BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6707. Hãy tỉnh lại đi!

Posted by adminbasam trên 24/01/2016

Vũ Duy Phú

24-1-2016

Tôi đã nghe hết và khá tập trung bản báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại Đaị hội Đảng. Về cơ bản nội dung quá ư đầy đủ và phong phú, rất đúng đắn, chân thành, duy chỉ có một điểm sai cơ bản nhất là nội dung Đảng CS vẫn giữ nguyên mục tiêu xây dựng CNXH trên cơ sở CN Mác – Lê.

Nếu CN Mác – Lê mà đúng, thì Liên Xô và Đông Âu đã không tan rã, và mấy chục năm qua Đảng CSVN đã thực hiện thắng lợi được mục đích và đầy đủ nội dung như bản báo cáo vừa nhắc lại, như một sự lặp lại không biết bao nhiêu lần trong mỗi lần đại hội rồi, mà mỗi lần Đại hội lại nặng nề găy gắt hơn!

Hơn thế, nếu CN Mác Lê đúng đắn tiên phong thật, CN này đã chiến thắng ở tất cả các nước TBCN, bởi họ là những nước đi trước, có thể nói là họ đã đi qua tất cả các bước mò mẫm sai lầm tồi tệ của một xã hội từ lạc hậu đi lên mà Các Mác đã tổng kết rất sâu sắc, rất đầy đủ trong tác phẩm Tư bản của ông. Nhưng các nước Tư bản đã thấy rõ rằng, chính họ đã trải qua các bước mò mẫm theo chủ nghĩa độc quyền cá nhân và độc quyền đảng trị rồi, và họ cũng nhận ra sai lầm từ tấm gương Liên Xô và các nước Đông Âu rồi. Chính Goor ba chốp, En Shin, Pu Tin và bà Mác Ken đã chứng minh thêm cho họ. Trải qua gần mấy thế kỷ mò mẫm rút kinh nghiệm, Họ đã rút ra kết luận: Không một chế độ độc quyền toàn trị của cá nhân hay của một đảng nào là có thể tạo ra một xã hội TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN giầu sang được.

Vì vậy nên nay các nước Tư bản họ mới đã trở nên văn minh: Họ đã và đang sống trong chế độ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Họ thực tế đã và đang giỏi hơn nước ta, đã văn minh hơn nước ta nhiều, và chắc chắn họ cũng thông minh “không kém” chúng ta. Vậy tại sao các Đảng CS vẫn được tự do tồn tại tại các nước TB, nếu CN Mác – Lê mà đúng đắn, tài giỏi, thì tại sao nhân dân các nước đã sống trong tự do dân chủ như thế lại không chọn CN Mác – Lê làm người dẫn đường như chúng ta đang tiếp tục chọn ?

Vì vậy toàn bộ những điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong báo cáo, như trên đã nói là rất đúng, rất đủ và chân thành, nhưng Đ/C đã vẫn rất nhầm lẫn một điều duy nhất: Độc quyền Đảng trị – Vua tập thể – thì làm sao và đến bao giờ sẽ thực hiện được những nội dung nói trên? “Có thể đến cuối thế kỷ này cũng chưa qua được thời kỳ quá độ”, như đã có lần chính Đ/C đã lỡ mồm thốt ra như vậy! Có thể một mình Đ/C muốn thực hiện Đạo đức Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, nhưng hơn 2 triệu đảng viên làm chủ độc quyền lãnh đạo tại các cơ sở trong toàn quốc tại một đất nước gần 90 triệu dân văn hóa xã hội còn lạc hậu như chúng ta, làm sao một mình Đ/C và mười mấy UV Bộ CT độc quyền tập trung điều hành, kiểm tra, kiểm soát được?

Đảng ta, qua thực tiễn đấu tranh giành độc lập đã thừa nhận: Nhân dân là chủ thực sự và có sức mạnh thực sự của đất nước. Vậy tại sao Đảng ta cứ cho là chỉ có một mình Đảng CSVN mới đủ sáng suốt giữ vai trò lãnh đạo? Vậy để khắc phục một điểm sai rõ nhất, gần như duy nhất, tuy chỉ phớt qua làm mọi người, mọi đại biểu không lưu ý, trong báo cáo của Đ/C, đề nghị Đ/ C hãy thực hiện Tự do Dân chủ ngay trong Đại hội Đảng lần này, đồng thời Đảng ta chính thức tuyên bố Trao trả toàn quyên cho Quốc hội của toàn dân.

Còn hằng hà sa số những biểu hiện thành công hay sai lầm và nguyên nhân cụ thể, ngoắt nghéo mưu lược của những chi tiết ấy, của những con người cụ thể thì hà tất chúng ta phải đi sâu vào ngay cho mất thì giờ, vì chúng đều nằm trong cái quy luật bao trùm là thể chế chính trị văn minh hơn hay lạc hậu hơn mà thôi. Hãy tỉnh thức lại đi!

2 bình luận tới “6707. Hãy tỉnh lại đi!”

  1. […] 6707. Hãy tỉnh lại đi! […]

  2. […] Duy Phú (Ba Sàm) – Tôi đã nghe hết và khá tập trung bản báo cáo chính trị của Tổng Bí […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: