BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6028. Văn hóa và pháp luật » H1

Người bị thương vì tai nạn giao thông trong bệnh viện tại Hà Nội. Việt Nam mỗi năm có khoảng trên dưới 10,000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Photo: AP

Sorry, the comment form is closed at this time.