BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Thông Cáo Báo Chí về cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by adminbasam trên 01/11/2014

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

01-11-2014

Ngày 30/10/2014, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã ra Bản kết luận điều tra số 14/KLĐT cáo buộc ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy vi phạm Điều 258, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện kiểm sát Tòa án nhân dân tối cao truy tố trước pháp luật.

Bản kết luận điều tra này nêu rõ ông Vinh và bà Thúy đã đăng tổng cộng 24 bài viết (có danh sách kèm theo) trên hai trang mạng là diendanxahoidansu.wordpress.comchepsuviet.wordpress.com, với mô tả là “có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước thông tin này, Con Đường Việt Nam bày tỏ quan điểm như sau:

1. Nếu tất cả những cáo buộc dành cho ông Vinh và bà Thúy là đúng sự thật như bản Kết luận điều tra mô tả, thì ông Vinh và bà Thúy hoàn toàn không vi phạm pháp luật khi chỉ thực hiện một phần quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách đăng tải lại bài viết của người khác. Quyền tự do ngôn luận đã được quy định rõ tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn. Quyền cơ bản này không thể bị hạn chế bởi những điều luật mơ hồ như Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Điều 258 đã bị các tổ chức xã hội dân sự trong nước cũng như các tổ chức quốc tế lên án vì tính mơ hồ và tính dễ bị lạm dụng để bắt giữ và giam cầm các nhà hoạt động nhân quyền. Trong phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 05/02/2014, các nước Pháp, Úc và Canada đã khuyến nghị Việt Nam cần phải sửa đổi điều luật này để đảm bảo quyền tự do ngôn luận theo pháp luật quốc tế.

2. Việc bắt giữ ông Vinh và bà Thúy hội đủ các điều kiện bắt giữ tùy tiện theo quy định của Liên Hợp Quốc khi được tiến hành không có căn cứ pháp lý và bản thân họ bị bắt giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận đã được ghi nhận tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước quốc tế khác của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên. Con Đường Việt Nam cho rằng, quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với ông Vinh và bà Thúy ngày 05/05/2014 cũng đồng thời hoàn toàn trái với quy định về bắt khẩn cấp tại Điều 81, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

Do đó, chúng tôi yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để khôi phục danh dự, uy tín, nhân phẩm và tài sản của họ đã bị xâm phạm.

Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu Quốc hội đưa việc hủy bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự vào nghị trình sửa đổi Bộ luật này trong kỳ họp gần nhất và đảm bảo quyền tham gia của người dân.

31/10/14
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát ngôn viên

————– oOo ————–

VIETNAM PATH MOVEMENT
Press Release
on the Allegations from the Ministry of Public Security of Vietnam
against Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy

On October 30, 2014, the investigative unit of the Ministry of Public Security (the Police Department) has issued their investigative report No. 14/KLDT, alleging that Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy have violated Article 258 of the Penal Code and requested an indictment from the Supreme People’s Procuracy of Vietnam.

This Investigative Report detailed that Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy have posted a total of 24 articles (a list of which was attached therein) on two websites, namely diendanxahoidansu.wordpress.com and chepsuviet.wordpress.com, in which they were described in said report as “untrue, wihthout merits; propagadizing against the Party’s policy and agenda, as well as the laws of Vietnam; defaming individuals and affecting the integrity of the government’s units and departments; offering a pessimistic viewpoint toward the leadership of the country causing public anxiety; undercutting the people’s faith in the leadership of the Party, the government, Congress, and the Socialist Republic of Vietnam”.

In response to the aforementioned report, the Vietnam Path Movement hereby expresses its position as follows:

1. Taken into consideration all of the allegations against Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy as described in the Investigative Report, it is with certainty that they did not commit any law violations when they only exercised their right to the freedom of speech by posting other people’s articles. Freedom of speech is a right protected under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights of 1966, which Vietnam has signed and ratified both. This fundamental right shall not be limited by arbitrary legislation such as Article 258 of the Penal Code.

Article 258 has been denounced by many civil society organizations in Vietnam as well as international organizations because of its arbitrariness and susceptibility to abuse in arresting and detaining human rights activists. During the Universal Periodic Review of Vietnam at the United Nations Human Rights Council on May 5, 2014, the following countries, namely France, Australia and Canada have all suggested Vietnam to amend this particular Article in order to protect the freedom of speech according to the standards of international laws.

2.The arrest of Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy is an arbitrary detention and arrest well within the definition of the United Nations. It was carried out without probable cause and the accused individuals were only exercising their freedom of speech as recognized by the Universal Declaration of Human Rights and other international treaties of the United Nations, in which Vietnam is a member state. The Vietnam Path Movement further states that the decision for an emergency arrest in regard to Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy on May 5, 2014 has also been done in violations of Article 81 of the Code of Criminal Procedures of 2003.

Therefore, we call on the Ministry of the Public Security for the immediate and unconditional release of Mr. Nguyen Huu Vinh and Mrs. Nguyen Thi Minh Thuy, and to implement all necessary procedures to restore their reputation, credibility, and dignity as well as compensate them for any loss of personal assets.

Furthermore, we also call on Congress to put the abolishment of Article 258 of the Penal Code on their agenda for the next session on amending this specific code and ensure that the people will have an opportunity to participate in.

October 31, 2014
On behalf of the Vietnam Path Movement
Le Quoc Tuan
Spoke person

Nguồn: FB CĐVN

Một bình luận tới “Thông Cáo Báo Chí về cáo buộc của Cơ quan An Ninh Điều Tra Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy”

  1. […] Nguyễn Quang A (BBC) – Trả lời phỏng vấn đài BBC về việc công bố Bản cáo trạng đối với anh Ba Sam, tức ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của mình là bà Nguyễn Thị Minh Thúy, TS. […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: