BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6781. ĐẠI HỘI 12 LÀ VẬN HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC?

Posted by adminbasam trên 28/01/2016

Hà Mạnh Ly – Lê Tây Sơn

27-1-2016

Để gỉải bày lý do bài viết này được hình thành, xin được trích dẫn lời Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng phát biểu: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”.  LỜI NÓI CÓ LÝ CÓ TÌNH của Thủ tướng đã cho chúng tôi  – và những người Việt Nam (VN) không bao giờ chấp nhận Chủ nghĩa Cộng sản – cảm giác thoải mái để chia sẻ với mọi người VN còn trăn trở với Tổ quốc và Dân tộc. Chúng tôi bị LU MỜ trong KÝ ỨC của đa số người Cộng sản không chân chính, nhưng Tổ quốc VN lúc nào cũng SỐNG MÃI trong chúng tôi cũng như trong lòng những người Cộng sản chân chính.

Nếu phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho chúng tôi lý do để hướng về Tổ quốc, thì bài viết được đăng tải trên BBC ngày 19/1/2016 của Giáo sư (GS) Toán học Ngô Bảo Châu – viên ngọc trân quý của Dân tộc, niềm tự hào của hơn 93 triệu người Việt Nam – đã gợi cho chúng tôi NỘI DUNG trình bày.

GS Ngô Bảo Châu đề tựa bài vỏn vẹn hai từ “YÊU NƯỚC” mà nội dung mênh mông với Ý SÂU SẮC, mà TÌNH YÊU NƯỚC MẶN NỒNG có sức thấm sâu vào những tâm hồn VN còn trăn trở với Tổ quốc đang mất dần từng mảng, với Dân tộc đang vô cảm và chán chường trước nhiều tệ nạn như tham nhũng của chánh quyền độc trị với những tranh dành quyền lực kém văn minh làm tổn thương cho những người VN còn nhân tính và còn đạo lý làm người.

GS Ngô Bảo Châu đã viết những gì GS mong muốn về một xã hội công bằng, về kinh tế thị trường, về xã hội dân sự, về nhà nước pháp quyền, về người lãnh đạo, và về cả người dân khi không có lá phiếu…

“Nhưng tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển. Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi mộtnhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường.  Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự.

Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự.

Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn. Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn.  Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Tất cả phát biểu đó quả thật rất cần cho dân tộc, cần cho Đảng Cộng sản (ĐCS) VN tự nhận độc quyền lãnh đạo, và nhất là vừa kịp lúc góp phần cho Đại hội 12 tìm ra con đường GIỮ NƯỚC và DỰNG NƯỚC.

Thật vậy, như chúng ta đã rõ, ĐCSVN có 4 triệu rưởi đảng viên – cũng là công dân VN trong số 93 triệu công dân – tự ý giành độc quyền lãnh đạo.  Quyết định của Đại hội 12 là quyết định của ĐCSVN chứ không phải của toàn thể nhân dân VN, nhưng KẾT QUẢ THÌ CÙNG CHỊU – trừ những người có đặc quyền đặc lợi.  NHÌN LẠI 70 năm qua, ĐCSVN đã mang lại cho Tổ quốc và Dân tộc ĐƯỢC những gì?  Và MẤT MÁT những gì?

Trong tinh thần KẾT QUẢ CÙNG CHUNG CHỊU – giữa khối Dân Thấp Cổ và các Đảng Viên kiên trì chờ thời lãnh đạo – thúc giục chúng tôi theo dõi đại hội từ nửa vòng địa cầu xa Tổ quốc, lòng “trăn trở bâng khuâng” tự hỏi Đại hội 12 sẽ đưa Tổ quốc về đâu? Suy nghĩ sâu dần theo quá trình làm việc của đại hội với nhiều sự kiện phức tạp đã diễn ra:

1. Ngày 20/1/2016, ngày TRÙ BỊ cho Đại Hội, có 5 sự kiện làm chúng tôi quan tâm:

a- Về Chủ tọa đoàn như đã diễn tiến sẽ hạn chế nhiều nhân tố tích cực trong số 1.510 đại biểu.  Bộ Chính trị (BCT) khóa 11 nên tham dự như khách mời. Để tự đại hội bầu Chủ tọa đoàn trong số 1.510 đại biểu để qua đó mọi người, kể cả BCT, tìm ra những nhân sự tích cực để đề cử và bầu cử.

b- Về qui chế bầu cử, từ Chủ tọa đoàn là BCT khoá 11 đến quyết định bầu cử do nhân sự lãnh đạo khóa 11 soạn rồi từ đó biểu quyết “siêu tốc” 100% thông qua qui chế làm việc, chương trình làm việc, qui chế bầu cử.  Kết quả nhanh gọn để giải quyết Điều 13, Mục 3, nhưng chúng tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết giữa những ứng viên khác sau Đại hội.

c- Sự tuyên bố có tính cách chỉ ̉đạo chiến lược lẽ ra nên dành cho ngày 28/1/2016 để Tân Tổng Bí thư (TBT) hay Tân Chủ tịch nước (CTN) phát biểu. Việc phát biểu của TBT mãn nhiệm Nguyễn Phú Trọng “bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML)” và CTN mãn nhiệm Trương Tấn Sang “tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội (CNXH)” đã vượt qua thẩm quyền của Tân TBT cũng như Tân CTN.

d- Các bài tham luận nên gửi trước qua bưu điện hay email v.v. tiết kiệm giờ nghe để các đại biểu dành thì giờ trao đổi, thông qua đó, các đại biểu sẽ có cơ hội chọn người bầu vào các cấp lãnh đạo.  Từ đó, Đại hội 12 sẽ chọn cho Đảng những lãnh đạo tốt nhất mà Đại hội có thể làm được với hiệu quả cao trong cùng thời gian tham dự.

e- Nội dung có tính chiến lược được phát biểu trước đại hội cần GIÚP đại hội hoàn thành nhiệm vụ, thay vì tạo HỎA MÙ hay RÀO CẢN cho mục tiêu đề ra. Thí dụ: Khi nghe TBT Nguyễn Phú Trọng “kiên định giữ vững CNML” nhưng cỗ vũ kinh tế thị trường, Đổi Mới? Hoặc CTN Trương Tấn Sang “tiến vững chắc lên CNXH” đồng thời hô hào kinh tế thị trường, Đổi Mới? Thính giả từ nửa vòng địa cầu tự hỏi: “Vào thời điểm nào đây? Sau 30/4/1975 hay sau 20/1/2016? Không rõ các vị lãnh đạo này hiểu thực sự nội dung họ đã nói không? Họ có biết rằng có nhiều đại biểu đang ngồi nghe họ cũng đang có những suy nghĩ như chúng tôi, vì họ đã là GS, Tiến sĩ (TS)? Họ có biết rằng bạo lực có thể đàn áp con người, nhưng không CƯỠNG CHẾ ĐƯỢC QUI LUẬT KINH TẾ? Họ có hiể̉u nỗi NỘI DUNG mà GS Trần Phương làm cho chúng tôi khâm phục, không những về TINH THẦN ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG mà còn về kiến thức cũng như DŨNG KHÍ NÓI SỰ THẬT trong phát biểu tại Hội đồng Góp Ý 2013. Và ngay tại đại hội này, chúng tự hỏi trên bàn chủ tọa đoàn có bao nhiêu vị HIỂU RÕ bài tham luận của Bộ trưởng (BT) Bùi Quang Vinh?   Chưa hiểu rõ thì biết BIẾT ĐÂU MÀ LÀM? Làm sao lãnh đạo? Báo chí trong cũng như ngoài nước nhiệt tình đánh giá cao về những gì BT Vinh đã nói. Chúng tôi đã có những phút “ngậm ngùi” khi nghe BT Vinh trả lời phỏng vấn trên BBC vào 9/2015. Những nhân vật có HỒNG nhưng bắt buộc phải có CHUYÊN như BT Bùi Quang Vinh đều xứng đáng đảm trách vai trò TBT trong giai đoạn ĐỔI MỚI và TPP.

2. Nguyên tắc cơ bản cần quán triệt trước khi tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử.

a- CẦN HIỂU ĐÚNG CẶP PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC “Nội dung và Hình thức”. Nội dung quyết định Hình thức.  Dư luận thường phạm sai lầm khi dùng HÌNH THỨC quyết định cho NỘI DUNG.  Dư luận cho là A sẽ thân nước X và bầu cho B thân nước Y v.v.  Thực ra, ta phải đề ra NỘI DUNG TRƯỚC, từ đó ta mới quyết định chọn ai có khả năng phù hợp cho việc đó. Chọn AI LÀ HÌNH THỨC.  Tuổi chỉ là hình thức, khả năng làm được là nội dung.  Bất cứ tuổi nào cũng được, miễn có sức khỏe tốt được bác sĩ chứng nhận.và có khả năng hoàn thành nội dung yêu cầu.

b- HIỆN TƯỢNG HIỂU RÕ và CỐ TÌNH LÀM SAI. Báo chí phản ảnh những dư luận về nhân vật A, nhân vật B v.v. Tuyệt nhiên không ai đề cập ĐÂU là vấn đề CỐT LỎI? Đâu là vấn đề CƠ BẢN? Đâu là NỘI DUNG CƠ BẢN? Đâu là NỘI DUNG CẤP THIẾT?

Từ đó nhân vật A và B cùng phe nhóm xông vào cuộc với mọi chiêu thô bỉ. Thật là bát nháo, thật là hèn hạ, thật là vô tổ chức. Bởi vì A và B chưa chắc được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ). Cho dù được vào BCHTƯ trong vòng 1 do đại hội bầu, thì A và B còn phải qua vòng 2 của BCHTƯ. Nhưng cũng chưa hết, cho dù được bầu từ vòng 2, A hay B còn phải được đại hội đồng thuận, tức vòng 3.

Thực tế cho thấy A và B đều biết rất rõ là có bao nhiêu vòng. Thậm chí A và B có thể chuẩn bị trước. Những rào cản nhau, tạo hỏa mù từ Mục 3 – Điều 13 – Chương 3 của Quyết định 244. Tốn khá nhiều giấy mực, thời gian họp báo để giải thích v.v. Cuối cùng ngày Trù bị thông qua nhanh như chớp, khí thế dũng mãnh hơn cả Trung Cộng (TC) chiếm Gạc Ma. Hàng ngàn cánh tay đưa lên, khí thế hùng hồn. Lãnh đạo vô cùng hồ hởi. “Qui chế bầu cử đã được thông qua.” Rồi đại hội đề cử. Rồi A, B làm đơn rút lui. Rồi A, B được đại hội cho rút. Xong!

c- TRÁNH PHƯƠNG PHÁP “MA CÀ RỒNG (MCR)” để khuyết điểm, nếu có, sẽ không lây lan từ BCT này sang BCT kế tiếp. (Chi tiết sẽ được trình bày trong phần Mùa Thu 1950. Mượn hình ảnh MCR, khi 1 MCR kê nanh nhọn hút máu người nào thì người đó sẽ thành MCR, cứ như thế không bao giờ dứt. Thí dụ BCT A bàn giao sang BCT B rồi sau đó đến BCT C và tiếp tục. Nếu BCT D đừng cho BCT C ôm kiểu MCR, may ra BCT D thóat khỏi, từ đó BCT E v.v. may ra thoát nạn.

3. Tư tưởng cần thống nhất, trước khi thảo luận những nội dung cần cho Tổ quốc và sau cùng mới bầu cử chọn người có khả năng trực tiếp thực hiện hoặc có khả năng quản lý để thực hiện nội dung đó.

a- CNML đối kháng với Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM) (Xin xem chi tiết trong bài “Ai phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh? Trên trang Việt Nam Thời Báo, hoặc trên trang Chính danh hoá Việt Nam. Xin ngắn gọn, CNML là lỗi thời và CNCS là ảo tưởng (Xin xem video bài phát biểu của GS Trần Phương – nguyên Phó Thủ tướng – người có kiến thức và đủ uy tín đã phát biểu trong Hội nghị Góp Ý 2013); trong khi đó Tư tưởng HCM là cơ sở để giữ nước độc lập. Nó là cơ sở biến sự đoàn kết dân tộc thành VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG VÔ ĐỊCH – viết tắt VKSTVĐ – tiềm tàng trong truyền thống 4.000 năm Giữ Nước và Dựng Nước. Chính Mao Trạch Đông (MTĐ) đã phát động kế hoạch trường kỳ tàn phá VKSTVĐ đó từ Mùa Thu 1950 (Xin đọc tư liệu khả tín “Bí mật Hồ Chí Minh” của Hoàng Tùng, người có một thời gần gủi với Hồ Chủ tịch (HCT)).

b- Trong những bài tham luận cũng như trong những ngôn ngữ trả lời phỏng vấn, một số đại biểu tự chứng tỏ LẦM LẪN hay VÔ TÌNH bị ảnh hưởng Tư tưởng MTĐ-Tập Cận Bình (TCB) khi phát biểu theo thứ tự đặt ĐẢNG trên, hoặc TRƯỚC KHI đề cập đến DÂN. Các bạn xem lại “Tài liệu Tuyệt đối Bí mật” của HCT sẽ thấy rằng: “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn zân, toàn Đảng” hoặc “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng.”  Rõ ràng, Dân tộc và Tổ quốc là yếu tố trên Đảng và Nhà nước. Trong khi đó tại Quốc hội VN, TCB mở lời chào theo thứ tự Đảng, rồi đến Nhà nước, cuối cùng mới đến Nhân dân. Mỉa mai thay, TCB nói trong tòa nhà Quốc hội vẫn còn treo ảnh HCT trên cao cho đẹp? Hay cho mọi người ghi nhớ Tư Tưởng HCM?

Gần đây, Quốc hội đã qui định lời TUYÊN THỆ CỦA CÁC LÃNH ĐẠO theo gần sát chủ trương của HCT và TS Lê Kiên Thành đã phát biểu: “Vai trò Dân tộc bị LU MỜ sau khi họ theo Đảng đấu tranh để ĐCSVN đạt được địa vị ngày nay.” Bạn đã rõ “tư tưởng sinh ra hành động,” nghiêm túc tự xét mình, chúng ta có thể đồng thuận với nhau rằng, trong tư tưởng những người phát biểu theo kiểu TCB là những người đã mang Tư tưởng MTĐ-TCB chứ không phải Tư tưởng HCM. Hãy nhất quán từ ngôn ngữ đến hành động “GIỮ GÌN TƯ TƯỞNG HCM, đặc biệt là Chủ tịch ĐCSVN của Quý vị, NHƯ CHÍNH CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH.” Đối với chúng tôi và những người VN không CS, thì HCT là Chủ tịch HCM được QUỐC DÂN ĐẠI HỘI bao gồm đại diện của nhiều đảng phái, đoàn thể, và dân tộc bầu lên ngày 16 tháng 8 năm 1945.

Trong giây phút vĩnh biệt, HCT muốn tất cả chúng ta cùng gọi người là Chủ tịch mà không ai phải ngại ngùng “rào đón”. Chính vì lẽ đó, HCT quyết định hoả thiêu, TRO tặng 3 miền Bắc, Trung, Nam (Xin can đảm nhìn nhận SỰ THẬT. Trong Di chúc, HCT không hề đề cập gì tới ĐCSVN hay BCT lo cho việc hậu sự của mình. RÕ RÀNG, HCT QUYẾT ĐỊNH TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC. Chỉ có như vậy thì 4 triệu rưởi đảng viên, vốn là công dân VN, cùng với 90 triệu công dân VN không cộng sản sẽ không còn ngăn cách. ĐÓ LÀ SUY NGHĨ CỦA HCT. Nhưng ĐCSVN đã không chấp hành, dùng độc quyền chiếm kỷ vật thiêng liêng HCT muốn trao tặng nhân dân VN, ngăn cản ước nguyện cuối cùng của HCT, tạo nên bức tường ngăn cách giữa Dân tộc và ĐCSVN, và làm suy yếu VKSTVĐ để giữ nước. (Xin xem chi tiết trong bài “ĐCSVN cần giải mã Tài liệu Tuyệt đối Bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên trang Chính danh hóa Việt Nam (http://chinhdanhhoavietnam.com/p221a580/dang-cong-san-viet-nam-can-giai-ma-tai-lieu-tuyet-doi-bi-mat-cua-chu-tich-ho-chi-minh))

4. Mùa Thu 1950. Xin được tạm gọi Mùa Thu Bắc thuộc (MT BT).

Nội vụ

Trước khi đi sâu vào phân tích, xin được phép thông qua vài điều, hy vọng được các độc giả đồng thuận:

– Tài liệu chính được sử dụng là bài “Bí mật Hồ Chí Minh” của Hoàng Tùng. Đây là một sử liệu thật quan trọng chứa đựng những thông tin quan trọng (tùy góc nhìn của bạn) và tác giả là người đáng tin cậy như đã trình bày ở trên.

– Từ thời điểm này, cho phép chúng tôi hình dung trong tư tưởng độc giả chỉ có Tư tưởng HCM là chủ đạo, có nghĩa là bất cứ có những mâu thuẩn xảy ra, thì Tư tưởng HCM là quyết định, cho dù đó là tư tưởng Mác-Lênin.  Vì khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin lược ghi vắn tắt. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem tư liệu trên trước khi bạn phủ định. Chúng tôi TRÂN TRỌNG TỪNG Ý KIẾN CỦA TỪNG ĐẠI BIỂU vì chúng tôi, cũng như những người VN không CS, chỉ có cơ hội nói lên LÒNG DÂN và Đại hội sẽ phát biểu Ý ĐẢNG. Khi Ý ĐẢNG và LÒNG Dân là một, thì lúc đó VKSTVĐ hiện hửu.

– MT BT bắt đầu từ việc MTĐ gửi sang VN 2 đoàn cố vấn. Đoàn cố vấn về chính trị do La Quý Ba làm trưởng đoàn. Đoàn cố vấn về quân sự, đông đảo hơn để cố vấn cho các ban ngành, do Vi Quốc Thanh làm trưởng đoàn.

Về quân sự, Hoàng Tùng tiết lộ: “Có người đưa cho đoàn cố vấn một danh sách cán bộ trong quân đội xuất thân gia đình không phải là công nông định để gạt ra khỏi quân đội…  Ông Giáp đưa cho Bác, Bác bảo đốt ngay đi, thay bằng ấy người thì quân đội không còn cán bộ.”  Hoàng Tùng ngờ người lập danh sách đó là Lý Ban, Cục phó của Tướng Văn Tiến Dũng)

Ta thấy rõ chính HCT và Đại tướng (ĐT) Võ Nguyên Giáp (VNG) cố gắng bảo vệ đường lối chủ trương của ĐCSVN bằng lén lút, trước những ép buộc của cố vấn TQ. Đường lối chủ trương của HCT là cần thiết trong giai đoạn Giải phóng dân tộc, không áp dụng đấu tranh giai cấp vì đó sẽ làm suy yếu quân đội và quyết định đó là bệnh ấu trỉ tả khuynh. BẠN TQ còn thay hệ thống chính trị viên của TA bằng hệ thống chính ủy. Trong chủ trương của HCT và ĐT VNG thì Tư lệnh là chỉ huy tối cao. HCT đặt trọn tin tưởng vào LÒNG YÊU NƯỚC CỦA MỌI NGƯỜI VN, không phân biệt xuất thân từ bất cứ thành phần nào của dân tộc.  Hệ thống Chính ủy có vai trò TRÙM TRÊN Tư lệnh do Đảng lãnh đạo. HCT đành chịu vì kỷ luật nhưng trong thâm tâm, HCT vẫn coi DÂN là trên Đảng, trên Cách mạng (19 năm sau, ngày 2/9/1969, HCT được TỰ DO viết trong DI CHÚC. THỨ TỰ ƯU TIÊN của Dân tộc nằm trong Tư tưởng DÂN TỘC của HCT. Vì vậy, nói sai thứ tự là ta đang chấp nhận Tư tưởng MTĐ-TCB và đặt HCT chung với CNML là TRÁI VỚI Tư tưởng HCM).

Bạn thấy những gì?  

a. Tư tưởng HCM và ĐT VNG đã bị xoá để thay bằng Tư tưởng MTĐ. Rõ ràng Bắc thuộc về quân sự bắt đầu từ Mùa Thu này.

b. Tổ chức của Vi Quốc Thanh đã cài đặt nhân sự trong quân đội cho chúng. Lý Ban vào năm 1950, nhưng còn nhiều Lý Ban khác qua thời gian.  Bạn sẽ rõ MT BT như “mạch nước ngầm bị ô nhiểm chảy âm thầm trong lòng Tổ quốc”. (Sẽ bàn sau)

Về chính trị và Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), Hoàng Tùng viết: “Họ muốn qua CCRĐ để CHỈNH ĐỐN LẠI ĐẢNG TA.”  Có đoạn Hoàng Tùng tiết lộ: “TA KHÔNG HIỂU THÂM Ý TQ LÀ MUỐN SỬA TA.  Họ SỬA CẢ ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI…”  THUYẾT CUẢ HỌ là không dựa vào tổ chức cũ mà tổ chức lại một số tổ chức khác của Đảng, họ phủ nhận hết các tổ chức khác như chính quyền, đoàn thể, ai lãnh đạo cuộc kháng chiến từ năm 1945 đến 1953. Thế mà họ thẳng tay bỏ hết, trong đó có mấy ngàn người bị xử tử.  MỤC ĐÍCH CỦA HỌ KHÔNG PHẢI LÀ CCRĐ mà là ĐÁNH VÀO ĐẢNG TA.  May mà đến năm 1956 ta kịp dừng lại, NẾU KHÔNG THÌ TAN NÁT HẾT.  Sau này có những phiên họp BCT, tôi hay ngồi lại cùng Bác nói chuyện.  Có lần Bác trầm ngâm nói: ‘Mình đã nói để kháng chiến xong đã mới tiến hành CCRĐ, CỨ ÉP MÃI, mà có làm CŨNG LÀM THEO CÁCH TA CHỨ KHÔNG THEO HỌ.’” 

HCT và ĐT VNG chủ trương nên áp dụng Thuyết 3 giai đoạn, do Trường Chinh soạn với sự góp ý của HCT, là giảm tô, giảm tức, và tiến hành CCRĐ sau khi kháng chiến thành công. Đây là chủ trương đúng, vừa không làm giảm sự ủng hộ của những phú nông tiến bộ,vừa tạo điều kiện để họ tự cải tạo và giúp con cái họ phục vụ cách mạng. Đó là thời điểm phát động, BẠN TQ gạt bỏ, buộc phải làm ngay. Về tính chất CCRĐ, theo BẠN TQ là PHÓNG TAY GIẾT BỪA BẢI 175.000 người, trong số đó có tới 122.000 người bị OAN.

Nhưng đạt được MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CNXH là phải làm cho DÂN SỢ HÃI. Nông thôn thì thầm nguyền rủa: “NHẤT ĐỘI, NHÌ TRỜI”. Tính cách tàn bạo thật sự hoàn toàn theo Tư tưởng và Chủ trương của MTĐ qua La Quý Ba.  (Hoàng Tùng kể lại việc đem xử tội Bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long, do có người báo cho cố vấn TQ biết nên La Quý Ba đề nghị mãi. Trong phiên họp BCT, Bác nói: “Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cho là KHÔNG PHẢI ĐẠO.”  Và họ cứ thế làm.)

Bạn thấy những gì?   

a. BẠN TQ đem chủ trương thanh trừng những cán bộ xuất thân không thuộc gia đình công nông. BẠN TQ trực tiếp xoá bỏ chủ trương của HCT về thời điểm phát động cũng như nội dung và mục đích là nhân dân. 

b. La Quý Ba và Kiều Hiếu Quang đã cài người hợp tác với BẠN TQ, nếu không có người chỉ thì La Quý Ba không thể nào biết được Bà Nguyễn Thị Năm. Những người này phát triển nhanh vào tận BCT.

c. Từ đây HCT cũng như ĐT VNG trở thành thiểu số trong BCT. Cái đa số đó thuộc về La Quý Ba.Và ta càng hiểu vì sao HCT và ĐT VNG trở thành bóng mờ, và cuối cùng ra khỏỉ BCT và ĐT VNG được biệt phái làm cán bộ “kế họach hóa gia đình”.

B. Cách giải quyết

i. Thực trạng là MT BT chạy dài lịch sử, ví như mạch nước ngầm ô nhiểm cần giải quyết trong mục đích đoàn kết. Cần định rõ nhân sự, từ đó vận dụng họ trở thành tích cực cho VN.  Ngày nào ĐCSVN còn giữ độc quyền lãnh đạo – trong khi lịch sử VN đang diễn biến – chúng tôi nghĩ ĐCSVN có trách nhiệm độc quyền gìn giữ an ninh Tổ quốc. Trong vị trí người dân, chúng tôi thấy “cây mà không thấy rừng,” nhưng vì TQ và Dân tộc nên xin mạnh dạn góp ý.  Theo chúng tôi, qua tư liệu khách quan, thì HIỆN NAY kẻ thù CƠ BẢN chưa hẳn là “diễn biến hoà bình” hay “tự diễn biến” hay “tự chuyển hoá” mà TỐI QUAN TRỌNG CHO TỔ QUỐC VN là “Đường giây tàn phá Tổ quốc VN và ĐCSVN bắt nguồn từ Mùa Thu 1950” (Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong dịp khác).  Xin ngắn gọn để thấy rõ MỐI NGUY LÀ CÓ THẬT: phía kiểm soát tập trung từ 1950 cho ta thấy gì qua công hàm Phạm Văn Đồng (PVĐ)?  Qua sự chia rẻ bởi ý thức hệ?  Ai lợi?  Ai hại?  Hoàng Sa? Trường Sa?  64 chiến sĩ không đươc lệnh chiến đấu vẫn anh dũng giữ cờ Tổ quốc cho tới hơi thở cuối cùng ở Gạc Ma 1988 là nghĩa sĩ hay liệt sĩ?  Ai ra lệnh?  Ai ra lệnh để Bộ Ngoại giao VN lệ thuộc TQ (Xin đọc “Hồi ức và Suy nghĩ” của Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ.  Và mọi người đều thấy rõ TQ đã GẠT Đảng và Chính phủ VN bao nhiêu lần: Lần 1 là Mùa Thu 1950, lần 2 là công hàm PVĐ 1958, lần 3 chiếm Hoàng Sa 1974, lần 4 chiếm Gạc Ma 1988.  Chúng tấn công mà ta không ngờ.  Chúng gạt Thủ tướng PVĐ sang Thành Đô với cấp cao Cố vấn Nhà Nước sẽ gặp Chu Ân Lai.  Sang đó chúng ép ta chỉ thảo luận vụ Kampuchia với “thâm ý làm ta phản bạn – thành phần cách mạng Kampuchia do ta xây dựng”. Vụ Tổng cục 2 với thư tố cáo của Trung tá Vũ Minh Trí.  Thư bày tỏ sự quan tâm của ĐT VNG và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đều là những chỉ dấu có căn cơ từ Mùa Thu 1950.

ii. Chúng tôi đề nghị nên thành lập tổ chức độc lập trực thuộc ĐCSVN, mà không đổi thay theo Nội các hay nhiệm kỳ Đại hội. Nó liên tục như sự tồn vong của Tổ quốc. Xin đặt 1 tên và người phụ trách có chức vụ là chủ tịch. Từ nay ta sẽ có 5 trụ. Trụ thứ 5 tồn tại tùy BCT qui định quy chế. Tạm gọi là HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỔ QUỐC VN (HĐBVTQ), đứng đầu là Chủ tịch.

iii. Nhân sự hiện nay chắc không ai phù hợp hơn ĐT Trần Đại Quang và Ông sẽ bổ túc nhân sự theo tổ chức qui định.

5. Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Tóm lược yêu cầu nội dung từng chức vụ trước khi tìm nhân sự có khả năng, đạo đức và đủ sức khỏe cho công tác (Không nên qui định bất cứ số tuổi nào, chỉ cần có giấy chứng minh y khoa xác nhận đương sự có khả năng đảm trách công việc. Có lẽ chỉ nên giới hạn 2 hay 3 nhiệm kỳ, tùy tổ chức).

A. Sơ lược nội dung yêu cầu

a. Chủ tịch nước: Không mang tai tiếng xấu, không đòi hỏi chuyên môn, tính tỉnh hiền hậu, mọi người dễ gần gủi, có uy tín, có khả năng hoà giải và lý luận vững, tính Đảng kiên định.

b. Chủ tịch Quốc hội: Cần có trình độ và kiến thức, tốt nghiệp từ những học viện nổi tiếng, giỏi ngoại ngữ, cần khả năng hùng biện, biết lắng nghe và hòa hợp với những quan niệm khác biệt, dễ gây thiện cảm với các dân tộc bạn.

c. Tổng Bí thư: Cần chuyên nhiều hơn hồng, thật sự có kiến thức về kinh tế, tài chính, đầu tư v.v. Cho yêu cầu TPP, kiến thức và học vị rất cần trong lúc này dễ thuyết phục chất xám và quản lý những lãnh đạo trẻ địa phương ngày càng giỏi. Tranh thủ tận dụng các cháu tốt nghiệp ở nước ngoài, không ngại tuổi, chỉ cần tài và đức cùng tấm lòng. TBT còn tranh thủ bang giao quốc tế nên cũng cần khả năng sinh ngữ. Tóm lại, muốn thành công ta phải mạnh dạn cương quyết. Vận dụng quyết định 244 một cách triệt để cho Đại hội 12. Đừng làm chiếu lệ trong ngày đồng thuận 28/1/2016. Đừng làm chiếu lệ trong ngày đồng thuận 28/1/2016. Nếu Đại hội 12 tiếp tụcbác bỏ để BCH TƯ tiếp tục bầu lại, nếu người giới thiệu không đạt NỘI DUNG yêu cầu, THAY VÌ, bầu chiếu lệ, qui trình MCR sẽ tái hiện.  Thà trễ 1, 2 ngày mà Tổ quốc và Dân tộc tiến lên vững chắc.  Làm như vậy, uy tín ĐCSVN càng được nhân dân quý trọng.  ĐÂY LÀ NHÂN SỰ QUYẾT ĐỊNH CHO ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI.

d. Thủ tướng: Có trình độ quản lý, biết sử dụng đội ngũ tài năng từ các nguồn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, v.v. và đặc biệt là phải có DŨNG KHÍ NÓI SỰ THẬT và BIẾT LẮNG NGHE SỰ THẬT.

B. Đề cử

Theo thông tin cập nhật thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút tên và Đại hội đã cho phép. Do đó, theo quan sát trực tiếp qua TV và tin tức qua internet, chúng tôi xin mạo muội góp phần nêu ra đây LÒNG DÂN – vì lẽ THẤT BẠI CÙNG CHỊU – cho dù không có phiếu bầu. Nhưng Tô quốc là của chung nên xin góp LÒNG DÂN như sau:

i. Chủ tịch nước: Ông Nguyễn Phú Trọng

ii. Chủ tịch Quốc hội: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

iii. Tổng Bí thư: Ông Bùi Quang Vinh

iv. Thủ tướng: Ông Nguyễn Duy Thăng

v. Chủ tịch HĐBVTQ: ĐT Trần Đại Quang

C. Vài lời giới thiệu

i. Ông Nguyễn Phú Trọng: Mọi người đều đã rõ, xin được miễn giới thiệu.

ii. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Mọi người cũng đã rõ, xin được miễn giới thiệu.

iii. Ông Bùi Quang Vinh: Chúng tôi có ấn tượng ngay lần đầu tiên nghe và xem Ông trả lời phỏng vấn trên BBC khoảng 9/2015.  Việc chọn Ông Bùi Quang Vinh chưa chính thức mà thế giới và người dân trong và ngoài nước ca ngợi và tin tưởng ủng hộ.  Nếu thực sự Đại hội 12 tạo điều kiện để nhân vật này có cơ hội làm TBT, chúng tôi nghĩ rằng, trong bối cảnh phức tạp ngày nay, Ông TBT này sẽ có cách làm cho Tổ quốc vẻ vang, làm cho ĐCSVN vẻ vang, làm cho uy danh HCM với tư tưởng Dân tộc từ nay chủ đạo trên Tổ quốc VN, bước đầu cho đại đoàn kết dân tộc sớm thành hiện thực.  Một TBT hồng tuy có thể Nhẹ hơn Ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng CHUYÊN chắc chắn là sâu và rộng hơn.  Chúng ta và thế giới sẽ thấy ĐỔI MỚI từ hình ảnh TBT mới, một VN Mới, một ĐCSVN mới… Và theo qui luật “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,” bên cạnh Bùi Quang Vinh sẽ có nhiều Bùi Quang Vinh khác từ nhiều nguồn đào tạo, tuy có khác nhau, nhưng chỉ cần điều kiện cơ bản là TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VN là chủ đạo nhưng vẫn tự do tin tưởng các lý thuyết khác.  TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ MỘT LÝ THUYẾT XA LẠ NÀO BẮT BUỘC DÂN TỘC PHẢI PHỤC TÙNG, TRỪ PHI MỖI NGƯỜI VN 1 LÁ PHIẾU QUYẾT ĐỊNH.

iv. Ông Nguyễn Duy Thăng: Chúng tôi chưa hề biết mặt hay nghe Ông nói chuyện, nhưng đề cử Ông làm Thủ tướng.  Cho dù Ông đang phụ trách Bộ Nội vụ, tiêu chuẩn chúng tôi đề nghị không phải là bạo lực thô bạo, mà là chọn SỰ CHÂN THẬT và DŨNG CẢM.  Tổ quốc VN, cũng như ĐCSVN, đang cần những nhân sự có đặc tính này.  Từ qui luật “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,” chung quanh Ông Nguyễn Duy Thăng sẽ là những nhân sự CHÂN THẬT NGAY THẲNG, CÓ DŨNG KHÍ DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT. Bản tính người chân thật không thích NÓI DỐI. Từ đây, Sự Thật không còn bị che đậy. Bảo đảm thành công các chủ trương chính sách đề ra, kể cả sẽ không còn tệ nạn mà Ông Nguyễn Bá Thanh từng nhận xét: ”Giây kinh nghiệm dài lắm, rút mãi cũng không hết.” Ông Nguyễn Duy Thăng làm chúng tôi tin tưởng đề cử vì Ông đã gây ấn tượng sâu đậm cho chúng tôi khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội ngày 29/12/2015 về vấn đề ”thu hút nhân tài về phục vụ đất nước”. Ông đã chân thật công khai nhìn nhận một thực trạng là “ngay chính hai người con trai của Ông đi du học nước ngoài cũng không muốn quay về nước sau khi học xong”.  Một đại biểu Quốc hội cũng nêu sự việc “12/13 nhà vô địch Olympia không quay về nước sau khi du học” thì Ông phát biểu: “theo tôi nghĩ thì gia đình của tất cả những người có mặt trong phiên họp hôm nay – tức các đại biểu Quốc hội – đều có tình trạng như thế”.  Thái độ của Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tỏa sáng dũng khí cách mạng đáng khâm phục khi nêu thẳng SỰ THẬT.  Với bản chất này, chúng tôi nghĩ Ông sẽ lập ra nội các chắc có lẽ không thể thiếu Ông Đinh La Thăng.  Với nghiệp vụ chuyên môn về nội vụ với những phó thủ tướng giỏi về KINH TẾ, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, GIẢO DỤC v.v. chúng tôi tin Ông và nội các của Ông sẽ tạo nhiều thành tích cho VN về kinh tế, an ninh v.v. trong giai đoạn Đổi Mới.

6. Những quan tâm cấp thiết

a. Thủ đô của VN có lẽ nên dời về miền Nam.  Chọn ưu điểm Trường Sơn thuận lợi khi có binh biển.  Hiện nay, đường cao tốc và sự hiện diện của người nước ngoài làm cho nội các và những cơ quan đầu nảo của VN không an toàn bằng miền Nam. 

b. Những phục hồi cần có sau khi phục hồi VỊ TRÍ CHỦ ĐẠO của Tư tưởng HCM.  Như trình bày ở trên, Mùa Thu 1950, TQ đã thô bạo gạt HCT và ĐT VNG và muốn loại bỏ Nhóm HCM bằng các lý do đã kể trên.  Do vậy, sau khi phục hồi vị trí chủ đạo của Tư tưởng HCM, cần nhanh chóng phục hồi thực sự quyền lợi tinh thần và vật chất của những người từng yêu Tổ quốc và Dân tộc VN đã là nạn nhân của “MT BT nối dài” với những lý do “ý thức hệ” và những lý do khác.  Tất cả không cần thiết cho sự đoàn kết dân tộc nhất là trong giai đoạn hiện tại. 

c. Những xử lý cần có.  Qua đơn thư trên báo chí, thông tin mạng v.v. cơ quan có chức năng sẽ làm việc sau, không để ảnh hưởng đến các quyết định của Đại hội 12.  Chúng tôi tin rằng với “Trụ 5 kể trên”, với Thủ tướng Nguyễn Duy Thăng và TBT Bùi Quang Vinh, mọi việc sẽ có phương hướng giải quyết tốt.  Với đổi mới, cần có pháp chế và luật truy thu lợi tức phi pháp trong nội địa hay tẩu tán ra nước ngoài.  Trong tình huống nào, chúng ta cũng xử lý và tính một cách “ĐỪNG KHÔNG PHẢI ĐẠO” như HCT thường phê phán cách hành xử của cố vấn TQ.

Chúng tôi ý thức rằng những đề nghị của chúng tôi có phần “vô nguyên tắc”, nhưng chúng tôi cho rằng nguyên tắc chỉ thuộc phạm trù hình thức mà mục đích xây dựng Tổ quốc thuộc phạm trù nội dung. Mà nội dung là căn bản.  Vì lẽ đó mà bài viết này được khẩn cấp gửi về Đại hội 12, đồng thời cũng gửi về những độc giả còn quan tâm đến “Tổ quốc mình”, nói như Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chúng tôi tạm gọi nội dung của bài viết nầy là LÒNG DÂN đang chờ Ý ĐẢNG.  Chúng tôi tin tưởng, nếu được hỏi ý kiến và bỏ phiếu kín, Đại hội 12 sẽ thông qua nhân sự kể trên với kết quả trên 90%.  Đại hội 12 sẽ viết trang sử giá trị trong lịch sử Dân tộc cũng như trong lịch sử ĐCSVN.  Chúng tôi chắc chắn phạm lỗi lầm vì thiếu sót.  Chúng tôi không có hoàn cảnh để có nhiều thông tin hơn về khối lượng nhân tài trong và ngoài nước cũng như về nhiều vụ việc khác đã xảy ra.

Chúng tôi cũng mong tất cả Quý vị thông cảm việc làm đường đột và đặc biệt bất thường này.  Sau cùng, chúng tôi xin lỗi các vị mà chúng tôi tự ý đề cử cũng như tự ý ghi những lời đề cử, nếu có thiếu sót hoặc chạm đến sự khiêm tốn của Quý vị.  Xin Quý vị, vì tình yêu Tổ quốc và Dân tộc, tha thứ và thông cảm cho chúng tôi.

Vận mạng của đất nước tùy thuộc vào kết quả của Đại hội 12 nầy!

Hà Mạnh Ly – Lê Tây Sơn

2 bình luận trước “6781. ĐẠI HỘI 12 LÀ VẬN HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC?”

  1. […] 6781. ĐẠI HỘI 12 LÀ VẬN HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC? […]

  2. […] Mạnh Ly – Lê Tây Sơn, Minh Lê, Đại Hội 12 là vận hội mới của đất nước, An Ba Sàm, […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: