BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9310. Kiến Nghị Của Công Dân Nguyễn Khắc Mai

Posted by adminbasam trên 26/07/2016

Hà Nội ngày 26 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Quốc hội khóa XIV,

Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa – Tp Hồ chí Minh,

Nghị sĩ Nguyễn Ngọc Phương – Quãng Bình.

Và toàn thể các Nghị sĩ khóa XIV.

1- Nhận thức rằng thảm họa môi trường Formosa là rất nghiêm trọng. Tai vạ ấy sẽ còn kéo dài chưa thể lường tính được. Nhân dân cả nước rất bất bình, lo lắng.

– Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa, Nghị sĩ Nguyễn Ngọc Phương và nhiều Nghị sĩ khác đã lên tiếng về trách nhiệm của Quốc hội về thảm họa môi trường này.

– Là công dân, với tinh thần “thất phu hữu trách”, chúng tôi lên tiếng: Ủng hộ ý kiến của Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa về việc thành lập Ủy ban đặc biệt của Quốc hội điều tra và phán quyết về vụ này. Đề nghị Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa hoàn tất hồ sơ chính thức trình Quốc hội. (cùng liên danh với một nhóm nghị sĩ khác càng tốt).

2- Yêu cầu Quốc hội làm tròn nghĩa vụ đối với Dân, với Nước, đề cao trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội, hãy lập Ủy Ban Đặc Biệt, thực hiện những nội dung sau:

– Điều tra và kết luận nguyên nhân đầy đủ của thảm họa.

– Xác định chính xác, đầy đủ những thiệt hại, giải pháp pháp lý, đền bù, khắc phục:

      + Về môi trường cho đến khi cơ bản được hồi phục.

      + Về kinh tế mọi mặt.

      + Về an sinh xã hội, sức khỏe, bệnh tật, tử vong, độc tố trong người của người dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, do thảm họa Formosa gây ra. Và ra quyết định yêu cầu tổ chức khám, xét nghiệm gấp cho người dân ven biển bốn tỉnh bị thiệt hại.

– Xác định trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Formosa.

– Xác định trách nhiệm pháp lý của phía Việt Nam: những cơ quan của Đảng, Chính phủ, Chính quyền địa phương, các ngành và cá nhân liên quan.

– Xác định các giải pháp khắc phục hậu quả.

Quốc hội phải ra phán quyết làm rõ tính pháp lý của các bên liên quan, bảo vệ lợi ích của Đất Nước, quyền và lợi của người Dân, rút kinh nghiệm và  chấn chỉnh, nâng cao năng lực, trách nhiêm và đạo đức của cac cơ quan liên quan của hệ thống chính trị và Nhà nước ta.

Trân trọng kính chào.

Nguyễn Khắc Mai

Nhà 40 – Ngõ 26 – Phố Kim Hoa, Hà Nội

Ghi chú: Nếu các vị công dân đáng kính đồng tình với Kiến nghị này, xin sao, ký tên và gửi QH theo địa chỉ: webmaster@qh.gov.vn. Kiến nhị này đồng thời được gửi theo địa chỉ trên và cậy đăng trên mạng xã hội.

4 bình luận tới “9310. Kiến Nghị Của Công Dân Nguyễn Khắc Mai”

  1. […] 9310. Kiến Nghị Của Công Dân Nguyễn Khắc Mai […]

  2. […] 9310. Kiến Nghị Của Công Dân Nguyễn Khắc Mai […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/26/9310-kien-nghi-cua-cong-dan-nguyen-khac-mai/ Posted by adminbasam on 26/07/2016 […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/26/9310-kien-nghi-cua-cong-dan-nguyen-khac-mai/ Posted by adminbasam on 26/07/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: