BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6751. Bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Posted by adminbasam trên 26/01/2016

BBC

26-1-2016

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với trên 80% phiếu bầu, theo các nguồn tin.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ nhiều đại biểu, trong lúc trang tin Infonet.vn của Bộ Thông tin Truyền thông cũng nói ông Trọng được Đại hội Đảng 12 bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với số phiếu cao (trên 80%).

Trước đó hôm 25/1, Đại hội Đảng Cộng sản đã bỏ phiếu đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử.

Với những diễn biến mới nhất, gần như chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được Ban chấp hành Trung ương bầu lại làm Tổng Bí thư.

Ngày 26/1, Đại hội Đảng đã bầu xong Ban chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Có bất ngờ khi ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ không có tên trong danh sách trúng cử.

Ông Tranh là một trong 5 người được Trung ương khóa 11 giới thiệu đặc biệt tái cử.

Một người trong đó là ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi.

Ba người khác quá tuổi cũng được bầu lại vào Trung ương khóa 12 là ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

I. Ủy viên Trung ương chính thức (xếp theo vần alphabet)

1 NGUYỄN HOÀNG ANH

2 CHU NGỌC ANH

3 NGUYỄN THÚY ANH

4 TRẦN TUẤN ANH

5 NGUYỄN XUÂN ANH

6 HÀ BAN

7 NGUYỄN HÒA BÌNH

8 TRƯƠNG HÒA BÌNH

9 DƯƠNG THANH BÌNH

10 NGUYỄN THANH BÌNH

11 PHAN THANH BÌNH

12 NGUYỄN VĂN BÌNH

13 TẤT THÀNH CANG

14 BÙI MINH CHÂU

15 LÊ CHIÊM

16 HÀ NGỌC CHIẾN

17 NGUYỄN NHÂN CHIẾN

18 ĐỖ VĂN CHIẾN

19 TRỊNH VĂN CHIẾN

20 HOÀNG XUÂN CHIẾN

21 PHẠM MINH CHÍNH

22 MAI VĂN CHÍNH

23 NGUYỄN ĐỨC CHUNG

24 LÊ VIẾT CHỮ

25 NGUYỄN TÂN CƯƠNG

26 LƯƠNG CƯỜNG

27 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

28 TRẦN QUỐC CƯỜNG

29 BÙI VĂN CƯỜNG

30 PHAN VIỆT CƯỜNG

31 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

32 NGUYỄN VĂN DANH

33 NGUYỄN HỒNG DIÊN

34 LÊ DIỄN

35 NGUYỄN VĂN DU

36 ĐÀO NGỌC DUNG

37 NGUYỄN CHÍ DŨNG

38 TRỊNH ĐÌNH DŨNG

39 ĐINH TIẾN DŨNG

40 MAI TIẾN DŨNG

41 TRẦN TRÍ DŨNG

42 VÕ VĂN DŨNG

43 PHAN XUÂN DŨNG

44 LÊ XUÂN DUY

45 NGUYỄN QUANG DƯƠNG

46 VŨ ĐỨC ĐAM

47 HUỲNH THÀNH ĐẠT

48 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

49 TRẦN ĐƠN

50 PHAN VĂN GIANG

51 NGUYỄN VĂN GIÀU

52 PHẠM HỒNG HÀ

53 TRẦN HỒNG HÀ

54 NGUYỄN THỊ THU HÀ

55 NGUYỄN ĐỨC HẢI

56 NGUYỄN THANH HẢI

57 HOÀNG TRUNG HẢI

58 BÙI VĂN HẢI

59 NGÔ THỊ THANH HẰNG

60 NGUYỄN MẠNH HIỂN

61 PHÙNG QUỐC HIỂN

62 BÙI THỊ MINH HOÀI

63 LÊ MINH HOAN

64 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

65 NGUYỄN MẠNH HÙNG

66 NGUYỄN MẠNH HÙNG

67 LỮ VĂN HÙNG

68 NGUYỄN VĂN HÙNG

69 NGUYỄN VĂN HÙNG

70 ĐINH THẾ HUYNH

71 LÊ MINH HƯNG

72 THUẬN HỮU

73 LÊ MINH KHÁI

74 NGUYỄN ĐÌNH KHANG

75 TRẦN VIỆT KHOA

76 ĐIỂU KRÉ

77 NGUYỄN THẾ KỶ

78 HOÀNG THỊ THÚY LAN

79 TÔ LÂM

80 CHẨU VĂN LÂM

81 HẦU A LỀNH

82 NGÔ XUÂN LỊCH

83 NGUYỄN HỒNG LĨNH

84 LÊ THÀNH LONG

85 NGUYỄN ĐỨC LỢI

86 NGUYỄN VĂN LỢI

87 VÕ MINH LƯƠNG

88 UÔNG CHU LƯU

89 LÊ TRƯỜNG LƯU

90 TRƯƠNG THỊ MAI

91 PHAN VĂN MÃI

92 TRẦN THANH MẪN

93 PHẠM BÌNH MINH

94 TRẦN BÌNH MINH

95 CHÂU VĂN MINH

96 LẠI XUÂN MÔN

97 GIÀNG PÁO MỶ

98 PHẠM HOÀI NAM

99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM

100 BÙI VĂN NAM

101 TRẦN VĂN NAM

102 NGUYỄN VĂN NÊN

103 LÊ THỊ NGA

104 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

105 NGUYỄN THANH NGHỊ

106 TRƯƠNG QUANG NGHĨA

107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

108 PHÙNG XUÂN NHẠ

109 NGUYỄN THIỆN NHÂN

110 CAO ĐỨC PHÁT

111 ĐOÀN HỒNG PHONG

112 NGUYỄN THÀNH PHONG

113 TÒNG THỊ PHÓNG

114 HỒ ĐỨC PHỚC

115 NGUYỄN HẠNH PHÚC

116 NGUYỄN XUÂN PHÚC

117 VÕ VĂN PHUÔNG

118 TRẦN QUANG PHƯƠNG

119 TRẦN ĐẠI QUANG

120 HOÀNG ĐĂNG QUANG

121 LÊ HỒNG QUANG

122 TRẦN LƯU QUANG

123 LÊ THANH QUANG

124 HOÀNG BÌNH QUÂN

125 PHẠM VĂN RẠNH

126 TRẦN VĂN RÓN

127 VŨ HẢI SẢN

128 PHAN VĂN SÁU

129 LÊ ĐÌNH SƠN

130 BÙI THANH SƠN

131 NGUYỄN THANH SƠN

132 TRẦN VĂN SƠN

133 THÀO XUÂN SÙNG

134 ĐỖ TIẾN SỸ

135 LÊ VĨNH TÂN

136 NGUYỄN ĐỨC THANH

137 VŨ HỒNG THANH

138 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

139 TRẦN SỸ THANH

140 NGUYỄN THỊ THANH

141 PHẠM VIẾT THANH

142 LÊ VĂN THÀNH

143 NGUYỄN VĂN THÀNH

144 ĐINH LA THĂNG

145 HUỲNH CHIẾN THẮNG

146 SƠN MINH THẮNG

147 NGUYỄN XUÂN THẮNG

148 NGUYỄN VĂN THỂ

149 NGUYỄN NGỌC THIỆN

150 ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

151 LÊ THỊ THỦY

152 VÕ VĂN THƯỞNG

153 NGUYỄN XUÂN TIẾN

154 BÙI VĂN TỈNH

155 TRẦN QUỐC TỎ

156 PHẠM THỊ THANH TRÀ

157 PHAN ĐÌNH TRẠC

158 DƯƠNG VĂN TRANG

159 LÊ MINH TRÍ

160 NGUYỄN PHÚ TRỌNG

161 LÊ HOÀI TRUNG

162 TRẦN QUỐC TRUNG

163 ĐÀO VIỆT TRUNG

164 MAI TRỰC

165 BẾ XUÂN TRƯỜNG

166 TRẦN CẨM TÚ

167 TRƯƠNG MINH TUẤN

168 NGUYỄN THANH TÙNG

169 TRẦN VĂN TÚY

170 ĐỖ BÁ TỴ

171 HUỲNH TẤN VIỆT

172 VÕ TRỌNG VIỆT

173 NGUYỄN ĐẮC VINH

174 TRIỆU TÀI VINH

175 NGUYỄN CHÍ VỊNH

176 LÊ HUY VỊNH

177 NGUYỄN VĂN VỊNH

178 LÊ QUÝ VƯƠNG

179 TRẦN QUỐC VƯỢNG

180 VÕ THỊ ÁNH XUÂN

II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG

2 NGÔ ĐÔNG HẢI

3 NGUYỄN VĂN HIẾU

4 ĐOÀN MINH HUẤN

5 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

6 ĐẶNG QUỐC KHÁNH

7 ĐÀO HỒNG LAN

8 LÂM VĂN MẪN

9 HỒ VĂN NIÊN

10 NGUYỄN HẢI NINH

11 LÊ QUỐC PHONG

12 CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG

13 BÙI NHẬT QUANG

14 THÁI THANH QUÝ

15 BÙI CHÍ THÀNH

16 VŨ ĐẠI THẮNG

17 NGUYỄN VĂN THẮNG

18 NGUYỄN KHẮC TOÀN

19 LÊ QUANG TÙNG

20 BÙI THỊ QUỲNH VÂN

____

VnExpress

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

26-1-2016

Hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Kiên Giang) và Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Đà Nẵng, cùng 40 tuổi); cao tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi, Tổng bí thư Đảng khóa XI).

Danh sách 200 ủy viên Trung ương có 19 người dưới 45 tuổi, 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội.

Số người tái đắc cử là 100 trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị gồm: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 bộ trưởng khác không là ủy viên Trung ương.

16 ủy viên chính thức khoá trước được giới thiệu nhưng không tái cử, trong đó Bộ Y tế không có đại diện nào dù có hai đề cử là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Bốn trường hợp “đặc biệt” được Trung ương đề xuất thì một người không đủ phiếu bầu là Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Các nhân sự được Đại hội giới thiệu thêm đều không trúng cử.

Ông Lê Quốc Phong (37 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), ủy viên dự khuyết, là người trẻ nhất Ban Chấp hành mới.

Hai ủy viên chính thức trẻ tuổi – ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Nguyễn Xuân Anh đều có học vị tiến sĩ, tu nghiệp nước ngoài. Các ông cũng là những Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay. 

H1

9 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã xin rút khỏi danh sách ứng cử nhiệm kỳ này gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.Đại hội bầu 180 ủy viên chính thức trong số 220 ứng cử viên và 20 ủy viên dự khuyết trong số 26 phiếu phát ra.

So với Ban Chấp hành khóa XI, tổng số ủy viên khóa này không thay đổi, nhưng số chính thức tăng lên 5 người (thành 180) và số không chính thức giảm 5 người (còn 20).

Việc bỏ phiếu được tiến hành lúc 10h sáng nay. Đến 11h, Ban kiểm phiếu gồm 25 người do Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung phụ trách bắt đầu làm công tác kiểm đếm.

Ngày mai 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ báo cáo kết quả bầu nhân sự trước khi Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

Ủy viên Trung ương chính thức

TT Họ và tên

1

Nguyễn Hoàng Anh

2

Chu Ngọc Anh

3

Nguyễn Thuý Anh

4

Trần Tuấn Anh

5

Nguyễn Xuân Anh

6

Hà Ban

7

Nguyễn Hoà Bình

8

Trương Hoà Bình

9

Dương Thanh Bình

10

Nguyễn Thanh Bình

11

Phan Thanh Bình

12

Nguyễn Văn Bình

13

Tất Thành Cang

14

Bùi Minh Châu

15

Lê Chiêm

16

Hà Ngọc Chiến

17

Nguyễn Nhân Chiến

18

Đỗ Văn Chiến

19

Trịnh Văn Chiến

20

Hoàng Xuân Chiến

21

Phạm Minh Chính

22

Mai Văn Chính

23

Nguyễn Đức Chung

24

Lê Viết Chữ

25

Nguyễn Tân Cương

26

Lương Cường

27

Nguyễn Phú Cường

28

Trần Quốc Cường

29

Bùi Văn Cường

30

Phan Việt Cường

31

Nguyễn Xuân Cường

32

Nguyễn Văn Danh

33

Nguyễn Hồng Diên

34

Lê Diễn

35

Nguyễn Văn Du

36

Đào Ngọc Dung

37

Nguyễn Chí Dũng

38

Trịnh Đình Dũng

39

Đinh Tiến Dũng

40

Mai Tiến Dũng

41

Trần Trí Dũng

42

Võ Văn Dũng

43

Phan Xuân Dũng

44

Lê Xuân Duy

45

Nguyễn Quang Dương

46

Vũ Đức Đam

47

Huỳnh Thành Đạt

48

Nguyễn Khắc Định

49

Trần Đơn

50

Phan Văn Giang

51

Nguyễn Văn Giàu

52

Phạm Hồng Hà

53

Trần Hồng Hà

54

Nguyễn Thị Thu Hà

55

Nguyễn Đức Hải

56

Nguyễn Thanh Hải

57

Hoàng Trung Hải

58

Bùi Văn Hải

59

Ngô Thị Thanh Hằng

60

Nguyễn Mạnh Hiền

61

Phùng Quốc Hiển

62

Bùi Thị Minh Hoài

63

Lê Minh Hoan

64

Vương Đình Huệ

65

Nguyễn Mạnh Hùng

66

Nguyễn Mạnh Hùng

67

Lữ Văn Hùng

68

Nguyễn Văn Hùng

69

Nguyễn Văn Hùng

70

Đinh Thế Huynh

71

Lê Minh Hưng

72

Thuận Hữu

73

Lê Minh Khái

74

Nguyễn Đình Khang

75

Trần Việt Khoa

76

Điểu Kré

77

Nguyễn Thế Kỷ

78

Hoàng Thị Thuý Lan

79

Tô Lâm

80

Chẩu Văn Lâm

81

Hầu A Lềnh

82

Ngô Xuân Lịch

83

Nguyễn Hồng Lĩnh

84

Lê Thành Long

85

Nguyễn Đức Lợi

86

Nguyễn Văn Lợi

87

Võ Minh Lương

88

Uông Chu Lưu

89

Lê Trường Lưu

90

Trương Thị Mai

91

Phan Văn Mãi

92

Trần Thanh Mẫn

93

Phạm Bình Minh

94

Trần Bình Minh

95

Châu Văn Minh

96

Lại Xuân Môn

97

Giàng Páo Mỷ

98

Phạm Hoài Nam

99

Nguyễn Phương Nam

100

Bùi Văn Nam

101

Trần Văn Nam

102

Nguyễn Văn Nên

103

Lê Thị Nga

104

Nguyễn Thị Kim Ngân

105

Nguyễn Thanh Nghị

106

Trương Quang Nghĩa

107

Nguyễn Trọng Nghĩa

108

Phùng Xuân Nhạ

109

Nguyễn Thiện Nhân

110

Cao Đức Phát

111

Đoàn Hồng Phong

112

Nguyễn Thành Phong

113

Tòng Thị Phóng

114

Hồ Đức Phớc

115

Nguyễn Hạnh Phúc

116

Nguyễn Xuân Phúc

117

Võ Văn Phuông

118

Trần Quang Phương

119

Trần Đại Quang

120

Hoàng Đăng Quang

121

Lê Hồng Quang

122

Trần Lưu Quang

123

Lê Thanh Quang

124

Hoàng Bình Quân

125

Phạm Văn Rạnh

126

Trần Văn Rón

127

Vũ Hải Sản

128

Phan Văn Sáu

129

Lê Đình Sơn

130

Bùi Thanh Sơn

131

Nguyễn Thanh Sơn

132

Trần Văn Sơn

133

Thào Xuân Sùng

134

Đỗ Tiến Sỹ

135

Lê Vĩnh Tân

136

Nguyễn Đức Thanh

137

Vũ Hồng Thanh

138

Lâm Thị Phương Thanh

139

Trần Sỹ Thanh

140

Nguyễn Thị Thanh

141

Phạm Viết Thanh

142

Lê Văn Thành

143

Nguyễn Văn Thành

144

Đinh La Thăng

145

Huỳnh Chiến Thắng

146

Sơn Minh Thắng

147

Nguyễn Xuân Thắng

148

Nguyễn Văn Thể

149

Nguyễn Ngọc Thiện

150

Đặng Thị Ngọc Thịnh

151

Lê Thị Thuỷ

152

Võ Văn Thưởng

153

Nguyễn Xuân Tiến

154

Bùi Văn Tỉnh

155

Trần Quốc Tỏ

156

Phạm Thị Thanh Trà

157

Phan Đình Trạc

158

Dương Văn Trang

159

Lê Minh Trí

160

Nguyễn Phú Trọng

161

Lê Hoài Trung

162

Trần Quốc Trung

163

Đào Việt Trung

164

Mai Trực

165

Bế Xuân Trường

166

Trần Cẩm Tú

167

Trương Minh Tuấn

168

Nguyễn Thanh Tùng

169

Trần Văn Tuý

170

Đỗ Bá Tỵ

171

Huỳnh Tấn Việt

172

Võ Trọng Việt

173

Nguyễn Đắc Vinh

174

Triệu Tài Vinh

175

Nguyễn Chí Vịnh

176

Lê Huy Vịnh

177

Nguyễn Văn Vịnh

178

Lê Quý Vương

179

Trần Quốc Vượng

180

Võ Thị Ánh Xuân

Ủy viên Trung ương dự khuyết

TT Họ và tên

1

Nguyễn Hữu Đông

2

Ngô Đông Hải

3

Nguyễn Văn Hiếu

4

Đoàn Minh Huấn

5

Y Thanh Hà Niê Kdăm

6

Đặng Quốc Khánh

7

Đào Hồng Lan

8

Lâm Văn Mẫn

9

Hồ Văn Niên

10

Nguyễn Hải Ninh

11

Lê Quốc Phong

12

Châu Thị Mỹ Nương

13

Bùi Nhật Quang

14

Thái Thanh Quý

15

Bùi Chí Thành

16

Vũ Đại Thắng

17

Nguyễn Văn Thắng

18

Nguyễn Khắc Toàn

19

Lê Quang Tùng

20

Bùi Thị Quỳnh Vân

Một bình luận trước “6751. Bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”

  1. […] 6751. Bầu xong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: