BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Trịnh Hoàng Phi’

9552. Những khó khăn của phong trào dân chủ ở VN

Posted by adminbasam trên 13/08/2016

FB Trịnh Hoàng Phi

12-8-2016

Hàng chục ngàn người dân Nam Hàn xuống đường nhân một đám tháng hồi tna8m 1987.

Hàng chục ngàn người dân Nam Hàn xuống trong cuộc nổi dậy hồi tháng 6 năm 1987. Nguồn: Reuters.

Vài tháng trước, mình viết một bài về sự cần thiết của dân chủ đối với sự phát triển của VN – một điều không mới – và sự chưa sẵn sàng của xã hội VN đối với một mô hình như thế – một điều ai đã tham gia lâu vào chủ đề này ít nhiều cũng sẽ nhận ra. Guồng quay của lịch sử có thể không phụ thuộc vào quyết định của chúng ta, đến một lúc nào đó sự thay đổi về tình trạng kinh tế sẽ dẫn đến sự thay đổi thể chế chính trị (mặc dù sức ỳ chính trị của một xã hội có thể đẩy lùi tiến trình này lại rất lâu dài, hay nói cách khác, ảnh hưởng của quyết định luận kinh tế phải chia sẻ với ảnh hưởng của quyết định luận văn hóa).

Vai trò của những người đấu tranh, và tầng lớp trí thức, có hai việc. Một là gắng hết sức mình để tạo ra một môi trường mà khi một sự thay đổi thực sự diễn ra, khi VN đón nhận một thể chế chính trị mới, xã hội VN sẽ sẵn sàng để đón nhận nó, cả về tư duy lẫn tiềm lực. Hai là phải đẩy nhanh tiến trình lịch sử càng sớm càng tốt, vì mỗi ngày đất nước còn chưa ở vào đúng vị trí để phát huy hết tiềm lực của mình là mỗi ngày chúng ta tụt hậu so với thế giới. Trên con đường đó, sẽ có rất nhiều bài toán cần phải giải quyết; ở mỗi bước ngoặt sẽ là một song đề đòi hỏi sự tính toán, lựa chọn kĩ càng, bởi vì mỗi lựa chọn sai lầm đều có thể dẫn đến một mô hình dân chủ méo mó sau này. Bước đầu tiên để giải quyết khó khăn là nhận ra được khó khăn. Bài viết này được giành để chỉ ra những thử thách đó, mặc dù bản thân người viết cũng chưa tìm được ra lời giải. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Tagged: , | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: