BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7703. Dân chủ đến thế là cùng

Posted by adminbasam trên 01/04/2016

Đồng Phụng Việt

31-3-2016

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được các đại biểu Quốc hội khóa 13 bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khóa 13 cho dù chỉ còn vài ngày nữa là Khóa 13 mãn nhiệm. Thay đổi làm chi cho mệt vậy hè?

Hỏi rứa thôi chứ ai cũng biết sở dĩ phải tổ chức miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội khóa 13, bầu chị Ngân làm Chủ tịch Quốc hội vào phút chót là vì chị Ngân sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Quốc hội khóa 14.

Hai tháng nữa, 22 tháng 5, dân ta mới đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14. Tất nhiên chị Ngân cũng phải ứng cử để cho dân bầu.

Chị Ngân chưa được dân bầu mà đã đương nhiên được xem là “dư tín nhiệm” để trở thành Đại biểu Quốc hội thêm một khóa nữa (không như thế thì làm sao chị trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14?)!

Dân chưa bỏ phiếu bầu nên Quốc hội Khóa 14 chưa có đại biểu nào. Vậy mà Quốc hội Khóa 14 đã có sẵn Chủ tịch Quốc hội!

Dân chủ đến thế là cùng!

Chị Ngân mới thề “tuyệt đối trung thành với Hiến pháp”, vậy thì rõ ràng Hiến pháp phải có chỗ hiến định như rứa nhưng răng mà đọc Hiến pháp tới mờ mắt vẫn chưa tìm thấy chỗ nào ghi như vậy hè?

Lẽ nào? Thề trước tổ quốc, dân tộc thì không thể thề láo. Hoan hô chị Ngân “tuyệt đối trung thành với Hiến pháp” đến thế là cùng!

Chị Ngân vừa phải tranh cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội với… chính chị và chị đã thắng vẻ vang. Đạt hơn 90% số phiếu bầu.

Chuyện tương tự sắp được lập lại với anh Quang, anh Phúc.

Dân chủ đến thế là cùng! “Của dân, do dân, vì dân” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đúng đấy rứa hỉ?

Đã vậy thì đi bầu làm chi cho mệt hỉ?

Ai biết chi phí cho kỳ bầu cử Quốc hội Khóa 14 là bao nhiêu không hỉ? Chắc là không nhỏ hỉ? Đã dân chủ đến thế thì bỏ tiền làm chi cho uổng hỉ?

____

Mời xem lại: Quốc hội khóa 13 và Quốc hội khóa 14 và hiến pháp xã hội chủ nghĩa (viet-studies/ BS). – 7697. BÀ KIM NGÂN THỀ GÌ? (SG Báo/ BS).

 

3 bình luận trước “7703. Dân chủ đến thế là cùng”

  1. […] 7703. Dân chủ đến thế là cùng […]

  2. […] Phụng Việt (Ba Sàm) – Chị Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được các đại biểu Quốc hội khóa 13 […]

  3. […] Dân chủ đến thế là cùng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: