BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1313. Luật gia Lê Hiếu Đằng: "Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị"

Posted by adminbasam trên 20/10/2012

RFI – Việt ngữ

Luật gia Lê Hiếu Đằng: “Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị”

Thụy My

19-10-2012

Nghe phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng

Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, hội nghị Ban chấp hành trung ương  Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 vừa qua là kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị, mà ở đó người dân không là gì cả. Người dân không tác động được gì đến chủ trương, chính sách của Nhà nước, mà do ý chí chủ quan, và bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối.

Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành từ ngày 1 đến 15/10/2012 tại Hà Nội, đã được dư luận chờ đợi sẽ có những thay đổi lớn lao.

Tuy nhiên, kết quả theo như thông báo chính thức thì Bộ Chính trị và Ban bí thư đã nhận lỗi về những yếu kém, suy thoái ; và đề nghị Ban chấp hành trung ương « kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị », nhưng Ban chấp hành trung ương không đồng ý. Có nghĩa là, theo như AFP, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát được sự trừng phạt của Đảng, tuy nhiên vị thế sẽ bị yếu đi.

Dư luận trong và ngoài nước đến nay vẫn còn xôn xao về sự kiện này. Chúng tôi đã liên lạc với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm.

RFI : Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết những nhận xét của ông về Hội nghị trung ương 6 vừa qua ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Thật ra trước kỳ họp Ban chấp hành Hội nghị trung ương 6 có hai loại ý kiến. Một là hy vọng và mong chờ đây là dịp để Chủ tịch nước và Tổng bí thư phối hợp với nhau bài trừ tham nhũng, mà tham nhũng ở đây rõ ràng là bên chính phủ. Vì vậy người ta cũng hy vọng sẽ có những bước chuyển trong vấn đề chống tham nhũng.

Nhưng cũng có nhiều người, mà cũng là quan điểm của cá nhân tôi, đó là thật ra – như ông Nguyễn Văn An từng là chủ tịch Quốc hội trước đây đã nói – là cái lỗi hệ thống. Có nghĩa là không phải một vài cá nhân, mà vai trò trách nhiệm chính là của Đảng Cộng sản.

Với một cơ chế như vậy thì không phát huy được vai trò làm chủ của người dân. Không có một định chế để người dân giám sát được, kiểm tra được các cơ quan của Đảng và của Nhà nước, thì dù có thay đổi đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề một cách cơ bản. Do đó không trông chờ, không hy vọng gì ở hội nghị Ban chấp hành trung ương (BCHTƯ) lần thứ 6 này.

Đó là hai khuynh hướng ý kiến khác nhau trước đại hội 6. Thì rõ ràng diễn tiến hội nghị đúng như khuynh hướng thứ hai. Có nghĩa đây là lỗi hệ thống, và những người nằm trong cái hệ thống đó là có vấn đề.

Ví dụ 175 ủy viên BCHTƯ Đảng là ai ? Phân tích ra, thì bao gồm bí thư hoặc là chủ tịch các tỉnh, thành phố, hoặc là các bộ trưởng, trưởng đầu ngành. Mà có thể nói những vị này cũng có những thiếu sót nhất định trong vấn đề tham nhũng. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng ví dụ trong vấn đề đất đai chẳng hạn, thì nhiều người cũng vi phạm cái này. Hoặc là các bộ trưởng, thì một số cũng có vấn đề.

Vì vậy việc Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật bản thân Bộ Chính trị và một vị trong Bộ Chính trị, nhưng mà đưa ra BCHTƯ thì lại không được chấp nhận, không đồng ý. Thành ra cái hội nghị này thì kết quả – nói như giáo sư Tương Lai – là bằng không.

Như vậy rõ ràng đây là lỗi hệ thống, và không thể giải quyết bằng một hội nghị trung ương được. Mà theo tôi, muốn giải quyết tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nói chung là phải làm sao cho nhân dân Việt Nam có một quyền nhất định, thông qua các định chế dân chủ, trong đó các quyền tự do của người dân phải được tôn trọng theo như Hiến pháp quy định. Và dứt khoát theo xu hướng tiến bộ hiện nay trên tất cả các thể chế trên thế giới thì phải tam quyền phân lập, trong đó vai trò của Đảng như thế nào phải định rõ.

RFI : Hiện nay Đảng Cộng sản vẫn là người lãnh đạo toàn bộ nền chính trị Việt Nam…

Vừa rồi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trung ương cũng đề nghị phải có luật về sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị đó là hợp lý, bản thân tôi khi góp ý cho Hiến pháp cũng có nêu ý đó, nhưng vấn đề ở chỗ luật đó như thế nào. Và nói thật ra bây giờ những người lãnh đạo của ĐCSVN, của chính phủ có thật tâm muốn cho người dân làm chủ thật sự đất nước này hay không ? Có thật tâm đặt lợi ích của đất nước, của Tổ quốc lên trên hay không ?

Lúc đó mới có thể nói là giải quyết vấn đề triệt để được, bằng cách xây dựng một thể chế dân chủ thực sự. Quốc hội cho ra Quốc hội, MTTQ và các đoàn thể cho ra MTTQ và các đoàn thể. Chứ không phải Quốc hội gì mà đa số là đảng viên, khi Đảng quyết định thì người đảng viên phải thi hành thôi. Cũng như tất cả các tổ chức khác, đại đa số đều là đảng viên, thì như vậy Đảng trở thành một thứ siêu quyền lực. Còn các cơ quan dân cử khác, từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các cấp thì cũng chỉ là hình thức, hay các tổ chức chính trị xã hội khác như Mặt trận rồi các đoàn thể cũng chỉ là hình thức.

Không giải quyết căn bản những vấn đề trên, thì dù có mấy cái hội nghị như hội nghị trung ương 6 thì cũng không giải quyết được gì. Mà kết quả nhãn tiền rõ ràng là hội nghị trung ương 6 không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có lời nói của ông Tổng bí thư hứa hẹn thế này thế kia. Nhưng người ta đặt vấn đề, nếu chống tham nhũng, tại sao những người gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam, và có biểu hiện vi phạm, tham nhũng, thì lại không bị xử lý, mà lại vô tội hết ? Thì tôi nghĩ điều này làm cho người dân hoài nghi. Và đem lại một hậu quả theo tôi là rất nghiêm trọng, là người dân không còn tin Đảng và Nhà nước nữa.

Bởi vì trước khi họp HNTƯ 6 nói về cả một quá trình trước HNTƯ 4, rồi nói thực tâm của Đảng của Chủ tịch nước, Tổng bí thư để mà dẹp tham nhũng, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Và như vậy cũng là tình trạng phổ biến ở Việt Nam hiện nay : giữa lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. Vì vậy dân vốn đã mất niềm tin rồi, qua hội nghị này lại càng mất niềm tin hơn nữa. Tôi cho hậu quả này là rất nghiêm trọng, bởi vì nói gì thì nói, sự tồn tại của chế độ phải dựa trên niềm tin người dân. Mà một khi người dân mất niềm tin thì đó là nguy cơ rất lớn.

RFI : Thưa ông, cũng có nhận định là dù sao hội nghị này phê bình có vẻ mạnh mẽ hơn so với từ trước đến nay ?

Đúng là có sự phê bình mạnh mẽ, và nhất là lời ông Tổng bí thư nhận lỗi trước đảng và trước nhân dân, là vì sao ? Là vì cái tình trạng nó nghiêm trọng quá rồi ! Tham nhũng nó bày ra trước mẳt rồi, các tổng công ty làm tổn thất cho nhà nước không biết bao nhiêu, mà nhà nước là tiền của của nhân dân, chứ bản thân nhà nước làm gì có tiền là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Chưa bao giờ trong lịch sử VN, hay nói ngắn hơn là từ 1975 đến giờ, mà có tổn thất về mặt kinh tế như trong giai đoạn hiện nay. Thành ra Bộ Chính trị và Trung ương phải kiểm điểm thôi, chứ không làm thì không trả lời trước dân được. Nhưng lẽ ra bên cạnh việc thừa nhận, tự phê như vậy, thì phải kèm theo hình thức kỷ luật những người đã gây ra cái hậu quả này. Chứ không phải chỉ nói thành khẩn tự phê bình, trong khi đó chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm cả, thì vô lý.

Còn bây giờ qua kết luận của hội nghị BCHTƯ và qua thông báo, thì vị ủy viên Bộ Chính trị đó có khuyết điểm, đề nghị kỷ luật nhưng BCHTƯ không thông qua, tất nhiên cũng sẽ tại vị. Vì nếu không kỷ luật thì làm sao Quốc hội có thể đặt vấn đề được, bởi vì Quốc hội đại bộ phận là đảng viên.

Nếu tại vị, tôi nghĩ sẽ có hai vấn đề đặt ra. Một, nếu vị ủy viên Bộ Chính trị đó, hay nói thẳng ra là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – bởi vì ai cũng biết hết, ngay cái điều này tôi cũng thấy, đâu phải BCHTƯ, Bộ Chính trị nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra là không đoàn kết được. Mà nêu tên thì lại càng thấy là Đảng rất nghiêm khắc, dù là ở cấp nào. Bởi vì không nêu tên nhưng ai cũng biết rằng đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo tôi sắp tới nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một vị lãnh đạo khôn ngoan và thành khẩn, thấy được những cái sai, những thiếu sót của mình, thì sẽ sửa đổi. Đây là thời cơ để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy lại lòng tin, bằng những công việc cụ thể trong việc chấn chỉnh nền kinh tế của chúng ta. Nhất là chấn chỉnh, một là các tổng công ty, không được thua lỗ, thất thoát nữa, thì mới gọi là chủ đạo chứ. Thứ hai là hệ thống ngân hàng, vốn là mạch máu của một nền kinh tế. Làm sao xây dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh, là đòn bẩy cho phát triển, chứ không phải như trước.

Trong thông báo có nêu ông bầu Kiên, ông cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá, rồi một số vị nữa, nhưng thực tế không chỉ những cá nhân đó, mà hiện nay cả một hệ thống ngân hàng đang gặp nguy cơ rất lớn, mà biện pháp sắp tới phải như thế nào nếu không sẽ gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế. Mà hậu quả cuối cùng ai chịu đựng ? Là người dân thôi.

Bây giờ rõ ràng vật giá gia tăng, các công ty xí nghiệp đóng cửa hàng loạt nên nhiều người thất nghiệp. Trong khi đó các đại gia, các vị quan chức của Đảng và Nhà nước đâu có hề hấn gì, còn người dân đen là nạn nhân trước tiên của những sai lầm của các vị lãnh đạo.

RFI : Thí dụ sau hội nghị này Thủ tướng từ chức hay bị buộc từ chức, theo ông thì sẽ có thay đổi gì không ?

Tôi cho là nếu qua hội nghị này mà Thủ tướng từ chức, đưa một người khác lên mà nếu vẫn giữ cái hệ thống như thế này thì sẽ không có thay đổi gì. Thành ra mình mới gọi là lỗi hệ thống bởi vì một Thủ tướng lên mà nếu không có những ràng buộc về mặt pháp lý, thì ai sẽ xử Thủ tướng, ai sẽ xử Chủ tịch nước khi những vị này vi phạm nghiêm trọng ? Các nước người ta có tòa án Hiến pháp, nhưng nước mình không có. Thành ra trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì các quan chức tư pháp cũng nói là không có tiền lệ này.

Như vậy coi như các vị đó đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Thì tâm lý người ta, bản thân tôi nếu làm Thủ tướng mà cho tôi quyền hành rộng rãi mà không ai giám sát, đôi lúc tôi cũng trở thành một người độc đoán, một người có thể phạm những sai lầm rất nghiêm trọng. Đó là quy luật khách quan thôi, con người ai cũng vậy, phải có sự kiểm soát của xã hội. Người con trong gia đình phải có kiểm soát của cha mẹ, người công dân ngoài xã hội phải được sự kiểm soát của xã hội thông qua các quy định của luật pháp thì mới sợ.

Các nước bây giờ nhiều vị tổng thống, nhiều vị thủ tướng hạ cánh an toàn rồi nhưng bây giờ phát hiện có tham nhũng, có vấn đề cũng lôi ra. Ví dụ bà tổng thống trước đây của Philippines chẳng hạn. Như vậy người ta mới sợ, mới thấy trách nhiệm của mình.

Chứ còn cái kiểu này, không có hệ thống luật pháp để trừng trị, theo nguyên tắc tất cả mọi công dân kể cả những quan chức cao cấp của Nhà nước, kể cả Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư, khi vi phạm thì cũng phải bị nghiêm trị thì mới được nếu không thì sẽ không đi đến đâu cả.

RFI : Dự định đặt ra ban chống tham nhũng do Đảng phụ trách phải chăng lại là một bước lùi ?

Đúng rồi. Thật ra chống tham nhũng mà giao cho đảng cũng không ổn, nó trái với luật mà lại tăng cường quyền lực của đảng. Lẽ ra phải thành lập một ủy ban chống tham nhũng độc lập, trong đó nòng cốt là Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể. Nó có tính chất độc lập thì mới mong chống tham nhũng được. Chứ còn nếu không dù đưa qua tổ chức đảng đi chăng nữa cũng không thể nào chống tham nhũng có hiệu quả được.

RFI : Ông còn những thất vọng gì về Hội nghị trung ương 6, và theo ông thì tình hình sắp tới sẽ như thế nào ?

Nhưng qua hội nghị tôi còn một thất vọng nữa, là về vấn đề ruộng đất không giải quyết được gì, vẫn xác định quản lý nhà nước về ruộng đất tất nhiên nhà nước quản lý thì quản lý nhưng phải thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân thì mới giải quyết được những cái lỗ hổng về mặt pháp lý để từ đó các quan chức nhà nước không thể tham nhũng thông qua vấn đề ruộng đất. Mà trong nhiều hội nghị cũng đã kết luận tham nhũng lớn nhất là trong vấn đề ruộng đất, và người dân khổ sở nhất trong vấn đề này. Từ đó mới có hiện tượng Đoàn Văn Vươn, hiện tượng Văn Giang, vân vân.

HNTƯ có nhiều điều để người ta hy vọng, nhưng kết quả lại không như mong muốn của mọi người. Tôi cho rằng đó là kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị thôi, ở đó vai trò người dân không là gì cả. Không có ảnh hưởng gì, không có tác động gì đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà là ý chí chủ quan, rồi bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối, lúc đó những thiếu sót sẽ vẫn tiếp tục.

Theo quan điểm riêng của tôi, tình hình không sáng sủa lắm. Tức là sau hội nghị này tình hình cũng sẽ ngày càng xấu đi. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh, đặt Đảng và Nhà nước trong sự giám sát nghiêm ngặt của người dân, thì lúc đó mới có thể thay đổi.

Như vậy phải chấp nhận tam quyền phân lập, chấp nhận những định chế dân chủ như các nước. Đây là sản phẩm có thể nói là trí tuệ của loài người đã tổng kết rồi, thì mình không thể nào phủ nhận điều đó cả.

Còn một Nhà nước toàn trị, muốn làm gì thì làm, thì sẽ dẫn đến hậu quả rất là to lớn, đe dọa sự tồn vong của đất nước bên cạnh một nước lớn luôn luôn lăm le xâm chiếm, luôn luôn uy hiếp là Trung Quốc, thì mối nguy này cộng với nội lực dân tộc bị suy yếu, bị tệ nạn tham nhũng quan liêu đục ruỗng, thì lúc đó nguy cơ hết sức lớn.

RFI : Xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.

Nguồn: RFI – Việt ngữ

112 phản hồi tới “1313. Luật gia Lê Hiếu Đằng: "Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị"”

 1. Có lãnh đạo từng tuyên bố là công bộc của dân.
  Vậy thì, nếu giám sát lãnh đạo không làm tròn nhiệm vụ vai trò lãnh đạo, làm không tốt thì dân có quyền phê bình, góp ý xây dựng hiệu quả hơn.

  Do đó, làm cán bộ công bộc của dân phải lắng nghe và giải quyết nhu cầu của mọi người.

  Vấn đề cốt lõi là do năng lực của người quản lý có vấn đề. Vai trò của người quản lý là phải kiểm tra và không để cấp dưới làm bậy vì thông tin đầy rẫy mà nói là không biết vậy làm quản lý làm gì?
  Dân góp ý xây dựng như sau:
  Làm quản lý phải có thực lực chứ không phải là loại:
  Bất tài vô dụng dùng quyền mưu lợi như Gaddafi.
  Những gì tôi nói là sự thật.

  Thật ra, quan trọng nhất là đóng góp sức lực trong công cuộc minh bạch hóa hệ thống ngân hàng thôi. Quan trọng nhất là phải có chất lượng thì dân mới tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng.
  Tôi muốn tất cả mọi người đều biết thông tin này. Vì nghi ngờ có liên quan đến người của thủ tướng và thế lực mạnh nên không ai dám làm gì. Và tụi nó còn thách tôi trình bày chứng cứ với tất cả mọi người coi làm gì được nó không?
  Mọi người có tin tưởng sự xét xử của họ không? Có minh bạch công khai hệ thống ngân hàng ở Việt Nam không?
  Do sợ giết người diệt khẩu nên tôi mới thông tin đến bạn đọc để tránh trường hợp bưng bít thông tin và làm hại tôi.
  Hiện nay, tham nhũng là 1 loại tội phạm nguy hiểm, tương đương ăn cướp. Để khắc phục thế yếu của mình nên tôi trưng bày chứng cứ ra công chúng để nhờ dư luận giúp đỡ. Vì tôi tin công luận của mọi người là công tâm nhất!

  Ngoài ra, do bị xâm hại và vu oan nên tôi phải vì sự sống còn mà dùng biện pháp này để trấn áp tên tội phạm nguy hiểm lạm dụng quyền lực vu oan giá họa cho tôi này. (Theo Hiến Pháp 1992 của Việt Nam và Luật tố tụng, The Human’s Right của Liên Hiệp Quốc).
  http://giaohaoganxa.blogspot.com/2012/10/lam-quan-ly-phai-co-thuc-luc-chu-khong_5577.html

  • Hoang Mai said

   Theo mình thì bạn cứ từ từ không nên bức xúc làm gì vội. Nếu có xiền thì tìm cái ngân hàng nào uy tín một tý, ví dụ như những ngân hàng 90-100% vốn nhà nước sở hữu ý thế thì yên tâm là nhà nước phá sản thì mình mới mất xiền……hì.
   Nếu bạn có tư tưởng đạp đổ chế độ thì mình không có góp ý gì cả nhưng nếu vì bức xúc muốn phanh phui những trò bẩn của quan tham thì mình khuyên bạn.
   Những bằng chứng bạn có thu thập đầy đủ có thì nên tìm những chỗ có thể tin tưởng được mà gửi, Nếu sợ thì nên ẩn danh. Mình cũng làm việc này rồi đến địa chỉ thì tài liệu của mình bị đốt. Nhưng sau đó mình đã tìm được địa chỉ đúng.
   Quan từ xưa đến nay thời nào chả có cái loại tham tàn, bán nước. Nhưng mình dám khẳng định với bạn chưa đến nỗi bỏ đi hết đâu. Nếu 100 % các ông đảng viên hủ hóa hết thì mất chế độ, mất đảng lâu rồi. Nên theo mình cứ từ từ mình làm được gì thi làm không cứ chờ xem hết đợt kiểm điểm này xem thế nào,
   Theo mình được biết thì sau này sẽ có một ngày phát động phong trào “toàn Đảng toàn dân chống tham nhũng”. Một ngày lịch đỏ hàng năm giống như ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động ý. Ngày đó được ghi dấu thì sẽ có một ngày trong năm ai cũng có quyền được tố cáo tham nhũng dù đúng hay sai cũng đều vô tội. Chờ thêm chút nữa và đừng mất niềm tin, Hì! mạnh khỏe

   • khongkhong said

    Bạn có biết những năm 88-90 của thế kỷ trước Liên bang Nga (LX cũ) có tiềm năng quân sự mạnh như thế nào không? Điện, gass ở châu âu chủ yếu do Nga cung cấp, 500 năm nữa liệu Việt Nam ta có bằng được Nga lúc bấy giờ không? Tại sao họ phải rời bỏ định chế XHCN dẹp gọn lại đảng CS? Bởi họ biết theo đuổi mục tiêu hiếu chiến, mà chất lượng cuộc sống người dân có nguy cơ suy giảm kéo theo niềm tin của người dân suy giảm thì quốc gia cũng sụp đổ. Trong khi đó Mỹ phát triển hài hòa giữa tiềm năng quân sự và chất lượng sống của người dân sẽ vượt xa Nga. Để cân bằng vị thế, đảm bảo an ninh cho Nga, họ đã hủy bỏ tư tưởng, định chế XHCN và họ biết chắc rằng chỉ có như vậy mới giữ được thế quân bình chiến lược, và quân sự luôn duy trì là nước đứng đầu. Đừng có mà hy vọng phát triển khi còn bảo lưu định chế CNXH và đảng CS.

 2. Hoang Mai said

  Khá khen cho ông luật sư. Trình độ thế này cũng leo lên được chức pho ban MTTQ.
  trong bài phát biểu của mình ông Nguyễn Phú Trọng có nói: “Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Ủy viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó: Thực tế ai cũng nhận thấy điều đó đúng để đến tình trạng đất nước như hiện nay phải ghi nhớ sâu sắc hai nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh.
  Chỉ có một nhiệm kỳ mà bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân phá nát cái bộ Lao Động Thương Binh và xã hội. Các bác thử nghĩ xem tình trạng chạy lương, chạy chế độ, ……Bắt đầu có từ nhiệm kỳ nào. Khoảng 3-4 năm lại đây xung quanh nhà tôi bao nhiêu người chạy sổ thương binh binh, chạy sổ chất độc da cam….Bỏ ra từ 10 đến 30 triệu chạy sổ là lĩnh lương hàng tháng từ 1, 3 triệu đến 3 triệu. Người ta còn chạy làm anh hùng nữa đấy
  Cấp bé hơn có một nhiệm kỳ còn phá đươc đến thế, Đằng này to nhất mà lại những hai nhiệm kỳ. Xây thì lâu chứ phá thì nhanh lắm.
  Những khuyết điểm hạn chế đó có từ khóa trước: Ông ấy đã nói như thế chả nhẽ còn phải nói rõ ràng ra
  Thế thì 15 ngày có ý nghĩa gì. 15 ngày chưa nói lên được điều gì cả. Vì những sai phạm do khóa trước để lại thì không thể một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được
  Vì thế nên mới kêu gọi toàn đảng toàn dân tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng. Ngay sau đó trong buổi tiếp xúc cử tri ở hà nội ông ấy nói tiếp. TW6 chỉ là bước đầu, chống tham nhũng thì phải làm đi làm lại. Giống như người ta rửa mặt hàng ngày vậy
  Thế mà có kẻ chỉ nhìn vào kết quả của 15 ngày họp để kết luận này nọ.
  Mà không nhầm thì nhân sự do Đảng đề cử nhưng quyết định cuối cùng là ông Mặt Trận Tổ Quốc đấy. Cái ông trưởng, pho ban Mặt trận tổ quốc góp phần tham nhũng nhiều lắm đấy. Cấp nhỏ tham nhũng nhỏ, cấp to tham nhũng to.

  • “chạy sổ chất độc da cam” ? Hèn gì mà theo báo cáo của nhà nước VN; VN có đến hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin. Mặc dù chẳng bao giờ dám đem ra cho thế giới khảo nghiệm bệnh tình, để tăng sức nặng cho đơn kiện Mỹ.
   Cũng có thể trong số đó có tính cả những nạn nhân chất độc da cam mới, nhưng không phải của Mỹ, mà của đồng chí Trung Quốc và của chính đồng bào mình trong những chất bảo quản trái cây và thuốc tẩm hoa quả, với sự dung túng của nhà nước.

   http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tim-thay-chat-doc-da-cam-trong-thuoc-tam-hoa-qua/10861943/248/

  • Dân ngu nói said

   Bạn Hoang Mai ạ,sao bạn ngây thơ cứ như trẻ thơ vậy bạn,bạn thấy có cuộc hợp đảng nào mà những đảng viên lãnh đạo không nhìn thấy khuyết điểm và hứa và cứ hứa sẽ rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ sau làm tốt hơn.Thế là nhân dân VN được đảng cho ăn bánh vẽ,nên mấy chục năm đảng lãnh đạo,nhân dân VN bị “lãnh đạn”,đảng bảo nhân dân đừng có “no” để đảng “no”,nên đất nước VN này đến năm 2012, nghèo vẫn hoàn nghèo, là một trong những nước lạc hậu và chậm tiến bộ nhất thế giới đấy bạn ạ?

   • Có lãnh đạo từng tuyên bố là công bộc của dân.
    Vậy thì, nếu giám sát lãnh đạo không làm tròn nhiệm vụ vai trò lãnh đạo, làm không tốt thì dân có quyền phê bình, góp ý xây dựng hiệu quả hơn.

    Do đó, làm cán bộ công bộc của dân phải lắng nghe và giải quyết nhu cầu của mọi người.

    Vấn đề cốt lõi là do năng lực của người quản lý có vấn đề. Vai trò của người quản lý là phải kiểm tra và không để cấp dưới làm bậy vì thông tin đầy rẫy mà nói là không biết vậy làm quản lý làm gì?
    Dân góp ý xây dựng như sau:
    Làm quản lý phải có thực lực chứ không phải là loại:
    Bất tài vô dụng dùng quyền mưu lợi như Gaddafi.
    Những gì tôi nói là sự thật.

    Thật ra, quan trọng nhất là đóng góp sức lực trong công cuộc minh bạch hóa hệ thống ngân hàng thôi. Quan trọng nhất là phải có chất lượng thì dân mới tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng.
    Tôi muốn tất cả mọi người đều biết thông tin này. Vì nghi ngờ có liên quan đến người của thủ tướng và thế lực mạnh nên không ai dám làm gì. Và tụi nó còn thách tôi trình bày chứng cứ với tất cả mọi người coi làm gì được nó không?
    Mọi người có tin tưởng sự xét xử của họ không? Có minh bạch công khai hệ thống ngân hàng ở Việt Nam không?
    Do sợ giết người diệt khẩu nên tôi mới thông tin đến bạn đọc để tránh trường hợp bưng bít thông tin và làm hại tôi.
    Hiện nay, tham nhũng là 1 loại tội phạm nguy hiểm, tương đương ăn cướp. Để khắc phục thế yếu của mình nên tôi trưng bày chứng cứ ra công chúng để nhờ dư luận giúp đỡ. Vì tôi tin công luận của mọi người là công tâm nhất!

    Ngoài ra, do bị xâm hại và vu oan nên tôi phải vì sự sống còn mà dùng biện pháp này để trấn áp tên tội phạm nguy hiểm lạm dụng quyền lực vu oan giá họa cho tôi này. (Theo Hiến Pháp 1992 của Việt Nam và Luật tố tụng, The Human’s Right của Liên Hiệp Quốc).

   • Hoang Mai said

    Mình nghĩ là 15 ngày thì không làm được gì đâu. Đó mới chỉ là bước đầu. Với lại chặt được cái đầu thì còn tay chân. Thế thì nó lại mọc thêm cái đầu mới. Lúc đó còn nguy hiểm hơn. MÌnh đọc báo chính thống thấy bảo sẽ trình quốc hôi thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm ở ký họp này ( Hôm nay khai mạc) nếu quốc hôi thông qua thì 2013 mới triển khai được. Đấy bạn thấy đấy phải có thời gian. mình nghĩ không một sớm một chiều lam ngay được đâu.

    • Dân ngu nói said

     Bạn Hoang Mai ạ cái đảng csVN này mấy chục năm qua toàn hợp và hợp,mổi lần hợp là rút kinh nghiệm để tham những lần sau nhiều hơn lần trước, chỉ tốn tiền của dân thôi?Càng hợp thì đất nước càng nghèo nàn và lạc hậu,vậy bạn hỵ vọng gì ở cái đảng và cái chính quyền này, hay bạn đang chờ mùa hè có tuyết rơi hả bạn?

     • Dùng tiền để mua sự ủng hộ . Mình bà Kim Ngân chẳng làm được gì mà phải có sự đồng tình của CP hay người đứng đầu. Ai lại không thấy việc vung tiền rộng rãi đó sao ? Với lại càng nhiều người nhiễm dioxin càng dễ yêu cầu Mỹ bồi thường . Kiểu làm tiền Mỹ của ta từ xưa đến nay vốn rất siêu mà .

  • thanh said

   Đúng là ngây thơ chính trị hoặc giả vờ ngây thơ vậy bạn.Đổ thừa ông Nông Đ.M. nhưng ông NpT lúc đó ở đâu hả bạn? ông ta bịt tai ,câm miệng à bạn?Có ở đâu mà kẻ làm sai nghiêm trọng lại không bị bất kỳ một kỹ luật nào như cái BCH TƯ,cái BCT ĐCSVN này hả bạn ?Bạn đọc lại toàn văn thông báo của cái Hội nghị tào lao này bạn sẽ thấy,chứ không lại chụp mũ tôi là phản động,vu cáo ,nói xấu đám cán bộ lãnh đạo không biết còn tí tốt nào không!

 3. 4L said

  Kinh gởi BTV và các người đàn ông Việt nam,
  Khi 4L tôi nói ” Đàn ông VN là các thằng HÈN” là tôi xin một lần nói thật, nói thẳng. Khi tôi nói như vậy cũng là giúp các quí vị nhìn lại chính mình. Tôi không đánh giá về năng lực mà tôi chỉ nói lên về thái độ sống của quí vị. Việc nói lên sự thật là một việc rất đơn giản,bình thường mà một đứa bé nào cũng làm được. Khi tham gia vào xã hội thì đó là tín dụng,minh bạch. Vì một lý do nào đó mà người ta nói sai sự thật. Tôi hiểu điều đó. Nhưng sự thật là sự thật.
  Khi người ta không dám nói lên sự thật mặc dù không bị áp lúc nào đó, thì đích thực đó là người dối trá. Những người đồng tình với sự dối trá thì cũng coi như là người dối trá. Đồng tình ở đây là ủng hộ,im lặng ,thờ ơ, vô cảm…
  Trong bối cảnh hiện nay, người đàn ông VN hầu như chiếm lĩnh các trọng trách để léo lái con tàu VN với 90 triệu sinh mạng trên đó.Khi còn tàu bị chòng chành đi lệch hướng do tài công ngủ gục hay say sóng thì rất nguy hiểm cho cả con tàu. Quí vị là thuyền trưởng, hoa tiêu, máy trưởng, kỹ sư, thủy thủ…đã ý thức được việc đó và họp lại để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Sau 15 ngày đình đám,quí vị không làm gì cả dù biết rõ nguyên nhân. Việc thay đổi không có nghĩa là tiêu diệt. Giống như thay cầu thủ bóng đá, dù là danh thủ nhưng vì một ngày thi đấu không hiệu quả thì sẽ được HLV thay ra, cầu thủ khác vào. Đó là việc bình thường mà thế giới người ta đang làm. Các nước người ta tranh cử, rồi thay đổi chính phủ liên tục mà vẫn cứ phát triển. Đâu có ai chết,vô tù (trừ những nước độc tài, toan tri) vì thất cử hay mất chức đâu.
  Tại sao những người yêu nước, yêu tự do,dám nói sự thật lại vào tù.Những người yêu nước, có quyền lực lại không dám nói lên sự thật hay không có cái tự do để làm việc đó.
  Tự do là quyền tối thiểu của con người mà quí vị còn không có thì cũng giống như làm đàn ông mà không có “tự do”. Nói lên sự thật mà quí vì còn ” dám” hay “không dám” để nói lên cái nhân cách của quí vị thì có nghĩa là bất lực rồi.

  Hỡi các đàn ông Việt nam! Quí vị có quyền tự do để nói lên sự thật. Khi quí vị sinh ra đã có quyền tự do thiêng liêng đó rồi, các quí vị được người Mẹ luôn khuyến khích,dạy dỗ quí vị nói lên sự thật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào như bài thơ “Lời Mẹ dặn” của Phùng Quán.
  Bây giờ các vị đã trưởng thành, quí vị là lãnh đạo, là trí thức, là tinh hoa của dân tộc.Tiếc thay quí vị lại tự do dối trá. Dối trá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

  Người có tự do thì không nói thật, Người nói thật thì không có quyền tự do.

  Ôi! hèn hạ thay, Những người đàn ông Việt nam!

  • Cần lao tiến bộ said

   Đàn ông VN ko hèn.
   đã từng gươm súng đoàng đoàng giết nhau

   Đã từng chiến với giặc tàu
   Một trận biên ải lấy đầu Liễu Thăng

   Đã từng chiến với xâm lăng
   Đã từng viễn xứ Bat-tam băng rồi…

   Đàn ông VN ko tồi
   Một vài thời khắc đổi đời rất nhanh !

  • Thuỷ said

   Những người được nắm quyền hành là những ” người có tư tưởng tốt ” . Đã có ” tư tưởng tốt” thì phải …. giữ sĩ diện , rồi từ đó mới dối trá , tốt khoe , xấu che miễn sao mình giữ lá cờ của mình lên cao là được . Nói tóm tắt lại là phường ích kỹ, háo thắng thì đúng hơn là hèn .
   Điểm yếu của người ….( hi hi chữ X có người dành rồi nên tôi chỉ biết …. thôi ) là không tập hợp được tất cả những người cùng một hoàng cảnh lại một khối , nên cứ nhưng mà thì là lôi mấy cái phao trôi lềnh bềnh trong quá khứ ra chửi .
   Hoặc là tui là ….đầu bếp đi khắp mọi nơi chiến trường trên thế giới , vậy tui có thể vổ ngực nói là tui và chỉ mình tui mới có kinh nghiệm …. chiến đấu và làm tổng thống của VN được không ? Hi hi , đùa thôi tui không có ý vậy, nhưng nghe ngứa lỗ tai thật phải không ?

  • Dân ngu nói said

   Bạn 4L nói rất chính xác, tôi cũng là một thằng đàn ông hèn trong cái đất nước VN này,mà tôi thấy ABS cũng không kém tôi là mấy, nên có nhiều khi xóa còm mà không nêu lý do gi?Chính vì đất nước này tồn tại nhiều đàn ông hèn nên mới bị cái chính quyền độc đảng này đè đầu cởi cổ suốt mấy chục năm qua?

 4. Người dân said

  Bác Lê Hiếu Đằng nói lúc nào cũng đúng! Quá đúng, quá hay nhưng có lẽ còn thiếu bác nhỉ? Hình như bác chưa nói là phải đa nguyên, đa đảng? Có đa nguyên, đa đảng thì mới tam quyền phân lập được chứ, phải không bác? Có như vậy thì các đảng mới kiểm soát lẫn nhau, chứ không thể chế độ toàn trị như ta hiện nay. Bây giờ các bác lãnh đạo nhà ta không cần phải họ đâu xa mà chỉ cần qua Mianma học họ thì dân ta đã được nhờ và hạnh phúc lắm rồi, phải không bác?
  Kính mong bác sẽ lên tiếng nhiều nữa để người dân chúng em được nhờ, chứ dân chúng em kêu mãi chả thấu mà ngày càng thấy khổ và mất hết niềm tin rồi bác ạ!

 5. Hp said

  Tiec cho cong tuyen truyen am i ma ket qua nhu chuyen meo deo nhac cua Adexen

 6. Dân gian said

  Đất nước và thập đại chúng sinh như cái phản, đảng tán phét, tiệc tùng, cờ bạc, chơi gái, phê và tự phê, đánh nhau, đôi khi phóng uế ngay trên mặt phản mà cái phản vẫn câm lặng muôn đời!

  • Minhhoang said

   “Cái phản” mà bác vừa nêu, trong Nam gọi là “Bộ Ván”.

   Bộ ván, ngoài những “nhiệm vụ” căn bản hằng ngày như bác vừa liệt kê, nó còn có một vai trò rất quan trọng khi hữu sự khi đưa người quá cố về nơi an nghỉ muôn đời.

   Với những cụ già Bắc kầy, có tuổi chừng 80 trở lên hỏi thăm là các cụ có khỏe không thì đa số sẽ trả lời rằng “Nhờ giời nên tôi…yếu lắm. Chả biết khi nào quan sáu mới rước đi đây?”.

   Quan Ba ngày trước đã oai mà “Quan sáu” có thể ngang tầm với thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ngày nay cũng nên?

   Trong Nam thì chỉ cần “quan Tư” là đủ, có thể là khi trước do đất rộng người thưa chăng?

   Bộ ván, hay “Cái Phản”, trong Nam gồm bốn tấm ghép lại, mỗi tấm có độ dài khoảng chừng 0.6mx2.4m và có độ dầy từ 6cm trở lên, tùy theo loại gỗ. Những nhà điền chủ ngày trước (Vịt tui chưa hề nghe có bần nông, phú hộ, địa chủ,…tại đây cho đến khi có ngày độc lập mất “con kẹt” trừ luôn sướng) thường lo hậu sự cho mình bằng cách mua (tậu) về vài bộ ván bằng cây Gõ hoặc Cẩm Lai (có thể là cây SƯA mà ngày nay hay gọi?). Những nông dân khác, nếu ruộng vườn của mình chưa đủ cho cò bay thẳng cánh thì cũng có thể tìm về với “ông bà ông vải” bằng các loại ván Dầu, ván Sao, hoặc Bằng Lăng,…

   Từ một “tấm phản”, chỉ trong vài canh giờ, nó có thể biến chuyển thành một cỗ quan tài cũng nên?

   Sau khi vùi sâu vào lòng đất lạnh, tấm phản này chỉ còn nghe tiếng nhỏ dần của tiếng côn trùng rả rích rồi sau đó im bặt. Một sự im lặng đáng buồn cho thế thái nhân tình.

 7. Trần Quốc said

  Chỉ với một ý ở tựa bài đã đủ nghĩ mà khỏi cần dài dòng lý sự rằng bác Lê Hiếu Đằng đã giáng một cái tát vào mặt Nguyễn Trần Bạt !!!

 8. Trần Quốc said

  Nếu cố tình viết như bạn thì Em không Lú. Nếu vô tình thì Em là Lú thiệt.
  Tự tin mình không lú , nên không bao giờ dám nghĩ việc dùng từ “thương hại ” đối với bác Đằng đáng kính trọng ‘dù thế nào’…

  • Trần Quốc said

   Sorry, còm này để phản hồi một còm có tên Em là Lú nói “thương hại” bác LHĐ. Không hiểu sao không thấy còm ấy nữa mà lại nhảy lên đây ???

 9. teo cu said

  “Biển Đông vẫn yên tĩnh”. Kg hy vọng.

 10. qx said

  Luật gia Lê Hiếu Đằng: “Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị”

  Tôi không nghĩ vậy. Quan sát “lòng dân” hơn 20 ngày nay thì hội nghị 6 là kết quả đương nhiên theo ý muốn của hấu hết thần dân tin cộng sản chứ không phải của nhà nước toàn trị. Nhà nước hiện tại chỉ thỏa mãn những gì bọn thần dân họ muốn nghe, muốn thấy, muốn nói và muốn tin. Họ còn muốn thấy có tí huyết và những mảng thịt xương văn tung tóe nhưng không hiểu sao nhà nước còn chần chừ. Có lẽ cuối cùng nhà nước cũng phải chìu thôi vì phải thỏa mãn cơn khát của dân thôi.

  qx

  • Minhhoang said

   Gửi Bác Qx để làm tài liệu tham khảo, chuyện nói về đất nước Romania sau khi quân đội lập tòa xử kín và xử đẹp đôi “tai ươn” là Chủ tịch cùng đệ nhất phu nhân Nicolae Ceausescu.

   Mật vụ, an ninh, tham nhũng, những kẻ cơ hội nhanh chóng làm giàu và len lỏi, luồn sâu trong nội tình chính trị tại đây cùng vái lối sống “nhìn ai cũng hãi thấy ai cũng sợ” của thế hệ có độ tuổi từ U40 trở lên. Vịt tui đã xem qua, có nhiều điều đáng gẫm nên xin chia sẻ cùng mọi người.

   http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2012/10/2012108112728441748.html

   @Bác BTV,

   Nếu có thể, xin Bác làm ơn để trang Web của Al jazeera vào cột “Web/Báo tiếng Anh” được chứ?

   Aljazeera có trụ sở đặt tại Qatar, nơi mà mùa Túc cầu Thế giới sẽ diễn ra vào mùa tới. Tin tức rất trung thực, có nhiều mục rất hay và đặc biệt là tại Trung Đông và Bắc Phi.

 11. Binhminhmoi said

  Tán đồng ý kiến trong bài phỏng vấn Ông Lê Hiếu Đằng. Chúng ta thay gì chỉ trích quá khứ hay chế giễu thì tại sao lại không chia sẽ ý kiến tâm huyết của Ông ấy. Việc quan trọng hiện nay là mỗi người dân phải làm gì để Nhà Nước chấp nhận thay đổi theo hướng Tam Quyền Phân Lập và Dân chủ hơn ? Vì hiện nay nông dân, công dân, hoc sinh-sinh viên, giáo dân…không phải ai cũng có kiến thức về nó. Có bột mới gột nên hồ. Đó là điều diễn đàn cần phải bàn.

  • Minhhoang said

   Đây là lời còm hay nhất trong đề tài này hôm nay!

   Vịt tui không ưa mấy cha nội “Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản” lắm, đặc biệt là những “Sinh Viên Tranh Đấu” như ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm dù rằng họ nhà Ngoại vẫn có vài ba trự có mặt trong phong trào này từ khởi đầu cho đến bị cho đi “chầu rìa” vào đầu năm 1976, tức là sau ngày thống nhất chưa được niên tròn.

   Ngày trước, khi sống dưới chế độ “Ngụy quân, Ngụy quyền” ác ôn, chắc người dân Miền Nam vẫn còn nhớ đến bài hát dành cho dân “Chiêu Hồi” hay còn gọi là “Hồi Chánh”? Bài hát này có tên gọi là “Ngày Về” của Hoàng Giác, rất hay khi xét riêng về mặt nhân bản.

   “Đánh kẻ chạy đi” , “lãng tử hồi đầu” thời phải chừa đường cho “người ta” sống bằng không thì gã Lệnh Hồ Xung lại nhập vai vào ma đạo cũng nên khi lởn vởn đâu đây vẫn còn bóng của sư phụ mình là “Quân tử kiếm” Nhạc Mất Quần, nếu như bác nào còn mê mẩn truyện “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung cũng được, mà “Buông đao xuống thành Phật” cũng xong. (Nói cho nó lành kẻo bị chủ trang lại cắt còm ngang xương, he he he.)

   Theo thuyết của Công Giáo, Vịt tui mỗi năm được nghe một lần về dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” rất thấm thía để sủi bọt con Ba Khía (một loài thân giáp, nhỏ hơn cua nhưng lại to hơn con rạm hay rẹm), mong mọi người hãy đón nhận đứa “con hoang đàng” một thời là “phá gia chi tử” vì phê, vì mông muội nay mới tỉnh hẳn người.

   Hãy mừng vui và hãy đãi đằng, nâng chén.( ý lộn) nâng ly há mấy ai còn khi!

   Hãy cùng nhau ăn mừng, hãy nâng ly, và hãy chúc tụng nhau trong tinh thần của

 12. Hay!

 13. Tú Sam said

  Nói “lỗi hệ thống” là sai. Đúng tên là hệ thống hỏng,lạc hậu ,phải vứt bỏ . Sửa Lỗi hóa ra còn hy vọng nó sẽ chạy tốt ư.Dân các nước Nga,Đông Âu đã thay rồi ,có đổ máu ,trả thù gì đâu mà nay họ trở thành công dân của những quốc gia tự do ,phát triển .Nhiều ví dụ để thấy phải thay hệ thống chứ không sửa lỗi các bác ạ!

 14. Evidences of the Human Rights violations in working place in Viet Nam Eximbank.
  This is Non-Human Righs in working place in Vietnam. I have enough documents, record, evidences!

  Should we use the paramount Ritual in honor Mr. Trieu Nguyen Manh, director of Bac Lieu Eximbank (Prime Minister Dung relative in Vietnam ?) for illegal work, no morality and ethics?

  Before strong power generations, we can do nothing. Would you like to save us by your valuable advise?

  Giám đốc ngân hàng có hành vi lổ mãng có thể dẫn đến 2 hậu quả:

  1/. Vi phạm kỷ luật ngành ngân hàng, bêu xấu ngành ngân hàng là không có đạo đức nghề nghiệp…

  2/. Nếu tham nhũng, có thể vi phạm luật hình sự. Nếu bị điều tra ra sẽ bị trừng phạt.

  *Với những người ngày thường không học tập pháp luật, gặp việc không khỏi không làm bừa bãi. Đối với hạng người này thì phải giới thiệu kiến thức pháp luật để cho họ biết nội dung pháp luật liên quan đến hành vi của họ như thế nào và hành vi đó có hậu quả pháp luật như thế nào.

  Đã không có nhân quyền, sỉ nhục phụ nữ, làm sai pháp luật tự ý cắt mạng kế toán, họp thì giấu biên bản, phân công người này làm sai nhưng bắt người khác chịu trách nhiệm và đổ tội cho dân oan. Đã vậy, còn thách thức em và mọi người làm gì được tụi nó không?

  Tôi nghĩ miễn là không làm gì phạm pháp hoặc trái với lương tâm là được rồi. Bằng chứng và ghi âm làm sai trình tự pháp luật, phiền mấy sếp điều tra?

  Tham nhũng đầy rẫy, ai liêm chính thì ghét người ta?

  Nguồn căn là do ông Triều làm sai. Nên xem lại pháp luật và làm cho đúng.

  Thụt két cho dù lấy 1 đồng cũng phải ở tù.

  Biển thủ công quỹ là tội hình sự.

  Phải vinh danh những người như ông Nguyễn Mạnh Triều, giám đốc Eximbank Bạc Liêu vì làm bậy, không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp ở Việt Nam (vì có mối quan hệ với thủ tướng?). Nên được che chở, bưng bít thông tin…mà lại cho lên chức giám đốc Eximbank thì quá nhỏ. Xin cho lên chức trưởng ban phòng chống tham nhũng và làm bậy toàn ngành ngân hàng tại Việt Nam và quốc tế.

  Xin mọi người dân trong nước và quốc tế hãy đem tiền bạc, ngoại tệ,…lại cống nạp cho họ nếu muốn đầu tư làm ăn trong nước, bắt người dân đóng thuế cao hơn, khiến dân khỏa thân nhiều hơn như mẹ con bà Lài,… dùng các biện pháp đàn áp nhiều hơn nữa. Làm như thế để cho các nước biết Thủ Tướng Việt Nam khinh người nghèo, liêm chính…mà quý con cháu làm bậy và sai đạo đức nghề nghiệp???

  Làm ăn gian dối, mất uy Tín như: giấu các biên bản họp ép người khác chịu tội thay mình, ban hành văn bản nhưng sửa ngày lại để sau này đổ thừa có ra văn bản rồi tại nhân viên không chịu làm theo…(ăn ở không có đức, không có đạo đức nghề nghiệp).

  Tôi cam đoan tất cả những gì tôi nói đều đúng sự thật, có chứng cứ đầy đủ như: ghi âm đối chứng các cuộc họp và văn bản…
  http://giaohaoganxa.blogspot.com/2012/10/obama-has-very-good-welfare-policy_3871.html

 15. Bình Minh said

  Rất cám ơn những lời tâm huyết của bác Đằng. Các anh chị, mọi người hãy nhìn nhận và đóng góp những ý kiến chân thành và đúng đắn để đoàn kết cùng nhau thay đổi và xây dựng dân tộc mình phát triển tiến lên, đừng vì hằn thù quá khứ và cá nhân.
  Đồng cảm nhận với bác, tôi thấy cần xây dựng và quản trị nhà nước theo hướng minh bạch, dân chủ và tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Pháp luật là trên hết, chứ không như kiểu hội nghị TU 6 cảm tính rất nhiều, mang tầm quốc gia như cứ như họp gia đình.
  Chúc bác luôn mạnh khỏe và có nhiều ý kiến tâm huyết hơn nữa.

  • KháchQuan said

   Cám ơn bác Đằng, qua cái Hội 6 này, trong mắt nhân dân, “đảng ta” đã thể hiện rõ vai trò:
   – về chính trị: con cóc chết.
   – về mặt xã hội: mắc bệnh hủi (cùi).
   Tìm đâu thấy “niềm tin”???

 16. nhan dan said

  Cựu quan chức kêu gọi họp Đại hội Đảng giữa kỳ

  Hội nghị 6 không quyết định kỷ luật ai dù có đề nghị. Luật sư Trần Quốc Thuận, đảng viên 44 năm tuổi đảng và từng 14 năm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói với BBC Đảng nên triệu tập Đại hội giữa kỳ để xử lý việc kỷ luật Bộ chính trị và một ủy viên.

  Ông giải thích với BBC trong phỏng vấn hôm 19/10: “Đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, rồi giữa hai kỳ Đại hội cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng là Ban chấp hành trung ương. Giữa [các] kỳ họp của Ban chấp hành trung ương cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ chính trị, điều hành là Ban bí thư…

  “Nếu trên thấy vấn đề này chưa thỏa đáng cần làm tiếp nữa thì triệu tập Đại hội đại biểu toàn Đảng giữa nhiệm kỳ. Tức là những người đã dự Đại hội Đảng lần thứ XI vừa qua và bầu ra Ban chấp hành trung ương khóa này, họ mới họp lại [và] quyết một lần nữa.”

  Nhưng ông Thuận nói lãnh đạo Đảng Cộng sản cần công khai lý do tại sao Bộ chính trị thấy cần chịu kỷ luật và tại sao Bộ chính trị đề nghị kỷ luật một thành viên của mình để các đảng viên và người dân đều biết.

  “Tôi cho rằng chuyện đó là Trung ương không thi hành đúng nghị quyết của mình là ‘công khai minh bạch’.

  “Tôi là đảng viên, tôi cũng kiến nghị phải công khai minh bạch tên của người đó ra và công khai minh bạch những khuyết điểm của người đó ra để toàn đảng, toàn dân và quốc tế biết.
  “Bây giờ người ta cũng nói rùm beng ra ngoài hết rồi.

  “Tôi đang về quê ở Bình Định, ở một vùng nôn thôn rất xa nhưng mọi người dân ở đây đều biết hết rồi.

  “Vậy không có gì phải giấu như thế.

  “Người Việt Nam có câu tục ngữ là ‘giấu như mèo giấu cái gì đó mà cuối cùng cũng thối uynh.”

  ‘Chống giặc nội xâm’

  Ông Thuận nói các nhà lãnh đạo Việt Nam chưa thể hiện quyết tâm chống tham nhũng như những gì họ nói.

  Vị luật sư nói với BBC: “Tôi cho rằng nếu Bộ chính trị quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, thì trong Hội nghị trung ương 4 đã nói rằng nếu đấu tranh kỳ này không xong thì Đảng sẽ có nguy cơ này, nguy cơ kia… có thể chết, [liên quan tới] sự tồn vong của Đảng…, [nhưng] cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng cho đến bây giờ người ta không thấy có gì cụ thể cả, chỉ thấy những câu hô khẩu hiệu thôi.

  “Rồi là những tiếng ấm ức, rồi không biết có giọt nước mắt nào không, nhưng có tiếng nấc lên, thì đấu tranh chống tham nhũng đâu phải như vậy.

  “Đấu tranh thống tham nhũng phải có kết quả và khi đã sai lầm nghiêm trọng thì phải xử lý.”

  Ông Thuận nhắc lại chuyện Tổng bí thư Trường Chinh phải từ chức và nhiều quan chức bị kỷ luật sau Cải cách ruộng đất trong khi nhiều chính trị gia cũng phải trả giá sau cải cách giá-lương-tiền.

  Ông nói thêm: “Nhưng mà cái Trung ương [6] này là sống còn của Đảng mà chẳng thấy ai nhằm nhà gì hết, thì đâu có phải.

  “Hồ Chí Minh đã nói rồi, chống tham nhũng chính là chống giặc nội xâm, mà đã là chống giặc thì phải nhìn thấy tử thi của giặc chứ.” – Luật sư Trần Quốc Thuận

  “Đây là một màn kịch, đứng lên nấc nấc rồi nói giọng uất hận, đâu có phải [thế].

  “Theo quan điểm chống tham nhũng chính là chống giặc. Hồ Chí Minh đã nói rồi, chống tham nhũng chính là chống giặc nội xâm, mà đã là chống giặc thì phải nhìn thấy tử thi của giặc chứ.”

  Nhận xét về cuộc bỏ phiếu của 175 ủy viên trung ương trong đó quyết định kỷ luật Bộ chính trị và một ủy viên Bộ chính trị không được đưa ra, ông Thuận nói:

  “Cuộc bỏ phiếu đó dẫn đến vấn đề là những người bỏ phiếu đó không biết ngày mai ai sẽ bỏ lá phiếu giống như vậy với mình.

  “Cho nên họ rất dè dặt.”

  Ông cũng nói cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ trong Bộ chính trị khi tất cả đều đồng ý đề nghị trung ương kỷ luật nhưng sau đó lại “bẻ cò” và thuyết phục các ủy viên trung ương bỏ phiếu ngược lại.

  Ông nói nếu Bộ chính trị đoàn kết thì “không ai dám bỏ phiếu ngược lại” vì cơ quan này có toàn quyền điều động các ủy viên trung ương.

  (BBC)
  ———————————
  phải có nhiều tiếng nói như thế này của các quan chóp bu đảng CSVN các nhân si tri thức thi 3x Ng.T.Dũng sẽ phải ra tòa và anh lú sẽ bớt lú ?

 17. can truong said

  Toi xin Ls LHD Va DCSVN TRa loi ;Tai sao DCS VN lai tranh quyen SO HUU ruong ,dat voi NONG DAN VN,von la cua cha ong NONG DAN, trong khi DCSVN khong CHIU GIU va de Mat bien gioi,bien DONG voi TRUNG QUOC? CAM on VA Thanh KHan XIN loi BAC VA DCS nge.

 18. BSJ said

  Bác Đằng ơi,
  Em xin ủng hộ tiếng nói này của bác. Nó chứa nhiều sự thật và lòng can đảm hơn là….lúc trước!.

  Ti nhiên, em là em cứ muốn “ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” để trả lại “nhân cách” cho dân tộc ta. Nói thẳng cái tên đúng của sự việc như ông bà ta từng làm vậy ! Ngôn ngữ Việt tộc đâu có thiếu từ, bắt chước làm chi cái cách nói ỡm ờ, bóng gió gian xảo của bọn CSVN
  Cái “ lỗi hệ thống” ấy thật sự trong bụng bác và bác An hiểu rõ là cái gì , thế mà vẫn đua nhau sử dụng là sao ? Nó có khác gì cái lối nói : “nước lạ??” ,“một bộ phận không nhỏ???”, “ đồng chí Một???”.” định hướng XHCN???” …v.v ! Có phải nó còn có thể hiểu theo nhiều cách nên ít nhiều mình sẽ an toàn hơn ? Lỗi hệ thống tức là cái ý muốn giữ vững “ độc tài toàn trị” trong khi vay mượn danh nghĩa một cách dối trá , trau dồi cái nội dung thiếu thực tế của một chủ thuyết lạc hâu, hoang đường ! Lỗi hệ thống chính là cái thể chế “độc tài toàn trị” khốn kiếp đã làm tan nát “cái đất nước” này suốt 82 năm trường !

  Sao mọi người không học ông Tống văn Công, ông TS họ Cù…gọi tên nó cho đúng đắn rõ ràng, đề nghị cho thẳng thắng, gởi đúng nơi cần gởi : Hãy từ bỏ ý thức hệ CS, hy sinh gác lại CNXH sau lưng, dẫn đường và ủng hộ toàn dân hướng tới nền Dân chủ Đa nguyên ! Cứ vậy đi !
  Sửa “lỗi hệ thống” tức “cởi trói chính trị” như đã từng mạnh dạn ( và mò mẫm….Hic, thôi cho họ chút công đi BSJ !) cởi trói Kinh tế những năm 80.

  Nói ngay thế “cho nó vuông” nhể ? Vuông “chành chạnh” như bác Hữu Loan xưa thế mới giữ được nhân cách !

 19. 4L said

  Hôm nay, ngày phụ nữ Việt nam, 4L tôi – phận nữ nhi- xin nói thẳng: Đàn ông Việt nam là các thằng HÈN.
  Tại sao tôi nói vậy? Xin thưa: Nhìn cảnh TBT nức nở, CT nước nói ” méo miệng” thì còn gì để mà nói nữa. Đường đường là nguyên thủ quốc gia, quyền sinh sát trong tay mà không có được cái tự đó tối thiểu là nói đúng sự thật thì đúng là bất lực. Không khác gì cảnh đàn ông cưới vợ mà không có “tự do”.
  Đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng các nhân sĩ trí thức, các hiệu trưởng trường Đại học lên tiếng. Các vị lên tiếng tỏ thái độ để chúng tôi còn biết quí vị còn tồn tại trên đất nước này. Các quí vị dạy dỗ học trò như thế nào khi các quí vì có sự im lặng hèn nhát như thế.
  Đâu rồi các tướng lĩnh từng vào ra sinh tử, các vị là anh hùng , là thần tượng của chúng tôi sao các quí vị lại bịt tai, bịt mắt lại như thế.
  Các luật sư, các nhà văn, nhà báo, những tinh hoa của nước Việt lại làm ngơ trước sự kiện trọng đại này. Hay quí vị còn đang bận ăn nhậu, đánh bạc, làm thơ.
  Ngày xưa, dưới sự cai trị độc tài gia đình trị của Ngô đình Diệm mà các nhà tu xuống đường, các giáo sư ĐH từ chức phản đối, các tướng lĩnh đứng lên. Các quí vị đã từng là sinh viên tranh đấu, biểu tình chống Mỹ Ngụy cho một đất nước Việt nam độc lập tự do.
  Bây giờ, có tự do rồi mà sao quí vị không sử dụng nhỉ? Nếu quí vị không xài thì cắt ” tự do” vứt cho vịt xơi nhé! Nhục ơi là Nhục…

  ——-
  BTV: “Đàn ông Việt nam là các thằng HÈN” <= Nói như thế này là quơ đũa cả nắm, không nên bác ạ.

  Cũng không nên trách ai đó rằng tại sao không làm gì hay chỉ làm được như thế, bởi mỗi người quyết định có làm gì hay không đều dựa trên hoàn cảnh cá nhân, gia đình, khả năng của mỗi người, cũng như sự quan tâm của cá nhân họ đối với XH, đất nước… mà cân nhắc họ nên đóng góp những gì. Mình chỉ có thể quyết định cho chính mình: làm hay không làm điều gì đó, thay vì trách ai đó vì sao họ không làm những điều mình nghĩ họ nên làm, bởi mình không phải là họ.

  • Hoa hồng nhung said

   45 triệu thằng bấy lâu sống dưới ách áp bức bị đè đầu cưỡi cổ mà không dám mở miệng, thì qủa là hèn. 4L đúng đấy!

  • Hahuy said

   Là đàn ông trong xã hội VN hiện tại thì nhục lắm em ơi . Như hai ông Sang và Trọng là những nguyên thủ Quốc gia mà còn vậy thì hỏi những người dân thường hay những trí thức không quyền như bọn anh đây thì làm được quái gì . Chán lắm phải không các bà , các chị , các em . Gần một nửa nam nhi trong toàn quốc mà để mấy ổng lãnh đạo lừa bịp , cho ăn bánh vẽ quá nhiều rồi . Khi đi ra nước ngoài công tác mới thấy mình quá lạc hậu với loài người ngoài VN thì buồn lắm cơ . Cái chế độ này nó làm cho tụi trai nhi yếu đuối , bất lực về nhiều điều . Không biết bao giờ luồng gió dân chủ thổi bay đi cái chủ thuyết hoang tưởng chỉ còn lại trên mấy nước nhỏ nhoi này . Bắc Triều của ngài Kim đang chuyển động ( vứt bỏ hình tượng về Lê -Nin ) , một TQ chắc cũng phải chuyển mình về phía dân chủ , … chỉ còn lại VN lẽo đẽo theo sau , .. Buồn và buồn với các chị em nước nhà lắm .

  • Chức Danh said

   Cũng “đúng” một phần: đ. ai lại để cho mấy bà “đàn bà con gái” như Trưng, Triệu… cầm quân đánh giặc bao giờ??? Từ thưở vẫn còn là “khỉ” thì con đực đã mạnh mẽ và có năng lực “đánh đấm” hơn hẳn con cái rồi, đằng này thì… bảo sao không “thua đau”???????!!!!!!!!!!!!!!!

  • 4L said

   Lãnh đạo, Quan chức,Công an… HÈN HẠ + Nhân sĩ Trí thức, Nhà văn,Nhà Báo, Luật sư… HÈN NHÁT + Nông dân, Công nhân, Dân đen HÈN MỌN ==> ĐẤT NƯỚC HÈN YẾU

   • Minhhoang said

    Dường như là mợ 4L đã bỏ quên thành hoàng tại Cống Rộc rồi?

    Ông này hổng thích a dua, mà cũng chẳng biết nịnh bà nên nhà có nhúm hoa cải nhỏ xíu mà ổng cũng hái đem tặng cho lính của đồng chóe Đỗ Ca, thế mà lệnh bà bà của ông thành hoàng này hổng ghen mới ác đạn cu li trường chớ!

    Xin hỏi là đấng phu quân của mợ 4L có…hèn không?

  • Cười said

   Có “tự do” dùng “tự do” không có “tự do” hãy dùng bướm “nô lệ” để dành lấy tự do !

  • Thuỷ said

   Tôi thấy BTV nói rất đúng .
   Bây giờ làm gì cũng phải căn nhắc có tổ chức đàng hoàng . Nhiều người họ chỉ nhìn tảng băng trên mặt nước , chứ không nhìn được sâu xa .
   Hy vọng BTV vẫn mãi sáng suốt như vậy .
   Tặng BTV bài hát này nhé ! Đó cũng là một nỗi phân tâm lớn , mà nhiều người đắp mền ấm quá nên quên đấy .

  • thuongdan said

   Bác gái nhầm rồi cái ” Tự do ” chúng em đã có từ lúc mới được sinh ra, còn cái C..C… chúng em đâu có để đươc làm thằng đàn ông không bị…hèn nhát…hơ!…hơ!.

 20. chipheo@ said

  Câu chuyên tiếu lâm” thực 100%.Một lần một vị Trung Ủy đến thăm một nhà máy.Trước cổng nhà máy một anh công nhân đang dọn dẹp,không thấy xe của ngài TU đến nên không kịp “dọn dẹp”.Tức thì ngài TU xuống xe,quát mắng.Anh công nhân sợ quá ấp a ấp úng thanh minh là lệnh của Nhà…chưa nói hết câu vị TU hét lên: Anh không biết hả?..Nhà nước là TAO,Chính phủ là TAO,Đảng là TAO,..Thấy anh công nhân “co rúm” lại vị TU hỏi: anh tên là gì và là công nhân bậc mấy. Anh công nhân ú ớ: Cháu là …,đang công nhân bậc 5. Vị TU bảo thư ký viết lệnh: Q/đ giáng anh công nhân xuống “bậc 3” Chắc thấy anh công nhân co rúm thương hại,vị TU bảo thư ký: sửa lại lệnh: giáng xuống công nhân bậc 4.Thư ký đưa Q?Đ cho anh công nhân “đáng thương”.(!).Vị TU lên xe di vào nhà máy để lại một mình anh công nhân với niềm vui bất ngờ: “Tự nhiên mình được lên một lúc đến hai bậc(?)” ,vì anh chàng công nhân này chỉ là công nhân “bậc hai”.Chuyện ngày qua mà chẳng khác gì chuyện ngày hôm nay.?

 21. chipheo@ said

  Câu chuyên tiếu lâm” thực 100%.Một lần một vị Trung Ủy đến thăm một nhà máy.Trước cổng nhà máy một anh công nhân đang dọn dẹp,không thấy xe của ngài TU đến nên không kịp “dọn dẹp”.Tức thì ngài TU xuống xe,quát mắng.Anh công nhân sợ quá ấp a ấp úng thanh minh là lệnh của Nhà…chưa nói hết câu vị TU hét lên: Anh không biết hả?..Nhà nước là TAO,Chính phủ là TAO,Đảng là TAO,..Thấy anh công nhân “co rúm” lại vị TU hỏi: anh tên là gì và là công nhân bậc mấy. Anh công nhân ú ớ: Cháu là …,đang công nhân bậc 5. Vị TU bảo thư ký viết lệnh: Q/đ giáng anh công nhân xuống “bậc 3” Chắc thấy anh công nhân co rúm thương hại,vị TU bảo thư ký: sửa lại lệnh: giáng xuống công nhân bậc 4.Thư ký đưa Q?Đ cho anh công nhân “đáng thương”.(!).Vị TU lên xe di vào nhà máy để lại một mình anh công nhân với niềm vui bất ngờ: Tự nhiên mình được lên một lúc đến hai bậc(?) ,vì anh chàng công nhân chỉ đang là công nhân “bậc hai”.Đảng “toàn trị” là như vậy đấy

 22. can truong said

  DCS VN khong phai la DAI DIEN CHO DAN TOC VIET NAM, no la mot hoi kin.

 23. anhhungqt said

  “Tôi cho là nếu qua hội nghị này mà Thủ tướng từ chức, đưa một người khác lên mà nếu vẫn giữ cái hệ thống như thế này thì sẽ không có thay đổi gì. Thành ra mình mới gọi là lỗi hệ thống bởi vì một Thủ tướng lên mà nếu không có những ràng buộc về mặt pháp lý, thì ai sẽ xử Thủ tướng, ai sẽ xử Chủ tịch nước khi những vị này vi phạm nghiêm trọng ? Các nước người ta có tòa án Hiến pháp, nhưng nước mình không có. ” Cái hệ thống này do đảng cộng sản lập ra nên khi bị lỗi nghiêm trọng thì chỉ có vứt vào sọt rác như Nga và các nước Đông Âu cộng sản cũ. Nhưng một nhóm người mang danh cộng sản ở VN đã cố chịu đấm ăn xôi duy trì cái hệ thống lỗi nghiêm trọng này để chia nhau quyền lực và quyền lợi quá lớn mặc cho đất nước ngày càng đổ nát, người dân ngày càng mất tự do. Các vị trước đây đã u mê nghe theo bã độc để phá hoại nền dân chủ tự do non trẻ ở miền Nam góp phần đưa cả nước vào con đường “Xuống Hố Cả Nút” hãy tỉnh lại như 2 anh em họ Huỳnh ở Đà Lạt, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Lê Hiếu Đằng, không chỉ bằng lời nói mà cần bằng hành động để cho mọi người tha thứ và ủng hộ. Không nói suông, không nói vòng vo, không nói úp mở, mà hãy trực diện đối mặt như ngày trước năm 1975 các vị đã đối mặt với chính quyền VNCH.

 24. Cần lao said

  Lô gic lịch sử chỉ ra
  CS cai trị nước Nga bị tàn
  Vì Đảng quay giáo đầu hàng
  Bởi nhận thức được vô vàn cái hay…

  CS khỏe ở nước này
  Sống bằng bạo lực mê say công thần
  May mắn có nhiều người dân
  Vẫn đang là ngợm, Đảng cần có ngay!

  Hai triệu chết đói ăn mày (45)
  Thêm ba triệu nữa tự dày xéo nhau (46-89)

  Tội dân ngập ngụa lút đầu
  Ngôi đền tội lỗi cỏ rầu rầu xanh!

  Biến là các bật lên nhanh
  Như ngày cướp giật tranh giành miếng cơm!

 25. Việt Thường Thị said

  THƠ “NHẬP ĐỒNG” (Đề cử giải NOBEL văn học)

  Đầu ĐÌNH mà có diều hâu
  Trên BA dưới BỐN tìm đâu thấy nhà
  Con cò bay lả bay la
  Bay từ cửa PHỦ bay ra cánh đồng
  Cánh đồng nước trắng mênh mông
  Cò không chỗ đậu cò về BA TƯ.

 26. montaukmosquito said

  “sự tồn tại của chế độ phải dựa trên niềm tin người dân”

  Sai, tất cả các chế độ toàn trị lên cầm quyền nhờ lừa đảo và tồn tại nhờ bạo lực . Chế độ này không phải ngoại lệ . Dân chỉ tỉnh ra thôi . Và sự tồn tại dựa trên bạo lực đang (và chỉ) có hiệu quả với dân ta .

  Thế hệ các ông đang chạy tội với lịch sử . Những lời nói suông đó không ai tin đâu .

 27. Cần lao said

  Bác đằng thích chuyện hoàng đường
  Nếp nghĩ từ thuở tới trường măng non

  Tổng Lú đã bị ăn đòn
  Chủ Tư lộ mặt du côn xu thời

  Tam trụ đã nở nụ cười
  Thêm mặt xôi thịt,… Lú thời đắng cay

 28. “Lỗi hệ thống” là trách nhiệm của ĐCSVN.Điều đó thể hiện bằng nhận thức:”Bộ chính trị đề nghị BCHTW cho 1 hình thức kỷ luật”. Nhưng người đúng đầu bộ chính trị thì không chịu trách nhiệm là không ổn.Trong hội nghị TƯ 6 lẽ ra tổng bí thư Nguyễn phú Trọng phải tự nhận 1 hình thức kỷ luật hoặc xin từ chức để thể hiện bản lĩnh chính trị của mình chứ(Đầu đi đuôi lọt}? Đó mới là : GIÁM NGHĨ, GIÁM LÀM,GIÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM. Việc giải quyết ở hội nghị TW6 chưa phải đã xong,niềm tin của nhân dân vào Đảng càng xuống thấp và bức xúc trước hiện tình đất nước, thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình thế nào? (Xin nói cho rõ:Tôi không phải là binh gì TT Dũng,nhưng BCHTW đã không xét kỷ luật Ô Dũng là có lý đó!).Trách nhiệm bây giờ là của TBT nếu sửa sai bằng tái lập Ban KTTW,Ban nội chính…và nhiếu …có bị tăng biên chế không? Có phải chi thêm tiền không?.v.v..Và có sớm củng cố được lòng tin của dân không?Đảng đang lung lay từ TỔ ĐẢNG đến TW rồi ông TỔNG ạ!

 29. Do Quan said

  Tại sao các ông, bà Lê hiếu Đằng, Huỳnh tấn Mẫm, Phạm chánh Trực, Đào Hiếu, Cao thị Quế Hương, Lê công Giầu, Mai thái Lĩnh, tiêu dao bảo cự… và những sinh viên học sinh nằm vùng bị thất sủng ?
  Chỉ nhửng người như tôi và một số anh chị em sinh viên vào thời trước 1975 tại miền Nam và ở lại VN sau 1975, mới biết được những hung thần nói trên.
  Tôi mong ông LHĐ lên tiếng, tôi sẽ trình bầy cho các bạn đọc đuợc biết rõ hơn
  Đúng là luật nhân quả

  • diemdan said

   những con chó LẠC ĐƯỜNG.

  • Hoàng hôn said

   – Với hội nghị 6 lần này thì đảng csvn chỉ làm trò hề, đóng kịch vụng về trước bàn dân thiên hạ.
   – Ông LHĐ lầm rôi. Nhân dân VN từ lâu đã không còn tin vào đảng này nữa rồi nên còn có lòng tin đâu nữa mà sợ mất, mà để lấy lại niềm tin? Chẳng qua chỉ dựng một màn kịch vụng về để lừa bịp những kẻ nhẹ dạ cả tin đó thôi, những kẻ nhẹ dạ cả tin như LHĐ, HT Mẫm đấy…

  • Saigon xưa said

   Ông LHĐ nói thay cho nhiều người như ông ta . Bây giờ thì LHĐ theo dõi và đánh giá từng bước sự tan rã của cái điều mà 40 năm trước Ông rất ngưỡng mộ . LHĐ can đảm đấy . Bản chất người miền Nam vốn bộc trực mà .
   LHĐ đâu có sợ thất sủng nữa, đâu có sợ chết nữa. Ông ta nói thật đấy .

 30. nguyễn văn minh said

  Công cuộc chỉnh đốn đảng, mà đỉnh cao là Hội nghị trung ương VI, đã cho thấy:
  Cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp là những con người tài đức vẹn toàn.
  Họ không tham nhũng, không quan liêu, không ăn hối lộ
  Họ đang đưa nhân dân VN tiến nhanh, tiến mạnh tới thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa
  Họ chỉ có một khuyết điểm đáng yêu và đã bị phê bình nghiêm khắc, đó là:
  Cán bộ đảng viên chỉ biết lo cho việc chung mà rất lơ là việc riêng của mình, thậm chí có nhiều vị không chăm lo giữ gìn sức khỏe của bản thân, nhiều vị không nhận thức được rằng: “sức khỏe của cán bộ là tương lai của dân tộc”, nên đã có những hành vi coi thường sức khỏe.
  Cán bộ đảng viên đã chân thành nhận khuyết điểm này và hứa sẽ khắc phục để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.
  Đảng ta thật là một đảng đạo đức và văn minh
  Đảng ta muôn năm!

 31. 4L said

  Quan chức hèn hạ + Trí thức hèn nhát = Đất nước hèn yếu

 32. Hai Lúa said

  Niềm tin, sự hy vọng, đã dần dần được phục hồi. Vết thương lòng đã bắt đầu đóng vẩy chăng?
  Hôm trước là GS Tương Lai, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, và hôm nay Luật sư Lê Hiếu Đằng.
  Và rồi là những tên tuổi nào nữa……Lúa tui sẽ ghi rất cẩn thận và chi tiết.
  Lên tiếng đi các bác ơi, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nhân dân đang dõi theo các bác đấy.

  • Cục Đất said

   Lúa mau nín quá hả . Có mấy ông này nói wài, chả thấy thêm ông nào, chán phè !

  • Chức Danh said

   Sao “phục hồi” nhanh thế nhỉ?!?! tôi thì vẫn thấy dân tộc này vẫn đang đi trong một đường hầm tối như hũ nút. Tuy lúc nào cũng có vài ba “ngọn nến” thắp lên dẫn đường, nhưng vẫn không đủ sáng để giúp đoàn người tránh khỏi giẫm lên những bãi phân, mà bãi phân 6-Hội vừa rồi là một ví dụ “to tướng”….

   … mà bãi phân này “thối” đến mức hầu như mọi người đều đồng loạt cất tiếng… chửi thề (!)

 33. Cựu đảng viên said

  Một khi Đất nước này còn có cái Bộ chính trị chết tiệt, còn có cái Ban bí thư bù nhìn, còn có 175 ông ủy gật thì Đất nước không bao giờ phát triển đươc, ngược lại chỉ có tụt hậu; đời sống của Dân không bao giờ có ấm no hạnh phúc, ngược lại chỉ có cơ cực và lầm than. Đó là một thực tế không thể phủ nhận, kể từ khi cái gọi là đảng CSVN cầm quyền, nhất là trong những năm gần đây. Lòng Dân đã quyết lật đổ cái chế độ cực kỳ thối nát này, nhưng tiếc thay, chưa có ai đứng lên phất lá cờ dân chủ, công bằng, văn minh để Dân hưởng ứng.
  Nói về hội nghị TW 6, thì đó chẳng qua chỉ là một trò hề lố bịch, một kịch bản cũ rích, cho dù ông Tổng lú có cố rặn ra một vài giọt nước mắt cá sấu (tài đóng kịch thật). Trước hội nghị, 2 ông Tổng, ông CT nước hùng hùng hổ hổ, mắm môi mắm lợi như muốn ăn sống nuốt tươi ngay cái thắng y tá quèn nhưng lòng tham thì có thừa kia. Hai ông cùng mắm môi vung con dao lên và chém…xuống nước!!! Hài hết chỗ nói!
  Nhưng cái đau lòng hơn của cả Dân tộc ta là, cả một bè lũ nắm quyền kia đều như những con rối bị quan thầy phương Bắc đứng sau hậu trường giật dây. Chúng nó cho nói thì mới được nói, cho cười thì mới được cười., cho phép ngồi đâu thì mới dám rón rén ngồi đó. Điểm mặt từ Tổng lú, đến y tá, đến cả ông CT, rồi cái thằng hói nữa (chưa kể một loạt đám bậu sậu bên dưới), có thằng nào là không dính đến Tầu đâu, có thằng nào là không nhận “phong bao” của Tầu đâu. Chính vì cùng một giuộc như vậy nên chúng nó tha bổng nhau là chuyện quá bình thường.
  Đã đến lúc cả Dân tộc cùng xiết lại đội ngũ để tiêu diệt bọn thù trong giặc ngoài đang phá nát cái Đất nước này, đang bần cùng hóa cái Dân tộc này.

 34. ĐO QUY said

  Ý kiến của Bác Đằng rất trung thực và đúng 100%. Bác Đằng đã nói lỗi ở Thủ Tưởng là lỗi hệ thống (công nghệ thông tin thì hiểu lỗi hệ thống là lỗi ổ cứng của hệ thống điều hành.)chứ không phải lỗi của cá nhân TT, Tất cả những việc mà TT ra quyết định đều được thông qua bộ chính trị. Tôi cũng thấy vậy các bác ạ. Đảng lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nên khi cá nhân Bác Dũng có sai trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng lỗi tại Đảng. Mình TT Dũng đâu dám bổ nhiệm giám đốc Vinashine, vinaline, mình Bác Dũng dâu dám phê duyệt dự án cảng Vân Phong…Cụ thể huyện tôi ở nếu không bậc đèn xanh của Chủ tịch, bí thư huyện thì ai dám vào khai thác than đá suốt mấy năm xe cày xới nat đường . Nhưng khi được báo chí hỏi ông chủ tịc bảo bận công tác nên không biết. Giả như xe ấy mà chỉ chở thuốc nỗ thì sao ?
  Còn chống tham nhũng, cũng lỗi tại Đảng ( Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện).Mỗi dự án công trình phúc lợi tập thể như xây dựng cầu, đường, công trình phục vụ dân sinh… đều thỏa thuận ngầm chi hoa hồng thấp nhất 10% , lãi từ công trình ít nhất là 35% chưa nói thuế. Thử hỏi mỗi Ông chủ tịch huyện mỗi năm thu vào bao nhiêu tỉ % hoa hồng tính cả nước từ huyện lên đến trung ương là thấy ngay, lượng tiền của dân vào túi riêng là con sổ khổng lồ. Theo tôi , Đảng phải thật sự quyết tâm và phải hy sinh quyền lợi của mình thì mới làm đươc cuộc chiến chống giặc nội xâm cần quyết liệt , cũng cần hy sinh mất mát lớn.

  . Bây giờ , trong xã hội ta, tệ nạn tham nhũng hoành hành hơn nhiều lần ở xã hội Miền Nam trược ngày giải phóng đó Bác Hiếu Đằng ạ !

  • Liên said

   Đúng rồi tại đảng hết, bác có tham nhũng tỉ đô cũng do đảng bắt buộc, bác ngu ngơ đâu biết gì.

   • montaukmosquito said

    Bác ngu ngơ chả biết gì hết, chỉ biết Đảng thôi . Bác không cám ơn Đảng vì đã tham nhũng được tỉ đô thì chớ, còn đổ thừa nữa .

    Tham nhũng lúc nào cũng có mặt quyền lực lởn vởn, hoặc là trực tiếp có quyền tham nhũng, hoặc hối lộ cho người có quyền để tham nhũng . Bác thuộc loại nào, khai cho mau, miễn đừng khai người ở vị trí quyền lực . Còn nếu bác trực tiếp ở vị trí quyền lực thì bác thuộc đám đông, khỏi khai . Đứng giữa Ba Đình, quay cái chai, cái chai chỉ hướng nào, hướng đó có tham nhũng, còn 3 hướng kia tham nhũng nhưng chưa bị cái chai làm lộ .

 35. Dế Mèn said

  Nếu như thế thì nhà nước này hỏng rồi. Đảng và nhà nước không thể tự cải tổ hay thay đổi gì được, không thể trở nên tốt hơn được. Xã hội sẽ càng lúc càng xấu đi, càng lúc càng bất ổn, để rồi cuối cùng là tan vỡ, thay đổi triệt để và toàn diện. Thế mới thấy cái “sự diễn tiến hòa bình” nó tiến triển ra làm sao. Thế mới là bất chiến tự nhiên thành.

  • Hoàng hôn said

   Cái ngày ấy còn lâu! Hãy tập sống chung với xhcn thêm vài chục năm nữa nhé. Không có thế lực thù địch, đảng lãnh ddaoj toàn diện thì làm sao lật đổ được nó. Đừng có mơ tưởng viễn vông!

   • Hahuy said

    Hoa kỳ và thế giới tự do đã chịu bó tay trước mấy nước độc đảng rồi . Thế kỷ trước đã đánh đổ CS ở Đông Âu và Nga xô , những nước này giờ không ai còn cảm tình với thể chế CS , mọi người đều căm thù nó , cứ muốn mãi quên đi thì VN , TQ , … cứ muốn ngàn đời đi theo nó . Vậy có phải là quái thai không ? Đi đường văn minh thì không đi , cứ muốn đi về phía bóng tối .

 36. Tre GAO said

  Không thể cải tạo được rồi.phải cách ly vinh viễn khỏi xã hội rồi.

 37. quá ngu said

  Trong lúc quyền trong tay mình, tha hồ vơ vét mà chẳng ai làm được gì, kể cả “thách thức” rằng: ông có tội đấy! ông đề nghị kỷ luật ông đi! nhưng chẳng thằng nào dám kỷ luật ông cả! hì…hì…
  Như vậy thì tội gì không đeo bám và duy trì quyền lực độc tôn để vinh thân phì gia, sống như đế vương mặc cho dân tình đói khổ lầm than. thằng nào đụng đến quyền cai trị của ông là ông trị cho ra bã! vì ông đang xây dựng XHCN cho nhân dân VN mà! công ông lớn lắm đấy! XHCN này ông đang xây dựng là chỉ để cho ông và tập đoàn tham nhũng của ông thôi!
  ha..ha…
  Đồ bọn nhân dân VN là bọn dân quá ngu, bọn tao dùng chế độ toàn trị của ĐCS để đè đầu cởi cổ bọn mày. Bọn tao dùng CNXH không tưởng để ru ngủ chúng mày, hầu bóc lột tận xương tủy chúng mày mà chúng mày chẳng biết đội ơn bọn tao mà còn bày đặt chống tham nhũng….ha..ha!!!

 38. Trần dân tiên said

  VIỆT NAM cần lắm thay những người dũng cảm ,có tâm có, tầm cứu nguy dân tộc đất nước này đang lãnh đạo bởi một số người lãnh đạo giáo điều bảo thủ mù quáng theo cs chủ nghĩa mà hiện nay thế giới đã chối bỏ vì không còn phù hợp với thực tế và thiếu tính nhân văn

 39. Cục Đất said

  Bác Đằng lách không nói đến yêu cầu đa đảng, vì sợ phạm húy, mọi người hãy hiểu cho bác ấy. Cất tiếng nói trung thực như bác ấy là tốt rồi. Chỉ xin hỏi bác Đằng: Bác chuyên hoạt động xã hội , làm Mặt trận v.v.. sao bác không ráng vận động giúp những người trong giới của mình (cụ thể như các bác nhân sĩ Sài gòn đã gửi kiến nghị hôm nọ) để họ phát biểu thường xuyên, liên tục hơn (với tư cách cá nhân, giống bác) được không ạ ?

  • Minhhoang said

   Bài phỏng vấn hôm nay trên Đài RFI là một cuộc “vận động” rồi còn gì phải không, thưa bác Cục Đất?

  • ĐO QUY said

   Ý kiến của Bác Đằng rất trung thực và đúng 100%. Bác Đằng đã nói lỗi ở Thủ Tưởng là lỗi hệ thống (công nghệ thông tin thì hiểu lỗi hệ thống là lỗi ổ cứng của hệ thống điều hành.)chứ không phải lỗi của cá nhân TT, Tất cả những việc mà TT ra quyết định đều được thông qua bộ chính trị. Tôi cũng thấy vậy các bác ạ. Đảng lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nên khi cá nhân Bác Dũng có sai trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng lỗi tại Đảng. Mình TT Dũng đâu dám bổ nhiệm giám đốc Vinashine, vinaline, mình Bác Dũng dâu dám phê duyệt dự án cảng Vân Phong…Cụ thể huyện tôi ở nếu không bậc đèn xanh của Chủ tịch, bí thư huyện thì ai dám vào khai thác than đá suốt mấy năm xe cày xới nat đường . Nhưng khi được báo chí hỏi ông chủ tịc bảo bận công tác nên không biết. Giả như xe ấy mà chỉ chở thuốc nỗ thì sao ?
   Còn chống tham nhũng, cũng lỗi tại Đảng ( Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện).Mỗi dự án công trình phúc lợi tập thể như xây dựng cầu, đường, công trình phục vụ dân sinh… đều thỏa thuận ngầm chi hoa hồng thấp nhất 10% , lãi từ công trình ít nhất là 35% chưa nói thuế. Thử hỏi mỗi Ông chủ tịch huyện mỗi năm thu vào bao nhiêu tỉ % hoa hồng tính cả nước từ huyện lên đến trung ương là thấy ngay
   lượng tiền của dân vào túi riêng là con sổ khổng lồ tỉ. Theo tôi , Đảng phải thật sự quyết tâm và phải hy sinh quyền lợi của mình thì mới làm đươc cuộc chiến chống giặc nội xâm

   • Hahuy said

    Hay người dân nước ta thử tính xem . Lãnh đạo từ cấp bí thư tỉnh trở lên có khi chỉ đến 1000 người . Toàn dân ta hãy góp công , tiền để cho các Bác lãnh đạo đó được hưởng lương như Tổng Thống Mỹ cả , để các Bác ấy cứ tự do mà hưởng thụ cho hết đời , cứ tự do đi lại , tham quan các nước , … nhưng đề nghị các Bác không làm gì để toàn dân bầu ra lãnh đạo mới theo đường lối dân chủ để cho dân đỡ khổ . Tính toán việc này có khi còn có lợi nhiều cho dân tộc , cho người dân gấp vạn lần để các Bác yếu kém trong Đảng lãnh đạo . Các ngài tính sao ?

 40. Dân Đen SG said

  Tui hoàn toàn đồng ý với bác Đằng.

 41. Nếu bạn có lòng, hãy vào Wikipedia giúp chỉnh sửa những bài viết. Hiện nay, tại đó, thành phần bênh vực Đảng và Nhà nước CS và thành phần ngây thơ chính trị chiếm đa số, mặc sức sửa đổi những bài viết, và thắng áp đảo trong những cuộc bỏ phiếu, thay đổi trắng đen. Đây cũng là cách phổ biến thông tin nhanh nhất, vì tại VN; rất nhiều người đọc Wikipedia. Nhưng trước hết, cần tìm hiểu những quy luật của Wikipedia để có thể làm việc hiệu quả.

  • Minhhoang said

   Như dân Miền Nam thương mến cụ Hò nên nhà nhà, chùa chùa đều phải treo lên búc hình bán thân của cụ. (Vịt tui có thấy qua trên Wikipedia khi tra cứu nhân vật Nguyễn Tất Thành)

   Nay thì tượng của cụ cũng được bưng (bê) lên bệ Phật luôn nhưng chẳng biết mấy ảnh lộng kiến cẩn thận kia được dân ba miền đem đi liệng cống đây?

   “Văn hóa” tượng phỗng mây hôm nay bà con mình được chiêm ngưỡng tượng cụ Hò được một trường ĐH nào đó đem đi vất rác rồi còn gì? Trên Báo “lề trái” cũng đã tung lên tượng cụ được trang trong bê xuống để cạnh…một thùng rác.

   Đúng là rác rưởi.

 42. Khách said

  Theo tôi hiểu thì ông Lê Hiếu Đằng đã khẳng định, chế độ này trước sau gì cũng bị nhân dân quăng vào sọt rác, như những chế độ độc tài khác. Dù cho kết qủa của Hội diễn TƯ 6 có là 3D ra đi để người khác lên thay thì cũng không thể cứu được chế độ.
  Ông nói “… sự tồn tại của chế độ phải dựa trên niềm tin người dân. Mà một khi người dân mất niềm tin thì đó là nguy cơ rất lớn”.
  Điều đó đảng ta cũng biết rất rõ, để tạo “niềm tin” cho dân chúng, đảng CS VN đã có bộ máy Tuyên Giáo khổng lồ, nhưng đáng tiếc cho đảng là những điều đảng tuyên truyền không còn khớp được với thực tế “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, nên cuối cùng chỉ lòi ra sự DỐI TRÁ.
  Khi người dân “mất niềm tin” vào cái xấu, là khi “dân trí” đã cao, không còn ngây thơ để kẻ xấu lừa.

 43. Mr.gia said

  Đúng, đoquan đáng giá như vậy là hằn học không có lợi gì. Hàng ngàn hàng vạn nhân sĩ trí thức giáo sư tiến sĩ đa phần họ đều ngậm miệng ăn tiến trùm chăn hưởng khoái lạc,vô cảm vô trách nhiệm được mấy người như ông LHĐ.ông Đằng cũng như một số người cs chân chính họ bị thất vọng chứ không phaỉ thất sủng bởi những gì họ làm nói góp ý đầy trách nhiệm không hề hằn học cay cú.tiếc thay đảng cs (thực ra là 1nhóm chóp bu ) không tiêp thu, bảo thủ phản động phản khoa học dẫn đến phản dân tộc đưa đân tộc đi thụt lùi mọi mặt .cái hội nghị 6 vừa rồi là một đỉng cao của bảo thủ phản khoa học ,đời thuở bộ CT biết lỗi nhận kỉ luật Trung ương không cho .thử hỏi một người con mắc lỗi họ tự tạ tội mà gia đỉnh, xã hội không chấp nhận ,không cho nhận lổi thì người con đó rồi sẽ ra sao . Nâng đỡ hay vùi dập,cứu hay giết đây

 44. con cược said

  Lê hiếu Đằng biết thì đã muộn !
  […]

  Thế hệ của Vỏ như Lanh, Huỳnh tấn Mẫm nhưng không theo VC
  Con Cược SG

  ——
  BTV: Nên có cái nhìn tích cực về chuyện bác Đằng lên tiếng thì hay hơn, bác ạ.

  • Hoàng Thị Lan said

   Lê Hiếu Đằng thực sự là kẻ sỹ, là NGƯỜI với những chữ cái viết hoa. Ông đứng về phía những người đấu tranh chống Mỹ, chống chính quyền tay sai của Mỹ với quyết tâm giành độc lập dân tộc, tự do cho giống nòi. Ông đã đứng về phía đa số người dân Việt với commom sense với lòng yêu nước chân chính. Nay ông lại xuống đường chống quân xâm lược, cướp đảo, lấn biển, bắn giết ngư dân. Ông phản đối những kẻ nhân danh Cộng sản làm điều khuất tất, tham ô, tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Ông nhìn ra ‘lỗi hệ thống’ và mong muốn chân thành sửa lỗi hệ thống để an dân, khoan sức cho dân, chung tay xây dựng đất nước phú cường, chặn đứng dã tâm của những kẻ tham lam phương Bắc, gìn giữ, trao truyền đất nước VN cho con cháu mai sau.Chúng ta cần có nhiều Lê Hiếu Đằng.

   • Tien said

    Oh không hỉu được tại sao link “cầu nhật tân” lại bị cho ra khỏi trang basam nhỉ ?!?!? Có ai hiểu xin lý giải dùm , thành thật cám ơn.

   • hocmon said

    -Không thể nhân danh chống Mỹ để rồi đặt tổ quốc vào nguy cơ lệ thuộc Tàu, tức cởi cái vòng nô lệ Mỹ (nếu thực là có) để tròng vào cái vòng mới hơn là Tàu (thực sự hiện đang đe doạ) hehe, lý sự cùn !
    -Một bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma đã đủ rồi, bọn người này gần 40 năm nay đã bịt mắt, bịt miệng thì nên câm luôn đi cho nó lành, dân tôi không cần bọn chúng, ăn nói quàng xiên !
    -Giờ này mở miệng ra còn mong với ước, đảng ta từ xưa đến nay như thế, mong gì ? đổi tên thành đảng Cộng hoà ư ? một bọn trí thức mơ ngủ, hoang tưởng !

   • lê phước said

    “Một con én không làm nên mùa xuân”

    • Minhhoang said

     Chân trời mới đang mở ra, bình minh đang ló dạng và én đang liện bay ngoài trời từng con một rồi, bác Lê Phước hổng có thấy con nào sao?

     Hôm nay “con én” Lê Hiếu Đằng, hôm trước đã có con én cất cánh là ông Tống Văn Công, trước nữa là ông Phạm Đình Trọng.

     Sóng yên gió lặng sau ngày đại hội của cái đảng nhơ nhớp, mong rằng những con én khác đừng ngủ vùi sau những ngày Đông dài nữa mà hãy nghe tiếng gọi bầy, để chao lượn, để cho Việt Nam ta có một mùa Xuân vĩnh cửu.

   • danden said

    Chong My va chong chquyen thoi My!!!!! Dung la MOT VINH QUANG VO ICH!!! Khi noi “giai phong mNam”, dan SGon noi “chung toi co lam sao dau ma phai giai phong????? Nhieu nguoi (tre) dung nui nay trong nui no, tuong chong chqThieu va My la yeu nuoc!!! nay cay dang nhan ra da bi lua dao!!!!!
    qua hntu6 nay cang that vong them!!!

   • Năm Darwin said

    Con đà điểu rút đầu xuống cát, lâu lâu phẹt ra một cái cho thiên hạ biết ta còn đây thôi!

    • nghiemphe said

     Nam Darwin, Concuoc, Khanh tuong… ….co biet Torotkit la gi khong nhi? Sao comments sac mui torotkit vay sao dat ket qua nhu y duoc?

 45. Khánh Tường said

  Tôi chỉ muốn hỏi Lê Hiếu Đằng 1 câu hỏi thôi. Có bao giờ ông ân hận là bản thân ông đã góp phần củng cố cái đảng cầm quyền này để dẫn đến tình trạng đất nước lụn bại như ngày nay không?Đừng bao giờ hy vọng rằng họ sẽ thay đổi để thật sự muốn xây dựng một nước Việt Nam giầu mạnh và người dân lao động có ấm no, hạnh phúc.

  • LeLai said

   Khong yen nuoc khong co gi phai an han

   • LeLai said

    Khong an han gi ca, yeu nuoc ma co toi sao?

    • con cược said

     người tự trọng phải biết xấu hổ với cái lầm lẫn của mình chứ?
     Người yêu nước nhưng do bị phỉnh gạt, tuyên truyền hay do nhận thức yếu kém của mình mà mình đi phục vụ cho kẻ bán đứng quê hương, thì khi biết ra cũng ân hận chứ ? Mr lelei (dùng tên Le Lai hơi xúc phạm bậc Anh Hùng của dân tộc, nên đổi tên thành lelei).

    • Khánh Tường said

     Không phải lúc nào yêu nước và yêu đảng cũng phù hợp với nhau. Chẳng hạn như thời điểm này. Phản đối hành động xâm lược Biển Đông của T.Q tức là yêu nước nhưng lại bị đảng tống vô tù. Yêu nước không bao giờ có tội nhưng mù quáng bảo vệ những gì phản lại quyền lợi của đất nước, của dân tộc là có tội. Suy nghĩ của tôi là như vậy đấy ông Le vLai ạ. Không phải lúc nào cũng hy sinh cho vua cũng tốt đâu.

     • danden said

      “MU QUANG BAO VE nhung gi phan lai quyen loi cua dat nuoc cua dan toc la co toi” chinh xac tuyet doi . Cu LHD la nguoi yeu nuoc nhung bi cs lua nhu vo so tri thuc va nha giau VN khac …deu bi an qua lua, bi tro mat… va cs sinh ra vo so nhung con cho chi biet vuc mat an (cut la ngon nhat “con dang con minh”

     • danden said

      hntu6 thuc chat la hoi nghi bao ve tham nhung cua tap the lanh dao dcsvn, ma tieu bieu noi bat nhat la 3d, con ctn4s lai giang bay bat chong tham nhung, tat ca duoc dien = toan loi hay y dep, dung nhu cau “duong toi dia nguc lat day y tuong tot dep”

     • danden said

      Xin loi sua lai la: hntu6 thuc chat la hoi nghi bao ve tham nhung tap the cua lanh dao dcsvn

 46. Do Quan said

  Chính tôi cũng thất vọng về kết quả cuả ĐHTU6 và cả về quan điểm chính trị cuả ông Lê hiếu Đằng.
  Trong miền Nam, ông LHĐ và một số sinh viên nằm vùng đã ra sức phá hoại một chế độ dân chủ non trẻ dưới chiêu bài chống Mỹ cứu nước và cũng chính ông LHĐ đã góp sức xây dựng một chính đảng độc tài toàn trị như đảng CSVN ngày hôm nay.
  Tiếp nữa, thật là ấu trĩ khi bàn về vấn đề luật của đảng trong bản hiến pháp . Đã là một quốc gia độc tài toàn trị, làm gì đảng bị luật pháp chi phối, đảng lãnh đạo qua những nghị quyết của nôi bộ đảng và tư cách lãnh đạo đã được minh thị qua điều 4 trong bản pháp hiện nay.
  Ông LHĐ và toàn bộ nhũng anh em nằm vùng bị thất sủng sẽ phải trăn trở cay đắng cho đến khi nhắm mắt

  • Binhminhmoi said

   Tôi đánh giá cao ý kiến của Ông Lê Hiếu Đằng, một ý kiến rất tâm quyết với đất nước. Mô hình tam quyền phân lập là chuẩn. Tôi không hiểu Do Quan thất vọng về quan điểm chính trị của Ông Lê Hiếu Đằng là thất vọng như thế nào? Theo bạn thì như thế nào mới gọi là đúng? Chúng ta lên tiếng để xây dựng đất nước cho tốt hơn ,chớ không phải là chỉ trích quá khứ của người khác.

   • Khánh Tường said

    Chỉ có dân nghe những ý kiến của ông L.H.Đ thôi ông Binhminhmoi ạ. Đảng lãnh đạo không bao giờ nghe đâu. Nếu họ biết nghe dân, biết tham khảo ý kiến của dân thì đất nước đã không thối nhát như thế này. 4S nói rằng mọi người dân phải tích cực tham gia chống tham nhũng. Nghe thì hay lắm nhưng cứ ai mở miệng tố cáo là bị chính quyền trù dập, khủng bố. Bao nhiêu thư khiếu nại, thư tố cáo đã được gửi trực tiếp đến tay 4S rồi mà có thấy ông ta lên tiếng lần nào chưa??? Nhân dân Việt Nam muốn xây dựng đất nước giàu mạnh từ lâu rồi nhưng kẻ trì hoãn công cuộc xây dựng đó chính là các cấp lãnh đạo, nhất là cấp TW, cấp nhà nước chứ không phải ai khác.

    • chán nắm rùi said

     Chú THiệu dặn dò rùi , sao cứ mau quên,
     tại không nghe và làm theo lời chú Thiệu nói Miền Nam mới ra nông nỗi này.
     “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì chúng làm”

    • danden said

     Toan la bon dau co chinh tri de tha ho tham nhung nen thuc su dau dam ky luat nhau, co ma chet ca nut.!!!!! Chung ho hao chong tham nhung de be gay tung nguoi chong chung nhu be tung chiec dua de bao ve tham nhung day ma!!!

  • Liên said

   Những kẻ cứ (vờ?) cay cú câu chuyện cũ năm xưa, như Do Quan, Khánh Tường, bất chấp việc con người ta có thể mắc sai lầm, có thể thay đổi quan điểm, thậm chí tìm cách sám hối dưới nhiều hình thức, thì chẳng bao giờ hết cay đắng cho tới khi nhắm mắt.

   • Tám Tàng said

    Không phải là vờ cay cú như bạn Liên tưởng ! Mà thật sự là “đã thất vọng, lại vô cùng thất vọng” với những vị “anh hùng rơm” này ! Nếu thời tuổi trẻ, tương lai còn dài mà họ dám can đảm sống chết với một chính quyền “vô cùng tàn ác …”, trong khi bây giờ tuổi già sức yếu, sống chết chẳng biết bao lâu mà lại “rụt đầu, rụt cổ” làm đơn với một nhà cầm quyền “của dân,do dân, và vì dân” để chỉ xin được biểu tình mà cũng không xong … !!! Vậy, những cái gọi là “anh hùng, đảm lược, dũng khí …” nếu có của họ nó “biến” đi đâu mất rồi ?! Rồi, còn “hung hăng con bọ xít” viết trong đơn là “dù nhà nước có cho hay không thì chúng tôi cũng cương quyết … làm” !!! Thế rồi, lời hứa này cũng giống như lời hứa của anh 3D “nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ … từ chức” !!! Những lời hứa hẹn của những người cộng sản có thể tin tưởng được hay không ?!
    Bởi vậy bây giờ người Việt Nam chỉ còn tin vào lời cựu TT/VNCH Nguyễn Văn Thiệu với câu nói để đời “đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn thật kỹ những gì cộng sản làm”.

 47. ND VIỆT NAM said

  good!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: