BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6126. Không thi đua là không yêu nước!? » H1

Ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nguồn: báo CAND

Sorry, the comment form is closed at this time.