BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1315. LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG”

Posted by adminbasam trên 21/10/2012

Boxun

LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ  CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG”

Tác giả:  Ngô Vũ

Người dịch:  XYZ    

19-10-2012

Hoàng đế cuối cùng?

Báo Anh “The Times” khi trích dẫn bài viết mới đây trên tạp chí “Cầu thị” nói về Trung Quốc cần phải đẩy mạnh cải cách, cho rằng, Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đưa ra sự lựa chọn giữa cải cách chính trị hoặc là “ngõ cụt”. Người bình luận cho rằng, bài viết trên “Cầu thị” đặt nền móng cho Đại hội 18. 

Theo trang “Deutsche Welle” bằng tiếng Trung, báo Anh “The Times” ngày 18 tháng 10 đã trích dẫn bài “Ra sức thúc đẩy cải cách tiến tới” của tác giả nổi tiếng Thu Thạch đăng ngày 16 tháng 10 trên cơ quan truyền thông Đảng cộng sản Trung Quốc là tạp chí “Cầu thị”. “The Times” cho rằng Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc phải lựa chọn giữa mạnh dạn cải cách chính trị và không cải cách, tức đã vào “ngõ cụt”, một số nhà bình luận giải thích đó chính là lời cảnh báo trực tiếp cho nhà lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, và cũng là đặt nền tảng chủ yếu cho Đại hội 18.

Có đôi phần khác với bài nói chuyện của Hồ Cẩm Đào, tại Lớp hội thảo chuyên đề của các lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh Trung Quốc vào ngày 23 tháng 7: “Tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”,  bài viết trên “Cầu thị” nhấn mạnh: “Ở vào khởi điểm mới của lịch sử, càng cần có ý thức giải phóng tư tưởng hơn, càng cần kiên định đẩy mạnh cải cách mở cửa hơn”, “tương lai của đất nước chúng ta sẽ dựa vào nó. Trì trệ hoặc quay đầu đều là ngõ cụt”. Bài viết này còn cho rằng, các lĩnh vực cần cải cách bức thiết, bao gồm cải cách chế độ chính trị, thể chế quan liêu và quy hoạch đô thị, thuế và phúc lợi xã hội…

Lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Trung Quốc: Hoặc là cải cách, hoặc là trở thành “vị hoàng đế cuối cùng”  

“The Times” cho rằng, các học giả và công chúng đã chỉ trích một cách công khai hơn sự trì trệ trong cải cách dưới thời Hồ Cẩm Đào cầm quyền. Tháng trước, phó tổng biên tập tờ báo chính thống “Học tập thời báo”, Đặng Duật Văn đã điểm bài “Di sản chính trị thời Hồ Cẩm Đào cầm quyền”, nêu rõ, rất nhiều vấn đề tồn tại trong thời gian Hồ Cẩm Đào chấp chính, bao gồm sự thúc đẩy yếu ớt cải cách chính trị và dân chủ hóa. Cách đây đã lâu, khi “Deutsche Welle” phỏng vấn nhà sử học Trung Quốc Chương Lập Phàn, ông từng nói “5 năm nhìn cải cách, 10 năm nhìn chôn vùi” và cho rằng, nếu như hạt nhân lãnh đạo mới trong vòng 5 năm tới mà có thể khởi động được cải cách về thực chất, thì sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có hy vọng; còn nếu như không khởi động, thì vận mệnh cuối cùng của Đảng có thể sẽ bị lịch sử đào thải.    

Hồ Cẩm Đào cùm xích Tập Cận Bình? 

“Họ có thể cũng trì hoãn giống như Hồ Cẩm Đào vậy”.

Học giả Diêu Giám Phục từng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu phát triển nông thôn Quốc Vụ viện Trung Quốc nói với “Deutsche Welle”, Tập Trọng Huân là cựu lãnh đạo khá thông thoáng, đã tích lũy được sức ảnh hưởng nhất định, do vậy mà khiến cho rất nhiều người nuôi ảo tưởng và hy vọng vào Tập Cận Bình, nhưng qua những biểu hiện hiện giờ của Tập Cận Bình, bao gồm việc giữ thái độ khẳng định cả với “tam đại cải tạo”, “phái phản hữu” lẫn “sự phát triển kinh tế trong Đại cách mạng Văn hóa” ở cuốn “Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc” quyển 2 mà ông ta tham gia biên soạn năm 2011, bao gồm trong báo cáo gần đây của ông ta cũng đã nhấn mạnh “tăng cường lãnh đạo và tác phong của Đảng”, từ đó Diêu Giám Phục cho rằng Tập Cận Bình là người bảo vệ lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là quyền lợi của công chúng.  

Do vậy, Diêu Giám Phục cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hẳn sẽ không tiến hành cải cách trên quy mô lớn, nhất là cải cách thể chế chính trị, cải cách hay không cải cách thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đều phải đối mặt với cục diện đổ vỡ: “Ông ta không cải cách, thì toàn bộ triều đại Đảng cộng sản sẽ kết thúc, song có cải cách, thì Đảng Cộng sản cũng phải đối mặt với sự sụp đổ, cho nên họ hy vọng có thể trì hoãn, giống như Hồ Cẩm Đào đã trì hoãn vậy.”

 “Hồ Cẩm Đào cùm xích Tập Cận Bình”

Nhà bình luận thời sự Trung Quốc, Lý Vĩ Đông, khi được “Deutsche Welle” phỏng vấn đã phân tích về cục diện chính trị và các lực lượng phe phái hiện nay của Trung Quốc rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bước vào thời kỳ “tứ đại đồng đường” cực kỳ hiếm hoi, về tổng thể vẫn đang ở mô hình “chính trị người già”, Tập Cận Bình lên nắm quyền sẽ đại diện cho “thế hệ đỏ thứ hai” kiểm soát quyền lực Trung Quốc, trong “thế hệ đỏ thứ hai” được phân chia thành phái dân chủ lập hiến do Hồ Đức Bình làm đại diện, phái quốc gia chủ nghĩa chủ trương xoay chuyển sự thối nát và bất công trong xã hội và tiến hành cải cách do Lưu Nguyên, Lưu Á Châu… làm đại diện, cùng các nhà tư bản quyền quý nắm giữ huyết mạch kinh tế Trung Quốc.

Lý Vĩ Đông cũng phân tích về đấu pháp giữa “thế hệ đỏ thứ hai” với lực lượng Đoàn phái do “Hồ [Cẩm Đào] – Ôn [Gia Bảo]” làm đại diện: “Thái tử đảng gồm 3 lực lượng hợp lại sẽ tiến hành đọ sức với Đoàn phái, Đoàn phái là hệ thống quan liêu vô cùng cứng nhắc, lấy duy trì ổn định làm nền tảng trong suốt 10 năm qua ở Trung Quốc, 10 năm Hồ Cẩm Đào cầm quyền đã biến Đảng quốc thành Quan quốc, Thái tử đảng chống lại chính là hệ thống này, đây chính là tình hình chân thực của cuộc đấu tranh trong lãnh đạo cấp cao hiện nay”. Nhưng ông đồng thời cũng cho rằng Hồ Cẩm Đào đã quàng vào Tập Cận Bình 3 tầng cùm xích “đường lối, tổ chức, quân sự” trong “Bài nói chuyện ngày 23 tháng 7” của mình, để phòng ngừa Tập có những động tác cải cách tương đối lớn.    

“Hoặc là cải cách, hoặc là trở thành đời cuối cùng”

Sau khi tổng hợp tình hình thời cuộc và so sánh các lực lượng đấu đá, Lý Vĩ Đông cho rằng, bởi Hồ Cẩm Đào khống chế chặt chẽ, nên không gian xê dịch trong vòng 2 năm tới của Tập Cận Bình là hết sức nhỏ, trước tình thế ấy, Tập Cận Bình muốn làm một cái gì đó thì phải có một phá cục kiểu đảo chính cung đình: “Lực lượng cải cách sau lưng ông ta cũng sẽ liên tục hối thúc, kết quả là trong vòng 2 năm tới sẽ có một phá cục quan trọng”. Khi đã đè bẹp được các thế lực già và cực tả qua hình thức đảo chính cung đình, ông ta mới có thể ra mặt được. Khi đã ra mặt, ông ta có thể giành được thắng lợi cho Đảng Cộng sản chừng 10 năm, sẽ tiếp tục cầm quyền trong môi trường cải cách chính trị, đồng thời cũng giành được sự ủng hộ của dân chúng và dư luận quốc tế”.

Giả sử Tập Cận Bình không tiến hành cải cách mà tiếp tục duy trì mô hình cầm quyền hiện có, thì Lý Vĩ Đông cho rằng, Trung Quốc trong tương lai sẽ phải đối mặt với một cuộc cách mạng: “Nếu như ông ta không hạ bước mà cứ tiếp tục ngăn chặn, vẫn bước theo Hồ Cẩm Đào, thì nhất định ông ta sẽ trở thành đời cuối cùng. Hoặc là đón lấy để chủ động cải cách, dần dần hướng tới con đường cân bằng dân chủ lập hiến theo kiểu chấn hưng Trung Quốc, hoặc là Trung Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc cách mạng kiểu Cách mạng Tân Hợi”.  

Nguồn: Boxun

24 phản hồi to “1315. LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG””

 1. […] 1315. LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ… […]

 2. Dân Sinh Saigon said

  Tập cận Bình muốn trở thành Hoàng Đế như Viên Thế Khải ? Xem ra cái nước Tầu đất rộng người đông thì chế độ quân chủ hoặc là chế độ liên bang theo thể chế dân chủ mới thích hợp. Trung ương tập quyền có còn kiểm soát được những tỉnh thành quá lớn như Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu v.v.. . TQ đang nghiêng về thể chế liên bang chăng ?

 3. Hoang Mai said

  Xã Hội chủ nghĩa không phải như Trung Quốc. Xã Hội Chủ Nghĩa không chỉ vì dân tộc mình mà còn vì sự tiến bộ của toàn nhân loại. Mục đích cuối cùng là xây dựng một thế giới đại đồng. VÌ thế dám nói Đảng Cộng sản Trung Quốc không có nghĩa lý gì cả. Nhiều lắm thì cũng chỉ là mang cái tên gọi vậy thôi.
  Những người Cộng sản gọi nhau là đồng chí. Thằng Tàu xì luôn có tư tưởng bành trướng từ ngàn đời nay. Đến bây giờ vẫn vậy. Nó tưởng nó mạnh nhưng thực ra đất nước nó giống như cột bê tông cốt không phải là sắt mà là cốt tre. Rỗng lắm không có gì cả. Đến một lúc sập là về mo. Không ngóc lên được. Ở đây nó sập vì bản thân nội tại của nó. Vì nó đang xây một lâu đài rỗng, giống như một cô người mẫu trát lên người toàn hàng hiệu nhưng thực chất bộ óc không có gì cả, hết xuân thì là đi ăn mày thôi.
  Mình nhìn cái chủ trương của thằng Tàu mình thấy nó thật ngu xuẩn. Nó hy vọng bá quyền nên tích tụ ngoại hối,( dự trữ ngoại hối của nó đứng đầu thế giới ) rồi mua lại các công ty cửa hàng đang bị phá sản ở Châu Âu. Đây là bIểu hiện của một bà đồng nát đi mua phế thải.

  Ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ thế giới, ngân hàng trung ương Châu Âu thực chất đều là do tư nhân ” một nhúm các nhà tài phiệt tư bản ngân hàng nắm giữ” Nó cùng với Nhật nữa thao túng cả thế giới cả về tài chính cũng như chính trị. (Ví dụ: Các nước muốn vay tiền của quỹ tiền tê IMF thì phải ký những điều luật rang buộc rất khắt khe, như việc phải bắt buộc tăng giá điện, giá nước, giá xăng dầu……..Nếu chỉ đơn thuần là tài chính thì sao lại phải có những điều khoản này. Có Chính trị ở trong đó. Mọi người cứ lên goole tra con số vay nợ của nước mình mà xem. vay nợ càng lớn thì giá điện, giá nước, giá xăng dầu cứ thế tăng. Cái nhìn rõ nhất là giá xăng, giá xăng từ năm 2008 đến nay tăng liên tục bất chấp giá dầu thế giới giảm. giá điện cũng thế cứ tăng liện tục. Khốn nạn nhất là cái vụ cắt điện luân phiên năm 2008. Cắt điện xong là tăng giá, dân mà cãi là nó cắt tiếp thì vỡ mặt. Đấy thế là sau cái vụ cắt điện luân phiên giá điện tăng có ai kêu ca gì đâu. Có điện để dùng là tốt lắm rồi)

  Thế thì đời nào nó để cho thằng trung quốc ngo ngoe, nó chưa thèm sờ đến đấy. Động đến quyền lợi của các tập đoàn này thì Chỉ cần một quyết định thôi (của WB, IMF) là hạ nốc ao thằng Tàu xì ngay lập tức.

 4. Trung nguyên - Tổng thống said

  Thông điệp 18 phun ra
  Trung Nguyên thay nước Trung Hoa đến gần

  Tổng thống của các loại dân
  Trung Sơn tái hiện muôn phần khác xưa

  Cận bình không phải tay vừa
  Thúc quân đội chiếm cứ bừa xung quanh

  Mc-Lin- Mao lặn rất nhanh
  Trung Nguyên Tổng Thống xanh xanh mọc mầm

  Bên Việt đã rõ dã tâm
  Đổi màu CS đi tầm anh em.

 5. WHICH NATION WILL BECOME “A GIANT BEAR IN THE FOREST “?

  WHICH ONE WILL BE A SUPERPOWER NATION?
  In 1945, there were 2 superpower military: the United State of America and the Soviet Union (the USSR ). They have been controlling each other to gain the dominance.

  But the U.S have been a superpower economy. So, the USSR was disintegrated.

  In 1992, there were 3 superpower economy nations: the U.S, Japan and the Europe ( Germany ).

  Now, in my point of view, there are 2 superpower economy nations: the United Stated of America and China On the way to win the economic dominance.

  The war does not stop, it has shifted from military to economy.

  In fact, if your country’s economy has enough strong development. Then, you can have a strong military.

  In many, the coups of Gaddafi, Saddam Hussein,ect… are the favorablefor the United States . aspects evolutions

  And now, a new stage of competing is beginning…
  http://giaohaoganxa.blogspot.com/2012/10/newspaper-20102012.html

 6. Biển said

  Bài viết cố gắng tạo phỏng đoán. Nhưng hơi tô hồng thực tế. Lịch sử không đi nhanh như vậy đâu. Con người phải có hai cực chứ, phải tranh hùng chứ. Cuộc tranh tài này chưa thực sự bắt đầu mà. Bây giờ mới bắt đầu dàn binh.

 7. Trung nguyên - Tổng thống said

  Dậy Tàu đổi mới hơi thừa
  Thà dậy đĩ vén vấy vừa chừa thôi

  Lộ trình đã vạch ra rồi
  Trung Nguyên- Tổng thống nuốt trôi bán cầu

  Đổi dân lấy đất rất ngầu
  Đó là cương lĩnh Cận tâu đồng bào…

  Bên mình hóng hiệu rất cao
  Tổng thống – Tổng ủy – Ba – Tư đã cào!

  Lú và các bạn nốc ao
  Quận Cam tích cốc ào ào về quê

 8. Đừng Dọa said

  Đừng “dọa” nó nữa, nó sợ quá lại phải tổ chức diễn tập “chống khủng bố, bạo loạn lật đổ” thì… bỏ bà nó!

 9. […] Ngô Vũ, Boxun XYZ dịch, trích từ Basamnews […]

 10. XYZ said

  Các lời còm ở dưới bài gốc:
  – Đảng viên cộng sản, duy nhất là tử hình, con cái cán bộ, lao cải chung thân, quý tộc đỏ, lên đoạn đầu đài! Đó chính là chính kiến công khai của chúng tôi, phái cải cách nếu không muốn phải lấy nợ máu để trợ giúp phí tang lễ, thì tự mình hãy nhìn đó mà làm. Dân chúng phẫn nộ đến nhường nào, các người còn rõ hơn cả chúng tôi, một khi ngọn núi lửa cách mạng đã nổ tung, thì tất cả đều đã muộn… Hãy nhớ rằng, chỉ có giết chết Bạc Hy Lai, bắt đầu một cuộc cải cách có ý nghĩa, thì mới lấy được lòng tin của thế giới Phương Tây, còn nếu không thì các người phát động chiến tranh đi, đường sống không chọn lại chọn đường chết. Tóm lại chúng tôi sẽ không để cho các người được sống yên ổn đâu.
  – Tất nhiên nếu không cải cách, thì đừng có ảo tưởng.
  – Cáo thư cho quân giải phóng nhân dân cùng cảnh sát vũ trang và an ninh TQ:
  Hỡi các binh sĩ con em của nhân dân, chúng ta phần đông từ từ miền Đông Bắc, sinh ra vạm vỡ phi thường, khí chất bất phàm, từng trải qua nhiều loại huấn luyện, được rải khắp các vùng miền của TQ, nắm đại quyền sinh tử của TQ. Chớ có quên rằng, trước Cách mạng Tân Hợi, các bạn là người Mãn Châu; trước năm 1945, các bạn là người Mãn Châu Quốc; tuy các bạn lớn lên làm người Hán, nhưng tận đáy lòng các bạn biết mình không phải là China, các bạn biết đang chảy trong tâm tạng mình chính là dòng máu của người Mãn Châu cao quý siêu phàm, cho nên khi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, phải xác định được ai là địch, ai là bạn của mình: Phàm là người Phương Nam – người Lưỡng Triều (Hồ Nam Hồ Bắc), Lưỡng Quảng (Quảng Tây Quảng Đông), Phúc Kiến, Thượng Hải, Hongkong, Đài Loan, đều là dân tộc China; người Phương Bắc và Đông Bắc ở Trung Nguyên, đều là Hồ nhân đồng tộc; với bọn China người lùn da thẫm, nhất thiết không được mềm yếu thương xót, phải nhắm cho thật chắc tay, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ; chớ nên quên nỗi nhục của Cách mạng Tân Hợi, lại càng chớ nên quên nỗi hận mất nước!
  – Tôi ở đây thay mặt cho người dân TQ trịnh trọng cảnh cáo các quan chức cao cấp Trung cộng, hãy mau vứt bỏ ảo tưởng, thuận ứng theo lòng dân, tiến hành cải cách dân chủ hóa, pháp trị hóa, nếu không đợi đến khi cách mạng thành công, các người sẽ bị chu di cửu tộc.
  – Biết nghe lời phải? Cải cách ra sao ư? Bắt tay từ đâu ư?
  Hãy nhìn kết cục của Rumani, ác với dân ngu dân do ĐCSTQ nhào nặn nên tất sẽ đưa chúng tới đoạn đầu đài.

 11. […] Nguồn: Boxun, anhbasam […]

 12. Hp said

  Tu the ngoi va cai ghe du thay y chang lanh tu CHXHCNVN: hoang de con lai cua hanh tinh the ky 21

 13. Nguyên Giáp said

  Không nên thụ động chờ trái tự nhiên rụng. Hãy rung cây mà lượm trái rụng

 14. Cựu đảng viên said

  Chả cứ gì bọn Tầu. Nếu đảng CSVN không cải cách, không mở rộng dân chủ, không đưa Đất nước hòa nhập vào xu thế chung của thời đại thì ông vua tập thể Bộ chính trị (đại diện cho đảng CSVN) cũng sẽ là ông Bảo Đại cuối cùng!

  • Saigon xưa said

   Qui luật của tiến hóa mà . Các nước châu Phi da đen bị coi là lạc hậu cũng đang mạnh mẽ tiến lên con đường dân chủ. Dân còn trực tiếp bầu ra tổng thống và QH . Còn CHXHCNVN có lẽ tiến bộ nhất thế giới, cả vạn lần hơn các nước tư bản nên đảng ta lãnh đạo hết.
   Các ngài tuyên bố hùng hồn quá mà không sợ mấy thằng nhóc nó cười cho. Các ngài tuyên bố mà quên cả lời Các Mác : cái gì lên đến tột đỉnh thì sẽ thoái trào. CHXHCNVN dân chủ lên đến tột đỉnh rồi nên đương nhiên là thoái trào thôi . Nhưng mà các hoàng đế cuối cùng của VN đều có bãi đáp cả rồi . Đất nước Cờ Hoa là chỗ dung thân của các ngài đấy .

 15. Xuống Phố said

  Các bạn Sv cần thận trọng trong giao tiếp . Hiện nay Ma fi a của Trung Quốc dã danh khách du lịch xâm nhập vào các trường học hoặc dưới dang SV bán tài liệu, hoặc Công an nhưng không có giấy tờ tùy thân ( như ở thành phố Đà Nẵng trong tháng nầy )để bắt cóc các sinh viên có tư tưởng chống lại nó . Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi nên trình báo chính quyền.

 16. KTS Trân Thanh Vân said

  Cuối cùng là cái chắc.
  Nhưng sau đó đ/c Tập đi đâu?
  Trẻ thế mà chết thì phí quá.

 17. Mr.gia said

  Chắc vào ngõ cụt và có cm Tân Hợi mới .nhưng thôi kệ thây nó .ta hãy coi ta nè, có ai qúi vị thấy ông Trương Tấn Sang đang ở đâu, ông ta có nghe thấy tiếng kêu cứu của các sinhviên bạn cháu Phương Uyên bị tay sai tầu cộng bắt? Hay ổng còn đắm chìm trong thắng lợi hội nghị 6 TƯ

  • Xuống Phố said

   Các bạn Sv cần thận trọng trong giao tiếp . Hiện nay Ma fi a của Trung Quốc dã danh khách du lịch xâm nhập vào các trường học hoặc dưới dang SV bán tài liệu, hoặc Công an nhưng không có giấy tờ tùy thân ( như ở thành phố Đà Nẵng trong tháng nầy )để bắt cóc các sinh viên có tư tưởng chống lại nó . Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi nên trình báo chính quyền.

   • Người Già said

    Trình báo để chính quyền bắt và thủ tiêu chính bạn à? Ai chả biết Hà Nội là cái đuôi của Bắc Kinh. Luật pháp VN đâu có cấm pháp luân công. Thế mà ai tập môn dưỡng sinh này ở VN thì tức khắc bị an ninh VN bắt, hành hung. Còn gì khốn nạn hơn thế?

 18. […] 1315. LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ… […]

 19. […] https://anhbasam.wordpress.com/2012/10/21/lanh-dao-moi-cua-trung-quoc-hoac-la-cai-cach-hoac-la-tro-th… […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: