BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6122. Tầm văn hoá và trình độ lịch sử của người đặt tên đường ở Việt Nam » H1

Tên đường lạ ở Sài Gòn. Nguồn: báo Thanh Niên

Sorry, the comment form is closed at this time.