Cái loa chỗ tôi ở thường được dùng để quảng cáo, toàn vào các giờ cao điểm, sáng 5h đài huyện nói, xong đến đài xã, mà khổ nỗi, mỗi xã lại có bản tin khác nhau, nhà tôi nằm giữa ba cột loa, hai cái của làng và một cái của làng bên, cách cột loa 20m, mỗi sáng và chiều tối lại phải nghe ba cột loa “cãi nhau”.

Ở nơi tôi đang sống (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), loa phường bắt đầu phát từ 4h45. Bắt đầu bằng… sôi và hú.

Đọc tiếp »