BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6132. Ông Ba X tiếp tục lãnh đạo thì đất nước này tiếp tục lãnh… đạn! » H1

Sorry, the comment form is closed at this time.