BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Hội Hướng đạo Việt Nam’

11.683. Hội Hướng Đạo Việt Nam cần được hưởng bảo hộ pháp lý của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ngày 16-12-1966

Posted by adminbasam trên 17/02/2017

Nguyễn Lệnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Kính gởi: Chính phủ các quốc gia thành viên Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

– Căn cứ vào “Lời nói đầu” của Công ước có ghi: 

“Xét rằng, theo Hiến chương Liên hợp quốc, các quốc gia có nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng và bảo đảm mọi mặt các quyền và tự do của con người.

Nhận thấy rằng, mỗi cá nhân, trong khi có nghĩa vụ đối với người khác và đối với cộng đồng của mình, thì phải có trách nhiệm phấn đấu cho việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền đã được thừa nhận trong Công ước này”.

– Căn cứ vào Điều 21 Công ước có ghi: 

“Quyền hội họp hòa bình phải được công nhận. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định và hạn chế này là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, để bảo vệ sức khỏe của công chúng hoặc nhân cách hoặc bảo vệ quyền và tự do của những người khác”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Tagged: , | 4 Comments »

8626. Chủ trương tiêu diệt phong trào hướng đạo của cộng sản Việt Nam

Posted by adminbasam trên 06/06/2016

NT Thái Hà

Hướng Việt (tổng hợp)

6-6-2016

Thái Hà – Trên tài khoản FB Lê Nguyễn Hương Trà cho biết, 800 em nhỏ trong phong trào hướng đạo tại các tỉnh Miền Nam đã không được vui chơi tại Công viên Du lịch Mắt Xanh, Tân Uyên (Bình Dương) vì công an cấm cản.

H1Các huynh trưởng trong phong trào hướng đạo đang hướng dẫn hướng đạo sinh chào. Ảnh: NTTH

Cụ thể là phong trào hướng đạo tại các tỉnh Miền Nam đã lên kế hoạch tổ chức cho 800 em vui chơi, học học hỏi, rèn luyện trong hai ngày, 4-5/6 tại công viên Du Lịch Mắt Xanh, nhưng công an đã gây áp lực cho Ban quản lý Công viên hủy hợp đồng trước khi chương trình diễn ra. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Tagged: , | 2 Comments »

7721. Một tổ chức xã hội dân sự bị đàn áp suốt 50 năm qua như thế nào?

Posted by adminbasam trên 01/04/2016

Ls Nguyễn Lệnh

1-4-2016

Hội Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) được thành lập hợp pháp ngày 7/2/1946 là một tổ chức xã hội dân sự có mục đích huấn luyện thanh thiếu niên về ba phương diện: đức, thể, thực theo tôn chỉ “không hoạt động và cổ động chính trị”, dựa trên một hệ thống tự giáo dục tiến bộ gọi là “Phương pháp Hướng đạo”.

Các chứng cứ pháp lý còn lưu giữ đã chứng minh rằng Hội HĐVN vẫn hoạt động hợp pháp từ khi thành lập 7/2/1946 cho đến năm 1965 như: Thẻ đại biểu của ông Phạm Ngọc Try là đại biểu của Đoàn đại biểu Hội Hướng đạo Việt Nam ghi ngày 9/4/1957 tham dự Đại hội Thành lập Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam; Thẻ đại biểu của ông Phạm Ngọc Try là đại biểu của Đoàn đại biểu Hội Hướng đạo Việt Nam ghi ngày 18/12/1961 tham dự Đại hội Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lần thứ 2; và Văn bản ngày 5/2/1965 của Hội nghị Huynh trưởng Hướng đạo sinh miền Bắc tổ chức tại Hội quán ở Hàng trống, Hà Nội gởi các anh chị Huynh trưởng và các bạn Tráng, Thiếu, Ấu Hướng đạo sinh Trung, Nam bộ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng CSVN | Tagged: , | 3 Comments »

7528. Văn bản của Ban Bí thư Trung ương đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của một tổ chức XHDS

Posted by adminbasam trên 19/03/2016

Văn bản của Ban Bí thư Trung ương không có căn cứ pháp lý đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của một tổ chức xã hội dân sự do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Danh Dự Hội Trưởng!

Ls Nguyễn Lệnh

19-3-2016

Xin trích dẫn các quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 6 trong Luật tố tụng hành chính 2015 (TTHC) làm căn cứ pháp lý để xem xét tính hợp pháp của văn bản do Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN làm ra ngày 20/4/2004 đã chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của một tổ chức xã hội dân sự là Hội Hướng Đạo Việt Nam:

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- Quyết định hành chính văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

2- Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Đảng CSVN | Tagged: , | 6 Comments »

 
%d bloggers like this: