BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Nho giáo’

415. “Không gian văn hóa” Nho giáo Việt Nam

Posted by adminbasam trên 14/10/2011

TẠP CHÍ XƯA&NAY

SỐ 388 THÁNG 9 – 2011

 “Không gian văn hóa” Nho giáo Việt Nam

(Tiếp theo số 385 – 249. XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ TRÍ THỨC VIỆT NAM, 386 –  325. Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử)

Trịnh Văn Thảo

Nho giáo ngày nay

Đọc tiếp »

Posted in Lịch sử, Văn hóa | Tagged: | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: