BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6597. ‘Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng bí thư’

Posted by adminbasam trên 18/01/2016

Zing

Phương Loan – Minh Quang

18-1-2016

Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh. Ảnh: Hoàng Hà.

Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh. Ảnh: Hoàng Hà.

Trả lời Zing.vn, Phó văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Tổng bí thư phải là nhà lãnh đạo xứng tầm, không có giới hạn tuổi với chức danh này.

Theo ông Vĩnh, về nhân sự, quá trình chuẩn bị trình Đại hội XII đã được làm từ sớm, theo đúng quy định của Đảng và tuân thủ Điều lệ Đảng. Từ tháng 9/2013 sau khi thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự, các công việc đã được triển khai.

Tháng 4/2015, Trung ương đã thông qua phương hướng, chỉ đạo các Thành ủy, Tỉnh ủy, cơ quan Đảng trung ương để tiến hành các quy trình đề cử, ứng cử. Những người đủ tiêu chuẩn, đúng độ tuổi được đưa vào danh sách đề cử.

– Công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội XII có gì mới, thưa ông?

– Đại hội lần này làm rành mạch và khoa học, chặt chẽ. Ban chấp hành Trung ương đã họp 3 hội nghị xem xét về công tác nhân sự. Hội nghị trung ương 12 họp quyết định nhân sự mới được giới thiệu tham gia lần đầu vào Ban chấp hành. Hội nghị trung ương 13 xem xét nhân sự tái cử đối với các ủy viên. Hội nghị trung ương 14 xem xét các trường hợp đặc biệt ở cả Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ví dụ, Hội nghị trung ương 14 xem xét các trường hợp đặc biệt là các đồng chí quá tuổi trong phương án nhân sự. Qua thảo luận dân chủ, bỏ phiếu kín, đề xuất, giới thiệu, Trung ương thể hiện sự tập trung rất cao với các phương án. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị bàn bạc, bỏ phiếu kín và quyết định.

Đối với việc xin rút hay không xin rút, các đồng chí đều xin rút hết. Nhưng rút hay không do Ban chấp hành quyết định. Hội nghị trung ương 14 quyết định cho rút theo nguyện vọng, sau đó mới có đề cử các vị trí nhân sự cho khóa XII.

Tại Đại hội sẽ xem xét theo quy trình tương tự. Với những người chưa được trung ương giới thiệu, Đại hội sẽ quyết định giới thiệu hay không để đưa vào danh sách bầu. Có thể nói, việc bầu cử tiến hành dân chủ và thực sự tôn trọng quyền của đại biểu và Đại hội.

Việc bầu cử các chức danh chủ chốt của Đảng sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào, có áp dụng Quyết định số 244 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương?

– Việc bầu cử theo quy định nào Đại hội sẽ quyết định. Quyết định 244 rất khoa học, phù hợp tình hình, dân chủ nhưng phải chặt chẽ, tránh rối loạn xã hội.

Quy luật chung của loài người, một nước phát triển đến ngưỡng nào đó, nếu không giữ được ổn định thì phá vỡ quá trình phát triển và sẽ thụt lùi. Trên thế giới chỉ vài nước vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang đứng trước bẫy thu nhập trung bình. Vì thế, chúng ta tiến hành dân chủ nhưng phải tập trung, chặt chẽ.

– Điều 13 Quyết định 244 quy định các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Ông giải thích rõ hơn quy định này?

– Ngay cả việc rút hay không cũng do Đại hội quyết định, Đại hội có cho rút hay không chứ không phải là nguyện vọng của cá nhân. Muốn rút mà Đại hội không cho thì cũng không được.

Quyết định cuối cùng là do Đại hội đưa ra, không phải do cấp dưới Đại hội.

– Quy định về số dư đối với Ban Chấp hành Trung ương đưa ra để bầu tại Đại hội như thế nào, thưa ông?

– Số dư theo quy định không quá 30% để bầu cử tập trung. Nếu giới thiệu quá con số 30% thì Đại hội sẽ bỏ phiếu để chốt lại danh sách, ai cao hơn sẽ giữ trong danh sách đó.

– Hội nghị Trung ương 14 đã thông qua danh sách nhân sự chủ chốt đề cử tại Đại hội, vậy xin hỏi có bao nhiêu lãnh đạo thuộc Bộ Chính trị khóa XI được giới thiệu tại Đại hội lần này?

– Trung ương đã xem xét một vài trường hợp đặc biệt và rất ít thôi. Cụ thể là ai thì tôi không thể nói.

Trong tiêu chuẩn chọn ứng viên Tổng bí thư khóa XII tại Hội nghị trung ương 14 vừa qua, tiêu chuẩn nào được coi là quan trọng nhất?

– Tổng bí thư phải là người tiêu biểu nhất cho toàn Đảng, phải là nhà lãnh đạo xứng tầm. Không có giới hạn về tuổi đối với chức danh này.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết, sau phiên khai mạc ngày 21/1, Đại hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về văn kiện Đại hội. Đại hội sẽ tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện văn kiện rồi mới trình, thông qua vào ngày 28/1.

Việc bầu chức danh tổng bí thư dự kiến sẽ do Ban chấp hành Trung ương khóa mới tiến hành tại Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành trung ương diễn ra chiều 27/1. Sáng 28/1, kết quả bầu sẽ được Ban chấp hành Trung ương báo cáo và xin ý kiến Đại hội, để Đại hội chuẩn thuận. Sau khi Đại hội chuẩn thuận, tên tuổi của tân Tổng bí thư sẽ được công bố rộng rãi.

Tuy nhiên, theo ông Vĩnh, đây mới là chương trình dự kiến, phải chờ Đại hội quyết định.

Phương Loan – Minh Quang thực hiện

___

Tuổi Trẻ

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh chủ chốt

18-1-2016

Ông Vũ Ngọc Hoàng - Ảnh: Quang Định

Ông Vũ Ngọc Hoàng – Ảnh: Quang Định

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu, quyết định bằng phiếu kín để chốt danh sách. Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh.

Sau khi Tuổi Trẻ ngày 16/1 đăng phỏng vấn ông Vũ Ngọc Hoàng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – với tựa đề “Nhà lãnh đạo phải trong sạch và đổi mới”, nhiều bạn đọc đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết:

– Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và bỏ phiếu đề cử bổ sung hai đồng chí ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” giới thiệu tái cử khóa XII;

Một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII. Đồng thời bỏ phiếu giới thiệu bốn đồng chí để Trung ương khóa XII xem xét phân công ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.

Đối với bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt, mỗi chức danh (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội) được Hội nghị Trung ương 14 bỏ phiếu hai lần.

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu nhiều phương án, có những trường hợp xin rút. Bộ Chính trị không quyết định việc cho rút mà do Trung ương quyết định. Trung ương quyết định bằng phiếu kín, bỏ phiếu “chốt” danh sách để đồng ý cho rút hay không cho rút đối với các trường hợp xin rút.

Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh. Cả hai vòng này số phiếu đều rất tập trung và thể hiện ý chí của Trung ương và Bộ Chính trị là thống nhất.

Đối với phương án một trường hợp “đặc biệt” là ủy viên Bộ Chính trị khóa XI được giới thiệu lại để tham gia khóa XII, trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư thống nhất rất cao (có 19/19 ý kiến giới thiệu).

Các đồng chí lãnh đạo (các chức danh chủ chốt) của Đảng và Nhà nước đã bàn thảo với nhau nhiều lần và đi đến thống nhất như phương án Bộ Chính trị đã đề xuất với Trung ương.

Tất cả phương án nhân sự nêu trên là sự chuẩn bị và giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI để Đại hội XII và Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét quyết định cuối cùng. Các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ; vừa thể hiện tính kế thừa, vừa đảm bảo trẻ hóa.

Đối với câu hỏi: Liệu quy chế bầu cử do Trung ương ban hành có hạn chế quyền ứng cử, đề cử tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII hay không? Câu trả lời là “không”.

Tại đại hội thì thực hiện theo quy chế bầu cử do đại hội thông qua. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc.

Đại hội mới là cơ quan có quyền quyết định cao nhất các vấn đề của Đảng, trong đó có nhân sự. Còn tất nhiên Trung ương có nhiệm vụ tham mưu cho đại hội xem xét.

Trong đợt đại hội các địa phương vừa qua, Trung ương có ban hành quy chế, trong đó có tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy cũ đối với quyết nghị về nhân sự của tập thể cấp ủy (do bản thân anh đã tham gia bàn), chứ không phải quy định cho các đồng chí mới tham gia lần đầu.

Quy định đó cũng có mặt khách quan là cấp ủy viên cũ đã tham gia bàn để ra quyết nghị, với ý thức trách nhiệm và cả lòng tự trọng nữa, cần có trách nhiệm với quyết nghị chung của tập thể.

Tất nhiên, về mặt khoa học xây dựng tổ chức thì vấn đề này nhiệm kỳ sau cũng nên có nghiên cứu thêm, nhằm phát huy dân chủ tối đa và bảo đảm quyền bảo lưu ý kiến của các cấp ủy viên khi họ không thống nhất với tập thể thì có quyền thể hiện công khai trong tổ chức ấy hoặc với cấp cao hơn, kể cả vấn đề nhân sự trực tiếp liên quan đến cá nhân mình.

Đó là nói đối với trường hợp cá nhân ấy có ý kiến khác với tập thể, còn trong trường hợp anh đã thống nhất với tập thể ấy rồi thì còn gì phải nói đâu, chẳng lẽ trong sinh hoạt tập thể anh nói khác, ra ngoài anh nói khác?

Tính trung thực đâu cho phép như vậy! Nó còn là nhân cách nữa, sự lành mạnh của một tổ chức nữa.

Về ý kiến đề nghị tôi nói thêm về đổi mới? Đây là một câu chuyện dài và hay nhưng chỉ xin nói vắn tắt vài ý. Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và căn bản.

Kinh tế đã có đổi mới nhiều nhất nhưng cũng mới nửa đường, phải đi tiếp, theo hướng kinh tế thị trường hoàn thiện, đến cùng, học kinh nghiệm của các nước phát triển để làm.

Về bản chất thì theo tôi kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản không khác nhau, nó đều phải là kinh tế thị trường, nó phải là nó, chỉ có điều trình độ phát triển thì chủ nghĩa xã hội phải hơn, trước khi hơn thì phải bằng người ta đã.

Rồi không chỉ đổi mới kinh tế, mà còn phải đổi mới đồng bộ về mặt văn hóa và chính trị nữa, trong đó có vấn đề cải cách giáo dục, phát triển năng lực người học, xây dựng một nền giáo dục mở, thực học, thực hiện tự chủ đại học và tự do học thuật; có vấn đề kiểm soát quyền lực và thực thi dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực chính trị.

Đặc biệt gần đây, kể cả ở các hội nghị Trung ương, người lãnh đạo cao nhất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã nhấn mạnh phải “vững bước tiến lên trên con đường đổi mới” và ông lưu ý phải “kiểm soát quyền lực”. Ông đúng! Rất đúng. Tôi rất mong nước ta như vậy.

Đ.TR. – V.V.T.

2 bình luận trước “6597. ‘Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng bí thư’”

  1. […] 6597. ‘Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng bí thư’ […]

  2. […] Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo nói rằng “Các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ; vừa thể hiện tính kế thừa, vừa đảm bảo trẻ hóa” (tuoitre 18/1). Ở đây ta nên lưu ý hai điểm lớn (1) tính kế thừa và (2) trẻ hoá. Nó là nền tảng cho ông Trọng ở lại và 3 nhân vật Quang, Phúc, Ngân vào tứ trụ. […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: