BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6037. Hà Nội cần người chấn chỉnh trị an? » H1

Không nên gọi đây là ‘bầu cử’ mà gọi là ‘chỉ định’ thì đúng hơn, theo Tiến sỹ, blogger Nguyễn Xuân Diện.

Sorry, the comment form is closed at this time.