BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6062. Phật giáo thời mạt pháp? » H1

Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn “vô cùng sốc”. Ảnh: báo Lao Động

Sorry, the comment form is closed at this time.