BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6632. HỒ CHÍ MINH: NẾU CẦN CÓ MỘT CHÍNH ĐẢNG THÌ ĐÓ LÀ ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Posted by adminbasam trên 20/01/2016

Trọng Nhân

20-1-2016

1. Báo Cứu Quốc ra ngày 21/1/1946 đã đăng bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí. Trong bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh minh định trước đồng bào trong nước và nhân dân thế giới những nguyên tắc căn bản để tạo dựng một nước Việt Nam thật sự dân chủ. Người khẳng định trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tin tưởng, tự do tổ chức. Và một chính đảng cần có để lãnh đạo đất nước, đó là Đảng Dân tộc Việt Nam. Người nói cụ thể thêm: Mọi người Việt Nam đều có thể trở thành đảng viên, trừ những kẻ phản quốctham nhũng.

Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về mong muốn thành lập Đảng Dân tộc Việt Nam thay cho Đảng Cộng sản lãnh đạo khi đất nước giành được độc lập.

Năm 1924, tại Liên bang Xô viết, trung tâm của cách mạng vô sản thế giới, Hồ Chí Minh khẳng định (trong Báo cáo tình hình Trung Nam Bắc Việt Nam) Chủ nghĩa Dân tộc là sức mạnh lớn nhất của đất nước! Việc một thành viên của Quốc tế Cộng sản đưa ra nhận định như trên là trái với Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Tư tưởng Dân tộc Chủ nghĩa đem lại rất nhiều bất lợi cho Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Quốc tế Cộng sản nghi ngờ, không tin dùng. Có những thời gian Hồ Chí Minh phải tự tạo ra nguồn kinh phí để tiếp tục hoạt động cách mạng, và quyết định nhiều việc hệ trọng khác. Chủ nghĩa Dân tộc của Hồ Chí Minh không những nhận sự nghi ngờ từ Quốc tế Cộng sản mà còn bị những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương đặt dấu hỏi. Cao điểm là việc Hồ Chí Minh bị kỷ luật, không được Quốc tế Cộng sản giao công tác trong hai năm (vào những năm 1934-1935) bố trí đi học trường đại học quốc tế Lê nin để nâng cao lập trường cộng sản, và sau đó là nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và thuộc địa. Cuối năm 1938, sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, Hồ Chí Minh đề đạt nguyện vọng được trở về Tổ Quốc, trực tiếp tham gia lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, sau khi lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa thành công, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuyên ngôn Độc lập, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, Hiến pháp dân chủ 1946 là bộ ba cẩm nang tạo dựng nền tảng cho một nước Việt Nam trong buổi binh minh của nền dân chủ. Ba thực thể đó thể hiện những mặt cốt lõi của Tư tương Hồ Chí Minh.

2. Trong khi Đảng Dân tộc Việt Nam đang còn trong thai nghén, Hiến pháp dân chủ công nhận các quyền tự do về ngôn luận và tổ chức Hội Đoàn, Đảng phái vừa được Quốc hội thông qua (9/11/1946) còn chưa kịp ban hành, thì thực dân Pháp với sự tiếp sức của Anh và Mỹ, đã gây hấn quyết cướp nước ta một lần nữa.

Ngày 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời hiệu triệu cứu nước thống thiết, vang dội non sông. “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ… Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuỗng gậy gộc…”. Và Việt Nam đã bước vào cuộc kháng chiến thần kỳ với cả cuốc thuỗng gậy gộc. Cũng từ đây, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bộc lộ lỗ hỗng về lực lượng. Ấy là vũ khí! Sau cuộc càn qui mô lớn của thực dân Pháp vào Bắc Cạn 1947, vấn đề lực lượng càng bức bách. Hồ Chí Minh đã quyết định mở chiến dịch biên giới Cao Bắc Lạng để cách mạng Việt Nam tiếp cận, nhận nguồn viện trợ quan trọng từ Trung Quốc và Liên Xô… Sự kiện này cũng đồng nghĩa với thực tế muốn có lực lượng để giành độc lập cho đất nước, Việt Nam phải ép mình trong khuôn khổ của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, giải thích vì sao Hồ Chí Minh thành lập Đảng Lao động Việt Nam 1951, với cương lĩnh theo Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Cải cách ruộng đất theo đường lối Mao Trạch Đông. Trong cương vị Chủ tịch BCHTƯ Đảng, theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, Hồ Chí Minh không phải lúc nào cũng có tiếng nói quyết định trong đường lối, chính sách. Ấy là chưa kể sức ép nặng nề, thô bạo từ hai nước cung cấp viện trợ là Liên Xô và Trung Quốc.

Khi vận mệnh Đất Nước bị đe đọa sống còn, để có lực lượng giành Độc lập, Tự do cho Dân tộc (là cái bất biến) thì Hồ Chí Minh buộc phải thuận theo những đối sách thậm chí ngặt nghèo, kể cả thuận theo chủ thuyết chỉ phù hợp trong một giai đoạn cách mạng (trong cái vạn biến).

3. Ngày 21 tháng 1 năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc đại hội XII, cũng vửa tròn 70 năm ngày Hồ Chí Minh tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về chính đảng mà Người lựa chọn để lãnh đạo đất nước: Đảng Dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc đời cách mạng của mình, Hồ Chí Minh hai lần thành lập Đảng, một lần giải tán Đảng và một lần công bố mong muốn của mình về một chính Đảng lãnh đạo khi Đất Nước giành được độc lập. Tất cả quyết định đó đều hướng tới mục đích tìm kiếm lực lượng, đặt lực lượng cao hơn chủ thuyết.

– 1930 Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang là thuộc địa của thực dân Pháp, cần sự ủng hộ của Quốc tế Cộng sản để giải phóng dân tộc. Nhưng cuối năm 1930, phải chuyển thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo đường lối của Quốc tế Cộng sản.

– 1945 Hồ Chí Minh lãnh đạo khởi nghĩa thành công, thành lập nhà nước nước Việt Nam Dân chủ. Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương.

– 1946 Hồ Chí Minh tuyên bố với quốc dân và thế giới về sứ mệnh lãnh đạo Đất Nước của Đảng Dân tộc Việt Nam (thay cho Đảng Cộng sản Việt Nam)

– 1951 Hồ Chí Minh thành lập Đảng Lao động Việt Nam, tìm kiếm lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

Như vậy Đảng Dân tộc Việt Nam là chính đảng được Hồ Chí Minh kỳ vọng ra đời với sứ mạng lãnh đạo Đất Nước khi đã giành được độc lập, thống nhất.

Lẽ ra ngày sau ngày toàn thắng, thống nhất Đất Nước, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ thuyết Mác – Lê nin phải được đổi tên thành Đảng Dân tộc Việt Nam, thay đổi cương lĩnh theo Chủ nghĩa Dân tộc, Dân chủ như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhưng sự tư duy thiển cận, mang nặng dấu ấn cá nhân, đã dẫn đến việc đổi tên Đảng và tên nước như hiện nay. Một thực tế không thể bác bỏ là kể từ 1976, Đảng Cộng sản Việt Nam sau 40 năm cầm quyền đã đánh mất lòng tin của dân, Đất Nước với nhiều mảng tối và hiểm họa, ngày càng tụt hậu về mọi mặt so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Bộ máy cầm quyền của Đảng luôn tung ra mối đe dọa của những thế lực thù địch muốn kéo Việt Nam đi chệch hướng chủ thuyết Mác – Lê nin và Xã hội chủ nghĩa.

Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, linh hồn của cuộc đấu tranh giành Độc lập dân tộc, chủ trương thành lập Đảng Dân tộc Việt Nam theo chủ thuyết dân tộc, dân chủ… liệu có bị nhà cầm quyền Cộng sản đương quyền liệt vào thế lực thù địch, chủ trương diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố đi theo con đường Hồ Chí Minh đã chọn, nhưng thực tế thì hảnh động ngược lại: Trong bối cảnh đất nước đã giành được độc lập, lực lượng trong nước và thế giới đã thay đổi căn bản, nhà cầm quyền vẫn tìm mọi cách duy trì sự hiện diện của Đảng Cộng sản độc quyền, không có cơ quan kiểm soát quyền lực độc lập, không có cơ quan ngôn luận độc lập, trấn áp mọi ý tưởng về một đảng Dân tộc dân chủ

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII, hơn 100 nhân sĩ, đảng viên lão thành đã gửi tâm thư cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, cùng toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam kiến nghị đổi tên Đảng để phù hợp với sứ mệnh lãnh đạo Đất Nước.

Vấn đề cốt lõi là cần thay đổi cương lĩnh của Đảng, từ một Đảng theo chủ thuyết Mác – Lê nin độc quyền, vun vén quyền lợi bất chính cho phe nhóm, thành một đảng đi theo đường lối Dân tộc, Dân chủ, phấn đấu vì nền Độc lập của đất nước, tạo dựng một xã hội thật sự dân chủ, tự do, mở ra cơ hội hạnh phúc cho mọi người dân.

Thiết nghĩ, việc khẳng định lại mong mỏi của Hồ Chí Minh về Đảng Dân tộc Việt Nam, một Đảng mà tất cả những kẻ phản quốc và tham nhũng phải bị loại ra, không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là sự cảnh báo nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay đã phản bội lại bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời gợi mở về một con đường chân chính, bức thiết mà Đất Nước ta cần hướng tới.

2 phản hồi tới “6632. HỒ CHÍ MINH: NẾU CẦN CÓ MỘT CHÍNH ĐẢNG THÌ ĐÓ LÀ ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM”

  1. […] 6632. HỒ CHÍ MINH: NẾU CẦN CÓ MỘT CHÍNH ĐẢNG THÌ ĐÓ LÀ ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT … […]

  2. […] Nhân, Hồ Chí Minh nếu cần một chính đảng thì đó là Đảng Dân tộc Việt Nam, Anh Ba Sàm, […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: