BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7034. Vẫn chưa thấy rõ mục tiêu của các ứng cử viên độc lập

Posted by adminbasam trên 15/02/2016

FB Trương Nhân Tuấn

15-2-2016

Về các luật sự đã tuyên bố ra ứng cử tự do, tôi cũng không thấy rõ rệt mục tiêu ra ứng cử của những người này. Nên nhớ là thẩm quyền của một đại biểu quốc hội rất là hạn hẹp, nếu không nói là không có gì.

Chỉ khi mình đại diện cho một tầng lớp dân chúng bị áp bức nào đó (như bà Cấn Thị Thêu và lớp dân oan), thì vị trí của mình ở quốc hội là nói lên tiếng nói của lớp dân oan này. Tiếng nói của mình “chính đáng” và có trọng lượng chính trị.

Một luật sư, hay một trí thức ra ứng cử độc lập, nếu không có một mục tiêu (chính trị) rõ rệt, sự hiện diện của họ ở quốc hội là thừa thãi.

Nhưng nếu một luật sư hay một trí thức ra ứng cử với tư thế “đối lập chính trị” với đảng CSVN, với một chương trình chính trị rõ rệt, nói lên những cái sai của đảng CSVN, từ mọi mặt kinh tế, giáo dục, văn hóa, môi trường… đồng thời đề ra một giải pháp khác. Thì những người này có sự “chính danh” về chính trị.

Nhưng để đạt thắng lợi những người này phải liên kết với nhau thành lập “khối đối lập” ở QH, trước hết đề cử người đứng đầu hành pháp của phe mình, sau đó để biểu quyết chống mọi đề nghị của đảng CSVN. Mà cách hay nhứt là thành lập đảng phái để mọi người thống nhứt mục tiêu chính trị trước khi ra ứng cử. Không phải xuyên tạc, trí thức và luật gia VN nên học hỏi các đảng đối lập ở Campuchia cho trường hợp của mình. Myanmar hay Đài Loan đã đi trước VN hàng triệu năm ánh sáng rồi, đuổi theo vô vọng.

Nếu cương quyết ứng cử độc lập, một luật sư chỉ có thể tạo nên thế chính đáng (về chính trị), khi mục tiêu đặt ra là sửa đổi hiến pháp. Bước đầu là đặt lại tư cách pháp nhân của đảng CSVN. Đảng CSVN phải có trách nhiệm trước pháp luật chớ không phải chịu trách hiệm trước nhân dân (trớt quớt) như hiện nay.

___

FB Trương Nhân Tuấn

Ứng cử viên đại diện cho dân oan và Đảng Xanh

15-2-2016

Người có “tư cách” để ra ứng cử “tự do” (mà tôi biết hiện nay) là bà Cấn Thị Thêu. Bà ta có mục tiêu rõ rệt là bênh vực khối “dân oan” chống lại sự áp bức của CSVN. Bà Cấn Thị Thêu có “chính danh”, vì bà được đa số dân oan ủng hộ như là thủ lãnh. Tiếc là tôi không quen với bà.

Về lý do lập đảng chính trị mà CSVN không có lý do để cấm, hay đàn áp, là “đảng Xanh”. Phong trào bảo vệ cây xanh đã bùng lên ở Hà Nội, đã tranh đấu và đã thành công. Phía cầm quyền phải nhượng bộ. Phong trào bảo vệ môi trường cũng là khyunh hướng của thế giới văn minh hôm nay. Dưới sự lãnh đạo (và phá hoại) của đảng CSVN từ mấy thập niên nay, môi trường, môi sinh của đất nước VN đã bị phá hoại mà hàng thế kỷ không thể xây dựng lại được. Sự hiện hữu của một đảng Xanh ở VN là chính đáng. Tôi thấy có nhiều người năng nổ, xứng đáng để lãnh đạo đảng này đó chớ. Vấn đề là quí vị này có biết cách tổ chức để phân bổ người ra tranh cử hay không?

Nếu chịu khó suy nghĩ ta sẽ tìm ra nhiều kẻ hở pháp lý, cũng như tính chính đáng để lập đảng mà đảng CSVN không có lý do gì để cấm.

Chớ còn ra ứng cử mà ra bản cương lĩnh nội dung y chang những điều mà CSVN đã nói (mà không làm được) thì ra làm gì ? Đảng CSVN không đủ người hay sao vậy ?

Ra ứng cử là vì mình không đồng ý với chính sách hiện tại của đảng cầm quyền. Mục đích chính trị của mình rõ rệt là lãnh đạo nhà nước và đưa đảng CSVN về tư thế đối lập. Mà muốn giành được các nhiệm vụ lãnh đạo nhà nước thì phải có đảng chính trị.

Nếu không vậy thì ra làm chi ?

Một phản hồi tới “7034. Vẫn chưa thấy rõ mục tiêu của các ứng cử viên độc lập”

  1. […] 7034. Vẫn chưa thấy rõ mục tiêu của các ứng cử viên độc lập […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: