BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7465. BỐ GIÀ GIỖ CÁC LIỆT SĨ GẠC MA

Posted by adminbasam trên 13/03/2016

Kim Ngọc Cương

13-3-2016

Cụ Dỏ run run chắp tay mời cả 64 liệt sĩ về dự bữa cơm đạm bạc trong ngày giỗ thứ 27 – Ảnh: Quốc Nam/ Tuổi Trẻ

Cụ Dỏ run run chắp tay mời cả 64 liệt sĩ về dự bữa cơm đạm bạc trong ngày giỗ thứ 27 – Ảnh: Quốc Nam/ Tuổi Trẻ

Bố nghèo soạn mâm cơm cúng
Đạm bạc, đơn sơ chẳng phải cỗ đầy
Hai tám năm các con xa Bố
Chiều nào Bố cũng ngóng con
Mỗi năm vào ngày Cát kỵ
Thắp hương gọi các con về
Tay run Bố già đơm cháo
64 bát cháo – Bố thương
Lá xanh lìa cành uất hận
Gạc Ma đau xé khôn nguôi
Kẻ thù hôm nay còn đấy
Vẫn giương mười sáu chữ vàng
Đầu môi ngọt mềm bốn tốt
Lưỡi thè muốn nuốt Biển Đông
Kẻ nào – Bạn Thù lẫn lộn
Mở to con mắt ngu hèn
Nhìn tay Bố già đơm cháo
Khóc con lệ chảy vào tâm

____

Mời xem lại: 64 đôi đũa, 64 cái bát trong bữa giỗ Gạc Ma (TT/ BS).

4 bình luận tới “7465. BỐ GIÀ GIỖ CÁC LIỆT SĨ GẠC MA”

  1. […] Mời xem lại: 64 đôi đũa, 64 cái bát trong bữa giỗ Gạc Ma (TT/ BS). – BỐ GIÀ GIỖ CÁC LIỆT SĨ GẠC MA […]

  2. […] xem lại: 64 đôi đũa, 64 cái bát trong bữa giỗ Gạc Ma (TT/ BS). – BỐ GIÀ GIỖ CÁC LIỆT SĨ GẠC MA […]

  3. […] 7465. BỐ GIÀ GIỖ CÁC LIỆT SĨ GẠC MA […]

  4. […] Bố Già Giỗ Các Liệt Sĩ Gạc Ma Kim Ngọc Cương (Ba Sàm) […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: