BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6644. Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Posted by adminbasam trên 21/01/2016

FB Lãng Anh

20-1-2016

Hôm nay 20/1/2016, Đại hội 12 ĐCS khai mạc. Linh vật rùa Hồ Gươm chết vào chiều hôm qua. Nhiều người từng nói về khả năng lý luận xuất sắc của Giáo sư tiến sỹ chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Anh Lãng nhớ lại một bài viết từng xôn xao cộng đồng mạng năm 2013 của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên tranh luận với TBT Trọng. TBT Trọng không đáp lời (đúng hơn là không có khả năng đáp lời), tuy nhiên nhiều thông tin nội bộ đảng cho biết uy tín ông Trọng sụt giảm ghê gớm sau sự kiện này. Đây có lẽ cũng là bài viết xuất sắc nhất trong cuộc đời anh Kiên, với cái giá phải trả là anh bị báo Gia đình & Xã hội đuổi việc sau đó. (Không rõ bạn nào có thể cập nhật thông tin về cuộc sống của cựu nhà báo này hiện nay không?)

Và đây là bài viết từng gây xôn xao, đến giờ nó vẫn còn nguyên ý nghĩa:

Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(*)

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau: Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội 26-02-2013

P/S Nhân trả lời một comment, anh Lãng lạm bàn đôi chút về vùng tối của khoa học thực nghiệm: Loài người ngày nay đã đủ khả năng cất bước vào vũ trụ. Công nghệ sinh học cũng đã tiến được những bước dài, đủ để tạo ra những sinh vật biến đổi gen, nhân bản được con người và thậm chí ở chừng mực nào đó là tạo ra loài mới. Khoa học đã tiến những bước dài và thế giới đang được nhận thức ngày một sâu sắc hơn. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó những vùng tối mà khoa học chưa đặt được chân tới. Người ta vẫn nói nhiều về thuật số, về chiêm tinh, về lý số và phong thuỷ. Thế giới vẫn chiêm nghiệm Vanga và người Việt vẫn nghiền ngẫm sấm Trạng Trình. Ngay toán học cũng phải nghiên cứu về quy luật của vận xui. Khi xây cất ngôi nhà, ngoài kiến trúc người ta luôn quan tâm về phong thuỷ. Không ai đoán quyết được sai đúng hoàn toàn, nhung nếu muốn phủ nhận những tri thức này hoàn toàn thì lại là điều không thể. Có lẽ nên hiểu đó là một vùng tối mà loài người cần thêm thời gian để nhận biết về chúng thấu đáo. Vạn vật đều có tánh “Linh”, nên cái khái niệm gọi là điềm trời cũng không phải là câu chuyện có thể mang ra đùa cợt.

15 bình luận trước “6644. Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng”

 1. […]     (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/  (2) […]

 2. […]     (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/  (2) […]

 3. […] GDVN Nguyễn Đắc Kiên, một người từng gây chấn động người đọc với bài “Vài lời với ông Nguyễn Phú Trọng“, hôm 30/6 cho rằng “Bản án chỉ làm tôi thêm kinh tởm chế độ này và những […]

 4. […] Nguyễn Đắc Kiên, một người từng gây chấn động người đọc với bài “Vài lời với ông Nguyễn Phú Trọng“, hôm 30/6 cho rằng “Bản án chỉ làm tôi thêm kinh tởm chế độ này và […]

 5. […] liệu tham khảo (mời độc giả click để đọc tiếp các bài liên quan) (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ (2) […]

 6. […] (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 7. […] vn-nguyen-phu-trong/ […]

 8. […] (1)https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 9. […] (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 10. […] (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 11. […] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? N.Đ.Q. Tác giả gửi BVN. Tài liệu tham khảo: (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ (2) […]

 12. […] Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng (FB Lãng Anh/ […]

 13. […] (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 14. […] (1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/21/6644-vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/ […]

 15. […] 6644. Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: