BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6119. Hai nhà báo lớn thi nhau mang thủ tướng ra làm trò hề! » H1

Sorry, the comment form is closed at this time.