BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7673. Nợ công tăng khủng khiếp trong 2 nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng

Posted by adminbasam trên 29/03/2016

FB Vũ Thành Tự Anh

29-3-2016

Tóm tắt một số chỉ số kinh tế vĩ mô qua 3 nhiệm kỳ Chính phủ. Các bạn tự bình luận nhé!

H1

____

FB Lang Anh

29-3-2016

Tiến sỹ Vu Thanh Tu Anh , giảng viên chương trình Fullbright đã có một tổng kết lý thú về kinh tế VN sau hai nhiệm kỳ thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt nếu so với giai đoạn trước đó. Số liệu sử dụng lấy từ nguồn chính thức của BTC nên có lẽ thông số nợ công bị làm nhẹ đi khá nhiều so với thực tế, tuy nhiên để phản ánh toàn cảnh vấn đề thì cũng đã rất rõ.

Mọi chỉ số vĩ mô đều kém giai đoạn trước đó, trong khi nợ công tăng với mức độ khủng khiếp sau 10 năm. Có thể nói chế độ hiện nay sẽ gặp khó khăn trầm trọng nếu không cải cách thể chế, vì gánh nặng nợ lần đã gần chạm khả năng chi trả. Cũng có thể dự kiến là thuế phí sẽ tăng nhanh trong thời gian tới để bù cho phần ngân sách thâm thủng lỗ chỗ.

 

 

4 bình luận tới “7673. Nợ công tăng khủng khiếp trong 2 nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng”

  1. […] […]

  2. […] 7673. Nợ công tăng khủng khiếp trong 2 nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tư… […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/03/29/7673-no-cong-tang-khung-khiep-trong-2-nhiem-ky-ong-nguyen-… […]

  4. […] Nợ công tăng khủng khiếp trong 2 nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: