BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6866. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG

Posted by adminbasam trên 02/02/2016

Nguyễn Đình Cống

2-2-2016

GSTS Nguyễn Đình Cống. Nguồn: internet

GSTS Nguyễn Đình Cống. Nguồn: internet

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng  góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội  sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH  12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ.

Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng,  cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN. Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày  03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.

8 bình luận trước “6866. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG”

  1. […] Dụng 2-2-2016 Tôi là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, […]

  2. […] Dụng 2-2-2016 Tôi là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, […]

  3. […] xem lại: NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG (BS). – CÁC VỊ CÒN CHỜ GÌ NỮA? (BS). – Giáo sư Nguyễn Đình Cống ‘từ bỏ […]

  4. […] 6866. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG […]

  5. […] Ngô Dụng 2-2-2016 Tôi là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, vạch […]

  6. […] là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, vạch […]

  7. […] là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, vạch […]

  8. […] là một trí thức già không đảng phái. Vừa rồi đọc thông báo từ bỏ ĐCSVN của GS Nguyễn Đình Cống mà cứ ngẫm nghĩ cái sự đời. Trước đây, khi đọc những bài ông viết, vạch […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: