BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6699. TS Cù Huy Hà Vũ: Chế độ độc tài của ĐCSVN đương nhiên phải chấm dứt và thay vào đó là chế độ dân chủ – đa đảng

Posted by adminbasam trên 24/01/2016

Chân Lý

Trâm Oanh – Đức quốc

24-1-2016

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ - DR

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ – DR

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hiện là học giả  tại Đại học Luật Northwestern, Hoa Kỳ. Ông  là một nhà bình luận thời sự Việt Nam. Những bài bình luận, phỏng vấn của ông đã đuợc đăng trên nhiều tờ báo quốc tế. Có nhận định cho rằng: “Những tiên đoán của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tất nhiên thành sự thật, vì ông Vũ có đây đủ kiến thức về chế độ cộng sản ở Việt Nam”.

1/ Có nguồn tin cho rằng, đại hội Đảng cộng sản lần thứ XII sẽ đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng bí thư Đảng. Tiến sĩ nghĩ sao về nguồn tin này?

Trái ngược với nhiều phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và phân tích trong ra ngoài Việt Nam (báo chí Việt Nam thì tự nguyện “bịt miệng”), kể cả những chuyên gia được coi là có uy tín về chính trị Việt Nam, như giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc,cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giành được chức Tổng bí thư ĐCSVN, tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đương kim Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục được Đại hội 12 ĐCSVN bầu làm Tổng bí thư đảng này. Lý do tôi đưa ra là Nguyễn Tấn Dũng không những tham nhũng nhất Việt Nam, phá hoại kinh tế và tài chính quốc gia nhất Việt Nam mà mọi người đã thấy qua các vụ sụp đổ các vụ Vinashine, Vinalines… dẫn đến Chính phủ Việt Nam phải vay quốc tế để đảo nợ, mà nghiêm hơn cả, là phạm tội phản bội Tổ quốc khi bán nước cho Trung quốc với tư cách điệp viên  đã loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng cho dù có muộn. Điều này có nghĩa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trên thực tế đứng đầu liên minh chống Nguyễn Tấn Dũng đương nhiên sẽ được Đại hội 12 ĐCSVN bầu làm Tổng bí thư Đảng. Đến nay thì báo chí quốc tế đảo chiều, đưa tin Đại hội XII ĐCSVN sẽ đưa một nhân vật bảo thủ trở lại chức Tổng bí thư Đảng. Theo tôi hiểu thì “nhân vật bảo thủ” mà báo chí nói ở đây là Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Vấn đề ở đây là “bảo thủ” được hiểu như thế nào?

Chắc chắn đảng viên cộng sản “bảo thủ” đồng nghĩa “giáo điều”, là người luôn “lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng”, “Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, “kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, đâu đâu cũng gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”, nào là Dân chủ xã hội chủ nghĩa”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Tất nhiên chúng ta đều thấy rằng cứ “xã hội chủ nghĩa” là sự đối lập với sự tồn tại tự nhiên của sự vật, gắn “chủ nghĩa xã hội” vào thứ gì là mất thứ đó. Ví dụ: Dân chủ thêm “xã hội chủ nghĩa” thì mất dân chủ, “kinh tế thị trường” thêm “xã hội chủ nghĩa” thì mất “kinh tế thị trường”, “pháp luật” thêm “xã hội chủ nghĩa” thì mất “pháp luật”, “con người xã hội chủ nghĩa” thì mất “con người”.

Cho nên, để là con người “không bảo thủ”, “không giáo điều” thì chỉ có cách là tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước của ĐCSVN. Thế nhưng như chúng ta thấy, không có ai trong ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như trong 1510 đại biểu dự Đại hội 12 ĐCSVN đã tuyên bố như thế cả, kể cả Nguyễn Tấn Dũng. Do đó, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và tất cả các đảng viên ĐCSVN khác đều là “bảo thủ cả”.

Vấn đề là trong giai đoạn quá độ tiến tới chế độ dân chủ – đa đảng thì đương nhiên một Nguyễn Phú Trọng “bảo thủ” nhưng yêu nước hơn cả triệu lần một Nguyễn Tấn Dũng “bảo thủ” mà tham nhũng và bán nước cho Trung Quốc.

2/ Giới quan sát thì cho rằng có thể dễ dàng nhận thấy một cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực đang diễn ra rất quyết liệt trong Đảng cộng sản việt nam. Ý kiến của Tiến sĩ ra sao?

Đúng là cuộc tranh giành quyền lực trong Đảng cộng sản Việt Nam trước và trong Đại hội Đảng 12, cụ thể là giành giật chức Tổng bí thư Đảng, diễn ra quyết liệt chưa từng thấy, giữa một bên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một bên là liên minh chống Nguyễn Tấn Dũng do Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Cuộc chiến giành quyền lực này chính thức bùng nổ tại Hội nghị trung ương 6 họp tháng 10/2012 khi Bộ chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầuquyết định kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng do sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế (mà sự sụp đổ của Vinashine, Vinalines do Dũng trực tiếp thành lập và điều hành là ví dụ) nhưng Dũng đã vận động thành công Ban chấp hành trung ương bác kỷ luật này.

Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 7 họp tháng 5/2013, Trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, “kình địch” của Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng Ban kinh tế trung ương Vương Đình Huệdo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử đã không được bầu vào Bộ Chính trị nhưng thay vào đó, Chủ tịch UBTUW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là phe Nguyễn Tấn Dũnglại được bầu vào Bộ chính trị.

Hội nghị trung ương 9 họp tháng 5/2014 đã ra Nghị quyết về Quy chế bầu cử trong Đảng trong đó Khoản 1 Điều 13 quy định “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy”. Sau đó, ngày 09 tháng 6 năm 2014 Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 244-QĐ/TW chính thức ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Rồi tại Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 1/2015 Nguyễn Tấn Dũng đã giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị.

Thế nhưng tình hình đã đảo ngược khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị gạt ra khỏi danh sách tái cử vào Ban chấp hành trung ương khóa 12 tại Hội nghị trung ương 13 họp vào tháng 12/2015 và Hội nghị trung ương 14 họp vào tháng 1/2016.

Và mới rồi, ngày 20/1 Đại hội 12 ĐCSVN tại phiên trù bị đã thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW. Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng đã “hết cửa” vào Ban chấp hành trung ương khóa 12 để có khả năng giành chức Tổng bí thư Đảng. Nói cách khác, Nguyễn Phú Trọng sẽ được bầu lại làm Tổng bí thư Đảng tại Đại hội Đảng 12.

3/ Có ý kiến cho rằng, bất kỳ một nhân vật nào trong Bộ chính trị ĐCSVN được đề cử vào chức vụ Tổng bí thư Đảng sẽ là một tại họa lớn cho dân tộc Việt Nam:Dân tộc mất tự chủ – Dân chúng mất tự do, xã hội thối nát – Đất nuớc loạn lạc. Xin Tiến sĩ chia xẻ cảm nghĩ về y kiến này.

Nếu Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng bí thư Đảng cộng sản khóa 12 thì tôi đồng ý đây sẽ là thảm họa cho Việt Nam, từ người dân đến dân tộc, quốc gia vì Nguyễn Tấn Dũng là kẻ hại dân, bán nước cho Trung Quốc như chứng minh sau đây.

Trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng quốc nạn. Đến mức phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phải kêu lên lên: “quan tham ăn không chừa thứ gì!”. Còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì gọi quant ham ở Việt Nam là “cả một bầy sâu!”

Cũng dưới sự điều hành chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng, kinh tế Việt Nam có thể nói là sụp đổ. Chỉ riêng sụp đổ của Vinashine, Vinalines do Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp lập ra và điều hành đã làm thất thoát của ngân sách Nhà nước 5-6 tỷ USD…

Nhưng nghiệm trọng hơn cả là Nguyễn Tấn Dũng đã bán nước cho Trung Quốc. Về lãnh thổ, hầu hết những khu vực xung yếu về an ninh – quốc phòng của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm cứ dưới vỏ bọc các dự án kinh doanh.

Dọc biển thì từ Quảng Ninh (Nhiệt điện Mông Dương 2 tại Cẩm Phả, khu công nghiệp Texhong Hải Hà tại Móng Cái…), Hải Phòng (Nhiệt điện Thủy Nguyên…),  Hà Tĩnh (khu công nghiệp Fomosa gồm cảng Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương tại Kỳ Anh), Quảng trị (Công ty chăn nuôi tại Cửa Việt) cho đến Khu du lịch mũi Cửa Khẻm ở chân đèo Hải Vân (Thừa Thiên – Huế), các khu Trung Quốc dọc bờ biển Đà Nẵng, Bình Định (Khu kinh tế Nhơn Hội tại Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát),  Bình Thuận (Nhiệt điện tại Vĩnh Tân), Ninh Thuận (Nhà máy titan tại Sơn Hải), Trà Vinh (Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải) … Trên đất liền thì từ Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Tây Nguyên, địa bàn chiến lược bậc nhất của Việt Nam (Nhà máy khai thác bauxite tại Nhân Cơ, Tân Rai)… Cộng vào đó là khoảng 400.000 ha rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn cho thuê 50 năm.

Nghiêm trọng không kém là cùng với sự chiếm cứ này là thủ đoạn Hán hóa dân cư khi nhân công Trung Quốc lấy vợ Việt, sinh con đẻ cái…. Đích thân Nguyễn Tấn Dũng còn nới rộng biên độ Hán hóa đó khi chỉ đạo chính quyền Hà Tĩnh cho Trung Quốc thuê Vũng Áng 70 năm thay vì 50 năm theo quy định của Luật Đất đai!

Về kinh tế, Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc hầu như toàn bộ. Nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi, từ 15,9% vào 2005 (năm trước khi Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng) với 2,67 tỷ USD lên tới 29,8% vào năm 2015 với 32,3 tỷ USD trong khi 90% các dự án kinh tế trọng điểm quốc gia (công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…) đều nằm trong tay nhà thầu Trung Quốc. Hệ quả tất yếu là đồng Nhân dân tệ hiện khuynh đảo thị trường tài chính Việt Nam.

Về mặt môi trường, Việt Nam bị hủy hoại nghiêm trọng vì các dự án của Trung Quốc sử dụng các công nghệ gây ô nhiễm, đã bị đào thải ở ngay Trung Quốc (khai thác bauxite với công nghệ “thải ướt”, luyện thép lò đứng, nhiệt điện …).

Về văn hóa – xã hội, dân tộc Việt Nam đang đối mặt với cái chết được báo trước với việc Chính phủ Việt Nam rắp tâm xóa bỏ môn lịch sử trong trường học cũng như với đủ loại thực phẩm độc hại được nhập ồ ạt từ Trung Quốc giết dần, giết mòn các thế hệ người Việt Nam cả hiện tại lẫn tương lai.

Thế nhưng với Nguyễn Phú Trọng, hay Trương Tấn Sang mà theo tôi biết là những ủy viên Bộ chính trị có tinh thần dân tộc hay yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược và không tham nhũng, thì Viêt Nam khó mất vào tay Trung Quốc và đất nước đỡ loạn lạc, xã hội đỡ thối nát hơn.

Tôi cho rằng chính các phẩm chất yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược và không tham nhũng sẽ thúc đẩy Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và những người có cùng phẩm chất trong Ban lãnh đạo ĐCSVN đi đến liên minh quân sự với Mỹ để bảo vệ thành công chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như tiến hành dân chủ hóa đất chế độ để người dân có được dân chủ, các quyền tự do hay các quyền con người cơ bản như chính Hiến pháp Việt Nam hiện hành quy định.

4/ Có một số người cho rằng nhân quyền và tư do tôn giáo là một vấn đề tự do nóng bỏng vì phe bảo thủ trong Đảng CSVN lập luận rằng:”Hoa kỳ đang thúc đẩy diễn biến hòa binh” tại Việt Nam để lật đổ sự cai trị của ĐCSVN. Tiến sĩ nghĩ sao về lời nhận định này?

Đúng là Ban lãnh đạo cộng sản nói chung luôn lo sợ phương Tây, đặc biệt là Mỹ đang thúc đẩy diễn biến hòa binh” tại Việt Nam để lật đổ sự cai trị của ĐCSVN. Trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, Hàng trăm người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong đó có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đã bị bắt, bỏ tù, trong đó có tôi, Cù Huy Hà Vũ, ĐCSchưa kể rất nhiều người bị công an mặc thường phục và côn đồ dưới sự chỉ đạo của công an đánh đập dã man, một con số kỷ lục,  là bằng chứng của sự lo sợ này.

Tuy nhiên, tôi khẳng định một khi các quyền con người cơ bản đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia thì việc chuyển đổi chế độ cộng sản ở Việt Nam sang chế độ dân chủ – đa đảng là tất yếu vì chỉ có như thế thì các quyền con người cơ bản mới được thực thi và thực thi một cách đầy đủ.

5/ Theo Tiến sĩ, tương lai của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ như thế nào?

Chế độ độc tài của ĐCSVN đương nhiên phải chấm dứt và thay vào đó là chế độ dân chủ – đa đảng. Tuy nhiên, nếu ĐCSVN thực sự vì dân vì nước thì ĐCSVN vẫn tồn tại bằng cách cạnh tranh bình đẳng với các đảng phái khác trong chế độ dân chủ đa đảng. Nếu ĐCSVN giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử tự do thì sự lãnh đạo đất nước của ĐCSVN là chính danh. Ngay cả trong trường hợp đó thì ĐCSVN cũng không thể độc tài trở lại vì có sự kiểm soát của nhân dân thông qua các đảng phái khác cũng như của báo chí.

6/ Để cứu nguy cho Dân tộc Việt nam, giải thoát cho Đồng bào, mở ra cho Quê hương một vận hội mới, theo ông phải có một sách lược như thế nào?

Để cứu nguy cho Dân tộc Việt nam, giải thoát cho Đồng bào, mở ra cho Quê hương một vận hội mới .Tất cả người Việt Nam chúng ta từ trong nước ra ngoài nước phải đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam, thì chỉ có hai cách: Một là bằng bạo lực, hai là bằng Hòa bình. Bằng phương pháp Hòa bình thì tôi Cù Huy Hà Vũ luôn chủ trương dùng phương pháp Hòa bình để giải thể chế độ độc tài của Đảng Cộng san Việt nam. Theo quan điểm của tôi là chúng ta phải đấu tranh buộc chính quyền cộng sản Việt Nam thực thi đầy đủ các quyền con người đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia. Đó là cách tốt nhất để dân chủ hóa chế độ một cách hòa bình nhằm mở ra cho dân tộc Việt Nam, cho từng người dân Việt Nam cũng như cho Tổ quốc Việt Nam một tương lai vững chắc trong đó độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng được bảo toàn cũng như thịnh vượng và hạnh phúc sẽ là điều không của riêng ai.

Một phản hồi tới “6699. TS Cù Huy Hà Vũ: Chế độ độc tài của ĐCSVN đương nhiên phải chấm dứt và thay vào đó là chế độ dân chủ – đa đảng”

  1. […] 6699. TS Cù Huy Hà Vũ: Chế độ độc tài của ĐCSVN đương nhiên phải chấm dứt v… […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: