BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1447. “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN

Posted by adminbasam trên 08/12/2012

“ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN

Đào Tiến Thi

07-12-2012

Vấn đề này cũng đã có nhiều người đề cập nhưng tôi thấy vẫn cần phải nói thêm nhiều điều, vì nó hết sức sai trái. Vì nếu vẫn tiếp tục được vận dụng thì hậu quả hết sức tai hại.

Không rõ cau khẩu hiệu này xuất hiện từ ngày tháng năm nào nhưng chắc chắn chỉ mới gần đây, khi lực lượng chức năng phải trấn áp những cuộc biểu tình chống sự xâm lược của nhà nước Trung Hoa Cộng sản (Trung Cộng). Trước đó ít năm, từ thời đói ăn bước sang thời kỳ đổi mới, một khẩu khẩu hiệu mọi người lấy làm phương châm nằm lòng là “Hãy tự cứu mình”. Nghĩa là ngay trong việc kiếm miếng ăn hằng ngày, Đảng và Nhà nước cũng không lo thay được người dân (hay chí ít mỗi người dân phải cứu mình trước khi được Đảng và Nhà nước cứu). Trước đó nữa, khẩu hiệu/ phương châm mà ai cũng phải thuộc lòng là “Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người”. Câu ấy suy rộng ra nghĩa là: Đảng và Nhà nước vì nhân dân, và nhân dân cũng vì Đảng và Nhà nước, không ai được phép bỏ mặc ai.

Thế thì vì lý do gì mà bây giờ người ta lại lấy câu “Đã có Đảng và nhà nước lo” làm khẩu hiệu, làm chân lý để giải tán biểu tình chống xâm lược?

Ta hãy bàn về chữ “lo” trước. “Lo” theo Từ điển Tiếng Việt có các nghĩa sau: 1. Ở trong trạng thái phải bận tâm, không yên lòng vì việc gì đó vì cho rằng có thể xảy ra (Con ốm, mẹ lo cuống quýt). 2. Suy tính, định liệu, chuẩn bị điều kiện, biện pháp để có thể làm tốt việc gì đó thuộc về trách nhiệm của mình (Lo xa). 3. Để cả tâm trí và sức lực vào nhằm làm tốt và thực hiện cho được một công việc cụ thể nào đó (Lo học).

Như vậy, từ “lo” trong câu đang bàn thuộc nghĩa thứ hai. Đảng và Nhà nước “lo” tức là đề ra chủ trương (chiến lược, sách lược) và chịu trách nhiệm về những thành bại do chủ trương ấy.

Đảng và Nhà nước lo việc chống xâm lược thì đúng rồi, nhưng chỉ có (và chỉ có) Đảng và Nhà nước mới có quyền được lo việc chống xâm lược thì lại sai.

1. Về lý thuyết, mệnh đề “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trái với tất cả các nguyên lý (đã được nêu thành khẩu hiệu) trước đó. Ví dụ: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử (triết học duy vật lịch sử của CN Mác – Lênin), Dễ muôn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, v.v.. Ngoài ra nó còn trái với cả Hiến pháp hiện hành. Điều 73 của Hiến pháp  viết: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Và Điều 53: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân”.

Ở đây cũng cần phải xác định rạch ròi “Đảng” là ai, “Nhà nước” là ai, “nhân dân” là ai.

Nhân dân thì thật dễ xác định. Đó là tất cả những người lao động không nằm trong bộ máy quyền lực. Nhưng “Đảng”, “Nhà nước” thì không đơn giản. Một đảng viên sai trái mà kết luận rằng Đảng sai trái thì sẽ là không “biện chứng”. Đảng ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, là một thực thể nhưng là một thực thể khá trừu tượng. Vì Đảng cầm quyền thông qua bộ máy Nhà nước. “Đảng lo” phải chăng tất cả các đảng viên của Đảng đều lo? Không phải. Vì chỉ một số ít đảng viên giữ các chức vụ trong bộ máy Nhà nước, còn đa số không có quyền lực gì hơn người ngoài Đảng, nên họ chỉ là Đảng “làm”, không phải Đảng “lo” (có muốn lo cũng chịu), cho nên thực chất những đảng viên này cũng là nhân dân. Vậy Đảng “lo” là các cán bộ có chức có quyền? Cũng không hẳn. Vì hệ thống Đảng là một hệ thống tuân thủ theo thứ bậc rất chặt chẽ, nhất nhất theo chỉ đạo của cấp trên, không thể tự mình “lo” (việc của mình) được. Mỗi cấp uỷ Đảng lo cho cấp dưới còn việc của mình thì lại có cấp trên của mình lo. Cứ dồn ngược mãi lên thì Đảng “lo” là 14 vị U.V. Bộ Chính trị hoặc chỉ là ông Tổng bí thư. Nhưng Điều lệ Đảng lại không quy định ông Tổng bí thư hay Bộ Chính trị, hay BCH Trung ương phải chịu trách nhiệm về những điều nói trên.

Tóm lại, vẫn biết “Đã có Đảng lo” nhưng cụ thể ai lo thì không xác định được!

Tình hình đối với Nhà nước cũng tương tự như vậy. Tuy Nhà nước là một thực thể dễ xác định hơn (có bộ máy hành chính – công vụ, có quân đội, có luật pháp, có ngân khố quốc gia và nhiều tài sản khác), nhưng Nhà nước (ở ta) lại chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nói cách khác, tất cả bộ máy Nhà nước là nơi hiện thực hoá chủ trương của Đảng. Cho nên Nhà nước cuối cùng cũng không phải chịu trách nhiệm về chính mình. Một chứng cớ hùng hồn chứng minh cho điều này là trường hợp đồng chí X vừa rồi, sau khi bị phê phán, đồng chí X đã nói rất rành mạch, tự tin (và có lý nữa), rằng tất cả do Đảng phân công, do Đảng chủ trương chứ đồng chí ấy không xin Đảng cái gì, cũng không làm trái Đảng điều gì.

Cho nên, vẫn biết “Đã có Nhà nước lo” nhưng khó mà truy ai lo, ai phải chịu trách nhiệm việc gì.

2. Về thực tế, chỉ trong mấy năm gần đây đã cho thấy Đảng và Nhà nước không thể tự mình lo được việc chống giặc ngoại xâm.

Chỉ tính từ khi nhà cầm quyền Trung Cộng có nhiều hành động xâm phạm quá đáng chủ quyền của Việt Nam, và vì thế xảy ra biểu tình chống Trung Cộng, bắt đầu từ 12-2007, và do đó xuất hiện khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo”, đến nay vừa 5 năm, thì tình hình chả hề tốt lên; trái lại ngày càng xấu đi. Việc bắt bớ ngư dân hồi 2007 trở về trước còn lẻ tẻ thì nay xảy ra như cơm bữa. Riêng năm ngoái hai lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Còn tính riêng từ cuối tháng 6 đến nay, trong vòng 6 tháng, Trung Cộng đã liên tiếp vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam:

– Mời thầu 9 lô dầu khí trên vùng biển của Việt Nam.

– Đưa hàng nghìn tàu thuyền rầm rộ vào đánh trong vùng biển của Việt Nam.

– Nâng cấp huyện Tam Sa (gồm Qđ. Hoàng Sa và Qđ Trường Sa của Việt Nam) thành thành phố Tam Sa, xây dựng trên đó ngày càng đầy đủ một đầu não hành chính, kinh tế và quân sự.

– Lần thứ ba cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta. Đáng chú ý là nó diễn ra tại địa điểm gần bờ của Việt Nam hơn hai lần trước và tàu vi phạm là tàu cá chứ không phải tàu hải giám. Đáng chú ý hơn nữa là: trong ba ngày đầu khi ta im lặng thì Trung Cộng cũng im lặng, nhưng sau khi chính phủ ta tuyên bố phản đối thì họ đổi trắng thay đen, chối phắt chuyện cắt cáp và dựng chuyện tàu thăm dò dầu khí của ta xâm phạm vùng biển của họ.

– Và sắp tới đây, nhà cầm quyền Trung Cộng còn cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam lục soát, chiếm tàu hoặc tịch thu các hệ thống liên lạc trên tàu trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền (toàn bộ đường lưỡi bò, chiếm 80% diện tich Biển Đông). Nếu chủ trương này không bị ngăn chặn thì khu vực nằm trong đường lưỡi bò chẳng bao lâu sẽ thuộc về Trung Quốc.

Tục ngữ Anh có câu “Cái tường thấp mời kẻ trộm”. Những hành động ngày càng trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Cộng ngoài lý do tham vọng quá lớn ở Biển Đông còn có lý do quan trọng là do Đảng và Nhà nước Việt Nam phản ứng quá yếu ớt. Và xu hướng không hề sáng sủa. Có lẽ chúng tiến đến đâu thì ta lùi đến đó!

Vì sao có tình trạng ấy? Vì Đảng và Nhà nước gần như đối đầu với nhân dân trong vấn đề chống xâm lược. Nhà nước đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Vậy làm sao Trung Cộng không được đà lấn tới? Chúng ngày càng coi Đảng và Nhà nước Việt Nam không ra gì hết, nên cứ thỉnh thoảng lại “bóp mũi” để ra một yêu sách mới.

Vì Đảng và Nhà nước tự cô lập mình nên trở nên đơn độc. Mà đơn độc thì yếu đuối. Vả lại, không có nhân dân hậu thuẫn nên cũng không có áp lực về vấn đề chịu trách nhiệm. Mất toàn bộ Qđ. Hoàng Sa năm 1974 không ai chịu trách nhiệm. Mất đảo Gạc Ma trong Qđ. Trường Sa năm 1988 không ai chịu trách nhiệm. Những năm gần đây tàu Trung Quốc tự do ra vào đánh cá trên vùng biển của ta, 3 lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta, liên tiếp bắt bớ đánh đập ngư dân ta, rao bán các lô dầu khí của ta,… nhưng cũng không quan chức nào phải chịu trách nhiệm.

Ngược lại lịch sử trước đó chưa lâu, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân lo đánh giặc thì khác hẳn. Dưới đây xin trích một số câu thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mấy năm đầu kháng Pháp cũng đủ thấy cái không khí “toàn dân lo” chứ chẳng bao giờ chỉ có Chính phủ lo: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến/ Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng/ Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! Sức ta đã mạnh, người ta đã đông/  Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công!(Xuân Đinh Hợi, 1947). Toàn dân đại đoàn kết/ Cả nước dốc một lòng/ Thống nhất chắc chắn được/ Độc lập quyết thành công. (Xuân Mậu Tý, 1948). Người người thi đua/ Ngành ngành thi đua/ Ngày ngày thi đua/ Ta nhất định thắng/ Địch nhất định thua(Xuân Kỷ Sửu, 1949).

Nhìn lại lịch sử Việt Nam, triều đại nào dựa vào dân thì mạnh, xa dân, đối đầu với dân thì yếu và quân xâm lược thừa cơ đó mà thôn tính. Chỉ xin lấy hai triều đại làm ví dụ.

Thời nhà Trần (thế kỷ XIII), do “vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, cả nước góp sức” (lời Trần Quốc Tuấn) nên ba lần đánh thắng giòn giã quân Mông – Nguyên, một đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới đương thời, một đội quân gây tang tóc cho cả hai châu lục Á – Âu.

Thời nhà Nguyễn (nửa sau thế kỷ XIX) do chính sự hà khắc, nhân dân oán thán, cho nên triều đình tuy có kháng chiến nhưng do dự, lừng chừng, trong lúc có giặc ngoại xâm mà vẫn đàn áp nhân dân một cách khốc liệt, do đó không bao giờ dám kiên quyết với giặc, làm cho quân Pháp có điều kiện gặm dần nước ta. Một điều gần như quy luật trong cuộc chiến này là: khi quân Pháp yếu, bị các đội nghĩa binh tự phát của nhân dân bao vây, đánh tỉa thì chúng tìm cách “hoà” với triều đình; khi chúng mạnh thì chúng mở rộng xâm lược, bất chấp những hoà ước đã ký. Còn phía triều đình thì lúc nào cũng chỉ lo cầu “hoà”, thậm chí để được lòng quân Pháp, có lúc triều đình tìm cách hạn chế hoặc đàn áp các đội nghĩa binh đang tích cực kháng chiến. Nguyên nhân sâu xa là do vua quan quá nhiều quyền lợi phi nghĩa, dẫn đến tư tưởng sợ dân hơn sợ giặc. Đi với giặc vẫn tưởng bảo tồn quyền lợi nhưng rút cục khi đủ mạnh, quân Pháp đánh một đòn quyết định buộc triều đình đầu hàng (điều ước Harmand, 25-8-1883). Một cuộc phản công muộn màng do phái chủ chiến tiến hành sau đó (7-1885) không lấy lại được thế thất bại.

Khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà  nước lo” hiện nay còn nguy hiểm ở chỗ nó tạo nên sự lười nhác và vô trách nhiệm trong mỗi công dân. Tình trạng vô cảm mà ai cũng có quyền kêu than chắc chắn có sự góp phần của cái mệnh đề trên. Điều này trái hẳn với truyền thống dân tộc khi cha ông vẫn dạy “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Thật xấu hổ khi chúng ta nhắc đến cậu bé Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết vì mải nghe các vương hầu luận bàn kế đánh giặc, hay chàng trai đan sọt Phạm Ngũ Lão mải lo việc nước mà ngựa của Hưng Đạo Vương đi qua không biết cho đến khi bị quân lính đâm giáo vào đùi.

Chỉ nhắc đến thế thôi cũng đã thấy cái cực kỳ vô lý và phản động của câu khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà  nước lo”. Ai là người đề xướng ra khẩu hiệu này? Tôi nghĩ chắc chắn không phải các vị đứng đầu Đảng và Nhà nước mà chỉ do ai đó “sáng tạo” trong quá trình thực thi công vụ phi lý là dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mà thôi. Thật là lợi bất cập hại cho chính Đảng và Nhà nước. Tới đây chẳng lẽ lùi mãi trước những hành động ngang ngược của Trung Cộng? Cuối cùng khi đã bị dồn đến chân tường, tôi nghĩ Đảng và Nhà nước vẫn phải chống Trung Cộng xâm lược. Nhưng lúc ấy liệu nhân dân còn ủng hộ? Giả sử lúc đó quân đông, vũ khí tốt thì còn làm được gì? “Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”, bi kịch ấy của Hồ Nguyên Trừng, một vị tướng tài ba xuất chúng thời nhà Hồ chả lẽ không khiến ai hôm nay mảy may xúc động?

ĐTT

105 bình luận trước “1447. “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN”

 1. Lê Duy San said

  “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”
  Đúng.
  Nhưng đảng này (Đảng CSVN) là đảng CƯỚP còn Nhà Nước này là bọn BÁN NƯỚC.
  Vậy còn gì để lo nữa?
  TẠI SAO DÂN VIỆT NAM GỌI
  ĐẢNG CSVN LÀ ĐẢNG CƯỚP, HỒ CHÍ MINH LÀ HỒ TẶC?
  Lê Duy San

  Trong bài “Nếu dân Việt chọn một đảng chính trị” đăng trên Người-Việt Online, ông Ngô Nhân Dụng viết “Một đảng chính trị là của những đảng viên họ đồng ý với nhau về mục tiêu giành lấy quyền hành để cai trị theo chủ trương của họ.” Dĩ nhiên cái chủ trương ấy là một cái chủ trương mà mọi đảng viên của họ cho là tốt đẹp và được nhiều người dân ủng hộ thì họ mới giành được quyền hành. Cũng như một chính trị gia, muốn thành công không những phải là người có khả năng ăn nói mà ngay cả những chương trình tranh cử của người ấy cũng phải thu hút được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng, Vì thế, ngay cả đảng Cộng Sản Việt Nam, là một đảng duy nhất nắm quyền cai trị, nhưng trong cương lĩnh của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như những chính sách mà chúng đem ra áp dụng cũng phải dựa vào long dân với những chủ trương tốt đẹp như: Cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng ruộng đất, xã hội tự do, nam nữ bình quyền, v.v…trong cương lĩnh của đảng năm 1930 và xã hội công bằng, do nhân dân làm chủ, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân v.v…trong cương lĩnh của đảng năm 1991.
  Ấy vậy mà tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam lại bị gọi là đảng cướp? Tại Sao Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng Cộng sản Việt Nam lại bị nhân dân Việt Nam gọi là Hồ Tặc ( Hồ Tướng Cướp) ?
  Mặc dầu chữ “Cướp chính quyền” không những đã được nhân dân Việt Nam dùng khi đảng Cộng Sản Việt Nam núp dưới hai chữ Việt Minh để đoạt chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội mà chính đảng Cộng Sản Việt Nam cũng dùng mấy chữ này trong các sách vở và tài liệu. Mặc dầu trong chiến dịch cải cách ruộng đất 1954, đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp của ( tài sản và đất đai) của các điền chủ và chính bọn chúng đã giết chết hơn 170 ngàn người dân vô tội chỉ vì có vài mẫu ruộng hay vài chục mẫu ruộng. Tết Mậu Thân năm 1968, chỉ vì không cướp được miền Nam, đảng Cộng Sản VN đã hạ lệnh giết chết trên 5 ngàn người vô tội ở Huế. Cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân Việt Nam vẫn chưa ai gọi đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng Cướp là tại sao ? Bởi vì bọn Cộng Sản Việt Nam trước năm 1954 dưới chiêu bài “Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc” và sau này, trước năm 1975, với chiêu bài “Chống Mỹ cứu nước”, vẫn che dấu được cái bộ mặt tay sai của Cộng San Quốt Tế là Liên Sô và Trung Quốc, vẫn bịp bợm và lừa gạt được nhân dân Việt Nam là chỉ có chúng mới là người có công giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì thế nhiều người vẫn tưởng rằng chúng có chính nghĩa và những tội cướp của giết người mà bọn chúng chúng làm là đúng.
  Nhưng sau tháng 4 năm 1975, đảng CSVN đã cướp 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đem về bắc chia nhau. Với những chính sách đổi tiền, mỗi gia đình chỉ được phép đổi có 100ngàn đồng tiền VNCH để lấy $200 tiền VC cũng như chính sách đánh tư sản mại bản, chính sách kinh tế mới, đảng Cộng Sản VN đã cướp trắng trợn không biết là bao nhiêu tiền bạc, của cải, nhà cửa của đồng bào miền Nam và cũng kể từ đó, đảng Cộng Sản Việt Nam đã được nhân dân miền Nam gọi là đảng Cướp, thật không sai chút nào. Ngày nay chúng (bọn CSVN) còn cướp cả đất đai của các tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành v.v…và đất đai của nhân dân cả hai miền Nam, Bắc vì thế mới có những vụ giáo dân xứ Thái Hà biểu tình phản đối ở Hà Nội, giáo dân Tam Tòa mit tinh cầu nguyện ở Vinh, vụ dân oan khiếu kiện ở Saigon v.v…
  Trên đây chỉ là mấy vụ điển hình, nhưng hành vi cướp của, giết người của đảng CSVN rõ ràng và có ghi vào sử sách. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu những vụ cướp của, giết người khác mà đảng CSVN đã thi hành một cách dấu diếm như thủ tiêu, thanh toán hoặc đổ cho người quốc gia hoặc đảng phái đối lập. Ngay cả những người đã nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng, đem tiền về làm ăn, chúng cũng không tha, nhiều người còn bị chúng bỏ tù trước khi cướp hết tài sản. Vụ gần đây nhất là vụ Bát Nhã Làng Mai ở Lâm Đồng.
  Qua những sự kiện trên, đảng CSVN đã lộ nguyên hình là một đảng Cuớp không những đúng nghĩa là một đảng cướp. mà còn là một đảng cướp dã man và tàn bạo nhất thế giới. Thực vậy, các đảng cướp, thường chỉ cướp của, ít khi chúng giết người, trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng đảng CSVN, sau khi cướp của, nếu chúng không giết thì cũng bỏ tù.
  Khi một đảng được gọi là đảng cướp, thì thủ lãnh của đảng cướp phải là một tướng cướp. Đảng CSVN đã là một đảng cướp, thì thủ lãnh của đảng CSVN, tức Hồ Chi Minh phải là một tướng cướp. Do đó người dân Việt Nam thường gọi Hồ Chí Minh là Hồ Tặc, nhiều người còn gọi ông Hồ là Dâm Tặc. Điều này thật cũng không có gì là quá đáng vì chính Hồ Chí Minh cũng đã từng cướp của giết người. Thực vậy, năm 1945, sau khi cướp được chính quyền, ông Hồ tổ chức một tuần lễ vàng, lấy lý do là để mua khí giới. Nhưng ông Hồ đã cướp đi số vàng này đem hối lộ tướng Tầu là Lữ Hán để y không cung cấp vũ khi cho các đảng phái quốc gia VN. Ngoài vụ cướp số vàng này, số vàng của nhân dân cúng để mua vũ khí chống Pháp, ông Hồ còn phạm tội giết người, đó là giết Nông Thị Xuân, một người làm của ông để che dấu tội lợi dụng quyền hành để hãm hiếp người làm tới có con.
  Không những cướp của, giết người, ông Hồ còn cướp cả vợ của đàn em là Nguyễn thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong và cướp cả trinh tiết của không biết bao nhiêu là cháu ngoan Bác Hồ. Trong bài “Lần gặp bác Hồ, tôi bị mất trinh”, chị Huỳnh Thị Thanh Xuân ở Quảng Nam cho biết, năm 1964, chị và một số các em thiếu nhi tuổi vào khoảng 14, 15 được cơ quan và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cho ra Bắc thăm bác Hồ. Khi gặp bác, bác đã ôm hôn mỗi ngưới một cái. Riêng chị, bác không những đã hôn môi chị mà lưỡi của bác còn ngoáy ngoáy trong miệng của chị. Sau chị đã được bác dẫn tới phòng chiếu phim để coi phim cùng mọi người. Chị được ngồi cạnh bác. Một tay bác choàng lên vai chị còn tay kia bác xoa lên bộ ngực mới lớn của chị và tối hôm đó, chị đã được đưa tới phòng riêng của bác. Gặp chị, bác như con hổ đói và bác đã cướp đi mất cái trong trắng và qúi giá nhất của đời người con gái của chị. Bởi thế mới có người nói:

  ” Bác Hồ rồi lại Bác Tôn,
  Cả hai Bác thích ôm hôn nhi đồng.
  Nước da các Bác màu hồng, Nước da các cháu nhi đồng màu xanh.
  Giữa hai cái mặt bành bành,
  Những khăn quàng đỏ chạy quanh cổ cò ” !

  Tóm lại, đảng CSVN đúng là một đảng Cướp và Hồ Chí Minh đúng là Hồ Tặc. Trong lịch sử thế giới, nói chung, lịch sử Việt Nam, nói riêng, chưa hề có một đảng chính trị nào bị gọi là đảng cướp và cũng chưa hề có một vị Vua nào hay một vị Tổng Thống nào bị chính dân của mình gọi Tặc trừ đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Không những thế, ngày nay, nhiều người còn gọi Hồ Chí Minh là Thằng, thằng Hồ Chí Minh và coi ông Hồ Chí Minh như cái bộ phận sinh dục của người đàn ông như trong bài thơ sau:

  Một năm hai thước vải thô,
  Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra.
  May áo thì hở lá đa,
  Chị em thiếu vải hoá ra lõa lồ.
  Vội đem cất ảnh bác Hồ,
  Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm.

  Vậy mà bọn Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn luôn hô hào phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, và phải noi theo đạo đức Hồ Chí Minh. Thảo nào bọn Cộng Sản VN càng học tập tư tưởng HCM bao nhiêu và noi gương đạo đức HCM bao nhiêu thì bọn chúng lại càng tham nhũng, gian ác, dối trá, đồi bại và hủ hoá bây nhiêu.

 2. Hanh Thông said

  Tác giả Đào Tiến Thi này chắc vừa bị khai trừ khỏi Đảng, nên bất mãn viết lách sai lung tung cả, ví dụ trong bài có đoạn:
  “2. Về thực tế, chỉ trong mấy năm gần đây đã cho thấy Đảng và Nhà nước không thể tự mình lo được việc chống giặc ngoại xâm”.
  Để trạnh luận vấn đề này, ai cũng thấy là kết luận được viết trong mệnh đề trên là không hoàn toàn đúng, không đúng cả trong lịch sử, lẫn những năm gần đây: Trong lịch sử thì cả thế giới đều biết về Việt Nam là một đất nước do Đảng lãnh đạo đã đánh thắng hai Đế quốc to là Pháp và Mỹ..điều đó không thể chối cãi, thời gian sau này mặc dù còn có vấn đề Trung quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn đang kiên trì từng bước tìm cách chống giắc ngoại xâm đấy chứ, hiện đất nước Nam Bắc một nhà, có kẻ thù nào đang sống và xâm lược trên đất nước ta đuổi dân ta đi đâu???
  Đào Tiến Thi chưa nhận thức hết tầm quan trọng của Đảng lãnh đạo thì nên xem lại mình, xem mình đã làm được những gì chưa làm được gì với bản thân, gia đình và xã hội. Nhân dân ta có truyền thống nồng nàn yêu nước từ khi có Đảng nhân dân đã tin theo làm hành động theo Đảng, nhờ có Đảng mà đất nước ta mới được như ngày hôm nay. Hãy xem lại lịch sử khi đất nước ta chìm trong sự đô hộ của phong kiến phương Bắc,của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì đời sống của nhân dân ta như thế nào. Nền độc lập được tạo dựng bởi bao sương máu của các anh hùng liệt sĩ, của những người mẹ, người chị… Khát khao về sự độc lập tự do làm nên sức mạnh chiến thắng tất cả. Để tập hợp được sức mạnh của toàn dân là nhờ có Đảng, Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt của đất nước đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử là sự lựa chọn của nhân dân ta.
  Nên không thể kết luận Mệnh đề Đảng lãnh đạo là sai trái toàn diện được, mà tác giả mới chính là người viết với quan điểm sai trái toàn diện???

  • Lien said

   Hanh Thông chắc là ăn phải bả Tàu cộng nên mờ mắt phải đổi tên là Thong Manh mới phải vì không nhìn thấy mấy chữ mà chính hắn đã trích ra “chỉ trong mấy năm gần đây”. Còn chính hắn viết ra “nhân dân Việt Nam vẫn đang kiên trì từng bước tìm cách chống giắc ngoại xâm” thì đó là công trạng của đảng, nhà nước đấy chắc mà nhận vơ vào? Lại còn cãi xằng. Thôi về đuổi gà đi HT nhé.Cầm đồng tiền từ thuế của dân mà lên đây viết bậy không thấy xấu hổ ư?

  • Phẫn said

   Có thể Hanh Thông đã đúng một phần khi nói về vai trò lãnh đạo của đảng trong quá khứ khi mà còn những người thế hệ do Hồ Chí Minh dẫn dắt và khi đó đảng chưa bị tiền, quyền và gái mê hoặc tới mức bị tha hóa.
   Ngày nay với những bộ mặt từ lãnh đạo nhu nhược, dốt nát kiểu Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đến hàng vạn kẻ cấp dưới tham nhũng nạt dân thì sức chiến đấu của ĐCS VN đã kém lắm rồi !

   Không có nhân dân thì Tổ quốc này ắt rơi vào tay TQ xâm lược chứ đảng chỉ có thể đứng nhìn bất lực Tàu khựa dày xéo quê hương hoặc tồi tệ hơn là đảng đang biến thành đảng của những Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc.

 3. “Đã có đảng và nhà nước lo”
  Thế nhưng khi cần tiền của dân thì lại “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
  Hai mệnh đề này không cùng đúng được.

 4. Trần Quốc said

  Chào mừng anh Đào Tiến Thi và những người bị bắt đã được trả lại tự do.
  Chúc anh nhiều sức khỏe, bằng an.

 5. Uất Hận said

  “Đã có đảng và nhà nước lo”: Câu này có “giá trị” như câu tuyên bố của một đảng cướp vừa vào nhà mình và nói với mình: “Mọi người trong nhà ngồi yên không được cựa quậy, mọi việc hãy để bọn tao tự quyền, trái lệnh tụi tao cho …đi bán muối, nghe chưa?”!

 6. […] 1447. “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN […]

 7. […] Nguồn Basam […]

 8. […] “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi  Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu Vinh, – ‘Bản năng’ và những phát ngôn ấn tượng-  Kỳ Duyên, Đảng ‘nên đặt Tổ quốc lên trên hết’- GS Tương Lai / BBC, Nhanh lên! không còn kịp nữa*- Mặc Lâm/RFA, Bích chương cho biểu tình chồng đường lưỡi bò- Dương Danh Huy/Quê Choa, Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!-Âu Dương Thệ, Đảng cúi mãi dân sao ngóc lên được?- Phạm Trần, Quyền biểu tình của công dân- Giáo sư Hoàng Xuân Phú…Và mới nhất là bài của Ba Sàm dưới đây. […]

 9. Dạy bảo said

  Trước hết những người có quan điểm chống lại Đảng dù là cố tình hay bị lừa bịp và chưa nhận thức hết tầm quan trọng Đảng thì nên xem lại mình hết xem mình đã làm được những gì chưa làm được gì với bản thân, gia đình và xã hội. Nhân dân ta có truyền thống nồng nàn yêu nước từ khi có Đảng nhân dân đã tin theo làm hành động theo Đảng, nhờ có Đảng mà đất nước ta mới được như ngày hôm nay. Hãy xem lại lịch sử khi đất nước ta chìm trong sự đô hộ của phong kiến phương Bắc,của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì đời sống của nhân dân ta như thế nào. Nền độc lập được tạo dựng bởi bao sương máu của các anh hùng liệt sĩ, của những người mẹ, người chị… Khát khao về sự độc lập tự do làm nên sức mạnh chiến thắng tất cả. Để tập hợp được sức mạnh của toàn dân là nhờ có Đảng, Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt của đất nước đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử là sự lựa chọn của nhân dân ta.

  • montaukmosquito said

   “Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt của đất nước đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử là sự lựa chọn của nhân dân ta.”

   Mọi người cần chứng minh câu này sai bằng hành động thiết thực của mình . Còn không thì anh ta đúng .

   Nhân dân ta có chọn một chế độ lãnh đạo toàn diện, nói đúng hơn, độc tài toàn trị hay không, cuối cùng dân tộc sẽ phải đối diện câu hỏi này .

   Câu trả lời tùy thuộc vào hành động của mỗi cá nhân trong chúng ta .

  • Trung úy said

   Đảng CS được dân tin theo vì lúc đó ĐCS của một lớp người tinh hoa với mục tiêu là độc lập dân tộc, giải phóng con người nên toàn dân VN tin và đi theo, làm nên những trang sử choi lọi của đất nước! Nhưng nếu ĐCS VN bây giờ tiếp tục im lặng, ngồi yên để cho lũ chó TQ chiếm Biển Đông, cướp biển, cướp đất của VN thì liệu họ có xứng đáng với lớp đảng viên trước đây không? Họ còn xứng đáng với niềm tin của nhân dân đã dành cho họ không? Có xứng đáng là người lãnh đạo của đất nước không? Tôi thấy đa số các nước trên thế giới đều không có ĐCS hoặc là ĐCS ở các nước đó không có vai trò gì nổi bật cả (chỉ trừ ở VN, TQ, Lào, Cuba, Triều Tiên). vậy mà họ vẫn là các quốc gia độc lập, tự do và giàu mạnh, vậy xin hỏi là vai trò của ĐCS ở đâu tại các nước này? Đừng lý luận ngu như vậy nữa…. Nếu ĐCS nắm giữ được vai trò phát triển đất nước giàu mạnh, nhân dân tự do, hạnh phúc thì đương nhiên ĐCS vẫn được nhân dân tin tưởng, đi theo còn nếu không thì mong đừng như KIM JONG UN của Triều Tiên, dí súng vào đầu nhân dân bắt họ chết nhé!!!!

  • Anh Nguyen said

   Việt Nam đã là một quốc gia độc lập kể từ ngày 11/3/1945 theo tuyên bố của cựu hoàng Bảo Đại lúc đó đang ở trên ngôi vua. Ông ta không muốn trở thành một lãnh chúa trá hình của Thiên hoàng Nhật Bản nên đã không nhờ quân đội Nhật giúp bảo vệ ngai vàng nên đã chấp thuận thoái vị vào cuối tháng 8 năm đó. Đảng Cộng sản Việt Nam vì muốn độc quyền lãnh đạo đất nước nên đã chấp nhận làm chư hầu của Liên bang Sô viết rồi Trung Cộng gây nên cái chết của hàng chục triệu người Việt.Họ không chấp nhận cạnh tranh chính trị vì lo ngại những tội lỗi của họ từ trước đến nay sẽ bị phơi bày và bị loại bỏ khỏi chính trường. Đảng Cộng sản Việt Nam dựa vào bạo lực súng đạn vay mua từ ngoại bang để gây sợ hãi trong dân chúng đạt được quyền lực như ngày hôm nay. Sau những sự sụp đổ của các chế độ độc tài từ cuối thập niên 1980s đến nay, họ luôn lo sợ bị mất quyền lực và bị trừng phạt nên luôn tìm cách phá hoại những cuộc tập họp chính trị xã hội không phải do họ tổ chức. Những chiếc xe tải của hãng FAW – First Automobile Works trong sư đoàn 325 con cưng của những người lãnh đạo đương nhiệm trong nước đã chứng tỏ họ đã bán rẻ nhân phẩm để dựa vào Trung Cộng giữ quyền lực. Chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp và chính quyền Việt Nam Cộng hoà được Hoa Kỳ yểm trợ đã liên tục cứng rắn không để mất lãnh thổ biển bảo và không có một ngư dân nào bị tàu công lực của ngoại quốc bắt cóc tống tiền. Còn chính quyền đương nhiệm trong nước chỉ biết dùng võ mồm và chê bai sự đoàn kết của dân quân cán chính Phi Luật Tân – Philippines là ngu dốt dù Trung Cộng không dám ức hiếp ngư dân nước này như với Việt Nam.Thật là buồn cười khi kẻ vô học chê bai dè bỉu coi thường người có học nhưng đó lại là sự thật ở Việt Nam.

 10. vutrungngon said

  Tôi rất đồng tình với quan điểm và nội dung bài viết của Đào Tiến Thi. Có điều là dân ta đã ghi xương khắc cốt mối thù truyền kiếp với bọn giặc Tàu hàng ngàn đời, lúc nào mối hận thù cũng sẵn sàng nổ tung. Chỉ cần một tiến hô hàng triệu triệu người sẽ xung trận. Đánh Tầu sẽ quyết liệt, sẽ khủng khiếp hơn gấp nhiều lần kẻ thù khác. Cho nên khi đến đường cùng buộc đảng phải hành động, hoặc ai đó phất ngọn cờ cứu nước dân vẫn hưởng ứng vì kẻ thù đã ngàn đời nung nấu. Tôi chỉ lo là lúc đó đã quá muộn không còn trở tay kịp, nên ngay từ bây giờ đảng cần dựa vào dân, động viên, khích lệ dân chống xâm lược trên mọi phương diện nhằm chặn đứng mọi mưu đồ quỷ quyệt của bọn đại Hán!

  • tuc that said

   Chỉ tiếc là chẳng đụng được đến cái lông của thằng tàu khựa mà phải đổ máu và tù ngục với lũ bán nước, chỉ mới biểu tình mà nó đạp mặt dân rồi sao. tức chết được.

 11. […] 1447. “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN […]

 12. Anh Nguyen said

  Tôi thấy chữ “lo” trong khẩu hiệu “Đã có Đảng và Nhà nước lo” có thể sự thật là chữ “no” nhưng vì tật nói ngọng ở một bộ phận dân cư đồng bằng sông Hồng kết hợp với lỗi đánh máy và nhiều lần hiệu chỉnh nên mới ra khẩu hiệu này. Chúng ta đều biết những đồng tiền mà chính quyền và các đoàn thể trong nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kêu gọi đồng bào ở trong và ngoài nước quyên góp để bảo vệ lãnh thổ biển đảo nhiều khả năng đã bị các cụ lớn ở Ba Đình đưa vào tài khoản trong các ngân hàng ngoại quốc để họ và con cháu no đủ lâu dài bỏ mặc dân trong nước đang đói vì lương không theo kịp giá. Vì vậy nghi ngờ trên của tôi không thể bị loại trừ.

 13. […] bài viết rất hay kể cả báo lề đảng. Có thể điểm qua một số bài như sau: “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu Vinh, ‘Bản năng’ […]

 14. […] Theo blog Anh Ba Sàm […]

 15. […] viết rất hay kể cả báo lề đảng. Có thể điểm qua một số bài như sau: “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi  Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu Vinh, ‘Bản […]

 16. Trần Quốc said

  Hầu như tán thành nội dung và tinh thần bài viết này. Thanks. Gờn gợn câu này:

  ” Cuối cùng khi đã bị dồn đến chân tường, tôi nghĩ Đảng và Nhà nước vẫn phải chống Trung Cộng xâm lược. Nhưng lúc ấy liệu nhân dân còn ủng hộ?”

  Mặc dù đoạn câu này nhằm biện luận cho chủ đề ”mệnh đề sai trái toàn diện”, nhưng vẫn có gì đó chưa ổn về nhìn nhận vị trí, tư cách chủ thể chống xâm lược. Đương nhiên bất kể thời nào, chủ thể nhân dân VN cũng chủ động về ý chí và toàn diện về hành động chống Trung Quốc xâm lược. Đặt vấn đề “nhưng lúc ấy Đảng và nhà nước liệu có theo nhân dân?” xem ra mới hợp lý. Nhân dân không nên đặt ở vị trí “ủng hộ” !

  Thêm nữa có nên dẫn liệu những nhân vật lịch sử “nhạy cảm”? “Nhìn lại lịch sử” thì dễ đồng thuận, còn “Ngược lại lịch sử” thì từ từ, phòng khi “sử ngược”.

 17. […] bài viết rất hay kể cả báo lề đảng. Có thể điểm qua một số bài như sau: “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu Vinh, ‘Bản năng’ […]

 18. […] “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi  Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu Vinh, ‘Bản năng’ và những phát ngôn ấn tượng-  Kỳ Duyên, Đảng ‘nên đặt Tổ quốc lên trên hết’- GS Tương Lai / BBC, Nhanh lên! không còn kịp nữa*- Mặc Lâm/RFA, Bích chương cho biểu tình chồng đường lưỡi bò- Dương Danh Huy/Quê Choa, Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!-Âu Dương Thệ, Đảng cúi mãi dân sao ngóc lên được?- Phạm Trần, Quyền biểu tình của công dân- Giáo sư Hoàng Xuân Phú…Và mới nhất là bài của Ba Sàm dưới đây. […]

 19. […] bài viết rất hay kể cả báo lề đảng. Có thể điểm qua một số bài như sau: “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN-Đào Tiến Thi Lưỡi bò và lưỡi liềm- JB Nguyễn Hữu […]

 20. Nam Tào said

  Hôm nay tôi mới có dịp vào mạng, thấy bài của anh Thi và GS Thọ đúng quá. Cảm ơn hai vị đã nói hộ suy tư của toàn dân.
  Tôi thấy càng ngày, Đảng và Nhà nước ta càng xa dân, càng đi ngược với ý nguyện của toàn dân, càng có những “mệnh đề” rất ngược đời, không thể nghe được. Ấy vậy mà họ vẫn nói, vẫn làm được, thật kỳ lạ – kỳ lạ như cái quái thai vậy !
  Lẽ ra, khi họ nói “Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, mọi việc đều phải đươc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, thị họ phải thế nào, đằng này họ làm hoàn toàn trái ngược. Dân chẳng được biết, dân chẳng được kiểm tra (nếu dân có kiểm tra thì phải chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra của Đảng), dân không được làm ở những việc quốc gia đại sự mà phải làm ở những việc mất quyền lợi (đóng thuế, đóng lệ phí, trao đất…). Cũng là sau chiến tranh ba chục năm, Nhật và Hàn quốc đã giúp dân trở lên giàu có, thịnh vượng, trong khi đó, Đảng CS VN đã làm toàn dân điêu đứng, đang lâm vào cảnh bần hàn, khánh kiệt!
  Thực ra thì cái khẩu hiệu “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” chẳng qua là học mót được của Hoa Kỳ, chứ họ đâu có nghĩ ra và làm theo. Họ chỉ giương lên làm bức bình phong để phe nhóm tham nhũng. Họ tham nhũng đủ kiểu, nhất là tham nhũng bằng chế độ, chính sách, đường lối. Đó là một thực tế ai cũng thấy.
  Nếu Đảng cứ để bọn công an côn đồ, mất dạy (con của loài bọ hung chui từ đất lên) đàn áp nhân dân yêu nước thì tính chính danh của đảng càng bị phơi bày. Có thể nói, toàn dân rất uất ức với lũ chó bọ hung đó, muốn lột da chúng, tùng xẻo chúng cho hả dạ, bởi tại sao chúng lại có thể đối xử dã man với những người yêu nước có công như thế ? Chúng làm vậy là chúng vào hùa làm tay sai cho bọn Tàu cộng. Nghĩa là bọn chúng là kẻ phản quốc, hại dân thực sự. Những tên chó ấy (và cả những thằng đầu bò hại dân ở Văn Giang) đáng phải xử trảm! Dân vi quí, xã tắc thứ chi, Đảng và bọn chó công an bọ hung kia có nhớ không ???

 21. Phú Hòa said

  Đã có lần tôi viết rằng trên thế giới này chẳng có đảng nào có thể tự mình làm được bất kỳ việc gì cho đất nước mình mà không có sự đóng góp tích cực của nhân dân. Đảng thực ra chỉ là một dúm người đứng ra chỉ đạo còn mọi việc, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, kể cả hiến dâng cuộc sống của mình đều do NHÂN DÂN đảm nhiệm. Vì dân tộc thì đảng sẽ tồn tại còn đi ngược lại nguyên vọng của dân tộc thì đảng sự tự bị hủy vong. Không còn con đường nào khác. Quyền lợi của đảng phải gắn liền với quyền lợi của dân tộc chứ không thể gắn quyền lợi của dân tộc với quyền lợi của đảng. Đó chỉ là một thủ đoạn để bắt cả dân tộc phục vụ lợi ích riêng của một nhóm người hay chính xác hơn cho một vài người.

  • Khách said

   Bạn nói hoàn toàn đúng.
   CN Cộng sản – cực đoan như CN Phát-xít – đã bị phá sản tên thế giới, chỉ tồn tại ở vài ba nước còn lại, với những biến thể quái thai mà chính họ cũng biết họ không còn là cộng sản.
   Ờ các nước dân chủ, đảng cầm quyền tôn trọng ý kiến của các đảng đối lập, tức là của nhân dân. Còn dưới chế độ CH XHCN VN, người dân bị coi như “đối tượng” để họ lãnh đạo, đối lập tư tưởng với họ thì lập tức bị coi là phản động, kẻ thù.
   Những ngưòi CS VN định dẫn dắt dân tộc VN đi theo con đường bác Hồ đã chọn là con đường nào ?
   Theo tôi tất cả các con đường bác Hồ chọn…đã bị sụp đổ thành vực thẳm dưới chân họ, còn mỗi một con đường mà Đảng CS VN chọn là con đường BÁM ĐÍT Trung Cộng.
   Dân tộc VN sẽ không để họ dẫn đường. Đã đến lúc.

   • Dạy bảo said

    Nếu nói như thế thì tầm hiểu biết của ông thật nông cạ và thô lỗ. Ông có biết rằng ngay tại các nước có nền dân chủ ở các trường đại học họ cũng nghiên cứu và học tập về chủ nghĩa Mác Lê nin không. Chủ nghĩa Mác Lê nin là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, nhờ có chủ nghĩa cộng sản mà đất nước ta mới giành được độc lập để xây dựng đất nước Việt Nam như ngày hôm nay trong đó có một phần công lao của ông, bà cha anh nhà ông đó. Ông phải biết soi mình vào những thế hệ đi trước đã công hiến cả sương máu để có được nền độc lập này. Phải biết hổ thẹn trước anh linh của những người đã khuất về những việc là này chứ, thật xấu hổ khi trong xã hội lại tồn tại những kiểu người như ông. Hãy xem lại bản thân mình đi đừng ăn nói kiểu vô trách nhiệm như thế, làm người thì phải biết nghĩ trước, nghĩ sau.

    • Phú Hòa said

     “Phải biết hổ thẹn trước anh linh của những người đã khuất…”. Ai là người phải hổ thẹn trước anh linh của những người đã khuất??? Chắc chắn không phải là nhân dân và càng chắc chắn không phải là những người dũng cảm lên tiếng phản đối âm mưu xâm chiếm Việt Nam của chính quyền Bắc Kinh.

    • @ ông “Dạy bảo”.
     Ở các nuớc văn minh dân chủ, họ nghiên cứu về CN Mác-Lê là điều tất nhiên, cững như nghiên cứu về bệnh tim mạch ung thư, là những bệnh nguy hiểm nhất với nhân dân họ.
     Những Đảng “cực đoan” như phát-xít, cộng sản mà không chấp nhận nguyên tắc dân chủ đa đảng, là bị CẤM !!!
     “Đã có Đảng và nhà nước lo”, cứ cúi đầu xuống nghe đảng Dạy Bảo làm nô lệ.

 22. Người Việt Yêu Nước said

  Cám ơn bác Đào Tiến thi, bài viết rất giá trị.

  Hôm kia em được tặng cuốn sách TRẠI SÚC VẬT của George Owrwell, hôm qua em bỏ ra nửa buổi đoc hết cuốn sách này. Cộng sản chủ nghĩa được tả chân thực quá qua câu chuyện. Vậy mà nhà văn đã viết cuốn sách này từ năm 1944, nhưng nó vẫn còn y nguyên thực trạng tại VN, giá như tất cả đảng viên đảng cs đọc cuốn sách này, nếu còn lương tri chắc chắn họ tỉnh liền vì họ chính là những nhân vật trong chuyện dù tác giả dùng đàn gia xúc để thể hiện.

  • Dạy bảo said

   Cái tên của độc giả này nghe thật ý nghĩa nhưng lời nói thì thật ngu xuẩn và thiếu hiểu biết. Không biết có được học về lịch sử về triết học hay không nữa mà phát ngôn bừa bãi như vậy. Thật xấu hổ cho con người này.

 23. Đoànkết said

  Tôi xin có đôi lời chia sẽ cùng các bạn thế nầy.Tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng các bạn đã lên diễn đàn nầy bởi vì tôi biết chắt các bạn là những người có tinh thần Dân Tộc rất cao cả,yêu Đất nước mình,muốn bảo vệ đất nước mình,ko phải ai cũng dc như các bạn đâu.Có thể nói đây là diễn đàng để chúng ta bài tỏ tâm tư nguyện vọng,bức xúc mà mình ko thể nói được tôi cũng như các bạn vậy thôi.Xin cám ơn!trang mạng Anh Ba rất nhiều.Và tôi có ý kiến như thế nầy.Chúng ta nói thì nói nhưng chúng ta phải hành động nữa mới đc,Chúng ta phải liên kết những người có tư tưởng yêu nước như chúng ta lại với nhau.Theo tôi hiểu có rất nhiều người như chúng ta từ Nam ra Bắc mà chúng ta chưa tìm ra đc cách liên kết họ lại với nhau.Tôi hi vọng chúng ta tìm cách làm sao mỗi tỉnh thành điều có khoản vài trăm ng thôi làm nền tảng trước.Rồi sẽ mở rông sau sẽ có vài chục triệu ng ủng hộ ta.Từ đó chúng ta ko phải nói nữa lúc đó chúng ta thành công rồi.

 24. hoacai said

  câu nói đó là của loại phải mất trên 100 triệu mới được vào làm ở cơ quan nhà nước phủ dụ mọi người hãy ngủ say để còn có thời gian họ đi thu hồi vốn và gặt bổng lộc thui

 25. Mr.tran said

  Đất đai,tài nguyên khoáng sản, tiền rừng bạc biển,tất tần tật là của đảng ,đảng làm gì là quyền của đảng,dân chúng ta là kẻ ở nhờ đảng ,thế thôi dài dòng mà làm gì

 26. Nothing said

  Tại Sao Người Cộng Sản Rất Sợ Dân Biểu Tình?
  Chủ Nghĩa CS mà đa số cán bộ khởi động và điều hành đều xuất thân từ những giai cấp hạ tiện ( nhưng không phải là những nông dân và công nhân hiền lành chất phát ) nên cá tính rất gian manh và thủ đoạn. Cán bộ CS như Lenin , Stalin , Mao Trạch Đông , Pol Pot , KIm Nhật Thành…. nói đúng ra là những tay xã hội đen được vũ trang bằng thủ đoạn chính trị nên chúng rất sợ một điều : SỢ NHỮNG GÌ MÌNH LÀM CHO KẺ KHÁC THÌ KẺ KHÁC LÀM CHO MÌNH !
  Thí dụ : Người CS khi chưa nắm chính quyền thì hay xách động dân biểu tình , phản đối chính quyền sở tại như chống bắt lính , chống đóng thuế , chống sưu cao thuế nặng…. Có khi họ còn xúi dục cả phụ nữ và trẻ em đi biểu tình để đánh động lương tâm thế giới. Với tu sĩ , họ xách động biểu tình chống đàn áp tôn giáo hay dàn cảnh các vụ tự thiêu để gây phẩn nộ dư luận !
  Nhưng khi thành công rồi , vì đã có kinh nghiệm xách động biểu tình , nên họ lại không muốn điều này xảy ra cho họ. Họ cũng biết là thực dân hay chính quyền mà họ lật đổ đã không mạnh tay với biểu tình nên xã hội rối loạn và giúp cho họ cơ hội đoạt được chính quyền. Do đó họ phải đàn áp biều tình thẳng tay để tránh hậu hoạn. Những vụ đàn áp biều tình đẫm máu như Thiên An Môn , Budapest , Tiệp Khắc chính là điều e ngại : Người CS không muốn xảy ra hậu quả y hệt như những gì họ đã làm đối với chính quyền cũ.
  Công thức đoạt chính quyền của họ là : tạo mâu thuẩn xã hội giữa chính quyền và dân chúng ; xúi dục biểu tình để gây và đào sâu thêm bất mãn ; cuối cùng là nhân dân với sự hỗ trợ của cán bộ CS đứng dậy lật đổ chính quyền !
  Công thức đoạt chính quyền này họ không muốn người khác áp dụng lại với họ ! Chính vì vậy mà họ rất sợ hãi biểu tình , cho dù đó là biểu tình….hoan hô chính quyền của họ !
  Ông Phan Xuân Ẩn , một điệp viên của CS nổi danh nằm vùng qua lớp vỏ báo chi ở Miền Nam trước kia , khi có người ca tụng ông là điệp viên giỏi nhất thế kỷ , ông ta chửi thề : ” Giỏi cái con mẹ gì ! Nhờ Miền Nam tự do , không kiểm soát hộ khẩu nên tôi mới nằm vùng dễ dàng chứ nếu nó kiểm soát hộ khẩu như ngoài Bắc thì tôi chả có tài cán gì mà làm điệp viên hay nằm vùng ! “

  • thanhhoa_no1 said

   riêng cái câu hỏi đặt ra đã thấy ng[…]

   • Tran Tien said

    Nghe Thanhhoa … noi chuyen thi biet ngay TH xuat than tu noi chon nao roi.
    Phan dong la tu nen de danh de chi nhung thang, nhung con, nhung ong, nhung ba sang sang ban nuoc, truoc mat day la bon dang ve van, liem dit bon banh truong Tau cot chi de vinh than phi gia, va di theo nhung ke phan dong nay la bon cho san tay sai, neu khong la con chau cua bon doc tai tham nhung ban nuoc thi cung la nhung ke cung dinh mat hang chi vi loi loc ban than sang sang dap vao mat, danh dap, hay bat coc bo tu nhung nguoi yeu nuoc hay nhung nguoi khong dong y voi cach cai tri dat nuoc cua bon nguoi vo liem si ay … Phan dong la tu de chi nhung ke bi oi gian manh chuyen chup mu vu khong nguoi khac, nhung ke chuyen su dung bao luc hiep dap nguoi khac mot cach de tien, vo luat phap, nhung ke hen voi giac ac voi dan, nhung ke vi loi loc ban than ma sang sang lam nhung dieu toi te nhat, ban thiu nhat.
    Con cai thu tien ma nhung ke tay sai duoc nhan lanh khi di dan ap nhan dan minh moi dung la thu tien ban thiu nhat. Boi vi do la lay tien cua nhan dan di dan ap nhan dan.

 27. montaukmosquito said

  Bác Đào Tiến Thi có nghĩ đến khả năng nước ta trở thành tự trị như Tây Tạng, đảng Cộng Sản vn vẫn giữ nguyên nhân sự và quyền lợi, chỉ sáp nhập và trở thành trực thuộc đảng Cộng Sản TQ?

  Như vậy đảng vn lợi tất cả mọi đàng, vẫn giữ được quyền lực, không phải đối đầu và nắm chắc thế thua về quân sự với TQ, vẫn nắm chắc được dân, vẫn tha hồ đục khoét đất nước và dân chúng .

  Hổng biết lúc đó bác Thi và các đảng viên khác có trung thành với đảng Cộng Sản được không .

 28. Dân u minh thượng said

  Xin lỗi!Anh Đào Tiến Thi nhé!Tôi thì ít học lắm,tôi ở rừng u minh thượng thuộc tỉnh Kiên Giang.Anh nói sai trái toàn diện thì ko đúng rồi,sai chỉ 1/2 thôi còn đúng là 1/2 chứ.Đúng ở đây thì tui là người cảm nhận và chứng kiến 100% sự thật đó,tôi nói với tất cả các bạn nghe nhé xin góp ý kiến thêm.Đã 37 năm trôi qua đảng ta lo cho cuộc sống người dân nhiều lắm:
  – Lo cho phụ nữ ra nước ngoài lấy tiền dollar về trong nước.
  – lo cho trẻ con thì có việc làm (đập đá,mò cua,bắt cá ….để mưu sinh.)
  – Còn thanh niên thì xuất khẩu lao động làm việc 24h/ngày.cơm ko đủ no áo chẵn dc mặc.
  – Còn người già thì bênh tật cho họ chết sớm đi để họ bớt khổ.
  * Tôi chỉ thấy như thế thôi đó là đúng sự thật nếu bạn nào nói tôi sai thì xin góp ý.

  • Dân gian said

   Bác nhầm đấy, Đảng đúng 100%, Đảng đang dẫn cả nước đi lên Thiên đường đấy, Trần gian này chả đáng sống!

   • BD said

    muốn lên thiên đường XHCN trước hết là phải chết cái đã! Mấy bác nhà ta muốn dẫn dắt dân VN tiến lên TĐ XHCN thì cũng vậy, chứ sống nhăn răng thì làm sao lên được? Bác Hồ ngày xưa viết di chúc nói là hỏa táng để Bác lên TĐ thế mà tụi nó không nghe, để Bác trong lăng, ngày đêm có lính canh phòng nghiêm ngặt thử hỏi làm sao lên được?

 29. F 361 said

  Đảng và Nhà nước CSVN chỉ muốn một mình nuốt chửng hết đồng tiền bán nước cho Tàu cộng thôi!
  Còn mọi việc còn lại, nhất là những chuyện có thể moi tiền được của dân công khai, thì đảng lại xoè ra cái khẩu hiệu “Nhà nước và nhân cùng làm”.
  Còn muốn xin tiền dân mà không thể có tên khoản mục rỏ ràng thì CS VN ca bài con cá “đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ”!

  O hô! Thiện tai, thiện tai!

  Sang năm, tới Hoàng Sa!

 30. jabinteo said

  Cảm ơn anh Đào Tiến Thi đã có bài viết rất hay,Tôi rất lấy làm tâm đắc. Nhân đây tôi có một đề nghị là khi nào chỉnh sửa Bộ luật hình sự thì nên đưa thêm vào bộ luật tội danh ” TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ” Tôi nghĩ ai, người nào vi phạm vào trách nhiệm chính trị thì phạt từ tù chung thân đến tử hỉnh. Chắc chắn những kẻ vi phạm và vô cảm có mà bị tù chung thân đến tử hỉnh có mà cả lũ. Phải không các bác, các anh. Làm cho đất nước quyệt quệ thế mà chỉ nói một câu: ” TÔI NHẬN TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ” Trách nhiệm chính trị là cái gì nhỉ????

  • Việt hưng said

   Trách nhiệm chính trị là ngoài vòng pháp luật. Quá dễ hiểu mà các bác không chịu hiểu!

 31. Hai Lú said

  Cảm ơn tấm lòng anh Đào Tiến Thi. Giá mà anh trích được cái mệnh đề sai trái mà anh mất công bình luận ấy được ai phát ngôn, công bố ở đâu với chỉ dẫn nguồn rõ ràng thì tốt quá, còn nếu không thì nó cũng chỉ là câu chuyện “dân thì gian” thôi, ai cũng biết rồi, phân tích sâu nữa cung không có tác dụng thuyết phục lắm.

  • Dân Oan said

   Bác cố tình không hiểu hay giả vờ không hiểu??????????? Những phát ngôn của đảng thì làm gì có cá nhân nào đứng ra nói và chịu trách nhiệm! Toàn tập thể cả thôi. Cho nên công thì dành lấy còn tội thì đổ do tập thể! THẾ LÀ XONG!

  • Khách said

   Ở nước CH XHCN VN, mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước mà nhân dân biết được đều thông qua các đồng chí công an. Nhưng trình độ dân trí của VN còn thấp, nên họ diễn đạt một cách dể hiểu, như trung tá CA ở TP HCM Vũ Văn Hiến phán: “Tự do là con củ c…”
   Nhân dân mong đợi “Luật biểu tình” do CA soan thảo? Tôi e rằng trong “Luật” sẽ lổn nhổn toàn con “tự do”.

 32. Bến đời said

  Mời các bác đọc lại bài này trên Báo Công an TP Ông cụ: (http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&p=&id=455962)

  Suy nghĩ về điều 4 của Hiến pháp
  Thứ bảy, 14/01/2012 08:01

  Về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có ý kiến cho rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng được thực hiện là từ Đảng có chủ trương đúng, ý Đảng hợp lòng dân, có cán bộ đảng viên đi trước nêu gương, không cần phải có Hiến pháp cho phép. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, không có điều khoản quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng Đảng vẫn lãnh đạo được nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Từ đó họ đề nghị, tới đây khi sửa đổi Hiến pháp nên xóa bỏ điều 4.

  Để bàn về ý kiến này, cần tìm hiểu kỹ điều 4 trong Hiến pháp.
  Trước Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 1980 ở điều 4 đã có ghi:

  “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.

  Đến Hiến pháp năm 1992, giữ điều 4 nhưng có sửa lại: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

  Như vậy Hiến pháp thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải cho phép Đảng được lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hiểu điều 4 của Hiến pháp như là “giấy phép” cho Đảng là không đúng. “Giấy phép” cho Đảng có vai trò lãnh đạo chính là lòng tin yêu của dân. Từ khi Đảng ra đời đến nay do ý Đảng hợp lòng dân, nên Đảng đã lãnh đạo được nhân dân ta đấu tranh giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Hiến pháp không phải là “giấy phép” cho Đảng có vai trò lãnh đạo nhưng vì trong xã hội có lực lượng của nhiều tổ chức chính trị – xã hội khác nhau nên sự thừa nhận chính thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp là rất cần thiết. Với sự thừa nhận đó, Đảng có trọng trách trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng.

  Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc được thực hiện theo cơ chế chung là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

  Quyền làm chủ của dân được thực hiện qua việc dân bầu ra Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của mình để quản lý toàn xã hội bằng luật pháp. Quốc hội ban hành Hiến pháp là luật gốc. Điều 4 trong Hiến pháp là chỗ dựa pháp lý để Nhà nước quản lý tổ chức và hoạt động của Đảng.

  Từ khi nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam luôn chĩa mũi nhọn của chúng vào việc chống phá Đảng. Sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như trong điều 4 của Hiến pháp là cơ sở pháp lý để trừng trị những kẻ có hành vi, đủ chứng cứ là cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động nhân dân chống lại Đảng hòng mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ xã hội để nhân dân không còn có quyền làm chủ.

  Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 không chỉ thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội mà còn quy định điều kiện Đảng phải có để giữ được vai trò lãnh đạo. Điều kiện đó là Đảng phải gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân, phải là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nếu Đảng không tự xây dựng được mình theo những điều kiện đó thì Đảng không có tư cách là Đảng lãnh đạo.

  Về phía nhân dân ta, để giữ cho vai trò lãnh đạo của Đảng được bền vững cũng cần có ý thức về điều kiện nêu ra ở điều 4 của Hiến pháp để giám sát việc xây dựng Đảng, buộc Đảng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, phải tôn trọng Quốc hội, cơ quan quyền lực của Nhà nước cao nhất của dân, do dân bầu ra, không cho phép Đảng lãnh đạo trở thành Đảng trị với những đặc quyền đặc lợi.
  Các đại biểu Quốc hội do dân bầu ra cũng cần dựa vào điều 4 của Hiến pháp để đấu tranh làm cho Quốc hội tiếp thu và thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách đúng của Đảng; đồng thời phải tích cực đóng góp ý kiến để Quốc hội phê bình khi có dấu hiệu Đảng vi phạm các điều kiện được quy định ở điều 4 của Hiến pháp.

  Đề ra được điều 4 như trong Hiến pháp năm 1992 là rất cần, rất hay nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Hiến pháp năm 1946 không thể có quy định về sự thừa nhận Đảng lãnh đạo, vì trong tình thế đặc biệt, ngày 11-11-1945, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán để hoạt động với danh nghĩa Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Hiến pháp 1959 cũng không thể có quy định như điều 4, vì đất nước còn bị chia cắt, Đảng bộ ở miền Nam còn phải hoạt động bí mật, chính quyền Diệm theo Mỹ đang thi hành “diệt cộng tố cộng” rất quyết liệt, dân rất sợ bị địch chụp mũ là “Việt cộng”.

  Tới đây, khi sửa đổi Hiến pháp, đề nghị vẫn giữ điều 4, có bổ sung thêm quy định về việc xử lý kỷ luật của Quốc hội đối với tổ chức Đảng ở cấp Trung ương và địa phương khi có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Sau khi Hiến pháp 1992 sửa đổi, được ban hành cần sớm có luật cụ thể để thực hiện điều 4.

  Trong Hiến pháp sửa đổi tới đây, nên có quy định thành lập cơ quan Thanh tra của Quốc hội và Tòa án bảo vệ Hiến pháp, đảm bảo cho Hiến pháp là luật gốc, phải được thực hiện thật nghiêm.

  TRẦN TRỌNG TÂN

  Bây giờ các bác còn thắc mắc gì về quyền lo của đảng và nhà nước nữa không???
  “Lo” chỉ là lo trừu tượng thôi, nhưng “quyền đại diện, quyền lãnh đạo” thì nó lai vô cùng cụ thể và hữu hình khi đi kèm với đó là nhà, xe, đôla, vàng bạc, đất đai, tài khoản nước ngoài, v.v. Thế thì tội gì mà không vơ vào chút “lo” cho nó mang tính trách nhiệm, mà cái trách nhiệm thì các bác cứ xem trường hợp điển hình “đồng chí X”. Sớm muộn gì kiểu trách nhiệm chính trị này cũng đi vào giáo trình giảng dạy trong mấy môn Chính trị – Kinh tế – Xã hội của các trường Đại học danh thế giới thôi.

  • Khách said

   Không biết ông Trần Trọng Tân, tác gỉa bài báo trên, có phải là một tướng cướp “đầu gấu”, trôi dạt từ miền Bắc vào TP “mang tên người” hay không mà thấy ông này toàn ca ngợi băng đảng mafia.
   Đề nghị cơ quan chức năng điều tra ngay, vì nạn cướp giât có tổ chức ở TP HCM hiện nay phát triển qúa nhanh.

 33. huonggianguic said

  Hay quá! Lý luận quá sắc bén. Khâm phục chú Thi.

  • thanhhoa_no1 said

   chú có biết suy nghĩ không á…đọc thế mà bào hay..mà mà cũng đúng thôi…những loại có văn hóa thấp kém như chú thì nói gì mà chẵng nghe..cứ đọc thấy vào vần là khen hay .thằng ngu học!!

 34. Hoan hô Đào Tiến Thi đã viết bài này! Anh với tôi hễ gặp nhau là đàm tiếu cái câu nói cửa miệng của bọn phản động tức là mấy kẻ làm “oông tác tư tưởng” chống người yêu nước biểu tinh phản đối Trung Quốc xâm lược. Quái thai nó sinh ra cái câu nói ấy, chứ ông bà ta xưa, dù là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ làm gì có chuyện quay ngược lại đàn áp nhân dân như thế? Việc ” xú danh” muôn thủa này gần đây báo chí lề Dân đã nói nhiều rồi, nhưng bài của anh nói đến một cách trực tiếp, chính diện không phải vòng vo né tránh gì cả! Bao nhiều điều cần nói anh đã thay tôi nói hộ, giùm tôi cả rồi! Vậy thì có thể trên blog của tôi cũng không cần viết nữa, viết thêm cũng tốt, nhưng chỉ bấy nhiêu ý ấy, để lên án cũng đủ mà gọi là để góp ý cho cấp thẩm quyền tham khảo thì cũng đủ thế rôi. Phần tôi, không phải quay phim chụp ảnh, nhưng tôi đã soạn ra cả một bài Diễn ca trong đó có 30 câu (từ 620 đến 650) cố gắng mô tả cảnh công an các sắc phục (đủ vàng, xanh) đàn áp người biểu tình yêu nước chống TQ xâm lược, ghi lại để làm chứng nhân để cho người sau thấy rõ. Xin mượn khung bài (vốn rất có hạn) của trang BaSam để cộng hưởng, cộng minh với Đào Tiến Thi. Cảm phiền quý độc giả của Ba Sam dành 1-2 phút liếc qua chứng kiến nỗi bức xúc của người viết. Chân thành cám ơn Đào Tiến Thi viết bài và các độc giả đã đọc và chia sẻ với ĐTThi.

  620. Cho dù chẳng có Lốc Leo,
  621. Thấy đoàn yêu nước, đi theo biểu tình.
  622. Nêu cao chính nghĩa sáng danh,
  623. Việt Nam là chủ biển gần đảo xa.
  625. Hoàng Sa với cả Trường Sa,
  626. Đều là máu thịt, đều là thiêng liêng.
  627. Ai ngờ đàn áp rất kinh,
  628. Công an, quân cảnh, áo xanh áo vàng.
  629. Này xe phun nước vòi rồng,
  630. Nọ xe phá sóng quay vòng ra đa,
  584. Quay phim đặc hãng Hờ Nờ
  632. Của Trần Da Báo tiếng nhơ ngàn đời!
  633. Đoàn người vừa cất tiếng hô
  634 Việt Nam với Chủ tịch Hồ muôn năm!
  635. Thế là hùng hổ xăm xăm,
  636. Nghe hồi còi tuýt, hầm hầm xáp vô !
  637. Trong khi chưa rõ ý đồ,
  638. Trẻ già ngơ ngác thăm dò hỏi nhau.
  639. Vài người vừa chạm mái đầu,
  640. Xe hòm mở cửa lao vào tận nơi.
  641. Bỗng đâu mật vụ như sôi,
  642. Xông vào bẻ cánh kéo lôi đẩy đè.
  643. Tiếng kêu vang xé trời hè,
  644. “Sao bênh quân cướp, nén đè người dân?”
  645. Nước nhà đang lúc nguy nàn,
  628. Công an, quân cảnh, áo xanh áo vàng.
  629. Này xe phun nước vòi rồng,
  630. Nọ xe phá sóng quay vòng ra đa,
  584. Quay phim đặc hãng Hờ Nờ
  632. Của Trần Da Báo tiếng nhơ ngàn đời!
  633. Đoàn người vừa cất tiếng hô
  634 Việt Nam với Chủ tịch Hồ muôn năm!
  635. Thế là hùng hổ xăm xăm,
  636. Nghe hồi còi tuýt, hầm hầm xáp vô !
  637. Trong khi chưa rõ ý đồ,
  638. Trẻ già ngơ ngác thăm dò hỏi nhau.
  639. Vài người vừa chạm mái đầu,
  640. Xe hòm mở cửa lao vào tận nơi.
  641. Bỗng đâu mật vụ như sôi,
  642. Xông vào bẻ cánh kéo lôi đẩy đè.
  643. Tiếng kêu vang xé trời hè,
  644. “Sao bênh quân cướp, nén đè người dân?”
  645. Nước nhà đang lúc nguy nàn,
  646. Dù ai cấm đoán cản ngăn được nào!
  647. Vì sao Hiến pháp đã trao
  648. Quyền cho dân chúng tự do biểu tình?
  649. Các ông đừng cố chối quanh,
  650. Dù ai thay trắng đổi đen được nào!
  ……(Trích Ngô Đức Thị, Chuyên quan lớn X (Diễn ca)
  http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/10/su-thi-moi-suu-tam.html

  • Đào Tiến Thi said

   Em cám ơn thầy Thọ đã chia sẻ và có bài diễn ra rất độc đáo. Khi nào giặc Tàu tấn công Hà Nội chẳng biết còn có ai làm Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu để thầy còn viết Chính khí ca?

   • honda said

    Bài viết này phải được đưa ra cho toàn dân VN ta đọc. Hãy tìm cách truyền cho mọi người được đọc. Mỗi người chỉ cần truyền cho 10 người thì chẳng bao lâu bài hịch tướng sỹ này sẽ tới được toàn dân ta. Tôi xin cảm phục Đào Tiên Thi và bằng hành động thưc tế là mang bài viết này của Đào Tiên Thi đem phổ biến tới mọi người,

 35. người phản biện said

  Âm mưu độc chiếm biển Đông của Tàu là qúa rõ và chúng thực hiện có đường lối,bài bản từ lâu rồi.Đảng CSVN chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước này (thông qua Nhà nước)đương nhiên là phải lo việc hệ trọng đó. Lo về đối sách,quốc phòng,ngoại giao,kinh tế…Ông Thi muốn để dân cùng lo? Bằng cách nào? Có lẽ ông muốn ám chỉ là nhà nước để dân xuống đường biểu tình thoải mái?Bọn Tàu nó sẽ sợ à? Khoản đó chúng cũng chẳng kém ta (xem chúng biểu tình vụ Senkaku vừa qua). Ông Thi cho rằng nhà nước nhu nhược? Ta đã có đủ lực để cứng rắn với chúng chưa? Hay chỉ tạo thêm cớ để chúng xốc tới? Ông Thi có thể thiếu nhiều thông tin để phán xét khách quan và chỉ nhìn một cách phiến diện . Ông không thấy chúng ta thông qua luật Biển?Chúng ta đưa SU-27 tuần tra Trường Sa?Mua sắm ,chế tạo vũ khí?Thành lập CS biển,Kiểm ngư?Hỗ trợ ngư dân đóng tàu lớn?.. Những bài viết của ông gieo rắc nghi ngờ,làm ly tán lòng người trong thời điểm khó khăn như hiện nay chỉ có lợi cho kẻ thù của đất nước. Hình như ông cũng là Đảng viên ĐCSVN? Lúc ông vào Đảng ông tuyên thệ những gì? Tôi ko phải CAM gì đâu,chỉ là một người bình thường thôi,nếu có động chạm gì đến ông thì cũng mạn phép xin lỗi nhé.

  • huonggianguic said

   Thằng TC có đàn áp dân biểu tình của nó không? Hay nó đứng đằng sau support? Dân nó biểu tình quá khích như thế mà Nhật có kiếm cớ đánh Tàu không? Nhu nhược, hèn nhác, bán nước thì nhận mẹ nó đi. Ngụy biện thối không thể ngửi được. Có thằng chính quyền nào mà đàn áp dân biểu tình chống bọn lăm le bờ cõi khốc liệt như Vn không? Có nơi nào đi biểu tình chống bọn cướp biển mà bị đạp vào mặt không? Những hành động khốn nạn đó chỉ có bọn bán nước mới làm thôi.

   • Dạy bảo said

    Thế và lực mình không bằng họ, phải dùng con đường ngoại giao, dùng ảnh hưởng của quốc tế để đấu tranh đó mới là cách làm của những người khôn ngoan và thông thái. Trung Quốc họ mạnh về mọi mặt nếu xung đột xảy ra thì người chịu thiệt trước hết là chúng ta, chính trị, kinh tế, … mọi thứ đều bị ảnh hưởng xét về đại cục thì phải đi trên con đường đàm phán là điều tất yếu. Những điều bức xúc của nhân dân Đảng và Nhà nước ta đều biết, đều ghi nhận nhưng xét về tổng thế đó mới là con đường đem lại lợi ích cho dân tộc ta cho nhân dân ta. Ai chống lại điều đó là chống lại chế độ, thể hiện sự non kém về nhận thức.

  • Đào Tiến Thi said

   – Bác Người Phản Biện đã nhân danh “phản biện” xin nói có lý lẽ và thực tế, chứ quy chụp lên đầu người khác cái mũ “phản động” thì quá dễ, chẳng cần học hành gì, chỉ cần nhà tù, dùi cui thôi. Nhưng nhà tù, dùi cui chỉ là một phần nhỏ của XH, khi nào thực sự cần thiết, nếu biến nó thành không khí gây sợ hãi cho toàn XH thì đó là một XH quái đản, kiểu Polpot.
   – Súng ống là quan trọng nhưng lòng người quan trọng hơn. Ta thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ là do vũ khí hay do lòng người?
   – Biểu tình là một trong những cách dân cùng lo với Đảng. Nếu trong một tình huống cụ thể, biểu tình không có lợi thì các nhà lãnh đạo Đảng cần đối thoại trực tiếp với dân, sao xưa nay chỉ thấy công an đàn áp, còn “đối thoại” thì chỉ là mấy bác dân phố và mấy cái cái loa đặt trên xe, bắt người khác nghe chứ không thể nghe người khác nói?
   – Biểu tình không phải là cách chọc giận Tàu Cộng, nó muốn đánh thì nó có thể tạo bất cứ cớ gì.
   Biểu tình không phải là tất cả phương sách giữ nước (chả ai hiểu thế) nhưng là cần thiết để góp phần NGĂN CHẶN một cuộc xâm lược của Tàu Cộng. Để nó đánh rồi mới đánh trả, cho dù có thắng thì cách nào hay hơn, thưa bác?

   • người phản biện said

    Ông Thi à,ông chụp mũ tôi rằng tôi chụp mũ ông(là phản động) ,nhưng tôi đâu có chụp mũ ông? Tôi có bảo ông là phản động đâu? (biết đâu tôi mới là phản động chính hiệu?).Tôi chỉ nhận xét thôi. Khi vào một tổ chức chính trị nào đó thì người ta vào vì chấp nhận mục đích,lý tưởng,điều lệ …của tổ chức đó. Nếu ông không thích nữa thì ông ra. Nhưng đang là thành viên của tổ chức đó mà lại làm những việc tổn hại đến nó thì m..m…không đẹp mắt lắm. Cứ như thề thốt với vợ khi cưới người ta rồi bây giờ đi cặp bồ ấy. Mà tôi thấy ông viết một bài rồi bao nhiêu người vào com thóa mạ,nói xấu,thậm chí là chửi bới Đảng của ông thì nó thế nào ấy,không ổn lắm. Về biểu tình thì tất nhiên có những hành động phản cảm của chính quyền,nhưng cũng thấy là một số cuộc biểu tình suôn sẻ ,lịch sự đấy chứ. Cảnh sát thì ở đâu cũng là công cụ bạo lực,trong số họ không phải ai cũng lịch sự nhẹ nhàng.Cứ xem TV về các cuộc giải tán biểu tình thì thấy ở các nước kể cả các nước “tự do,dân chủ” cảnh sát còn tàn bạo gấp mấy lần ở ta ấy chứ. Ở Thái Lan bây giờ đang qui tội cựu thủ tướng về các chết của một người “áo đỏ” biểu tình là gì. Bây giờ nhà nước không cho biểu tình chứ nếu cứ cho thoải mái thì chắc là vài lần rồi chán cho mà xem.Nên làm gì đó thiết thực hơn,thể hiện dân cùng lo. Ví dụ như báo Tuổi Trẻ quyên góp mua xuồng CQ ,VISAN lo quà TẾT cho bộ đội Trường Sa vv.. Có vài lời mộc mạc với ông,nếu gây khó chịu thì xin lỗi trước nhé.

    • Khách said

     Bác Người Phản Biện hãy chứng minh cho chúng tôi:
     – Nhà Nước Việt Nam là do dân, của dân, vì dân
     – chứng minh được là Nhân dân nhất trí cho phép Đảng CS VN quyền lãnh đạo, được ghi Hiến Pháp CH XHCN VN.
     Từ bé đến lớn, tôi chỉ nghe người ta nói:
     “Dễ trăm lần không dân cũng chịu
     Khó vạn lần dân liệu cũng xong”,
     chứ chưa từng nghe ai dám coi thường nhân dân – như đảng CS VN.
     Chỉ có qua bầu cử tự do, nhân dân mới lựa chọn cho mình người đại diện lãnh đạo đất nước. Tôi chỉ mong cụ Lê Hiền Đức làm Chủ tịch nước.

    • Duong Vinh Khong said

     thưa ông phản biện, ông nói tới lý tưởng đường lối tổ chức của đảng làm tôi ngứa tai ngứa mắt nên phải gỏ mấy chữ để gửi ông . Cái đảng công sản mà ông đang ra sức bảo vệ ấy thực ra nó đã phản bội lại tổ quốc và nhân dân từ lâu rồi , ngày đêm nó tuyên truyền đường lối chính trị ngu dân và lừa dân. Chúng hèn với giặc ác với dân. Không lo việc nước việc dân mà ngày đêm lo tham nhũng vơ vét của cải của nhân dân để lo làm giàu cho gia đình và phe nhóm làm cho đất nước ngày càng lụi tàn trăm họ điêu đứng. Liệu một đảng như thế thì những kẻ lãnh đạo nó có đáng được tôn trọng không? có đáng phỉ nhổ không ?.

  • Dân mất nác said

   Nếu như lời người phản biện đã nói 08/12/2012 lúc 10:07
   Thì cái nhà nước này nếu không nói là bán nước thì cũng chỉ là một lũ ăn hại đái nát, và ngay “người phải biện” không không biết một chút gì cả. Cái nguy cơ xâm lăng của giặc phương bắc chẳng lẽ bây giờ mới có sao?

  • Ngố said

   Người Phản Biện này nói đúng một giuột y chang những gì mà ĐCSVN hiện nay đang rêu rao. Nếu nói như Người Phản Biện thì những phong trào biểu tình trước đây để gành lại đất nước cho ĐCSVN mà ĐCSVN hằng ca ngợi là hành động gì? Cũng là hành động phản động phải ko? Xin giải thích cho tôi hiểu.

   Xin nói thẳng với bác Người Phản Biện rằng, nếu là một con người có một chút xíu hiểu biết thôi, được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và khách quan sẽ thừa biết tình hình đất nước nó nghiêm trọng thế nào, ĐCSVN và NN nó nhu nhược, dốt nát, tham lam và tàn phá cái đất nước này như thế nào. Những lời bác thốt ra ở đây xin hãy nói ở những báo lề phải nó sẽ phù hợp hơn, lúc đó sẽ còn có người tin, chứ còn ở đây lời bác nói ai ai cũng biết rồi, nó chỉ là xảo biện, tuyên truyền để khỏa lấp cái nhu nhược và tính chất Việt xxx của họ mà thôi.

   Nhân đây cũng xin thưa với bác rằng dù cho bác Thi có từng, đã từng hoặc đang là ĐV ĐCSVN hay chăng nữa thì chẳng lẽ rằng Bác ấy cả đời phải theo những cái lý luận giẻ rách của hai thằng tây mà ở nước họ sinh ra đã phỉ báng và nguyền rủa chúng từ lâu sao? Bác ấy ko được quyền sửa sai, được quyền nói lên những điều nhìn nhận của Bác ấy về tình hình thực tại của đất nước sao? Người Phản Biện không thấy cũng có người là tiến sĩ tuyên bố đốt thẻ Đảng trước hàng ngàn sinh viên đó sao? có người đã làm đơn xin khẩn thiết để xin ra khỏi hàng ngũ ưu tú để trở về làm dân ngu đó sao? Không thấy hai anh em nhà họ Huỳnh từ bỏ sự lầm lạc của mình đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm kèm theo những tiềm năng rất lớn về quyền lực, quyền lợi: Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên và Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết vì họ cảm thấy “có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam” và “Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc” (theo pro&contra). Và ngay cả người sáng lập trang tin này.

   Xin cảm ơn Bác Đào Tiến Thi, xin kính chúc bác nhiều sức khỏe để có những bài viết sắc sảo, phản biện xã hội để góp tiếng nói cho đất nước.

  • BSJ said

   “….Hình như ông cũng là Đảng viên ĐCSVN? Lúc ông vào Đảng ông tuyên thệ những gì?…”
   —————
   Toàn thể nhân dân VN đã thấy, đã biết, đã hiểu rõ rằng đảng CS của các anh liên tục lừa dối dân tộc, một bầy băng hoại thối nát, tàn phá đất nước và nhất là, ngày càng hiện rõ sự phản bội đối với dân tộc VN này. Đảng của các anh đã đưa Tổ quốc thiêng liêng của 90 triệu người Việt vào họa diệt vong ! – Các anh chỉ là một thiểu số rất nhỏ của dân tộc này, vậy mà đảng CSVN các anh đã, đang và sẽ tiếp tục làm những điều như thế bằng bạo lực, thế thì liệu dân tộc này có nên chấp nhận và tha thứ nữa chăng ?! Liệu những đảng viên còn lương tri có nên “giữ lời thề” nhầm lẫn ấy hay nên khạc nhổ vào nó để thanh thản quay về với dân tộc ? Hay gì cái lời “thề nguyền” giả dối ấy ?

   Kết với nhau bằng lương tri và sự thật mới đáng trọng ! Kết với nhau bằng sự dối trá, bằng lời thề nguyền “trung thành với nhau” để “hại dân, bán nước” thì đó là cách thức của bầy đoàn kẻ Cướp, âm mưu của Quỷ !

  • Việt hưng said

   Gởi Người Phản biện! Ông coi thường lòng dân thế sao? . Lòng dân Việt có ly tán không? xin thưa với ông rằng không. Chỉ có điều là ai là người để nó cháy lên thành ngọn lửa thiêu cháy bè lũ bán nước và cướp nước.

  • NV said

   Lập luận của những kẻ hèn nhát và thiểu năng trí tuệ , biết thằng Tàu nó âm mưu xâm lấn chiếm đất biển đảo VN một cách có hệ thống từ hàng chục năm nay mà vẫn cứ ôm chân nó , quy lụy nó thì không bị nó đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc , ngang nhiên xâm chiếm đất đai tổ quốc mới là chuyện lạ .
   Còn việc NN mua vũ khí này nọ để là để chống TQ nhưng vì TQ mạnh quá thì ta phải biết thức thời v.v…nói kiểu đó thì con nít cũng nói được . Ai cũng biết là TQ mạnh hơn VN rất nhiều về mọi mặt vì vậy cho dù VN có trang bị thêm vũ khí gấp 10 lần như hiện nay thì cũng chưa chắc thắng được giặc Tàu nếu VN không có nhiều đối sách thích hợp khác như liên minh QS , tranh thủ công luận quốc tế , kết bạn rộng rãi …, và trong nước thì sự đoàn kết , tinh thần bất khuất , ý chí tự hào dân tộc được phát huy bởi một chính quyền quân dân gắn kết đồng lòng và nhìn về một hướng , đây là nói đến trường hợp lãnh đạo chính quyền thực tâm chống xâm lược như thời ông Lê Duẫn trở về trước , chứ như thực trạng hiện nay thì CQ đang có biểu hiện nhận giặc làm cha , hèn với giặc ác với dân , xem nhẹ sự tồn vong dân tộc thì không một ai tin rằng chính quyền này muốn chống giặc Tàu cả và việc mua sắm vũ khí chỉ làm cảnh , tốn tiền thuế của dân một cách vô nghĩa , cứ thử nhìn nước Mỹ , nó hùng mạnh như thế mà lúc nào nó cũng phải lập liên minh với nhiều nước trên thế giới , còn VN thì cam kết với giặc là không liên minh với nước khác để chống giặc vậy thì đứa con nít cũng biết là việc gì sẽ xảy ra cho dân tộc VN trong tương lai.

 36. Trần Dân Tiên said

  Đảng cs vn Chuẩn bị đi một lực lượng Ca và an ninh hùng hậu đàn áp bắt bớ người biểu tình chống bành trướng xâm lược ác ôn chống tham nhũng để có công mà báo với anh ba bành của mình hòng giữ được cái ghế của mình lâu hơn mà hút máu nhân dân mình nhiều hơn

 37. Các nguyên nhân mất nước của nước VN ta là:

  1. Triều đình thối nát, bù nhìn, mất đoàn kết, sống phè phỡn trên mồ hôi xương máu nhân dân, đàn áp và bóc lột dân chúng, vô trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc

  2. Từ đó hầu hết nhân dân chán ghét chế độ, triều đình và không quan tâm đến vận mệnh đất nước nữa. Đất nước yếu đi toàn diện.

  3. Ngoại bang tấn công và giành chiến thắng. Dân VN bị làm nô lệ và bóc lột đến tận xương tủy. Họ vùng lên chiến đấu để cứu họ và cứu nước; lập nên một chế độ mới. Sau một thời gian cầm quyền , chế độ mới lại tha hóa, hủ bại, vô liêm sỉ, phản bội nhân dân quay lại bóc lột và đàn áp nhân dân lao động và lại dẫn đến mất nước.

  Đó là cái vòng luẩn quẩn của dân tộc này.

 38. Dương Cu Phóng said

  Ủng hộ quan điểm của các bác trí thức: HÃY “TẬN DỤNG” CHÍNH NHỮNG CÁI YẾU KÉM, BẨN THỈU CỦA CHẾ ĐỘ MÀ CHỦ ĐỘNG NẮM LẤY QUYỀN DẪN DẮT NGƯỜI DÂN, TỪNG BƯỚC CÔ LẬP NÓ… ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ TIẾP TỤC UY HIẾP, LỪA ĐẢO, LỢI DỤNG, MỊ DÂN… THÊM NỮA!

 39. Chín Đờn Cò said

  Vừa nhập đề, đã thấy bác Thi sai về cơ bản khi cho rằng câu này “mới có đây”.
  Thực tế, Chín tui đã nghe từ hồi còn học vỡ lòng, đâu khoảng năm 1976, 77 ở thế kỉ trước.
  Nguyên gốc là ” Dân đừng no, để đảng và nhà nước no”.
  Đó là câu cửa miệng tôi nghe rất nhiều lần, để người dân miền Nam an ủi nhau khi gặp phải cái đói khủng khiếp sau ngày giải phóng, và cũng là một sự cười cợt trong đau khổ đối với những cán bộ chuyên lên lớp hàng đêm để rao giảng về cách mạng nhưng chưa phân biệt được sự khác biệt giữa chữ N và L.
  Quen sống trong ” bơ thừa sữa cặn” ngập tràn, rồi phải đối diện với loại lương thực trước đây heo, chó chẳng thèm ăn, người dân miền Nam vốn có tinh thần “lạc quan tếu” nên thường đặt lại tên. Ví dụ Bo bo thì gọi là Cao lương, ý nói cao lương mỹ vị. Khoai Mì lát vò viên, hấp lên thay cơm thì gọi là “bánh xe lịch sử”, nhưng thực tế là nuốt không trôi, nhất là trẻ em và người già, nên thường đói triền miên.
  Xuất phát từ ấy, câu “dân đừng no, để đảng và nhà nước no” có một lịch sử bi hài, chứ chẳng phải là mệnh đề, mệnh đét gì cả.
  Dù sao cũng cám ơn bác Thi đã có công mổ xẻ.

  • Bác Ba Phi said

   Mấy ông cộng sản có được hôm nay là nhờ vào lừa gạt nhân dân, hồi trước 1975 mấy ổng khổ đến nỗi tối thường kéo cả đoàn vào nhà dân, tuyên truyền, xin gạo và các nhu yếu phẩm khác, lính VNCH thường phục kích mấy cha nội này, nhiều cha đang ngêu ngao ca hát những bài ca cách mạng thì bỗng nghe đùng, đùng, mấy anh đi đầu gục xuống, mấy anh còn lại chạy vắt giò, sáng ra giả làm người dân đi tìm xác đồng đội, cũng vì tin vào thiên đường cộng sản mà nhiều người đã uổng phí xương máu để đổi lấy cuộc sống vật vờ vô định như hiện nay.

 40. CHONGBANNUOC said

  VN THOI “DOANG” CHONG KHUA SAO GIONG HET THOI NHA nGUYEN CHONG PHAP NUA CUOI THE KY XIX? that het suc dang va can SU LO CUA TOAN DAN nhu thoi Tran chong quan Nguyen Mong , ma nay con the gioi van minh ho tro, thuan tien hon xua nhieu, sao “doang” lai qua doang – doang den muc ky la the nay? Cai dieu le doang chi thich hop thoi chien tranh = can “quan lenh nhu son” phai tuyet doi phuc tung CAP TREN de tap trung suc chien dau, “doang” thay “bo an” qua nen cu duy tri nguyen xi mai de tan huong loi LOC, duy tri mai de ngu dan! THAT LA DE TIEN.HET SUC – LU BAN NUOC NGU DAN!

 41. Dương Cu Phóng said

  Tổ sư […]

 42. Đào Tiến Thi said

  Tác giả có lỗi morat:
  điều ước Harmand, 25-1883
  Xin sửa lại là :
  điều ước Harmand, 25-8-1883
  thành thật xin lỗi độc giả và nhờ bác Ba Sàm hay bác BTV sửa giúp.

  ——
  BTV: Đã sửa rồi bác.

 43. Văn said

  Cám ơn anh Đào Tiến Thi đã nói những điều rất đúng. Xin mọi người đừng chửi đảng viên Cộng sản, họ vào Đảng vì những mong ước tốt đẹp và thực sự phần lớn người tốt. Nhưng sự thể nó như vầy thì ít ra cũng giữ lấy cái quyền được nói trong cái diễn đàn thấp nhất là chi bộ, mặc dù cũng bị buộc chặt trong cái 18 điều ĐV không được làm. Đảng viên cộng sản cũng là người Việt Nam chứ sao, thậm chí là những người muốn gánh vác trách nhiệm nhất. Chỉ khổ là họ bị ràng buộc đi vào ngõ cụt của lý tưởng. Một số khác là bởi sự mời gọi của bổng lộc quyền chức hay vì kế sinh nhai. Bản năng con người đã bị lợi dụng triệt để trong trường hợp này.
  Ở miền Nam tôi không biết chứ ở phía Bắc này mấy chục năm qua Đảng đã hút được lực lượng hầu hết những người có nguồn năng lượng. Các đảng viên cộng sản đang loay hoay tìm cách diễn giải cho sự kém cỏi bế tắc của đảng mình. Chắc đến một ngày họ sẽ thấy sự vô nghĩa của họ và sẽ là tiên phong để thay đổi đất nước.

 44. Thang Choi said

  Tôi không cần đảng, nhà n7o71c lo vì tôi biết chắc rằn đảng , nhà nu7o71chi lo bán nước thôi. Để tôi lo..

 45. DATNUOCTOI said

  “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO” đó là một thứ ngụy biện mà mấy đứa con nít chưa chắc đã tin!.
  Ai cũng biết, chưa có triều đại nào mà ngu muội, thối nát, vô trách nhiệm để người dân phải tự bơi, tự lo, tự xử, tự đối phó như triều nhà Sản năm thứ 67 này!

 46. Kien Vang said

  “Đã có Đảng và nhà nước lo!”. Có ai biết cái câu cửa miệng hết sức ngu ngốc này là của ai kg?

  • Dân gian said

   Là của Đảng, thông qua mặt trận phường Giáp bát, đến nhà Anh Nguyễn Hữu Vinh vận động Anh ấy không đi biểu tình ngày 14/7/2012.

   • Kien Vang said

    Cam ơn bạn đã đưa clip này lên để cho mọi người biết rõ. Nội dung cuộc trao đổi này rất thẳng thắn và những người đại diện cho chính quyền với cái mớ lập luận “củ chuối” thật là thảm hại!

   • Việt Không Cộng said

    Anh Vinh rất thẳng thắng, có khẩu khí. Phải nhân rộng “cá nhân tiên tiến điển hình” như anh Vinh đây lên trăm ngàn triệu lần!
    Mấy ông lão trong cái Măt Trận (tự nhận) Yêu Nước nên để lớp trẻ “máu” hơn, nhiệt tình hơn ra đứng mũi đầu, Các ông “rét” quá nên về nhà trùm chăn, úm cụ bà, hay húp trà cho đở … lạnh cẳng nhá!

  • CHONGBANNUOC said

   … cau noi DAINGU nay da an nau ngay trong dieu le vao “doang” , duoc lu bo gia chi biet lac lu cai dau bo nghien ngam tron tranh trach nhiem va lu cho tre chi biet vuc mat vao mang an….”tu chi phat trien,”.= lu AN CAP TIEN THUE CUA DAN MA LAI HAI DAN . ca lu “an chao dai bat” hay coi chung Troi phat nang hon nguoi Dan phat kinh khung lam do!

   […]

   • Bác Ba Phi said

    Việc vận động thuyết phục dân không đi biểu tình chỉ có ở các nước XHCN, cái đám hội tề này chỉ có ăn phong bì là giỏi.

 47. Quân TQ xâm lược sợ VN nhất là CHIẾN TRANH NHÂN DÂN của VN.
  Nhưng thông qua bọn tay sai, TQ đã vô hiệu hóa CHIẾN TRANH NHÂN DÂN của VN bằng khẩu hiệu ngụy biện ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO.
  Để chống lại luận điệu tuyên truyền phản động của bọn tay sai, nên IN RA BÀI NÀY để phát cho người nào sử dụng luận điệu trên, góp phần khẳng định CHIẾN TRANH NHÂN DÂN của VN là BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG!

  • Phương Nam said

   Tôi chưa nghe câu khẩu hiệu này bao giờ cả. Mà nếu mà có câu này thì có chắc đây là khẩu hiệu của Đảng CS không hay là […]

   • Dân mất nác said

    Cái gọi là nhà nước mà Phương nam nói ở đây chính là những kẻ đang đối đầu với nhân dân, với quyền lợi của quốcgia dân tộc đấy. Những kẻ như thế là Thánh hả, họ được quyền bất khả xăm phạm sao? Chưa gì sao vội hăm dọa đồng bào thế. Nếu chưa nghe thì xin mời xem:
    “Dân gian đã nói
    08/12/2012 lúc 08:16
    Là của Đảng, thông qua mặt trận phường Giáp bát, đến nhà Anh Nguyễn Hữu Vinh vận động Anh ấy không đi biểu tình ngày 14/7/2012.”
    Và ở cửa miệng những tên C.A H.N.,bắt bớ cản trở những người đi biểu tình chống TQ năm 2011 nữa đấy.

   • Khách said

    @Phương Nam
    Tuyên truyền chống lại cái “nhà nước” không phải của dân, do dân, vì dân thì có gì là sai ? Chắc Phương Nam nghĩ “tuyên truyền” là lãnh vực độc quyền của đảng “ta”, ngoài đảng “ta”, không ai được phép “tuyên truyền” ?
    Tất cả chúng ta là nhân dân, công an cũng là con em của nhân dân. Nhiều người dù có bị tù “mọt gông” như Phương Nam dọa, nhưng họ vẫn không hề sợ, họ là những người VN chân chính.

   • Phuong Nam said

    Hình như Phuong Nam từ trên trời rơi xuống thì phải! Tôi nghe câu khẩu hiệu này khá nhiều rồi…

 48. Đại_úy said

  “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN

  Chính xác !

 49. Dân mất nác said

  “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”: MỘT MỆNH ĐỀ SAI TRÁI TOÀN DIỆN
  Theo tôi thì không sai chút nào cả.
  Đây chính là lời tự thú của đảng CS và nhà cầm quyền VN, chứng tỏ bọn chúng đã công khai tước đoạt cái quyền công dân, quyền sống suy nghĩ và làm việc của 90 triệu người dân Việt nam, chúng tự cho rằng chỉ có đảng và nhà cầm quyền CS mới có quyền quyết định số phận đất nước này và sinh mạng của 90 triệu dân VN, ĐÚNG LÀ MỘT LŨ HOANG TƯỞNG. Chỉ có những kẻ thiểu năng trí tuệ mới thấy rằng câu nói kia là bình thường.

 50. […] Đào Tiến Thi, trích từ Basamnews […]

 51. Nói tóm lại said

  “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”:
  [Về cái “LO” vụ cái lưỡi bò ]

  Lo lắng ,lo âu …nhưng có lẽ trên hết là lo “SỢ” [cái đầu bò ] !

 52. “ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”

  Câu này tôi nghe từ 2007, công an theo dõi người đi biểu tình cũng nói vậy mà Đảng ủy của ĐCSVN ở cty tôi cũng phán như vậy khi tôi phải viết tường trình. Thân phận và tiếng nói của người đảng viên còi của đảng này đều giống nhau.

  Hồi đó quả thật cũng lo lo vì tâm trạng chung của đa số mọi người rất sợ khái niệm biểu tình. Đi thì đi dấm dúi, về thì về lủi thủi, chẳng dám khoe hay chém gió với ai trước đám đông.

  Đến 2011, tôi lo là lo sợ Tàu trước sau gì cũng kiếm cớ đánh Việt Nam.
  Nay 2012, tôi bình thản vì biết chắc chắn trước sau gì Tàu nó cũng đánh VN. Không kiểu này thì kiểu khác, không nhất thiết là chiến tranh mà bằng những trò thâm độc để làm VN suy yếu, phụ thuộc Tàu.

  ——————–

  Một điều cay đắng mà tôi nhận ra trong 5 năm qua, đa số người dân ở thủ đô Hà Nội vẫn bàng quan, không có một thái độ biểu cảm giận dữ/buồn đau/lo sợ/bất an gì khi Tàu càng ngày càng thể hiện những dã tâm tìm cách chèn ép, mua chuộc, dọa dẫm nhằm thôn tính Biển Đông.

  Qua bài viết trên, tôi có một linh cảm trước sau tác giả Đào Tiến Thi – đảng viên của ĐCSVN sẽ tìm cách giã từ cái đảng này. Mong anh Thi ra sớm trước 60 tuổi vì nếu để muộn sẽ có ít giá trị đi vận động “Đảng vận” cho những người Lầm Đường Lạc Lối.

  • Huỳnh Lê Hồ said

   Cần gì phải giã từ, bác Thi cứ đứng trong hàng ngũ mình mà “đảng vận” sẽ hiệu quả hơn.

  • KháchQuan said

   “Đã có đảng, nhà nước lo !”
   Câu này, dù gần đây mới phổ biến do CA ngăn cản người biểu tình nói, nhưng theo tôi, nó là một phưong châm không thành văn bản đã có từ lâu mà người dân Bắc Việt Nam trong thời chiến tranh phải biết.
   Ở các chế độ độc tài, câu “đã có đảng, nhà nước lo” có ý đe dọa, nhân dân không được tự do, tự phát, bất kể một hành động, lời nói nào cũng phải xin phép chính quyền, kể cả tình cảm, nếu yêu cứ bảo là yêu, ghét cứ bảo là ghét, không đúng như ý Đảng là sẽ được nếm ngay mùi vị “chuyên chính vô sản”.
   Cho nên “Đảng và Nhà nước” Việt Nam, về bản chất không khác gì “Angka”(Tổ chức) của chế độ Khmer đỏ ở Campuchia trước đây. Trong chế độ toàn trị, câu này được phát ra từ mồm của CA là …hoàn toàn hợp lý, đúng chức năng !

 53. Lam Tan said

  Nếu Việt Nam chuyển sang chế độ tự do, dân chủ như Mianma thì bọn Trung Cộng mới hãi mà không dám mua chuộc, lấn dần từng bước. Ủng hộ các vị nhân sĩ yêu nước! Hãy thể hiện tinh thần đoàn kết của mọi người trong lúc nguy khốn này.

 54. hungxuan301 said

  cảm nghĩ của tôi : thời gian này như đang lặp lại thời kỳ đầu khi pháp sang xâm lược nước ta cuối thế kỷ 18: triều đình nhà nguyễn nhu nhược, hèn nhát và dàn áp những người chống pháp : trương công dịnh ở nam bộ …..
  lòng dân thì sôi sục chống ngoại xâm

 55. Đọc xong mà thoả lòng

  • Nguoi linh gia ben Saigon nay da la Senior Citizen. Nay cong dan oi dung len tieu diet dang CSVN cang som cang ton. Can mot lanh tu tai duc de dua dan Viet den vinh quang trong tuong lai before too late. Vietnam may be become portions of China again.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: