BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Vũ Hoàng Anh’

8771. Dân Trí Từ Đâu?

Posted by adminbasam trên 16/06/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

16-6-2016

Cụ Phan Chu Trinh cho rằng để có một quốc gia độc lập và phú cường, phong trào Duy Tân của ông đưa ra ra ba khẩu hiệu: Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh. Khai Dân Trí là tiêu đề hàng đầu. Bởi nếu dân trí không được khai thông thì không thể nào Chấn Dân Khí và sau cùng là Hậu Dân Sinh.

Phong  trào Duy Tân được phát động vào năm 1906. Tính đến hôm nay là trên một trăm năm. Thế thì Dân Trí của người Việt ra sao trong khoảng thời gian 110 năm đó?

Có người cho rằng Dân Trí của ta khá hơn thời cụ Phan Chu Trinh. Có nghĩa là hiện tại dân Việt có cuộc sống không thua gì các nước tân tiến. Có nghĩa là ăn uống đầy đủ, đủ trò giải trí tại VN dành cho mọi lứa tuổi, điện thoại thông minh đầy tràn trên khắp lãnh thổ VN — ngay cả những người trong nông thôn cũng có điện thoại thông minh, mạng thì ở khắp mọi nơi đi kèm với điện thoại thông minh, và dân Việt đi du lịch ở nước ngoài rất nhiều. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

8552. Nhân Quyền Cho Việt Nam

Posted by adminbasam trên 01/06/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-6-2016

Điều kiện căn bản để cho một đất nước lớn mạnh cạnh tranh với thế giới đó là một cơ chế nhà nước tôn trọng những quyền căn bản của Con Người mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhìn nhận trong Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền.

Những quyền căn bản đó tạo ra một xã hội có sự kiểm soát những người cầm quyền, các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân sống trong xã hội đó. Sự kiểm soát được nằm trong những bộ luật để phục vụ xã hội, phục cộng đồng sống trong xã hội đó.  Những bộ luật đó làm giảm sự bất bình đẳng giữa các thành phần trong xã hội; tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể phát triển tài năng và đem tài năng đó đóng góp cho đất nước; tạo cơ hội để phát hiện những hiện tượng xấu trong xã hội nằm đưa ra biện pháp đối phó trước khi hiện tượng đó trở thành vấn nạn của đất nước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

8080. Giã Từ Nước Vệ

Posted by adminbasam trên 01/05/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-5-2016

Lời đầu của truyện

Quốc Hội Việt Nam của đãng (cố ý viết dấu ngã cho đúng bản chất) csvn sẽ bầu cử vào tháng 5 này. Để chào đón một Quốc Hội mới, xin gửi một câu truyện ngắn giả tưởng để tặng các vị trong Quốc Hội, tặng các anh công an, bộ đội và tặng cả dân tộc Việt. Tuy rằng truyện là loại giả tưởng nhưng cơ hội xảy ra có phần rất cao. Mong rằng dân tộc Việt đọc câu truyện này để tự mình tìm cách thoát khỏi hiểm hoạ Trung Quốc trước khi truyện thành sự thật.

Vào truyện

Tiếng pháo hoa bắn lên khắp vùng trời của thành phố Mao Zedong cũng như tại thủ đô của nước Trung Cẩu trong Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2030. Dân nước Vệ với dân số hơn 100 triệu đã trở thành cường quốc trong ngày trọng đại này.

Cũng vào ngày này của một trăm (100) năm trước, đãng CS (Cướp Sạch) ra đời do đãng trưởng là Hồ Tập Chương, cơ quan tình báo của Hoa Nam thuộc nước Trung Cẩu, đội lớp là Nguyễn Sinh Cung, để lãnh đạo dân nước Vệ đánh đuổi  đế quốc ra khỏi lãnh hải nước Vệ. Một trăm năm sau, đãng CS tài giỏi trong lãnh đạo, đưa nước Vệ thành cường quốc bằng hiệp ước Thành Đô, sáp nhập nước Vệ nào nước Trung Cẩu sau một thời gian chuẩn bị để tránh dư luận trong và ngoài nước Vệ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

7717. “Đảng Cử Dân Bầu”

Posted by adminbasam trên 01/04/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-4-2016

Tựa bài viết này được để trong mặc kép bởi vì đây là lối tuyên truyền  của đảng cộng sản việt nam (csvn). Những bồi bút tại Việt Nam hay đánh lận con đen, nhìn vào sự bầu cử của các quốc gia dân chủ với sự đại điện của nhiều đảng phái và từ đó đảng csvn đẻ ra từ ngữ “đảng cử dân bầu”.

Ở các nước tự do mà Mỹ là thí dụ điển hình cho bài viết này, thì mỗi cá nhân tự chọn cho mình một đảng phái, hoặc không cần phải nằm trong đảng phái nào đều có thể ra ứng cử. Sự tranh cử được xảy ra hai giai đoạn: bầu cử sơ bộ để chọn người đại diện cho đảng phái của mình ra tranh chức vụ nào đó và kế đến là bầu cử chính thức mà cá nhân đại diện cho đảng mình ra tranh cử với đảng khác, hay cá nhân khác. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

7486. Giải Mã Thông Tin (phần 2)

Posted by adminbasam trên 15/03/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

15-3-2016

Tiếp theo: Giải Mã Thông Tin (phần 1)

Một “trí thức” xã hội chủ nghĩa khác đang chống đãng csvn, đó chính là ông Bùi Minh Quốc. Trong bài viết với cái tên “Đảng Ta, Nhân Dân Ta, Đồng Chí Ta”, ông Bùi Minh Quốc nhận định cái đãng csvn hiện giờ là “đảng nó”, một đãng cướp đi những quyền tự do dân chủ của con người, áp đặt một chủ thuyết không  tưởng vào dân tộc; một đãng lợi dụng chuyên chính vô sản để bán nước, làm giàu cho bản thân và trở thành những tư bản đỏ.  Nhưng rồi cũng chính ông đánh giá cái đãng Lao Động Việt Nam ngày xưa là “đảng ta”, một đãng vì dân tộc, một đãng mà những người đi trước đó rất là có đạo đức. Và từ đó ông cho rất hãnh diện mình đã hy sinh lý tưởng cho cái “đảng ta” mà ông gọi là đảng Lao Động Việt Nam xa xưa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

7485. Giải Mã Thông Tin (phần 1)

Posted by adminbasam trên 15/03/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

15-3-2016

Nếu so thời đại của thế hệ đi trước thì hôm nay chúng ta được cái diễm phúc là chúng ta tiếp nhận nền thông tin đa chiều, không bị kiểm soát của lề đãng (cố ý viết dấu ngã). Nhưng trong cái thông tin đa chiều này chúng ta cần phải cẩn thận để giải mã những thông tin mà thoạt đọc qua tưởng là thật, có lý luận cao — nhưng bên trong của nó, người viết đang cố gắng dùng ngụy biện để cho chúng ta bị lừa (tin là thật) trước những ngụy biện của người viết, đặc biệt những người viết thuộc về thế hệ trước, thế hệ đã từng phục vụ đãng csvn, những người được gọi là “trí thức” dưới chế độ cộng sản Việt Nam.

Qua hệ thống mạng, chúng ta được đọc nhiều tin tức ở rất nhiều nguồn (lề trái lẫn lề phải) và nếu chúng ta không lọc lừa những thông tin mà chúng ta tìm hiểu, thì vô hình trung chúng ta lại tin tưởng vào những cái giả dối và vẫn nghĩ là sự thật. Vô hình trung chúng ta trang bị một hành trang kiến thức giả mà cứ nghĩ là thật. Vô hình trung chúng ta chia sẻ những thông tin đó đến người khác và tiếp tục chia sẻ những cái không phải là sự thật đến mọi người giống như báo lề đãng. Cũng đừng nghĩ rằng cái giả dối chỉ ở bền lề phải mà không ở bên lề trái. Thực ra cả hai bên đều có sự giả dối. Khác chăng là một bên chủ trương giả dối, tôn thờ giả dối. Còn một bên chủ trương nói sự thật bên kia, còn sự thật bên mình thì phải che hoặc phải giả dối một tí để tạo niềm tin từ quần chúng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

7324. Bàn Về Chuyện ứng Cử Ở VN

Posted by adminbasam trên 01/03/2016

Ngàn Lau

Vũ Hoàng Anh

1-3-2016

Ở những nước tự do dân chủ, chuyện những cá nhân ra ứng cử với danh nghĩa đại diện cho một đảng nào đó, hoặc là ứng cử viên độc lập không đại diện cho đảng nào để đem tài trí của mình vào bộ máy lãnh đạo của đất nước hầu đưa đất nước hay địa phương của mình mạnh hơn, phát triển hơn những địa phương khác hay đất nước khác, là chuyện rất là bình thường, chẳng có gì phải bàn cãi ngoài những dự án (cho đất nước hay địa phương) mà các ứng cử viên ra tranh cử.

Ở Việt Nam thì những chuyện bình thường của nước trên thế giới tự do trở thành bất bình thường ở một quốc gia mà các nhà lãnh đạo luôn luôn tự sướng (hay còn gọi là thủ dâm tâm lý) cho rằng “dân chủ của ta gấp triệu lần của Tây Phương”.  Chính sự bất bình thường này mà xảy ra phong trào tự ứng cử vào Quốc Hội với Tiến Sĩ Nguyễn Quang A là khởi đầu và sau đó là các nhân vật khác lần lượt tuyên bố công khai trên Facebook là mình sẽ ra tự ứng cử. Và sự bất bình thường này tạo ra hai luồn dư luận khác nhau: người ủng hộ, người chống đối. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: