc bệnh “thoái hóa”,bệnh này rất dễ lây nhiễm,virus gây bệnh này dù y học phát triển đến đâu cũng không thể phát hiện (có con gì đâu mà phát). Nguyễn Chí Đức – donghailongvuong là người không những mắc bệnh thoái hóa dẫn đến biến chất đảng,mà ông còn lập hội truyền bệnh “thoái hóa” nữa. Đại loại thế.
    @ BSJ chưa trả lời “thoái hóa”,tôi thấy và trả lời,biết rằng các bạn “ở xa” này biết nhiều hơn thế. Ở đây không dành riêng cho ai. OK?

  • Nho que said

   Nhất trí, bầu cho bạn một phiếu.

 52. Loc nguyen said

  Trong cau :Tha rang ta phu nguoi con hon de nguoi phu ta,ong Thanh am chi :Tha rang ta pha bon nguoi bieu tinh chong Trung Quoc con hon ta cu de ho bieu tinh roi ho se lan luot tieu diet dang cua ta!

  • Nho que said

   Câu này còn có nghĩa: thà giết lầm hơn bỏ sót.
   Đó là tại sao sau khi đất nước thống nhất toàn bộ bên thua trận phải được cải tạo các kiểu.

 53. montaukmosquito said

  Man, còn lý do lý chấu cuối cùng thì ông Đào Tiến Thi không đưa ra! Vợ bác Thi chắc bức xúc lắm, vì không bao giờ bác í làm tới bến hoặc cứ cản vợ bác đạt đỉnh điểm. Cứ gần tới là bụm lại, gần tới là rút ra .

  Ông Thanh chỉ là người phát ngôn thôi . Một mình ông Thanh thì làm được cái gì . Cả một ban bệ tổ chức từ trên xuống dưới đều suy nghĩ như thế, và ban cho ông Thanh nhiệm vụ áp đặt tư tưởng xuống, chứ ông ta có làm gì đâu . Đàng này bác Thi đổ cho ô Thanh bao nhiêu đó tội .

  Nói thật, bài viết, nói, đọc của ô Thanh đã được duyệt rồi mới đem ra truyền đạt xuống . Cỡ ổng điếu dám nói sai nửa lời những gì đã được trên duyệt . Nhưng ô Thi lại đổ cho ô Thanh . Bà Thi có bức xúc thì cũng chả tới ô Thanh, sao bác Thi cứ đổ riệt cho ô Thanh thế ?

 54. Hồ Công Tâm said

  TRI ÂN ĐẠI HÁN ???!!!

  (Nhờ chuyển cho Đại tá Vẹm Trần Đăng Thanh)

  Bành trướng Bắc Kinh lấn nước ta:
  Bợp tai đá đít Đảng gian tà!
  Ê chề nuốt lệ mồm van vái,
  Đau điếng cắn răng miệng xuýt xoa
  Ấy đấy giờ đây đành mất nước!
  Mai kia mốt nọ biết còn nhà ?!
  Sổ hưu trăm sự nhờ Trung Quốc,
  Khắc cốt minh tâm nhớ Đại Ca!

  Hồ Công Tâm

 55. Lê Thiện Ý said

  Bài giảng khởi đầu bao quát quá, khi thắt lại hầu như bỏ ngõ: làm sao giải thích cho mọi người thông suốt đường lối đúng đắn trong bảo vệ chủ quyền đất nước hơn là “biện pháp chế tài” vì chưa thuyết phục được ai !
  Biết TQ nham hiểm, lắm thủ đoạn mà ta buộc phải “bảo vệ hoà bình bằng mọi giá” (3 không) là “bó tay qui hàng” rồi ! Đảng hèn nhược sao lại kết tội người yêu nước? Ai bắt ta nhớ ơn kẻ có ý đồ bất lương, từng nhiều phen bắn giết dân ta ?
  Bài giảng đầy mâu thuẩn, mập mờ chẳng mang tính thuyết phục ai !

 56. hèn với giặc ác với dân said

  Công của thằng đại tá này là bưng 1 cái bô rất là to cho đảng.

  • hai lua said

   Đại tá Trần Đăng Thanh có bưng cái bô cho đảng thì mai mốt đến tuổi về nghỉ mới có cái “sổ hưu” của đảng cấp cho mà sống suốt đời chứ bộ , chết trả được mang đi đâu !? Còn những công dân VN không theo đảng ,không có sổ hưu mai mốt già chết đói nhe răng, chết trả ai chôn đâu …!!!???

   • huonggianguic said

    Nghĩ rằng một danh tướng cầm quân khí phách phải hiên ngang, sa trường da ngựa bọc thây sao lại sợ mất cái sổ hưu nhỉ? Cho nên nói như cụ tổng trọng miếng ăn là miếng tồi tàn. Nó là cái gì đó ghê gớm lắm . Mất ăn họ loạn lên chứ chả chơi. Hahaha.

 57. Ai biết thằng mặt mẹt đại tá giáo sư tiến sỹ Trần Đăng Thanh quê ở đâu xin đưa giùm

  • Nam Hà said

   Thằng này (Thanh) là giảng viên Học viện chính trị quân sự – Cái nôi đào tạo các cán bộ cao cấp của quân đội VN- trụ sở tại phố Ngô Quyền Hà Đông Hà Tây cũ nay là Hà Nội. Nơi này vẫn thổi kèn budích vào 7h30 và 13h30 hàng ngày để nâng cao sức mạnh chiến đấu của hơn nửa triệu kẻ ăn không ngồi rồi (với ai thì không biết), nhưng các bạn quan tâm đến hạng người này thì không đủ sức vì ở VN hiện nay lượng tiến sĩ, giáo sư… nhiều vô kể mà có lẽ lượng TS, GS chuyên nghành xây dựng đảng là đông đảo nhất!

   • Hahuy said

    Thanh tớ là đàn em của Thủ Dũng , là bạn của em vợ Dũng . Các bạn chửi tớ khác nào các bạn chửi thủ tướng vậy . Nhà tớ ở Quận Hà Đông ( do nhà nước cấp cho tớ ) . Tớ hiện nay đang là điểm nhắm lên Tướng của Chú Vịnh ( em cùng cha , khác mẹ của 3D) . Tớ sẽ phò thủ tướng đến chọn đời . Các bạn đừng ám sát tớ nhé . Trần Thanh ( đại tá ) là bố của các đ/c Hieu Truong các truong ĐH ở thủ đô )

 58. vinhvu11 said

  Phen nay dai ta Thanh ve nhu don voi bo chinh tri ! Nhung tai sao bo chinh tri khong cu dai tuong PQ Thanh di co phai hay hon khong , it ra ve cai vu ” SO HUU ” gi do

  • Khố Rách said

   Bạn ngây thơ hay giả vờ ngây thơ? Tên đại tá này được cử đi thay mặt ĐCSVN phổ biến đường lối của đảng (tức của Bộ Chính trị) chứ tự dưng ai mời một tên dốt nát thượng thừa đến giảng giải lung tung những thứ ba lăng nhăng như thế? Bộ Chính trị sẽ bảo vệ nó thì có, nếu cho nó ăn đòn thì đã cho rồi chẳng đợi đến hôm nay.

  • Nho que said

   Nói chuyện với “các trí thức nhất nước” thì cũng đã lựa người trí thức nhất của tổ chức rồi đấy chứ. Lựa thế rồi mà còn bị bao người xúm lại chửi là thằng ngu, cử đứa khác đi thì còn ra thế nào nữa?

 59. Ban giải phóng mặt bằng said

  Gâu, gâu, gâu!
  Ai nhận xét về anh tớ/Thanh ghê thế.
  Coi chừng chúng tớ/ tớ và Thanh cắn ngay đấy.
  Nhớ nhé: Mồn chó…. mà
  Gâu, gâu, gâu.

 60. Khùng said

  Ông Thanh cũng chỉ là người xâm mình thực hiện chỉ thị của cấp trên bảo nói theo những điều được chỉ đạo và viết sẵn thôi.

 61. QuangPhong said

  Hay…hay qua là hay ..đét…đét…đét …tiên sư Anh Tào……Thi .
  He…he…

 62. idebenone said

  Việt Nam thời thuộc Pháp thường gọi Đại tá hoặc Trung tá Quân đội Pháp một cách nôm na là quan năm, vì quân hàm đều có 5 vạch (còn gọi là lon, gốc từ chữ galon trong tiếng Pháp ). Quan năm đại tá có năm vạch cùng màu nên còn được gọi là quan năm lon vàng, còn quan năm trung tá có 2 vạch khác màu nên còn gọi là quan năm khoanh trắng.

 63. Ngài đại-tá Thanh nói về Diễn-tiến hoà-bình của Mỹ còn thiếu nhiều hoặc không đi vaò chi tiết. tôi xin
  thêm chút ít để hiểu thêm thằng Mỹ nó Điếm có bài-bảng… Bỏ con Tép Bắt con Tôm thật đúng .qua du-
  học chỉ là đám con cán bộ hoạc con nhà giầu là 95% đem tiền qua đây đầu tư vừa ăn chơi thả cửa hết
  Visa về. xong qua nửa còn người Giỏi thì Mỹ cho ở luôn.Rồi tiền cũng trở lại túi thằng Mỹtheo cấp số nhân
  Bạn nhớ ông nào qua tiểu bang Wyoming mua 1thị trấn chỉ ổng là người duy nhất với giá 900.k hữu danh vô thực. cộng sản VN chỉ làm được là NÔ-LỆ cho thằng tàu.Còn thằng tàu không đáng là học trò của thằng Mỹ, mọi diễn tiến hằng ngày tôi thấy như vây… chứ không ca tụng gì thằng mỹ…

 64. Thành Ca said

  Ngày trước tôi nghe một người dân lớn tuổi ở SG nói rằng “bọn cộng sản nó nói thì hay lắm, nó nói thao thao bất tuyệt thế nhưng nó không hiểu gì đâu”. Lúc đó tôi chẳng tin, nhưng sau này thì tôi tin thật.
  Bài thuyết giảng của ông Trần Đăng Thanh càng khẳng định điều đó, “nói mà không hiểu mình nói”, mâu thuẫn tùm lum. Đọc phần đầu bài của ông Thanh tôi hình dung ông ấy sẽ đưa ra những cảnh báo và cách đối phó với những âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc ở phần sau. Nhưng tôi lầm vì phần sau ông ấy lại quay sang giữ hòa (hòa bình là tối thượng), đối nội (bêu xấu, chống biểu tình phản đối TQ) và có hơi hướng chống Mỹ (trời không dung đất không tha) mà chẳng đưa ra được biện pháp nào chống xâm lược Biển Đông cả.

  • Phan Đồ said

   Đã nghe phát ớn kiểu nói của các tiến sĩ đảng học này 37 năm rồi!

  • Tiểu Điền Địa said

   Ủa,lo “Ca” quá hay sao mà không nghe hai câu nói nổi tiếng về cộng sản của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu?

 65. Quốc gia said

  Để các ông cán bộ về hưu có ‘sổ hưu’, cũng là lấy tiền thuế của dân để trả tiền hưu cho họ. Sao họ nỡ bỏ Hoàng Sa của nhân dân để giữ ‘sổ hưu’?

  • BK bảo rằng ố nàm dầm khai thác BĐ làm chi cho mệt , cùng lắm chỉ được vài tỉ đô/năm . Để ta trả cho mỗi năm 10 tỉ đô, lại còn nhiều món ăn chơi, vừa có rượu, tiến, vàng , gái ngồi ở nhà cho khỏe ..

 66. Trầm kha said

  Bài nói của TĐT lủng củng là do :
  – ĐCSVN đang bế tắc, biết dã tâm của TC nhưng phải nhường nhịn để tồn tại
  – Trí tuệ diễn giả quá kém (do qui trình chọn lựa, đào tạo cán bộ), mà lại “xâm mình” dám nói đến vấn đề nóng, bế tắc. Người biết chuyện khi được phân công làm việc nầy hẳn phải cáo bệnh, nhường người khác làm (điếc không sợ súng).
  Ngoài ra, xin đừng phê bình các lãnh đạo nhà trường làm gì vì họ buộc phải ngồi nghe , vừa nghe vừa đọc báo hoặc làm chuyện khác. Tất nhiên trong đó cũng có những trí thức dỏm, uống từng lời để dạy bảo lại giáo viên và sinh viên!

  • Thiên Hương said

   Trầm Kha nói không đúng!
   2008, Chiến hạm Mỹ đã vào VN ngay trong thời điểm Trung cộng tấn công Trường Sa, đưa đề nghị mời VN hợp tác trong vấn đề an ninh Biển Đông, điều này có nghĩa Mỹ sằn sàng bão vệ VN nếu VN đồng ý hợp tác với Mỹ. Tại sao tập đoàn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng từ chối?
   Theo Tàu giữ ghế, để mặc cho Trung cộng quàng chiếc gong kinh tởm của chúng nó lên cổ 85 triệu người dân Việt Nam trong đó có Trầm Kha, vợ chồng, con cái, cha mẹ của Trầm Kha và mọi người VN!

   Mang gông của Trung cộng vào đồng nghĩa với cái chết thông khổ nhất, nhục nhả nhất, Trầm Kha có biết không?
   Hãy vào các trang mạng của Anh Quốc như The Quardian, hay của Wikipedia, hoặc của quốc tế nói chung, hãy đánh vào các chử Tibets immolations, Uighur Protesters, hay Chinese protesters, Falun Gong persecutions…để biết Trung cộng tàn ác đến cỡ nào!

   Tám mươi lăm triệu dân VN đang đối đầu với cái chết từ Trung cộng! Nhóm rủi ro cao nhất là những đảng viên, trí thức đã lên tiếng chống Trung cộng!

   Đã chống Trung cộng, phải làm tận lực, hết sức mình. Còn vừa làm vừa chơi, đánh giặc bằng miệng, thì cầm chắc cái chết với chúng nó trong tay!

   Tiêc cái sổ lương hưu, nhưng rồi lại sẽ chẳng có đồng hưu nào; ngược lại, mà chúng nó còn hành hạ mình, chúng giết người VN như chúng đã làm với người Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng, chúng giết người tàn bạo, giết người như giết một con vật! Kể cả người Trung hoa, đảng viên cộng sản Trung Hoa.

   Tinh ngủ đi Trầm Kha! Hãy kêu gọi nhau, hãy đánh thức nhau, đồng bào VN phải mau mau thức tỉnh để cùng nhau tự vệ, cái chết lớn lao đang đến với người VN cả nước, không loại trừ ai! Bọn bọn nước đang hại toàn dân Việt Nam!

 67. claudius2k said

  Có quá nhiều ý kiến phản hồi về bài nói chuyện của Đại tá Thanh rồi nên tôi không viết về những vấn đề đó nữa. Nhân bài của bác Đào Tiên Thi, xin viết về một khía cạnh khác.

  Trong bài của Đại tá Thanh có dẫn một số câu của Tôn Tử. Tôi không rõ nguồn để các chiến lược gia quân sự đọc những dòng này là do ai biên soạn và dịch (hy vọng không phải là do “chuyên gia nước lạ” chọn và in cho “ta” đọc” đấy chứ?)

  Xin góp một câu của Tôn Tử, với mối liên quan tới quan hệ Việt – Trung: trên biển (Biển Đông của Việt Nam, các quần đảo Hoàng sa, Trường sa…) , các can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam (loại người ra khỏi Bộ chính trị như là một điều kiện bình thường hóa….):

  “It is a doctrine of war not to assume the enemy will not come, but rather to rely on one’s readiness to meet him; not to presume that he will not attack, but rather to make one’s self invincible”

  Tạm dịch là “Học thuyết chiến tranh không được giả định quân thù không tới mà phải luôn chuẩn bị sẵn sàng đón địch; cũng không được giả định quân thù không tấn công mà phải làm cho mình trở nên bất khả chiến bại

  Thật ngạc nhiên là Học thuyết “3 Không” (Không liên minh, Không cho quân đội nước khác đặt căn cứ trên lãnh thổ, và không đi với nước nọ đánh nước kia) của Bộ quốc phòng đã tự chặt đứt các thế mạnh của Việt Nam để có thể trở thành “Bất khả chiến bại”.

  Rõ ràng để trở nên Bất khả chiến bại, Việt Nam cần nhận rõ kẻ thù (phải đặt Tổ quốc lên trên hết) và có lẽ phải sửa học thuyết này thành học thuyết “3 có”:

  Để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam sẵn sàng 1/Cho phép bất cứ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, lãnh hải 2/Sẵn sàng liên minh 3/Sẵn sàng tham chiến trong liên minh đó”

  • Thái Phương said

   Đề nghị của Claudius2k áp dụng nguyên tắc của Binh pháp Tôn Tử trên vào biên pháp phòng vệ Việt nam hiện nay (Biển đông của Việt nam nam cùng như chủ quyền Việt nam) quả là xuất sắc. Rất hợp lý và cấp thiết . Chỉ tiếc lãnh đạo CS VN quá lệ thuộc, và quá thiển cận, chỉ vì lợi ích cá nhân và lợi ích đảng CS, mà cam tâm với chủ thuyết “3 không”, dưới áp lực của phương Bắc. Do đó, việc mất nước chỉ là vấn đề sớm tối, nếu đa số dân Việt nam cứ mãi tiếp tục vô cảm, không đứng lên làm một cái gì để cứu vãn đất nước.
   (Nói thêm một chút ngoài lề về Tôn Tử. Phần trich dẫn bằng Anh Ngữ ở trên là từ Bản dịch Anh văn của Samuel B. Griffith , tuy chi tiết có hơi khác một chút với nguyên tác bằng tiếng Tàu của Tôn tử. Tuy nhiên, đây chỉ là tiểu tiết, không ảnh hưởng gì mấy.)

 68. Tantruonghung said

  Buồn cho ông Đào Tiến Thi nhiều chữ quá!

  Theo tôi những điều mà ông Đào Tiến Thi cho là công của ông Thanh là không đúng.
  Chính ông Thi cũng công nhận là cái này nhiều người đã biết còn đây có phải là phát ngôn chính thức của đảng và nhà nước đâu mà ông Thi nhầm tưởng.
  Họ cho một ông đại tá có học hàm học vị loại này trong xã hội nhiều lắm làm báo cáo viên nói với dạng nửa chính thức nửa không chính thức chỉ để mục đích tuyên truyền cho lãnh đạo các trường đại học về cái gọi là quan điểm đối ngoại nửa dơi nửa chuột của họ thôi.
  Nếu mọi người im lặng hoặc phản ứng ít thì họ thắng lợi còn bị phản đối dữ dội thì họ rút kinh nghiệm làm theo cách khác song quan điểm dơi chuột là không thay đổi và với quan điểm này một cuộc Bắc thuộc mới không xa.
  Tiếc rằng ông Thi chắt lọc nhiều về “công” của ông Thanh mà không thấy mục đích của họ.

  • Trầm kha said

   Tôi hiểu ông Thi nói công của TĐT là nói mĩa thôi, nhưng sợ nhiều người không hiểu công gì nên mới phải cắt nghĩa chi li. Phân tích của ông Thi rất sắc sảo.

   • Tantruonghung said

    Đối với những PGS mà nói Vịnh Thái lan thuộc Biển Đông, sa mạc Sibêri, Mỹ là xấu…rồi đại tá mà không lo giữ chủ quyền đất nước chỉ hòa hoãn, nhân nhựơng và giữ sổ hưu thì dù có ngồi trong bàn yến tiệc tôi cũng “bỏ phiếu bằng chân”. Cũng có những người còn ngồi phân tích đúng sai. Thời gian còn ít mà cắt nghĩa chi li là câu giờ đấy.

   • Mê Linh said

    Đúng vậy, ông Thi nói “công” của TĐT là một sự mỉa mai đó thôi. Bài phân tích của ông Thi hết sức sâu sắc và thấu đáo.

  • Khố Rách said

   Ông Đào Tiến Thi muốn viết phiếm. Khốn nỗi không biết viết đó thôi, nên bỏ qua cho ông ta.

  • Nho que said

   Đồng ý với bạn, theo tôi việc nhắc tới Bắc Triều Tiên là thăm dò về việc cha truyền con nối và đưa lên bàn thờ các vị X, Y, Z.

 69. Duy Châu said

  3 phần công, 7 phần tội và cuối cùng được nhận phong bì kha khá

 70. […] 1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH 23/12/2012 […]

 71. Quan Họ said

  Theo phân tích của Ô. Đào tiến Thi thì các vị tuyên giáo cũng biết hết đấy chứ nhưng mà lại …hèn . Thà rằng ít hiểu biết một chút nhưng có cái Dũng thì vẫn còn hơn vì bên cạnh kẻ hữu dũng vô mưu còn có cả vạn , triệu người khôn hơn hỗ trợ.

 72. […] 1492. CÔNG VÀ TỘI CỦA ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG THANH […]

 73. ”Đại tá Trần Đăng Thanh ba hoa để giấu giếm sự nông cạn, hay cố tình áp đặt tính định hướng chính trị vào bài giảng của mình khiến gượng ép, không trung thực, phô ra một thứ kiến thức tạp nham xà bần nát, như rắc tấm vãi cám cho gà con… Một cách nhìn thiển cận, phi logic. Một bộ óc u mê, một tâm hồn què quặt, cái đầu kém nơ-ron thần kinh. Nói bừa nói ẩu, làm chính trị mà ăn nói mách qué, hồ đồ…” – là một số nhận định tìm thấy trong bài (đã nêu) của Minh Diện.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: