BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA NGUYỄN HỮU KHA GỬI HỒ CHỦ TỊCH

Thiều chửu Nguyễn Hữu Kha

20-7-1954

Kính thưa Hồ Chủ tịch

Việt nam Độc lập Thống nhất muôn năm!

Hồ Chủ tịch muôn năm!

Đảng Lao động Việt nam muôn năm!

Đội Công tác thành công mỹ mãn!

Thế giới Hoà bình muôn năm!

Tôi hô 5 khẩu hiệu này trước khi vĩnh biệt Tổ Quốc và nhân dân, để tỏ lòng biết ơn Người đã trả được thù nước, thù nhà, thù của giai cấp hàng ngàn năm, trong đó có cả nhà tôi.

Chân thành kính mến kính gửi Hồ Chủ tịch.

Khi cái thư này đến tay Chủ tịch là khi tôi đã vĩnh biệt cõi này. Sở dĩ tôi dám mạo muội gửi bức thư này với Chủ tịch có hai lẽ:

1- Tôi kính mến Chủ tịch và tin sâu Chủ tịch sáng suốt vô cùng.

2- Tôi tin tôi có một điểm dễ thông cảm với Chủ tịch là một lòng với nước với dân như đối với con.

Với chính sách, có hai lẽ:

1- Để thêm kinh nghiệm cho cán bộ biết ở đời cũng có hạng người chân thành đặc biệt, khác hẳn người thường; nếu lấy tình thường mà xét đoán thì nhầm to. Trái lại nên rõ hơn số người để ít dùng chẳng có nhiều mà làm * kẻ gian ngoan nó lừa được, để công cuộc Cải cách ruộng đất chóng thành công, nhân dân được hưởng phúc lành no ấm.

2- Đừng có thành kiến với người có tín ngưỡng.

Tôi dâng thư này hoàn toàn đứng trên quan điểm vì nước vì dân:

1- Tôi không xin tuyệt oan. Vì tôi: bố mẹ chết rồi, vợ con không có, anh em kiến giả nhất phận. Tôi chẳng còn vì ai mà tôi còn vì tôi làm gì nữa.

2- Tôi không cốt trả thù. Tôi chết không oán hận, vì tôi chết nhận lợi nước lợi dân, lúc chết thản nhiên.

Tôi chỉ chí thành kính khẩn cầu Chủ tịch xét cho tôi hai điểm:

1- Bổ xung cho cán bộ khỏi lầm, hại cho chính sách đúng đắn.

2- Cho các em ở với tôi trước vẫn được sống tập thể, được ăn, được làm, được học, khỏi mỗi em một cửa, làm trâu ngựa cho người. Các em với tôi là những người cực khổ cả, thế mà Đội đến thăm nghèo hỏi khổ bỏ hẳn ra ngoài; các em đều ôm một lòng ân hận vô cùng, chỉ mong có ngày gặp Bác ** để tỏ nỗi lòng.

Tâm thành kính chúc Chủ tịch sống lâu, mạnh khoẻ, để dắt dân gian cõi Nam Việt cùng tiến lên cõi sung sướng mãi mãi không ngừng.

Một người dân kính mến Chủ tịch

Nguyễn Hữu Kha

 
%d bloggers like this: