BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘truy bức nhục hình’

2097. Án oan Hàn Đức Long ở Bắc Giang

Posted by adminbasam trên 08/11/2013

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NAM ĐỊNH

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

NGÔ NGỌC TRAI VÀ CỘNG SỰ

Số: 17/2013/CV-VPLS

V/v Tổng hợp về vụ án Hàn Đức Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o———

Nam Định, ngày 26 tháng 06 năm 2013

KÊU CỨU KHẨN CẤP

(Bị cáo sắp bị thi hành án tử hình)

Kính gửi:

– CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

– TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

– CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

– CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

  Đọc tiếp »

Posted in Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Tagged: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2097. Án oan Hàn Đức Long ở Bắc Giang

 
%d bloggers like this: