Ban biên tập báo điện tử Một Thế Giới khẳng định thời gian qua không cử bất cứ phóng viên nào gọi điện phỏng vấn cán bộ Ban Nội chính TW như file ghi âm đã lan truyền. Đồng thời, phóng viên Nguyễn Tuấn Nam cũng xác nhận không thực hiện cuộc gọi điện phỏng vấn như trên và giọng nói trong file này không phải là giọng của mình.

Ban biên tập báo điện tử Một Thế Giới bác bỏ hoàn toàn những thông tin bịa đặt nói trên. Việc lan truyền file audio như trên mang nội dung xuyên tạc, bịa đặt đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo điện tử Một Thế Giới.

Ban biên tập báo điện tử Một Thế Giới xin thông báo để bạn đọc được biết, và cảnh giác với những loại thông tin nói trên.

Ban Biên Tập