BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.898. LIỆU CÓ THỂ LÀM SỐNG LẠI ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC?

Posted by adminbasam trên 09/03/2017

Thu San Nguyễn Thế Hùng

9-3-2017

Ảnh: internet

Ngày 15/2/2017, Cụ Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung Tâm Minh triết Việt, có thư mời các nhân sỹ trí thức, anh em thanh niên và đồng bào cả nước tham gia hội thảo nhân dịp kỷ niệm 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục. Vì vậy chúng tôi cũng muốn viết đôi dòng để hưởng ứng.

Tính đến năm nay, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã được 110 năm. Nhưng tài liệu viết về phong trào ấy còn rất ít. Đáng giá nhất là cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục của Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê viết năm 1968. Đọc cuốn ấy chúng ta có thể mường tượng về Đông Kinh Nghĩa Thục khá rõ ràng. Như chính Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê than phiền rằng tài liệu ông viết mỏng và nhiều thiếu sót, vì có rất ít các ghi chép để tham khảo, mà chủ yếu cụ chỉ chép lại lời kể của ông bác cụ là một sáng lập viên của Đông kinh nghĩa thục. Tuy vậy, công lao của Cụ Nguyễn Hiến Lê rất lớn, qua cuốn sách mỏng Cụ đã chỉ ra được rõ ràng các vị khai sáng ra Đông Kinh Nghĩa Thục đã bàn thảo dân chủ và sáng suốt như thế nào trước khi quyết định mở ra phong trào ấy. Hồi đó tôn chỉ của các cụ là Đông Kinh Nghĩa Thục là để cứu nước. Muốn cứu nước chỉ trước hết phải dậy cho đồng bào sáng cái trí đã. Mà lại dạy trong hoàn cảnh thực dân Pháp không cho phép. Rốt cuộc, các cụ đã dạy chữ, dạy nghề, dạy khởi nghiệp. Chính các cụ cũng tự đứng ra mở doanh nghiệp nữa.

Nói ngắn gọn về Đông Kinh Nghĩa Thục như vậy để chúng ta suy nghĩ về nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Ngày nay chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh o ép như các cụ ngày xưa, cách đây 110 năm. Cái o ép thứ nhất là chúng ta cũng đang bị mất nước. Trước hết là mất nước vì nội xâm, (tức là tệ nạn tham nhũng đang hoành hành khắp mọi nơi trên nước ta), chưa nói các nguyên nhân xa hơn, đe dọa hơn khác do ngoại xâm. Cái o ép thứ hai là nhà cầm quyền không chống nội xâm, hoặc không muốn chống hoặc không chống nổi. Học các cụ ngày xưa ta sẽ không đánh trực diện vào tệ tham nhũng ngay lập tức mà đánh vào cái căn nguyên của nó, ấy là chế độ độc tài. Nhưng đánh vào độc tài ta lại gặp cái o ép thứ ba là chính quyền, là ĐCSVN. Hiện nay, chúng ta không thể nào lập ra một tổ chức hoặc một phong trào để thay đổi ĐCSVN.  

Thế cho nên Phong Trào Đông Kinh Nghĩa Thục II, (Viết tắt là ĐKNT II hay Đông Kinh Nghĩa Thục của thế kỷ 21) nếu có thể được tổ chức thì phải có tôn chỉ và mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi, căn cứ theo bài học của Đông Kinh Nghĩa Thục I, xin đề xuất xây dựng một trường Đông Kinh Nghĩa Thục mới, lấy tên là Đông Kinh Nghĩa Thục II như sau:

1. Về mục tiêu phải rõ ràng và minh bạch,

2. Về cương lĩnh phải đàng hoàng để chính quyền không thể xem là phản động mà ngay từ đầu đã đàn áp, không cấp phép hoạt động,

3. Về tổ chức phải rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở,

4. Cá nhân tôi xin đề xuất tôn chỉ của ĐKNT II như sau: Đông Kinh Nghĩa Thục II là một trường lập ra để tập hợp tất cả những người Việt nam yêu nước, chống tham nhũng, chống độc tài. Mục tiêu của trường Đông Kinh nghĩa thục II là dậy cho thanh niên những kiến thức mới, triết học mới (triết học về sự minh triết Việt) và cách khởi nghiệp thực sự hiệu quả.

Trường ĐKNT II cũng tìm các nguồn vốn để hộ trợ các dự án khởi nghiệp khả thi. Chính các thành viên sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục II cũng phải trực tiếp tham gia khởi nghiệp. Khởi nghiệp không phải để làm giàu cho cá nhân mà để phát triển ĐKNT II, tức là để mang lại giàu mạnh cho đất nước.

4 bình luận trước “11.898. LIỆU CÓ THỂ LÀM SỐNG LẠI ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC?”

  1. […] San Nguyễn Thế Hùng (Ba Sàm) 9-3-2017 – Ngày 15/2/2017, Cụ Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung Tâm Minh triết […]

  2. […] 11.898. LIỆU CÓ THỂ LÀM SỐNG LẠI ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC? […]

  3. […] LIỆU CÓ THỂ LÀM SỐNG LẠI ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC? […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/03/09/11-898-lieu-co-the-lam-song-lai-dong-kinh-nghia-thuc/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: