BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7643. Nhân khát vọng tử tế X, nhắc lại một trong những mẩu ngụ ngôn Ích Xì tôi viết trong tù

Posted by adminbasam trên 28/03/2016

Trương Duy Nhất

27-3-2016

Nhà X miễn phí. Nguồn ảnh: internet

Nhà X miễn phí. Nguồn ảnh: internet

Để tránh nêu tên một Thủ tướng bị yêu cầu kiểm điểm, các đồng chí của ông gọi ông là Ích Xì, “đồng chí X”.

Vậy, để công bằng. Từ nay. Hễ khui ra một “đồng chí” nào trong đảng thối tha dốt nát, cũng không nên nêu đích danh làm gì. Chỉ cần X hoá, gọi là “đồng chí X”.

Bầy lợi ích nhóm, lũ thoái hoá làm mất uy tín, thanh danh đảng, ăn tàn phá hoại đất nước cũng nên gọi là “bọn X, bè lũ X”.

Thế là yên. Và cũng là cách hay, để giữ gìn sự đoàn kết trong đảng.

Cũng không chỉ trong đảng. Ngoài xã hội, mọi đối tượng, giai tầng cũng nên X hoá vậy.

Ví như đừng chửi ngu như bò, lỳ như trâu mà xúc phạm chúng. Hãy chuyển thay, chửi là ngu như thằng X, lỳ như thằng X. Vậy há chẳng hay hơn sao?

Cũng như bọn trẻ tức chửi nhau, đừng có chửi tổ cha mả mẹ thằng này đứa kia mà gây hiềm khích, xúc xiểm không hay. Cứ chửi là tổ cha thằng X, mả mẹ thằng X. Vậy vừa hay, lại là cách giúp lớp trẻ biết hành xử… văn minh hơn.

Mấy gã đàn ông hay văng tục, cũng nên sửa bỏ thói xúc phạm cái con C đi. Đừng nói cái con C. Hãy nói cái con X.

Đàn bà, phụ nữ xưa nay đi khám cái ấy, hay nói: khám phụ khoa. Nghe cũng đã ổn. Nhưng sẽ ổn hơn, văn minh, tế nhị và ý vị hơn khi đổi thành “đi khám cái X”.

Hoặc như, đừng nói “lỗ đít” nghe bẩn tục quá. Hãy gọi cái lỗ bài tiết ấy là lỗ X.

Nói chung, mọi sự xấu xa, thối nát, bẩn thỉu, tởm kinh nhất, hãy định cho chúng cái tên X, khái niệm X, gọi chúng là thứ X.

Thiết nghĩ, ấy cũng là cách để gìn giữ sự trong sạch của tiếng Việt vậy.
Tự tôi. Lúc trong tù cũng đã vận động anh em bạn tù, mỗi khi đi ỉa đái đều bảo “xin lỗi, tớ đi X cái”.

Rồi như mấy cái nhà vệ sinh. Mấy chốn đái ỉa, ghi bảng WC, rồi toilet nghe cứ Tây Tây chả ra làm sao. Sao không gọi những nơi đái ỉa ấy là “nhà X” có phải hay hơn?

Rất văn minh, tế nhị, cực kỳ ý vị!

2 bình luận tới “7643. Nhân khát vọng tử tế X, nhắc lại một trong những mẩu ngụ ngôn Ích Xì tôi viết trong tù”

  1. […] […]

  2. […] Duy Nhất☆(Ba Sàm) – Để tránh nêu tên một Thủ tướng bị yêu cầu kiểm điểm, các đồng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: