BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘DNNN’

2380. “LỖ HỔNG” TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Posted by adminbasam trên 24/02/2014

Tô Văn Trường

Cổ phần hóa doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn của Nhà nước nhưng biện pháp phải làm gì, làm như thế nào để thực sự hiệu quả , có sản phẩm mới là điều quan tâm của người dân. Bởi vì bất cử vấn đề nào cũng có hai mặt, không có tấm huân chương nào không có mặt trái của nó.

Đọc tiếp »

Posted in Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2380. “LỖ HỔNG” TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

 
%d bloggers like this: