BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Trung Nghĩa’

8350. 5 lý do vì sao chúng ta nên đi biểu tình

Posted by adminbasam trên 18/05/2016

Vlog – Trung Nghĩa

18-5-2016

1- Biểu tình là quyền hiến định của bạn, đã được quy định bởi hiến pháp điều 69: “Công dân có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Nếu biểu tình đã là quyền căn bản của các bạn, theo hiến pháp quy định, thì không ai có quyền cho phép bạn được làm điều đó cả. Chỉ có việc là luật pháp được phép quy định là nó sẽ xảy ra như thế nào thôi. Mà rõ ràng rằng ở VN chưa có một bộ luật nào quy định việc biểu tình. Điều đó có nghĩa là bạn có quyền biểu tình bất cứ khi nào mà bạn thích. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Tagged: , | 8 Comments »

 
%d bloggers like this: