BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Đông Kinh Nghĩa Thục’

11.898. LIỆU CÓ THỂ LÀM SỐNG LẠI ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC?

Posted by adminbasam trên 09/03/2017

Thu San Nguyễn Thế Hùng

9-3-2017

Ảnh: internet

Ngày 15/2/2017, Cụ Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung Tâm Minh triết Việt, có thư mời các nhân sỹ trí thức, anh em thanh niên và đồng bào cả nước tham gia hội thảo nhân dịp kỷ niệm 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục. Vì vậy chúng tôi cũng muốn viết đôi dòng để hưởng ứng.

Tính đến năm nay, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã được 110 năm. Nhưng tài liệu viết về phong trào ấy còn rất ít. Đáng giá nhất là cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục của Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê viết năm 1968. Đọc cuốn ấy chúng ta có thể mường tượng về Đông Kinh Nghĩa Thục khá rõ ràng. Như chính Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê than phiền rằng tài liệu ông viết mỏng và nhiều thiếu sót, vì có rất ít các ghi chép để tham khảo, mà chủ yếu cụ chỉ chép lại lời kể của ông bác cụ là một sáng lập viên của Đông kinh nghĩa thục. Tuy vậy, công lao của Cụ Nguyễn Hiến Lê rất lớn, qua cuốn sách mỏng Cụ đã chỉ ra được rõ ràng các vị khai sáng ra Đông Kinh Nghĩa Thục đã bàn thảo dân chủ và sáng suốt như thế nào trước khi quyết định mở ra phong trào ấy. Hồi đó tôn chỉ của các cụ là Đông Kinh Nghĩa Thục là để cứu nước. Muốn cứu nước chỉ trước hết phải dậy cho đồng bào sáng cái trí đã. Mà lại dạy trong hoàn cảnh thực dân Pháp không cho phép. Rốt cuộc, các cụ đã dạy chữ, dạy nghề, dạy khởi nghiệp. Chính các cụ cũng tự đứng ra mở doanh nghiệp nữa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Tagged: , | 4 Comments »

11.720. Kỷ niệm 110 năm phong trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục

Posted by adminbasam trên 21/02/2017

Hồ Anh Hải

21-2-2017

Ảnh: Nguyễn Hữu Minh

Cụ Nguyễn Khắc Mai, cùng các nhân sĩ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Nguyễn Hữu Minh

Ngày 11/2/2017, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT), một số nhà trí thức dẫn đầu là ông Nguyễn Khắc Mai Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa minh triết đã đến dâng hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Hữu Cầu tại nguyên quán cụ.

Cử nhân Hán học Nguyễn Hữu Cầu (1879-1946) là một trong số các nhà sáng lập Trường ĐKNT. Trường khai giảng tại Hà Nội vào tháng 3/1907. Đây là một hình mẫu trường học chưa từng có trong lịch sử nước ta: không thu học phí, bất cứ ai không phân biệt già trẻ gái trai đều có thể vào học; giấy bút, giáo trình học đều phát không cho học viên, ai nghèo quá được nhà trường nuôi ăn ở…. Các môn học gồm: chữ Quốc ngữ, chữ Nho, tiếng Pháp, thường thức về khoa học, kinh tế, tài chính, chính trị, quyền công dân, lối sống mới có đạo đức và vệ sinh v.v… là những điều xưa nay dân ta chưa hề nghe nói. Giáo trình do Ban Tu thư của nhà trường (mà cụ Cầu là một thành viên chủ yếu) biên soạn, in và phát hành trong cả nước, chủ yếu sử dụng các Tân thư của Trung Quốc, Nhật Bản và văn thơ của các chí sĩ cách mạng nước ta. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục | Tagged: | 4 Comments »

 
%d bloggers like this: