BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Người Mỹ gốc Việt’

5996. Chuyện Tháng Qua

Posted by adminbasam trên 01/12/2015

Ngàn Lau

TCL

1-12-2015

Nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt

Sau 40 năm sống trên đất Mỹ, người Mỹ gốc Việt (MgV) đều tham dự chính trường hạ tầng cơ sở: quận, thành phố. Tại Houston có 2 người tham dự, ông A tố ông B là cư ngụ bất hợp pháp: mới dọn đến mà ra tranh cử vì có ý định thấy khu vực đông người Mỹ gốc Việt, dễ thắng cử. Báo chí VN bàn tại sao không ra tranh cử nơi khác, Houston có đông người MgV, nếu ra tranh cử chỉ quận, thành phố … chỉ có một ứng cử MgV thì phe ta dễ bầu cho gà nhà? Và CĐVN có 2 nghị viên, càng đông càng xôm tụ!

Hãy nghĩ lại

Nước Mỹ là một nước tạp chủng, di dân, có đủ xấu tốt. Tốt thì tồn tại, xấu thì trước sau cũng bị đào thải. Trong chuyện tranh cử, đảng Cộng Hòa (CH) lẫn Dân Chủ (DC) đều xử dụng mọi thủ đoạn để tranh thắng. Chúng ta (MgV) có nên như vậy chăng? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Tagged: , , | 5 Comments »

 
%d bloggers like this: