BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.975. Tài liệu mật vụ cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào?

Posted by adminbasam trên 15/03/2017

Dân Luận

Dương Vũ

15-3-2017

Sau khi được Dân Luận yêu cầu cung cấp những bằng chứng cụ thể xung quanh vụ cá mập AVG “nuốt” Mobifone bằng những áp lực chính trị như đã đăng ở bài trước, tác giả đã gửi độc quyền cho Dân Luận một số tài liệu mật liên quan. Chúng tôi xin đăng tải để rộng đường dư luận, và còn sẽ tiếp tục đăng các phần kế tiếp của loạt bài “Ai đang làm khánh kiệt đất nước” trong vài ngày tới, mời độc giả đón xem.

Đánh giá của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về dự án mua lại 95% cổ phần công ty AVG là: “Tổng vốn đầu tư của dự án là 8.900 tỷ đồng, giá trị này gấp khoảng 04 lần giá vốn. Trong khi đó hoạt động của AVG tại thời điểm hiện nay là không hiệu quả. Theo Báo Cáo Đánh giá đầu tư trình kèm CV số 209/BTTT-QLDN, đến hết năm 2014, AVG lỗ 331,4 tỷ đồng; lỗ lũy kế 1.563,7 tỷ đồng (vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và lỗ kế hoạch), tổng nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn) là 1.722 tỷ đồng; đến năm 2020 mới đạt doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.800 tỷ đồng là những con số do chính AVG đưa ra. Như vậy, việc MobiFone đầu tư mua 95% cổ phần của AVG tại thời điểm trước khi tiến hành các thủ tục cổ phần hóa là ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình cổ phần hóa MobiFone, làm giảm lợi nhuận MobiFone giai đoạn 2016-2020 dẫn đến giảm giá trị cổ phiếu MobiFone khi phát hành và do đó, trực tiếp làm giảm nguồn thu của nhà nước, một mục tiêu chính, quan trọng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để tăng nguồn thu cho ngân sách trong giai đoạn khó khăn hiện nay…”

“…Ngoài ra, căn cứ báo cáo của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, trên cơ sở số liệu của công ty tư vấn thì giá trị chênh lệch của 2 kịch bản có truyền hình và không có truyền hình là khoảng 3.000 tỷ đồng (62.772 tỷ đồng và 59.754 tỷ đồng), trong khi giá trị của MobiFone bỏ ra để mua dự án truyền hình của AVG là 8.900 tỷ đồng. Như vậy, việc bỏ ra 8.900 tỷ đồng để mua 95% cổ phần của AVG chỉ đem lại giá trị tăng thêm cho phần vốn Nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng là chưa thỏa đáng tại thời điểm cổ phần hóa MobiFone hiện nay.

Điều này khẳng định chất lượng, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của các công ty tư vấn nói trên là chưa đủ cơ sở tin cậy. Việc sử dụng ngay các kết quả này, không qua thẩm định để đi đến phê duyệt quyết định bán (cổ phần hóa) doanh nghiệp nhà nước hoặc mua doanh nghiệp bằng tiền của doanh nghiệp nhà nước là hết sức rủi ro, khả năng thiệt hại lợi ích kinh tế của Nhà nước là rất lớn. Nhận định trên được khẳng định bởi các con số so sánh cụ thể như sau:

MobiFone với 20 năm phát triển, với hơn 30 triệu thuê bao di động, mức thu phí bình quân mỗi thuê bao hàng triệu đồng / năm, với doanh thu năm 2015 đạt gần 37.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 7.300 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 7.000 tỷ đồng chỉ được định giá dưới 60.000 tỷ đồng (phương án không có dịch vụ truyền hình).

Trong khi đó, đối với AVG, mới được thành lập từ năm 2008, chính thức ra mắt dịch vụ vào năm 2010, số lượng thuê bao mới chỉ đạt khoảng 700.000 thuê báo (số lượng do doanh nghiệp tự cung cấp), mức thu phí bình quân mỗi thuê bao khoảng 500.000 đồng / năm, với doanh thu năm 2015 đạt khoảng trên 1.000 tỷ đồng, đến hết năm 2014, AVG lỗ 331,4 tỷ đồng; lỗ lũy kế 1.563,7 tỷ đồng, được đánh giá giá trị với phương án cao nhất do công ty tư vấn đánh giá là 33.000 tỷ đồng (bằng khoảng 55% giá trị phần vốn nhà nước tại MobiFone với kịch bản cao nhất, không có dịch vụ truyền hình)…”

Quy định về tài liệu mật của Bộ Công An.

5 phản hồi tới “11.975. Tài liệu mật vụ cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào?”

  1. […] giữa tháng 3, khi hai báo lề dân “Dân luận” và “Anh Ba sàm” công bố 3 tài liệu mật của dự án Mobifone mua AVG (2 công văn của Bộ TTTT, 1 công văn của Bộ KH-ĐT) thì mọi người đã hoàn toàn […]

  2. […] giữa tháng 3, khi hai báo lề dân “Dân luận” và “Anh Ba sàm” công bố 3 tài liệu mật của dự án Mobifone mua AVG (2 công văn của Bộ TTTT, 1 công văn của Bộ KH-ĐT) thì mọi người đã hoàn […]

  3. […] giữa tháng 3, khi hai báo lề dân “Dân luận” và “Anh Ba sàm” công bố 3 tài liệu mật của dự án Mobifone mua AVG (2 công văn của Bộ TTTT, 1 công văn của Bộ KH-ĐT) thì mọi người đã hoàn toàn […]

  4. […] 11.975. Tài liệu mật vụ cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào? […]

  5. […] Tài liệu mật vụ cá mập AVG đã nuốt MobiFone như thế nào? […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: